فهرست مطالب

 • پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • الهه کولایی*، محمد صداقت صفحات 1-28
  ایجاد جمهوری های جدید در آسیای مرکزی در پی سقوط حکومت شوروی، ژیوپلیتیک مناطق شمال شرقی ایران را تغییر داد. به این ترتیب مرزهای این منطقه که تا قبل از این به عنوان مرزهای تهدید شناخته می شد تبدیل به فرصتی برای بازآفرینی نقش ایران در منطقه ای شد که حدود پنج سده خارج از نفوذ مستقیم ایران قرار داشت. هم زمانی پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق و استقلال کشورهای آسیای مرکزی سبب شد تهران جمهوری های این منطقه را به عنوان یک فرصت جدید و تازه مورد توجه قرار دهد. در تمام این دوران و با به قدرت رسیدن چهار دولت سازندگی، اصلاحات، اصول گرایی و تدبیر و امید روابط با منطقه آسیای مرکزی در حوزه های مختلف سیاسی- امنیتی، اقتصادی و فرهنگی پیگیری شد. با این وجود دستاوردها مطابق انتظار نبود. از این رو در این پژوهش که با روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است به دنبال بررسی الگوی مطلوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی هستیم و به طور مشخص به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که مناسب ترین رویکرد در سیاست خارجی برای تامین بیشینه منافع جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی چیست؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه بررسی شده است که رویکرد فرهنگی از راه به کارگیری مولفه های معنایی در قالب میراث مشترک اسلامی- ایرانی در مقایسه با سایر رویکردها از ظرفیت بیشتری برای توسعه روابط ایران و آسیای مرکزی برخوردار است
  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، آسیای مرکزی، میراث اسلامی-ایرانی، سیاست خارجی، فرهنگ
 • فرزاد رستمی*، ادیب نوروزی صفحات 29-66

  سرزمین سوریه از سال 2011 تاکنون، به آوردگاهی برای جنگ گفتمان هایی تبدیل شده که هر یک خود را حق و دیگری را ناحق پنداشته و به دنبال طرد دیگری است. در میانه این میدان، رویکرد گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه با تکیه بر گفتمان اسلام گرایی انقلابی، در دفاع از حکومت بعثی سوریه، تعریف شده است. برای قدرت های منطقه ای (همانند ایران و ترکیه) و فرا منطقه ای (همانند آمریکا و اروپا)، علاوه بر اهمیت منافع ژیوپلیتیکی، ژیواستراتژیکی و ژیواکونومیکی که سوریه در مرکز آن قرار گرفته است؛ وقوع جنگ داخلی سوریه (2011-2020) و تشکیل کانون بحران بین گفتمانی میان گفتمان های اسلامی بنیادگرای سنی و شیعی؛ نظیر داعش و جبهه النصره (به نمایندگی از اهل سنت) در مقابل حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران (به نمایندگی از اسلام شیعی) و اعزام نیروهای جهادی مسلمان از اقصی نقاط جهان بدان جا، توجه دوچندان آنان به سوریه را به خود جلب کرد؛ اما در این میدان، جمهوری اسلامی توسط گفتمان های لیبرالیستی دول غربی به دلیل نقش آفرینی، در جنگ داخلی سوریه تحت فشار مستقیم قرار گرفته و نیروهای میانه رو بنیادگرای اهل سنت مورد حمایت مستقیم دول غربی قرار گرفتند. این مقاله بر اساس نگاهی توصیفی-تحلیلی مبتنی بر نظریه گفتمان و بر اساس تعارض گفتمان جمهوری اسلامی با گفتمان های بنیادگرایان اسلامی و دول غربی، به دنبال پاسخ به این سوال است که گفتمان حاکم بر سیاست خارجی ایران در بحران جنگ داخلی سوریه را چگونه می توان ارزیابی نمود؟ در مقام پاسخ به این سوال این فرضیه طرح می شود که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای دال نفی سلطه مندرج در اصول قانون اساسی برای کسب هژمونی در منطقه اقدام به مبارزه با گفتمان هایی نموده است که با کسب هژمونی گفتمان اسلام گرایی انقلابی، تعارض دارند.

  کلیدواژگان: گفتمان، سوریه، ایران، اسلام گرایی، هژمونی
 • سید محمدحسین اکرمیان* صفحات 67-96

  در طول تاریخ معاصر و بر مبنای خوانش های متفاوت از اسلام، جریان ها و جنبش های اسلامی گوناگونی پدید آمده اند که هر کدام به شیوه و میزانی بر روند تحولات جوامع اسلامی تاثیرات مستقیم و یا غیرمستقیم داشته اند. جماعت اسلامی و جماعت تبلیغی، دو جریان منشعب از عقاید دیوبندی، در سال های بعد از 1920 میلادی تاسیس می شوند و بعدها تاثیرات به سزا و مهمی را بر مسلمانان جنوب آسیا و حتی جهانی باقی می گذارند. این مقاله در تلاش است تا با رویکردی تطبیقی به تبیین شباهت ها و تفاوت های این دو جریان با تمرکز بر نگرش و عملکردهایشان در حوزه ی سیاسی-اجتماعی بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارزش های ناهمسو دو جریان جماعت تبلیغی و جماعت اسلامی، نتایج سیاسی-عملکردی و عملیاتی دو جریان را متمایز ساخته است. شیوه ی گردآوری داده ها از طریق کتابخانه ای و داده های درجه اول بوده که با شیوه ی توصیفی-تحلیلی، ارزش های همسو و ناهمسو دو جریان را تبیین می نماید و ضعف پیشینه ی شناخت این جریان های اسلامی در محیط آکادمیک ایران را پوشش می دهد.

  کلیدواژگان: جماعت اسلامی، جماعت تبلیغی، دعوت، ابوالعلی المودودی، مولوی الیاس
 • فاطمه احمدی، شهروز ابراهیمی*، داود عیوضلو صفحات 97-134
  ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه، متاثر از تحولات سیاسی- امنیتی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی یکدیگر هستند. مهاجرت گسترده افغانستانی ها به ایران از اوایل دهه 1980 به دلیل تهاجم شوروی آغاز شد. نسل های اول مهاجرین افغانستانی عموما دغدغه امنیت، بقا، کار و زندگی روزمره داشتند، اما نسل های نوین مهاجرین دغدغه های اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بیشتری دارند. در همین راستا شاهد افزایش تمایل به تحصیل در میان آنان هستیم. به هر حال، این افراد چالش هایی را در زندگی خودشان تجربه می کنند و از فرصت هایی نیز برخوردار هستند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی چالش ها و فرصت های تحصیل کردگان افغانستانی مقیم ایران است. زیرساخت نظری مورد استفاده سازه انگاری بوده است. برای نیل به این هدف از روش نظریه زمینه ای استفاده شده است و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، با 27 نفر از تحصیل کردگان افغانستانی مقیم ایران و 22 نفر از صاحب نظران مسایل مرتبط با مهاجرین افغانستانی مصاحبه انجام شده است. یافته ها نشان دهنده این است که تحصیل کردگان افغانستانی با چالش های فرهنگی-اجتماعی (محدودیت های تحصیلی، تجربه تحقیر و توهین، زیست توام با ترس به مثابه عاجز شدن، و تصویرسازی منفی)، اقتصادی (محدودیت های شغلی، ضعف اقتصادی، محدودیت های سرمایه گذاری) و سیاسی-امنیتی (تبعیض ساختاری، ناپایداری سیاست ها، قوانین ناکارآمد و قطبی سازی مهاجرین) مواجه هستند. در مقابل آنان دارای فرصت های فرهنگی - اجتماعی (بهره مندی تحصیلی، اشتراکات فرهنگی، مدارس خودگردان و  ایجاد شبکه های هماهنگی)، اقتصادی (سطح رفاهی ایران و بهره مندی از شغل های تعریف شده) و سیاسی - امنیتی (امنیت ایران و فرصت پناهنده شدن) هستند. این چالش ها و فرصت ها را باید در بستر تحولات سیاسی و نظام سیاست گذاری مهاجرتی ایرانی که پدیده ای چندلایه است، مورد تبیین قرار داد.
  کلیدواژگان: مهاجرت بین المللی، تحصیل کردگان افغانستانی مقیم ایران، سیاست های مهاجرتی، چالش ها و فرصت ها، نظریه زمینه ای
 • نعیم شرافت، ولی الله برزگر کلیشمی*، محمدرضا جلالی صفحات 135-166

  گفتمان ناسیونالیسم ناصری در دهه های پنجاه و شصت میلادی، تجلی آرمان شهر و محل تحقق امیال سرکوب شده انسان عربی در طول سال ها حکومت نظام های فراملی و نیابتی تصور می شد و در برابر دیگر گفتمان های رقیب همچون لیبرالیسم و بنیادگرایی اسلامی، به گفتمان غالب منطقه تبدیل شد؛ اما به مرور، دوگانگی ها در شعار و عمل این گفتمان برای همگان شناخته شد و به عنوان یک گفتمان تحمیلی و هژمونیک از سوی دیکتاتوری نوظهور ناسیونالیسم عربی مورد پذیرش اجباری قرار گرفت. در این مقاله با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف ابتدا به شناسایی نظام معنایی و مولفه های گفتمان ناسیونالیسم ناصری بر اساس تعاریف موجود از دو مفهوم گفتمان و هژمونی پرداخته و سپس با هدف فراتحلیل نگرش ها و رفتارهای این گفتمان، میزان فراوانی دال های گفتمان ناسیونالیسم ناصری در یک تحلیل متنی و بینامتنی سنجیده می شود. داده ها نشانگر آن است که ناسیونالیسم ناصری بیشترین توجه خود را به بزرگنمایی و اسطوره سازی شخص عبدالناصر و هژمونی جریان سیاسی مورد نظر او در داخل کشور، منطقه و حتی جهان متمرکز کرده بود. به بیان دیگر نقطه گره گاهی گفتمان ناسیونالیسم ناصری یعنی هویت یکپارچه عربی در کاریزما و قدرت طلبی شخص عبدالناصر خلاصه می شد و بهره گیری از دوره فقدان و دل نگرانی جامعه عربی از استعمار و فساد سلطنت و تکیه بر دال هایی همچون اتحاد عربی، ملت عربی و دیگر دال های ایدیولوژیک و حماسی، فرصتی برای مشروعیت بخشی به جایگاه و اقتدار سیاسی خود و هژمونی بر دیگر گفتمان های منطقه بود. عبدالناصر از هر ابزاری برای دشمن تراشی و غیریت سازی و افزایش منازعات سیاسی و ایدیولوژیک به نفع خود استفاده می کرد تا بتواند اقشار مختلف مردم را مشتاقانه و داوطلبانه به سمت گفتمان خود جذب کند. تبیین عوامل شکل گیری، اقتدار و در نهایت سرکوب گفتمان ناسیونالیسم ناصری در محیط ژیوپلیتیک آن برهه زمانی، مهمترین مساله این پژوهش است.

  کلیدواژگان: گفتمان ناسیونالیسم عربی، ناسیونالیسم ناصری، ملی گرایی عربی، وحدت عربی، گفتمان هژمونیک
 • علیرضا سمیعی اصفهانی*، سارا فرحمند صفحات 167-196
  دستیابی حزب عدالت و توسعه به قدرت با چهره ای دموکراتیک و عمل گرا در فضای سیاسی ترکیه صدای جدیدی بود که موفق شد مسایل واقعی جامعه را در خود منعکس و نمایندگی کرده و مورد اقبال عمومی واقع شود. با این حال، از سال 2013 میلادی حزب حاکم عدالت و توسعه از یک حزب سیاسی شبه دموکراتیک محبوب به یک حزب پوپولیستی طردکننده، تبدیل شد، به نحوی که اغلب نظریه پردازان پوپولیسم، بسیاری از تحلیل گران مسایل ترکیه و همچنین نویسندگان رسانه های خبری برجسته مانند گاردین، بلومبرگ، نیویورک تایمز و فارین پالیسی، اردوغان و حزب او را «پوپولیست» نامیدند. با این وصف، پژوهش پیش رو می کوشد تا با بهره گیری از چارچوب نظری پوپولیسم، بویژه نظریات کسانی چون کورت ویلند، رابرت بار، کنت رابرتز و پاپاس، در قالب «پوپولیسم به مثابه استراتژی سیاسی» به این پرسش اصلی پاسخ دهد که در یک دهه اخیر علل گرایش اردوغان و حزب عدالت و توسعه به پوپولیسم چه بوده است و اردوغان چگونه از پوپولیسم در راستای تامین اهداف مورد نظر خود بهره جسته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد اردوغان در یک دهه گذشته با تکیه بر ابزارها و موقعیت های پوپولیستی مانند؛ وضعیت خارجی بازیگر سیاسی، جاذبه ضد تشکیلات، پیوندهای شخصی، بسیج سازمان نایافته و... از پوپولیسم به مثابه «پروژه ای سیاسی برای ساخت و حفظ قدرت» خود و حزبش به طرز هنرمندانه ای بهره گرفته است. رویکرد پژوهش، جامعه شناسی سیاسی، روش پژوهش کیفی، از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و همچنین بهره گیری از منابع فضای مجازی است.
  کلیدواژگان: حزب عدالت و توسعه، اردوغان، پوپولیسم، استراتژی سیاسی، بسیج سیاسی
 • علیرضا کلهر، بهزاد قاسمی* صفحات 197-228
  جنبش اعتراضی که از اواخر سال 2010 میلادی، در کشور تونس آغاز شد. به الگوی عمل جوامع عربی تبدیل شده و به سرعت کشورهای دیگر عربی را نیز درنوردید. این تحولات سیاسی اجتماعی با ویژگی بی‏ثبات کنندگی، در کشور مصر به سرنگونی حسنی مبارک انجامید؛ اما در کشور سوریه خصوصیات منحصربه فردی پیدا کرده که با مفاهیم بیان شده توسط اندیشمندان بیداری اسلامی در جهان اسلام، همخوانی نداشت. لذا لزوم بازبینی تحولات این دو کشور و مطالعه شباهت‏ها و تفاوت‏های (سلبی و ایجابی) آن‏ها به عنوان مسیله پژوهشی، بار دیگر تقویت شد. مقاله با هدف مطالعه تطبیقی جنبش اعتراضی مصر و سوریه، در تغییرات ساختاری و نهادی، نقش آفرینی علما و نخبگان و مردم، خشونت‏گرا یا مسالمت آمیز، دخالت اجانب و نتایج حاصل از آن، این سوال را مورد توجه قرار داده است که؛ اعتراضات کشور مصر، در مقایسه با رویدادهای سوریه، بر اساس مولفه های بیداری اسلامی متشابه‏اند یا متفاوت؟ فرضیه مقاله بیان می‏نماید که دست یافتن به نتایج متفاوت در کشورهای سوریه و مصر، ناشی از تفاوت در برخورداری از مولفه های بیداری اسلامی است. موضوع مزبور با روش مطالعه تطبیقی-مقایسه‏ای و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای و اینترنتی معتبر انجام شد. یافته‏های مقاله بر اساس چهارچوب مفهومی پژوهش، بیانگر این است که؛ تحولات مصر به دلایل دیکتاتوری، وابستگی شدید حکومت مبارک به غرب و رابطه با رژیم صهیونیستی و در شباهت با شاخص‏های بیداری اسلامی بوده است؛ ولی در کشور سوریه باوجود اعتراضات خفته قبلی، بر اساس عدم وابستگی حکومت سوریه به محور غربی-عربی و بازیگری در جبهه تقابل با رژیم صهیونیستی، به نوعی از خارج مدیریت شده است. در نتیجه تحولات مصر با نزدیکی فراوان به مفهوم بیداری اسلامی و مولفه های مشترک آن بوده است؛ ولیکن در کشور سوریه دارای نقاط افتراق فراوان با این شاخص‏ها است
  کلیدواژگان: بیداری اسلامی، مصر، سوریه، محور غربی - عربی، محور مقاومت
|
 • Elaheh Kolaee *, Mohammad Sedaghat Pages 1-28
  The creation of new republics in Central Asia after the Soviet government fall changed the geopolitics of northeast Iran. Thus, the borders of the region, formerly known as threatening borders, evolved as an opportunity to recreate Iran's role in an area outside of Iran's direct influence. The end of the eight-year war between Iran and Iraq and the independence of the Asian countries led Tehran to consider the republics of the region as a new and further opportunity. Throughout this period, with the rise of four constructive governments, reforms, principles, and the hope of relations with the Central Asian region in various political-security, economic and cultural areas. However, the achievements were not expected. Therefore, in this study, in a qualitative and descriptive-analytical approach, we seek to examine the desirable foreign policy pattern of the Islamic Republic of Iran in the Central Asian region, and we seek to answer the question that what the most appropriate approach to foreign policy to is secure the interests of the Islamic Republic of Iran in Central Asia? In response to this question, the hypothesis has been examined that the cultural approach is more capable of developing Iranian-Asian relations through the use of semantic components in the form of a joint Islamic-Iranian heritage than other approaches.
  Keywords: Islamic Republic of Iran, Central Asia, Islamic-Iranian Heritage, foreign policy, Culture
 • Farzad Rostami *, Adib Nourouzi Pages 29-66

  Since 2011, the land of Syria has become a place for the war of discourses, each of which considers itself right and the other wrong, and seeks to reject the other. In the middle of this field, the Islamic Republic's approach to the foreign policy discourse in the Syrian civil war is defined by relying on the discourse of revolutionary Islamism in defense of the Baathist government of Syria. For regional powers (such as Iran and Turkey) and extra-regional powers (such as America and Europe), in addition to the significance of geopolitical, geostrategic and geoeconomic interests in which Syria is at the center of, the occurrence of the Syrian civil war (2011-2020), the formation of the center of the crisis between Sunni and Shia fundamentalist Islamic discourses, such as ISIS and Jabhat al-Nusra (representing the Sunnis) versus Lebanon's Hezbollah and the Islamic Republic of Iran (representing Shia Islam) and sending Muslim jihadist forces from all over the world to that place, attracted attention twofold to Syria. But in this field, the Islamic Republic was directly pressured by the liberal discourses of the Western countries due to its role in the Syrian civil war, and the moderate Sunni fundamentalist forces were directly supported by the Western countries. Based on a descriptive-analytical view based on discourse theory and the conflict between the discourse of the Islamic Republic and the discourses of Islamic fundamentalists and Western countries, this article seeks to answer the question of how we can evaluate the discourse governing Iran's foreign policy in the crisis of the Syrian civil war? To answer, the hypothesis is proposed that the Islamic Republic of Iran, based on the sign of the negation of sovereignty contained in the constitution, has started to fight with discourses to achieve hegemony in the region, which are in conflict with the hegemony of the discourse of revolutionary Islamism.

  Keywords: Discourse, Syria, Iran, Islamism, Hegemony
 • Seyyed MohammadHossein Akramian * Pages 67-96

  Throughout contemporary history and based on different readings of Islam, various Islamic currents and movements have emerged, each of which has had direct or indirect effects on the evolution of Islamic societies in a way and to a certain extent. Jamaat-e-Islami and Jamaat Tablighi, two branches of Deobandi beliefs, were founded in the years after 1920. Later, they leave significant effects on the Muslims of South Asia and even the world. This article tries to explain the similarities and differences between these two currents with a comparative approach, focusing on their attitudes and functions in the socio-political field. The results indicate that the conflicting values of Jamaat Tablighi and Jamaat-e-Islami have distinguished the political-functional and operational results of the two streams. The method of data collection was through library study using primary data that explains the aligned and non-aligned values of the two streams with a descriptive-analytical method. It also covers the weak knowledge background of these Islamic currents in academia of Iran.

  Keywords: Jamaat-e-Islami, Jamaat-e Tablighi, Dawat, Abul A'la Maududi, Molvi Elias
 • Fatema Ahmadi, Shahrooz Ebrahimi *, Davood Eyvazlu Pages 97-134
  As two neighboring countries, Iran and Afghanistan are affected by each other's political-security, economic and cultural-social developments. The large-scale migration of Afghans to Iran began in the early 1980s due to the Soviet invasion. The first generations of Afghan immigrants were generally concerned about security, survival, work, and daily life, but the new immigrants have more social, scientific, cultural, political, and social concerns. In this regard, an increase in their willingness to educate can be observed. Anyway, these people experience challenges in their own lives and have opportunities as well. The current research seeks to study the challenges and opportunities of Afghan educated people living in Iran. The theoretical lens used has been constructivism. To achieve this goal, the grounded theory method has been used. Using the purposive sampling method, interviews were conducted with 27 Afghan-educated people living in Iran and 22 experts on issues related to Afghan immigrants. The findings show that Afghan educated people face socio-cultural challenges (educational limitations, the experience of humiliation and insult, living with a fear of being powerless, and a negative image), economic (occupational limitations, economic weakness, investment limitations), and political-security (structural discrimination, instability of policies, inefficient laws and polarization of immigrants). On the other hand, In contrast, they have opportunities Including social- cultural (Educational benefit, cultural commonality, self-governing schools, and creation of coordination networks), economic (Iran's welfare level and benefits from defined jobs), and political-security (Iran's security and the opportunity to become a refugee). These challenges and opportunities should be explained in the context of political developments and the Iranian immigration policy system, which is a multi-layered phenomenon.
  Keywords: International Migration, Educated Afghans Living in Iran, Immigration Policies, Challenges, Opportunities, Grounded theory
 • Naeem Sherafat, Valiollah Barzegar Klishomi *, MohammadReza Jalali Pages 135-166

  The discourse of Nasserian nationalism in the fifties and sixties, the manifestation of the utopia and the place of realization of the suppressed Arabic human desires during the years of the rule of transnational and proxy systems were thought and in the face of other competing discourses such as liberalism and Islamic fundamentalism, it became the dominant discourse of the region; But over time, the duality in the slogan and action of this discourse became known to everyone. Moreover, as an imposed and hegemonic discourse, the emerging dictatorship of Arabic nationalism was forced. This article, using library data and critical discourse analysis method, first identifies the semantic system and components of Nasserian nationalism discourse based on the definitions of the two concepts of discourse and hegemony, and then aimed at integrating attitudes and behaviors of this discourse Nasserian nationalism is measured in textual and intertextual analysis. Data indicate that Nasserian nationalism focused most of its attention on the magnification and myth of Abdel Nasser and the hegemony of his intended political movement within the country, the region, and even the world. In other words, the point of Nasserian nationalism discourse, the integrated Arabic identity in Charisma, and the power of Abdel Nasser were summarized. Furthermore, taking advantage of the period of the absence of the Arab society from colonialism and corruption of the monarchy and relying on signs such as the Arab unity, the Arab nation, and other ideological and epic signals was an opportunity to legitimize its political status and authority over other regional discourses. Abdel Nasser used any tool for enemy and non-hostility and increased political and ideological conflicts in order to attract different strata of people to his discourse. Explaining the factors of formation, authority, and ultimately suppressing the discourse of Nasserian nationalism in the geopolitical environment of that time is the most important issue.

  Keywords: Discourse of Arabic Nationalism, Nasserian Nationalism, Arab nationalism, Arabic Unity, Hegemonic Discourse
 • Alireza Samiei Esfahani *, Sara Farahmand Pages 167-196
  Gaining power by the Justice and Development Party with a democratic and pragmatic face was a new voice in Turkey's political environment which managed to reflect and represent the real issues of the society and be popular with the public. However, since 2013, the ruling Justice and Development Party has transformed from a popular quasi-democratic political party to an exclusionary populist party; In a way that most theorists of populism, many analysts of Turkish issues, as well as writers of prominent news media such as Guardian, Bloomberg, New York Times and Foreign Policy, called Erdogan and his party "populist". Accordingly, the current research, by using the theoretical framework of populism, especially the ideas of people like Kurt Wieland, Robert Barr, Kenneth Roberts, and Pappas, in the form of "populism as a political strategy", tries to answer this main question that what the causes of Erdogan and the Justice and Development Party's tendency towards populism were in the last decade; And how did Erdoğan utilize populism to achieve his desired goals? The findings show that, in the last decade, relying on populist tools and positions such as the foreign status of political actors, anti-establishment attraction, personal ties, unorganized mobilization, etc., Erdogan has artistically used populism as a "political project to build and maintain power" for himself and his party. The research approach is political sociology, qualitative research method, causal explanation type and data collection method, library, and also using virtual resources.
  Keywords: justice, development party, Erdogan, Populism, political Strategy, political mobilization
 • Alireza Kalhor, Behzad Ghasemi * Pages 197-228
  The protest movement began in Tunisia in late 2010. It became the pattern of Arab societies' practice and quickly overthrew other Arab countries. These social-political developments, with the disintegration character, led to the overthrow of Hosni Mubarak in Egypt; But in Syria, there is a unique characteristic that did not fit the concepts expressed by Islamic awakening scholars in the Muslim world. Therefore, the necessity to review the developments of these two countries and study their similarities and differences as a research issue was reinforced again. Aimed at a comparative study of the Egyptian -Syrian protest movement, in the structural and institutional changes, the role of scholars and elites and people, violent or peaceful, the interference of the foreigners, and the results, this study has taken into account the question that if the Egyptian protests in comparison to the events of Syria are similar or different on the components of Islamic awakening. The hypothesis of the article states that achieving different results in Syria and Egypt is due to the difference in the components of Islamic awakening. The subject was done using a comparative-comparable study method using valid library and internet resources. The findings based on the conceptual framework of the research indicate that Egyptian developments, due to dictatorship reasons, Mubarak's strong dependence on the West and its relationship with the Zionist regime, have been similar to the indicators of Islamic awakening; Despite the preceding protests and based on the Syrian government independence from the Western-Arab axis and acting on the front of the Zionist regime, Syria has been managed from abroad. As a result, Egyptian developments have been close to the concept of Islamic awakening and its common components; But in Syria, there are a lot of differences with these indicators
  Keywords: Islamic Awakening, Egypt, Syria, Western -Arabic, Resistance Axis