فهرست مطالب

 • پیاپی 63 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد قنبری صفحات 1-23
  زمینه و هدف

  مجرمان و فعالیت های غیرقانونی آنها همواره مشکلاتی زیادی را برای جوامع به وجود می آورند و جرم شناسان اذعان دارند که پیش بینی جرم و شناسایی مجرمان به منظور پیشگیری از آن ساده نیست. بر همین اساس نیروهای پلیس و جرم شناسان راهبردهای خود را صرفا بر اساس ارتباطات درونی خود استوار می کنند و از دخالت اشخاص ثالث مانند شهروندان در زنجیره تحقیقات جنایی کمتر استفاده می کنند. بنابراین هدف این پژوهش برای شناسایی و مداخله در این حوزه، پیشنهاد سیستمی مبتنی بر ابزارهای اجتماعی اینترنت اشیا، برای پشتیبانی از شناسایی و ردیابی مجرمان در دنیای واقعی است که انجام آن لازم و ضروری به نظر می رسد.

  یافته ها و نتایج

  در راستای شناسایی و ردیابی مجرمان از طریق یک سیستم مبتنی بر اینترنت اشیا سه روند مهم زمینه ساز ارایه یک طرح کلی برای اینترنت اشیا در شناسایی و ردیابی مجرمان شده است. این روندها شامل؛ برنامه های مرتبط با شرایط اضطراری، چرخه حیات یک سناریوی جنایی و بسترهای اینترنت اشیا برای شناسایی و ردیابی مجرمان هستند که با ترکیب این روندها در فنناوری های موجود ارتباطی سیستم اینترنت اشیا برای شناسایی و ردیابی مجرمان طراحی می شود که با ارایه یک مدل ارتباطی مبتنی بر اینترنت اشیا برای شناسایی و ردیابی مجرمان می تواند در پیشگیری از جرایم اقدامات موثری را اتخاذ کرد.

  کلیدواژگان: شناسایی و ردیابی مجرمان، اینترنت اشیا، مشارکت شهروندان، نیروهای پلیس
 • نفیسه ایزدی، مهدی فلاح خاریکی، ناصر یحیی زاده صفحات 25-42
  زمینه و هدف

  پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی به منظور اتخاذ تصمیم مناسب تشکیل می شود. اطلاعات فرم پرونده شخصیت باید با استفاده از سوابق مندرج در پرونده قضایی، هنگام ثبت پرونده، مصاحبه، معاینه و در صورت امکان، بررسی میدانی اعم از مراجعه حضوری و یا ارتباط تلفنی با اعضای خانواده تکمیل شود. با مداقه در عبارات قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر می رسد تشکیل پرونده شخصیت در برخی از پرونده های حقوق خصوصی نیز راهگشا باشد، اما این مهم نیازمند قانونمند شدن و تعیین حدود و ثغور تشکیل پرونده شخصیت در پرونده های حقوقی می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها و نتایج

  مبنا و هدف از تشکیل پرونده شخصیت در دعاوی کیفری، رعایت انصاف و دادرسی عادلانه از طریق متناسب سازی مجازات با شخصیت افراد می باشد که این هدف در دعاوی حقوقی نیز دنبال می شود. تشکیل پرونده شخصیت در دعاوی حقوقی چون حضانت، قیمومت، سرپرستی، اهدای جنین و... ممکن و موثر بوده و حتی چنانچه امکان استعلام این پرونده به صورت آنلاین برای قضات دادگاه خانواده فراهم شود، بسیار راهگشا خواهد بود. در فرآیند تشکیل پرونده شخصیت و جمع آوری اطلاعات، باید ضوابط مربوط به حریم خصوصی و حقوق شهروندی رعایت شود. علاوه بر این، باید گزارش پزشکی و روان پزشکی که حاوی اطلاعات لازم پیرامون وضعیت سلامت یا امراض جسمی و روانی و رفتاری مرتکب است، به طور جداگانه اخذ شود.

  کلیدواژگان: پرونده شخصیت، دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، جرم شناسی بالینی، اصل تفرید قضایی
 • داود سلطانیان، مظاهر خواجوند صفحات 43-66

  زمینه و هدف:

   با توجه به تحول در ماهیت جرایم، کشف آن نیز مستلزم کاربرد و استفاده از روش ها و فناوری های علمی و نوین می باشد. دانشمندان پزشکی قانونی برای کمک به سیستم عدالت کیفری در اقدامات خود برای نتایج تجزیه و تحلیل سریع گزارش پزشکی قانونی، سعی کرده اند فناوری های سریع را در پروتکل هایی ادغام کنند که تجزیه و تحلیل گزارش پزشکی قانونی را سرعت می بخشد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی نقش فناوری در فرآیندهای کشف جرم توسط پزشکی قانونی می پردازیم.

  روش

  این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها و نتایج

   روش های بهینه سازی سرعت در آزمایشگاه پزشکی قانونی مزیت عملکرد در محیط آزمایشگاهی با کیفیت بالا را ارایه می دهند که خطر آلودگی و سایر خطاهای آزمایشی را به حداقل می رساند. علی رغم چالش های تکنولوژیکی که هنوز وجود دارد، مواردی مانند ذخیره ردپای دی ان ای، امکان انجام تجزیه و تحلیل ثانویه، حفاظت از داده ها، حفظ حریم خصوصی و یک چارچوب قانونی روشن نیز باید همواره مورد توجه قرار گیرد. واقعیت آن است که فقدان داده های علمی و درک عوامل انسانی و رویه های موثر در صحنه جرم هنوز وجود دارد و این امر نیازمند بازنگری در فرآیندهای پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی مدرن از طرق مختلف توانسته در کشف جرم تحول ایجاد کند. این موارد شامل استفاده از سی تی اسکن و ام آر آی در کشف جرم، کشف جرم از طریق پروتیین استخوان، شیوه های نوین در کشف جرم از طریق اثر انگشت، بهره گیری از پروتیومیکس می باشد. همچنین تحقیقات پزشکی قانونی مدرن از ابزارهای جدید و فناوری های پیشرفته برای حل پرونده های جنایی و مدنی استفاده می کند.

  کلیدواژگان: پزشکی قانونی، کشف جرم، فناوری، ادله علمی، ادله قانونی، جرم و جنایت
 • سید محمود عسگری ارجنکی، محسن شکرچی زاده صفحات 67-84
  زمینه و هدف

  جرایم ناقص یا ناتمام جرایمی هستند که مرتکب، با قصد مجرمانه تمام کوشش خود را برای ارتکاب جرم به کار می گیرد، لیکن به علل خارج از اراده وی، جرم منظور تحقق نمی پذیرد، این جرایم به لحاظ داشتن حالت خطرناک و تهدید نظم عمومی، قانونگذاران نظام های حقوقی مختلف را به دخالت و جرم انگاری واداشته است. پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که  چه دیدگاهایی ناظر بر ماهیت جرایم ناقص وجود دارد؟ ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع از آن جهت است که از یکسو به جریان عدالت کمک و از سوی دیگر موازین دادرسی منصفانه را تضمین می کند.

  روش: 

  پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها و نتایج:

   جرایم ناقص به عنوان یکی از مهمترین جلوه های جرم انگاری است که مصادیق آن شامل شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال می باشد و در این راستا فقدان معیارهای نسبتا مشخص که تعیین کننده حدود و ثغور جرایم ناتمام می باشد که شناسایی و تفکیک جرایم مذکور را با دشواری مواجه ساخته است، با نگاهی به مصادیق جرایم ناقص می توان پی برد که آن چه بیشتر مبنای اعمال مجازات برای این جرایم قرار گرفته، عملی است که بزهکار در جهت رسیدن به قصد مجرمانه اش مرتکب شده ولی در به پایان رساندن آن ناکام مانده یا علی رغم به پایان رساندن آن، نتیجه دلخواهش را به دست نیاورده است. در مجموع اگر (رفتار) محقق نشود می شود شروع به جرم، (موضوع) وجود نداشته باشد جرم محال است و (نتیجه) محقق نشود جرم عقیم است.

  کلیدواژگان: جرم عقیم، جرم محال، تشخیص جرائم ناتمام، حقوق ایران، حقوق انگلیس
 • امید محمدی نیا، آذر علی نژاد صفحات 85-104

  زمینه و هدف:

   پیچیده ترین و حساس ترین مرحله دادرسی، مرحله کشف جرایم است. در حال حاضر پلیس با روش های علمی به کشف جرم می پردازد و حتی در خصوص قتل، تحقیقات جنبه کاملا فکری و ذهنی دارد؛ بنابراین، برای کشف جرایم، گاهی اوقات به روش های بحث برانگیز مانند استراق سمع الکترونیکی، نظارت، شنود ارتباطات و نفوذ در باندها نیاز است. در این فرآیند هوش مصنوعی توانسته نقش مهمی را در تحول شیوه های کشف جرم ایفاء نماید.

  روش

   این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها و نتایج:

   کشف سریع و دقیق جرایم در سازمان پلیس مستلزم وجود سازمانی پیشرفته و به روز با کارکنانی توسعه یافته است. بر همین پلیس با اتکا بر مولفه هایی مانند؛ پلیس اطلاعات محور، برنامه آموزش افسران پلیس، طراحی محیطی و... می تواند روند شناسایی مجرمان و کشف جرایم را بهبود بخشد. همچنین هوش مصنوعی در این فرآیند موجب تحول شده است. هوش مصنوعی از مجموعه ای از داده های بدون ساختار برای تجزیه و تحلیل الگوهای اطلاعاتی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و مرتبط کردن اطلاعات برای ارایه نتایج استفاده می کند. یکی از مفیدترین کاربردهای هوش مصنوعی برای پیشگیری و کاهش جرم و جنایت در تخصیص منابع است. بر این اساس هوش مصنوعی توانسته در کشف جرم در خصوص پزشکی قانونی، در تشخیص چهره، اثر انگشت، کشف جرم از طریق موقعیت یاب ماهواره ای و کشف جرایم سایبری ایجاد تحول نماید.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، کشف جرم، پلیس، تشخیص چهره، اثر انگشت
 • علی اکرم داودی نیا، حمیدرضا آدابی، حسن مرادی صفحات 105-124

  زمینه و هدف:

   دادرسی منصفانه یکی از شاخصه های توسعه یافتگی و مورد تاکید تعالیم دینی و اسناد بین المللی است. بر اساس اصل تناسب یکی از معیارهای دادرسی منصفانه تناسب دادرسی با زمانی است که برای آن اختصاص می یابد. از این زمان به «زمان متعارف دادرسی» یاد می شود. با توجه به مساله اطاله دادرسی دقت در ماده 315 و فلسفه وضع تامین دلایل مدعی این ضرورت را مدلل می سازد که درخواست خواهان باید در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام رسد. بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر رسیدگی های خارج از نوبت در امور حقوقی در ایران و محاکم حقوقی بین المللی است.

  روش:

   پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها و نتایج

  رسیدگی خارج از نوبت یکی از مباحث آیین دادرسی مدنی است که در موارد زیادی کاربرد دارد. روند رسیدگی خارج از نوبت باعث شده تا در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید. الف) دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ الازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح هستند، ب) تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، پ) دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد، ت) صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، ث) ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، ج) دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند، چ) تامین دلیل و ح) جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. اگر چه میان اصحاب دعوی و قاضی شاهد تفکیک وظایف هستیم به نحوی که اثبات امر موضوعی با تکلیف اصحاب دعوی و اثبات امر حکمی تکلیف قاضی است، اما در پاره ای موارد لازم است تا قاضی از باب کشف حقیقت راسا اقداماتی را انجام دهد.

  کلیدواژگان: دادرسی خارج از نوبت، دادرسی فوری، دستور موقت، کشف حقیقت، کشف جرم
 • سید عبدالرضا مرعشی، باقر شاملو، علیرضا سایبانی صفحات 125-146
  زمینه و هدف

  گفتمان امنیت انسانی به دنبال محو هرگونه عاملی است که انسان و جوامع را تهدید می کند. در این میان جرایم علیه امنیت جرمی است که مستقیما علیه موجودیت حکومت واقع شود؛ ولی حفظ حکومت مستلزم توسعه این تعریف با توسل به یک مفهوم ذهنی است. لذا این چالش وجود دارد که چه ارتباطی میان امنیت حاکمیت و مردم وجود دارد و گفتمان امنیت انسانی در این میان چه نقشی ایفاء می نماید.

  یافته ها و نتایج

  کنسرسیوم کانادایی امنیت انسانی در سال 2007، امنیت انسانی را رهیافت مردم محور به سیاست خارجی تعریف کرده که ثبات پایدار را متکی به حفظ مردم از خطرات و تهدیدات علیه حقوق، سلامتی و حیات آنها می داند و بر خلاف امنیت ملی به تهدیدات علیه امنیت افراد جامعه توجه دارد و مطالعات امنیتی را به دفاع از مرزها محدود نمی کند.کلمه امنیت در مفهوم جرایم علیه امنیت ناظر به امنیت اجتماعی و ملی است چراکه در حقوق کیفری، امنیت فردی موضوع جرایم علیه اشخاص و امنیت بینالمللی موضوع جنایات بینالمللی است. در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی ایران فصل جرایم ضد امنیت بیان شده است. ولی این بدان مفهوم نیست که تمامی جرایم علیه امنیت در زمره تعزیرات قرار می گیرند و در جرایم مستوجب حدود نیز می توان به برخی از این جرایم اشاره کرد. گفتمان امنیت انسانی با بسط تعریف امنیت از حاکمیت به مردم، جرایم علیه امنیت را به مثابه جرایم علیه مردم و جامعه می داند.

  کلیدواژگان: امنیت انسانی، حرائم علیه امنیت، جرائم علیه حاکمیت، جرائم ضد امنیت، جرائم علیه مردم
 • حسین قنبری، حسن حاجی تبار فیروزجایی، مهدی اسماعیلی صفحات 147-170
  زمینه و هدف

  مقررات مربوط به حفظ محرمانگی و رازداری بانکی امروزه یه عنوان یکی از عوامل موثر در جذب سرمایه مشتریان محسوب می شود. در کنار این تعهد کشف جرایم مرتبط با پولشویی توسط بانکها و لزوم گزارش دهی این موارد را با چالش مواجه نموده است. بر این اساس به دنبال بررسی این امر هستیم که اصل نسبی گرایی در جمع بین اصل رازداری و لزوم گزارش دهی موارد مشکوک به پولشویی در بانکداری بین المللی از چه معنا و مفهومی برخوردار است؟ همچنین استراتژی اینترپل در این زمینه شامل چه اقداماتی می باشد.

  روش

  این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.

  یافته ها و نتایج

  اگرچه عدم افشاء اطلاعات توسط بانکها امروزه یک تکلیف برای آنهاست اما این امر مطلق نیست و در مواردی این تکلیف تبدیل به الزام برای گزارش دهی موارد مشکوک می گردد. آنچه دارای اهمیت می باشد این است که عدم افشاء اطلاعات در مواردی که اقدامات غیر قانونی صورت می گیرد موجب بر هم خوردن نظم و امنیت عمومی کشور می گردد. در خصوص اینکه دولتی یا خصوصی بودن بانکها در این زمینه چه اثری دارد اختلاف نظر وجود دارد اما این نگرانی وجود دارد که دولتی بودن بانکها موجب تسلط بیشتر حاکمیتها بر اطلاعات مشتریان بانکها شود.

  کلیدواژگان: پولشویی، پلیس، بانکداری بین المللی، گروه ویژه اقدام مالی، فساد مالی، جرم یابی
 • حسین زارع شعار صفحات 171-196

  زمینه و هدف:

  تروریسم را می توان به عنوان یک پدیده نسبتا پیچیده مطرح نمود که جلوه های آن مدام در حال تغییر است و این پدیده در طول تاریخ با نظام قدرت و ساختارهای قدرت گرا ارتباطی تنگاتنگ داشته است. همچنین پیشرفت فناوری توانسته شیوه های کشف جرم خصوصا جرایم مهم مانند جرایم تروریستی را متحول نماید. اتحادیه اروپا در این زمینه دستاوردهای مهمی داشته که بر این مبنا در این پژوهش به این امر می پردازیم که پیشرفت فناوری چه تاثیری بر کشف جرایم دارد و این امر را با تاکید بر دستاوردهای اتحادیه اروپا بررسی می کنیم.

  روش

  این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها و نتایج

  در خصوص جرم انگاری تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا باید گفت که اتحادیه اروپا در حوزه حقوق کیفری به موجب معاهده اتحادیه اروپایی سعی نمود مقابله با تروریسم را قاعده مند نماید. راهبردهای اتحادیه اروپا در کشف جرایم تروریستی شامل راهبردهای تقنینی در مقابله با جرایم، اقدامات یوروپل در کشف جرایم تروریستی و اقدامات فرانتکس می باشد. راهبردهای تقنینی در مقابله با جرایم شامل تصویب کنوانسیون اروپایی راجع به سرکوبی تروریسم (1977)، اتخاذ سیاست موضع مشترک در مبارزه با تروریسم (2001) و چارچوب تصمیم گیری شورا در احصاء جرایم تروریستی است. همچنین اقدامات یوروپل در کشف جرایم تروریستی شامل تاسیس آزمایشگاه با فناوری مدرن، تدوین استراتژی یوروپل در کشف جرایم (2020)، اقدامات سازمان مدیریت مرزهای اتحادیه اروپا (فرانتکس)، اقدامات ناتو و امکان دسترسی فرامرزی به مدارک الکترونیکی است. این نهادها با بهره گیری از فناوری مدرن توانسته اند در کشف جرایم خصوصا جرایم تروریستی کارآمد عمل نمایند.

  کلیدواژگان: تروریسم، کشف جرم، اتحادیه اروپا، یوروپل، فرانتکس، فناوری نوین، جرائم تروریستی
 • سید حسین حسینی، جواد نیک نژاد، عباس مقدری صفحات 197-218

  زمینه و هدف:

   امروزه شرکت های سهامی، متصدی گستره ی وسیعی از فعالیت های اقتصادی و تجاری می باشند؛ بر این اساس، امری دور از انتظار نخواهد بود که درنتیجه فعالیت های آن ها به اشخاص دیگر خسارت هایی وارد شود. با این وصف عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی، اگر خسارتی به دیگران وارد آوردند باید متحمل خسارت و مجازات شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز باید چنین باشد و هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند.

  روش:

   پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها و نتایج:

  در نظام حقوقی ایران قانون گذار و رویه قضایی در خصوص انتساب مسیولیت به شرکت های سهامی در بیشتر دعاوی از نظریه تقصیر جهت احراز انتساب به خوانده استفاده نموده اند و استناد به مبانی دیگر مسیولیت مدنی به صورت استثناء در قوانین و رویه ها مطرح گردیده است و با عنایت به اینکه قانون گذار در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسیولیت کیفری شخص حقوقی را از رهگذر احراز تقصیر نمایندگان شخص حقوقی به رسمیت شناخته است. بااین حال به جای نظریه منتخب قانون گذار یعنی نظریه مسیولیت مبتنی بر نمایندگی پذیرش نظریه مسیولیت سازمانی که با قبول فرضیه واقعی بودن شخص حقوقی تقصیر موسسه اعتباری به عنوان شخص حقوقی را نه از مجرای تقصیر یک یا چند فرد بلکه از رهگذر فرهنگ جرم زای حاکم بر شخص حقوقی احراز می کند، بر نظریه نمایندگی مقدم است؛ مخصوصا اینکه در جرایمی هم چون پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی اشخاص حقیقی مقصر در عمل بسیار دشوار است.

  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی، شرکت های سهامی، بانک ها
|
 • nafiseh izadi, mahdi falah, naser yahyazadeh Pages 25-42
  Background and purpose

  The personality file is created along with the judicial case in order to make the appropriate decision. The information of the personality file form should be completed using the records contained in the court file, when registering the case, interview, examination and if possible, field investigation, either in person or by telephone contact with family members. By paying attention to the expressions of the legislator in the criminal procedure law, it seems that the filing of a personal file in some private law cases is also a way forward, but this issue requires legalization and defining the limits and gaps of filing a personal file in legal cases.

  Method

  The present research was carried out using a descriptive and analytical method.

  Findings and Results

  The basis and purpose of filing a character file in criminal lawsuits is to observe fairness and fair proceedings by fitting the punishment to the personality of the people, which is also followed in legal lawsuits. It is possible and effective to file a personality file in legal cases such as custody, guardianship, guardianship, embryo donation, etc., and even if it is possible to inquire about this case online for family court judges, it will be very helpful. In the process of filing a personal file and collecting information, the rules related to privacy and citizen's rights must be observed. In addition,

  Keywords: Personality file, legal claims, criminal claims, clinical criminology, principle of judicial exclusion
 • davod soltaniyan, mazaher khajevand Pages 43-66
  Background and purpose

  Considering the evolution in the nature of crimes, its detection also requires the application and use of scientific and modern methods and technologies. To assist the criminal justice system in its efforts to expedite forensic report analysis results, forensic scientists have attempted to integrate rapid technologies into protocols that expedite forensic report analysis. Based on this, in this research, we examine the role of technology in the processes of crime detection by forensic medicine.

  Method

  This research has been analyzed in a descriptive-analytical way.

  Findings and Conclusions

  Speed optimization methods in the forensic laboratory offer the advantage of performing in a high-quality laboratory environment that minimizes the risk of contamination and other experimental errors. Despite the technological challenges that still exist, things like storing DNA traces, the possibility of performing secondary analysis, data protection, privacy and a clear legal framework should always be considered. The fact is that there is still a lack of scientific data and understanding of human factors and effective procedures at crime scenes today, and this requires a review of forensic processes. Modern forensic medicine has been able to make changes in crime detection in various ways. These cases include the use of CT scan and MRI in crime detection, crime detection through bone protein, new methods in crime detection through fingerprints, and the use of proteomics. Also, modern forensic investigations use new tools and advanced technologies to solve criminal and civil cases.

  Keywords: Forensic medicine, crime detection, scientific evidence, legal evidence, crime
 • mohsen shekarchizadeh Pages 67-84

  Incomplete or incomplete crimes are crimes in which the perpetrator, with criminal intent, uses all his efforts to commit a crime, but due to reasons beyond his will, the intended crime does not materialize. These crimes are dangerous and threaten public order. It has forced different rights to interfere and criminalize. Incomplete crimes are one of the most important manifestations of criminalization, examples of which in Iran include initiation of crime, sterile crime, and impossible crime, and in England, in addition to the mentioned cases, incitement and collusion are also examples, in this regard, lack of Relatively specific criteria that determine the limits and loopholes of incomplete crimes that have made it difficult to identify and separate the aforementioned crimes, the necessity and importance of addressing this issue is because it helps the flow of justice on the one hand and the standards of fair proceedings on the other hand. thus, the current research with descriptive-analytical method tries to answer the question, what views are there regarding the nature of incomplete crime?

  Keywords: Sterile crime, impossible crime, detection of incomplete crimes, Iranian law, English law
 • omid mohammadinia, azar alinejad Pages 85-104
  Background and purpose

  The most complex and sensitive stage of the trial is the stage of crime detection. Currently, the police investigates crimes with scientific methods, and even in the case of murder, investigations have a completely intellectual and mental aspect. Therefore, sometimes controversial methods such as electronic eavesdropping, surveillance, wiretapping, and infiltration of gangs are needed to detect crimes. In this process, artificial intelligence has been able to play an important role in the evolution of crime detection methods

  Method

  This research has been analyzed in a descriptive-analytical way.

  Findings and results

  Quick and accurate detection of crimes in the police organization requires the existence of an advanced and up-to-date organization with developed employees. On this basis, the police rely on components such as; Information-oriented policing, police officer training programs, environmental design, etc. can improve the process of identifying criminals and discovering crimes. Artificial intelligence has also revolutionized this process. Artificial intelligence uses unstructured data sets to analyze information patterns using artificial intelligence algorithms and correlate the information to provide results. One of the most useful applications of artificial intelligence to prevent and reduce crime is in the allocation of resources. Based on this, artificial intelligence has been able to revolutionize crime detection in forensics, facial recognition, fingerprint detection, and crime detection through satellite positioning.

  Keywords: Artificial intelligence, crime detection, police, facial recognition, fingerprints
 • aliakram davoodonia, hamidreza adabi, hassan moradi Pages 105-124
  Background and purpose

  fair trial is one of the indicators of development and emphasized by religious teachings and international documents. Based on the principle of proportionality, one of the criteria of a fair trial is the proportionality of the trial with the time allocated for it. This time is referred to as "regular trial time". Considering the issue of delaying the proceedings, the precision in Article 315 and the philosophy of providing the claimant's reasons indicate the necessity that the claimant's request should be completed in the shortest possible time. Based on this, the purpose of this research is to analyze out-of-turn proceedings in legal affairs in Iran and international legal courts.

  Method

  According to the nature of the subject, objectives and method of collecting information, the research method is library and descriptive-analytical.

  Findings and results

  out-of-turn processing is one of the civil procedure topics that is used in many cases. The out-of-turn hearing process has caused the Shura judge to consult with the Shura members and issue a decision in the following cases. A) Financial lawsuits regarding movable property up to two hundred million Rials, except for cases that are pending in the court of law on the mandatory date of entry into force of this law. b) All lawsuits related to the eviction of the same tenant, except for the lawsuits related to goodwill and business rights. c) Lawsuits for rent adjustment, provided that there is no dispute in the rental relationship. t) Issuance of inheritance limitation certificate,

  Keywords: Out-of-turn proceedings, urgent proceedings, temporary orders, discovery of the truth, discovery of crime
 • Pages 171-196
  Background and purpose

  Terrorism can be considered as a relatively complex phenomenon whose manifestations are constantly changing and this phenomenon has been closely related to the power system and power-oriented structures throughout history. Also, the advancement of technology has been able to transform the methods of crime detection, especially important crimes such as terrorist crimes. The European Union has made important achievements in this field, and on this basis, this research, we will discuss what effect does the advancement of technology have on the detection of crimes?

  Findings and results

  Regarding the criminalization of terrorism in the documents of the European Union, it should be said that the European Union tried to standardize the fight against terrorism in the field of criminal law by virtue of the European Union Treaty. The European Union's strategies in detecting terrorist crimes include legislative strategies in dealing with crimes, Europol's actions in detecting terrorist crimes, and Frontex actions. The legislative strategies in dealing with crimes include the adoption of the European Convention on the Suppression of Terrorism (1977), the adoption of a common position policy in the fight against terrorism (2001) and the council's decision-making framework in the statistics of terrorist crimes. Also, Europol's actions in detecting terrorist crimes include the establishment of a laboratory with modern technology, the formulation of Europol's crime detection strategy (2020) and the actions of the European Union Border Management Organization (Frontex). Using modern technology, these institutions have been able to work efficiently in detecting crimes, especially terrorist crimes.

  Keywords: Terrorism, crime detection, European Union, Europol, terrorist crimes
 • seyed hosein hoseini, javad niknehad, abbas moqtaderi Pages 197-218

  The purpose of the current research is to investigate the civil liability of a joint stock company (bank) due to the actions of its governing bodies with a view to international law (Iran, America and England) based on the comparative research method. Today, joint-stock companies are responsible for a wide range of economic and commercial activities; Based on this, it will not be far from expected that as a result of their activities, damages will be inflicted on other people. For this reason, the ambiguity in the legal regime governing their civil responsibility brings the rights of a wide range of people under its radius; Although the examination of the various aspects of the civil responsibility of these persons as one of the challenging legal categories has been the attention of the writers, legislators and the opinions of the courts of Iran; However, considering that the roots of the formation of joint-stock companies should be sought in the field of countries with international legal systems, such as the United States and England, the study of the laws and procedures of the aforementioned legal systems can be used as a model to overcome the ambiguities of the system. Iranian law should be used.

  Keywords: Civil liability, international law, corporate bodies, joint-stock companies (banks)