فهرست مطالب

 • پیاپی 73 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محسن خسروی، مجید نصیری، پرویز سعیدی صفحات 1-7

  امروزه اهمیت کسب‌وکارهای نوپای کشاورزی بیش از هر زمان دیگری است و برای رسیدن به این مهم، فراهم‌کردن محیط و شرایط مناسب کسب‌وکارهای نوپا ضروری است. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر موفقیت کسب‌وکارهای نوپای کشاورزی بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش اجرا، توصیفی- پیمایشی بود که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی 11 نفر از خبرگان دانشگاهی بودند که به روش هدف‌مند و گلوله برفی انتخاب شدند و در مرحله کمی، کلیه کارشناسان کسب‌وکارهای نوپای کشاورزی کشور به تعداد 200 نفر بودند که حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان 132 نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی عوامل از روش دلفی و برای تحلیل روابط متغیرها از روش مد‌ل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شده است. نتایج نشان دادند عوامل موثر بر موفقیت کسب‌وکارهای نوپای کشاورزی، شامل 51 مولفه در قالب 9 بعد (توانایی‌های فردی، منابع انسانی، عوامل محیطی، فعالیت‌های بازاریابی، مسایل مالی، توسعه محصول، رضایت مشتریان، استراتژی، شبکه‌سازی) می‌باشند. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان دادند توانایی‌های فردی (317/0)، منابع انسانی (356/0)، عوامل محیطی (438/0)، فعالیت‌های بازاریابی (378/0)، مسایل مالی (404/0)، توسعه محصول (399/0)، رضایت مشتریان (415/0)، استراتژی (329/0)، شبکه‌سازی (426/0) بر موفقیت کسب‌وکار های نوپای کشاورزی تاثیر مثبت و معنی‌دار دارند. در نهایت می‌توان گفت: موفقیت کسب‌وکارهای نوپای کشاورزی یک راهبرد مهم برای پیش‌برد صنعت کشاورزی به‌شمار می‌رود.

  کلیدواژگان: کسب و کارهای نوپای کشاورزی، دلفی، معادلات ساختاری
 • مهدی کاسه گرها، محمدجواد تقی پوریان، جواد گیلانی پور، مهران مختاری صفحات 8-15

  تعامل بازاریابی و کارآفرینی در دهه اخیر، بخش مهمی از تحقیقات بازاریابی را به خود اختصاص داده است. بازاریابی مطالب زیادی برای ارایه به کارآفرینی دارد .بازاریابی کارآفرینانه مفهومی است که از سطح اشتراک دو حوزه بازاریابی و کارآفرینی به وجود آمده است. بازاریابی کارآفرینانه در حوزه کسب و کار برخط فرآیندی همواره درحال‌رشد است و حوزه‌های آن نیز روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود. بازاریابی کارآفرینانه نیازمند مقیاس معتبر و قابل‌اتکا برای سنجش ابعاد و عوامل زیربنایی در هر نوع محیط کسب‌وکار است که ایجاب می‌کند به صورت اصولی و مطابق با روش‌های علمی انجام شود. لذا با فهم این موضوع، با انجام این تحقیق در پی شناسایی مولفه ها و عوامل بازدارنده به کمک روش فراترکیب هستیم. مقالات و پژوهش های در نظر گرفته از میان مقالات و کتب مطالعه شده، با استفاده از روش مهارتهای ارزیابی حیاتی(CASP)، در نظر گرفته شدند و از طریق روش تحلیل اسنادی شاخص های اصلی استخراج شدند و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای تجمیع و خوشه بندی لازم انجام شد سپس در قالب مفهوم و مولفه ها تنظم شدند. نتایج نشان داد که عوامل بازدارنده بازاریابی کارآفرینانه شامل دو مولفه اصلی عوامل داخلی (آشفتگی محیط، مشکلات دولتی، سهم بازار محدود، عدم تعهد مشتری، تغییر فنآوری، و مشکلات بازار) و عوامل خارجی (چالش های مدیریتی، موانع انسانی، کمبود منابع، و محدودیت ها) طبقه بندی می شوند.

  کلیدواژگان: بازاریابی کارآفرینانه، کسب و کار، برخط، فرصت گرایی، شبکه سازی، فراترکیب
 • پژمان غلام نژاد، احسان شریفی صفحات 16-25

  امروزه با رشد فناوری اطلاعات، تشخیص چهره یک مساله چالش برانگیز در زمینه تجزیه و تحلیل تصویر و بینایی رایانه است و به همین دلیل در چند سال گذشته به خاطر کاربردهای فراوان در حوزه های مختلف مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. روش های زیادی برای پیاده سازی این فناوری مورد استفاده قرار می گیرد، اما روش کلی بر مبنای مقایسه مشخصه های خاصی از چهره افراد با یک پایگاه داده یا مجموعه اطلاعاتی از پیش ذخیره شده (که می تواند حاصل نمونه گیری از چهره افراد باشد) است. فناوری های مبتنی بر بیومتریک در سال‌های اخیر به عنوان امیدوارکننده ترین گزینه برای تشخیص هویت افراد، شناخته شده اند. به منظور پیاده-سازی تشخیص چهره از روش های متفاوتی استفاده می شود. در این مقاله، مروری بر برخی از روش های شناخته شده پردازش تصویر انجام می شود و مزایا و معایب طرح های ذکر شده در آن بررسی شده است. همچنین فناوری های پیاده سازی سیستم های تشخیص چهره معرفی می گردد. سپس الگوریتم های تشخیص چهره بر اساس مشخصه های بیومتریک دسته بندی و معرفی می شوند. علاوه بر این، ضمن معرفی الگوریتم های مدل سلسله مراتبی و ایکس، مدل سلسله مراتبی باینری و ایکس، به بیان مفهوم ساختار تشخیص چهره ی عمیق، پرداخته شده است و برخی از جدیدترین الگوریتم های تولید شده برای این منظور ذکر شده است. در پایان، برخی از مهم ترین موارد کاربرد سیستم های تشخیص چهره مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مقاله، معرفی و بیان الگوریتم های یادگیری عمیق در تشخیص چهره و بیان چالش های موجود می باشد.

  کلیدواژگان: تشخیص چهره عمیق، الگوریتم HMAX، الگوریتم B-HMAX، روش های تشخیص چهره، فناوری تشخیص چهره مبتنی بر بیومتریک
 • میلاد بخشم، حسین کریمی، مهدی حسین پور صفحات 26-34

  امروزه جامعه‌ای می‌تواند در مسیر توسعه، حرکت روبه‌جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد تجهیز کند تا با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه را به‌سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت کنند. ترویج کارآفرینی به یک اکوسیستم نیاز دارد. چنین سیستمی به درجه بالایی از تعامل نیاز دارد که شامل نهادها، افراد و فرایندهایی است که با هدف ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری کارآفرینانه که به متقابل سودمند و خودمختارند کار می‌کنند. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش شتاب‌دهنده‌ها در توسعه اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از رویکرد نوآوری باز می‌باشد. طرح این پژوهش به‌صورت کیفی (مطالعه موردی چندگانه) بوده و ازنظر روش پژوهش، کاربردی است. ازاین‌رو با 20 نفر از نیروی انسانی اصلی مراکز شتاب‌دهنده شهر کرمانشاه مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته‌ای انجام‌شده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی این افراد انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، نقش مراکز شتاب‌دهنده‌های تجاری بر توسعه اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از رویکرد نوآوری باز در دو بخش پیش از توسعه شرکت نوپا و پس از توسعه شرکت نوپا شناسایی و موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که شتاب‌دهنده‌ها با ایجاد یک شبکه هماهنگ میان عاملین اکوسیستم استارتاپ و اکوسیستم کارآفرینی و شرکا آن‌ها، ایجاد روابط مبتنی بر ارتباطات عمودی و افقی مشترک میان عاملین اکوسیستم، ایجاد ارزش در مشارکت‌ها و برنامه‌های از پیش تعیین‌شده و ایجاد شبکه ارتباطی میان عاملین اکوسیستم با شبکه‌ها و شرکت‌های خارج از اکوسیستم، نقش خود را در توسعه اکوسیستم کارآفرینی ایفا می‌کنند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، اکوسیستم کارآفرینی، نوآوری باز، شتاب دهنده
 • فاضل بذرافشان، جمشید عدالتیان شهریاری، نصرت الله شادنوش صفحات 35-44

  امروزه سیستم های تجارت الکترونیک B2C مهمترین سیستم های تجارت در ارایه خدمات و کالا به مشتریان هستند. استارت آپ ها در این سیستم ها نیازمند به روش هایی هستند تا بتوانند بازار خود را برای پاسخگویی مناسب به مشتریان گسترش دهند. یکی از نوآوری های اخیر جهت توسعه خدمات و کالاها در استارت آپ ها استفاده از اقتصاد مشارکتی است. اقتصاد مشارکتی در استارت آپ های B2C باعث استفاده بهتر از امکانات و منابع می شود و به آنها جهت کاهش هزینه های مبادله و ارتقاء بهره وری کمک می نماید. بنابراین هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی تجارت الکترونیک B2C با تاکید بر اقتصاد مشارکتی در استارت آپ ها بود که به ‌صورت ترکیبی انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، بنیادین و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی می‌باشد. در گام اول عوامل موثر بر اساس تحلیل محتوا و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی، شناسایی شدند. خروجی این مرحله 14 مولفه در قالب 3 بعد (تکنولوژی، اجتماعی و اقتصادی) بود. سپس در گام دوم ابعاد شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری سطح‌بندی و با تحلیل میک‌مک خوشه‌بندی شدند که برای تحلیل از نرم‌افزار اکسل استفاده شد. نتایج ساختاری تفسیری نشان داد مولفه‌ها در 10 سطح قرار دارند، همچنین تحلیل میک‌مک نشان داد، مولفه های (اعتماد- همکاری-محصول- کیفیت ارتباط- فاکتور اقتصادی) در خوشه وابسته، مولفه های (قابلیت استفاده وب سایت- دسترسی- تعهد- اشتراک گذاری اطلاعات-کیفیت اطلاعات) در خوشه پیوندی و مولفه های (ارزش اجتماعی- امنیت- زیرساخت- سفارشی سازی) نیز در خوشه مستقل قرار گرفته‌اند.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک B2C، اقتصاد مشارکتی، استارت آپ، تحلیل محتوا، ساختاری تفسیری، میک مک
 • مسعود پارسا، مصطفی ابراهیم پور ازبری، محمدرحیم رمضانیان صفحات 45-56

  جهانی سازی و فرایند های تکنولوژی پرسرعت، از طریق فناوری اطلاعات، سازمان‌های خدماتی در بخش‌های خصوصی و عمومی را برای رقابت در خدمت‌رسانی جدید تحت‌فشار مضاعف قرار داده است. در اقتصادهای توسعه یافته بخش خدمات مسیول بیشترین رشد اشتغال و ارزش‌افزوده است. درنتیجه مطالعات گسترده تر در زمینه توسعه خدمات جدید و عوامل تاثیرگذار بر آن مهم تر از پیش جلوه می‌کند. از سویی دیگر خلق مشترک ارزش، مفهومی جدید در کسب‌وکار، بازاریابی و نوآوری سازمان‌ها محسوب می‌شود که باهدف ایجاد مزیت رقابتی برای حفظ بقای سازمان‌ها، موردتوجه قرارگرفته است. خلق مشترک ارزش درواقع فرایند ایجاد ارزش از طریق تعاملات سازمان‌ها با سایر سازمان‌ها، کارکنان، مشتریان و دیگر شرکا در بازار است و امروزه مورد توجه مدیران سازمان‌های خدماتی ازجمله در صنعت بانکداری و بیمه که از ارکان محوری اقتصاد کشورها محسوب می شوند، قرارگرفته است. پژوهش حاضر به دنبال ارایه مدلی باهدف بررسی تاثیر خلق مشترک ارزش به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه خدمات جدید، بررسی تاثیر هماهنگی درون ‌سازمانی به‌عنوان عامل میانجی بین دو متغیر خلق مشترک ارزش و توسعه خدمات جدید و همچنین متغیر تجربه فناوری به‌عنوان تعدیل‌کننده هماهنگی درون‌سازمانی در 41 شعبه از شعب مرکزی بانک‌ها و بیمه های شهرستان بروجرد انجام گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی با استراتژی پیمایشی می‌باشد. داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری‌شده و همچنین از روش معادلات ساختاری به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که خلق مشترک ارزش هم به شکل مستقیم و هم غیرمستقیم تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه خدمات جدید دارد همچنین نقش میانجی گری هماهنگی درون‌سازمانی و تعدیلگری تجربه فناوری نیز تایید شد.

  کلیدواژگان: تجربه فناوری، توسعه خدمات جدید، خلق ارزش مشترک، هماهنگی درون سازمانی
 • فریدون آزما، فائزه رضایی، روح الله سمیعی، سامره شجاعی صفحات 57-65

  امروزه بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یکی از دغدغه‌های دولت است که کلید حل آن در دانشگاه‌ها می‌باشد. از این رو هدف این پژوهش ارایه الگوی کارآفرینی دانشگاهی قابلیت محور بود. این پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد می‌باشد. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی حوزه کارآفرینی بودند که به روش هدفمند انتخاب گردیدند. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق جمع‌آوری گردید که در مصاحبه 15ام اشباع نظری حاصل گردید. متن مصاحبه‌ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. برای بررسی اعتبار یافته‌ها اقدامات درگیری طولانی مدت و مشاهده مداوم، بازبینی توسط مشارکت‌کنندگان، بررسی همکار و تکنیک مثلث‌سازی انجام گرفت و برای ارزیابی قابل اتکا بودن از معیار قابلیت اعتبار، انتقال‌پذیری، اتکاپذیری و تاییدپذیری استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد شرایط علی شامل عوامل ساختاری، عوامل نوآورانه، عوامل حمایتی و عوامل محیطی؛ شرایط مداخله‌گر شامل سیاست‌گذاری، وابستگی دانشگاه به منابع مالی و ‌دسترسی به بازار بین‌الملل؛ شرایط زمینه‌ای شامل ارتقاء زیرساخت‌ها در دانشگاه، توسعه چشم‌انداز سیستمی کارآفرینی دانشگاهی، زمینه‌سازی فرصت‌های کارآفرینانه، توزیع بهینه منابع مالی برای انجام کسب‌وکار و زمینه‌سازی فرآیند تحقیقات و تجاری‌سازی در دانشگاه می‌باشد. راهبردها شامل تدوین چشم‌انداز فعالیت‌های کارآفرینانه، تلفیق دانش تیوریک و دانش تجربی مرتبط با کارآفرینی، تعامل مناسب میان دانشگاه و صنعت، تدارک استانداردهای کارآفرینانه توسط برنامه‌های بلندمدت و ایجاد دفتر اخذ مجوز فناوری منجر به پیامدها شامل بهبود تجاری‌سازی یافته‌های دانشگاهی، ایجاد مراکز رشد و فناور، اشتغال‌زایی مبتنی بر روحیه کارآفرینی، رشد فعالیت‌های کسب‌و‌کار دانش‌محور و نهادینه شدن روحیه کارآفرینی در بین مدیران، کارکنان، دانشجویان و استادان می‌شود.

  کلیدواژگان: کسب وکار، اشتغال، فناوری، نظریه داده بنیاد
|
 • mohsen khosravi, majid nasiri, parviz saeidi Pages 1-7

  Today, the importance of start-up agricultural businesses is more than ever, and to achieve this, it is necessary to provide the right environment and conditions for start-up businesses. The purpose of this study was to analyze the factors affecting the success of start-up agricultural businesses. This research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation method, which was done with a mixed exploratory approach. The statistical population in the qualitative stage was 11 university experts who were selected by purposeful method and snowball. In the quantitative stage, all the experts of the country's new agricultural businesses were 200 people. Simple random sampling method was used. The Delphi method was used to identify the factors and the structural equation modeling method with Smart PLS3 software was used to analyze the relationships of the variables. The results showed that the factors affecting the success of start-up agricultural businesses include 51 components in the form of 9 dimensions (individual capabilities, human resources, environmental factors, marketing activities, financial issues, product development, customer satisfaction, strategy, networking). Also, the results of structural equations showed that individual capabilities (0.317), human resources (0.356), environmental factors (0.438), marketing activities (0.378), financial issues (0.404), product development (0.399) Customer satisfaction (0.415), Strategy (0.329), Networking (0.426) have a positive and significant effect on the success of start-up agricultural businesses. Finally, it can be said that the success of start-up agricultural businesses is an important strategy for promoting agricultural entrepreneurship.

  Keywords: Start-up Agricultural Businesses, Delphi, Structural Equations
 • mahdi kasegarha, Mohammadjavad Taghi porian, Javad Gilanipor, Mehran Mokhtari Pages 8-15

  The interaction of marketing and entrepreneurship has occupied an important part of marketing research in the last decade. Marketing has a lot to offer entrepreneurs. Entrepreneurial marketing is a concept that has emerged from the level of sharing of two areas of marketing and entrepreneurship. Entrepreneurial marketing in the field of online business is always growing and its fields are expanding day by day. Entrepreneurial marketing requires a valid and reliable scale to measure the underlying dimensions and factors in any type of business environment, which requires that it be done in a principled manner and in accordance with scientific methods. Therefore, by understanding this issue, by conducting this research, we are seeking to identify the components and inhibiting factors with the help of hybridization method. The considered articles and researches were considered from among the studied articles and books, using the CASP method, and the main indicators were extracted through the document analysis method and using the MaxQD software. Necessary aggregation and clustering were done, then they were organized in the form of concepts and components. The results showed that the factors inhibiting entrepreneurial marketing include two main components of internal factors (environmental disturbance, government problems, limited market share, lack of customer commitment, technological change, and market problems) and external factors (management challenges, human barriers, lack of resources, and limitations) are classified.

  Keywords: Entrepreneurial marketing, business, online, opportunity-seeking, networking, meta-synthesis
 • Pezhman Gholamnezhad, Ehsan Sharifi Pages 16-25

  Today, with the growth of information technology, face recognition is a challenging issue in the image and vision analysis of computers, and for this reason, in many years, many attention has been considered for many applications in different domains. There are many methods for implementing this technology, but the general method based on the comparison of certain characteristics of the faces of individuals with a database or pre-stored information set (which can be sampled from the sampling Be the faces of people). Biometric-based technologies have been recognized in recent years as the most promising option for identifying individuals. Different methods are used in order to implement facial diagnosis. In this paper, a review of some of the well-known image processing methods is performed and the advantages and disadvantages of the designs listed in it have been investigated. Also, the implementation of facial diagnostic systems is introduced. Then, face diagnostic algorithms are categorized and introduced based on biometric characteristics. In addition, while introducing hierarchical and X model algorithms, binary and x hierarchical model, the concept of deep face recognition structure has been addressed and some of the latest algorithms produced for this purpose. In the end, some of the most important applications of facial diagnostic systems have been studied. The purpose of this article is to introduce and express deep learning algorithms in face recognition and expression of existing challenges.

  Keywords: Deep face recognition, HMAX algorithm, B-HMAX algorithm, Face recognition, methods Biometric-based face recognition technology
 • milad bakhsham, mahdi hosseinpour Pages 26-34

  Today, a society can move forward and rapidly in the path of development, equipping itself with productive entrepreneurial knowledge and skills by creating the necessary resources to use this valuable capability, other resources of the society to create value and achieve growth and development, Manage and direct. Promoting entrepreneurship requires an ecosystem. The aim of this study is to identify the role of accelerators in the development of entrepreneurial ecosystem using an open innovation approach. The design of this research is qualitative (multiple case study) and is fundamental in terms of research method. Therefore, semi-structured interviews were conducted with 20 main human resources of Kermanshah accelerator centers, which were selected using judgmental sampling method. In the present study, a two-stage coding method was used to analyze the interview findings. Finally, according to the research findings and coding, the role of business accelerator centers on the development of entrepreneurial ecosystem using an open innovation approach in two parts before the start-up and after the start-up has been identified and studied. The results show that accelerators, by creating a coordinated network between the actors of the startup ecosystem and the entrepreneurial ecosystem and their partners, Creating relationships based on common vertical and horizontal connections between ecosystem actors, Creating value in predetermined partnerships and programs and creating a network of communication between ecosystem actors and networks and companies outside the ecosystem play a role in the development of the entrepreneurial ecosystem.

  Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Ecosystem, Open Innovation, Accelerator
 • Fazel Bazrafshan, Jamshid Edalatian Shahriari, Nosratollah Shadnoush Pages 35-44

  Today, business to customer e-commerce systems are the most important business systems in providing services and goods to customers. Startups in these systems need methods to be able to expand their market to respond appropriately to customers. One of the recent innovations to develop services and goods in startups is the use of sharing economy. sharing economy in B2C startups make better use of facilities and resources and helps them to reduce transaction costs and improve productivity. Therefore, the purpose of this study was to present a B2C e-commerce model with an emphasis on sharing economy in startups, which was done in combination. The present research is fundamental in terms of purpose and descriptive-correlation based on the method. In the first step, effective factors were identified based on content analysis and interviews with 15 academic experts. The output of this stage was 14 components in 3 dimensions (technology, social and economic). Then, in the second step, the identified dimensions were graded by interpretive structural method and clustered by Mikmak analysis, which was analyzed using Excel software. Interpretive structural results showed that the components are in 10 levels, also Micmac analysis showed that the components (trust- collaboration- product- communication quality- economic factor) in the dependent cluster, components (website usability- availability- obligation- sharing information- information quality) in the link cluster and components (social value- security- infrastructure-customization) are also in the independent cluster.

  Keywords: B2C E-commerce, Sharing Economy, Startup, Content Analysis, Interpretive Structure, Micmac
 • masoud parsa, Mostafa Ebrahim pour Azbary, MohammadRahim Ramzanian Pages 45-56

  Globalization and high-tech processes, through information technology, have doubled the pressure on service organizations in the private and public sectors to compete in new services. In developed economies, the service sector is responsible for most employment and value-added growth. As a result, more extensive studies on the development of new services and the factors influencing it are becoming more important. On the other hand, value creation is a new concept in business, marketing and innovation of organizations that has been considered with the aim of creating a competitive advantage to maintain the survival of organizations. Sharing value creation is actually the process of creating value through the interactions of organizations with other organizations, employees, customers and other partners in the market and today is the focus of managers of service organizations including the banking and insurance industry, which are central pillars of economies. The present study seeks to provide a model to investigate the impact of shared value creation directly and indirectly on the development of new services, the impact of internal coordination as a mediating factor between the two variables of value creation and new service development as well as technology experience variable as moderator of internal coordination in 41 branches. It has been done from the central branches of banks and insurance companies of Boroujerd city. This research is of an applied type with a survey strategy. Data were collected through a questionnaire and also structural equation method was used to analyze the data. The results show that the creation of shared value has both a direct and indirect positive and significant effect on the development of new services. Also, the mediating role of intra-organizational coordination and moderation of technology experience was confirmed.

  Keywords: New Services, Development Intra-organizational, CoordinationValue co- Creation, Technological Experience
 • Fereydoon Azma, Faezeh Rezaei, Roohalla Samee'i, Samereh Shojaei Pages 57-65

  Today, unemployment of university graduates is one of the concerns of the government, the key to solve which is in universities. This study aimed to present a model of capability-based university entrepreneurship. This research is qualitative and based on Grounded Theory. Participants included academic experts in field of entrepreneurship selected purposefully. Research data were collected through in-depth that reached theoretical saturation in the 15th interview. Interviews were analyzed in three stages of open, axial and selective coding. To validate the findings, long-term engagement measures and continuous observation, review by participants, peer review and triangulation technique were performed and to assess reliability, the criteria of reliability, transferability, reliability and verification were used. Findings showed that causal conditions include structural, innovative, supportive and environmental factors; Intervening conditions include policy-making, university dependence on financial resources, and access to the international market; Context conditions include upgrading the infrastructure of the university, developing the vision of the university entrepreneurship system, contriving entrepreneurial opportunities, the optimal distribution of financial resources for doing business, and contriving the research and commercialization process at the university. Strategies include formulating a vision for entrepreneurial activities, combining theoretical and empirical knowledge related to entrepreneurship, proper interaction between university and industry, providing entrepreneurial standards by long-term plans, and establishing a technology licensing office which lead to consequences including improving the commercialization of academic findings, creating growth centers and technology, employment based on entrepreneurial spirit, the growth of knowledge-based business activities and the institutionalization of entrepreneurial spirit among managers, employees, students and professors.

  Keywords: Business, Employment, Technology, Grounded Theory