فهرست مطالب

 • پیاپی 67 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/16
 • تعداد عناوین: 19
|
 • بررسی اوضاع اجتماعی نواحی مرکزی ایران در دوره حکمرانی آل بویه
  سارا ناز پرور صوفیانی، محمد سپهری*، علیرضا واسعی صفحات 1-20

  آل بویه، سلسله ای ایرانی نژاد و شیعی مذهب،منسوب به ابوشجاع بودندکه میان سال های 322-488ه.ق بر بخش بزرگی از عراق (عجم و عرب)،جزیره،شام و بخش های مختلفی ایران از جمله جبال حکومت کردند. ایران و بخصوص غرب آن از دیرباز حسب موقعیت جغرافیایی و تاریخی منشا تحولات مهمی در تاریخ ایران بوده است. این منطقه در قرن چهارم ه.ق در دوره حاکمیت شاخه ای از آل بویه، در عرصه تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نمود ویژهای یافت.سوال محوری پژوهش حاضر آن است که اوضاع اجتماعی ایران در دوره حکمرانی آل بویه چگونه بوده است؟ فرضیه مطرح شده این است که در سایه آرامش نسبی که حکومت آل بویه فراهم نموده بود زمینه ایی برای رونق اجتماعی فراهم آمد. با این حال نابرابری های اجتماعی همچنان بر این منطقه حاکم بود. بر اساس یافته های این پژوهش، که به روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه انجام شده،این منطقه درواقع دربردارنده نوعی جمع اضداد یا حتی پارادوکس تاریخی در درون خود است. چرا که علیرغم اینکه این منطقه از لحاظ سیاسی در این قرن از ثبات چندانی برخوردار نیست به لحاظ اجتماعی سنت های دیرینه تاریخ ایران در این منطقه پابرجا بوده است.

  کلیدواژگان: آل بویه، حیات اجتماعی، ایران، طبقات
 • تحلیل سیاست اقتصاد کشاورزی هخامنشیان در بابل
  آناهیتا امانی یگانگی، احمد کامرانی فر*، فیض الله بوشاسب گوشه صفحه 2

  با تصرف بابل، کوروش و دربار هخامنشی با ساختارهای اقتصاد کشاورزی بابل و میانرودان آشنا و روبرو شدند. این ساختار از یک سو مبتنی بر معابد ثروتمد بابل بود که علاوه بر زمین های وسیع کشاورزی متعلق به معابد، با اعطای وام و نهاده های کشاورزی به کشاورزان کوچک و بزرگ بابلی نقش مهمی در اقتصاد و کشاورزی بابل ایفا می کردند. در کنار آن خاندان هایی از ثروتمندان بابلی با ایجاد بنگاه های خصوصی اعتباری کشاورزی و وام دادن، بذر، گاوهای کار و زمین به رقابت با معابد بابل می پرداختند. علی رغم ثروت و امکانات فراوان معابد بابل، اما با تسلط هخامنشیان بر بابل، از نقش و قدرت اقتصادی معابد بابل بسیار کاسته شد و در عوض بر نقش و توان اقتصادی بنگاه های کشاورزی بابل، بخصوص دو بنگاه اگیبی و موراشو بسیار افزوده گشت. اما این روند در نهایت متوقف و به ناگاه به فعالیت این بنگاه ها در ابتدای دوران زمامداری خشایارشا پایان داده شد. در این پژوهش به واکاوی علل این موضوعات و سیاست های هخامنشیان در این ارتباط و همچنین به تحلیل نتایج حاصل از این سیاست ها پرداخته می شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که هخامنشیان جهت تحکیم تسلط و پایه های اقتدار خود در بابل به عمد چنین سیاستی را اجرا نموده اند. همچنین شواهدی نمایانگر ناکامی این سیاست هخامنشیان در بابل و تاثیر آن بر بروز ناآرامی ها و شورش های بابل در عصر خشایارشا می باشد. این مقاله بر اساس شواهد و مدارک موجود کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های تاریخی و تحلیلی تهیه گردیده است.

  کلیدواژگان: هخامنشیان، معابد بابل، اگیبی، اقتصاد بابل، خشایارشا
 • نگاهی به ابعاد و مولفه های چالش فلسفه امر به معروف و نهی از منکر در متون تاریخی فقهی
  نرگس فولادی، عباسعلی حیدری*، مهدی فلاح صفحه 3

  مساله امر به معروف ونهی از منکر از کلیدی ترین واساسی ترین مساله اسلامی است ،آیات وروایات زیادی این آموزه دینی ،اجتماعی وسیاسی را مورد تاکید قرار داده وابعاد مختلف آن را بررسی وگوشزد کرده اند .اما متاسفانه این دو گنجینه الهی با همه ذخایر گرانقدر خود همواره مورد فراموشی وحتی یک پله بالاتر از آن مورد غفلت وسهل انگاری واقع شده است .امر به معروف و نهی از منکر، موضوعی بسیار حساس است و باید با مهر و عطوفت و انتخاب بهترین روش های اخلاقی همراه گردد. هنگامی که فرد به تز کیه نفس خویش می پردازد این عمل وی زمینه مناسبی در پرورش ظرفیت درونی وبه دنبال آن سلامت روان را در پی دارد . از این رو هدف این پژوهش اجرای دقیق امر به معروف ونهی از منکر است واز آن جا که امر به معروف و نهی از منکر به طور مستقیم با دین و دنیا و آبروی افراد مرتبط است از حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدیهی است همان گونه که رها کردن این واجب الهی، هلاکت بار و خطرآفرین است، اجرای آن نیز بدون رعایت حدود و توجه به شرایط ومراتب و روحیات و ظرفیت افراد، زیانبار خواهد بود. در عصر حاضر که سلامت همه جانبه بشر را تهدید می کند بازگشت به تعلیمات وآموزه های دینی ضامن سلامت همه جانبه جامعه اسلامی است . واین فریضه الهی یک پوشش مناسب برای محافظت فرد وجامعه است

  کلیدواژگان: معروف، منکر، سلامت روان، فرد، جامعه
 • دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس
  عابدین سلیمانی، علی اکبر امینی*، شیوا جلال پور صفحه 4

  در طول تاریخ، قدرت نظامی کشورها در روابط بین الملل تعیین کننده بود اما بتدریج قدرت نرم و مخصوصا دیپلماسی فرهنگی به یکی از ارکان اساسی در روابط بین کشورها به منظور نفوذ بر کشورهای مقصد به کمک اقناع و ایجاد جاذبه، افزوده گردید. کشور ایران بنابرشرایط ژیوپلیتیکی همواره مورد توجه بوده است و کشورهای غربی به دنبال نفوذ فرهنگی بر مردم و حاکمان ایرانی بوده اند.هدف این پژوهش بررسی ظرفیت ها و نتایج دیپلماسی فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و آلمان، فرانسه و انگلیس است. دراین تحقیق تلاش گردید به کمک منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی به آسیب شناسی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و سه کشور اروپایی پرداخته شود.پرسش اصلی این است که دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چه موفقیت هایی بدست آورده است؟ این مقاله این فرضیه را تعقیب می کند که دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، علیرغم فراز و فرودهای آن نتوانسته موفقیت های چشم گیری بدست آورد. دیپلماسی فرهنگی ایران و سه کشور مذکور همواره تحت الشعاع مسایل سیاسی، موضوعات حقوق بشری، هسته ای و اتهام هایی چون حمایت ازگروه های تروریستی و... قرار گرفته است.افزون برآن مشکلات مدیریتی داخلی سبب گردید تا دیپلماسی فرهنگی نتواند بازتاب دهنده ارزش های اصل ایرانی-اسلامی باشد

  کلیدواژگان: دیپلماسی فرهنگی، قدرت نرم، جمهوری اسلامی
 • اندیشه ولایت حضرت علی (ع) در آموزه های اهل حق و سلسله آتش بیگی
  محمود الواری، مهدی انصاری*، علی اکبر خدری زاده صفحه 5

  موضوع ولایت یکی از مباحث مهم مذهب شیعه امامیه است. به طوری که این مذهب بر محور ولایت می چرخد و اساس آن را شکل می دهد. بحث ولایت در شیعه امامیه با امامت گره خورده است و شامل کلیتی است که در بردارنده ولایت و امامت امامان دوازده گانه می گردد . اهل حق، یکی از جریانها و مکتب های مذهبی شیعی مشرب با گرایش عرفانی و شامل یازده خاندان است که سلسله آتش بیگی از خاندانهای معروف اهل حق به شمار می رود. ولایت به به عنوان یک اصل مهم و اساسی در اندیشه سلسله آتش بیگی تلقی می گردد که از آغاز آفرینش و مراحل پیدایش هستی، ولایت و مظهریت حضرت علی (ع) تجلی و نمود داشته و در دوره ها مختلف ظهور و بروز نموده است. بررسی تطبیقی با روش توصیفی- تحلیلی دیدگاه امامیه با دیدگاه سلسله آتش بیگی در مورد ولایت هدف این پژوهش قرار گرفته است.نتایج پژوهش حاکی از این است که مشابهت ها و قرابت های زیادی از جمله ولایت تکوینی ایمه اطهار (ع) و جنبه ملکوتی و ازلی آن و همچنین اعتقاد به امامت امامان دوازده گانه بین این دو دیدگاه درباره ولایت وجود دارد.

  کلیدواژگان: شیعه، امامیه، ولایت، اهل حق، آتش بیگی
 • تحلیل کمی و کیفی سیر تاریخی احادیث مورد توجه عارفان مسلمان
  جلال یوسفی عنایت، علی حسین احتشامی*، محمدرضا فریدونی صفحه 6

  یکی از کاستی های موجود در مبحث حدیث و روایت، کمبود اطلاعات کافی از سیر تاریخی احادیث است. آگاهی بر شواهد تاریخی احادیث و این که حدیث در قرون اولیه در منابع اسلامی وجود داشته است یا خیر می تواند به ارزیابی اعتبار احادیث کمک کند. مسلک های مختلف اسلامی اهتمام ویژه ای به احادیث معصومین (ع) نشان داده اند. از جمله اهل عرفان نیز به این مهم پرداخته اند و در آثار خود ضمن اشاره به احادیث معصومین (ع) مبانی خود را بر این پایه بنا نهاده اند. عارفان مسلمان در پرداختن به حدیث، مبانی خاص خود را دارند. اختلاف مبنای ایشان با سایر مسلک های اسلامی موجب گردیده است گاهی اهل عرفان به جعل و تحریف احادیث منسوب شوند. توجه به سیر تاریخی احادیث مورد اهتمام اهل عرفان با روش های علمی می تواند راهگشای فهم قواعد و مبانی ایشان در برخورد با احادیث باشد. این تحقیق به بررسی سیر تاریخی هفت حدیث مورد اهتمام عارفان مسلمان در یکصد و ده منبع عرفانی پرداخته است. تلاش شده است سیر تاریخی و فراوانی این احادیث با بهره گیری از روش های تحقیق نوین مورد تحلیل کمی و کیفی قرار گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد برخی احادیث عرفانی در قرون اولیه کم شمار و نادر بوده اند و در قرون اخیر مورد اقبال اهل عرفان قرار گرفته است. اما برخی از احادیث از صدر اسلام در آثار عرفانی ظهور داشته و دارند.

  کلیدواژگان: تاریخ حدیث، حدیث پژوهی، عرفان اسلامی، احادیث عرفانی
 • نقد سندیت نسب و القاب ملک محمود کیانی سیستانی
  ناصر چاری، فیض الله بوشاسب گوشه*، محمدکریم یوسف جمالی، سهیلا ترابی فارسانی صفحه 7

  ملک محمود سیستانی (کیانی)، یکی از ملک زادگان سیستان است که از پی سلطه محمود قلجایی بر اصفهان، در 1135 ق./1722 م. بر مشهد دست یافت. او جهت کسب مشروعیت، ریشه خاندان خود را با انتساب به صفاریان و از طریق آنان به ساسانیان و سپس با سلسله نسب آنان به کیانیان باستانی و اسطوره ای می رساند؛ ادعایی که در آن عصر تقریبا مقبول واقع شد. پژوهش حاضر به نقد سندیت این ادعا و نیز مشخص کردن تاریخ اطلاق عنوان «ملک» به این خاندان اختصاص دارد. سوال تحقیق اینگونه ارایه شده است که: عوامل و دلایل انتساب ملک محمود سیستانی به ساسانیان و کیانیان چه بود؟ و در پاسخ به آن، این فرضیه بیان شده است که ریشه های اسطوره ای یا تاریخی حضور پادشاهان کیانی و قهرمانان شاهنامه در منطقه سیستان و وجود منابع تاریخی در تایید این مساله باعث پرورش چنین اندیشه ای شده است. یافته های پژوهش که مبتنی بر توصیف و تحلیل داده ها و کاربست روش تحقیق تاریخی می باشد، حاکی از آن است که شجره این خاندان در طول سالیان به وسیله منابع مختلف تاریخی پشتیبانی و بعضا مورد تردید قرار می گرفته است. توجه به عدم انتساب ساسانیان به کیانیان بر اساس منابع پس از صفویه روشن می سازد که این ادعا تا انتساب به ساسانیان قابل بحث و بررسی است.

  کلیدواژگان: ملک محمود سیستانی، مشروعیت طلبی، ملک، کیانی، سیستان
 • نگرش عرفانی و فلسفی امام خمینی (ره) و مولوی در سیری تاریخی
  مریم پیامی، فرج الله براتی*، مریم بختیار صفحه 8

  خاستگاه فلسفه عقل و خاستگاه عرفان عشق می باشد و همواره در طول تاریخ مورد بحث صاحب نظران بوده که اصالت با کدام است. در این مقاله نگرش فلسفی و عرفانی امام خمینی (ره) و مولانا و نیز سیر تاریخی این دو مقوله مورد بررسی و بحث واقع شده است، در خصوص اختلاف نظر تاریخی از منظر این دو بزرگوار به این نتیجه رسیدیم که از دیدگاه ایشان هر دو مقوله اصیل و بنیادی هستند و علوم برخاسته از هر دوی این مقولات برای سعادت بشر ضروری می باشند. امام علاوه براینکه فقیه و مجتهدی آشنا به احکام اسلام بودند، فیلسوفی آشنا با تمامی مبانی فلسفه بوده و عارفی به غایت مقصود و مطلوب عرفا رسیده بوده اند و مولانا نیز عارفی بزرگ بوده که با فلسفه بیگانه نبوده و در اشعارشان از حامیان عقل و آن هم عقل کلی بوده اند؛ آنچنان که می فرماید:عقل جزوی عقل را گمراه کرد کام دنیا مرد را بی کام کردمولوی عقل دنیوی را عقل جزیی و عقل عالم دیگر را عقل کلی می داند و جهان عقول را جهان پس از این جهان می داند. امام و مولانا هر دو وحدت وجودی هستند و وحدت شخصیه ی وجود را قبول دارند و بر این عقیده اند که وجود ی واحد و بی نهایت که همان وجود حق تعالی است و تمام هستی و عوالم وجود، تجلی آن وجود واحد هستند؛ تمامی مراتب عالم را فرا گرفته است و قایل به اصالت وجود هستند.

  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، مولوی، فلسفه، عرفان، عقل
 • جستاری در چگونگی ترویج تشیع در شهر جوشقان
  رحمت الله زرگری، کیوان لولویی* صفحه 9

  جوشقان قالی، مرکز منطقهی بسیار وسیعی به نام جوشقانات بوده که از اصفهان شروع و تا نزدیکی دلیجان از استان مرکزی ادامه داشته است. این منطقه در طول دوران پرپیچ و خم خود در اثر حوادث مختلف و ندانم کاری های مسیولین دوران مختلف، امروزه به یک منطقه ی بسیار کوچک که جزیی از بخش قمصر، شهرستان کاشان و استان اصفهان است، محسوب می گردد. این منطقه ی وسیع ازنظر دین و مذهب، قبل از ظهور اسلام روح پرست و بعدازآن آیین زرتشت را قبول میکنند و یا ظهور اسلام و تصرف ایران به دست اعراب مسلمان، به اسلام روی آورده و از قرن دوم هجری، یعنی ولایتعهدی امام رضا (ع) به بعد، کمکم مذهب تشیع در این منطقه ترویج پیدا میکند و سرانجام با ظهور صفویان و رسمیشدن مذهب شیعه در ایران، مردم جوشقان مذهب شیعه را پذیرفته اند. امروز مردم جوشقان همه شیعه ی اثنی عشری بوده و مراسم مذهبی شیعه مخصوصا مراسم عاشورا، شبهای قدر، عید غدیر و... به نحو احسن برگزار میگردد. در این پژوهش تالش میشود تاثیر فضای ایدیولوژیکی ایران در قرن دوم هجری و بعد از آن در اوایل دوره ی صفویه در تغییر فرهنگ و مذهب این منطقه، مورد بررسی و تامل قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تشیع، جوشقان قالی، مذهب، صفویان
 • اختلاف ایران با عثمانی بر سر نقاط مرزی
  بهرام افراسیابی زین آباد، منیره کاظمی راشد*، منوچهر صمدی وند، معصومه قره داغی صفحه 10

  وضع نامشخص مرزهای دو کشور ، برخوردهای میان عشایر مرزنشین از سرحد آذربایجان تا خوزستان و حمایت شاهزادگان ایرانی از برخی روسای آنان،مساله تابعیت برخی از ایل های سرحدی و مشکلات ناشی از ییلاق و قشلاق آنها، پناهندگان ایران و عثمانی، رفتار خشن و توهین آمیز عثمانی ها با حجاج و زوار ایرانی، مسایل تجاری ایران و عثمانی،حالت مبهم سیاسی سرزمین کردستان و مسایل مربوط به کردها که از مسایل عمده منطقه قلمداد می شود.طوایف کرد گاه سبب هرج و مرج و اغتشاش در نواحی سرحدی می شدند. اکراد ایرانی با اکراد عثمانی همه در جنگ بودند و مسافرانی را که از سرزمین شان عبور می کردند، به قتل می رساندند و اموال شان را غارت می کردند. دولت عثمانی نیز همواره با کردهای کشورش مشکلات اساسی داشت. در سده نوزدهم، با آغاز دوران ضعف عثمانی ها، شورشهای متعدد کردها را برضد دولت عثمانی شاهد هستیم. دخالت دولت های روس و انگلیس نیز در روابط ایران و عثمانی تاثیرگذار بودکه به شکل اتحاد با یکی از دولتها بر ضد دیگری صورت می‏گرفت.

  کلیدواژگان: ایران، عثمانی، قاجاریه، اختلافات مرزی
 • تحلیل واژگان آیینی در الواح بارو/ استحکامات پارسه
  لیلا کوچکی کیا*، مهرناز بهروزی صفحه 11

  از زمانی که الواح گلی تخت جمشید توسط هلوک و دیگران خوانده و ترجمه شد، افراد بسیاری از جنبه های زبان شناسی، اقتصادی و جغرافیایی، آن را مورد نقد و بررسی قراردادند. یکی از جنبه هایی که جا دارد تا در این الواح بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، جنبه آیینی دوران هخامنشیان است. واژگان موجود در الواح بارو و خزانه پارسه/ تخت جمشید به روشن شدن ابهامات دینی هخامنشی کمک می کند. هدف پژوهش شناخت و تحلیل واژگان آیینی الواح بارو پارسه است. این پژوهش، به روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، تاریخی و اسنادی انجام شد و با تطابق داده های خام الواح در کنار یافته های جدید و با ارایه تناقضات به نتایج ذیل دست یافت: به دلیل تساهل مذهبی هخامنشیان، به نام های خدایان ملل مختلف ایرانی، ایلامی و اکدی در کنارهم اشاره شده است و آن خدایان جیره های یکسانی دریافت می نمایند. بنابراین هیچ تفاوت بین خدایان ایرانی و غیرایرانی از سوی حکومت مرکزی وجود ندارد. همچنین از کاهنان بابلی و ایلامی/شتین در کنار مغ ها و مراقبان آتش/هتورمکشه ایرانی نام برده شده و برای آنها و معابدشان جیره و مواجب تعیین شده است و حتی آنها مراسم ویژه لن و مراسم ساغرریزی را نیز برای همه خدایان برگزار می نمایند. به عبارت دیگر کاهنان ایرانی و غیرایرانی هردو مراسم لن را که آیینی ایلامی است، اجرا می کنند. به علاوه در این الواح به نام 3 رودخانه و نام 3 کوه نیز اشاره شده است که برای آنها نیز می بایست مراسم ساغرریزی انجام شود که نشان دهنده پرستش و تقدس دو عنصر خاک و آب نزد هخامنشیان است.

  کلیدواژگان: الواح بارو، الواح خزانه، خدایان، واژگان آیینی، پارسه
 • سر ناکامی انجمن ایالتی آذربایجان در جریان نهضت مشروطیت ایران
  سعید آتشبار، منیژه صدری*، سیدمحمود سادات، منیره کاظمی راشد صفحه 12
  هدف

  بررسی علل ناکامی انجمن ایالتی آذربایجان در عصر مشروطه.

  روش

  این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی تلاش دارد عوامل ناکامی انجمن ایالتی آذربایجان در عصر مشروطه را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

  یافته ها و نتیجه گیری

  یکی از مهم ترین دست آوردهای نهضت مشروطیت ایران، شکل گیری انجمن های ایالتی و ولایتی است. این انجمن ها نقشی بارز در تحولات عصر مشروطیت ایفا کردند و در مقام صیانت کنندگان اصلی نهضت مشروطه و دارالشورای ملی، در روزگار فعالیت خویش به نحوی رفتار نمودند که خشم و نفرت طرفداران استبداد علیه آنان برانگیخته شد. بر همین رویه، در ماه های پایانی عمر مجلس دوره اول، واکنش تندی بر انجمن ها و علی الخصوص بر انجمن تبریز که از آن با عنوان انجمن مقدس ملی یاد می شد، در مجلس شکل گرفت؛ که به محو حیات تمامی انجمن ها در ادوار آتیه مجالس انجامید. مقاله حاضر بر آن است تا ضمن پیشبرد بحث، به سوال اساسی و بنیادین آن که جستجوی علل ناکامی انجمن ایالتی آذربایجان در تحولات عصر مشروطه می باشد، پاسخی در خور و شایسته ارایه دهد.

  کلیدواژگان: حکومت قاجار، نهضت مشروطیت، انجمن تبریز، ناکامی انجمن، انحلال
 • مروری برتاریخ باغ سازی ایران با تاکید بر رفتارشناسی آب در نظام شکل گیری باغ سازی بیرجند
  محمد شبانی، رضا میرزایی*، فرهاد خسروی، سید محمدرضا خلیل نژاد صفحه 13

  آب در نگاه معماران در نظام باغ سازی بیرجند از اهمیت برخوردار است بلکه آب (به لحاظ ابعاد فرآیندی، عملکردی و محیطی) می تواند مخاطبان را به خیزش و تحرک لذت روحی روانی در نظام باغ سازی وادار سازد . به لحاظ ابعاد فرآیندی آب در نظام باغ سازی بیرجند به صورت مختلف حضور پیدا میکند.روش این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد که پس ازتوصیف مطالب به تحلیل داده ها خواهیم پرداخت. نتایج ویافته ها نشان می دهدکه آب از عناصر اصلی در نظام باغسازی در بیرجند است و دست کم از سه جنبه مفهومی، کارکردی و زیباشناختی در باغ حضور دارد. آب چشمه ها و قنات ها، باغ های بیرجند را حیات بخشیده و با جاری شدن در جویبارها، آبشارها و جوی های کم شیب منظره باغ را زیبا و هوای آن را مطبوع و دلپذیر میکرده است. حضور آب در داخل باغهای بیرجند سلسله مراتبی دارد که میتواند تاثیر معناداری بر ابعاد پیامدی (روحی-روانی) رفتار آب در نظام باغ سازی داشته باشد. به عبارتی دیگر، حضور آب در داخل باغ دارای دو وظیفه عملکردی و نمادین است، یعنی از بعد عملکردی به آبیاری درختان و گیاهان پرداخته و باعث ایجاد طراوت در فضا می شود و از بعد نمادین به عنوان تجلی مفهومی خاص، به صورت منظری برای دیدار نمود می یابد که در حقیقت، به نیاز درک وجودش پاسخ میدهد.آب در نگاه معماران در نظام باغ سازی بیرجند از اهمیت برخوردار است. و ابعاد فرآیندی و عملکردی تاثیر معناداری بر ابعاد پیامدی (روحی- روانی) رفتار آب در نظام باغ سازی بیرجند دارد.

  کلیدواژگان: تاریخ باغ سازی، ایران، بیرجند، رفتارشناسی آب
 • فراتحلیل مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در 4 دهه اخیر
  رضا فاضل*، سارا ابراهیمی، حمید انصاری صفحه 14

  هدف از این تحقیق، فراتحلیل مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در 4 دهه اخیر است. مطالعه حاضر با هدف ترکیب کمی و کیفی نتایج پژوهش های انجام شده در مشارکت سیاسی اجتماعی اجرا شده است تا از ترکیب این نتایج، عوامل موثر بر مشارکت سیاسی و اجتماعی مشخص گردد و شدت تاثیر هر یک از آنها بر این متغیرها، از طریق ضریب شدت تاثیر محاسبه گردد وموثرترین عوامل بر مشارکت مشخص گردد. بنابراین، این مطالعه، با استفاده از روش تحقیق اسنادی، با فیش برداری از، مطالعه چاپ شده در این زمینه، اجرا شده است. یافته ها حاکی از آن بود که متغیرهای اثربخشی سیاسی، احساس نابرابری حقوقی، آگاهی سیاسی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، اعتماد به نفس، سن، رسانه های جمعی، باورهای کلیشه ای، اشتغال زنان، وضعیت تاهل، احساس نابرای جنسیتی، جامعه پذیری، باورهای سنتی و سطح سواد به ترتیب به عنوان موانع اثربخش تر در مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان به شمار می روند. در نتیجه این موانع منجر به حضور کمرنگ زنان در موارد محدود شده است و باید با از میان برداشتن این موانع و تغییر در باورهای غلط جاافتاده و تربیت و جامعه پذیری صحیح زنان و دختران از سنین پایین، آنها را برای برعهده گرفتن مناصب بالای سیاسی و اجتماعی آماده کرد.

  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، مشارکت سیاسی، زنان، فراتحلیل
 • باز نگری مطالبات آموزشی زنان در دوره قاجار بر پایه «روزنامه حبل المتین کلکته»
  شیرین شریفی* صفحه 15

  این مقاله به تبیین طرح دلایل وانگیزه های زنان آگاه وپیشگام روزگار قاجار به منظور برخورداری آنان از آموزش نوین می پردازد. احساس نیاز زنان به تحصیلات وآموزش به سبک نوین وغیر سنتی، پیش نیاز تمامی در خواست های آنان بود؛ زیرا بدون آموزش کارآمد، تحقق دیگر خواسته های آنان ممکن نبود. یافته ها نشان می دهد دلایلی چون: پدید آمدن زنانی شایسته برای تربیت فرزندان، هم پایه شدن با مردان، حق رای، ارتقا ارزش خانواده و کسب حقوق وشایستگی ها، در توجیه جامعه مردسالار آن روزگار، چارچوب فکری آنان را تشکیل می داد.ندای مطالبات زنان و حتی مردان همسو با آنان در فضایی منعکس می شد که وارث فرهنگ های سنتی، قرایت ها وپردازش های دینی آمیخته با تعصب وخوداندیشی مجریان آن بود و این امر تحقق این آرزو را دشوار می ساخت. جامعه نسوان انتظارات خود را در نقش مادری وهمسری و از منظری راهبردی در بلند مدت طرح نموده و اندیشه فردیت مستقل خودرا به زنان روزگار آینده سپردند. منبع شاخص در این پ‍ژوهش متون روزنامه حبل المتین کلکته می-باشد.

  کلیدواژگان: : زنان، آموزش، مطالبات، قاجار، روزنامه «_ حبل المتین کلکته»
 • درآمدی بر باورها و اعتقادات مذهبی مردم نهاوند در دوران خلافت بنی عباس (132- 656 هجری)
  علی چگنی، شکوه السادات اعرابی هاشمی*، فیض الله بوشاسب گوشه صفحه 16

  شاید بتوان مهمترین تحول فرهنگی در عصر بنی عباس در منطقه جبال به ویژه ناحیه نهاوند را تغییرات فراوان در باورها، اعتقادات دینی و رواج فرق و مذاهب جدید دانست. قراین و شواهد نشان می دهند که این منطقه به علت موقعیت خاص جغرافیایی و قرارگرفتن بر سر راه های تجاری باستانی و همجواری با سرزمین میانرودان و تاثیرپذیری از وضعیت خاص فرهنگی آن منطقه، از تنوع و تشتت آراء و عقاید و باورهای دینی_مذهبی برخوردار بوده است. با وجود این، برخی نویسندگان کتب تاریخی و فرق اسلامی با قاطعیت درباره دین و مذهب مردم نهاوند اظهار نظر کرده و آنها را در زمره باورمندان مذاهب انحرافی، افراطی و غالیانه مشبهه و مجسمه قلمداد کرده اند.این مقاله در پی آن است تا با رویکردی توصیفی_تحلیلی، روند شکل گیری و ظهور فرقه های مذهبی خرمدینیه، اسماعیلیه و شیعه را در فاصله سال های 132 تا 656 هجری در ناحیه نهاوند، بیان کرده، چگونگی رسوخ و نفوذ اندیشه های افراطی تشبیه و تجسیم در میان برخی از پیروان آیین تشیع را مورد بررسی قرار دهد.

  کلیدواژگان: اسماعیلیه، شیعیان، مجسمه، مشبهه
 • جایگاه سلطان وسلطنت در اندرزنامه های باستان ودوره ایران اسلامی
  سودابه دستی ترک، سهیلا ترابی فارسانی*، ناصر جدیدی صفحه 17

  اندرزنامه ها آثاری هستند که در زمینه سیاست و تاملات سیاسی در ایران باستان ودوره اسلامی با هدف توصیه رفتار سیاسی بر صاحبان قدرت به رشته تحریر درآمده است. رساله هایی که متعلق به دوره ساسانیان و به زبان پهلوی شامل پند و اندرز، دستورات دینی و اخلاقی و حکم است که محتوای آنها از اوستا ریشه می گیرد. ارایه چارچوبی به سلطان و حفظ و اصلاح قدرت آن است. هدف اندرزنامه ها ارایه چگونگی رفتار مناسب در «کسب قدرت» و «حفظ قدرت» است. اندرزنامه های سیاسی به چگونگی کارکرد نظام سیاسی و تاثیر عوامل موجود در تولید و توزیع قدرت سیاسی می پردازند. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد که پس ازتوصیف مطالب به تجزیه وتحلیل داده ها اقدام خواهدشد. اهداف این پژوهش تبیین جایگاه سلطان وسلطنت در اندرزنامه های باستان ودوره اسلامی است.نتایج ویافته های این مطالعه نشان می دهد که محور مباحث اندرزنامه نویسان سیاسی قدرت سلطان و حفظ آن است. مخاطب بسیاری از اندرزنامه ها اول شخص کشور یعنی سطان است. مهمترین وجوه عنصر تداوم در این هامباحثی چون تمرکز بر قدرت پادشاه، قانون، رابطه شاه و رعیت (مردم) و پیوند دین و سیاست می باشد.

  کلیدواژگان: اندرزنامه، سلطان، سلطنت، ایران باستان، ایران اسلامی
 • بررسی عوامل پیشرفت وموانع کندی فتوحات اعراب مسلمان در ماوراءالنهردر دوره خلافت امویان
  علی اصغر احمدی نبی، منصور امانی*، عبدالعزیز موحد صفحات 21-39
  هر چند در دوره خلافت عثمان با فتح خراسان و مرگ یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی مقدمات ورود مسلمانان به آسیای مرکزی فراهم گردید. و.در عهد معاویه نیز مسلمانان توانستند پیشرفت های قابل ملاحظه ای در آن منطقه به دست آورند اما آنچه مسلم است حملات اعراب مسلمان به ماوراءالنهر تا این زمان بصورت ایزایی و به منظور غارت منابع صورت میگرفت اما بر اساس گزارشات موثق سیطره قطعی بر ماوراءالنهر تا نیمه دوم عصر امویان به تاخیر افتاد.درست از زمانی که عبدالملک مروان قدرت را در دست گرفت. با ورود یکی از سرداران اموی بنام قتیبه به ماوراءالنهر فصل جدیدی در حملات به آسیای مرکزی آغاز شد. قتیبه بن مسلم باهلی در طول ده سال توانست قسمت های زیادی از ماوراءالنهر را به تصرف در آورد .بدون تردید میتوان گفت از آغاز ورود مسلمانان به این سرزمین یک سری از عوامل بطور مستقیم بر روند پیشرفت فتوحات موثر واقع شد و در مقابل یک دسته موانع نیز در این فرایند روند فتوحات را در برخی مناطق با مشکلاتی مواجه نمود و مانع روند پیشروی مسلمانان شد. این مقاله در صدد است به این برسش اساسی باسخ دهد که علل پیشرفت و دلایل کندی فتوحات در ماوراءالنهر چه بوده است.؟ از اینرو برای نیل به این مقصود ابتدا باید به مطالعه فرایند فتوحات در این منطقه به شیوه توصیفی پرداخت سپس با رویکردی تحلیلی به جستجوی عوامل پیشرفت وموانع فتوحات اسلامی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: ماوراءالنهر، فتوحات مسلمانان، عوامل پیشرفت و موانع پیشرفت، بنی امیه
 • بررسی نقش مغیره بن شعبه در استلحاق نسب زیادبن عبید به ابوسفیان و پیامدهای آن
  غلامعلی سلیم گندمی، غفار پوربختیار*، عبدالعزیز موحد صفحات 40-63

  زیادبن عبید یکی از سه ضلع مثلث مشاورین معاویه بود که تا پایان دوره خلافت خلیفه سوم، فقط کار دبیری بصره را برعهده داشت. و به محض ورود امام علی (ع) به عرصه خلافت با ارتقاء جایگاه، خود مسند امارت فارس را با منابع عظیم ثروت در دست گرفت. وی بعنوان یکی از چهار داهی مشهور عرب، مشهوربود و با تکیه بر درایت و هوش سرشارخود توانست، جایگاه خود را بعنوان یکی از قدرت های بزرگ منطقه تثبیت نماید. اما دیری نپایید که وی به طمع دستیابی به آرزوی دیرینه خود و بدست آوردن خلافت شام، با وساطت سفیر معاویه (مغیره بن شعبه) و بدون توجه به نصایح امام علی، با قبول الحاق نسب خود به ابوسفیان، برادر معاویه شد. و گمان می کرد، با پذیرش این استلحاق، بزودی در حلقه اول رقیبان ولایت عهدی قرار خواهد گرفت. اما در نهایت او نه تنها به حکومت شام نرسیده بلکه مرگ زود هنگام زیاد قبل از خلیفه، مسیر ولایت عهدی یزید را نیز هموار نمود. محقق دراین مقاله به طرح این سوال می پردازد که تاثیر اندیشه و انگیزه زیاد، در شکل گیری و پیشبرد روند استلحاق و نقش مغیره در آن چه بوده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت بنظر میرسد انگیزه زیاد در استلحاق نسب خود به ابوسفیان نیل به قدرت بوده و مغیره نیز نقشی کلیدی در این الحاق برعهده داشته است. روش تحقیق نیز توصیفی بوده که با استفاده از منابع و اطلاعات کتابخانه ای گردآوری شده است،

  کلیدواژگان: زیادبن عبید، استلحاق، برادرخوانده، ولایت عهدی
|
 • A study of the social situation in the western regions of Iran during the reign of Al-Buwayh
  Sara Nazparvar, Mohammad Sepehri *, Alireza Vasei Pages 1-20

  The Buyids, a dynasty of Iranians and Shiites, were attributed to Abu Shuja, who ruled over large parts of Iraq (Ajam and Arab), the island, the Levant, and various parts of Iran, including the mountains, between 322-488 AH. Iran and especially its west has long been the source of important changes in the history of Iran in terms of geographical and historical location. This region was especially prominent in the field of political, cultural and social developments in the fourth century AH during the rule of a branch of Al-Buwayh. The central question of the present study is what was the social situation of Iran during the rule of Al-Buwayh? The hypothesis is that in the shadow of the relative calm provided by the Buwayhid government, the groundwork was laid for social prosperity. However, social inequalities still prevailed in the region. According to the findings of this research, which has been done in a descriptive-analytical method and based on library studies, this region actually contains a kind of set of contradictions or even a historical paradox within itself. Because despite the fact that this region is not very politically stable in this century, the ancient traditions of Iranian history have been socially established in this region.

  Keywords: Al-Buwayh, social life, Iran, Classes
 • Analysis of Achaemenid agricultural economic policy in Babylon
  Anahita Amani Yeganegi, Ahmad Kamranifar *, Feizollah Boushasb Gousheh Page 2

  With the conquest of Babylon,Cyrus and the Achaemenid court became acquainted with the structures of Babylonian and Mesopotamian agricultural economics.On the one hand,this structure was based on the rich temples of Babylon,which in addition to the vast agricultural lands belonging to the temples,played an important role in the economy and agriculture of Babylon by providing loans and agricultural inputs to small and large Babylonian farmers.In addition, wealthy Babylonian families competed with the temples of Babylon by setting up private agricultural credit enterprises and lending seeds,cattle,and land.Despite the abundance of wealth and facilities of the temples of Babylon,but with the Achaemenid domination of Babylon,the role and economic power of the temples of Babylon was greatly reduced and instead the role and economic power of the agricultural enterprises of Babylon,especially Egibi and Murašu were greatly increased.But this process eventually stopped and the activities of these enterprises were abruptly ended at the beginning of Xerxes'reign.In this research,the causes of these issues and the policies of the Achaemenids in this regard are analyzed and also the results of these policies are analyzed.The results of this study indicate that the Achaemenids deliberately implemented such a policy in order to consolidate their dominance and the foundations of their authority in Babylon.There is also evidence of the failure of this Achaemenid policy in Babylon and its impact on the unrest and revolts of Babylon in the time of Xerxes.This article has been prepared based on the available evidence of the library and historical and analytical research methods.

  Keywords: Achaemenids, Temples of Babylon, Egibi, Economy of Babylon, Xerxes
 • A look at the dimensions and components of the challenge of the philosophy of enjoining the good and forbidding the evil in historical jurisprudential texts
  Narges Fooladi, Abbasali Heydari *, Mehdi Fallah Page 3

  The issue of enjoining the good and forbidding the evil is one of the most key and fundamental Islamic issues. Many verses and narrations have emphasized this religious, social and political doctrine and have studied and warned about its various dimensions. It has always been forgotten and even one step above it has been neglected and neglected. Enjoining the good and forbidding the evil is a very sensitive issue and should be accompanied by compassion and choosing the best moral methods. When a person deals with the thesis of his soul, this action of his is a good ground for cultivating inner capacity and, consequently, mental health. Therefore, the purpose of this study is to accurately implement the commandment of the good and the prohibition of the bad, and since the commandment of the good and the prohibition of the bad is directly related to religion and the world and the reputation of individuals, it has a special sensitivity. Obviously, just as abandoning this divine obligation is destructive and dangerous, its implementation will be harmful without observing the limits and paying attention to the conditions, levels, morale and capacity of individuals. In the present era, which threatens the all-round health of human beings, returning to religious teachings is the guarantor of the all-round health of the Islamic society. And this divine duty is a suitable cover for the protection of the individual and society

  Keywords: Famous, negative, mental health, individual, Community
 • Cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran and the three European countries of Germany, France and Britain
  Abedin Soleimani, AliAkbar Amini *, Shiva Jalalpoor Page 4

  Throughout history,the military power of countries has been decisive in international relations,but gradually soft power and especially cultural diplomacy has been added to one of the basic pillars in relations between countries in order to influence the destination countries through persuasion and attraction.Iran has always been considered due to its geopolitical conditions,and Western countries have sought cultural influence over the Iranian people and rulers.the purpose of this study is to examine the capacity and results of cultural diplomacy between the Islamic Republic of Iran and Germany ,france and Britain .in this research ,an attempt was made to deal with the pathology of diplomacy of Islamic Republic of Iran and three Eutopean countries with the help of library resources and analytically.The main question is what success has the cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran achieved ?this article persues the hypothesis that the cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran,despite its ups and downs,has not been able to achieve significant success .cultural diplomacy between Iran and three countries has always been overshadowed by political issues,human rights issues,nuclear issues,and accusations such as supporting terrorist groups .in addition,managerial and internal problems prevented cultural diplomacy from reflecting core Iranian-Islamic values.

  Keywords: Cultural diplomacy, Soft power, Islamic Republic
 • A comparison and coparative study of the theory of guardianship from the point of view of Imamieh Shiite and Atash_Beigi dynasty.
  Mahmoud Alvari, Mehdi Ansari *, Aliakbar Khedrizadeh Page 5

  The issue of guardianship is one of the important issues of the Imamieh Shiite religion.As this religion revolves around the axis of the guardianship and forms its basis.The issue of guardianship in Imamieh Shiite is tied to the Imamate and includes a generality that includes the guardianship and Imamte of the twelve Imams.Ahle-Hagh is one of the religious- Shiite sects and schools with a mystical oriantation and includes eleven dynasties ,which the Atash-Beigi dynasty is considered from the famous dynasties of Ahle-Hagh. The gardianship perception as an important and fundemental principle in the thought of Atash-Beigi dynasty,which has been manifested since the beginig of creation and the processes of genesis of the existence ,the guardianship and manifestation of Imam Ali has been manifested and manifested in different periods.A comparision and comparative study with descriptive-analitycal method of Imamiehs' view with the view of Ahle-Hagh and Atash-Beigi dynasty about the guardianship has been the aim of this research.The result of the research indicate that there ara many similarities and affinities between these views a bout the guardianship.

  Keywords: Shiite, Imamieh, guardianship, Ahle-hagh, Atash-beigi
 • Quantitative and qualitative analysis of the historical course of hadiths considered by Muslim mystics
  Jalal Usofi Enayat, Ali Hosein Ehteshami *, MohammadReza Freydooni Page 6

  One of the shortcomings in the subject of hadith and narration is the lack of sufficient information about the historical course of hadiths. Knowledge of the historical evidence of hadiths and whether hadiths existed in Islamic sources in the early centuries can help assess the validity of hadiths. Different Islamic sects have shown special attention to the hadiths of the Infallibles. Among mystics, they have also addressed this issue and in their works, while referring to the hadiths of the Infallibles (AS), they have based their foundations on this basis. Muslim mystics have their own principles in dealing with hadith. The difference between their basis and other Islamic sects has sometimes caused mystics to be attributed to forgery and distortion of hadiths. Paying attention to the historical course of hadiths by mystics with scientific methods can be a way to understand their rules and principles in dealing with hadiths. This research has examined the historical course of seven hadiths considered by Muslim mystics in one hundred and ten mystical sources. An attempt has been made to quantitatively and qualitatively analyze the historical course and frequency of these hadiths using modern research methods. Research findings show that some mystical hadiths were few in number in the early centuries and have been favored by mystics in recent centuries. However, some hadiths have appeared in mystical works since the beginning of Islam.

  Keywords: History of Hadith, Hadith Studies, Islamic Mysticism, Mystical Hadiths
 • Critique of the lineage and titles of Malek Mahmoud Kiani Sistani
  Naser Chari, Feizollah Boushasb Gousheh *, MohammadKarim Yousef Jamali, Soheila Torabi Farsani Page 7

  Malek Mahmoud Sistani (Kiani) is one of the princes of Sistan who reached Mashhad in 1135 AH/ 1722 AD following the domination of Mahmoud Qaljaei over Isfahan. In order to gain legitimacy, he traces the roots of his family to the Saffarid dynasty and through them to the Sassanids, and then to the ancient and mythical Kianians through their lineage; A claim that was almost accepted at that time. The present study is dedicated to criticizing the authenticity of this claim and also determining the date of application of the title “property” to this family. The research question is presented as follows: what were the factors and reasons for attributing King Mahmoud Sistani to the Sassanids and Kianians? In response, the hypothesis was stated that the mythical or historical roots of the presence of the Kiani kings and the heroes of the Shahnameh in the Sistan region, and the existence of historical sources in confirmation of this issue, have given rise to such an idea. The research findings, which are based on the description and analysis of data and the application of historical research methods, indicate that the genealogy of this family has been supported and sometimes questioned by various historical sources over the years. Paying attention to the non-attribution of the Sassanids to the Kianians based on post-Saffavid sources makes it clear that this claim can be discussed until attributed to the Sassanids.

  Keywords: Malek Mahmoud Sistani, Legitimacy, Malek, Kiani, Sistan
 • philosophical and Mystical attitude of Imam Khomeini and Rumi;
  Maryam Payami, Farajullah Barati *, Maryam Bakhtyar Page 8

  The origin of the philosophy of reason and the origin of mysticism is love, and it has always been discussed by experts throughout history, which one is original. In this article, the philosophical and mystical attitude of Imam Khomeini (RA) and Rumi, as well as the historical course of these two categories are examined and discussed. Regarding the historical disagreement from the point of view of these two nobles, we came to the conclusion that from their point of view, both categories They are original and fundamental, and sciences arising from both of these categories are necessary for human happiness. In addition to being a jurist and mujtahid, he was a philosopher familiar with all the foundations of philosophy, and a mystic who reached the goal of the mystics, and Rumi was also a great mystic who was not alien to philosophy, and in his poems, he was one of the supporters of reason, and that is general reason. have been; As he says:The partial intellect led the intellect astray, the palate of the world made the man tastelessMaulavi considers the worldly intellect as the partial intellect and the intellect of the other world as the general intellect and considers the world of intellects as the world after this world. Both Imam and Rumi are unity of existence and they accept the unity of personality of existence and they are of the opinion that the single and infinite existence which is the Supreme Being and all existence and worlds of existence are the manifestation of that single existence. It covers all levels of the world and they believe in the originality of existence

  Keywords: Imam Khomeini, Rumi, philosophy, mysticism, reason
 • A study on how to promote Shiism in the city of Joshqan
  Rahmatollah Zargari, Keyvan Loloie * Page 9

  Joshqan Qali was the center of a very large region called Joshqanat, which started in Isfahan and continued near Delijan in Markazi province. This region during its tortuous period due to various incidents and ignorance of officials of different eras, today is considered a very small area that is part of Ghamsar, Kashan city and Isfahan province.This vast region in terms of religion, before the advent of Islam, they accepted the religion of Zoroastrianism or after the advent of Islam or the conquest of Iran by Muslim Arabs, converted to Islam and from the second century AH, the guardianship of Imam Reza (AS) Later, the Shiite religion was promoted in this region, and finally, with the emergence of the Safavids and the officialization of the Shiite religion in Iran, the people of Joshqan accepted the Shiite religion. Today, the people of Joshqan are all Twelver Shiites, and Shiite religious ceremonies, especially Ashura, Ghadr nights, Eid Ghadir, etc., are held well. In this research, an attempt is made to study and reflect on the influence of the ideological atmosphere of Iran in the second century AH and later in the early Safavid period in changing the culture and religion of this region.

  Keywords: Shiism, carpet weavers, Religion, Safavids
 • Dispute between Iran and the Ottomans over border points
  Bahram Afrasiaby Zin Abad, Monireh Kazemi Rashed *, Manouchehr Samadivand, Masomeh Gharadaghi Page 10

  Uncertain state of borders between the two countries, clashes between border tribes from the border of Azerbaijan to Khuzestan and the support of Iranian princes to some of their chiefs, the issue of citizenship of some border tribes and the problems caused by their summer and winter, Iranian and Ottoman refugees, violent and insulting Ottoman behavior With Iranian pilgrims, Iranian-Ottoman trade issues, the ambiguous political situation in Kurdistan, and Kurdish issues, which are considered major issues in the region. Kurdish tribes sometimes caused chaos and unrest in the border areas. The Iranian Kurds were all at war with the Ottoman Kurds, killing travelers passing through their territory and looting their property. The Ottoman government also always had major problems with the Kurds of its country. In the nineteenth century, with the beginning of the weakening period of the Ottomans, we witnessed numerous Kurdish uprisings against the Ottoman government. The interference of the Russian and British governments in the relations between Iran and the Ottoman Empire was also influential, in the form of an alliance with one government against the other.

  Keywords: Iran, Ottoman, Qajar, border disputes
 • Religious terminology in Persepolis fortification tablets
  Leila Kochaki Kia *, Mehrnaz Behroozi Page 11

  Ever since the Persepolis clay tablets were read and translated by Hallok and others, various scholars have examined it from linguistic, economic, and geographical perspectives. Among the features studied is the religious feature of the Achaemenid era. The words available in the fortification and treasures of Persepolis help to clarify the religious ambiguities of the Achaemenids. The aim of the research is to recognize and analyze ritual words in Persepolis fortification tablets.The methodology is Descriptive-analytical, historical and documental; After analysis, the following result was obtained: The tablets mention the letters of the gods of different Iranian, Elamite and Akkadian nations together due to the religious tolerance of the Achaemenids and those gods receive the same rations. It also mentions the Babylonian and Elamite priests/Shatin along with the Magus and the guardians of the fire/Hatormakshe, and rations and rewards have been set for them and their temples. They even hold special ceremonies for lan (ceremony) and libation for all the Iranian and non-Iranian gods. In addition, in these tablets, the names of 3 rivers and 3 mountains are also mentioned, for which a ceremony of libation should be performed. It represents the worship and sanctity of the two elements of soil and water by the Achaemenids.

  Keywords: fortification tablets, Treasury tablets, gods, ritual terminology, Persepolis
 • The secret of the failure of the Azerbaijan State Association during the Iranian constitutional movement
  Saeed Atashbar, Manizheh Sadri *, Seyed Mahmoud Sadat, Monirh Kazemirashed Page 12
  Purpose

  Investigating the causes of the failure of the Azerbaijan State Association in the constitutional era.

  Method and Research:

   This article tries to study the causes of failure of the Azerbaijan State Association in the constitutional era by descriptive-analytical method.

  Research Findings

  One of the most important achievements of the Iranian constitutional movement is the formation of state and provincial associations. These associations played a significant role in the developments of the constitutional era, and as the main protectors of the constitutional movement and the National Assembly, they acted in a way that provoked the anger and hatred of the supporters of tyranny against them. In the same way, in the last months of the life of the first term parliament, a sharp reaction was formed in the associations and especially in the Tabriz association, which was called the Holy National Association; Which led to the extinction of all associations in the coming days of the assemblies. The present article intends to advance the discussion and provide a proper answer to the fundamental question of finding the causes of the failure of the Azerbaijan State Association in the developments of the constitutional era. Keywords: Qajar Dynasty; Constitutional Movement; Tabriz Association; Association Failure; Dissolution.

  Keywords: Qajar Dynasty, Constitutional movement, Tabriz Association, Association Failure, dissolution
 • A review of the history of Iranian horticulture with emphasis on water behavior in the formation system of Birjand horticulture
  Mohammad Shabani, Reza Mirzaei *, Farhad Khosravi, Seyed MohammadReza Khalilnejad Page 13

  Water is important in the view of architects in Birjand horticultural system, but water (in terms of process, functional and environmental dimensions) can make the audience rise and mobilize psychological pleasure in the horticultural system. In terms of process dimensions, water is present in Birjand horticultural system in different ways. The method of this research is descriptive-analytical, which after analyzing the content, we will analyze the data. The results show that water is one of the main elements in the gardening system in Birjand and is present in the garden in at least three aspects: conceptual, functional and aesthetic. The water of springs and aqueducts has enlivened the gardens of Birjand and by flowing in streams, waterfalls and low slopes, it has made the view of the garden beautiful and its air pleasant. The presence of water in the gardens of Birjand has a hierarchy that can have a significant effect on the consequential (psychological) dimensions of water behavior in the garden system. In other words, the presence of water in the garden has two functional and symbolic functions, that is, from a functional point of view, it irrigates trees and plants and creates freshness in the space. He finds that in fact, it responds to the need to understand its existence. Water is important in the eyes of architects in the garden system of Birjand. And process and functional dimensions have a significant effect on the consequential (psychological) dimensions of water behavior in the Birjand gardening system.

  Keywords: History of Horticulture, Iran, Birjand, Water Behavior
 • A meta-analysis of women's political and social participation in the last 4 decades
  Reza Fazel *, Sara Ebrahimi, Hamid Ansari Page 14

  The purpose of this study is to meta-analyze the political and social participation of women in the last 4 decades. The aim of this study was to quantitatively and qualitatively combine the results of research conducted in socio-political participation to determine the factors affecting political and social participation and the intensity of the impact of each of them on these variables through the intensity coefficient. The impact should be calculated and the most effective factors on participation should be identified. Therefore, this study has been carried out using the documentary research method, by taking notes from the published study in this field. Findings indicated that the variables of political effectiveness, feeling of legal inequality, political awareness, social and economic status, self-confidence, age, mass media, stereotypes, women's employment, marital status, feeling of gender inequality, sociability, Traditional beliefs and literacy levels are considered as more effective barriers to women's social and political participation, respectively. As a result, these barriers have led to the low presence of women in limited cases, and by removing these barriers and changing misconceptions and the proper education and socialization of women and girls from an early age, they must be promoted to high political positions and Socially prepared.

  Keywords: Social Participation, political participation, Women, meta-analysis
 • Review of women's educational demands in the Qajar period based on "Habalamatin Kolkata newspaper"
  Shirin Sharifi * Page 15

  This article explains the reasons and motivations of knowledgeable and pioneering women of the Qajar era in order to make themselve enjoy the modern education. The women's need for education and training in a new and non-traditional style was a prerequisite for all their desires, because without an effective education, their other desires would not be possible to be fulfilled. The findings show that reasons such as: the emergence of competent women to raise children, equalization with men, the right to vote, promotion of the family value, and the acquisition of rights and competencies formed their intellectual framework in justifying the patriarchal society of that time.The demands voices of women, and even men alike, were reflected in an atmosphere that was the inheritor of traditional cultures, religious readings and practices mixed with prejudice and self-thinking of its performers, that made the realization of this dream difficult. The women's community has set its expectations in the role of mother and wife from a long-term strategic perspective, and has left the idea of its independent individuality to the women of the future. The main source in this research is the texts of Habalamatiin Kolkata newspaper.

  Keywords: Women, education, demands, Qajar, Habal-al-Matin Calcutta newspaper
 • An introduction to the religious beliefs of the people of Nahavand during the Caliphate of Bani Abbas (132 656 AH)
  Ali Chegeni, Sholouhsadat Arabi Hashemi *, Feyz Allah Bushasb Gusheh Page 16

  gPerhaps the most important cultural change in the Bani Abbas era in the Jabal region, especially in the Nahavand region, is the many changes in beliefs, religious beliefs and the spread of new sects and religions. Clues and evidences show that this region has had a variety of opinions and religious beliefs due to its special geographical location and being on the ancient trade routes and adjacent to the land of Mianrodan and influenced by the special cultural situation of that region. Despite this, some authors of historical books and Islamic sects have firmly commented on the religion of the people of Nahavand and have considered them among the believers of deviant, extreme and extravagant religions.With a descriptive-analytical approach, this article aims to describe the process of the formation and emergence of Khurmadiniyyah, Ismailiyyah and Shia religious sects between 132 and 656 AH in Nahavand region, and how the extreme ideas of similitude and embodiment penetrated among some of examine the followers of Shiism.

  Keywords: Ismailia, Shiites, statue, Meshbah
 • The position of the sultan and the monarchy in the ancient writings of the period of Islamic Iran
  Sodabeh Dasti Tark, Soheila Torabi Farsani *, Naser Jadidi Page 17

  Letters of advice are works that have been written in the field of politics and political reflections in ancient Iran and the Islamic period with the aim of advising political behavior on those in power. Treatises that belong to the Sassanid period and in the Pahlavi language include advice, religious and moral instructions and rulings whose content is rooted in the Avesta. Provide a framework to the Sultan and maintain and reform his power. The purpose of the letters is to provide appropriate guidance on "gaining power" and "maintaining power." Political advisories deal with how the political system works and the influence of existing factors on the production and distribution of political power. The method of this research is descriptive-analytical, which will analyze the data after describing the content. The aims of this study are to explain the position of the sultan and the monarchy in the ancient writings of the Islamic period. The addressee of many advice letters is the first person of the country, namely Satan. The most important aspects of the element of continuity in these debates are the focus on the power of the king, the law, the relationship between the king and the subjects (people) and the connection between religion and politics.

  Keywords: advice letter, Sultan, Monarchy, ancient iran, Islamic Iran
 • Investigating the factors of progress and hindrances of the slow conquests of Muslim Arabs across the Nile during the Umayyad caliphate
  Ali Asghar Ahmadi, Mansor Amani *, Abdolaziz Movahed Pages 21-39
  However, during the Caliphate of Osman, with the conquest of Khorasan and the death of Yazdgerd III, the last Sassanid king, preparations were made for the entry of Muslims into Central Asia. F. During the reign of Muawiyah, Muslims were able to achieve considerable progress in that region, but what is certain is that the attacks of Muslim Arabs on Mawra al-Nahr until this time were carried out in a hostile manner and for the purpose of looting resources, but according to reliable reports, they had definite control over Mawra al-Nahr until The second half of the Umayyad era was delayed, since Abdul Malik Marwan took power. With the arrival of one of the Umayyad generals named Qutiba, a new chapter in attacks on Central Asia began. Qutiba bin Muslim Bahli was able to capture many parts of Trans-Nahr during ten years. Without a doubt, it can be said that from the beginning of the arrival of Muslims in this land, a series of factors directly affected the progress of the conquests, and in front of a group of obstacles Also, in this process, the process of conquests faced problems in some areas and hindered the progress of Muslims. This article aims to answer this basic research that what were the causes of progress and the reasons for the slowness of conquests in Trans-Nahr? Therefore, , look for the factors of progress and obstacles of Islamic conquests.
  Keywords: Transcendence, Muslim conquests, factors of progress, obstacles to progress, Bani Umayyad
 • Examining the role of Mughira bin Sha'bah in the assimilation of Ziyad bin Ubaid's lineage to Abu Sufyan and its consequences
  GholamAli Salim Gandomi, Ghafar Porbakhtiar *, Abdolaziz Movahhed Pages 40-63

  Ziyad bin Ubaid was one of the three sides of the triangle of Muawiya's advisers, who only served as the secretary of Basra until the end of the caliphate of the third caliph. And as soon as Imam Ali (a.s.) entered the realm of caliphate, by raising his position, he took the seat of the Emirate of Fars with huge sources of wealth. He was famous as one of the four famous Arab scholars, and by relying on his tact and intelligence, he was able to establish his position as one of the great powers of the region. But it didn't take long for him to achieve his long-standing dream and obtain the caliphate of Syria, with the mediation of Muawiyah's ambassador (Mughirah bin Sha'ba) and without paying attention to the advice of Imam Ali, he accepted to join Abu Sufyan's lineage and became Muawiyah's brother. And he thought that by accepting this annexation, he would soon be in the first circle of the rivals of Velayat Ahadi. But in the end, not only did he not reach the government of Syria, but his early death before the caliph also paved the way for Yazid's fiefdom. In this article, the researcher raises the question that what was the effect of great thought and motivation in the formation and advancement of the assimilation process and the role of the other party in .

  Keywords: Ziyad Bin Obeid, annexation, brother-in-law, succession