فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران
  سید سجاد میرشجاعی*، فایزه مقتدایی صفحه 1

  در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار مسیولیت کیفری شخص حقوقی رسما وارد نظام حقوقی ایران شد ؛ گرچه پیش از آن قانون جرایم رایانهای در ماده 19 خود از آن سخن به میان آورده بود، لکن به صورت رسمی باید قانون مجازات را مبتکر این مبنای حقوقی تلقی کنیم؛ از سویی چون مطابق با اصل چهارم قانون اساسی بایست تمام قوانین و مقررات در کشور بر موازین فقهی و شرعی مبتنی باشد، از نظر فقهی ضروری به نظر رسید که مبنای مسیولیت کیفری شخص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این خلا در قوانین موضوعه به وضوح احساس می شد و همچنین آثار منفی فراوانی را ایجاد می کرد. در این نوشتار با پذیرش این مبنا که امکان تحقق جرم توسط شخص حقوقی وجود دارد، کیفیت ارتکاب جرم توسط این اشخاص را واکاوی کرده و به این نتیجه رسیدیم که اشخاص حقوقی در هنگام مرتکب شدن جرمی، رفتار مادی جرم را از شخص حقیقی می گیرد که در انطباق با نظریه رکنیت است؛ با توجه به اینکه رفتار شخص حقیقی جزوی از شخص حقوقی است به طوری که اراده خویش را از فرد حقیقی می گیرد و اصولا مسیولیت مستقیما بر عهده شخص حقوقی است

  کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، فقه امامیه، اشخاص حقوقی، مجازات
 • رویکرد ترمیمی پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری
  علی اصغر نجفی*، مهدی نصر اصفهانی صفحه 2

  قانونگذار ایران در جهت اجرای عدالت کیفری بدون توجه به الگوی مشخص، اهداف و کارکرد مواد قانونی، اقدام به تصویب قانون بعضا با الگو برداری از کشورهای غربی نموده است. به نحوی که عموما آماج و کارایی مواد قانونی خصوصا آن هایی که در حکم ابزار و راه گشای مواد دیگر هستند به خوبی درک نشده و در کنار عدم توجه به مواد دیگر در تقنین ماده های قانونی، گاها به سلب کارایی آن ها منتهی شده است. شناخت کارکرد ها و اهداف تشکیل پرونده شخصیت و رویکرد توجه به بزه دیده در کنار بزه کار، عدالت ترمیی به عنوان پارادایم نوین عدالت کیفری، لزوم برقراری انصاف و عدالت و آشفتگی مواد قانونی، نیاز به رویکردی ترمیمی در تشکیل پرونده شخصیت را بیش از پیش نمایان می سازد. رویکردی که در نهایت ضرورت تشکیل این پرونده در جرایم با مجازات خفیف تر از آنچه در قانون اشاره شده و توجه به پرونده شخصیت بزه دیده را آشکار می نماید. اصلاح ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری و هماهنگ نمودن آن با دیگر مواد با توجه به اهداف و کارکرد ها، درکنار نگارش ضمانت اجرای مناسب و آیین نامه ای کارآمد تا حدودی کارگشا و معضل فعلی عدم توجه به شخصیت افراد با وجود تکلیف قانونی را برطرف می سازد.

  کلیدواژگان: پرونده شخصیت، بزه دیده، عدالت ترمیمی، انصاف و عدالت
 • وظیفه حکومت اسلامی در برخورد با مظاهر فساد و تباهی در پرتو اندیشه شهید بهشتی
  محمدصادق داریوند* صفحه 3

  اساس نظام اسلامی بر پایه اطاعت از دستورات خداوند و پیامبر اکرم (ص) و ایمه اطهار (ع) می باشد. یکی از دستورات خداوند متعال در قرآن کریم و معصومین در روایات متعدد، مبارزه با جلوه های اجتماعی و علنی گناه می باشد. به همین جهت یکی از تکالیف نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند اول اصل سوم قانون اساسی ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی در جامعه اسلامی است. از سویی شهید بهشتی از جمله افراد شاخص و برجسته انقلاب اسلامی محسوب می شود تاجایی که ایشان نقش فعال و گسترده ای در تاسیس و استقرار نظام اسلامی داشته است و به همین جهت در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با استفاده از گردآوری گفتارها و نوشتارهای ایشان، با روش کتابخانه ای -اسنادی و با نگاه تحلیلی بدین پرسش پاسخ داده شود که از نگاه شهید بهشتی ضرورت برخورد حکومت اسلامی با مظاهر اجتماعی فساد و گناه چیست و ایشان تکلیف حکومت اسلامی در این باره را چگونه ارزیابی می نمایند؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شهید بهشتی معتقد است بی پروایی ارتکاب گناه در محیط اجتماعی سبب انحطاط جامعه اسلامی شده و حکومت اسلامی به جهت حفظ سلامت اخلاقی جامعه موظف است که ابتدا با استفاده از شیوه های فرهنگی و آموزشی نسبت به آگاهی بخشی و ایجاد گرایش به فضیلت های اخلاقی گام بردارد و در وهله دوم با استفاده قدرت و نهادهای نظارتی و قضایی نسبت به برخورد با مظاهر علنی فساد و گناه در جامعه اقدام نماید.

  کلیدواژگان: امر به معروف، جمهوری اسلامی ایران، شهید بهشتی، فساد اجتماعی، قانون اساسی، نهی از منکر
 • شروط سالب مسئولیت مندرج در ضمیمه دستورالعمل 13/93 جامعه اقتصادی اروپا در سنجه ی فقه امامیه
  سید محمدصادق قبولی درافشان* صفحه 4

  شروط غیرمنصفانه از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق مصرف کننده است که سرعت حرکت اقتصادی جوامع و ایجاد شکاف طبقاتی سبب گرایش به درج چنین شروطی در قراردادهای مصرف کننده و درنتیجه تزلزل حق و عدالت شده است. این جستار با توصیف و نقد فقهی دلایل قایلین به بطلان شروط سالب مسیولیت و دستیابی به اصل کلی صحت این شروط، استثنایاتی را بر این اصل وارد دانسته و به این نتیجه دست یافته است که شروط سالب مسیولیت مندرج در دستورالعمل 13/93 جامعه اقتصادی اروپا از قرار شرط سلب مسیولیت نسبت به فوت یا صدمات جسمانی ناشی از فعل یا ترک فعل، با استناد به اختلال نظام، شرط سلب مسیولیت نسبت به خسارات ناشی از قصور با استناد به اختلال نظام، اکل مال به باطل و غرر، شرط سالب مسیولیت حاصل از اناطه ی تدارک خدمات به اراده ی یکجانبه مشروط له با استناد به غرر و شرط سلب مسیولیت نسبت به تعهدات نماینده در حیطه ی استثنایات اصل صحت شروط سالب مسیولیت، محکوم به بطلان است.

  کلیدواژگان: شروط سالب مسئولیت، دستورالعمل 13، 93 جامعه اقتصادی اروپا، اختلال نظام، غرر، اکل مال به باطل، مخالفت با کتاب و سنت
 • نقش استعلامات حقوقی و قضایی در پیشگیری از تدلیس در ازدواج
  حسن خسروی* صفحه 5

  از آنجایی که خانواده واحد بنیادین جامعه و یکی از مولفه های اساسی خوشبختی هر فردی محسوب می شود، لذا بسیار ضروری است تا با اقدامات و سازوکارهای کارآمد در جهت صیانت از ثبات و دوام آن کوشا بود. امروزه انحلال خانوداه بیش از گذشته رخ می دهد. یکی از مهمترین دلایل آن، تدلیس در ازدواج است که پیش از عقد برخی مسایل اساسی و بنیادین کتمان یا پنهان می ماند و اگر آشکار بود، ازدواجی شکل نمی گرفت. پژوهش با درک این موضوع، در پی نهادینه سازی راهبردهای حقوقی برای پیشگیری از بروز تدلیس پیش از ازدواج بوده، لذا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی نظام حقوقی فسخ نکاح به علت تدلیس، به نمونه پرونده های قضایی، مصادیق روانشناختی خانوادگی و راهبردهای حقوقی و قضایی کارآمد جهت نمایان ساخت اهمیت دستاوردهای پژوهش پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که امکان ارایه نمودن گواهی سلامت جسمی و روانی، استعلامات حقوقی و قضایی نظیر: وثاقت محلی، احراز هویت، اصالت اسنادی، سوابق دعاوی حقوقی و کیفری، مالکیت، دارایی، شغلی، صنفی، تحصیلی و غیره، زمینه بسیاری از فریب های مرسوم قبل از عقد نکاح را از بین می برد.

  کلیدواژگان: تدلیس، ازدواج، فسخ نکاح، گواهی سلامت، استعلامات حقوقی و قضایی
 • اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز علیه دولت در ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت
  شهروز دربندی*، هیبت الله نژندی منش صفحه 6

  در ارجاع وضعیت متضمن تجاوز از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان، برخلاف سایر جرایم که دادستان میتواند به محض احراز وجود مبنایی معقول در خصوص آغاز تحقیقات به آن اقدام نماید، در مورد تجاوز باید ابتدا اطمینان حاصل شود که شورای امنیت، ارتکاب تجاوز را از طرف دولت مربوطه احراز کرده و سپس، دادستان میبایست با اعلان وضعیت مطروح نزد دیوان، تمام اطلاعات و اسناد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بفرستد. باید گفت اطمینان دادستان از احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت، کوچکترین ایرادی به استقلال این مرجع قضایی وارد نخواهد ساخت، با این حال شناسایی متجاوز میتواند صرفا بر اساس ملاحظات سیاسی باشد. همچنین حق وتو، به اعضای دایم شورای امنیت این اختیار را میدهد که در عین مصونیت کامل، مرتکب جنایت تجاوز شوند و از طرفی چنانچه دلیل عدم احراز ارتکاب عمل تجاوز، عدم تمایل شورا نسبت به رسیدگی موضوع در دیوان باشد، شورا میتواند پس از تجویز بخش مقدماتی دیوان، آن را به مدت دوازده ماه تعلیق و تمدید کند. نوشتار حاضر، با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی پیش شرط های لازم، وضعیت اعمال تجاوز از طرف کشور های عضو دایم شورای امنیت را مورد تحلیل قرار داده است.

  کلیدواژگان: ارجاع وضعیت، جنایت تجاوز سرزمینی، حقوق بین الملل، شورای امنیت سازمان ملل متحد، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری
|
 • Criminal Responsibility of Legal Entities in Imami jurisprudence and Iranian Law
  Seyed Sajjad Mirshojaei *, Faezeh Moghtadaee Page 1

  In the Islamic Penal Code of 2013, for the first time, the criminal responsibility of the legal person officially entered the Iranian legal system, although before that the Law on Criminal Offenses had spoken of in article 19 of itself, but we should formally consider the penal code as the innovator of this legal basis, on the one hand, because in accordance with Article 4 of the Constitution, all laws and regulations in the country must be based on jurisprudential and sharia standardsFrom a jurisprudential point of view, it seemed necessary to examine the basis of the criminal responsibility of the legal person, since this void was clearly felt in the following laws and also created many negative effects. In this article, accepting the fact that it is possible for a legal person to commit a crime, we have analyzed the quality of the crime committed by these persons and concluded that legal entities, when committing a crime, take the material behavior of the crime from the real person, which is in accordance with roknite theory;,Considering that the behavior of the real person is part of the legal person so that he takes his will from the real person and basically the responsibility is directly on the legal person.

  Keywords: Criminal Liability, Imami jurisprudence, Legal Entities, Punishment
 • Restorative approach to personality file formation in the criminal trial process
  AliAsghar Najafi *, Mehdi Nasr Isfahani Page 2

  In order to implement criminal justice, the Iranian legislator, regardless of the specific pattern, goals and function of the legal sections, has passed the law, sometimes following the example of Western countries. In a way that in general, the purpose and efficiency of legal the legal sections, especially those that are tools and solutions for other the legal sections, is not well understood and in addition to not paying attention to other provisions in the legislation of legal the legal sections, sometimes leads to their ineffectiveness. Recognizing the functions and goals of personality file formation and the approach of paying attention to the victim along with crime, term justice as a new paradigm of criminal justice, the need for justice and justice and the turmoil of legal the legal sections, the need for a restorative approach in character file more than before Makes visible. An approach that ultimately reveals the necessity of filing this case in crimes with a lesser punishment than what is mentioned in the law and paying attention to the case of the victim. Amending the legal section 203 of the Code of Criminal Procedure and harmonizing it with other the legal sections according to the goals and functions, along with writing a guarantee of proper implementation and an efficient regulation will solve the current problem of not paying attention to the personality of individuals despite the legal obligation.

  Keywords: personality file, Restorative Justice, Victim, A fair, just trial
 • The duty of Islamic government in struggle against manifestations of corruption and decadence in the light of martyr beheshti`s thought
  MohammadSadiq Darivand * Page 3

  The essence of the islamic system is based on the obedience of the orders of god and the prophet (pbuh) and the Infallible imams. one of the orders of Allah Almighty in the holy quran and the innocents in multiple narratives is fight against Social and public manifestations of sin. therefore, one of the tasks of the islamic republic of iran is based on The first paragraph of the third article of the Constitution to create a conducive environment for the growth of moral virtues and fight against all forms of vice and corruption in the islamic community. on the other hand, Marter Beheshti is considered a prominent and outstanding member of the Islamic Revolution, as far as he has played an active and extensive role in founding and establishing the Islamic system. Therefore, in this study, it has been tried by using the collection of his documents and speeches with the documentary - library method and with an analytical view to answer this question that what is the necessity of the Islamic government to deal with social manifestations of corruption and vice, and how he evaluates the duty of the islamic government in this regard. the results of this study show that martyr Beheshti believes that the audacity of committing sin in the social environment has contributed to the decline of the islamic society and in order to preserve the moral health of the society, the islamic government is obligated to take steps first towards raising awareness and creating

  Keywords: Commanding The Good, Islamic Republic of Iran, Martyr Beheshti, Social Corruption, the constitution, Forbidding The Evil
 • Terms of liability contained in the appendix of Directive 13/93 of the European Economic Community in the measurement of Imami jurisprudence
  Sayyed MohammadSadegh Ghabuli Dorafshan * Page 4

  Unfair terms are one of the most important issues related to consumer rights. This article, by describing and criticizing the jurisprudence of the reasons for the invalidity of the negative conditions of responsibility and achieving the general principle of validity of these conditions, has made exceptions to this principle and has reached the conclusion that the negative conditions of responsibility contained in Directive 93/13 of the European Economic Community According to the condition of deprivation of responsibility for death or bodily injuries resulting from the act or omission of the act, based on the disorder of the system, the condition of liability for damages resulting from negligence based on the disorder of the system, The provision of services by the unilateral will of the subject is doomed to be invalidated on the basis of the complaint and the condition of disqualification from the obligations of the representative in the field of exceptions to the principle of correctness of the negative conditions of liability.

  Keywords: Negative Terms of Responsibility, Guidelines 13, 93 of the European Economic Community, System Disruption, arrogance, Loss of Property, Opposition to the Book, Tradition
 • The Role Legal and Judicial Inquiries in Preventing Fraud in Marriage
  Hassan Khosravi * Page 5

  Since the family is the fundamental subject of society and one of the basic components of happiness of any individual, it is very necessary to make the effective measures and mechanisms to protect its stability and sustainability. Today, family dissolution is happening more than ever. One of the most important reasons for this is the fraud in marriage, which remains hidden some basic issues before the marriage, and if it were obvious, a marriage would not have taken place. Understanding this issue, the research seeks to institutionalize legal strategies to prevent premarital fraud, so by using a descriptive-analytical approach, while examining the legal system of marriage termination due to fraud, analyze court cases, family psychological cases and effective legal and judicial strategies to demonstrate the importance of research achievements. The results of the research show that it is necessary to provide legal physical and mental health certificates, legal and judicial inquiries such as: local trust, authentication, document authenticity, records of legal and criminal lawsuits, ownership, assets, occupations, guilds, education, etc., eliminates many common frauds before marriage.

  Keywords: fraud, Marriage, Marriage Termination, Health Certificate, Legal, Judicial Inquiries
 • The Exercise of ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression as Referred by the UN Security Council
  Shahrooz Darbandi *, Hebatollah Najandimanesh Page 6

  In referring the situation involving a Crime of Aggression by the United Nations Security Council (UNSC) to the Office of the Prosecutor (OTP), the Court must at the outset, satisfy itself that the UNSC has determined an act of Aggression committed by the given State. Subsequently, the OTP must provide all information and documents to the UNSC. The OTP’s assurance that the crime is determined by the UNSC will not impair the independence of the Court. However, that recognition by the UNSC can be based solely on political considerations. The use of veto power also gives the Permanent Members of the UNSC the right to commit an act of Aggression while in full immunity. However, if the Pre-Trial Chamber seizes the matter, the UNSC may suspend it for twelve months and renew it several times when the UNSC is unwilling to consider the matter in the Court. This is in contradiction with the main goal of the Court, which is the punishment of the perpetrators of the most serious international crimes. The present article, while examining the necessary conditions, has analyzed the situation in which the act of Aggression is committed by a Permanent Member of the UNSC.

  Keywords: Crime of Territorial Aggression, Jurisdiction of the International Criminal Court, Situation Referral, The Prosecutor, The Security Council