فهرست مطالب

انسان و محیط زیست - سال بیستم شماره 4 (پیاپی 63، زمستان 1401)
 • سال بیستم شماره 4 (پیاپی 63، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • زینت امینی فر*، فرشته احسانی، حمیدرضا عظمتی، سید جمال الدین مهدی نژاد صفحات 1-14
  زمینه و هدف

  تا مدت ها پس از شیوع ویروس کرونا، قرنطینه خانگی به عنوان بهترین راهکار جهت پیشگیری از ابتلاء و کنترل پخش ویروس در جامعه٬ مطرح بوده است. عدم حضور فیزیکی در محیط های کاری، دانشگاه ها، مدارس، باشگاه ها و بسیاری فضاهای مشابه باعث شده است که حیطه عملکردی خانه به گستره ای بیش از صرفا یک فضای سکونتی تغییر پیدا کند و درواقع خانه، به شهری در مقیاس کوچک، تبدیل شود. در این میان عدم پاسخگویی مسکن به شرایط خاص دوره پاندمی کرونا، می تواند بسیار مساله ساز باشد. هدف این پژوهش، شناخت انتظارات ساکنین از مسکن و ارایه پیشنهاد برای بهسازی محل سکونت در دوران قرنطینه خانگی است.

  روش بررسی

  آسیب شناسی و نیازسنجی مسکن فعلی مبتنی بر یافته های پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه آنلاین، برروی 832 نفر صورت گرفته است.

  یافته ها

  داده های به دست آمده، تاییدکننده تغییرات سبک زندگی در دوران قرنطینه می باشد؛ به طوریکه فیلم دیدن، خلوت با خود، مطالعه و همچنین رسیدگی به امور خانه پرتکرارترین فعالیت های روزمره بوده است. ساکنین در این دوران، از حیاط، پشت بام و محوطه سبز مجموعه های مسکونی بیشتر از سایر مشاعات استفاده کرده اند.

  بحث و نتیجه گیری

  این تحقیق، اولویت های ساکنین درمورد مسکن در شرایط قرنطینه و همچنین ویژگی های مطلوب و نامطلوب از دیدگاه آنها را شناسایی کرده و سپس راهکارهایی معمارانه در قالب اقداماتی ساده و سریع ارایه داده است که مسکن فعلی را برای تامین نیازهای ساکنین در دوران قرنطینه خانگی مناسب سازی کند.

  کلیدواژگان: کرونا، قرنطینه خانگی، مسکن، کالبد سکونتی، تطبیق پذیری
 • مهرداد پویانمهر*، محسن خالوندپور صفحات 15-23
  زمینه و هدف

  آلودگی هوا یکی از مهم ترین بحران های زیست محیطی موجودات زنده (انسان، حیوان و گیاه هان) می باشد. مواجهه با آلودگی هوا با پیامدهای سلامتی متفاوتی مرتبط شده است. آلودگی هوا موجب افزایش بیماریهای مختلف و کاهش متوسط امید به زندگی می شود. با توجه به همبستگی بین اثرات زیانبار موثر بر ایمنی زیستی منتسب به شاخص آلاینده ذرات معلق (PM10) در کیفیت هوا، هدف این مطالعه بررسی روند تغییرات وضعیت سطح ذرات معلق هوا (PM10) طی یک دوره هشت ساله (1397- 1390)  درکلانشهر کرمانشاه بر اساس شاخص (PSI) و هبستگی تحلیلی آن بر سلامت بود.

  روش بررسی

  داده ها از ایستگاه فعال سازمان حفاظت از محیط زیست کرمانشاه، جمع آوری و چگونگی روند تغییرات غلظت آلاینده مورد نظر بر اساس شاخص psi   مورد تحلیل قرارگرفت.

  یافته ها

   بیشترین شرایط ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک کیفیت هوا به ترتیب به فصول زمستان ،  تابستان و  با تفاوت معنی داری نیز در  پاییز  در مقایسه با بهار دیده شد. همچنین مطالعه تغییرات کیفیت هوا در طول دوره هشت ساله از نظر فصل و ماه نیز اختلاف معنی داری را نشان داد (0.001>P). گرچه به استثناء یک سال (1393)، دامنه میانگین تغییرات غلظت (μg/m3) PM10 اختلاف معنی داری رانشان نداد.

  بحث و نتیجه گیری

   علاوه برهبستگی بین میزان آلاینده  PM10 با اثرات زیست محیطی  و سلامت ،کیفیت هوای کرمانشاه از نظر آلاینده PM10  با وضعیت استاندارد فاصله نسبی دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت هوا، PM10، ایمنی زیستی، اثرات بهداشتی، کرمانشاه
 • پریسا قبادی*، رضا جعفری ها، علی نیک نما، سید علیرضا عالی صفحات 25-41
  زمینه و هدف

  شهرسازی در گذشته به واسطه نگاه منسجم به شهر، و قایل نشدن تمایز میان طبیعت و بافت شهری، تاثیرات مثبتی برجای می گذاشت که امروزه در کمتر فضایی به چشم می خورد. متخصصین در پی به کارگیری رویکردهای کاربردی جدیدی، در طراحی و بازسازی فضاهای شهری هستند، تا بتوانند مشکلات موجود را، حل نمایند.  

  روش بررسی

  پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است.

  یافته ها: 

  دستاورد این پژوهش در بخش مبانی، معرفی بیواربانیسم به عنوان رویکردی جدید در طراحی شهری است که محیط زیست شهری را به عنوان یک شی زنده بسیار پیچیده در نظر گرفته و در تلاش به منظور ارتباط عناصر طبیعی و نیازهای انسان است و شهرسازی را به طور جدایی ناپذیری با زیست شناسی مرتبط میداند. با تحلیل سه نمونه موردی انتخابی بر اساس اجزای تشکیل دهنده بیواربانیسم، چگونگی راهکارهای مبتنی بر آنها بررسی و در انتها حاشیه رودخانه چشمه کیله تنکابن به عنوان مورد پژوهی داخلی و بومی، تحلیل و بخش هایی از آن به عنوان خرد پروژه های انتخابی طراحی گردید.

  بحث و نتیجه گیری: 

  این نوع جدید از رویکرد شهری و کاربرد آن در ایران ممکن است با تعداد زیادی از محدودیت ها نظیر: هزینه های نگهداری بالا، آگاهی کم افکار عمومی از مزایای آن و منافع واگرا بازار املاک و مستغلات روبرو شود، اما می توان به تدریج از طریق یک ارتقای مفهوم به صورت گسترده و از طریق بالا بردن سطح آگاهی در مورد سودمندی خدمات اکوسیستمی و تعامل گروه های هدف بزرگتر به مشکلات فایق آمد.

  کلیدواژگان: بیواربانیسم، زیست- انسان محور، چشمه کیله تنکابن، رود، طراحی شهری
 • نیلوفر نژاد اسمعیل*، سبحان طیبی صفحات 43-54

  امروزه حفاظت از محیط زیست امری مهم برای جامعه بشری محسوب می شود. در این راستا هرنوع تخریب در ابعاد کوچک ممکن است به ابعاد بزرگ وجبران ناپذیری تبدیل شود. از آنجایی که صدمات وارده به محیط زیست در بدو امر قابل رویت نبوده و به مرور زمان آثار مخرب آن نمایان می گردد، این مساله را بایستی فرامرزی قلمداد نمود و هرگونه تخریب محیط زیستی مسوولیت فرامرزی و بین المللی در پی دارد. پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری در چارچوب گردآوری مطالب توصیفی و مورد تحلیل قرار گرفته است. در این راستا نظر به مبحث مخاطرات محیط زیستی و تخریب های انسانی مسوولیت براساس نظریات خطا وخطر مشخص و برانگیخته می شود. اهمیت این موضوع و براهین موجود ما را به آن داشت تا طی پژوهش پیش رو به تبیین چارچوب خطر و مسوولیت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیستی بپردازیم و به این پرسش که آیا تبیین چارچوب خطرومسولیت درحقوق بین الملل محیط زیست در میزان پایبندی دولت ها به معاهدات بین المللی زیست محیطی تغییری ایجاد می کند؟ با این فرضیه که به نظر می رسد تبیین چارچوب خطرومسوولیت در پرتو رویه پیروی وپایبندی به تعهدات بین الملل ضامن تحقق عمل به معاهدات  بین المللی باشد.

  کلیدواژگان: حقوق بین الملل محیط زیست، نظریه خطر، مسوولیت بین المللی، خسارت زیست محیطی
 • علی مرادی*، جمیله اسفندیار پور صفحات 55-72
  زمینه و هدف

  بحران محیط زیستی در قالب تغییر در آب و هوا، کاهش تنوع زیستی، تخریب محیط زیست، فجایع به وجود آمده ناشی از آن، کمبود آب و بسیاری دیگر از مشکلات، واقعیت هایی هستند که تغییراتی را در الگوهای زندگی نسل حاضر ایجاد کرده اند و آینده را نیز تحت تاثیر قرار خواهند داد. سوال اصلی این پژوهش این است که رابطه بین حس زیبایی شناسی و باورهای مذهبی با رفتارهای محیط زیستی با تاکید بر شهر کرمان چیست؟ هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حس زیبایی شناسی و باورهای مذهبی با رفتارهای  محیط زیستی است.

  روش بررسی

  روش مطالعه پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری شهروندان بالای 16 سال شهر کرمان است. بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 374 پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفتند. تحلیل های آماری با استفاده از دو نرم افزار SPSS و AMOS انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل (SPSS) نشان می دهد که حس زیباشناختی محیط زیستی و باورهای دینی مردم با رفتارهای محیط زیستی رابطه معنادار دارند. به این معنا که با ارتقای حس زیبایی شناسی مردم و همچنین تقویت باورهای دینی آن ها، گرایش به انجام صحیح رفتارهای محیط زیستی افزایش می یابد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان می دهد که حس زیبایی شناسی با (21/7= T) و معنی داری (000/0Sig=.T) توانسته است به تنهایی 35/0 درصد از تغییرات درونی رفتارهای محیط زیستی را تبیین نمایند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (AMOS) نشان می دهد که میزان استفاده از رسانه ها با ضریب رگرسیون 175/0، حس زیبایی شناسی با مقدار 183/0 و پایگاه اقتصادی اجتماعی با مقدار ضریب رگرسیون استاندارد برابر 160/0- بر متغیر وابسته تاثیر معنادار دارند.

  بحث و نتیجه گیری

  استنباط می شود که در جامعه ای که افراد از ذوق و سلایق زیبایی شناسی برخوردار باشند و نسبت به محیط زیست خود علاقه نشان دهند، رفتارهای مسیولانه و صحیح خود را در برابر طبیعت و زیست بوم خود انجام خواهند داد.

  کلیدواژگان: حس زیبایی شناسی، باورهای مذهبی، رفتارهای محیط زیستی، رسانه جمعی
 • مهدی کلاهی*، رقیه عظیمی سقین سرا، ابوذر حاتمی یزد صفحات 73-86
  زمینه هدف

  تالاب ها، اکوسیستم های مهمی در سراسر جهان هستند که با ارایه طیف گسترده ای از کالاها و خدمات اکوسیستمی، دارای مزایای متنوع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی برای جوامع محلی هستند. در این بین، مشارکت جوامع محلی نقش اساسی در حفاظت و حراست پایدار از این منابع ایفا می کند. مقاله حاضر با هدف ساماندهی تالاب بزنگان از طریق ظرفیت سازی و مشارکت اجتماعی براساس یافته های حاصل از اجرای طرح ساماندهی تالاب بزنگان با رویکرد ظرفیت سازی اجتماعی انجام شده است.

  روش بررسی

  شیوه پژوهش، مشارکتی با کارکرد تحقیق در عمل است. جامعه آماری پژوهش، نهادهای محلی و دولتی و همچنین زنان و مردان روستاهای حوضه تالاب بزنگان مخصوصا روستاییان بزنگان هستند. برای ساماندهی تالاب بزنگان، از ابزار CEPA (برقراری ارتباط، آموزش و آگاهی عمومی) به عنوان ابزاری برای ظرفیت سازی و مشارکت اجتماعی استفاده شد. برای برقراری ارتباط با جامعه و نهادهای محلی و دولتی در جهت برجسته‏سازی اهمیت تالاب، جشنواره ای توسط اداره کل حفاظت محیط‏زیست خراسان رضوی برگزار و کارگاه های آموزشی برای مردم روستای بزنگان اجرا شد. همچنین در راستای ارایه برنامه های راهبردی، با استفاده از SWOT و پرسشنامه، نشست هایی با معتمدان محلی تدارک دیده شد.

  یافته ها: 

  نتایج بدست آمده نشان می‏دهند توسعه گردشگری و بهره برداری پایدار، هماهنگی و برنامه ریزی اقدامات (حفاظت)، و همچنین برگزاری جلسات آموزشی، مهمترین عوامل موثر در حفاظت و حمایت از تالاب بزنگان هستند.

  بحث و نتیجه گیری:

  توسعه گردشگری و بهره برداری پایدار می تواند نقش مهمی در توانمندسازی جوانان روستایی و کسب درآمد پایدار داشته و زمینه را برای کاهش مهاجرت آنها به نقاط اطراف فراهم کند.

  کلیدواژگان: مدیریت مشارکتی تالاب، مدیریت تطبیقی، مدیریت مشارکتی، CEPA
 • محبوبه عطایی اسد*، رضا موحدی صفحات 87-102
  زمینه و هدف

  رفتار محیط زیست گرایانه یا طرفدار محیط زیست یکی از عوامل مهم و نقش آفرین در  حفاظت از  محیط زیست است. این رفتار تحت تاثیر عوامل گوناگونی از جمله ویژگی های فردی، دانش و نگرش محیط زیستی افراد قرار دارد. همچنین عوامل اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی نیز می تواند بر رفتار محیط زیست گرایانه افراد موثر باشد. بر همین سبب، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر رفتار محیط زیستی دانش آموزان دختر شهر همدان انجام شده است.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را 3000 نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر همدان تشکیل دادند که از بین آنان 320 نفر بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی به عنوان نمونه های پژوهش گزینش شدند. داده های تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه و مرور ادبیات گسترده گردآوری شد و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS  SmartPLS انجام شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقدار (83/0) تایید شد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد در کل رفتار محیط زیستی دانش آموزان مورد مطالعه با میانگین 15/3 وضعیت متوسطی دارد. همچنین نتایج نشان داد که 31 درصد از رفتار محیط زیستی دانش آموزان دختر دبیرستانهای همدان وابسته به میزان دانش با ضریب بتای (217/0)، نگرش با ضریب (238/0)، ویژگی های فردی با ضریب (105/0)، عوامل اجتماعی ‍ با ضریب (271/0)، عوامل اقتصادی با ضریب (067/0) و رسانه ها با ضریب (071/0) می باشد..

  بحث و نتیجه گیری:

  نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر به درک بهتر و عمیق تر رفتار های محیط زیستی دانش آموزان دختر مدارس در راستای حفظ محیط زیست کمک می کند، همچنین با آگاه سازی و ارایه اطلاعات زیست محیطی می توان دانش و نگرش آنان را نسبت به محیط زیست افزایش داد. این مساله در نهایت منجر به بروز رفتارهای مثبت و طرفدار محیط زیست خواهد شد.

  کلیدواژگان: رفتار محیط زیستی، دانش و نگرش محیط زیستی، حفظ محیط زیست، دانش آموزان دختر
 • فاطمه کاتب، اباذر اسمعلی عوری*، رئوف مصطفی زاده، معراج شرری، زینب حزباوی صفحات 103-120
  زمینه هدف

  تدوین یک طرح جامع برای توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری با هدف شناسایی تمام نیازها و مسایل مربوط به ذی نفعان مختلف به طور جداگانه دشوار است. به همین منظور، استفاده از یک نیمرخ سیاسی به عنوان ابزاری با ارزش در فرآیند برنامه ریزی حوزه آبخیز می تواند کمک کند تا مسایل اجتماعی مرتبط را شناسایی نموده، اطلاعات لازم در مورد آن ها را جمع آوری کرده، و نهایتا در برنامه مدیریت فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی خلاصه سازی و به کار گرفته شوند.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است.

  یافته ها

  در این مقاله مفهوم نسبت نیمرخ سیاسی در تعیین نگرش ذی نفعان به تغییر در اقدامات کشاورزی و منابع طبیعی معرفی و تبیین می کند. هم چنین، اطلاعات جامع و لازم در خصوص نقش افراد، گروه ها و سازمان ها بر تصمیمات سازمان های دولتی ارایه می دهدتا مدیران از مشارکت ذی نفعان در فرآیندهای تصمیم گیری و اجرا استفاده نمایند. در این رویکرد، ابتدا یک مسیله یا مشکل و سپس دست اندرکاران مختلف در پروژه شناسایی شده و بر اساس اطلاعات پرسشنامه ای، نگرش دست اندرکاران از طریق تعیین موقعیت، اهمیت و قدرت مشخص خواهد شد. در ادامه، مقادیر نسبت نیمرخ سیاسی محاسبه خواهد شد. مقادیر شاخص محاسبه شده امکان ارزیابی نقش هر کدام از دست اندرکاران یا ذی نفعان در حل مشکل و یا تصمیم گیری در خصوص آن را فراهم خواهد نمود.

  بحث و نتیجه گیری

  رویکرد مذکور می تواند در تعیین نقاط قوت و ضعف تصمیم گیری و اجرای اقدامات مختلف در خصوص حل مشکل یا اتخاذ رویکرد جدید مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری، دست اندرکاران، مشارکت، قدرت نفوذ
 • مجتبی جمعیتی* صفحات 121-128
  زمینه و هدف

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی می باشد که بمنظور شناخت و تشخیص میزان آلودگی صوتی در تعدادی از کارگاه های شهرستان دلیجان، برخی ترازهای آلودگی صوتی اندازه گیری شد.

  روش بررسی

  اندازه گیری ها برای 55 کارگاه و 728 ایستگاه توسط دستگاه SLM2237 برند B&K انجام گرفته است.

  یافته ها

  با بررسی نتایج بدست آمده و مقایسه با حدود استاندارد که در خصوص تراز معادل برای هر نقطه با توجه به نوع کاربری آن متفاوت می باشد، مشخص گردید که 5/7 % درصد ایستگاه ها در ناحیه ایمن، 57 %در ناحیه احتیاط و 5/35  % در ناحیه خطر قرار داشتند. همچنین در این مطالعه جهت بررسی تاثیرات آلودگی صوتی بر روی افراد، اقدام به تهیه پرسشنامه مربوطه گردید، و پس از انتخاب تصادفی جامعه مورد مطالعه، پرسشنامه ها بصورت حضوری در بین افراد جامعه مورد نظر (حدود 500 نفر) در مناطق مورد ارزیابی ترازهای آلودگی صوتی در گروه های سنی مختلف توزیع و بعد از تکمیل، جمع آوری گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج بدست آمده، میزان صدا در کارگاه های کوچک بالاتر از حد استاندارد می باشد. لذا ضمن تحلیل نتایج بدست آمده راهکارهایی جهت کنترل آلودگی صوتی با عنایت به کاربری پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، دلیجان، کارگاه های کوچک، شدت صوت
 • حسن ذوالفقاری*، سمیه ناصرپور صفحات 129-145
  زمینه و هدف

  هدف از این پژوهش سنجش میزان آگاهی دانشجویان از پدیده گرمایش جهانی، تغییر اقلیم، پیامد های آن در ایران و راهکارهای مقابله با آن است.

  روش بررسی

  روش مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز آن به وسیله پرسشنامه محقق ساخته گرداوری شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه است، نمونه گیری تعداد دانشجویان از روش  تصادفی طبقه ای و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 375 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. برای سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار صوری و برای محاسبه ی میزان پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ با ضریب 87/0 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی بوسیله ی نرم افزارهای  ExcelوSpss  انجام شده است. متغیر های مورد سنجش جنسیت، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی هستند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش بیانگر آن است که سطح شناخت دانشجویان از گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در حد متوسط است، اما میزان آگاهی دانشجویان بر حسب جنسیت تفاوتی ندارد، همچنین بین میزان آگاهی دانشجویان و دانشکده ی محل تحصیل آنان تفاوتی وجود ندارد، اما دانشجویان رشته ی آب و هواشناسی بنا بر ماهیت رشته تحصیلی در مقایسه با دانشجویان سایر رشته ها از سطح آگاهی بالاتری برخوردارند. ضمن آنکه بین مقطع تحصیلی و میزان شناخت دانشجویان  باتوجه به سطح معناداری (05/0<p) و با اطمینان 95 درصدی رابطه ی معنی داری وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  از آنجاکه آموزش، پیش نیاز دانش و آگاهی عمومی نسبت به مسایل و مشکلات پیرامون افراد به شمار می رود، به دنبال آگاهی افراد از موضوعی خاص (مانند گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی، نمودهای آن در جامعه و راهکارهای مقابله با پیامدهای آن)، شاهد تغییر نگرش نسبت به آن خواهیم بود، و تغییر نگرش می تواند منجر به حس مسیولیت پذیری شود. به این ترتیب ما با بالا بردن سطح آگاهی عمومی (به ویژه در دانشجویان بعنوان قشری آگاه و تآثیر گذار) در جامعه می توانیم آنان را برای مشارکت در حل مشکلات زیست محیطی تشویق نماییم. به این منظور پیشنهاد می شود یک برنامه آموزشی اساسی برای بالا بردن سطح دانش زیست محیطی دانشجویان در دانشگاه ها تدوین و اجرا شود.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، گرمایش جهانی، محیط زیست
 • محمدعلی اسعدی، شهلا سلیمی، حامد قادرزاده* صفحات 147-163
  زمینه و هدف

  عوامل مختلفی باعث افزایش بعضی از آلایند های خطرناک از قبیل دی اکسید کربن در محیط می شوند. بررسی عوامل موثر بر افزایش آلاینده های مذکور می تواند در برنامه ریزی برای کنترل و مدیریت آلاینده ها موثر واقع شود. بنابراین مطالعه حاضر درصدد است، تاثیر میزان رشد زیر بخش های اقتصادی کشور، رشد اقتصادی، مصرف انرژی، رشد شهرنشینی، درجه باز بودن تجارت و توسعه مالی را بر میزان انتشار گاز دی اکسید کربن مورد بررسی قرار دهد.

  روش بررسی

  مدل آلودگی زیست محیطی این مطالعه با استفاده از رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) در ایران طی دوره زمانی 2017-1985 تخمین و ضمن بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو، پویایی های کوتاه مدت الگو و سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاه مدت به بلندمدت برآورد شده است.

  یافته ها

  یافته های حاصل از الگوی بلندمدت نشان داد، رشد شهرنشینی با مقدار 527/0 درصد دارای بیشترین تاثیر مثبت و درجه بازبودن تجارت با مقدار 125/0 درصد، کمترین تاثیر منفی را بر  انتشار دی اکسید کربن داشته است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر منفی رشد اقتصادی بر مقدار انتشار دی اکسید کربن در بلندمدت است  که در هر دوره حدود 14 درصد از عدم تعادل های بی ثباتی میزان انتشار دی اکسید کربن برطرف می شود و حدود هفت دوره لازم است تا خطای تعادل کوتاه مدت تعدیل و مدل به تعادل بلندمدت بازگردد و همچنین وجود رابطه مثبت بین رشد زیربخش های اقتصادی کشور با انتشار دی اکسید کربن در کوتاه مدت و بلندمدت باعث افزایش این آلاینده خواهد شد.

  کلیدواژگان: انتشار دی اکسید کربن، رشد شهرنشینی، رشد اقتصادی، مصرف انرژی، ARDL
 • فرخنده عبادزاده، سید مسعود منوری*، سید علی جوزی، مریم رباطی، راضیه رحیمی صفحات 165-177
  زمینه و هدف

  پیشرفت و توسعه صنایع، با وجود منافع اقتصادی که برای انسان به همراه داشته است، منشا بسیاری از مخاطرات و اثرات ناسازگار بر محیط زیست بوده است. در این میان صنعت پتروشیمی با توجه به گستردگی و حجم فعالیت ها، توانایی بالایی در ایجاد خطر برای انسان و محیط زیست را دارد. این مقاله با هدف ارزیابی و رتبه بندی ریسک های محیط زیستی، ایمنی و بهداشتی ناشی از فرایند تولید آمونیاک و اوره انجام شده است.

  روش بررسی

  به منظور ارزیابی کیفی و غربال نمودن ریسک های شناسایی شده در مرحله پیگیری، از روش آنالیز مقدماتی خطر (PHA) استفاده شد. به این ترتیب که شدت و احتمال وقوع عوامل مخاطره آمیز با استفاده از جداول PHA محاسبه شده و سطح ریسک ها تعیین گردید. سپس جهت رتبه بندی ریسک های نهایی، ابتدا معیارهای شدت، احتمال وقوع، احتمال کشف و گستره ی آلودگی برای جنبه های محیط زیستی و معیارهای شدت، احتمال وقوع، احتمال کشف و میزان مواجهه برای ریسک های ایمنی و بهداشتی، با روش انتروپی شانون فازی وزن دهی شدند. در ادامه، هر یک از ریسک ها بر اساس معیارهای نامبرده و با استفاده از تکنیک واسپاس فازی الویت بندی گردیدند.

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده، در میان 24 جنبه محیط زیستی، انتشار CO2 از برج دفع با ارزش 702/0 و درمیان 36 ریسک ایمنی و بهداشتی، سقوط از ارتفاع با ارزش 713/0 بالاترین امتیاز را کسب کرده اند

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به ریسک های شناسایی شده در پتروشیمی مورد مطالعه، پیشنهاداتی جهت اصلاح و کاهش ریسک های با سطح بالا ارایه شد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره در محیط فازی باعث افزایش دقت مطالعه می شود و دسترسی به دانش افراد خبره را تسهیل می کند.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، تکنیک واسپاس فازی، آنتروپی شانون فازی، پتروشیمی
 • رضا نوروزی اجیرلو، میرزا حسن حسینی، احسان جمالی، فاطمه عیدی صفحات 179-196
  زمینه و هدف

  با توجه به نقش تعیین کننده برند سبز در موفقیت و عملکرد سازمان ها در نیل به اهداف از پیش تعیین شده، این تحقیق با هدف بررسی اثر متغیرهای تاثیر گذار بر برند سبز از منظر شرکت، محصول و مشتریان  و تاثیر آن بر ترجیح و وفاداری به برند سبز با نقش میانجی استراتژی های (بازاریابی سبز و زیست محیطی) انجام شد.

  روش بررسی

    این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده های کمی مورد نیاز، از دو نوع پرسشنامه ساختارمند با سوالات بسته یکی برای بررسی فعالیت های برند سازی سبز شرکت ها و دیگری برای سنجش برند سبز از دیدگاه مشتریان استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان می دهد که هر سه عامل شرکتی، محصول و مشتری با ایجاد برند سبز رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بین برند سبز و استراتژی ها و نیز بین استراتژی ها و ترجیح و وفاداری به برند سبز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. میانجی گری استراتژی ها بین ایجاد برند سبز و پیامدها تایید شد.

  بحث و نتیجه گیری

  شرکت های لبنی بایستی اطلاعات مربوط به مسایل زیست محیطی مرتبط با فرآیندهای تولید را به شکل روشن در اختیار مشتریان خود قرار دهند. این شرکت ها می توانند با ایجاد برند سبز و پیوند بین استراتژی های زیست محیطی و بازاریابی محصولات لبنی سازگار با محیط زیست، به ترجیح محصولات لبنی سبز نسبت به محصولات لبنی معمولی کمک کنند.

  کلیدواژگان: برند سبز، استراتژی زیست محیطی، صنعت لبنیات
 • الهام کاویانی*، ولی ناصری پلنگرد، نسرین چوبکار، مرتضی کلهری صفحات 197-215
  زمینه و هدف

  امروزه، چالش بزرگ اکثر کشورها، تهدیدات بهداشتی و زیست محیطی است. آموزش بهداشت، ایمنی و محیط زیست تاثیر به سزایی در کاهش این تهدیدات دارد. ضروری است جهت تامین شرایط مناسب برای نیل به اهداف آموزشی، تربیتی و تضمین سلامت افراد در جامعه در سنین مختلف به اعمال شیوه های مناسب مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در مدارس پرداخت. لذا، هدف پژوهش حاضر کمک به تدوین راهبردهای مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در محدوده مطالعاتی است.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع کیفی است که دارای دو مرحله اصلی می باشد. در گام نخست وضع موجود با تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE) مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم با تهیه ماتریس فرصت ها، تهدیدات، قوت ها و ضعف ها (SWOT)، راهبرد متناسب با عوامل، ارایه گردید.

  یافته ها

  به ترتیب بیشترین امتیاز در نقاط قوت، مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست مدارس شهر کرمانشاه،" جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی به ویژه دانشگاه علوم پزشکی استان و شهرداری"، در نقاط ضعف "بی توجهی نسبت به رعایت دستورالعمل های ایمنی، ضعف در نظارت و آموزش"، در فرصت ها "همکاری و پیگیری رفع مشکلات ایمنی، سلامت محیط و نواقص مشاهده شده در مدارس از طریق مرکز بهداشت و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس"و در تهدید ها "عدم سیستم نظارتی پایا در اجرای برنامه های مروج سلامت در استان" بود.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاصل از ارزیابی راهبردها حاکی از آن است که اولین قدم در راستای اهداف مدیریت راهبردی محدوده مطالعاتی، راهبرد "حمایت مدیران ارشد از قوانین و مقررات در جهت پیشبرد اهداف HSE در مدارس، جلب منابع مالی - اعتباری و حمایت مدیران ارشد در خصوص جذب منابع انسانی خبره در زمینه HSE می باشد." طراحی نظام کارآمد و اثر بخش در جهت نظارت بر اجرای برنامه های مربوطه و بازنگری قوانین مربوط به مدارس و توجه به موارد ایمنی و بهداشتی و سازماندهی و استفاده از سرمایه های انسانی توانمندی" نیز در اولویت دوم قرار دارد.

  کلیدواژگان: استراتژی های ایمنی، بهداشت و محیط زیست، مدارس، کرمانشاه
 • محمدمهدی ضرابی*، سودابه مفاخری، محیا احمدیان، ندا زرکش صفحات 217-229
  زمینه و هدف

  آموزش محیط زیست بنیادی ترین شیوه در حفاظت از محیط زیست بوده که هدف از آن یافتن مناسبترین و بهترین نظام و شیوه ارایه مطالب و اجرای ساختاری است که زمینه ساز ارتقاء آگاهی های محیط زیستی در سطح جامعه می باشد. در پژوهش حاضر، تاثیر آموزش در ارتقاء آگاهی دانش آموزان درباره اهمیت مسایل محیط زیستی بررسی شده است.

  روش بررسی

  تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی، ارتباطی می باشد و شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده به وسیله نرم افزار SPSS صورت می گیرد. جهت بررسی، تعداد 150 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از میان دانش آموزان مقطع پیش از یازده شهر کرج و 150 نفر از دانش آموزان مقطع یازده جمع آوری شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن به این شرح است: دانش آموزان مقطع یازده که کتاب انسان و محیط زیست را جز دروس خود داشته اند، آگاهی آنان نسبت به محیط زیست افزایش یافته است.

  بحث و نتیجه گیری

  هر چه سطح تحصیلات پدر دانش آموزان بیشتر بوده است، آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست افزایش پیدا کرده است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر تحصیلات مادر دانش آموزان و میزان آگاهی دانش آموزان نسبت به محیط زیست حاکی از آن است که بین دو متغیر مذکور در سطح 5% خطا رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر هر چه سطح تحصیلات مادر دانش آموزان بیشتر بوده است، آگاهی دانش آموزان نیز نسبت به محیط زیست بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش محیط زیست، آگاهی محیط زیستی، اهمیت محیط زیستی، انسان و محیط زیست
 • حسین جلالی* صفحات 231-240

  خسارات جسمی، مادی و معنوی وارده شده به اشخاص، متعاقب بروز آسیب های زیست محیطی، ضرورت پیش بینی و بکارگیری نظام متناسب مسیولیت مدنی به منظور جبران خسارات مزبور را بیش از پیش ضروری می سازد. با وجود انجام پژوهش های متعدد در این زمینه، واکاوی هرچه بیشتر ارتباط میان دو مقوله «مسیولیت مدنی» و «حفاظت از محیط زیست»، به منظور تحلیل ساز و کارهای مقوله نخست در جبران خسارات ناشی از آسیبهای وارده به مقوله دوم، امری اجتناب ناپذیر است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد، اقدام به پژوهش نموده است. یافته های پژوهش موید آن است که با توجه به عدم کفایت ساز و کارهای مسیولیت مدنی مبتنی بر تقصیر به منظور جبران خسارات ناشی از آسیب های زیست محیطی و لزوم روی آوردن به ساز و کارهای مبتنی بر مسیولیت مدنی محض، مولفه هایی همچون بیمه مسیولیت محیط زیست و صندوق تامین خسارت محیط زیست در این راستا، می توانند مفید فایده واقع گردند؛ اگرچه که رویکرد حقوق بین الملل محیط زیست در این زمینه، حقوق بشری نمودن مقوله محیط زیست است. عدم اجباری نمودن بیمه مسیولیت محیط زیست برای مشاغل آلاینده و همچنین فقدان مقرره قانونی درخصوص صندوق های تامین خسارت ویژه محیط زیست، مهمترین چالش های پیش روی کارآمدی نظام مسیولیت مدنی حال حاضر ایران به منظور جبران خسارات ناشی از آسیب های زیست محیطی است.

  کلیدواژگان: آسیب زیست محیطی، بیمه، تقصیر، صندوق تامین خسارت، مسئولیت مدنی
 • فریده همراز، آزیتا بهبهانی نیا* صفحات 241-254
  زمینه و هدف

  در اثر توسعه صنایع و ورود پساب کارخانجات صنعتی به محیط، اکوسیستم اطراف کارخانه ها، خاک و آب های سطحی و زیرزمینی، در خطر آلودگی می باشند. در این پژوهش به بررسی تاثیر پساب رهاسازی شده صنعت آبکاری در شهرک صنعتی صفادشت کرج بر غلظت فلزات سنگین خاک منطقه، در فصل بهار و تابستان پرداخته شد.

  روش بررسی

  نمونه برداری از خاک از فاصله 70، 120، 220، 320 و 430 متری از اطراف مجتمع صنعتی در مسیر رها سازی پساب،  انجام شد. از روش هضم تر و دستگاه جذب اتمی شعله، جهت سنجش میزان کروم و نیکل در نمونه ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج میانگین عناصر نمونه های  خاک در فصل بهار 15/1 تا 12/2 برای کروم و 07/1 تا 73/1 میکروگرم بر گرم برای نیکل و در فصل تابستان 39/1 تا 46/3 برای کروم و 83/1 تا 13/3 میکروگرم بر گرم برای نیکل به دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج مقایسه میزان عناصر کروم و نیکل خاک در فصل بهار و تابستان با استانداردهای جهانی نشان می دهد، در تمام ایستگاه ها در هر دو فصل میزان عناصر کروم و نیکل کمتر از حد استانداردهای جهانی می باشد. نتایج پهنه بندی نشان می دهد که با افزایش فاصله از محل رها سازی پساب به محیط در فاصله 430 متر، غلظت  عناصر در نمونه ها بیشتر شده است. علت آن می تواند رهاسازی پساب و شسته شدن آن بوسیله رواناب ها در طول فصول از اطراف مجتمع صنعتی به فواصل دورتر باشد.

  کلیدواژگان: کروم، نیکل، آلودگی خاک، پساب صنعتی، صتعت آبکاری
 • نجات زیدعلی نژاد*، زهره رامک صفحات 255-285
  زمینه و هدف

  علی رغم اینکه آب های سطحی نسبت به آب های زیرزمینی بیش تر در معرض آلودگی و عوامل بیماری زا قرار دارند، امروزه مشخص شده است آب های زیرزمینی نه تنها ممکن است عامل ایجاد بیماری در انسان باشند، بلکه می توانند باعث آلودگی آب های سطحی نیز شوند. با این وجود، تاکنون مطالعات اندکی بیماری های مربوط به آب های زیرزمینی را بررسی کرده اند. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل بیماری زا و بیماری های مربوط به آب های زیرزمینی و نقش عوامل هیدروژیولوژیک در تقابل با آن ها است.

  روش بررسی

  در این مطالعه از مقالات مختلف، به خصوص مطالعات موردی، که بیماری های مربوط به آب های زیرزمینی را بررسی کرده اند استفاده شد.

  یافته ها

  آب های زیرزمینی ممکن است منشا بسیاری از بیماری ها باشند که بر روی قسمت های مختلف بدن تاثیر می گذارند. بیماری های گوارشی، قلبی- عروقی، مغزی، تنفسی، اسکلتی، دندانی، چشمی، و روانشناختی همراه با حصبه، وبا، هپاتیت، گواتر، متاگلوبین، برونشیت، فلج اطفال، کم خونی، خونریزی داخلی، پیرشدگی، آلرژی، گلودرد، ورم ملتحمه، آنوسمی، التهاب و سوزش دهان، بیهوشی، اختلالات یادگیری، اختلالات رفتاری و بیش فعالی در کودکان، اختلال در باروری و رشد جنین، سندروم کودک آبی و نقص مادرزادی در نوزادان، سرطان و حتی مرگ ممکن است به دلیل آب های زیرزمینی رخ دهند.

  بحث و نتیجه گیری

  شناخت سیستم های آب زیرزمینی می تواند در فهم عوامل بیماری زا و پالایش آن ها مفید باشد. در واقع، سیستم های آب زیرزمینی با خصوصیات هیدروژیولوژیک مختلف وجود دارند. در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند جنس سازندهای زمین شناسی، عمق آبخوان و نقش عوامل انسانی، مانند برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی، می تواند مسیله را پیچیده تر، و لزوم مطالعات هیدروژیولوژیکی را در خصوص خودپالایی بارزتر کند.

  کلیدواژگان: آب های زیرزمینی، آبخوان، عوامل بیماری زا، آلاینده، هیدروژئولوژی
 • آرزو پرکار، خدبجه آذر*، مهدیه شادپورگوابری صفحات 287-300
  زمینه و هدف

  آموزش، اثربخش ترین ساز و کار جامعه برای مقابله با بزرگ ترین چالش این قرن؛ یعنی آلودگی زیست محیطی است. پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی میزان توجه به آموزش محیط زیست درکتب درسی دوره پیش دبستانی انجام گردید.

  روش بررسی

  این پژوهش از نظر هدف از زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش، تحلیل محتوا ست. کلیه کتب دوره پیش دبستانی استان گیلان به عنوان جامعه آماری تحقیق و با توجه به ماهیت تحقیق حاضر، کل جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند.  ابزار تحقیق، چک لیست تحلیل محتوا، دربرگیرنده استانداردهای آموزش محیط زیست ویسکانسین بود. بر این اساس در کتب دوره پیش دبستانی، زیرمولفه های مرتبط با هریک از پنج مولفه اصلی استانداردهای فوق، استخراج و هر یک از مولفه ها در قالب 5 مولفه فرعی تدوین شد.

  یافته ها

  پس از کدگذاری و شمارش فراوانی هر یک از زیرمولفه ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی) بیشترین میزان توجه درزمینه مهارت پرسش وتحلیل (72/84%) می باشد؛ پس ازآن به ترتیب مسیولیت شخصی و مدنی (38/6%)؛ مهارت عمل و تصمیم گیری (5٪)؛ دانش فرایندها و سیستم های طبیعی (77/2%) و در نهایت مهارت بررسی موضوعات زیست محیطی کمترین میزان توجه (11/1%) رابه خوداختصاص داده اند

  بحث و نتیجه گیری

  .با توجه به اینکه میزان توجه به مولفه های آموزش محیط زیست در محتوای برنامه درسی دوره پیش دبستانی در حد مطلوب و رضایت بخش نبوده، به عنوان نقطه ضعف این کتاب ها از این حیث محسوب می شود. لذا بنا به اهمیت آموزش مولفه های زیست محیطی در دوره پیش دبستانی به عنوان دوره پایه در فراگیری کودکان، پیشنهاد می شود برنامه ریزان محتوای آموزشی در تدوین کتب، بازنگری و در گنجاندن شاخص ها و استانداردهای آموزش محیط زیست در کتب درسی اهتمام بیشتری ورزند.

  کلیدواژگان: آموزش محیط زیست، آلودگی محیط زیست، استاندارد ویسکانسین، محتوای کتب درسی پیش دبستانی
 • حسن رضایی، محمد باعقیده، غلامعباس فلاح صفحات 301-311
  زمینه و هدف

   انتخاب نوع استفاده از اراضی، همواره بخشی از سیر تکاملی جوامع انسانی را تشکیل داده است. بدین معنا که با تکامل تدریجی جوامع انسانی، در نوع نیازهای آنها نیز تغییر ایجاد شده است و درنتیجه جوامع مختلف، به لزوم تغییر در نحوه استفاده از اراضی پی برده اند. هدف از مطالعه حاضر، تعیین تناسب اراضی از منظر ویژگی های خاک شامل بافت خاک، هدایت الکترکی خاک و آهک خاک برای محصول زرشک در ایران می باشد.

  مواد و روش ها

  با استفاده از نرم افزارArcGIS  و میان یابی به روش کریجینگ، تعمیم داده های نقطه ای به پهنه ای و ترکیب نقشه ها، مکان های مناسب جهت کشت زرشک در ایران طی دوره آماری 20 ساله (2017-1997) انجام شده است.

  یافته ها

   پس از شناسایی عوامل خاکی موثر در کشت زرشک بر اساس روش کریجینگ، به تجزیه و تحلیل داده های فضایی به کمک GIS پرداخته شد و نقشه مکان یابی مناطق مستعد کشت زرشک در سه طبقه مناطق مناسب، نسبتا مناسب و مناطق نامناسب مشخص شد.

  بحث و نتیجه گیری

  از این تحقیق اطلاعات آگرو کلیمیایی مناسبی برای برنامه ریزان و مسوولین فراهم می کند تا با استفاده از این اطلاعات، فعالیت های توسعه ای کشاورزی در ایران را به انجام برسانند.

  کلیدواژگان: عوامل خاکی، زرشک، پهنه بندی، ایران
|
 • Zinat Aminifar *, Fereshteh Ehsani, Hamidreza Azemati, Seyed Jamaleddin Mahdinejad Pages 1-14
  Background and Objective

  Home quarantine has been assumed as the best infliction-preventing solution and a way to control the spread of the virus in society. Nonphysical presence in workplaces, universities, schools, clubs, and similar spaces has broadened the residential functionality of the houses, and they have become cities on a small scale. In between, the houses’ weak response to specific needs during the Coronavirus pandemic can be very problematic. The present study aims to recognize the households’ expectations of the house and offer solutions to improve residential spaces during home quarantine.

  Material and Methodology

  The pathological study and the need assessment of the current houses have been carried out based on a survey study on 832 individuals by an online questionnaire.

  Findings

  The obtained data confirm the lifestyle changes in home quarantine. Watching movies, solitudes, reading books, and housekeeping have been frequent daily activities. During this time, residents have used the yard, roof, and green spaces in residential complexes more often compared to other communal areas.

  Discussion and Conclusion

   This research has identified the desirable and undesirable house features and the preferences of residents regarding housing in quarantine and then presented architectural solutions in the form of simple and quick measures to adapt the current housing to meet the needs of residents during home quarantine.

  Keywords: Corona, Home Quarantine, House, place of residence, Adaptability
 • Mehrdad Pooyanmehr *, Mohsen Khalvandpoor Pages 15-23
  Background and Objective

  Air pollution is one of the most important environmental crises of living (humans, animals and plants). Exposure to air pollution is associated with different health outcomes. Air pollution causes a reduction in the average life expectancy, an increase in various diseases. Given the correlation between the harmful effects on the bio-safety attributable to airborne particulate index (PM10) in air quality, the aim of this study was to investigate the trend of changes in airborne particulate index (PM10) over an eight-year period (2011-2018) based on index (PSI) and its analytical dependence on health over a period of time was Kermanshah metropolitan.

  Material and Methodology

  Data from the active station of Kermanshah Environmental Protection Agency was collected and the process of changing the concentration of pollutants by the psi index was analyzed.

  Findings

  The unhealthiest, very unhealthy and dangerous conditions of air quality were observed in the winter, summer and winter seasons, respectively, with a significant difference in autumn compared to spring. Also, the study of air quality changes during the eight-year period showed a significant difference in season and month (P <0.001). However, with the exception of one year (2014), the average range of PM10 (μg / m3) concentrations did not differ significantly.

  Discussion and Conclusion

  In addition to the correlation between the amount of PM10 contaminated with environmental and health effects, Kermanshah air quality has a relative distance between the PM10 pollutants and the standard state.

  Keywords: Air Quality, PM10, Bio-safety, Effects of Hygiene, Kermanshah
 • Parisa Ghobadi *, Reza Jafariha, Ali Niknama, Alireza Aali Pages 25-41
  Background and Objective

  Urbanization in the past, due to a coherent view of the city and not distinguishing between nature and urban context, left positive effects that are seen today. Experts are seeking to apply new practical approaches in the design and reconstruction of urban spaces, so that they can solve the existing problems.

  Material and Methodology

  The current research is descriptive-analytical in terms of method and applied research in terms of purpose.

  Findings

  The achievement of this research in theoretical foundations is the introduction of bio-urbanism as a new approach in urban design that considers the urban environment as a very complex living object and tries to connect natural elements and human needs and sees urbanism as inseparably linked with biology. By analyzing three selected case examples based on the components of biourbanism, how the solutions based on them were investigated, and finally, the edge of the Kileh Tankabon spring river as a domestic and local research case, was analyzed and parts of it were designed as a sample of the selected projects.

  Discussion and Conclusion

  This new type of urban approach and its application in Iran may face a large number of limitations, such as: high maintenance costs, low public awareness of its benefits, and diverging interests of the real estate market. But it is possible to gradually overcome the problems through a broad concept promotion and by raising the level of awareness about the usefulness of ecosystem services and the interaction of larger target groups.

  Keywords: Biourbanism, human-bio based, Cheshme Kile of Tonekabon, River, Urban design
 • Niloufar Nezhad Esmaeili *, Sobhan Tayebi Pages 43-54

  Today, protecting the environment is considered an important issue for human society. In this regard, any type of destruction in small dimensions may become large and irreparable. Since the damage caused to the environment is not visible at the beginning and its destructive effects become visible over time, this issue should be considered transboundary and any environmental destruction entails transboundary and international responsibility. The current research is based on library studies and data collection in the framework of descriptive material collection and analysis. In this regard, the opinion on the topic of environmental hazards and human destruction of responsibility based on the theories of error and risk is defined and raised. The importance of this issue and the existing evidence led us to explain the framework of risk and responsibility in the light of international environmental law during the upcoming research and to the question of whether the explanation of the framework of risk and responsibility in international environmental law is related to the extent of governments' adherence to Will international environmental treaties make a difference? With this hypothesis, it seems that the explanation of the framework of sovereignty in the light of the procedure of following and adhering to international obligations is a guarantee of the implementation of international treaties.

  Keywords: International Environmental law, risk theory, International Responsibility, environmental damage
 • Ali Moradi *, Jamileh Esfandiarpour Pages 55-72
  Background and Objective

  Environmental crises in the form of climate change, biodiversity loss, environmental degradation, catastrophes, water scarcity and many other problems are facts that have changed the way of life of the present generation and the future. Will be affected. The main question of this research is what is the relationship between aesthetic sense and religious beliefs with environmental behaviors with emphasis on the city of Kerman? The aim of this study is to investigate the relationship between aesthetic sense and religious beliefs with environmental culture.

  Material and Methodology

  The method of survey study and data collection tool is questionnaire. Statistical population is citizens of Kerman city over 16 years. According to the Cochran sampling formula, 374 questionnaires were analyzed. Statistical analysis was performed using SPSS and AMOS software.

  Findings

  The results of the analysis (SPSS) show that the sense of environmental aesthetics and religious beliefs of people have a significant relationship with environmental behaviors. This means that by promoting people's sense of aesthetics as well as strengthening their religious beliefs, the tendency to perform environmental behaviors correctly increases. The results of multiple regression show that aesthetic sense (T= 7.21) and significant (Sig= T = 0.000) were able to explain 0.35 of internal environmental variations alone. The results of structural equation modeling (AMOS) show that media use with 0.175 regression coefficient, 0.183 aesthetic sense, and socioeconomic base with standard regression coefficient of -0.160 have significant effect on dependent variable.

  Discussion and Conclusion

  It is inferred that in a society where people have aesthetic tastes and are interested in their environment, they will behave responsibly and correctly towards nature and their ecosystem.

  Keywords: Aesthetic sense, religious beliefs, ENVIRONMENTAL CULTURE, Mass Media
 • Mahdi KOLAHI *, Rogaieh Azimiseginsara, Aboozar Hatami Yazd Pages 73-86
  Background and Objective

  Wetlands are important ecosystems around the world that offer a wide range of ecosystem goods and services that have social, cultural, economic, and environmental benefits for local communities. Therefore, the participation of local communities plays an essential role in sustainable conservation and preservation of these resources. The paper aims to organize Bazangan Wetland management through capacity building and social participation by the implementation of the Bazangan Wetland Management Plan with a social capacity-building approach.

  Material and Methodology

  The methodology is collaborative with applying research in practice. The statistical population is local and governmental institutions as well as women and men of the villages around Bazangan Wetland, especially the villagers of Bazangan. The CEPA tool (Communication, Education, and Public Awareness) was applied. To reach out to the community and the institutions to highlight the importance of the wetland, furthermore, a festival and several workshops were organized for locals and other stakeholders. Strategic plans were developed using SWOT and questionnaires with local trustees.

  Findings

  The results reveal three of the most crucial factors in the conservation and preservation of the wetland, including sustainable tourism development, collaboration to plan conservation actions, as well as training sessions.

  Discussion and Conclusion

  They can play a critical role in empowering rural youth, earning a sustainable income, and paving the way for reducing their rural-urban migration.

  Keywords: Participatory Wetland Management, Adaptive Management, Co-management, CEPA
 • Mahboobeh Ataei Asad *, Reza Movahdi Pages 87-102
  Background and Objective

  Pro-environmental behavior is one of the significant and important factors in protecting the environment. This behavior is dependent on different factors like individual factors, environmental knowledge and attitude, also social, economic, and cultural factors. Therefore, this study has an aim to identify factors which effect on environmental behavior of girl’s students in Hamedan city.

  Material and Methodology

  The study has used a surveying method and statistical population was all girl’s students (N=3000) in senior secondary level of Hamadan high schools. Of those, a statistical sample (n=320) was selected using Morgan's sampling table. Data were first gathered by questionnaire during an extensive review literature, and then analyzed by using Smart PLS and SPSS softwares. Content and face validity of the questions reviewed by university professors and the reliability of the questions was tested by Cronbach’s Alpha coefficient and it was 0.83.

  Findings

  The results showed that the environmental behavior of the target girl’s students calculated by mean statistic and it was 3.15 out of 5 (m=3.15). The results also revealed that 31 percent of the environmental behavior of the girl’s students depend on the variables include knowledge with a beta coefficient of 0.217 (β=0.217), attitude (β=0.238), media (β=0.071), individual traits (β=0.105), social factors (β=0.271), and economic factors with a beta coefficient of 0.067.

  Discussion and Conclusion

  Finally, the results of this research may help to a better and deeper understanding of girl students’ environmental behavior in line with protecting their environment. Also, by informing and providing environmental information, the female students' knowledge and attitude can be increased towards the environment. This will eventually lead to positive and pro-environmental behaviors.

  Keywords: environmental behavior, environmental knowledge, attitude, environment protection, girl’s students
 • Fatemeh Kateb, Abazar Esmaliouri *, Raoof Mostafazadeh, Mearaj Sharari, Zeinab Hezbawi Pages 103-120
  Background and Objective

  It is difficult to formulate a comprehensive plan for the development of agriculture, natural resources, and watershed management to identify all the needs and issues of different stakeholders, separately. To this end, using of policy profile as a valuable tool in the watershed planning process could be helpful to identify relevant social issues, collect essential information about them, and ultimately summarize and applied these data in the agricultural and natural resources management program.

  Material and Methodology

  The current research is descriptive-analytical in terms of method and applied research in terms of purpose.

  Findings

  In this paper, the concept of policy profile ratio (PPR) in determining the stakeholder attitudes regarding the changing agricultural and natural resources measures, has been introduced and elaborated. In addition, a comprehensive and necessary information on the individuals, groups and organizations role on the decision making of government agencies has been provided for managers to use of stakeholder participation in decision making and implementation processes. In this approach, firstly an issue or problem and then different stakeholders of the project are identified and based on the questionnaire information; the stakeholder’s attitude will be assigned through determining their position, importance and power. Hence, the values of policy profile ratio will be computed. The values of calculated index ​​will allow to assess the role of each practitioner or stakeholder in the problem solving or deciding on it.

  Discussion and Conclusion

  The introduced approach can be applied to identify the strengths and weaknesses of decision-making and to take various actions to solve the problem or adopt a new approach.

  Keywords: Decision making, Practitioners, participation, Power of influence
 • Mojtaba Jamiati * Pages 121-128
  Background and Objective

  This descriptive-analytical aimed to detect and identify the amount of noise pollution in a number of workshops in Delijan city, by measuring levels of noise pollution.

  Material and Methodology

  The measurements for 55 workshops and 728 stations were performed using SLM2237 (B&K brand).

  Findings

  By examining the results obtained and comparing them with the standard limits for each location, which vary according to the type of use, it was found that 7.5% of the stations are in the safe area, 57% in the precautionary area and 35.5%. % Were in the danger zone. Also, in this study, Moreover in order to investigate the effects of noise pollution on individuals, a relevant questionnaire was prepared, and after randomly selecting the study population, the questionnaires was administered in person to different age groups within the population (about 500 people) in the areas where noise pollution levels were measured.  

  Discussion and Conclusion

  According to the results, the noise level in small workshops is higher than the standard. Therefore, upon while analyzing the obtained results, strategies for controlling noise pollution according to the type of use.

  Keywords: Noise pollution, Delijan, Small workshops, Noise level
 • Hasan Zolfaghari *, Somayeh Naserpour Pages 129-145
  Background and Objective

  The purpose of this study is to evaluate the students' awareness of global warming, climate change, its implications in Iran, and strategies to deal with it.

  Material and Methodology

  Study method in terms of applied purpose and in terms of the survey method. The statistical population in this study consisted of students of Razi University Kermanshah at all levels of the school. The sampling of students was stratified randomly; based on the proposed model by Morgan and Krejcie, 375 students were selected. The research data were collected using questionnaires developed by the researchers in this study. The validity was, based on experts’ views and the reliability was calculated 0.87 based on Cronbach’s alpha coefficient. Data analysis was done by descriptive and inferential statistical tests using EXCEL and SPSS software. Measured variables are gender, educational level, and strings study.

  Findings

  The research findings indicate that the level of students' recognition of global warming and climate change is average and there isn’t a relationship between gender and their faculty. But compared climatology students in other sciences branches, a significant correlation exists between the educational levels of students' knowledge. While there is a significant correlation between the educational level and students' knowledge.

  Discussion and Conclusions

  Education is a prerequisite for general knowledge and awareness of the problems surrounding people. With raising awareness and educating the public about a specific subject (such as global warming and climate change, its manifestations in society, and solutions to deal with its consequences), the attitude towards it changes. A change in attitude can lead to a sense of responsibility. In this way, by raising the level of public awareness (especially among students as an informed and influential group) in society, we can encourage them to participate in solving environmental problems. For this purpose, it is suggested to develop and implement a basic educational program to raise the level of environmental knowledge of students in universities.

  Keywords: Climate Change, global warming, Environment
 • MohammadAli Asaadi, Shahla Salimi, Hamed Ghaderzadeh * Pages 147-163
  Background and Objective

  Different factors can cause increasing air contamination such as CO2. Understanding factors affecting atmosphere gaseous change is important for management and reducing air contaminants. Therefore the current study attempted to investigate the effect of growth amount of value added in different economic sector, economic growth, energy consumption, urbanization growth, opening trade grade and financial development on diffusion of carbon dioxide.

  Material and Methodology

  The environmental pollution estimated using the Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) model and error correction method (ECM) for Iran in the during 1985-2017. In addition, the long run relationship between model variables, short run dynamics of the model and the speed of adjustment of short run imbalances to long run estimated.

  Findings

  The findings of the long-term model showed that the growth of urbanization with a value of 0.527% had the most positive effect and the degree of trade openness with a value of 0.125% had the least negative effect on carbon dioxide emissions.

  Discussion and conclusion

  The results of this study show the negative effect of economic growth on the amount of carbon dioxide emissions in the long term, that in each period, about 14% of the imbalances of the instability of the amount of carbon dioxide emissions are resolved, and about seven The period is necessary for the short-term balance error to be adjusted and the model to return to the long-term balance, and also the presence of a positive relationship between the growth of the country's economic sub-sectors and the emission of carbon dioxide in the short-term and long-term will increase this pollutant.

  Keywords: Carbon Dioxide Emissions, Urbanization growth, Economy growth, Energy consumption, ARDL
 • Farkhondeh Ebadzadeh, Seyed Masoud Monavari *, Seyed Ali Jozi, Maryam Robati, Razieh Rahimi Pages 165-177
  Background and Objective

  Due to the scope and volume of activities, the petrochemical industry has a high potential risk to humans and the environment. This study aimed to evaluate and rank the health, safety and environmental risks caused by the ammonia and urea production process.

  Material and Methodology

  The Preliminary Hazard Analysis (PHA) method was used for qualitative risk analysis and screening of the health, safety and environmental risks identified in the follow-up phase. The severity and probability of occurrence of risk factors were calculated using PHA tables, and the level of risks was determined. To rank the final risks, the criteria “severity,” “probability of occurrence,” “probability of detection,” and the “extent of contamination” for environmental aspects and the criteria “severity,” “probability of occurrence,” “probability of detection,” and the “exposure” were first weighed by the fuzzy Shannon entropy method. Then, each risk was prioritized based on the mentioned criteria and using fuzzy Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS).

  Findings

  According to the results, among 24 environmental aspects, CO2 emissions from the disposal tower with a value of 0.702 and among the 36 safety and health risks, falling from a height with a value of 0.713 have the highest score.

  Discussion and Conclusion

  Finally, suggestions were made to correct and mitigate the high-level risks. Also, the research results showed that using the multi-criteria decision-making technique in the fuzzy environment increases the study’s accuracy and facilitates access to the knowledge of experts.

  Keywords: Risk Assessment, Fuzzy WASPAS Technique, Fuzzy Shannon Entropy, Petrochemical
 • Reza Norouzi Ajirloo, Mirza Hasan Hoseini, Ehsan Jamali, Fatemeh Eidi Pages 179-196
  Background and Objective

  Considering the determining role of green brand in the success and performance of organizations in achieving predetermined goals, this study aims to investigate the effect of variables affecting green brand from the perspective of company, product and customers and its impact on Green brand preference and loyalty was mediated by strategies (green and environmental marketing).

  Material and Methodology

  This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. A questionnaire was used to collect data and in order to analyze the data and test the research hypotheses, the structural equation modeling method was used by Smart PLS software. In the present study, to collect the required quantitative data, two types of structured questionnaires with closed questions were used, one to examine the green branding activities of companies and the other to measure the green brand from the perspective of customers.

  Findings

  The results show that all three factors of company, product and customer have a positive and significant relationship with creating a green brand. There is also a positive and significant relationship between green brand and strategies and also between strategies and preference and loyalty to green brand. Mediation of strategies between green branding and outcomes was confirmed.

  Discussion and Conclusion

  Dairy companies should provide their customers with information on environmental issues related to production processes in a clear manner. By creating a green brand and linking environmental strategies and marketing environmentally friendly dairy products, these companies can help make green dairy products preferable to regular dairy products.

  Keywords: Green brand, Environmental strategy, dairy industry
 • Elham Kaviani *, Vali Naseri Pelengard, Nasrin Choobkar, Morteza Kalhori Pages 197-215
  Background and Objective

  Today, the biggest challenge of most countries is health and environmental threats. Health, safety and environmental education has a significant effect in reducing these threats. It is necessary to provide suitable conditions to achieve educational goals and to ensure the health of people in the society at different ages, it is necessary to apply appropriate HSE methods to ensure health, safety and environment in schools. Health, safety and environment is within the scope of studies.

  Material and Methodology

  This research is a descriptive-analytical type that has two main stages. In the first step, the current situation was examined by preparing the evaluation matrix of internal (IFE) and external (EFE) factors. In the second stage, by preparing the matrix of opportunities, threats, strengths and weaknesses (SWOT), the strategy according to the factors was presented.

  Findings

  The findings are in the order of the most points, the most important strengths of health, safety and environmental management of schools in Kermanshah, attracting internal and external participation, especially the provincial and municipal university of medical sciences,in the weaknesses of "inattention to complying with safety instructions, weakness in monitoring and training", in opportunities "cooperation and follow-up on solving safety problems, environmental health and defects observed in schools through the health center and the General Directorate of School Renovation, Development and Equipping", in threats "lack of reliable monitoring system in the implementation of health promotion programs in It was the province.

  Discussion and Conclusion

  The results of the evaluation of the strategies indicate that the first step in the direction of the strategic management goals of the study area is the strategy of "supporting senior managers from the rules and regulations in order to advance the goals of HSE in schools, attracting financial and credit resources and supporting senior managers." Regarding the recruitment of expert human resources in the field of HSE, "Designing an efficient and effective system to monitor the implementation of relevant programs and review the laws related to schools and pay attention to health and safety issues and the organization and use of competent human resources" is also in The second priority is

  Keywords: developing HSE strategy, Schools, Kermanshah, SWOT Matrix
 • MohammadMehdi Zarrabi *, Soodabeh Mafkheri, Mahya Ahmadian, Neda Zarkesh Pages 217-229
  Background and Objective

  Environmental education is the most basic method in protecting the environment, the purpose of which is to find the most appropriate and best system and method of presenting materials and implementing a structure that is the basis for improving environmental awareness at the community level. In the current research, the effect of education in improving students' awareness about the importance of environmental issues has been investigated.

  Material and Methodology

  The current research is applied in a descriptive, correlational and relational manner and its implementation method is carried out in the field using a questionnaire and data analysis using SPSS software. For the purpose of investigation, 150 questionnaires were collected by random cluster sampling among the students of the pre-eleventh grade in Karaj city and 150 of the eleventh grade students.

  Findings

  The results of the Spearman correlation coefficient are as follows: Students of the 11th grade who have had a human and Environmental book as part of their courses, their awareness about the environment has increased.

  Discussion and Conclusions

  Also, the higher the education level of the students' fathers, the more the students' awareness of the environment has increased. The results of the correlation coefficient between two variables of mother's education and students' awareness about the environment indicate that there is a significant relationship between the two variables at the 5% error rate. In other words, the higher the level of mother's education, the more students' awareness is about the environment.

  Keywords: Environmental education, Environmental awareness, Environmental Importance, human, environment
 • Hossein Jalali * Pages 231-240

  Physical, material, and moral damages incurred by a person following the occurrence of environmental damages make provisioning and implementing a proper civil liability system a necessity more than ever before. Although, there are lots of literature on the subject matter, it is essential to explore the relationship between the two subjects of “civil liability” and “environmental protection” to analyze the mechanisms of the former in determining the compensation of damages incurred by the latter. This is a descriptive-analytic research using library and note-taking and by referring to laws and regulations and literature. The findings showed that due to the failure of mechanisms of offense-based civil liabilities in compensating environmental damages, it can be beneficial to use strict civil liability based mechanisms, environmental responsibilities, insurance, and environmental damages fund. However, the approach of international environmental law in this field is to humanize the category of environment. Lack of mandatory environmental responsibilities for polluting businesses and lack of regulations on environmental damages fund are the most important challenges for a civil liability system in Iran to be effective in compensating for environmental damages.

  Keywords: environmental damages, insurance, Failure, compensation fund, civil liability
 • Farideh Hamraz, Azita Behbahaninia * Pages 241-254
  Background and Objective

  As a result of the development of industries and the entry of waste water from industrial factories into the environment, the ecosystem around the factories and surface and underground waters are in danger of pollution.  In this research, the effect of released wastewater plating industry in Safadasht Industrial Park of Karaj on the concentration of heavy metals in the area was studied in spring and summer.

  Material and Methodology

  Sampling was carried out at a distance of 70, 120, 220, 320 and 430 meters from the industrial complex around the discharge path. The method of digestion and atomic absorption of flame was used to measure chromium and nickel content in samples.

  Findings

  The average results of soil samples were 1.15 to 2.12 for chromium and 1.07 to 1.73 for nickel in spring and 1.39 to 3.46 for chromium and 1.83 to 3.13 for μg / g for nickel in summer.

  Discussion and Conclusion

  The results of the comparison of the levels of chromium and nickel in the soil in spring and summer, according to global standards, show that at all stations in both seasons the amount of chromium and nickel is lower than global standards. The zoning results show that the concentration of the elements in the samples increased with increasing distance from the wastewater to the environment at a distance of 430 meters. The reason for this can be the release of wastewater and its washed off by runoff during seasons from the industrial complex around the distances.

  Keywords: nickel, chromium, Soil pollution, industrial wastewater, plating industry
 • Nejat Zeydalinejad *, Zohreh Ramak Pages 255-285
  Background and Objective

  Even though surface water is more susceptible to pollution and pathogens than groundwater, nowadays, it has been affirmed that groundwater may not only cause diseases in humanity, but also contaminate surface water. However, few studies have hitherto taken into account the groundwater diseases. The objective of this study is to evaluate the pathogens and diseases apropos of groundwater and to assess the key role of hydrogeological factors in alleviating them.

  Material and Methodology

  In this study, different articles, especially case studies, related to groundwater diseases were reviewed.

  Findings

  Groundwater may be the origin of many diseases affecting different parts of the body. Gastrointestinal, cardiovascular, cerebral, respiratory, skeletal, dental, ocular, and psychological diseases along with typhoid, cholera, hepatitis, goiter, metaglobin, bronchitis, poliomyelitis, anemia, internal bleeding, aging, allergies, sore throat, conjunctivitis, anosmia, inflammation and burning of the mouth, anesthesia, learning disabilities, behavioral and hyperactivity disorders in children, impaired fertility and fetal development, methemoglobinemia, congenital defect, cancer, and even death may occur in lights of groundwater.

  Discussion and Conclusion

  Acquiring knowledge about the groundwater systems might be advantageous to a thorough understanding of issues relating to pathogens, and their refinement. Indeed, dissimilar groundwater systems having various hydrogeological characteristics exist. Considering features such as the type of geological formations, the aquifer's depth, and the anthropogenic influences, viz. groundwater over-exploitation, can complicate the issue, and impose requirements on hydrogeological studies in terms of self-purification.

  Keywords: Groundwater, Aquifer, Pathogens, Contaminant, Hydrogeology
 • Arezoo Porkar, Khadijeh Azar *, Mahdiyeh Shadpoor Gavabari Pages 287-300
  Background and Objective

  Education is the most effective mechanism for society to deal with the greatest challenge of this century; That is, environmental pollution. The purpose of this study was to evaluate the attention to environmental education in preschool textbooks.

  Material and Methodology

  All Guilan preschool education textbooks were selected as the statistical population of the research and considering the nature of the present study, the entire statistical population was considered as the sample. The Study tools was a content analysis research checklist, including Wisconsin standards of environmental education. Accordingly, in the preschool textbooks, the sub-components related to each of the five key components of the above standards were extracted and each component was formulated into five sub-components.

  Findings

  After coding and counting the frequency of each of the sub-components, using descriptive statistics (frequency, relative frequency and cumulative frequency), the most attention was paid to the field of question and analysis skills (84.72%); then, personal and civil responsibility (6.38%); the skill of action and decision making (5%); the knowledge of natural processes and systems (2.77%); and, finally, the skill of studying environmental issues have allocated the least amount of attention (1.11%).

  Discussion and Conclusion

  Since the attention to the criterias of environmental education in the content of preschool curriculum was not optimal and satisfactory, which is considered as a disadvantage of these books. Therefore, duo to the importance of teaching these issues in preschool education as Basic course in child learning, it is suggested that educational content planners focus more on textbook compilation, revision and incorporation of environmental education indicators and standards into textbooks.

  Keywords: Environmental education, Environmental pollution, Wisconsin Standard, Preschool, Content of preschool textbooks
 • Hasan Rezaei *, Mohammad Baaghideh, Gholamabbas Fallahghalhari Pages 301-311
  Background and Objective

   The choice of land use has always been a part of the evolution of human societies. This means that with the gradual evolution of human societies, there has been a change in the type of their needs and as a result, different societies have realized the need for a change in the use of land. The purpose of this study is to determine the suitability of lands in terms of soil characteristics including soil texture, soil electrical conductivity and soil lime for barberry in Iran.

  Material and Methodology

   Using ArcGIS software and kriging method interpolation, generalization of point-to-area data and combination of maps, suitable places for barberry cultivation in Iran during the statistical period of 20 years (1997-1997).

  Findings

   After identifying the soil factors affecting barberry cultivation based on kriging method, spatial data were analyzed using GIS and the location map of barberry cultivating areas in three classes of suitable, relatively suitable and unsuitable areas was determined.

  Discussion and Conclusion

   From this research, agro-climatic information is provided for planners and officials to use this information to carry out agricultural development activities in Iran.

  Keywords: Soil factors, barberry, zoning, Iran