فهرست مطالب

نشریه اسلام و سلامت
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 15، بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امین حسنوند*، مهدی مرادیان صفحات 1-8

  سابقه و هدف:

   در قرآن کریم در آیات متعددی از چندین میوه سخن به میان آمده و حتی خداوند در سوره التین، به انجیر قسم فرموده اند، که نشان از اهمیت میوه و نقش آنها در زندگی انسان دارد؛ لذا در این مطالعه به بررسی اثرات درمانی و نقش دو میوه، انجیر و زیتون بر روی سلامتی خواهیم پرداخت.

  مواد و روش ها

  در مطالعه مروری حاضر، 39 مقاله از پایگاه های الکترونیکی و یا موتور جستجوگر از جمله PubMed، Google Scholar و SID مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها

  نتایج مطالعات دانشمندان نشان داده که انجیر با خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی خود می تواند دارای اثرات درمانی مختلفی از جمله در دیابت، سرطان، عفونت های میکروبی و محافظتی بر ارگان های مختلف بدن داشته باشد. همچنین، زیتون هم با اثرات محافظتی خود و همچنین اثرات ضد ویروسی می تواند نقش مهمی را در برابر بیماری های مختلف از خود نشان دهد، که نشان از توجه خاص خداوند کریم بر داشتن جسم سالم برای انسان می باشد.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که دو میوه انجیر و زیتون دارای ترکیباتی هستند که می توانند سلول های بدن را در مقابل بیماری های مختلف محافظت نمایند، که نشان دهنده ی توجه دین اسلام و اهمیت سلامت جسم در آن است.

  کلیدواژگان: انجیر، زیتون، سلامتی
 • فرشته عراقیان مجرد، فاطمه پوربرار، طاهره یعقوبی* صفحات 9-16

  سابقه و هدف :

  یکی از مهمترین ابعاد وجودی انسان معنویت می باشد. بیماری کووید-19 به عنوان یک بحران در دنیای امروزی بوده است. شواهد و اطلاعات بسیار محدود و متفاوتی در مورد اثرات سلامت معنوی و روانی این حادثه استرس زا در دسترس است. این مطالعه با هدف بررسی  معنویت بر سلامت روان در طی پاندمی کووید-19 انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت مرور روایتی انجام شد. در مطالعه حاضر، مطالعات فارسی در پایگاه های اطلاعاتی فارسی زبان مانند Noormags، علم نت، SID، Iran Medex و Magiran با کلیدواژه های سلامت معنوی، معنویت، کرونا ویروس، کووید-19 و بیمار از سال 1389تا 1400جستجو شد. برای جستجوی مطالعات به زبان انگلیسی از کلیدواژه های Spiritual health، Spirituality، Coronavirus، COVID-19 و Patient در پایگاه داده های PubMed و Scopus در بین سال 2021-2019 استفاده شد. همچنین جستجو در پایگاه اطلاعات Google Scholar به فارسی و انگلیسی انجام شد. در نهایت 432 مورد مطالعه یافت شد که با اعمال معیارهای ورود و خروج و حذف موارد تکراری تعداد 8 مقاله وارد مطالعه شد.

  یافته ها

  در پاندمی کووید-19 معنویت تاثیر مثبت در سلامت روانی افراد داشته است. معنویت منجر به کاهش اضطراب مرگ، نقش میانجی گری بر اثرات نامطلوب اضطراب فراگیر بر نگرش به آینده مثبت و کیفیت رابطه با خانواده، کاهش افسردگی و اضطراب در افراد می شود.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد توجه به معنویت و سلامت روان در کنار بهداشت فردی و محیطی، از عوامل موثر برای مقابله با مشکلات و تنش های ناشی از بیماری ها است و پیشنهاد می گردد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: معنویت، سلامت روان، کووید-19، مطالعه مروری
 • امین حسنوند* صفحات 17-23

  سابقه و هدف:

   نماز جایگاهی بزرگ برای عبادت پروردگار می باشد که باعث نزدیک شدن افراد مومن به خالق هستی می شود. با توجه به اینکه خداوند بزرگ در همه نعمت های خود، فوایدی برای انسان ها قرار داده است، و نماز هم که هدیه ای بزرگ از جانب خداوند به بندگانش برای نزدیکی بیشتر می باشد، بدون شک دارای اثرات جسمی و روحی خاصی بوده، که در این مطالعه به بررسی آنها می پردازیم.

  مواد و روش ها

  در مطالعه مروری حاضر، 22 مقاله از پایگاه های الکترونیکی و یا موتورهای جستجوگر از جمله PubMed، Google Scholar و SID مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها

  بررسی ها نشان داده که خواندن نماز از لحاظ جسمی، موجب پاکیزگی، کاهش فشار خون، کاهش سرگیجه و خستگی، تقویت عضلات بدن و افزایش شادی و نشاط شده و از لحاظ روحی هم، نماز می تواند موجب درمان افسرگی، افزایش آرامش، کاهش اضطراب و از بین بردن کبر، حسد و خودپرستی در افراد شود.

  نتیجه گیری

  خداوند بزرگ در این جلوه گاه عبادت، نیازهای جسمی و روحی را تامین کرده است، تا که بنده اش در لحظات ناب معنویت نماز، بتواند از آنها استفاده نماید. در نماز، هم بعد جسمانی و هم بعد معنوی در حد بسیار بالایی مورد توجه قرار گرفته است، که نشان از لطف و محبت خداوند به بندگانی است که در حال عبادت نیز، سلامت جسم و روح آنها تامین گردد.

  کلیدواژگان: نماز، سلامتی، جسم، روان
 • ناصر خدایاری شوطی* صفحات 24-39

  سابقه و هدف:

   نگاه به قرآن و محتوای آیات آن از دریچه سلامت، مورد توجه بسیاری از محققان سلامت بوده است. هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سلامت در هدایت و کمال انسانی در قرآن است. قرآن به عنوان کتاب هدایت برای عموم انسان ها معرفی شده است. هدایت انسان مستلزم برخورداری از سلامت است. با توجه به اینکه انسان خلیفه خداوندی و موجود دو مادی و معنوی تعریف شده است؛ به  تامین سلامت نیز باید همین گونه نگریسته شود. بررسی زمینه ها و بسته های مختلف سلامت همه جانبه از منظر قرآن کریم، بسیار حایز اهمیت می نماید.

  مواد و روش ها

  در مطالعه مروری حاضر، پنجاه مقاله از پایگاه های الکترونیکی و با موتورهای جستجوگر SID، Google Scholar، PubMed، سیویلیکا و تفاسیر و کتب مرتبط با بسته های فردی و اجتماعی سلامت از منظر قرآن مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  قرآن سلامت را مقدمه هدایت و سعادت انسان می داند و در این جهت، بسته های همگنی را در بعد فردی و اجتماعی در گستره وسیع ارایه می کند که هر یک، حلقه ای از حلقات زنجیره سلامت را تکمیل می کنند. بسته هایی که به منزله راهبردهای عینی سلامت، می توانند نتایج سودمندی در جهت تامین و مدیریت سلامت جسمی و روحی انسان به دنبال داشته باشند.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان می دهد که بین عمل به توصیه های قرآن و تحقق آنها در زمینه سلامت، رابطه معناداری وجود دارد. توصیه های قرآن در قالب بسته های همگن و همخوان با تمام ابعاد سلامت مورد نیاز انسان برای نیل به سعادت و تضمین هدایت او است.

  کلیدواژگان: قرآن، ابعاد سلامت، بسته های فردی و اجتماعی
 • زهره سادات میرمقتدایی، سید حمید میرامیرخانی، معصومه طاهریان* صفحات 40-60

  سابقه و هدف:

   امروزه با کمک انقلاب الکترونیکی، انقلابی در حوزه تعلیم و تربیت در حال رخداد است. آموزش مبتنی بر مولتی مدیا، درک مطالب و یادداری فراگیران را افزایش می دهد. با توجه به اینکه در هزاره سوم از چند رسانه ای ها به طور گسترده در امر آموزش استفاده می شود، هدف از این تحقیق بررسی نقش رنگ ها در ارتقاء یاددهی-یادگیری با تکنولوژی های نوین و الگوسازی بر اساس آموزه های قرآنی و احادیث به روش بررسی تطبیقی است.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق در جهت شناسایی نقش رنگ ها در سلامت آموزش هزاره سوم از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. بدین ترتیب که در گام اول به روش کتابخانه ای و با رویکرد مرور متون به بررسی مفهوم و اقسام رنگ در مفاهیم قرآنی و دینی پرداخته شد و در گام دوم با استفاده از الگوسازی مفهومی تاثیر رنگ ها در آموزش هزاره سوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فاکتورهای اثرگذار داخلی بر آموزش مورد شناسایی قرار گرفت.

  یافته ها

  در بازتاب هنری قرآن، رنگ و تصویرسازی نقش خاصی ایفا می کند و آن را دلالت بر قدرت الهی و ربانی می داند. همچنین در بحث تکنولوژی های نوین، انتخاب رنگ مناسب می تواند سبب افزایش خوانایی متن بر روی صفحه نمایش و مزایایی مثل به حداقل رسیدن بار شناختی و مانایی یادگیری شود و یکی از موثرترین راه های افزایش تعامل با فراگیران است. همچنین رنگ ها می تواند باعث تمرکز افکار و یا دورکننده حواس فراگیر از یادگیری باشد.

  نتیجه گیری

  در هزاره سوم، آموزش و پرورش دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده است و انقلاب الکترونیکی یادگیری چند رسانه ای را هم به نظام تعلیم و تربیت وارد کرده است. از آنجا که در این نوع یادگیری تصاویر و رنگ ها سبب ارتقاء کیفیت یادگیری می شوند، لازم است طراحان آموزشی از روان شناسی رنگ ها آگاهی داشته و تاثیر آن را بر عملکرد افراد بدانند.

  کلیدواژگان: رنگ، آموزش، هزاره سوم، الگوسازی، بررسی تطبیقی، تحقیق کیفی
 • حسن جعفری پور فردوسیه*، سید محمدتقی دهقانی صفحات 61-68
  سابقه و هدف

   معنویت و پایبندی به اصول دینی و مذهبی در بهره مندی انسان از یک زندگی مطلوب با شیوه های مختلف چون داشتن تغذیه سالم و پاک و تقویت انگیزه، امید و آرامش جهت کنترل اضطراب و استرس در شرایط سخت زندگی، بسیار موثر می باشد. در این مطالعه مروری، هدف بررسی تحقیقات مرتبط با تاثیر معنویات و پایبندی عقاید به اصول دینی و مذهبی مادر در دوران بارداری و شیردهی بر سلامت روحی و جسمی کودک می باشد.

  مواد و روش ها

   در مطالعه مروری حاضر، با جستجو در پایگاه های داخلی و بین المللی و با استفاده از کلیدواژه های معنویات، استرس، بارداری، شیردهی، سلامت جسمی و روحی کودک به زبان فارسی و انگلیسی، تعداد 65 مقاله یافت شد که پس از غربالگری عناوین و چکیده ها، 30 مقاله مطابق با معیارهای ورود و خروج شناسایی شد.

  یافته ها

   سلامتی روحی و جسمی کودک به شدت متاثر از شرایط جسمی و روحی مادر در دوران جنینی و نوزادی می باشد. معنویات و پایبندی به اصول دینی و مذهبی مادران در دوران بارداری و شیردهی می تواند با تقویت انگیزه، کاهش استرس و بهره مندی مادر از تغذیه سالم و پاک باعث بهبود شاخص های رشد جسمی و روحی جنین و نوزاد شود.

  نتیجه گیری

   معنویات مادر در دوران بارداری و شیردهی بر سلامت جسمی و روحی کودک موثر می باشد. پیشنهاد می شود مراکز علمی و بهداشتی، نسبت به تقویت و ارتقای سطح معنویت مادران، برنامه ریزی مناسب داشته باشند.

  کلیدواژگان: معنویات، استرس، بارداری، شیردهی، سلامت روانی، کودک
|
 • Amin Hasanvand*, Mehdi Moradian Pages 1-8
  Background and aim

  In the Holy Qur'an, many fruits are mentioned in several verses, and even God swears by figs in Surah Al-Tain, which shows the importance of fruits and their role in human life. Therefore, the aim of this study was to investigate the therapeutic effects and role of two fruits, figs and olives, on health.

  Materials and methods

  In the present review study, 39 articles from electronic databases or search engines such as PubMed, Google Scholar, and SID were reviewed.

  Findings

  The results of scientists' studies have shown that figs can have various therapeutic effects due to their antioxidant and anti-inflammatory properties, including diabetes, cancer, microbial infections, and protective effects on various organs of the body. Moreover, olive with its protective and antiviral effects can play an important role in the treatment of various diseases, indicating the special attention of Almighty God for a healthy human body.

  Conclusion

  The present study has indicated that two fruits, fig and olive, contain compounds that can protect body cells from various diseases, suggesting that Islam attaches great importance to the health of the body.

  Keywords: Fig, Olive, Health
 • Fereshteh Araghian Mojarad, Fatemeh Purbarar, Tahereh Yaghoubi* Pages 9-16
  Background and aim

  One of the most important aspects of human existence is spirituality. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has experienced a crisis in today's world. Evidence and information on the impact of this stressful crisis on spiritual and mental health is scarce and highly variable. The aim of this study was to investigate the role of spirituality on mental health during the COVID-19 pandemic.

  Materials and methods

  In this narrative review study, the Persian studies were searched in Persian language databases such as Noormags, Alamnet, SID, Iran Medex and Magiran with the keywords: Spiritual Health, Spirituality, Coronavirus, COVID-19, Patient, during 2019-2021. The studies in English language were searched with the keywords: Spiritual Health, Spirituality, Coronavirus, COVID-19 and Patient, in PubMed and Scopus databases during 2019-2021. Besides, the search was done in Google Scholar database in Persian and English. Finally, 432 studies were found, of which 8 papers were included in the study by applying the inclusion and exclusion criteria and removing duplicate cases.

  Findings

  During the COVID-19 pandemic, spirituality had a positive effect on people's mental health. Spirituality leads to a reduction in fear of death, plays a mediating role in the negative effects of pervasive fear in terms of attitudes toward a positive future and the quality of relationships with family, and reduces depression and anxiety in those affected.

  Conclusion

  The results of the study indicate the need to pay attention to people's spirituality and mental health in relation to their personal and environmental health.

  Keywords: Spirituality, Mental health, COVID-19, Review study
 • Amin Hasanvand* Pages 17-23
  Background and aim

  Prayer is a great place for worshiping the Lord, bringing believers closer to the Creator of the universe. Considering the fact that the Great God has provided benefits for human beings in all His blessings, and prayer is a great gift from God to His servants to bring them closer. Undoubtedly, it has certain physical and spiritual effects, investigated in this study.

  Materials and methods

  In this review study, 22 articles from electronic databases or search engines such as PubMed, Google Scholar, and SID were evaluated.

  Findings

  Studies have shown that prayer physically brings about cleanliness, lowers blood pressure, reduces dizziness and fatigue, strengthens the body muscles, and increases happiness and cheerfulness, and on the spiritual level, prayer cures depression, increases serenity, reduces anxiety, and eliminates pride, envy and selfishness in man.

  Conclusion

  The Great God has meets the physical and spiritual needs in worship so that His servant can use them in the pure moments of spirituality of prayer. In prayer, a very high level of attention is paid to both the physical and spiritual aspects, which is a sign of God's grace and love for His servants that the health of body and soul is ensured during worship.

  Keywords: Prayer, Health, Physical aspect, Spiritual aspect
 • Nasser Khodayar Shoti* Pages 24-39
  Background and aim

  The consideration of the Qur’an and the content of its verses from the point of view of health is the focus of attention of many health researchers. The aim of this study was to investigate the effect of health on human guidance and perfection in the Qur’an. The Qur’an has been presented as a book of guidance for all humanity. Human leadership requires health. Considering the fact that man is the caliph of God and is defined both materially and spiritually, the provision of health should also be considered in the same way. It is very important to study different areas and packages of comprehensive health from the perspective of the Holy Qur’an.

  Materials and methods

  Fifty articles from electronic databases and search engines like SID, Google Scholar, Pumped, Civilica, as well as interpretations and books related to the individual and social health package were considered from the perspective of the Qur'an.

  Findings

  The Qur'an considers health as a prelude to human guidance and happiness, and in this direction, it presents a wide range of homogeneous packages in the individual and social dimensions, each of which completes a link in the chain of health. Packages that include objective health strategies can have a positive impact on the promotion and management of physical and mental health of individuals.

  Conclusion

  This study showed that there was a significant relationship between following the recommendations of the Qur'an and their implementation in the field of health. The recommendations of the Qur'an are included in homogeneous and consistent packages with all aspects of health that a person needs to achieve happiness and ensure his guidance.

  Keywords: Qur’an, Dimensions of health, Individual, social packages
 • Zohrehsadat Mirmoghtadaie, Seyed Hamid Miramirkhani, Masoumeh Taherian* Pages 40-60
  Background and aim

  With the help of the electronic revolution, transformation is taking place in the field of education today. Multimedia training increases learners' comprehension and memorization skills. Considering that a number of multimedia are widely used in education in the third millennium, the aim of this study was to investigate the role of colors promoting teaching and learning with new technologies and modeling based on the teachings of the Qur’an and Hadith through a comparative study.

  Materials and methods

  In this study, the qualitative research method was used to determine the role of colors in the health of third millennium education. Thus, in the first step, concepts and types of colors in Qur’anic and religious concepts were studied using the library method and the literature review approach. In the second step, the effect of colors in third millennium education was analyzed and internal factors affecting education were identified.

  Findings

  In the artistic reflection of the Qur’an, colors and images play a special role and they imply the power of God and Rabbani. Moreover, in the discussion of novel technologies, the selection of appropriate colors can increase the readability of the text on the display and increase benefits such as minimal cognitive load and learning persistence and is one of the most effective ways to increase interaction with learners. Colors can also lead to concentration of thought and / or attention to the pervasive sense of learning.

  Conclusion

  In the third millennium, education has changed a lot and the electronic revolution has introduced multimedia learning into the education system. Since in this type of learning, images and colors can improve the learning quality, educational designers need to be aware of the psychology of colors and to influence people’s performance.

  Keywords: Color, Education, Third millennium, Modeling, Comparative study, Qualitative research
 • Hassan Jafaripour Ferdosiyeh *, Seyed MohammadTaghi Dehghani Pages 61-68
  Background and aim

  Spirituality and adherence to religious principles are very effective in benefiting a person from a desirable life with various methods, such as eating a healthy and clean diet and strengthening motivation, hope, and peace to control anxiety and stress in difficult life conditions. The aim of this review study was to examine the research addressing the effects of spirituality and the mother's adherence to religious principles during pregnancy and breastfeeding on the mental and physical health of the child.

  Materials and methods

  In this review study, 65 articles were found by searching national and international databases using the keywords spirituality, stress, pregnancy, breastfeeding, physical and mental health of the child in Persian and English languages, of which 30 articles were identified according to the inclusion and exclusion criteria after screening the titles and abstracts.

  Findings

  The mental and physical health of a child is strongly affected by the conditions of its development during the fetal and neonatal period. Attention to spirituality by mothers during pregnancy and lactation can improve the physical and mental growth indicators of the fetus and baby by providing a useful and Halal diet, strengthening motivation, and reducing stress.

  Conclusion

  The spirituality of the mother during pregnancy and breastfeeding affects the physical and mental health of the child. It is suggested that scientific institutions and health centers carry out appropriate planning to strengthen and improve the spiritual level of mothers.

  Keywords: Spirituality, Stress, Pregnancy, Breastfeeding, Mental health, Child