فهرست مطالب

پژوهش نامه تاریخ اسلام - سال یازدهم شماره 44 (زمستان 1400)
 • سال یازدهم شماره 44 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • میلاد صادقی* صفحات 5-28

  تاریخ عرب و تاریخ گوت، به قلم اسقف برجسته اسپانیایی، رودریگو خمینز دی رادا، از برجسته ترین آثار تاریخی قرون وسطی به شمار می آیند. تاریخ عرب به سبب توجه به تاریخ اسلام، اولین اثر غربی درباره تاریخ اسلام است که موجب اهمیت خمینز در میان مورخان شد. پرسش اصلی مقاله این است که منابع اسلامی چقدر بر تاریخ های نوشته شده در اسپانیای قرون وسطی تاثیر گذاشته است؟ این مقاله درصدد است تا با بررسی تطبیقی آثار رودریگو و متون اسلامی به میزان اتکای رودریگو بر منابع اسلامی پی ببرد. تاریخ گوت نیز درباره حمله اعراب به اسپانیا نکاتی جالب دارد که در تصحیح اطلاعات اروپای قرون وسطی درباره چگونگی سقوط اسپانیا کمک بسیاری کرد. اطلاعات هر دو اثر رودریگو درباره وقایع مشرق زمین و جهان اسلام تا قرن سیزدهم میلادی به طور شگفت آوری با اطلاعات کلیشه ای موجود در تواریخ لاتین پیش از خود تفاوت دارد و دربردارنده نکته های جدید و مهمی است.

  کلیدواژگان: اندلس، تاریخ عرب، تاریخ گوت، رازی، رودریگو خمنیز
 • فاطمه شکیب رخ*، حسن زندیه صفحات 29-48

  به دنبال رویارویی نواندیشان با مدرنیته، آرای معترضان حجاب، به عنوان تمهید الزامات روشنفکری و نوگرایی مطرح شد. مقاله حاضر به روش اسنادی تحلیلی، در پی بررسی تحول نظریات منتقدان حجاب، در بازه زمانی (1227 1320ش) است تا با تشریح باور و عملکرد آنها، عوامل موثر بر گسترش انتقاد تحول گرا به پوشش سنتی زنان ایران را تبیین کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که هسته مرکزی آرای تحول خواه با گذر از دوره ناصری و سپس مشروطه، در اعتراض به اشکال حجاب سنتی شکل گرفت. پس از آن تغییر نگرش درباره حدود و نوع پوشش در فرایند آموزش انعکاس و رشد یافت. سپس در آستانه تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، با دال مرکزی اعتراض بر حجاب، دو نگرش حداقلی و حداکثری مطرح شد. نگرش حداقلی بر مدرن پوشی و حجاب اختیاری و نگرش حداکثری بر حذف حجاب سنتی تاکید داشت. رویکرد حداکثری در دوره پهلوی اول به حذف حجاب عمومی متمایل شد و در نتیجه تقابل این دو نگرش نواندیشان دین گرا و تجددمآب با مشخصه الگو محوری زن غربی نمود پیدا کردند.

  کلیدواژگان: پهلوی اول، تجددگرایی، حجاب، عصر ناصری، کشف حجاب
 • محمدهادی توکلی* صفحات 49-64

  ابن کلبی در مثالب العرب، به هنگام برشمردن ادیان موجود در میان قبایل اعراب، از ظهور زندقه در میان برخی از قریشیان خبر می دهد و بیان می کند که مسیحیان حیره، به تاجران قبیله قریش زندقه را تعلیم می دادند. او همچنین اسامی زندیقان قریش را ذکر کرده است. با توجه به شواهد تاریخی در به کار رفتن زندقه در معنای مزدک گرایی، در این مقاله به این پرسش پرداخته می شود که آیا زندقه ای که ابن کلبی از رواج آن در میان قریش سخن گفته است، می تواند به معنای مزدک گرایی باشد یا خیر؟ از این رو، با رویکردی تاریخی با روش کتابخانه ای، سعی در کشف شواهدی دال بر حضور آیین مزدک در عربستان شده است. تدقیق در گزارش ابن کلبی و تحلیل شواهد کتابخانه ای نشان می دهد که زندقه مزبور به معنای مزدک گرایی نیست و برای شناخت معنای زندقه مورد گزارش ابن کلبی، باید احتمال های دیگر را مورد بررسی قرار داد.

  کلیدواژگان: آئین مزدک، جاهلیت، حیره، زندقه، مانویت
 • بهمن زینلی*، علی اکبر جعفری، هایک ساریان صفحات 65-82

  آغاز فتوحات اعراب مسلمان و فروپاشی امپراتوری ساسانی نقطه عطفی در تاریخ ایران و مناطق پیرامون آن است. فتوحات اسلامی سرفصل جدیدی از حوادث تاریخ اسلامی را رقم زده است. ثبت این حوادث توسط مورخان عرب و ایرانی با دو قرن تاخیر انجام شد. در این حین مورخان ارمنی به ویژه سبیوس و غوند که در قرن 7 و 8 میلادی به ثبت و ضبط این وقایع پرداختند، اولین مورخان غیرمسلمان در حوزه تاریخ نگاری فتوحات اسلامی هستند. در حوزه فتوحات اعراب خصوصا فتح ایران، گزارش های گوناگونی به قلم مورخان عرب و ایرانی ارایه شده است. این گزارش ها با فاصله زمانی بسیار زیاد پس از وقوع حوادث، روایت شفاهی چند نسل و تحت تاثیر باورهای اعتقادی و هویتی راویان ارایه شده است. سوال پژوهش حاضر این است که گزارش های منابع ارمنی سده 7 و 8 میلادی درباره فتوحات اعراب مسلمان حاوی چه ویژگی هایی است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که گزارش های منابع دست اول ارمنی در مورد استفاده مورخان مسلمان قرار گرفته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تطبیقی و با استناد به گزارش های تاریخ سبیوس و تاریخ غوند انجام شده نشان می دهد که گزارش های مورخان ارمنی درباره فتوحات اعراب از لحاظ زمانی هم عصر فتوحات اسلامی و از نظر اعتقادی و هویتی بی طرفانه تر نوشته شده است.

  کلیدواژگان: تاریخ نگاری اسلامی، تاریخ سبئوس، تاریخ غوند، فتح ایران، فتوحات اسلامی، منابع ارمنی
 • حامد آل یمین* صفحات 83-100

  إخوان المسلمین مصر از موثرترین و گسترده ترین گروه های فرهنگی و سیاسی- اجتماعی جهان اسلام در دوره معاصر است. این جنبش از زمان تاسیس (1928م) تاکنون تحولات بسیاری را در جنبه های فکری، سیاسی و اجتماعی تجربه کرده ‍ است. از جمله تحولات تدریجی إخوان در بعد فکری، نزدیکی فکری إخوان به سلفیت است. پرسش اصلی پژوهش این است که عربستان سعودی در تغییر رویکرد إخوان المسلمین به سلفی گری چه نقشی داشته است؟ در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، مشخص شد که سلفی گری در إخوان المسلمین از عوامل متعدد بیرونی و درونی متاثر بوده است. در این میان نقش عربستان به عنوان مهد سلفیت وهابی از دیگر عوامل پررنگ تر است. از تاثیرات عربستان می توان به ارتباط حسن بنا با متفکران سلفی مانند رشید رضا و محب الدین خطیب اشاره کرد. این ارتباط، زمینه را برای مهاجرت بسیاری از اعضای إخوان المسلمین به عربستان و کشورهای همسو در سال های بعد به ویژه در دوره محنت و فشارهای جمال عبدالناصر بر إخوان هموار کرد. از دیگر عوامل گسترش سلفی گری از دوره سادات به بعد، به روند نزولی اقتصاد مصر و قوت و نفوذ مالی عربستان برمی گردد. این شرایط، نسل جدید و جوان إخوان المسلمین را بیش از پیش تحت تاثیر سلفیت قرار داده بود.

  کلیدواژگان: إخوان المسلمین، حسن بنا، سلفی گری، وهابیت
 • فاطمه جعفرنیا*، محمد عزیزنژاد صفحات 101-124

  محمدحسن خان مقارن با رقابت دول عثمانی و روس در منطقه قفقاز بر شکی حکمرانی می کرد. در آن ایام عثمانی ها با هدف مقابله با نفوذ و سیطره روس ها در قفقاز، با خوانین محلی مانند حاکم شکی روابط سیاسی برقرار کردند. محمدحسن خان نیز به سبب ترس و نگرانی از سیاست تهاجمی گرجی ها علیه قلمرو حکام محلی مسلمان گنجه و ایروان به عثمانی متمایل شده بود. محمدحسن خان به صورت تبادل مکاتبات و تردد ایلچی با عثمانی ها در ارتباط بود. پرسش اصلی مقاله این است که نامه های محمدحسن خان شکی به حکومت عثمانی چه مسایلی را در برمی گرفت و چه اهدافی را دنبال می کرد؟ در این پژوهش با تکیه بر کتاب های چاپی از اسناد آرشیوی عثمانی و منابع تاریخ نگاری محلی شکی و قفقاز و با رویکرد توصیفی-تحلیلی مشخص شد که مقابله با سیاست توسعه طلبی حاکم گرجی با پشتوانه نظامی روس ها در خاک مسلمانان و تهاجم مداوم قوای آنان به ولایت گنجه در همسایگی شکی، از مسایل مهم مطرح شده در مکاتبات محمدحسن خان شکی با مقامات عثمانی بود. او برای رفع این مسیله، خواستار کمک های سیاسی-نظامی دولت عثمانی بود. به نظر می رسد که این نامه نگارها به سبب عدم اقدام عملی از دو طرف، دستاورد خاصی نداشته است.

  کلیدواژگان: آذربایجان، شکی، شروان، عثمانی، قفقاز، محمدحسن خان
|
 • Milad Sadeghi* Pages 5-28

  Historia Gothica and Historia Arabum written by the Spanish prominent bishop, Rodrigo Jimenez de Rada, are of the most outstanding medieval historical works. Historia Arabum is the first Western work on Islamic history due to attention to Islamic history, which led to the importance of Rodrigo Jimenez among historians. The main question of the article is to what extent Islamic sources have influenced the written histories of medieval Spain? This article tries to find out the extent of Rodrigo's reliance on Islamic sources by the comparative study of Rodrigo's works and Islamic texts. Historia Gothica also has interesting points about the Arab attack to Spain, which helped a lot in correcting the information of medieval Europe about the fall of Spain. The information in both of Rodrigo's works about the events of the Middle East and the Islamic world until the 13th AD century is surprisingly different from the stereotypical information found in Latin histories before itself and contains new and important points.

  Keywords: Andalusia, Historia Arabum, Historia Gothica, Razi, Rodrigo Jimenez
 • Fatemeh Shakibrokh*, Hassan Zandieh Pages 29-48

  Following the confrontation of modern thinkers with modernity, the votes of the hijab protestors were raised as preparation of intellectualism and modernity requirements. The present article by using a documentary-analytical method investigates the development of the hijab critics’ theories during the 1227 to 1320 period by describing their beliefs and performances to explain the influential factors on the revolutionary criticism development to the traditional clothing of Iranian women. Findings indicate that the central core of reformist votes was formed after the Naserid and the constitutional period in protest against the traditional forms of hijab. After that, the change of attitude about the limits and kind of coverage was reflected and developed in the education process. Then, by changing the monarchy from Qajar to Pahlavi aiming to protest against hijab, two minimal and maximal attitudes were proposed. The minimal attitude emphasized modern wearing and optional hijab, and the maximal attitude emphasized removing the traditional hijab. The maximal approach in the first Pahlavi period tended to remove the public hijab, and as a result of the confrontation between these two attitudes, modern religious and reformist thinkers with the characteristic of the western women central model appeared.

  Keywords: Andalusia, Historia Arabum, Historia Gothica, Razi, Rodrigo Jimenez.
 • Mohammadhadi Tavakoli* Pages 49-64

  Ibn al-Kalbī in the Mathālib al-'Arab reports the emergence of Zindīq among Qurayshs while introducing the religions existing among Arab tribes and states that the Christians of al-Hirah taught the Zindīq to the Qurayshs’ merchants. He also mentioned the names of the Zindīqs of Quraysh. According to the historical evidence of using Zindīq in the meaning of Mazdakism, the question of this article is whether the Zindīq that Ibn al-Kalbī talked about its prevalence among Quraysh can mean Mazdakism or not? Therefore, with a historical approach and a library method has tried to discover the evidence of the presence of Mazdakism in Saudi Arabia. The accuracy of al-Kalbī's report and the analysis of the library evidence indicate that the mentioned Zindīq does not mean Mazdakism and to understand the meaning of the Zindīq reported by Ibn al-Kalbī other possibilities should be considered.

  Keywords: Mazdakism, The Age of Ignorance ( jāhilīyah), Al-Hirah, Zindīq, Manichaeism
 • Bahman Zeinali*, Ali Akbar Jafari, Hayek Sarian Pages 65-82

  The beginning of the Muslim Arab conquests and the collapse of the Sassanid empire is a turning point in Iran’s history and its surrounding regions. Islamic conquests have marked a new chapter in the events of Islamic history. These events were recorded by Arab and Iranian historians two centuries later. Meanwhile, Armenian historians especially Sebeos and Ghevond, who recorded these events in the 7th and 8th centuries AD, are the first non-Muslim historians in the field of the historiography of Islamic conquests. In the field of Arab conquests especially the conquest of Iran, various reports have been presented by Arab and Iranian historians. These reports have been presented long after the events, the oral narrative of several generations, and influenced by the narrators' beliefs and identity. The question of the present research is what are the characteristics of the reports of the Armenian sources of the 7th and 8th centuries AD about the conquests of Muslim Arabs? The hypothesis of the research is that the reports of Armenian first-hand sources have been used by Muslim historians. This research using a descriptive and comparative method and based on historical reports of Sebeos and Ghevond indicates that the Armenian historians’ reports about the Arab conquests were written at the same time as the Islamic conquests and more impartial in regards to belief and identity.

  Keywords: Islamic historiography, Sebeos history, Ghevond history, Iranian conquests, Islamic conquests, Armenian sources
 • Hamed Aleyamin* Pages 83-100

  The Muslim Brotherhood (Ikhwān al-Muslimin) of Egypt is one of the most effective and widespread cultural and political-social groups of the Islamic world in the contemporary period. This movement has experienced many changes in intellectual, political and social aspects Since its establishment in 1928. Among the gradual changes of the Brotherhood in intellectual aspect is the intellectual proximity of the Brotherhood to Salafism. The main question of the research is what was the role of Saudi Arabia in changing the Muslim Brotherhood's (Ikhwān al-Muslimin) approach to Salafism? This research by using a descriptive-analytical method found that the Muslim Brotherhood's Salafism approach had been influenced by many external and internal factors. In this regard, Saudi Arabia's role as the cradle of Wahhabi Salafism is more significant than other factors. Among the influences of Saudi Arabia, the relationship between Hassan al-Banna with Salafi thinkers such as Rashid Reza and Muḥibb al-Dīn Khatib could be mentioned. This relationship eased the way of migration for many members of the Muslim Brotherhood (Ikhwān al-Muslimin) to Saudi Arabia and neighbour countries in the following years, specifically during the hardships and pressures of Jamal Abdul Nasser on the Brotherhood. Among other factors of the spread of Salafism from Sadat's period onwards, it goes back to the downward process of the Egypt economy and the financial power and influence of Saudi Arabia. These conditions had made the new and young generation of the Muslim Brotherhood to be more influenced by Salafism.

  Keywords: Muslim Brotherhood (Ikhwān al-Muslimin), Hassan al-Banna, Salafism, Wahhabism
 • Fatemeh Jafarniya*, Mohammad Aziznejad Pages 101-124

  Mohammad Hasan Khan ruled over Shaki at the same time as the rivalry between the Ottoman and Russian governments in the Caucasus region. In those days, the Ottomans established political relationships with local heads such as the ruler of Shaki with the aim of countering the influence and domination of the Russians in the Caucasus. Mohammad Hasan Khan had been also inclined to the Ottomans due to the fear and concern of the aggressive policy of the Georgians against the territory of the local Muslim rulers of Ganja and Yerevan. Mohammad Hasan Khan was in contact with the Ottomans in the form of exchange of correspondence and the ambassador's(elčī) movement. The main question of the article is what issues did Muhammad Hasan Khan Shaki's letters to the Ottoman government covered and what goals did he pursue? This research relying on printed books from Ottoman archival documents and local historiographical sources of Shaki and the Caucasus and with a descriptive-analytical approach indicates that confronting the expansionist policy of the Georgian ruler with the Russians’ military support in the Muslim land and constant invasion of their forces to the Ganja state in the neighbourhood of Shaki, was one of the important issues raised in the correspondence of Mohammad Hasan Khan Shaki with the Ottoman authorities. He demanded political-military aid from the Ottoman government for this issue. It seems that these letter writings did not have any special achievements due to the lack of practical action from both sides.

  Keywords: Azerbaijan, Shaki, Shirvan, Ottoman, Caucasus, Mohammad Hasan Khan.