فهرست مطالب

مشکوه - پیاپی 157 (زمستان 1401)

فصلنامه مشکوه
پیاپی 157 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بی بی حکیمه حسینی دولت آباد*، حسنعلی رضی صفحات 4-27
  «خودشفقتی» یا شفقت بر خود، یک فضیلت اخلاقی بنیادین در ساحت ارتباط با خود است که فرد را در مواجهه با بحران، شکست و رنج یاری می دهد و در دو دهه اخیر مورد اقبال گسترده روان شناسان قرار گرفته است. در قرآن کریم آیات بسیاری درباره ایجاد و ارتقای این فضیلت وجود دارد که تاکنون استخراج نشده و انجام این کار می تواند گام بلندی در توسعه و تعمیق مطالعات تربیتی به شمار آید. روان شناسان رویکردهای درمانی ویژه ای مبتنی بر شفقت بر خود مطرح کرده اند؛ اما برنامه تربیتی قرآن در سه ساحت شناخت، عاطفه و رفتار قابل جست وجوست. ازاین رو مسیله پژوهش حاضر، استخراج راهکارهای عاطفی تقویت خودشفقتی، به مثابه بخشی از لایه میانی نظام تربیت قرآنی، بر اساس روش تحلیلی است. با بررسی آیات دارای محتوای خودشفقتی، هفت مولفه عاطفی روانی به دست آمده که عبارت اند از: اتصال به کانون هستی، غنای نفس و تعالی تمایلات، شکرگزاری، صبر، امیدواری برای جبران، پذیرش مهربانانه خود و کنترل هیجانات منفی (حفظ آرامش). این راهکارهای عاطفی نسبت به رویکردهای موجود روان شناختی از جامعیت، کمال و اطمینان بخشی بالاتری برخوردارند و از غنای شاخصه های روان شناسی توحیدی؛ مانند: ایمان به خدا، توبه، معاد و حیات جاودان، سود جسته اند.
  کلیدواژگان: خودشفقتی، تربیت قرآنی، تربیت عاطفی، ارتباط با خود، روان شناسی توحیدی
 • عباس فنی اصل* صفحات 28-53
  ناباوری به هدفمندی خلقت و نداشتن شناخت از هدف واقعی آن، موجب بی معنایی زندگی انسان شده و به سردرگمی و احساس پوچی و بی ارزشی در او می انجامد. مواجهه با اهداف بسیار متعدد و متفاوت معرفی شده در طول تاریخ، عامل دیگر حیرت و سردرگمی بوده و انسان را از رسیدن به هدف واقعی خلقت بازمی دارد. دستیابی به اساسی ترین هدف خلقت، تبیین صحیح و دقیق و بیان مراحل و شرایط لازم برای وصول به آن، به زندگی معنا بخشیده و آرامش واقعی را به انسان ارزانی می دارد.در آیه 56 سوره ذاریات به صورت انحصاری، «یعبدون» به عنوان هدف اساسی خلقت انس و جن معرفی شده است. تبیین مقصود واقعی از عبارت «یعبدون» و تبیین شرایط و ضوابط لازم برای وصول به این مقام، انسان را به هدف واقعی خلقت نایل می کند. قرار گرفتن در مسیر عبودیت الهی و پیمودن صحیح مراحل کمالی آن با تلاش مستمر علمی و عملی، زندگی انسانی را با معنویت قدسی عجین کرده و تعالی معنوی آن را در پی دارد. کسب کمالات معنوی و فضایل اخلاقی و تلاش برای تقرب الهی موجب رسیدن به بالاترین مقام بشری؛ یعنی «عبودیت مطلقه» و «نفس مطمینه» شده و با قرار دادن انسان در مسیر محبت الهی او را به مقام عالی «ربوبیت» نایل می کند که از آن با عنوان «ولایت تکوینی» یاد می شود. سالک به سبب وصول به این مقام، که بالاترین شرف انسانی است، متصف به صفات الهی شده و با تداوم سیر تکاملی، قدرت تصرف در عالم تکوین را به دست می آورد.
  کلیدواژگان: عبودیت، ربوبیت، معنویت قدسی، هدف غایی، انسان کامل
 • محمد سبحانی نیا* صفحات 54-74

  یکی از مباحث پیچیده در جهان سیاست رابطه اخلاق و سیاست در صحنه عمل سیاسی است. ازاین رو افراد، جریان ها و مکاتب مختلف فکری، ضمن ارایه دیدگا ه ها و افکار سیاسی خویش کوشیده اند چگونگی رابطه میان این دو مقوله را توضیح دهند. عده ای کاربرد موثر قدرت سیاسی را با رعایت اصول و موازین اخلاقی سازگار نمی دانند. در مقابل، دیدگاهی ست که رعایت اصول اخلاقی را در این حوزه، فرض و لازم می شمارد. سوال ‎اساسی این است که آیا «قدرت» و حفظ آن اصالت دارد یا اینکه ارزش ها و اصول اخلاقی مهم هستند و سیاست، ابزار تامین آن هاست؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این پرسش به نهج البلاغه رجوع کرده که سیاست دینی و زیست اخلاقی را در خود جمع کرده است. هدف عمده پژوهش که به روش تحلیلی_ توصیفی سامان یافته، عبارت است از: نشان دادن ابعاد رفتارهای سیاسی مبتنی بر اخلاق امام علی (ع) در سه حوزه؛ رفتار با مردم، کارگزاران و مخالفان برای یافتن مدلی تفسیری از رفتار و عملکرد جهت دار امام (ع) در حوزه تقابل قدرت سیاسی و اخلاق. یافته های پژوهش گویای تقدم اخلاق در سیره سیاسی علوی است.

  کلیدواژگان: سیره امام علی(ع)، نهج البلاغه، اصول اخلاقی، قدرت سیاسی
 • فاطمه میرزایی، سیده شیرین حجازی* صفحات 75-94
  اعتقاد به خیر بودن زندگی بدون رنج و اینکه بیماری، سختی و حوادث شری اجتناب ناپذیر است که دامن انسان را در دنیا می گیرد، نمونه ای از باورهای بیشتر مردم است؛ باوری که قضاوت و بینش فرد را نسبت به جهان پیرامون خود دچار مشکل می کند. علم روان شناسی شناختی، قضاوت ها و رفتارهای نادرست را ناشی از شکل گیری طرح واره های نادرست در ذهن انسان می داند. هر طرح واره دارای ساختار معینی (مولفه ها) است که با ویژگی های ملازم خود به مفهومی قابل درک تبدیل می شود. تعیین مولفه های خیر و شر بر مبنای معنای لغوی و اصطلاحی آن ها و سپس بررسی ویژگی های این طرح واره ها از دیدگاه قرآن کریم، نشان می دهد که طرح واره های قرآن از مفاهیم خیر و شر با طرح واره هایی که در ذهن و باور مردم نسبت به این مفاهیم ایجاد شده، متفاوت است. مسیری که قرآن کریم از طرح واره های خیر و شر برای انسان ترسیم کرده، بر مبنای درک یا عدم درک ربوبیت خداوند در جهان و به ویژه در زندگی است. تفکر و درک بر مبنای طرح واره های قرآنی در حوزه مفاهیم خیر و شر، سبب می شود که انسان به جای تحصیل دانش در موضوع نظام احسن، خود، احسنیت این نظام را دریابد.
  کلیدواژگان: طرح واره های قرآن، مفاهیم خیر و شر، طرح واره نادرست، مولفه های طرح واره، روان شناسی شناختی
 • مهدی مردانی (گلستانی)* صفحات 95-104

  سیره پژوهی گونه ای از مطالعات اسلامی است که به تحقیق و پژوهش درباره سیره معصومان (ع) می پردازد. این شاخه از مطالعات، نیازمند برخی پیش دانسته ها و آگاهی های بنیادین است که در ذیل مبادی علم قرار می گیرد. به این منظور در تحقیق حاضر، با الهام از دانش منطق و بهره گیری از اصول هشت گانه، برخی از مهم ترین مباحث مقدماتی مانند: تعریف، جایگاه، موضوع، مباحث و اهداف سیره پژوهی بررسی شده و چیستی و ماهیت این اصطلاح نوبنیاد تبیین شده است. نتیجه حاصل از تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده، نشان دهنده آن است که سیره پژوهی شاخه ای بینارشته ای است که با استمداد از برخی دانش های اسلامی نظیر: تاریخ، حدیث، اصول فقه و کلام اسلامی به تحقیق درباره مسایل سیره معصومان (ع) می پردازد. سیره پژوهی با موضوع فعل معصوم دارای سه مبحث اصلی؛ سیره نگاری، اعتبارسنجی و معنایابی ست و با سه هدف؛ استنباط، واقع نمایی و الگوگیری مورد مطالعه قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: سیره شناسی، مدخل سیره پژوهی، فلسفه سیره پژوهی، فعل معصوم(ع)
 • زکیه زارع، محمدحسین برومند، محمدعلی حیدری مزرعه آخوند*، عباس اسماعیلی زاده صفحات 105-126

  در قرآن کریم، دلیل آمدن انسان به این جهان دستیابی به عالی ترین شکل عملکرد ذکر شده است: «الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا» (ملک/ 2). به طور قطع از ابتدای خلقت انسان تاکنون، برگزیدگانی آمده اند که این هدف را به فعلیت رسانیده باشند. از این افراد در آیات قرآن با عنوان نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین یاد شده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با به کارگیری روش توصیفی _ تحلیلی روشن سازد که قرآن کریم در مجموعه آیات خود، دقیقا چه معنایی برای این چهار گروه تبیین کرده است؟ برای این منظور پس از اثبات اینکه ایشان برترین و کامل ترین انسان ها هستند، ابتدا مفهوم هریک به شیوه تفسیر موضوعی در آیات روشن شده، سپس برای رفع تداخل مفهومی برخی با یکدیگر و روشن ساختن وجه تمایز هرکدام، با نگاه به سیر تاریخ بشر از ابتدا تاکنون و توجه به مویدات روایی، به شکل دقیق، مصداق هریک از ایشان آشکار خواهد شد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که نبیین، صدیقین و شهدا هریک مصادیق بارز و مشخصی در طول تاریخ داشته اند و مصادیق حقیقی صالحین در عصر غیبت تا زمان ظهور منجی موعود (ع) خواهند بود.

  کلیدواژگان: نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، برگزیدگان معنوی
|
 • Bibi Hakimeh Hosseini Dolatabad *, Hasanali Razi Pages 4-27
  "Self-compassion" is a fundamental moral virtue in the field of self-communication that helps a person in facing crisis, failure and suffering, and in the last two decades, psychologists have paid a lot of attention to it. On the other hand, the Holy Qur'an has many verses about the creation and promotion of this virtue, which have not been extracted so far and can be considered a big step in the development of existing educational studies. Psychologists have proposed special therapeutic approaches based on self-compassion; however, the Qur'an educational program can be searched in three areas of cognition, emotion and behavior. The issue of this research is to extract its emotional solutions as the middle layer of the Qur'anic education system with an analytical method. By examining the self-compassion verses, seven emotional-psychological components were obtained: connection to the center of existence, enrichment of the soul and exaltation of desires, gratitude, patience, hope for compensation, kind acceptance and negative emotions control (keeping calm). Compared to existing psychological approaches, these emotional solutions are more comprehensive, perfect and reassuring, and they have benefited from the richness of monotheistic psychology features such as faith in God, repentance, resurrection and eternal life.
  Keywords: self-compassion, Qur'anic education, emotional education, self-communication, monotheistic psychology
 • Abbas Fanni Asl * Pages 28-53
  Lack of belief in the purposefulness of creation and not knowing its real purpose has caused the life meaningless and leads to the emptiness and worthlessness by making people bewildered and confused. Confronting many and different goals throughout history is another factor of bewilderment and confusion and prevents mankind from creation real goal. Achieving the creation basic goal and explaining it correctly and accurately as well as stating the steps and conditions necessary to reach it, gives meaning and real peace to human life. Verse 56 of Surah Adh-Dhariyat has exclusively introduced "Worship" as the basic purpose of humans and jinn creation. Clarifying the real meaning of "Worship" and explaining the conditions necessary to reach this position will make man reach the creation real goal. Being on the path of divine worship and following the steps of its perfection with continuous scientific and practical efforts, combines human life with holy spirituality and leads to its spiritual excellence. Acquiring spiritual perfections and moral virtues as well as trying to get close to God has made human reach the highest position, i.e. "absolute servitude" and "confident soul". Acquiring spiritual perfections and moral virtues and trying to get close to God has made man reach the highest human position, i.e. "absolute servitude" and "tranquil soul", and by placing him on the path of divine love, he has reached the highest position of "divinity" which it is referred to as "unconditional wilāyah originating in God". Due to reaching this position, which is considered the highest human honor, the seeker is endowed with divine attributes, and with the continuation of the evolutionary process; he gains the power to occupy the creation world.
  Keywords: Servitude, Lordship, holy spirituality, Ultimate goal, perfect human being
 • Mohammad Sobhaninia * Pages 54-74

  The relationship between ethics and politics is one of the complex mysteries in the political world. Therefore, different people and schools, while presenting their political thoughts and views, have tried to explain the relationship between these two categories. Some people think the effective use of political power is incompatible with moral principles and standards. On the contrary, it is a point of view that considers the observance of moral principles in this area necessary. The basic question is whether power and maintaining it is authentic, or values and moral principles are important and politics is the means of providing them? To answer this question, the present research referred to Nahj al-Balagha, which includes religious politics and ethical lifestyle. The main purpose of this research, which is organized by analytical-descriptive method, is to show the political behavior dimensions based on the ethics of Imam Ali (A.S.) in three areas of dealing with people, officials and opponents, in order to find an interpretive model of Imam Ali's (A.S.) morals and directed actions in the field of confrontation between political power and ethics. The research findings show the primacy of morality in the Alawites political system.

  Keywords: Imam Ali's (A.S.) morals, Nahj al-Balagha, ethics, Political Power
 • Fatemeh Mirzaei, Seyedah Shirin Hejazi * Pages 75-94
  Believing that life without suffering is good, and illness, hardship and accidents are inevitable evils is an example of the beliefs which causes problems in a person's judgment and vision to the world. Cognitive psychology considers incorrect judgments and behaviors as a cause of incorrect schemas formation in the human mind. Each schema has a certain structure (components) that is transformed into an understandable concept with its inherent characteristics.Determining the components of good and evil based on their literal and idiomatic meaning and then examining the characteristics of these schemas from the Holy Qur’an perspective, shows that good and evil schemas concepts in the Holy Qur’an are different from the schemas in people's minds and beliefs. The path that the Holy Qur'an has shown to man about good and evil schemas is based on understanding or not understanding God's Lordship in the world and especially in life. Thinking and understanding based on Qur’anic good and evil schemas, causes a man discover the goodness of this system by himself instead of studying knowledge on the subject.
  Keywords: Holy Qur’an, good, evil, schema, schema components, Cognitive sciences
 • Mahdi Mardani * Pages 95-104

  Hagiography research is an Islamic study that deals with the innocents’ lifestyle. This study requires some basic knowledge that is included under the principles of science. For this purpose, inspired by logic and using the eight principles, some of the most important preliminary topics such as: definition, position, topics and goals are examined about the study of history and the nature of this new foundational term is explained. The result of this research, which was conducted in a descriptive-analytical method, shows that the hagiography study is an interdisciplinary field that researches the issues of the biography of the innocents with the help of some Islamic knowledge such as history, tradition, jurisprudence and Islamic theology. Biography research with the subject of innocent action has three main topics: biography, validation and meaning-finding, and studied with the three goals of inference, realization, and modeling.

  Keywords: hagiography, hagiography entrance, hagiography philosophy, innocent’s behavior
 • Zakiyah Zare, MohammadHossein Borumand, MohammadAli Heydari *, Abbas Esmailizadeh Pages 105-126

  In the Holy Qur'an, the reason for man's coming to this world is to achieve the highest performance form: "Who hath created life and death that He may try you which of you is best in conduct" (67:2). Undoubtedly, from the beginning of human creation, there have been eminent people who have actualized this goal. The Qur'an mentions these people as prophets, righteous people, martyrs and notables. This article aims to clarify with a descriptive-analytical method what exactly the Holy Qur'an has explained in the verses for these four groups. For this purpose, after proving that they are the best and most perfect human beings, first the concept of each is clarified in thematic interpretation, and then to eliminate the conceptual interference and to clarify the distinction, with Looking at the human history from the beginning until now and paying attention to the narrative evidence, the example of each of them will be clearly explained. The results of this research show that the prophets, righteous people, and martyrs each had clear and distinct examples throughout history, and the true examples of the righteous will be in the age of occultation until the time of the appearance of the promised savior (A.S.).

  Keywords: prophets, Saints, Martyrs, righteous people, notables