فهرست مطالب

 • پیاپی 180 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/04
 • تعداد عناوین: 11
|
 • علی اکبر حیدری*، یعقوب پیوسته گر، امین فروزنده صفحات 3-16

  الگوهای بومی خانه در روستاها، گنجینه ای غنی از هویت، فرهنگ، آداب ورسوم و شناسنامه معماری هر مرزوبوم است که با مطالعه آن ها می توان به ریشه های فرهنگی و ارزش های حاکم بر جوامع مختلف پی برد. طی سالیان اخیر پژوهش های مختلفی پیرامون تحلیل نظام های معماری خانه های بومی روستایی در سطح کشور انجام گرفته؛ این در حالی است که سهم روستاهای پلکانی از این مطالعات بسیار اندک بوده است. روستای سرآقاسید از توابع شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری یکی از روستاهای پلکانی در کشور است که علی رغم تغییرات گسترده ای که در سیمای کالبدی روستاها در حال انجام است، بافت کالبدی این روستا کماکان مصون مانده است. همین امر سبب شد تا در پژوهش حاضر، الگوهای معماری بومی در این روستا مورد تدقیق قرار گیرد و نظام های فضایی، عملکردی و سازه ای آن تحلیل گردد. روش مورداستفاده در این پژوهش توصیفی - تحلیلی مبتنی بر مشاهدات میدانی نگارندگان در سطح روستا است. نتایج پژوهش نشان داد که شیب زمین مهم ترین عامل در شکل گیری الگوهای مسکن این روستا است. به این ترتیب که وجود شیب های مختلف، ساخت طبقاتی ابنیه را ممکن ساخته است. همچنین به دلیل سرما و برودت هوا، ساخت فضاهای دستکند جهت استفاده از ظرفیت گرمایی زمین یکی از روش های ساخت در این روستا به شمار می رود. به لحاظ فرهنگی اجتماعی نیز خانه های روستای سرآقا سید به دو دسته شامل خانه های دارای واحد همسایگی و خانه های فاقد واحد همسایگی قابل دسته بندی هستند که آنچه باعث تعریف واحد همسایگی در نظام این خانه ها می شود، وجود «پیش تو» در مقابل خانه است. همچنین خانه ها ازنظر ساختار فضایی از نوعی الگوی سلسله مراتبی برخوردار هستند که به صورت خطی از معبر به عنوان حیاط تا فضای دستکند به عنوان بخش اندرونی خانه امتداد یافته است.

  کلیدواژگان: گونه شناسی، نظام شکلی و فضایی، الگوی خانه های بومی، روستای پلکانی، سرآقاسید
 • سید امیرمحمد موسوی فرد، فریال احمدی*، وحید حیدرنتاج صفحات 17-30

  مجموعه تاثیرات نور طبیعی بر انسان را می توان در قالب دو فرایند روان شناسی و زیست شناسی موردبررسی قرار داد. امروزه، مردم بخش عمده ای از ساعات عمر خود را در طول روز در فضاهای سرپوشیده سپری می کنند. بنابراین فراهم سازی امکان ورود نور مناسب روز به این فضاهای بسته، برای ارتقای کیفیت زیستی و نیز افزایش سطح سلامتی، آسایش و کارایی آن ها کاملا مطلوب به شمار می آید. هدف اصلی این پژوهش ارایه راهکارهای طراحی و نحوه درست چیدمان فضایی و مبلمان به منظور بهره مندی از نور طبیعی در فضای داخلی خانه های مسکونی جهت ارتقای کیفی زندگی ساکنین و بهبود شرایط روحی آن ها است. روش به کارگرفته در مقاله روش توصیفی - تحلیلی در بستر مطالعات پیمایشی است و از روش اسنادی و روش گردآوری داده ها به شیوه میدانی (مصاحبه و مشاهده) و همچنین از ابزار سنجش نور لایت متر بهره گرفته شده است. جامعه آماری شامل ساکنین شش خانه مسکونی کوتاه مرتبه در محله شاهکلا بابل است که با یکدیگر رابطه همسایگی دارند. طبق بررسی به عمل آمده از وضعیت نورگیری خانه های موردمطالعه، مشخص شد در فصول بهار و تابستان بیشترین حجم نور طبیعی وارد فضاهای داخلی خانه ها می شود. همچنین پس از مصاحبه مشخص شد که افراد در فضاهای دارای نور طبیعی کافی که اکثر این فضاها از نور جنوب برخوردارند، آرامش بیشتری را حس کرده و در فضاهای با نور طبیعی نامطلوب احساس بی انگیزگی می کنند. درنتیجه با لحاظ کردن تمهیداتی نظیر به کارگیری بازشوهای کف تا سقف در جبهه جنوب و بازشوهای عریض تر در جبهه های شرقی و غربی می توان تا حد ممکن نور طبیعی بیشتری را در فضاهای داخلی دریافت کرد. در چیدمان فضاهایی نظیر نشیمن و یا پذیرایی بهتر است از نظام U شکل استفاده کرد، چراکه اگر دهانه باز به سوی بازشوها قرار گیرد، نور طبیعی برای همگی افرادی که از این فضا استفاده می کنند یکسان خواهد بود.

  کلیدواژگان: نور طبیعی، حس آرامش، محله شاهکلای بابل، مسکونی، نور روز
 • منیر شریفی، ژاله صابرنژاد*، هادی قدوسی فر صفحات 31-42

  یکی از موثرترین عوامل در ایجاد آسایش حرارتی، تهویه طبیعی است، ازاین جهت مهم ترین دستاورد معماری سنتی ایرانی، بادگیر تلقی می شود. بحث تهویه طبیعی به خصوص در اقلیم گرم و مرطوب از ملزومات مهم تلقی می شود، زیرا رطوبت را از فضا دور کرده و باعث خنک شدن و بالا رفتن آسایش حرارتی می شود. در این پژوهش به بررسی بادگیرهای بندر پهل پرداخته شده است. با استفاده از طراحی مناسب عناصر معماری به بهترین شیوه از هدررفت انرژی های تجدیدناپذیر جلوگیری می شود. با این روش می توان علاوه بر فهم بیشتر مفاهیم معماری سنتی، راهکارهای سنتی را مورد تحلیل قرار داده و به مهندسان عصر حاضر به طور کامل معرفی کرد. بادگیر در بندر پهل از راهکارهای دستیابی به آسایش حرارتی در مقابل گرما و رطوبت طاقت فرسای حاشیه خلیج فارس است. پژوهش پیش رو به معرفی بادگیر و پارامترهای موثر بر آن می پردازد. تاکنون تحقیقات گسترده ای در خصوص بادگیر و افزایش عملکرد آن انجام شده است که از مهم ترین آن ها تغییر در تناسبات موجود بوده است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی نمونه ای از بادگیرهای اقلیم گرم و مرطوب پرداخته و آن را مورد تحلیل قرار می دهد. داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است، سپس با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر، مدل سازی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی عملکرد دقیق بادگیر در ایجاد تهویه طبیعی در اقلیم گرم و مرطوب است تا بتوان با الگو گیری از این عناصر شاخص در طراحی معماری های مدرن، آسایش حرارتی را در بنا بالابرده و استفاده از مصرف انرژی های تجدیدناپذیر را به حداقل رسانده تا گامی در جهت حفظ محیط زیست که رو به نابودی است برداشته شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آسایش حرارتی اتاق بادگیر نسبت به اتاق مجاور به طور قابل توجهی افزایش یافته و دمای اتاق کاهش یافته است که این خود نشانگر تاثیر مستقیم بادگیر بر آسایش حرارتی اتاق بادگیر را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: بادگیر، اقلیم گرم و مرطوب، تهویه طبیعی، بندر پهل
 • پروین علی مرادی افشار*، لیلا غلامی حیدریانی صفحات 43-56

  مسکن ازنظر اقتصادی یک کالا با ویژگی های خاصی است که آن را از سایر کالاها متمایز و تحلیل بازار آن (عرضه و تقاضا) را پیچیده می کند. نوسانات قیمت مسکن تاثیر بسیار مهمی بر اقتصاد ملی و منطقه ای دارد. نوسانات به طور بالقوه ممکن است بر مهاجرت و تحرک سرمایه میان مناطق اثرگذار باشند. بررسی ارتباط تعادلی بلندمدت بین قیمت های مسکن در همه مناطق کشور می تواند به این پرسش پاسخ دهد که آیا قیمت های مسکن همه مناطق هم گرا خواهند بود؟ این پژوهش به بررسی هم گرایی قیمت مسکن از روش های اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل پویا در بین شهرهای ایران می پردازد. برای این منظور قیمت مسکن 31 شهر ایران از سال 1379-1397 موردبررسی قرار می گیرد. این مطالعه مبتنی بر این نظریه است که به واسطه مهاجرت، تبدیل دارایی و آربیتراژ فضایی، شوک های قیمت مسکن در یک منطقه می تواند اثر موجی بر دیگر مناطق داشته باشد. اگر این فرضیه قابل قبول باشد، باید نسبت های قیمت نسبی مناطق باثبات باشد. اگرچه در کوتاه مدت ممکن است اختلافی وجود داشته باشد ولی در بلندمدت باید هم گرا باشد. بنابراین، وقتی یک شوک قیمت مسکن به یکی از شهرهای ایران وارد می شود با توجه به اثر موجی این شوک در قیمت مسکن دیگر شهرها اثر می گذارد و نهایتا قیمت مسکن تمام شهرها در بلندمدت هم گرا می شوند. در چنین حالتی با توجه به اینکه سیاست های برنامه ریزی منطقه ای آثار بلندمدت یکسانی برای همه مناطق دارد، سیاست گذاران اقتصاد کلان نمی توانند به طور مستقل قیمت های مسکن یک منطقه را کنترل نمایند. بااین حال سیاست های برنامه ریزی هنوز بر مسیر کوتاه مدت قیمت ها موثر است. نتایج نشان می دهد هم گرایی قیمت مسکن بین شهرهای ایران وجود دارد و همچنین آثار فضایی در هم گرایی قیمت مسکن شهرها تاثیرگذار است و نتیجه فرضیه اثر موجی را در هم گرایی قیمت مسکن مناطق تایید می کند. در چنین حالتی سیاست های برنامه ریزی منطقه ای آثار بلندمدت یکسانی برایهمه مناطق خواهد داشت.  

  کلیدواژگان: فرضیه اثر موجی، هم گرایی، قیمت مسکن منطقه ای، پانل پویای فضایی
 • لیلا علی پور* صفحات 57-70

  نمادپردازی و زیبایی شناسی مردمان در هنرهایشان نمود می یابد. سایر محققانی که معماری سیاه چادر را موردتوجه قرار داده اند ازنظر عناصر و اجزا، ویژگی های سازه ای، اقلیمی یا شیوه زندگی به آن توجه کرده اند. آن ها به تمجید زیبایی های آن پرداخته اند اما جنبه های زیبایی شناسانه را تحلیل نکرده اند. این پژوهش با تمرکز بر سیاه چادر عشایر قشقایی به عنوان جلوه ای از معماری بومی در پی این است که پیام ها و انگاره های زیبایی شناسانه را به صورت اکتشاف پدیدارشناسانه شناسایی کند. هدف این پژوهش شناخت ساختار معنا در معماری سیاه چادر است. زیبایی شناسی و نمادپردازی به عنوان بالاترین سطح معنی در معماری عشایر کمتر موردتوجه قرار گرفته است. داده های این پژوهش به صورت مشاهده یک ایشوم ییلاقی عشایر قشقایی و صحبت با زنان گردآوری شده و به صورت پدیدارشناسی تحلیل شده است. چهارچوب نظری بر اساس نظریه فرهنگی - اجتماعی راپاپورت و پدیدارشناسانه باشلار تدوین شده است. بر اساس این چهارچوب مولفه های گهواره، مرزها، درون و بیرون، بزرگ و کوچک، آرمان، آشیانه، شکل ها و رنگ ها بر مبنای سه عنصر خیال، رویا و افسانه تحلیل می شوند. سوال این پژوهش این است که ویژگی های نمادین و زیبایی شناسی چگونه بر شکل سیاه چادر عشایر قشقایی تاثیرگذار است؟ یافته ها نشان می دهد نمادهایی مانند رویاپردازی نامحدود، بی کرانگی قلمروی سکونت، عناصر طبیعت، تقدس اجاق، پناه، کمال گرایی، جلوه انسانی سیاه چادر، عشق ورزیدن به خانه، مینیاتوری از عمارت آرمانی، صمیمیت و مرزهای نسبی در ارتباط شکل سیاه چادر با معنا قابل خوانش است. نتایج همچنین نشان می دهد کل مجموعه سیاه چادر با عرصه های اطراف به عنوان نظام خانه مدنظر است و ساختار شکل گیری عناصر مختلف به صورت شکل گیری عرصه ها در یک ساختار مارپیچی حول زن عشایر تعریف می شود. بنابراین در کنار سایر عوامل سرپناه و شیوه زندگی، مفهوم ادراکی پناه، معنا و نمادها در ایجاد معماری بومی سیاه چادر نقش تعیین کننده دارد.

  کلیدواژگان: نماد، پناه، آرمان، آستانه، خیال
 • حسین سپهری، حمیدرضا فرشچی*، جواد دیواندری، امیرحسین صادق پور صفحات 71-86

  ایرانیان از قدیم الایام با معضل کمبود آب مواجه بوده اند و این امر باعث ایده های شگرف در زمینه های مختلف استحصال، ذخیره و انتقال آب همچون آب انبارها و قنات ها شده است. از سوی دیگر مصرف بالای آب برای امور مختلف شرب، کشاورزی و صنعت باعث کاهش منابع آب های جاری و زیرزمینی گشته است. امروزه به کمک فناوری و علم، روش های نوینی جهت جذب آب از رطوبت هوا به وجود آمده است. در یکی از این روش ها، در مسیر حرکت هوا موانعی قرار می گیرد که با برخورد هوا به آن ها مولکول های آب معلق در هوا جذب شده و به مخزن مشخصی منتقل می گردند. در این تحقیق به بررسی چگونگی فرایند جذب آب از رطوبت هوا پرداخته شده و هدف تحقیق دستیابی به ترکیب دستگاه استحصال آب با کمک عناصر معماری مانند دودکش های خورشیدی، برج ها، حجم و نمایی ساختمان است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و از مطالعات کتابخانه ای (بررسی نمونه های مشابه در مناطق مختلف جهان)، نرم افزارهای مرتبط (ترسیمی، تحلیلی)، پیمایش میدانی و شناسایی روستاهایی که ظرفیت لازم را ازلحاظ اقلیمی دارند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد روستاهای منطقه فیروزکوه تهران، ازجمله روستای امین آباد، مناطق مناسبی برای استحصال آب از رطوبت هوا هستند؛ زیرا این مناطق در دامنه جنوبی رشته کوه البرز واقع شده اند و دارای ویژگی هایی همچون میزان رطوبت بالای 50 درصد، جهت و وزش باد غالب موردنیاز، تابش خورشید، شیب و عوارض مناسب زمین است. این عوامل باعث تولید مه در دره ها شده و قابلیت برداشت آب را از مه ایجاد می کند. روش استحصال آب از مه توسط پارچه سه بعدی جاذب آب پیشنهاد شده است. با انتخاب و جانمایی مطلوب برای احداث دستگاه، طراحی معماری هماهنگ با ویژگی های خاص منطقه و استفاده از پرده های جاذب با درصد جذب بالای آب می توان به نتیجه مطلوب رسید. روش پیشنهادی می تواند بدون وابستگی به منابع آبی و مولد تولید انرژی، آب مورداستفاده روزانه 8 واحد مسکونی انتخاب شده در این روستا را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: مه، استحصال آب، امکان سنجی، روستا، پایداری سکونت روستایی، دستگاه جمع آوری مه
 • فاطمه کاکایی، طاهره نصر*، هادی کشمیری، حامد مضطرزاده صفحات 87-98

  مفهوم راندمان عملکردی فضا به میزان هماهنگی و هم نشینی عناصر مختلف فضا در کنار یکدیگر مرتبط است تا بتواند به خواست ها و نیازهای استفاده کنندگان از آن پاسخ داده و امکان انجام عملکردهای مختلف در بازه های زمانی متفاوت را داشته باشد که این موضوع در خانه اهمیتی خاص می یابد. از این لحاظ تلاش این پژوهش، دستیابی به طرح معماری و کاربردی است تا با توجه به مفهوم راندمان عملکردی فضا، فرایند کلی طراحی را در قالبی معمارانه هدایت نماید و سبب ایجاد معماری مسکونی مطلوب و درنهایت، ارتقای رضایتمندی افراد گردد. این پژوهش از بعد هدف، یک پژوهش کاربردی و از بعد روش جمع آوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی غیرآزمایشی از نوع پیمایشی و موردی است؛ چرا که هدف نخست، اولویت بندی شاخص های معنایی مولفه های بهبوددهنده راندمان عملکردی فضا بر ارتقای رضایتمندی افراد در خانه های دوره پهلوی اول شهر شیراز و هدف دوم، مقایسه میزان اهمیت تاثیرات آن ها با حد متوسط است که یک پژوهش مقایسه ای نیز به حساب می آید. بر این اساس با عنایت به نامشخص بودن تعداد دقیق جامعه آماری، از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند بر طبق فرمول کوکران استفاده شده است که 384 نفر مورد پرسش قرار گرفتند. در ادامه، اطلاعات به نرم افزار"SPSS24" برای تجزیه وتحلیل داده ها انتقال یافت که به منظور تعیین نرمال بودن یا نبودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف؛ برای دستیابی به هدف نخست از آزمون ناپارامتریک فریدمن و نیز برای دستیابی به هدف دوم از آزمون T تک متغیره، استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که همبستگی معنی داری میان راندمان عملکردی فضا و رضایتمندی افراد وجود دارد. بدین ترتیب باید اولویت بندی شاخص های معنایی مولفه های بهبوددهنده راندمان عملکردی فضا بر ارتقای رضایتمندی افراد در خانه های دوره پهلوی اول شیراز مدنظر معماران قرار گیرد تا تمهیدات لازم جهت نیل به معماری مسکونی مطلوب، قابل اجرا گردد. همچنین میزان اهمیت تاثیرات آن ها به طور معنی داری بیش از حد متوسط است.

  کلیدواژگان: راندمان عملکردی فضا، رضایتمندی افراد، خانه های دوره پهلوی اول، شیراز
 • محمدحسن نامی* صفحات 99-114

  یکی از پیامدهای نامطلوب سیاست های توسعه ای کشور در مناطق مرزی گسیختگی در ساختار فضایی است که بازتاب این سیاست ها به صورت برهم خوردن تعادل و توازن در رشد درون زای سکونتگاه ها در سطوح مختلف، نابسامانی در نظام فضایی - مکانی مجموعه های انسانی و گسستگی در روابط فضایی و نابسامانی در عملکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و کالبدی و درنهایت انزوای جغرافیایی و توسعه نیافتگی مشهود است. با یک بررسی اجمالی می توان به جایگاه ضعیف مناطق مرزی و حاشیه ای در مقایسه با مناطق مرکزی کشور در فرایند توسعه فضایی، امنیت فراگیر و عدالت اجتماعی پی برد. پژوهش حاضر با جامعه آماری سکونتگاه های روستایی شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی از نوع کاربردی عملی است که با روش توصیفی - تحلیلی، نگرش حل مسیله سیستمی و ابزارهای گردآوری اطلاعات کتابخانه ای - اسنادی و پیمایشی - میدانی بر مبنای طرح های توسعه روستایی و تاکید بر رویکرد پدافند غیرعامل به عنوان رویکردی امنیت ساز و دفاع محور انجام گرفته است. تحلیل یافته های فضایی - مکانی به وسیله GIS و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از 147 روستای شهرستان، بیش از 60 روستا که بیشتر از 40 درصد جمعیت مناطق روستایی را تشکیل می دهند در معرض آسیب پذیری خیلی زیاد و زیاد هستند. همچنین بیشترین میزان آسیب پذیری در سکونتگاه های روستایی سه دهستان لاهیجان غربی، پیران و منگور غربی مشاهده می شود که دهستان های مرزی به شمار می روند.

  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، توسعه ساختار فضایی، رویکرد پدافند غیرعامل، شهرستان پیرانشهر
 • نصرالله مولائی هشجین، تیمور آمار، محمدباسط قریشی، احمد حاج علیزاده* صفحات 115-126

  مدیریت روستایی مجموعه ای از دانش، اطلاعات، فنون و مهارت هایی است که با هنر مدیریت، عمل برنامه ریزی را به منظور دستیابی به توسعه روستایی را سامان میدهد. بررسی این سابقه از یک سو حاوی نکات قابل توجه در روش های اداره روستاها است و از سوی دیگر متاثر از تجربیات گذشته است که چالش های گوناگون را به ویژه برای استفاده در آینده روشن می سازد. مدیریت روستایی از ارکان اصلی و جدانشدنی توسعه روستایی است؛ زیرا در نبود مدیریت سازمان دهی شده در نواحی روستایی، برنامه های توسعه نیز با مشکلات بی شماری مواجه خواهد شد. مدیریت روستایی در ایران ، با توجه به تغییر شرایط و مقتضیات زمانی و ساختارهای قبلی سنتی اعمال مدیریت در مناطق روستایی نتوانسته است مشکلات را حل کند و از طرفی، ساختار مدیریت جدید روستایی به ویژه از دهه 1970 به بعد که مبتنی بر مشارکت مردم در امور و برنامه ریزی از پایین به بالا است، به دلایل متعدد ازجمله بومی نشدن و مداخله گسترده دولت به طور کامل نهادینه نشده تا بتواند مشکلات روستاهای امروزی را برطرف سازد. در حال حاضر مدیریت روستایی در ایران با مسایل و مشکلاتی مواجه است که نیازمند توجه از سوی مسیولین و سیاست گذاران است. این چالش ها را می توان در مواردی مانند عدم تبیین مبانی تیوریک، فقدان مدیریت واحد روستایی، نبود منابع مالی پایدار،کم رنگ بودن مشارکت مردم محلی، وضعیت آموزش نیروی انسانی، دسترسی به تجهیزات، ابزارها و تاسیسات جستجو نمود. بر این اساس در مقاله حاضر ضمن ارایه شمای کلی از تحولات ساختار مدیریت روستایی، به بررسی آسیب شناسی سیستم مدیریت روستایی در روستاهای اردبیل پرداخته شده است. روش تحقیق پژوهش توصیفی - تحلیلی است و در جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای، اسنادی و پایگاه های اطلاع رسانی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مدیریت جدید روستایی با توجه به نو پا بودن نیازمند مدیران کارآمدی است که بتوانند با تکیه بر اراده مردم و حفظ ساختار اجتماعی و ارتباط رسمی و منطقی با دولت، ضامن برقراری ارتباط پایدار، دو سویه مردم و حکومت بوده و بخشی از وظیفه مدیریت و تحول در جامعه را بر عهده داشته باشند.

  کلیدواژگان: شوراهای روستایی اسلامی، مدیریت محلی، سرمایه اجتماعی، مدیریت مشارکتی روستایی
 • زهرا کمالی، مریم قاسمی* صفحات 127-142

  ایران چهارمین کشور سیل خیز جهان ازنظر آسیب پذیری در مواجهه با سیل است و استان خراسان رضوی هم که در شمال شرق ایران واقع شده است در خطر نسبی بالای سیل قرار دارد و سالانه شاهد وارد آمدن خسارات ناشی از سیل در این استان هستیم. به طوری که این استان در تعداد حوادث سیل، رتبه اول و در خسارت ها رتبه سوم و در تلفات جانی رتبه ششم را در کشور دارا است، لذا سیل سالانه موجبات وارد آمدن خسارات فراوانی به روستاییان به ویژه در بخش مسکونی می گردد. پژوهش حاضر آسیب پذیری کالبدی مساکن خانوارهای روستایی شهرستان درگز در مواجهه با سیل را موردبررسی قرار می دهد. روش تحقیق، در این پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر پیمایش میدانی است. سازه آسیب پذیری مسکن در 6 مولفه جسم، محتوا، روبنا، زیربنا، فضای معیشتی، تاسیسات و تجهیزات به کمک 18 شاخص در طیف لیکرت کمی شده است. پایایی پرسش نامه محقق ساخته نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 96/0 و مطلوب ارزیابی گردید. در این مطالعه، از میان تمام روستاهای درگیر سیل، در سطح شهرستان، تعداد 9 روستا که از بیشترین آسیب پذیری در مواجهه با سیل در سطح شهرستان درگز برخوردار بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. به طور مجموع این روستاها دارای 1514 واحد مسکونی هستند که به کمک فرمول کوکران 225 واحد از میانشان به عنوان نمونه تعیین گردید. در انتها بعد از بررسی ها، نتایج نشان داد از میان مولفه های موردبررسی، میانگین آسیب پذیری زیربنا یا فونداسیون با عدد 55/2، بیشتر از سایر مولفه ها است. اگرچه میزان آسیب پذیری کالبدی مساکن خانوارهای روستایی شهرستان درگز در مواجهه با سیل با میانگین 16/2 کمتر از میانه نظری و در حد کم تا متوسط ارزیابی شده است، اما میزان خسارت واردشده به 38 خانوار موردبررسی، بالای 50 درصد است که رقم پایینی نیست. باتوجه به اینکه حفاظت کامل از خطر سیلاب امکان پذیر نیست، زیستن در کنار سیلاب و اعمال سیاست های مناسب برای کاهش آسیب پذیری مسکن امری ضروری است.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، مسکن روستایی، سیلاب، شهرستان درگز
 • مهدیه امیرآبادی فراهانی*، مهدی حمزه نژاد، علی محمد رنجبرکرمانی صفحات 143-157

  این پژوهش در جهت پاسخ به این پرسش انجام شده که عوامل موثر بر سلامت سکونتگاه های شهری بر پایه طب سنتی کدام اند؟ و با موردکاوی به این پرسش ها نیز پاسخ می دهد که آیا سکونتگاه های کاشان با معیارهای مورد تاکید طب سنتی همخوانی دارد؟ کدام مناطق شهری کاشان برای مکان گزینی مسکن سلامت بخش مناسب هستند؟ هدف این پژوهش تعیین سطح سلامت مناطق مسکونی در شهر کاشان بر پایه شناخت بستر اقلیمی، طبیعی و مصنوعی با تکیه بر نتایج مستندات طب سنتی و نیز ارایه نمونه ای از شیوه مطالعات کاربردی در مقیاس شهری برای دستیابی به مناطق مسکونی سلامت محور است. پژوهش از نوع پژوهش موردکاوی در شهر کاشان بوده که با شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شده است. بر پایه یافته ها، طب سنتی برای مکان گزینی سکونتگاه های شهری، شناخت عواملی همچون اقلیم شامل عرض جغرافیایی، پستی و بلندی، بادها، جنس زمین، معادن، آب های طبیعی موجود و نحوه سامان دهی بناها برای سازگاری با اقلیم (به عنوان بستر طبیعی و مصنوعی) و ویژگی های ساکنان شهر را لازم می شمرد. برای تعیین سطح سلامت مناطق مسکونی، نخست باید شرایط اقلیمی، عوارض طبیعی و مصنوعی شهر و سالم بودن هوا بررسی شده و سپس کارآمدی ساختار بلوک های مسکونی ارزیابی و راهکارهای سلامت بخش محل سکونت پیشنهاد شود. مهم ترین عوامل محیطی کاهنده سطح سلامت مناطق مسکونی کاشان، هوای گرم وخشک در فصول گرم، ریزگردها در بهار و تابستان، آلاینده ها در پاییز و زمستان و ساختار برون گرای واحدهای مسکونی و گشودگی تک سویه بلوک های مسکونی هستند. راهکارهای سلامت بخش مناطق مسکونی عبارت اند از: انطباق ساختار گذرهای شهری بر گذر آب های سطحی، سویابی بلوک های مسکونی بر پایه بهره گیری از شرایط سلامت بخش باد و آفتاب، مرکزیت فضای باز در ساختار عرصه و اعیان بلوک های مسکونی برای کاهش گشودگی های بیرونی و مصونیت از هوای خشک و آلوده. نتایج تحلیل ها گویای آن است که بالاترین سطح سلامت در شهر کاشان بر پایه مجموع عوامل کالبدی در معماری و شهرسازی، در بافت سنتی و حوزه باغات دشت فین و پایین ترین سطح آن در بافت جنوب شرقی شهر است. در کل سطح سلامت در معماری و شهرسازی کاشان میانه مایل به سلامت است.

  کلیدواژگان: طب سنتی، شهر سالم، معماری سلامت، مسکن، کاشان
|
 • AliAkbar Heidari*, Yaghowb Peyvastehgar, Amin Foroozandeh Pages 3-16

  The indigenous patterns of the house in the villages are a rich treasure of identity, culture, customs and architectural identity of each border and environment, which can be studied by understanding the cultural roots and values ​​that govern different societies. In recent years, various researches have been conducted on the analysis of the architectural systems of indigenous rural houses in the country; However, the share of steppe villages in these studies has been very small. Sar Aghasid village is one of the functions of Koohrang city in Charmahal and Bakhtiari province. It is one of the stepped villages in the country that despite the extensive changes that are taking place in the physical appearance of the villages, the physical texture of this village is still safe. This led to the present study to examine the patterns of indigenous architecture in this village and to analyze its spatial, functional and structural systems. The method used in this research is descriptive-analytical based on the field observations of the authors in the village. The results showed that the slope of the land is the most important factor in the formation of housing patterns in this village, so that the existence of different slopes has made possible the class construction of buildings; Also, due to the cold and cold weather, the construction of handicraft spaces to use the heat capacity of the earth is one of the construction methods in this village. Socio-culturally, the houses of Saragha Seyed village can be divided into two categories, including houses with a neighborhood unit and houses without a neighborhood unit. In front of you is in front of the house. Also, the houses have a hierarchical pattern in terms of spatial structure, which extends linearly from the passage as a yard to Dastkand space as the interior of the house.

  Keywords: Typology, Form, Spatial System, Pattern of Indigenous Homes, Stepped Village, Sar Aghasid
 • Seyed Amirmohammad Mousavi Fard, Ferial Ahmadi*, Vahid Heidar Nattaj Pages 17-30

  The set of effects of natural light on humans can be examined in the two forms of psychological and biological processes. Today, people spend most of their life indoor during the day. Therefore, providing the possibility of suitable daylight to enter these closed spaces is considered completely desirable to improve the biological quality and to increase their level of health, comfort, and efficiency. The main purpose of the current study is to provide design strategies and present appropriate spatial arrangement in order to benefit from day-light and improve the life quality of residents living in low-rise houses. To this aim, descriptive-analytical and survey method as well as the Light Meter tool have been used. The statistical population of the study includes the residents of six low-rise residential houses in Shahkola neighborhood of Babol who have a neighborly relationship with each other. The research finds that in spring and summer, the largest amount of natural light enters the interior of the houses. It is worthy to mention that after the deep interviews, the results showed that people felt more relaxed in spaces with sufficient natural light especially the southern light. In contrast, they felt unmotivated in spaces with poor natural light. Consequently, by using different type of design strategies such as large window expanded from floor to ceiling and wider openings on the east and west fronts, more natural light can be received in the interior spaces. Additionally, it is better to use the U-shaped system in the arrangement of spaces such as living rooms or receptions to divide equally day-light for all residents.

  Keywords: natural light, sense of comfort, Shahkola Neighborhood, day-light
 • Munir Sharifi, Jaleh Sabernejad*, Hadi Ghodoosifar Pages 31-42

  One of the most effective factors in creating thermal comfort is natural ventilation, therefore, windcatcher is considered as one of the most important achievements of traditional Iranian architecture. The issue of natural ventilation is especially important in a hot and humid climate because it removes moisture from the space and causes cooling and increasing thermal comfort. The windcatcher in Pohl port is one of the solutions to achieve thermal comfort in the face of the unbearable heat and humidity of the Persian Gulf. The present study introduces the windcatcher and the parameters affecting it. Extensive research has been done on windcatcher and increasing its performance, one of the most important of which has been changes in existing proportions. In this study, using a descriptive-analytical method, a sample of hot and humid climate windcatcher is studied and analyzed. The data was collected by library research and field survey, then it was modeled and evaluated using DesignBuilder. The purpose of this study is to investigate the precise performance of windcatcher in creating natural ventilation in hot and humid climates to increase the thermal comfort in the building and minimize the use of non-renewable energy by modeling these key elements in the design of modern architectures, to take a step towards preserving the endangered environment. The results indicate that the thermal comfort of the windcatcher room compared to the adjacent room has increased significantly and the room temperature has decreased, which indicates the direct effect of the windcatcher on the thermal comfort of the room.

  Keywords: windcatcher, hot, humid climate, natural ventilation, Pohl port
 • Parvin Alimoradi Afshar*, Lila Gholami Hedariany Pages 43-56

  Economically, housing is a commodity with special characteristics that distinguish it from other commodities and complicate its market analysis (supply and demand). Housing price fluctuations have a very important effect on the national and regional economy. Fluctuations may potentially affect migration and capital mobility between regions. Investigating the long-term equilibrium relationship between housing prices in all regions of the country can answer the question of whether housing prices in all regions will converge or not. This research examines the convergence of housing prices from spatial econometric methods and dynamic panel data among Iranian cities. For this purpose, the housing prices of 31 Iranian cities from 1379 to 1397 are examined. This study is based on the theory that housing price shocks in one region can have a ripple effect on other regions due to migration, asset conversion and spatial arbitrage. If this hypothesis is acceptable, the relative price ratios of the regions should be stable. Although there may be a difference in the short term, it should converge in the long term. Therefore, when a housing price shock hits one of Iran's cities, due to the ripple effect of this shock, it affects the housing prices of other cities, and finally, the housing prices of all cities converge in the long term. In such a case, considering that regional planning policies have the same long-term effects for all regions, macroeconomic policy makers cannot independently control the housing prices of a region. However, planning policies are still effective on the short-term path of prices. The results show that there is a convergence of housing prices between cities in Iran. Moreover, the spatial effects are influential in the convergence of housing prices in cities, and the result confirms the hypothesis of a wave effect in the convergence of housing prices in regions. In such a case, regional planning policies will have the same long-term effects for all regions.

  Keywords: ripple effect hypothesis, convergence, regional housing prices, spatial dynamic panel
 • Leyla Alipour* Pages 57-70

  Symbolism and aesthetics of people are reflected in their arts and are readable by exploration. Other researchers of nomad’s black tent architecture focused on technique, detail, structural or climatic properties, and their lifestyle. They admired the beauty of tent architecture, but have not investigated its aesthetic characteristics. In this research, Qashqai black tent is considered as a manifestation of vernacular architecture and its aesthetic symbols and massages are discovered by phenomenological exploration. The research aims at identifying the meaning of Qashqai black tent architecture. Aesthetic and symbolism as the highest level of meaning of nomad architecture have not been studied before. Data was collected through observation of one group of nomad’s summer black tents and interviewing with women and was analyzed by phenomenological hermeneutics. The theoretical framework was developed based on the cultural theory of Rapaport and phenomenological theory of Bashlar. Based on this theoretical structure, the components of the cradle, borders, inside/outside, big/small, ideal, nest, shapes, and colors are analyzed in three layers of imagination, dream, and fiction. The research question is how do the aesthetic and symbolic features shape Qashqai nomad’s black tent? The results confirm the effects of symbols of unlimited dreaming, the boundlessness of the realm of residence, the elements of nature, the sanctity of the stove, shelter, perfectionism, the human appearance of the black tent, love of home, a miniature of an ideal mansion, intimacy and relative boundaries. It is concluded that the whole set of black tents with surrounding activities form a home, and it can be defined as the formation of spaces in a spiral structure around the nomad woman. Therefore, beside other factors of shelter and lifestyle, the perceptual concept of shelter, meaning, and symbols play a fundamental role in creation of the vernacular architecture of the black tent

  Keywords: Symbol, Shelter, Ideal, Boundary, Imagination
 • Hosein Sepehri, Hamidreza Farshchi*, Javad Divandari, Amirhosein Sadeghpour Pages 71-86

  Iranians have faced the problem of water shortage since ancient times, and this has caused great ideas in various fields of water extraction, storage, and transfer, such as reservoirs and Qanats. On the other hand, the high consumption of water for various purposes of drinking, agriculture, and industry has reduced the running and underground water resources. With the help of technology and science, new methods have been created to absorb water from air humidity. In one of these methods, obstacles are placed in the path of air movement, and when the air hits them, water molecules suspended in the air are absorbed and transferred to a specific tank. In this research, we investigated the process of absorbing water from air humidity, aiming to achieve the composition of the water extraction device with the help of architectural elements such as solar chimneys, towers, volume, and aspect of the building. Descriptive-analytical research methods and library studies (examination of similar samples in different regions of the world), related software (drawing, analysis), field surveys have been used, and villages that have the necessary capacity in terms of climate have been identified. The results show that The villages of Tehran's Firouzkoh region, including Amin Abad village, are suitable areas for extracting water from air humidity; because these areas are located on the southern slope of the Alborz mountain range and have characteristics such as humidity above 50%, the required direction and prevailing wind, sunlight, slope and suitable features of the land. These factors cause the production of fog in the valleys and create the ability to harvest water from the fog. The method of extracting water from the fog by three-dimensional water-absorbing fabric is proposed. By selecting and placing the device, architectural design in harmony with the specific features of the region, and the use of absorbent curtains with a high percentage of water absorption, the desired result can be achieved. The proposed method can provide water for the daily use of 8 selected residential units in this village without depending on water sources and energy generators.

  Keywords: Fog, Water extraction, Feasibility study, Rural, Sustainability of rural settlement, Fog collection device
 • Fatemeh Kakaei, Tahereh Nasr*, Hadi Keshmiri, Hamed Moztarzadeh Pages 87-98

  The concept of functional efficiency of the space in the architecture is related to the degree of coordination and coexistence of different elements of the space together to be able to respond to the wishes and needs of users and the possibility of performing different functions at different time intervals, which is of particular importance in the home. In this sense, the research aims to achieve an architectural and practical plan to guide the overall design process in an architectural format according to the concept of functional efficiency of the space, and to create a desirable residential architecture, and ultimately, improve people’s satisfaction. This research is applied research in terms of objective and descriptive non-experimental and case study research in terms of data collection method. The first goal is to prioritize the semantic indicators of the components that improve the functional efficiency of space on improving the satisfaction of people in the first Pahlavi period houses in Shiraz, and the second goal is to compare the importance of their effects with the average. Accordingly, due to the uncertainty of the exact number of statistical population, purposive non-probability sampling method according to Cochran's formula was used and 384 people were interviewed. The data were then transferred to »SPSS24« for data analysis, which was used to determine whether the data were normal or not from the Kolmogorov-Smirnov test. Friedman nonparametric test was used to achieve the first goal and univariate T-test was used to achieve the second goal. The results show that there is a significant correlation between the functional efficiency of space and satisfaction of people. Thus, the semantic indicators of the components that improve the functional efficiency of the space on improving the satisfaction of people in the houses of the first Pahlavi period of Shiraz should be considered by the architects so that the necessary arrangements can be implemented to achieve the desired residential architecture. Their effects are significantly above average.

  Keywords: functional efficiency of space, people's satisfaction, houses of the first Pahlavi period, Shiraz
 • MohammadHassan Nami* Pages 99-114

  One of the adverse consequences of the country's development policies in the border areas is the rupture in the spatial structure, which reflects these policies in the form of disruption of the balance in the endogenous growth of settlements at different levels, disorder in the spatial system of human assemblies, and discontinuity in spatial relations and disorder in the economic, social, cultural, administrative, and physical function and finally geographical isolation and underdevelopment. A general overview shows the weak position of the border and marginal regions in comparison with the central regions of the country in the process of spatial development, comprehensive security, and social justice. The current research with the statistical community of rural settlements of Piranshahr county in West Azarbaijan province is of applied research, with a descriptive-analytical method, a systemic problem-solving approach and library-documentary and survey-field data collection. The study is based on rural development plans and emphasizes on the passive defense approach as a security-oriented and defense-based approach. The spatial findings were analyzed using GIS, the Analysis Hierarchy Process (AHP), and fuzzy logic. The results indicate that out of 147 villages of the county, more than 60 villages, which constitute to more than 40% of the population of rural areas, are very vulnerable. Also, the highest level of vulnerability is observed in the rural settlements of three western counties of Lahijan, Piran, and Western Mangoor which are border counties.

  Keywords: spatial analysis, spatial structure development, passive defense approach, Piranshahr county
 • Nasrallah Hashtjin Mola'i, Timor Amar, Mohammad Basit Qureshi, Ahmad Haj Alizadeh* Pages 115-126

  Rural management is a collection of knowledge, information, techniques, and skills that organizes the planning process with the art of management in order to achieve rural development. On the one hand, reviewing this record contains significant points in the methods of village administration, and on the other hand, it is influenced by past experiences, which clarifies various challenges, especially for future use. Rural management is one of the main and inseparable pillars of rural development; because in the absence of organized management in rural areas, development programs will face countless problems. Rural management in Iran has not been able to solve the problems due to the changing conditions, time requirements, and the previous traditional structures of management in rural areas. The new structure of rural management, especially since the 1970s, which is based on people's participation in the affairs and bottom-up planning, due to many reasons, such as not localizing and extensive government intervention, is not fully institutionalized to solve the problems of today's villages. Currently, rural management in Iran is facing issues and problems that require attention from officials and policymakers. These challenges can be found in cases such as lack of explanation of theoretical foundations, lack of rural unit management, lack of stable financial resources, lack of local people's participation, the state of manpower training, access to equipment, tools, and facilities. Based on this, in the present article, while presenting an overview of the changes in the structure of rural management, the pathology of the rural management system in the villages of Ardabil has been studied. The research method is descriptive-analytical, and library, documentary, and data center sources have been used to collect data. The results show that the new rural management needs effective managers who can rely on the will of the people and maintain the social structure and formal and logical relationship with the government, guaranteeing the establishment of a stable relationship between the people and the government, which is part of the management's duty, and be responsible for the transformation in the society.

  Keywords: rural Islamic Councils, local management, social capital, Rural Participatory Management
 • Zahra Kamali, Maryam Ghasemi* Pages 127-142

  Iran is the fourth flood-prone country in the world in terms of vulnerability to floods, and Khorasan-Razavi province, in the north-east of Iran, is at a relatively high risk of flooding that suffer from damage caused by floods every year. This province is the first in the number of floods, the third in damage, and the sixth in casualties in the country, therefore, the annual flood causes extensive damage to the villagers, especially in the residential area. The present study examines the physical vulnerability of houses of rural households in Dargaz county in facing floods. The research method is descriptive, analytical, and based on field survey. The housing vulnerability structure is quantified in 6 components of body, content, superstructure, infrastructure, living space, facilities, and equipment using 18 indicators in the Likert spectrum. The reliability of the questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha coefficient of 0.96 and favorable. In this study, out of all the villages affected by floods in the county, 9 villages that were most vulnerable to floods in Dargaz county were selected as samples. In total, these villages have 1514 residential units, of which 225 were selected as samples using Cochran's formula. The results showed that among the examined components, the average vulnerability of the infrastructure or foundation with a number of 2.55 is higher than other components. Although the level of physical vulnerability of houses of rural households in Dargaz county in the face of floods has been evaluated with an average of 2.16 less than the theoretical average and in the low to medium range, the amount of damage caused to 38 surveyed households is over 50%, which is not a low figure. Since it is not possible to completely protect against the flood risk, it is necessary to implement appropriate policies to reduce housing vulnerability when living in a flood-prone area.

  Keywords: vulnerability, rural housing, flood, Dargaz countyy
 • Mahdieh Amirabadi Farahani*, Mehdi Hamzehnejad, Alimohammad Ranjbar Kermani Pages 143-157

  This research is conducted to answer the question, what are the factors affecting the health of urban residential areas based on traditional medicine? and it also answers these questions, whether the residential areas of Kashan are consistent with the criteria emphasized by traditional medicine? Which urban areas of Kashan are suitable for choosing the location of health-oriented housing? The aim of this research is to determine the health level of residential areas in Kashan city based on the knowledge of the climatic, natural, and artificial environment, relying on the results of traditional medicine documentation and also to provide an example of the method of applied studies on an urban scale to achieve health-oriented residential areas. The research is case study in the city of Kashan, which was done with a descriptive and analytical method. According to the findings, traditional medicine for the location selection of urban residential areas, knowledge of factors such as climate including latitude, altitude, winds, land type, mines, natural waters, and how to organize buildings to adapt to the climate (as natural and artificial substrate) and considers the characteristics of the city's residents necessary. To determine the health level of residential areas, first, the climatic conditions, natural and artificial effects of the city, and the healthiness of the air should be checked, and then the efficiency of the structure of residential blocks should be evaluated and solutions for improving the health of the residence should be proposed. The most important environmental factors that reduce the health level of residential areas of Kashan are hot and dry air in hot seasons, the fine dust in spring and summer, pollutants in autumn and winter, and the extroverted structure and the one-way openness of residential blocks. The health-oriented solutions of residential areas are: adapting the structure of urban passages to the passage of surface water, tilting of residential blocks based on taking advantage of the health-oriented conditions of wind and sun, the centrality of open space in the structure of the block and the elevation of residential blocks to reduce external openings and immunity from dry and polluted air. The results of the analysis show that the highest level of health in the city of Kashan, based on the sum of physical factors in architecture and urban planning, is in the traditional context and gardens of Dasht Fin, and the lowest level is in the southeastern context of the city. In general, the level of health in the architecture and urban planning of Kashan is medium to healthy.

  Keywords: traditional medicine, healthy city, healthy architecture, house, Kashan