فهرست مطالب

معارف اهل بیت (ع) - پیاپی 4 (زمستان 1401)
 • پیاپی 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید عباس صحفی، مرضیه علی پور* صفحات 9-46
  نگارگری به عنوان یکی از جلوه های زیبای هنر اسلامی سیر تحول معنوی خود را از ارزش های حاکم بر جامعه برگرفته و هنر مصورسازی نسخه هایی با مضامین شیعه همواره تحت تاثیر تفکر مذهبی هنرمندان و حامیان آنها در دوران مختلف بوده است و بخش عمده ای از آنها روایات مربوط به زندگانی پیامبر(ص) و اهل بیت ایشان را متجلی ساخته اند. رویکرد هنرمندان به این مضامین موجب بروز مولفه های خاصی از پردازش های تمثیلی، نشانه ای و انتزاعی در جهت روایتگری نسبت به سایر موضوعات در نگارگری گشته است تا مضامین شیعه را به زبان تصویری انعکاس دهند. امام حسن مجتبی(ع)، امام دوم شیعیان، به دلیل درک هر دو مرحله نبوت و امامت از تاریخ اسلام در وقایع مهم بسیاری حضور داشته اند که همگی نشان از جایگاه رفیع آن حضرت در نزد پروردگار، رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) دارد. این تحقیق با هدف بررسی جایگاه این همام در نگارگری، به مطالعه نگاره هایی که رخدادهای مهم زندگانی ایشان را منعکس کرده اند، می پردازد که به روش توصیفی تحلیلی با رویکرد تطبیقی بوده و اطلاعات از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها مبین این امر هستند که این نگاره ها وقایع مهم زندگانی امام حسن(ع) را بر اساس باورهای شیعه و آیات و روایات به نمایش گذاشته اند و در هر یک از آنها بر مبنای مضمون مدنظر، مولفه های بصری و نمادین به انعکاس امامت امام حسن(ع) به عنوان دومین جانشین بلافصل حضرت رسول(ص) بعد از حضرت علی(ع) به امر الهی پرداخته اند.
  کلیدواژگان: امامت، امام حسن مجتبی(ع)، نگارگری، مضامین شیعه، نسخه های خطی
 • احد داوری چلقائی* صفحات 47-70
  امام سجاد (ع) با توجه به شرایط خاص سیاسی عصر خویش، برخی از معارف اسلام را در قالب دعا تبیین کرده اند. بخشی از این ادعیه در کتاب صحیفه سجادیه به عنوان جزیی از تراث شیعه برجای مانده و مورد توثیق، سفارش و تاکید علما بوده است. دعاهای صحیفه سجادیه به موضوعات متنوعی پرداخته و هر کدام در شرایط خاصی ارتباط بندگان خداوند با پروردگار متعال را با زبان حال و قال میسر می سازند. امام در بخشی از این ادعیه به صورت کلی یا جزیی به برخی از پدیده های طبیعی نظیر رعدوبرق، ماه و خلقت انسان اشاره می کند. این پژوهش با تحلیل محتوای دعاها و با کمک منابع کتابخانه ای، در پی بررسی اهداف کلی نگرش امام سجاد(ع) به پدیده های طبیعی و معرفی برخی از مصادیق آن در صحیفه است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد امام در یادکرد پدیده های طبیعی، به ربوبیت پروردگار و مخلوق بودن پدیده ها توجه کرده و با تاثیرپذیری از قرآن در بیان تعابیر، انتخاب مصادیق و سبک بیان، اشاره به اهداف تربیتی و عبادی را در ضمن دعاها مدنظر قرار داده است. همچنین با پیشرفت علوم تجربی مشخص شده علاوه بر تناقض نداشتن اشارات علمی صحیفه با یافته های قطعی بشر، امام در فرازهایی به نکاتی اشاره کرده که علوم بشری در قرن های بعد به قطعیت آن ها دست یافته است.
  کلیدواژگان: صحیفه سجادیه، پدیده های طبیعی، علوم تجربی، دعا، امام سجاد (ع)
 • عزت الله مولایی نیا*، نعیمه خراسانی صفحات 71-86
  عصر رضوی، دوره ای است که فرقه ها و جریان های انحرافی فراوانی فعالیت داشته اند و شرایط برای ترویج این فرق و جریان های بیشتر مهیا بوده است. امام رضا(ع) و یاران ایشان در مقابله با این جریان ها تلاش های فراوانی داشتند. در این میان نقش یاران آن حضرت در این دوران بسیار چشمگیر و پررنگ است. این یاران که از عالمان، اصحاب حدیث و متکلمان و فقیهان عصر خویش به شمار می رفتند با شیوه های گوناگون به مقابله با این جریان ها پرداخته و نقشی بس مهم در این مسیر ایفا کردند. مناظره و استدلال دقیق عقلی و منطقی، تدوین کتاب های متعدد در تبیین اسلام اصیل و شناخت انحرافات، نشر معارف دینی و تبلیغ و ترویج آن در میان عوام و خواص و همچنین تربیت شاگردانی ممتاز که هر کدام خود از مدافعان و مبلغان اسلام اصیل بودند و در جبهه مقابله با این جریان ها انحرافی نقشی فعال داشتند؛ از جمله شیوه های این یاران امام در مقابله با جریان های انحرافی عصر رضوی بود. این مقاله با بررسی هر یک از این روش ها سعی بر بیان نقش و جایگاه ارزشمند یاران امام رضا(ع) در آن دوران داشته تا بدانجا که می توان به وضوح کم رنگ شدن این جریان ها را در دوران امام جواد (ع) مشاهده کرد.
  کلیدواژگان: امام رضا (ع)، جریان های انحرافی، اصحاب و یاران امام رضا(ع)، نقش اصحاب، مبارزه
 • محمدجواد ابوالقاسمی* صفحات 87-109

  شهر تاریخی مرو به عنوان مادرشهر خراسان بزرگ و تاریخی دارای زمینه، ظرفیت و فرصت های تمدنی بالقوه ای بوده است. هجرت امام رضا(ع) نیز باعث شکوفایی این ظرفیت ها، فرصت ها و مهار آسیب ها و عوامل بازدارنده شد تا این سرزمین در شکل گیری و تثبیت فرهنگ و تمدن اسلامی ایفای نقش کند. در این مقاله، با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش اسنادی، پس از تبیین عوامل و عناصر تمدن ساز به ویژه عنصر وحدت بخش از نگاه صاحب نظران، با مروری بر سابقه تاریخی مرو و اهمیت و جایگاه تمدنی آن در قرن سوم هجری و همچنین بررسی فرصت هایی که در اختیار امام رضا(ع) و اهل البیت پیامبر گرامی(ص) بوده، هجرت امام رضا(ع) به این دیار مطالعه شده است. در نتیجه، امام رضا(ع) ضمن درک صحیح موقعیت پیش آمده به عنوان ولی عهد و با استفاده از ظرفیت های عمومی خراسان با محوریت مرو و با داشتن مزیت های فردی در جایگاه عالم آل محمد و فرزند رسول خدا(ص)، توانست تاثیر شگرفی در بلوک های سازنده تمدن به ویژه عنصر وحدت بخش، شکوفایی و بقای تمدن اسلامی در قرن سوم و چهارم هجری بگذارد.

  کلیدواژگان: امام رضا (ع)، مرو، فرهنگ و تمدن، هجرت، وحدت
 • رضا عرب بافرانی*، احمد محمدیان صفحات 111-134
  عاطفه از عناصر مهم و اثرگذار در متون ادبی است. متون دینی علاوه بر داشتن مفاهیم عمیق فکری و محتوایی و مهم ترین آموزه های دینی، واجد اثرگذاری عاطفی نیز است؛ خطاب در این متون به گونه ای است که بتواند تاثیر مناسبی بر احساسات مخاطب بگذارد. از این رو، متون دینی علاوه بر این که سرشار از مفاهیم ناب توحیدی است، به مقوله انگیزش عاطفه و تاثیر عاطفی توجه ویژه ای شده است.  دعای هفتم صحیفه سجادیه که امام زین العابدین(ع) در سختی ها و مشکلات به خواندن آن سفارش فرموده اند، از جمله این متون دینی است که در آن به این مقوله به طور دقیق توجه شده است. این مقاله کوشیده به روش توصیفی تحلیلی عنصر عاطفه را در پرتو این دعای ارزشمند بررسی کند. دعای هفتم صحیفه سجادیه علاوه بر این که سرشار از مفاهیم ناب توحیدی است، در آن به مقوله انگیزش عاطفه و تاثیر عاطفی توجه ویژه ای شده است. طرح واره فرایند عاطفی در دعای هفتم در پنج مرحله: 1. تحریک عاطفه 2. آمادگی 3. هویت 4. هیجان 5. ارزیابی ترسیم یافته است. بی شک، دعای مذکور در پرتو گفتمان عاطفی توانسته پیام خود را به بهترین وجه به مخاطب منتقل کند.
  کلیدواژگان: عاطفه، گفتمان، دعای هفتم، صحیفه سجادیه
 • علیرضا ذوالفقاری*، حسن رضا خلجی صفحات 135-153
  اختلال شخصیت خودشیفته شامل ویژگی ها و رفتارهایی همچون خودنمایی، خیال پردازی، خود بزرگ بینی، نیاز به تحسین شدن، فقدان همدلی، خودفریبی و فقدان عزت نفس است. این پژوهش تلاش می کند ضمن ارایه نتایج بررسی این اختلال در آموزه های اسلامی و روش های درمانی آن، میزان هم گرایی یافته های روان شناسی با این آموزه ها را مشخص کند. در این زمینه، چیستی، سبب شناسی و ملاک های تشخیصی این اختلال در اسلام و روان شناسی مد نظر است و در نهایت، پژوهش تطبیقی بین آن ها صورت می گیرد. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی است و به همین منظور بعد از تعیین ویژگی های این افراد بر اساس تحقیقات روان شناختی، کلمات معادل آن در روایات را جست و جو کردیم. در روایات معصومان(ع) خودشیفتگی با واژه هایی همچون تکبر، فخرفروشی، عجب، تعصب و غیرت کاذب مطرح و بحث شده است. این صفات بروز رفتارهایی همچون خیال پردازی های بی انتها، خودستایی و خودفریبی، درک نکردن واقعیت، انتقادناپذیری، رشد نیافتگی، فقدان روابط اجتماعی، حسادت ورزی و طلبکاری را موجب می شود که هم پوشانی زیادی با شخصیت خودشیفته از دیدگاه روان شناسی دارد؛ ولی تفاوت هایی بین آن ها وجود دارد و در روایات معصومین(ع) ویژگی ها و پیامدهای آن کامل تر و دقیق تر توضیح داده شده است. در پایان، علت اصلی اختلال خودشیفتگی که جهالت به خداوند و خود است و روش درمان این بیماری را مطرح کرده ایم تا نشان دهیم با تکیه بر روایات معصومان(ع) می توان به تشخیص و درمان این اختلال شخصیتی پرداخت.
  کلیدواژگان: اختلالات شخصیت، روان شناسی، خود شیفتگی، روایات معصومان (ع)
|
 • Abbas Sohofi, Marzie Alipoor * Pages 9-46
  Painting, as one of the beautiful representations of Islamic art, has taken its spiritual evolution from the governing values of society. In different eras, the art of illustrating manuscripts with Shiite themes has always been influenced by the religious thinking of artists and their sponsors, and a major portion of those versions have represented the narratives of the life of the Prophet (pbuh) and his Ahl-al-Bayt (as(.The approach of artists to these themes has resulted in the emergence of certain components of allegorical, symbolic, and abstract processes in narratives compared to other subjects in the field of painting to reflect the themes of Shia in visual language. The second imam of the Shiites, Imam Hassan Mujtabá (as), has been present at many important events due to his attendance at both the stages of prophethood and imamate in the history of Islam, all of which are the narrative of his great position in the presence of Allah, the Almighty, the Prophet (pbuh) and the Ahl-al-Bayt (as). This research using the descriptive-analytical method with a comparative approach, aims to investigate the position of this honorable Imam in painting, and studies the paintings that have reflected the important events of his life. The needed data for the research was collected from library sources. The findings indicate that these paintings have represented important events in the life of Imam Hassan (as) based on Shia beliefs, verses, and Prophet Hadiths. These paintings are based on the intended theme, and visual and symbolic components reflect the Imamate of Imam Hassan (as). He implemented the divine orders as the second immediate successor of the Prophet (pbuh), after Imam Ali (as).
  Keywords: Imamate, Imam Hassan Mujtabá (as), Painting, Shiite Themes, manuscripts
 • Ahad Davari Chelaghaei * Pages 47-70
  Considering the special political conditions of his era, Imam Sajjad (as) has explained some of the teachings of Islam in the form of supplication. A part of this supplication has remained in Ṣaḥīfeh Sajjādīyyah as a part of the Shia tradition and has been approved, ordered and emphasized by scholars. The prayers of Ṣaḥīfeh Sajjādīyyah cover various topics, and each of them enables the communication of God’s servants with the Almighty Allah through the language of the heart and speech. In a part of this supplication, the imam refers to some natural phenomena such as thunder and lightning, the moon, and human creation in a general or partial way. By analyzing the content of supplications and with the help of library sources, this research seeks to investigate the general goals of Imam Sajjād’s (as) attitude towards natural phenomena and introduce some of its examples in the Sahifeh. The results of the research show that the imam (as) paid attention to the lordship of Allah the Almighty and the creation of phenomena in mentioning natural phenomena, and by being influenced by the Qurʾan in expressing interpretations, choosing examples and style of expression, he has taken into consideration educational and devotional goals in the supplications. Also, with the progress of experimental sciences, in addition to not contradicting the scientific references of the Sahifeh with the definite findings of mankind, in some passages, the Imam (as) has pointed out the points that human sciences have reached the certainty of in the following centuries.
  Keywords: Ṣaḥīfeh Sajjādīyyah, natural phenomena, Experimental Sciences, supplication, Imam Sajjād (as)
 • Ezatollah Moulayi Nia *, Naeemeh Khorasani Pages 71-86
  The era of Razavi is a period when many deviant sects and trends were active, and the conditions were more ready for the promotion of these sects and movements. Imam Riḍā (as) and his companions made many efforts to counter these trends. Meanwhile, the role of the Imam’s companions in this era is very impressive and bold. Meanwhile, the role of the Imam’s companions in this era is very impressive and influential. These companions, who were among the scholars, companions of hadith, theologians, and jurists of their era, confronted these trends with various methods and played a very important role in this path. Reasonable and logical debate and reasoning, compiling numerous books on explaining authentic Islam and recognizing deviations, dissemination of religious knowledge and its promotion among the common people and the elite, and also the training of distinguished students, each of whom was an original defender and preacher of Islam and played an active role in the front against these deviant trends; are of the methods of these Imam’s companions in confronting the deviant trends of the Razavi era. By examining each of these methods, this article has tried to express the role and valuable position of the companions of Imam Riḍā (peace be upon him) in that era to the extent that the dimming of these trends during the era of Imam Javād (as) can clearly be seen.
  Keywords: Imam Riḍā (as), Deviant Trends, Companions of Imam Riḍā (as), the role of companions, struggle
 • MohammadJavad Abolghasemi * Pages 87-109

  As the mother city of the great and historical Khorasan, the historical city of Marv has had a potential civilizational background, capacity and opportunities. The emigration of Imam Riḍā (as) also led to the flourishing of these capacities, opportunities, and curbing the damage and inhibiting factors so that this land could play a role in the formation and stabilization of Islamic culture and civilization. In this article, Imam Riḍā’s (as) migration to this land has been studied with a descriptive analytical approach and documentary method, after explaining the factors and elements of civilization, especially the unifying element from the point of view of the experts, with an overview of the historical background of Marv and its importance and civilizational position in the third century of Hijri, as well as examining the opportunities that were available to the Imam Riḍā (as) and the Prophet’s (pbuh) progeny. As a result, Imam Riḍā (as) while correctly understanding the situation as the vicegerent and using the general capacities of Khorasan centered on Marv and having individual advantages in the position of the scholar of Muhammad’s (pbuh) progeny and the son of the Messenger of Allah (pbuh) was able to make a tremendous influence on the constructive elements of civilization, especially the unifying element, prosperity and survival of Islamic civilization in the 3rd and 4th centuries of Hijri.

  Keywords: Imam Riḍā (as), Marv, Culture, civilization, Emigration, Unity
 • Reza Arabbafrani, *, Ahmad Mohammadian Pages 111-134
  Emotion is the important and impressive element in literary texts. Religious texts in addition having deep intellectual and content concepts and the most important religious doctrines, also have an emotional effect. The address in these texts is somehow that can have a good impact on the audience’s feeling. Hence the religious texts is being full of pure monotheistic concepts and also have paid special attention to the category of emotional motivation and impact. The seventh supplication of the Ṣaḥīfeh Sajjādīyyah which Imam Zain al-ʿÂbidīn (as) enjoin to be read in hardship and difficulties, is one of the religious texts which this category is carefully considered. This article tried to analyze the emotional element in the beam of this valuable supplication in descriptive and analytical method. The seventh supplication of the Ṣaḥīfeh Sajjādīyyah in addition having deep intellectual and content concepts and the most important religious doctrine, also have an emotional effect. The scheme of the emotional process in seventh supplication is drawn in five phase: 1: incitement of emotion 2: preparation 3: identity 4: excitement 5: evaluation undoubtedly, the mentioned supplication in the beam of emotional discourse has been able to transfer its message to the audience in best way.
  Keywords: emotion, Discourse, the Seventh Supplication, Ṣaḥīfeh Sajjādīyyah
 • Alireza Zolfaghari *, Hasan Reza Khalaji Pages 135-153
  Narcissistic personality disorder includes characteristics and behaviors such as showing off, fantasizing, self-conceit, need to be admired, lack of empathy, self-deception, and lack of self-esteem. The present study tries to present the results of the examination of this disorder in Islamic teachings and its treatment methods, and to determine the degree of convergence of psychological findings with these teachings. In this regard, what is the nature, etiology and diagnostic criteria of this disorder in Islam and psychology, and finally a comparison is made between them. The research is of a descriptive-analytical type, and for this purpose, after determining the characteristics of these people based on psychological research, we searched for equivalent words in the narrations. Narcissism has been mentioned and discussed in the Infallible Imams’ (as) Hadiths with words such as arrogance, boasting, wonder, bigotry and false zeal. These traits cause behaviors such as endless fantasizing, self-praise and self-deception, lack of understanding of reality, uncriticism, lack of growth, lack of social relationships, jealousy and indebtedness, which have a lot of overlap with the self-obsessed personality from a psychological point of view, but despite this, there are differences. It exists between them, and in the hadiths of infallible Imams (as), its features and consequences are more fully and accurately explained. In the end, the main cause of narcissistic disorder, which is ignorance towards Allah the Almighty and oneself, and the treatment method of this disease are presented to show that relying on the Infallible Imams’ (as) Hadiths, we can diagnose and treat this personality disorder.
  Keywords: Personality disorders, psychology, Narcissism, Infallible Imams’ (as) Hadiths