فهرست مطالب

ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 38، زمستان 1401)

فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 38، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه زهرا اسحقی کوپایی*، محمدرضا معصومی، علی آسمند جونقانی صفحات 1-20

  کوهپایه، با نام های قدیمی ویر و قهپایه، شهری است که در هفتاد کیلومتری شرق شهر اصفهان و در حاشیه کویر مرکزی ایران واقع شده است. موقعیت جغرافیایی و طبیعی کوهپایه -که بنا به شواهد تاریخی، یادگار عهد ساسانیان است- در کنار حفظ گویش به جامانده از زبان پهلوی و تکلم مردم شهر به این گویش، از قدمت و غنای فرهنگی کوهپایه حکایت دارد. نگارندگان این مقاله با هدف نگاهداشت و معرفی بخشی از گویش کهن کوپایی، به بررسی ساختار صرفی فعل در این گویش پرداخته اند. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و گردآوری داده های آن با استناد به منابع کتابخانه ای و تحقیقات میدانی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ساختار فعل در گویش کوپایی تفاوت های بارزی با فارسی معیار  دارد. در گویش کوپایی، ساخت ستاک مضارع و ساختار افعال  آینده و امر از قاعده خاصی پیروی نمی کند. جایگاه شناسه در افعال ماضی این گویش نیز یکسان نیست؛ بدین معنا که شناسه در ماضی ساده، بعید و نقلی قبل از ستاک و در بقیه افعال، بعد از ستاک می آید.

  کلیدواژگان: کوهپایه، گویش کوپایی، فعل، ساختار صرفی، زمان
 • آرش امرایی*، علی بازوند صفحات 21-39
  اساس زندگی در جوامع روستایی و عشایری، کار است. هر فرد روستایی یا عشایری از صبح زود کارش را آغاز می کند و تا غروب آن را ادامه می دهد؛ از این رو اغلب در چنین جوامعی استراحت و تعطیلات چندان وجهی ندارد. عجین بودن کار و تلاش با زندگی این مردم، دلیلی روشن و قانع کننده است که این مردم در هنگام کار طولانی و طاقت فرسای خود، اشعار و ابیاتی را زمزمه کنند تا ضمن لذت بردن از کار، دیگران را به انجام کار تحریض کنند. هرچند این اشعار و سرودها در همه جنبه های زندگی این مردم حضوری فعال دارند اما اشعار و سروده های مرتبط با امور کشاورزی و دامداری رنگ دیگری دارند. از آنجا که از گذشته ها شغل غالب مردم لرستان کشاورزی و دامداری بوده است، برای هر بخش از کارهای مرتبط، اشعاری را زمزمه می کرده اند. مضمون اغلب این اشعار طلب فزونی محصول از خداوند، شکرگزاری به خاطر محصول و افزودن روحیه در انجام کار است. در این مقاله، پس از بیان مطالبی در مورد لر و لرستان و چیستی و چرایی کارآواها، به تبیین مضامین و موضوعات و معرفی بخش های مختلف این کارآواها و ذکر نمونه هایی از آن ها پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: کارآوا، شعر، لرستان، کشاورزی و دامداری
 • محمدرضا حصارکی*، مهین خطیب نیا صفحات 41-61
  گویش شناسی، یکی از شاخه های کاربردی دانش زبانی است که با هدف گردآوری گویش ها، به بررسی علمی، زبان شناختی، جامعه شناسی و مردم شناختی می پردازد. گویش محلی، رکن اصلی و ساختار موجودیت هر قوم و نژاد است؛ از این رو مطالعه و بررسی در جهت زنده نگه داشتن گویش نایینی، به عنوان بخشی از فرهنگ، سنت و آیین شهرستان نایین، ضروری و درخور اهمیت است. گویش نایینی از گویش های مرکزی ایران و دنباله زبان «ایرانی میانه غربی» است و اصالت ادبی و پیوند ناگسستنی و ثابت با زبان «پهلوی ساسانی» دارد. گویش نایینی با گویش های همجوار خود از جمله اردستانی، ورزنه ای، بادرودی، زفره ای، نطنزی و زرتشتیان یزد خویشاوندی نزدیک دارد. روش این پژوهش به صورت توصیفی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای است و مواد زبانی آن از مجموعه فرهنگ لغت و امثال و حکم و از بین گویش مردم شهر نایین جمع آوری شده است. از نتایج به دست آمده این پژوهش می توان به منظم و سازمان یافته بودن این زبان اشاره کرد، به گونه ای که واژه ها از دو حالت خارج نیست؛ اول کلمه هایی که در این گویش، صورت ویژه ای دارند و ریشه آن ها را باید از فرهنگ اوستا استخراج کرد و دوم واژه هایی که مشتق از الفاظ فارسی معیار هستند و با تغییر حرکات، افزایش، کاهش یا تغییر حروف به زبان محلی نایینی راه یافته اند.
  کلیدواژگان: گویش های مرکزی، ایران، گویش نایینی
 • میثم زارع، زهرا ریاحی زمین* صفحات 63-86
  ضرب المثل ها بخش مهمی از فرهنگ و ادبیات عامه اند و عناصر طبیعی که در زندگی مردم نقش بسزایی دارند، از مهم ترین عناصری هستند که در این شاخه از ادب عامه بازتاب یافته و به صورت های مختلف و با کارکردهای متنوع به کار رفته اند. در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، بازتاب گیاهان بومی و کارکردهای آن در مثل های استان فارس، از زوایای گوناگون بررسی گردیده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که عناصری مانند شکل ظاهری گیاهان، محل رشد و نمو، کاربرد غذایی و دارویی، شکل نوشتاری در مثل ها مورد توجه قرار گرفته است تا با استفاده از این ابزارها و مولفه ها، مسایلی همچون بی ارزشی، فراموش کردن هویت و گذشته، طفیلی بودن، بی نصیب و بی قسمت بودن، منفعت طلبی، انجام کار سودمند، پرهیز از هم نشین بد و داشتن دانش زیاد به تصویر کشیده شود.
  کلیدواژگان: استان فارس، ضرب المثل، کارکرد، گیاه
 • غلامرضا ضیایی نیری، خدابخش اسداللهی*، خلیل حدیدی صفحات 87-112
  حادثه عظیم عاشورا مملو از پایمردی ها و حماسه هایی است که امام حسین (ع) و اصحاب بزرگوار آن حضرت، قهرمان آن بودند؛ لذا این بعد (حماسه) از ابعاد آن حادثه جاوید، بیشتر از سایر ابعاد جلوه‎ کرده و از برجستگی ویژه ای برخوردار است. هدف از مقاله حاضر، تطبیق زمینه های حماسی- آیینی اشعار عاشورایی در آثار الهامی کرمانشاهی و عباسقلی یحیوی اردبیلی -دو شاعر شیعی پارسی گوی و ترکی سرای- است. فرضیه پژوهش این است که اشعار عاشورایی الهامی و یحیوی، متضمن افکار بلند حماسی، دینی و تعلیمی است که با روایت های خاص آن دو و با زبانی هنری و ادبی به زیور شعر آراسته شده است و به انعکاس ارزش های آیینی (دینی) و حماسی عاشورا از قبیل پایمردی، ایثار، نثار، مقاومت، مبارزه و ایستادگی در برابر بیدادگری های اشخاص و حکومت های ظالم، ستایش آزادگی و آزادی‎ خواهی، سازش‎ناپذیری در برابر ظلم، دعوت به مبارزه و پایداری در برابر بیدادگران و جهاد، شهادت و اندیشه‎های انقلابی تشیع در گستره ادب فارسی و ترکی پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که دو شاعر عاشورایی در بسیاری از مسایل حماسی از قبیل وصف جزییات نبرد، مردانگی های امام حسین (ع) و یاران ایشان و ناجوانمردی های سپاه دشمن، ذکر خرق عادت و غیره دیدگاه مشترکی داشتند؛ الهامی از شاهنامه بیشتر از یحیوی استفاده کرده است و با انتخاب وزن و سبک شاهنامه، بر میزان تاثیر اشعار حماسی خود افزوده است؛ یحیوی نیز با انتخاب «مادر» به عنوان دعاکننده برای قهرمان خود جهت پیروزی بر دشمن، بر روح غنایی اشعار حماسی خود افزوده است.
  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، شعر عاشورایی، حماسه ‎های مذهبی، الهامی، یحیوی
 • طاهره عزت آبادی پور*، اشرف السادات شهیدی، مصطفی سلیمانیان صفحات 113-141
  قصه ها، لالایی ها و ضرب المثل های یک منطقه، خالص ترین و عمیق ترین احساسات، ظریف ترین افکار و اندیشه ها و واقعیات یک جامعه را منعکس می سازند. یکی از ویژگی های ضرب المثل ها، کاربرد کلمات معمول و مانوس همچون اسامی حیوانات، گیاهان، میوه ها، اعضای بدن و رنگ ها در مفاهیم ارجاعی و نیز غیرارجاعی و استعاری است که اغلب با هدف برجسته ساختن یک مختصه معنایی مثبت یا منفی در آن ها و جلب نظر مخاطب به اهمیت موضوع است. هدف این پژوهش، بررسی مولکول های معنایی نام حیوانات پربسامد در ضرب المثل های گویش سیرجانی براساس چارچوب معنی شناسی شناختی است. بدین منظور، پس از گردآوری مجموعه ای شامل «950» ضرب المثل گویش سیرجانی، تعداد «405» ضرب المثل، حاوی نام انواع حیوانات، استخراج و از این تعداد به بررسی ضرب المثل های حیوانات پربسامد در گویش سیرجانی با رویکردی معنایی- شناختی پرداخته شد و از نام هر حیوان چند ضرب المثل ذکر گردید. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که سه حیوان اهلی و بومی شهرستان سیرجان به ترتیب خر، سگ و شتر پربسامدتر و پرکاربردتر از بقیه حیوانات اهلی و وحشی در ضرب المثل ها هستند. از لحاظ دلالت و کارکرد موضوعی نیز موضوعات اجتماعی، بیشتر از بقیه موضوعات به کار رفته است.
  کلیدواژگان: ضرب المثل، مولکول معنایی، معنی شناسی شناختی، دلالت و کارکرد موضوعی، گویش سیرجانی
|
 • Fatemezahra Eshaghi Kupaie *, Mohammadreza Masoumi, Ali Asmand Joneghani Pages 1-20

  Kohpayeh, Vir and Qahpayeh as old names, is a city located seventy kilometers east of Isfahan and on the edge of the central desert of Iran. The geographical and natural position of Kohpayeh, based on the historical evidence is the leftover of the Sasanian era, along with the preservation of the Pahlavi language, and the speech of the people of this city, has indicated the antiquity and cultural richness of Kohpayeh. The authors of this article have investigated the verb morphological structure of this dialect with the aim to preserve and to introduce a part of the ancient Kupaee dialect. This research has been conducted in a descriptive-analytical way and the data were collected based on library sources and the field of research. The results of the research show that the verb structure in the Kupaee dialect has significant differences with the standard Persian language. In the Kupaie dialect, the construction of the present participle and the structure of future and imperative verbs do not follow any special rules. The position of the identifier in the verbs of past tense in this dialect is also not the same; means that the identifier in the simple past, past perfect, and present perfect tenses come before the root and in the rest of the verbs comes after the root.

  Keywords: Kuhpayeh, Kupaee dialect, verb, morphological structure, tense
 • Arash Amraei *, Ali Bazvand Pages 21-39
  Work is the foundation of life in rural and agricultural communities. Villagers or nomads begin their labor early in the morning and work until late at night. They spend their whole lives for work, and producing. As a result, leisure and vacation are uncommon in such societies. Existing a continuous link between labor and effort in these people's life is a clear and convincing motivation for them to whisper lyrics and poems throughout their long and laborious hard work. By doing so, they can either enjoy their work or motivate others to accomplish their task. Although these lyrics or poems are present in all aspects of these people's lives, the lyrics and songs concerning farming have a particular atmosphere. Because farming and animal ranching has always been the primary activities of the people in Lorestan, they make specific lyrics for each aspect of these ones. The majority of these lyrics and poems are about asking God to produce more crops, thanking God for the harvests, and boosting assurance to keep working. In this paper, in addition to describing the various aspects of these work songs, examples of them will be provided; so that the reader got more informed about their contents.
  Keywords: work song, poetry, Lorestan, Farming, animal ranching
 • Mohammadreza Hesaraki *, Mahin Khatibnia Pages 41-61
  Dialectology is one of the applied branches of linguistic knowledge which deals with scientific, linguistic, sociological and anthropological studies aiming to collect dialects. The local dialect is the main basis and structure of the existence of every nation and race; therefore, the study and the investigation to keep the Naini dialect alive, as part of the culture, tradition, and ritual of the city of Nain, is necessary and important. The research method is descriptive and the information is collected in a library and linguistic way. The data of the research has been collected from the collection of dictionaries, proverbs and edicts and from the people’s dialect in the Nain city. The Naini dialect is one of the central dialects of Iran and a continuation of the "Midwestern Iranian" language; it has literary originality and an inseparable and fixed connection with the "Sassanid Pahlavi" language. Naini dialect is closely related to its neighbouring dialects such as Ardestani, Varzanei, Badroudi, Zafraei, Natanzi and Zoroastrians of Yazd Province. One of the results of this research is the regularity and organization of this language; So that words are not out of two cases: first, the words which have a special form in this dialect, and their roots must be extracted from the Avestan culture; and secondly, words which are derived from ordinary Persian words, and by changing the movements.
  Keywords: central dialects, Iran, The Naeni dialect
 • Meysam Zare, Zahra Riahizamin * Pages 63-86
  Proverbs are an important part of folklore. They have been mainly generated from people's life. Natural elements, which have a vital role in people's lives, are among the most critical elements that have been widely reflected in proverbs and have been employed in different ways within various topics in this branch of folklore. In this work, an attempt has been made to evaluate the reflection of the plants on the Fars proverbs from different viewpoints using a descriptive-analytical method, qualitative content analysis, and a library-data-collection tool. The results of this research show that elements such as plant shape, location of plants growth, food and medicine applications, and written form in the triangles have been considered to be used as tools for the description of issues such as worthlessness, forgetting identity and the past, being nothing, being impoverished, being greedy, doing useful work, avoiding bad companions and having a lot of knowledge.
  Keywords: proverb, Fars province, Plant, Function, location of growth
 • Gholamreza Ziyai Niri, Khodabakhsh Asadollahi *, Khalil Hadidi Pages 87-112
  The great event of Ashura is full of persistence and epics in which Imam Hussein (A.S.) and his noble companions were the heroes, so this aspect (epic) of that eternal event is more prominent than other dimensions and it has a special significance. In the present article, using a comparative approach, the epic, ritualistic backgrounds of Ashura are explained in the works of Elhami Kermanshahi and Abbas Gholi Yahyavi Ardabili and the reflection of ritual (religious) and epic values of Ashura such as: steadfastness, self-sacrifice, resistance, struggle and resistance against tyranny of oppressive individuals and governments, praise of freedom and libertarianism, incompatibility against oppression, invitation to defense and perseverance against tyrants and Jihad and martyrdom, and Shiite revolutionary ideas were studied in the field of Persian and Turkish literature with thought-provoking and instructive examples. Finally, the article concludes by examining the poetic purposes and its value and literary consequences.
  Keywords: Comparative, Ashura Poetry, religious epic, Elhami, Yahyavi
 • Tahereh Ezatabadi Poor *, Ashrafossadat Shahidi, Mustafa Soleimanian Pages 113-141
  The stories, lullabies, and proverbs of a region reflect the purest and deepest emotions, the most subtle thoughts and ideas and the realities of a society. One of characteristics of proverbs is the use of common and familiar words, such as animals’ names, plants, fruits, body parts and colors in referential concepts as well as non-referential and metaphorical ones, which are often with aim of highlighting a positive or negative semantic feature in them and attracting audience to the importance of the subject. The purpose of this study is to investigate the semantic molecules of name of high-frequent animals in proverbs of the Sirjani dialect in terms of semantic molecules. For this purpose, after collecting 950 proverbs of Sirjani dialect, 405 proverbs containing the names of different types of animals were extracted and proverbs of highly-frequent animals with cognitive-semantic approach were studied and several proverbs were mentioned from each animal. The results of data analysis showed that three domestic animals, donkey, dog and camel, respectively, are more frequent and more widely used than other domestic and wild animals in the proverbs. In terms of thematic denotation and function, social subjects are more used than another subjects in the proverbs.
  Keywords: proverb, Semantic Molecule, cognitive semantics, Thematic Denotation, Function, Sirjani Dialect