فهرست مطالب

دانش انتظامی سمنان - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 46، زمستان 1401)

نشریه دانش انتظامی سمنان
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 46، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • غلامرضا فخرو صفحات 8-29

  زندگی اجتماعی و توجه به روح جامعه یکی از اساسی ترین تعلیمات قرآن است . چشم اندازی که قرآن برای جامعه انسانی و تفسیر آن در مورد عوامل فعال نقش آفرین در این جامعه ترسیم می کند ، بر پایه نگرش جامع گرایانه به انسان در تمام سطوح و اقشار به عنوان مجموعه ای متجانس و هماهنگ قرار دارد که ناظر به جنبه های آن است . در این چشم انداز ، تعابیر مختلفی در آیات قرآن و آثار متفکران می توان مشاهده کرد که به بیان سنت ها و تاریخ آن ها ، مسایل اجتماعی و دعوت به مطالعه جوامع پرداخته است . بحث از هستی ، چیستی و ترکیب جامعه ، حل کننده پاره ای از مشکلات و ابهام های موجود در مباحث اجتماعی است . اصالت دادن به فرد با جامعه ، تکلیف امکان یا عدم امکان شمول ایدیولوژی واحد بر کل جامعه ، وجود یا عدم وجود سنت ها بر آن و بسیاری از مسایل نظری و انتزاعی را در مورد جامعه حل خواهد کرد . روش مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفی از نوع کتابخانه ای است . برای شناسایی نقش و تاثیر ناجا در تحقق جامعه اسلامی ، مقالات و منابع مرتبط با این موضوع مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. همچنین با همفکری و مشاوره با صاحب نظران و تعمیق و اندیشه پیرامون آنها ، نقش ناجا در تحقق جامعه اسلامی ، شناسایی و یافته ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

  کلیدواژگان: جامعه اسلامی، بیانیه، گام دوم انقلاب، ناجا، زندگی
 • کاظم قهرمانلوالستی *، مریم آقایی صفحات 30-48

  امروزه در رویکردها و ضرورت های زندگی اجتماعی کنونی حفظ نظم عمومی منطقه ای به عنوان یک رویکرد و اولویت غیرقابل انکار است که دولت به نمایندگی از مردم آنرا به پلیس تنفیذ کرده است که در رویکرد تحقیقاتی ما به دنبال این مسیله هستیم که علاوه بر مفروض دانستن این ضرورت باید مقید بدین نتیجه نیز باشیم این قدرت تنفیذی به پلیس باید چهارچوب مند و در راستای حفظ ارتقاء امنیت در تمامی ابعاد آن باشد.با رویکردی توصیفی تحلیلی و روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن این سوال هستیم نقش پلیس به عنوان متولی ارتقاء امنیت عمومی به چه مولفه هایی بستگی دارد؟ به نظر می رسد با حفظ قانون و حقوق شهروندی و به نوعی امنیت اجتماعی در جامعه به صورت بسیار محسوسی امنیت عمومی نیز ارتقاء می یابد. این رابطه ها در رویکردهای توصیفی تحلیلی به خوبی نمایان است. که پلیس می تواند با چنین گزاره هایی راندمان کاری خود را در ارتقای امنیت اجتماعی با کمترین هزینه به بالاترین سطح برساند.

  کلیدواژگان: پلیس، امنیت عمومی، امنیت اجتماعی، حقوق شهروندی
 • اصغر واحدی صفحات 49-71

  بازارهای مالی در کل و ارزها در جزء هر کدام به مثابه یک موجود زنده رفتارهایی دارند که ناشی از اتفاقات مشابه قبلی و متغیرهای دیگر هستند. شناسایی رفتارهای احتمالاتی ماهیت درونی رفتار را نشان داده و زمینه را برای بررسی چرایی آن فراهم می نماید. بیت کوین یکی از بزرگترین ارزهای های دیجیتال در سال های گذشته بوده و سرمایه های زیادی را از سراسر جهان جذب کرده است. در کنار این، در ایران بازار بورس اوراق بهادار تهران شاهد افت و خیزهای شدیدی بوده که منجر به کوچ بین این دو بازار در ایران و همچنین استان سمنان شده است. بررسی این رفتارها در کل کشور و همچنین اثار مثبت و منفی ورود به بازارهای ارز دیجیتال در استان باعث تسلط بیشتر در این حوزه شده و برنامه ریزی های بعدی را تسهیل می نماید. در این مطالعه با مقایسه رفتاری احتمالاتی ارز دیجیتال بیت کوین با شاخص کل تعدیل شده بورس اوراق بهادار کشور توسط زنجیرهای مارکوف پنهان شده و با استفاده از تکنیک تاپسیس روی یافته های حاصل از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه سعی در شناسایی معایب و مزایای استفاده از ارزهای دیجیتال در استان سمنان شده است. نتایج نشان می دهد، رفتار مومنتومی و نوسانی ارزدیجیتال بیت کوین اطمینان بالاتر و نوسانات خطرناک کمتری نسبت به شاخص کل بورس داشته و این یکی از مهمترین علل کوچ سرمایه گذاران به این بازار است. ارزآوری، دورزدن تحریم ها، افزایش درآمدهای مالیاتی و عمومی استان، تسهیل در تامین مالی تروریسم، نبود قوانین مدون و مشکلات روحی روانی نیز از جمله مهمترین مزایا و معایب شناسایی شده در این مطالعه می باشند.

  کلیدواژگان: ارز دیجیتال، بیت کوین ش، اخص کل بورس اوراق بهادار، امنیت عمومی
 • سید سجاد رزاقی موسوی صفحات 72-91

  موضوع این مقاله؛ بایسته های عدالت ترمیمی «با تاکید بر جایگاه پلیس ویژه کودکان»می باشد. عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزهکار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسیول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع کودکان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس ویژه است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد کودکان به پلیس و نیز رفتارکرامت مدار با کودکان می باشد. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و از مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار کار بهره برده است در تلاش برای پاسخ گویی به این سوال است که گونه شناسی و اولویت بندی عملکرد پلیس جامعه محور در عدالت ترمیمی باید چگونه باشد؟

  کلیدواژگان: کودکان، عدالت ترمیمی، میانجیگری کیفری، پلیس ویژه کودکان، عدالت جنایی
 • حسین بهرامی صفحات 92-123

  تصادفات یکی از بزرگ ترین مشکلات سلامتی عمومی در جهان می باشد. ایمنی راه ها از دغدغه های اصلی صنعت حمل و نقل کشور محسوب می گردد و هم اکنون هزینه های بسیاری برای مهار روند افسار گسیخته تصادفات و تلفات جاده ای صرف می گردد. در این پژوهش به بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر ایمنی محور مواصلاتی دامغان-جندق واقع در استان سمنان برای سال های 1397 الی 1399 پرداخته شد. با کمک نرم افزار آماری Minitab به بررسی عوامل پارامترهای هندسی تصادفات، سن افراد، تحصیلات افراد حادثه دیده و فصل های حادثه رخ داده پرداخته شد. همچنین با کمک نرم افزار Easyfit به بررسی بهترین توزیع آماری داده های تصادفات در سال های 1397 الی 1399 پرداخته شد. در ادامه با کمک مدل MLP، تصادفات این محور مدل سازی شد. نتایج نشان داد از بین عوامل پارامترهای هندسی، روسازی ضعیف عامل اصلی تصادف در این محور است. همچنین فصل فروردین بیشترین تصادفات رخ داده است. بالاترین نرخ افرادی که در این محور دچار حادثه شدند، افراد زیر دیپلم و سنین 41 الی 50 سال بودند. نتایج آزمون نکویی برازش نشان داد که توزیع Generalized Pareto برای سال های 1397 و 1399 و توزیع Gumbel برای سال 1398 بهترین توزیع هستند. مدل MLP در مدل سازی کارایی نسبتا مناسبی داشت و در مرحله تست مقادیر R2، MAE و RMSE به ترتیب 84/0، 91/1 و 65/2 شد. در نهایت، بازدید میدانی از این محور نشان داد که مشکلات و کاستی های متعددی وجود دارد که بایستی رفع گردند.

  کلیدواژگان: ایمنی جاده، عوامل تصادفات، تلفات جاده ای، محور دامغان - جندق
 • ابوالفضل طاهریان صفحات 124-154

  تولید در هر کشوری عموما درصد بالایی از سیستم اقتصادی در آن کشور را شامل می شود. یکی از مهمترین متغیرهای تولید در کنارسایر عوامل که ارتباط بیشتری با وظایف دستگاه های انتظامی و امنیتی از جمله پلیس امنیت اقتصادی دارد، قاچاق کالا و ارز می باشد. در این میان وظایف دستگاه های انتظامی همچون پلیس امنیت اقتصادی بیش از پیش پررنگ شده است. در این پژوهش از داده هایی مانند نرخ ارز،تورم، بیکاری، شاخص قیمت سهام مالیات پرداختی واحدهای تولیدی و تولید ناخالص داخلی به صورت سالیانه و طی دوره زمانی 1388-1398 و همچنین از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که متغیرهای شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و نرخ تورم رابطه مثبت و معنادار و همچنین متغیرهای مالیات پرداختی واحدهای تولیدی و نرخ بیکاری تاثیر منفی و معناداری بر تولید در ایران دارند. لذا با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون های اقتصادسنجی و همچنین بررسی های میدانی در پلیس امنیت اقتصادی با توجه به نتایج کسب شده توصیه می گردد که به صورت نوآورانه و با استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی با ایجاد درگاه های ارتباطی میان شرکت ها به منظور هم افزایی و ایجاد بازارهای مشترک و همچنین در راهکاری دیگر هم افزایی دوجانبه با شرکت های تولیدی گام بردارد. علاوه بر این، نهاد مذکور می تواند در مسایل مالیات(برخورد با هرگونه فرار مالیاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم) و کنترل نرخ ارز (تعریف ماموریت های جدید در این واحد پلیس متناسب با شرایط روز کشور) در جهت برداشتن موانع تولید در کشور گام بردارد.

  کلیدواژگان: تولید ناخالص داخلی، پلیس امنیت اقتصادی، شاخص قیمت سهام، بیکاری، نرخ ارز
|
 • Gholamreza Fakhroo Pages 8-29

  Social life and paying attention to the spirit of society is one of the most basic teachings of the Quran. The perspective that the Qur'an draws for human society and its commentary on the active factors that play a role in this society is based on a holistic approach to human beings at all levels and strata as a homogeneous and harmonious group that oversees its aspects. . In this perspective, various interpretations can be seen in the verses of the Qur'an and the works of thinkers, which express their traditions and history, social issues and call for the study of societies. Discussing the existence, nature and composition of society solves some of the problems and ambiguities in social issues. Authenticating the individual with the society will solve the task of the possibility or impossibility of including a single ideology on the whole society, the existence or non-existence of traditions on it and many theoretical and abstract issues about the society. The method used in this research is a descriptive library type method. In order to identify the role and impact of Naja in the realization of Islamic society, articles and sources related to this issue were examined and studied. Also, with consensus and consultation with experts and deepening and thinking about them, the role of Naja in the realization of Islamic society was identified and the findings were analyzed.

  Keywords: Islamic society, statement of the second step of the revolution, Naja, life
 • Kazem Ghahramanlo Alasty *, maryam aghaee Pages 30-48

  Today, in the approaches and necessities of current social life, maintaining regional public order is an undeniable approach and priority that the government has imposed on the police on behalf of the people. We must also be bound by this conclusion, this enforcement power to the police must be framework and in line with the maintenance and improvement of security in all its dimensions.With a descriptive analytical approach and documentary and library method, we are looking for this question. It seems that by maintaining the law and citizen's rights and in some way social security in the society, public security is also improved in a very noticeable way. These relationships are well visible in descriptive and analytical approaches. that the police can raise their work efficiency to the highest level with the lowest cost in promoting social security with such propositions.ciety, public security is also improved in a very noticeable way. These relationships are well visible in descriptive and analytical approaches. that the police can raise t

  Keywords: Police, public security, social security, civil rights
 • asghar vahedi Pages 49-71

  Financial markets in general and currencies in particular, each as a living organism has behaviors that are caused by previous similar events and other variables. Identifying probable behaviors shows the inner nature of the behavior and provides the basis for investigating its why. Bitcoin has been one of the biggest digital currencies in the past years and has attracted a lot of capital from all over the world. In addition to this, in Iran, the Tehran Stock Exchange market has seen strong ups and downs, which has led to migration between these two markets in Iran and also in Semnan province. Examining these behaviors in the whole country as well as the positive and negative effects of entering the digital currency markets in the province will lead to more mastery in this area and facilitate future planning. In this study, by comparing the probabilistic behavior of Bitcoin digital currency with the adjusted total index of the country's stock exchange by hidden Markov chains, and by using the TOPSIS technique on the findings of library studies and interviews, we tried to identify the disadvantages and advantages of using digital currencies in Semnan province. The results show that the momentum and fluctuating behavior of the Bitcoin digital currency has higher reliability and less dangerous fluctuations than the overall stock market index, and this is one of the most important reasons for the migration of investors to this market. Currency acquisition, evasion of sanctions, increase in tax and public revenues of the province, facilitating financing of terrorism, lack of codified laws and psychological problems are among the most important advantages and disadvantages identified in this study.

  Keywords: digital currency, Bitcoin, index of Tehran Stock Exchange, public security
 • seyyedsajjad razaghimousavi Pages 72-91

  Restorative justice as a model that has gained a special position in different systems, along with the traditional criminal justice model, has multiple goals, including repairing the damage suffered by the victim, reconciliation between the victim and the criminal, and restoring the fragmented cohesion in the society. As a result, he follows the crime. Achieving the goals of restorative justice requires the existence of actors who, while familiar with the foundations and goals of restorative justice, also believe in its principles. Undoubtedly, the police, as one of the most important institutions responsible for responding to criminal phenomena and as the first institution referred by children after a crime, plays an important role in the implementation of rehabilitation programs. The success of the police in this way requires changes in the structure and also a change in the attitude of the special police. Changing the strategy from violent policies to participation-oriented criminal policies and also moving in the direction of community-oriented police model governance are among these requirements. On the other hand, the implementation of restoration programs in the police organization requires children's trust in the police and respectful behavior with children. The subject of this article; The requirements of restorative justice are "with emphasis on the position of the police especially for children" and it has been carried out in a descriptive-analytical method and has used library studies as a work tool in an attempt to answer the question that the typology and prioritization of police performance How should community-oriented restorative justice be?

  Keywords: Children, restorative justice, criminal mediation, special police for children, criminal justice
 • Hossein Bahrami Pages 92-123

  Accidents are one of the biggest public health problems in the world. Road safety is one of the main concerns of the country's transportation industry, and now a lot of money is being spent to curb the unbridled trend of road accidents and fatalities. In this research, various factors affecting the safety of the Damghan-Jandagh transportation axis located in Semnan province for the years 2017-2019 were investigated. With the help of Minitab statistical software, factors of geometric parameters of accidents, age of people, education of accident victims and seasons of accidents were investigated. Also, with the help of Easyfit software, the best statistical distribution of accident data in the years 2017 to 2019 was investigated. Next, with the help of MLP model, the accidents of this axis were modeled. The results showed that among the factors of geometric parameters, poor pavement is the main cause of accidents in this axis. Also, the most accidents have occurred in the April season. The highest rate of people who had an accident in this axis were those under the diploma and aged 41 to 50 years. The results of goodness of fit test showed that Generalized Pareto distribution for 2017 and 2019 and Gumbel distribution for 2018 are the best distributions. The MLP model had a relatively good performance in modeling, and in the testing stage, the values of R2, MAE and RMSE were 0.84, 1.91 and 2.65, respectively. Finally, the field visit of this axis showed that there are many problems and shortcomings that need to be fixed.

  Keywords: Road safety, causes of accidents, road casualties, Damghan-Jandagh axis
 • abolfazl taherian Pages 124-154

  Production in any country generally includes a high percentage of the economic system in that country. One of the most important variables of production, along with other factors that are more related to the duties of law enforcement and security agencies, including economic security police, is the smuggling of goods and currency. Meanwhile, the duties of law enforcement agencies such as the economic security police have become more prominent. In this research, data such as exchange rate, inflation, unemployment, stock price index, taxes paid by production units and gross domestic product are used annually during the period of 2018-2018, as well as the self-explanatory method with extended intervals (ARDL). The obtained results indicated that the variables of stock price index, exchange rate and inflation rate have a positive and significant relationship, as well as the variables of taxes paid by production units and unemployment rate have a negative and significant effect on production in Iran. Therefore, according to the results obtained from the econometric tests as well as field investigations in the Economic Security Police, according to the obtained results, it is recommended to be innovative and using modern communication and information technologies by creating communication portals between companies in order to create synergies and create common markets and also take steps in another solution of mutual synergy with production companies. In addition, the said institution can take steps in tax issues (dealing with any direct and indirect tax evasion) and exchange rate control (defining new missions in this police unit according to the current conditions of the country) in order to remove production obstacles in the country.

  Keywords: Gross domestic product, economic security police, stock price index, unemployment, exchange rate