فهرست مطالب

نشاء علم - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 25، دی 1401)
 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 25، دی 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • علی اکبر موسوی موحدی* صفحه 1

  در واقع سلامت دیجیتالی کاربرد تیوری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پایه هوش مصنوعی برای تبادل اطلاعات پزشکی است. سلامت دیجیتال، مستلزم اتصال داده های مرتبط با سلامت، از جمله داده های تولید شده توسط خود بیماران، و استفاده از توان ابزارهای فن آوری رایج، مانند تلفن های هوشمند، نوارهای سلامتی، برنامه ها (پلتفرم ها)، رسانه های اجتماعی و دستگاه های حسگر است که در محیط زندگی ما منتشر شده اند. سلامت دیجیتال به عنوان  گردش داده از بیماران (داده های تولید شده توسط بیمار) از راه دور نه فقط بیمارستان، به دستگاه ها و یا متخصصان سلامت (که داده ها را تجزیه و تحلیل و معنا می کنند)، سپس بازگشت به دستگاه های مورد نظر که توصیف کننده داده ها می باشد، معنا می شود که در نهایت اطلاعات و درمان هایی که مورد نیاز بیمار می باشد توصیه و مدیریت می شود. خبر خوب این است که استفاده از هوش مصنوعی برای ایجاد فرآیندها و گردش های کاری هوشمند می تواند مراقبت های بهداشتی را ساده تر، ارزان تر، موثرتر، شخصی تر و عادلانه تر کند. یادگیری ماشینی، یکی از زیرشاخه های محبوب هوش مصنوعی، از مجموعه داده های بزرگی استفاده می کند و الگوهای تعامل بین متغیرها را شناسایی می کند. این تکنیک ها می توانند ارتباط های ناشناخته قبلی را کشف کنند، فرضیه های جدیدی ایجاد کنند و محققان و پزشکان را به صورت خودکار برای شناخت بیماری و تصمیم گیری بالینی و پاسخ به سیوالات سوق دهند. امروزه دیجیتالی شدن به تمام جنبه های زندگی رسیده است. همگرایی فناوری های نوآورانه و علم زیست پزشکی در حال پیشرفت سریع است و زودهنگام خدمات پزشکی و بهداشتی را متحول می سازد. مدل های فعلی مراقبت های بهداشتی در حال گذار هستند و به تدریج به مراقبت های بهداشتی دیجیتال تبدیل می شوند و فراتر از سلسله مراتب سنتی حرکت می کند و خدمات ارزشمند را به بیماران ارایه می دهد.مسیولان ذیربط برای دستیابی به اهداف راهبردی سلامت دیجیتال می باید کوشش نمایند تا علم پزشکی را با هوش مصنوعی و سیستم های دیجیتالی پیوند دهند. شایان ذکر است این جایگاه نیاز به سواد دیجیتالی در سلامت دارد که هم سیستم پزشکی و هم بیمار می باید اموزش داده شوند. موضوع قابل اهمیت این است که سواد دیجیتالی فقط کاربری آن نیست بلکه پیوند و همگرایی بین رشته ای نیاز دارد که موتور محرکه آن در تحقیقات دست اول علوم پایه و علوم مهندسی شکل می گیرد. لذا آینده خدمات پزشکی به سوی پزشکی فردی نیل می یابد و زیرساخت سیستم های دیجیتالی بستگی به سواد پیشرفته آن دارد. اصل سواد در آموزش متعالی و گسترش مرزهای دانش و مرجعیت علمی شکل می گیرد که بنیان آن در علوم پایه و طراحی و ساخت آن به علوم مهندسی برمی گردد. بنابراین پزشکی و خدمات بهداشتی نیاز به نیروی انسانی دانا در قلمرو سلامت دیجیتالی دارد که در سایر رشته ها آموزش و پرورش می یابند. این آینده نگری به ما می اموزد که علم پزشکی و خدمات ان نیاز به پکپارچکی آموزشی، علمی و تحقیقاتی دارد که شایسته است هم اکنون مورد توجه قرار گیرد.

 • سعیدرضا عاملی* صفحات 2-7

  نوآوری برخاسته از جامعه یا نوآوری مردمی در ادامه نقش آفرینی نوآوری های تخصصی، ظرفیتی است برای حل مسایل و چالش اجتماعی که کارگزاران آن از تنوعی از دانش و توانایی های علمی و مهارتی برخوردار هستند. تفاوت های اساسی بین نوآوری های برخاسته از جامعه و نوآوری های برخاسته از بازار وجود دارد که این مقاله در صدد تبیین مفهوم نوآوری مردمی و برخاسته از جامعه با نوآوری برخاسته از بازار و کسب و کارها است. از سوی دیگر تفاوت جنبش های نوآوری برخاسته از جامعه و نهادهای علم، فناوری و نوآوری را به لحاظ بازیگران عمده، اولویت ها، انگیزه ها و پیشران ها، منابع، محل فعالیت، اشکال دانش، چگونگی مالکیت و تصاحب و همچنین به لحاظ زمینه های فعالیت مورد بررسی قرار می دهد. نوآوری های مردمی با مسایل و چالش هایی مواجه مثل میزان موفقیت، عدم پایداری و استمرار و بزرگ شدن مقیاس اثرگذاری فراگیر است. نتیجه سیاستی که بر این نوشتار مترتب می شود، بهره گیری از ظرفیت عموم مردم و به طور مشخص بازنشستگان که هم تجربه دانشی و هم تجربه عملی کارآمدی دارند، در جهت حل مسایل عمومی جامعه اعم از بخش روستایی و شهری و اعم از حوزه های مرتبط با بخش کشاورزی، صنعت و خدمات است که مسیر پیشرفت و حل مسایل مرتبط با زندگی مردم را تسریع می کند.

  کلیدواژگان: نوآوری، نوآوری مردمی، نوآوری برخاسته از بازار
 • هادی صفری*، سپهر قاضی نوری صفحات 8-18

  پژوهش هایی که به ایجاد فهمی بنیادی درباره موضوع پژوهش منجر می شوند و هدف کاربردی خاصی ندارند پژوهش های بنیادین نامیده می شوند. جنبه های مختلف این پژوهش ها موضوع تحقیق دانشمندانی از ایران و جهان بوده است. شناخت بیشتر دانشمندان ایرانی از شرایط خاص ایران و تاثیر آن بر پژوهش های بنیادین و نیز تاثیر آن ها بر سیاست گذاران علمی کشور، بررسی نظرات آن ها را برای فهم بهتر روند سیاست گذاری علوم و تحقیقات بنیادین در ایران ضروری می سازد.در اثر حاضر، تلاش شد تا با بررسی مقالات و کتب فارسی و انگلیسی نویسندگان ایرانی درباره پژوهش های بنیادین و نیز قوانین و اسناد بالادستی مرتبط، نقشه ای از این پژوهش ها و دیدگاه های گوناگون ترسیم شود. پژوهش های مختلفی در حوزه های ماهیت این پژوهش ها، سیاست گذاری عمومی در قبال آن ها، بررسی وضعیت این پژوهش ها با معیارهای علم سنجی و جنبه های جامعه شناختی و تاریخی صورت گرفته است که پژوهش های سیاست گذارانه در این اثر بررسی شده اند.در مجموع، به نظر می رسد به رغم عدم موفقیت عملی در سیاست گذاری مناسب در حوزه علوم پایه، اجماع نظری در وضعیت فعلی علوم پایه، شیوه های سیاست گذاری و لزوم حمایت دولتی از آن در بین محققین وجود دارد و از نظر محققین، مشکل اصلی فاصله سیاست گذاری و اجرا در ایران است.

  کلیدواژگان: پژوهش های پایه، علوم پایه
 • سیده معصومه احمدی، جواد سلیمانپور، عباس پور حسین گیلاکجانی* صفحات 18-25

  علم سنجی فن تجزیه و تحلیل آماری و کمی متون علمی است که به عنوان یکی از رایج ترین روش های ارزیابی وضعیت کلی علم، پژوهش و فناوری در سطوح ملی و بین الملل شناخته شده است. این علم در دهه هفتاد میلادی در روسیه شوروی پدید آمد. بررسی کمی تولیدات علمی، سیاستگذاری علمی، ارتباطات علمی دانش پژوهان و ترسیم نقشه علم بخش مهمی از موضوعات این حوزه اند. مطالعه کیفی حاضر به روش کتابخانه ای انجام شده است. ابتدا با استفاده از کلمات کلیدی اختصاصی علم سنجی، شاخص های علم سنجی، نرم افزارهای علم سنجی و معادل انگلیسی آنها، جستجوی جامع در بانک های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی انجام گردید. اسناد و مقالات الکترونیکی مرتبط با این موضوع جستجو و جمع آوری شد. پس از غربالگری چند مرحله ای نهایتا 15 مقاله انتخاب و سپس تجزیه و تحلیل نهایی انجام گردید. محدودیت جستجو شامل مقالات منتشر شده پس از سال 1388 بود، به جز برخی مقالات خاص که لازم بود برای تکمیل بررسی به آنها مراجعه شود. با توجه به اهمیت علم سنجی برای جامعه علمی، این مقاله مروری به بررسی شاخص های جدید علم سنجی می پردازد. از این رو، ابتدا علم سنجی و شاخص های مهم و نوین آن معرفی گردید سپس، نرم افزارهای علم سنجی و کاربرد آنها بیان شده و نهایتا در بخش آخر نتیجه گیری کلی تحقیق ارایه می گردد.

  کلیدواژگان: علم سنجی، پیشینه علم سنجی، اهداف علم سنجی، شاخص های علم سنجی، نرم افزارهای علم سنجی
 • زهرا دوست زاده، محسن حاجی زین العابدینی* صفحات 26-32
  سرریز اطلاعات به حجم اطلاعات عظیم طبقه بندی نشده اشاره دارد که فرد برای استفاده و برطرف کردن نیازهای خود در میان آن سردرگم شده، در واقع فرد در مقابل بمباران اطلاعاتی قرار می گیرد. سرریز اطلاعات شرایطی است که در آن به دلیل میزان زیادی ورودی های ارتباطی در یک سیستم یا فرد، پردازش اطلاعات ممکن نیست و منجر به از کار افتادن سیستم می شود. جامعه شناسان و پژوهشگران علوم سیاسی، سرریز اطلاعات را مفهومی سیستماتیک یا جهانی می بینند که درآن به دلیل سیل عظیم پیام ها در محیط، بسیاری از آنها نادیده می مانند. سرریز اطلاعات باعث می شود که کاربر در هنگام دسترسی به اطلاعات مورد نیاز دچار سردرگمی  و یا استرس شود. استرس ریشه خیلی از بیماری های محیطی و صنعتی می باشد. امروزه هر فردی نیاز به دانش خودی دارد که وارد سبک زندگی شود که برای او ارامش را به ارمغان اورد.وجود سرریزاطلاعات باعث ایجاد مشکلاتی همچون اضطراب اطلاعاتی در کاربر می شود که در مقاله حاضر ابتدا به بیان مفهوم  سرریز اطلاعات  و نقش آن به ایجاد اضطراب اطلاعاتی می پردازد.
  کلیدواژگان: سرریز اطلاعات، بمباران اطلاعاتی، اضطراب اطلاعاتی، اضافه بار اطلاعاتی، استرس
 • حسن یگانه*، فاطمه فامیل سعیدیان صفحات 33-41
  متاورس ها جهان های مجازی سه بعدی هستند که در آن افراد از طریق آواتار با یکدیگر و با عوامل نرم افزاری با استفاده از استعاره از دنیای واقعی اما بدون محدودیت های فیزیکی آن تعامل دارند. استدلال می شود که تنظیم مقررات نکردن آواتارها در متاورس می تواند پیامدهای جدی داشته باشد زیرا ساختار فضای مجازی اجازه می دهد بین هویت واقعی یک فرد و هویت مجازی آنها تفکیک ایجاد شود. در حالی که فضای مجازی اغلب واقعی تر از زندگی واقعی در نظر گرفته می شود، آسیب های وارد شده در فضای مجازی اغلب غیرواقعی در نظر گرفته می شوند، زیرا طبیعتا آسیب های فیزیکی و بدنی نیستند، اما پیامدهای آن در زندگی واقعی اثر می گذارد از آسیب های روانی گرفته تا کلاهبرداری های مالی، رسوایی و جعل هویت. لذا در این مقاله پس از تعریف متاورس، آواتار، زیست بوم متاورس و اهمیت آواتار در این زیست بوم، به بررسی انواع آسیب هایی که یک آواتار می تواند در متاورس ایجاد کند و به طور بالقوه منجر به گسترش دنیای واقعی شوند می پردازیم، چالش های حقوقی آواتارها را تجزیه و تحلیل می کنیم و در نهایت رهیافت های حقوق و مقررات برای گذر از چالش های موجود را مرور و وارسی می نماییم.
  کلیدواژگان: متاورس، زیست بوم متاورس، آواتار، چالش حقوقی، رهیافت، حقوق شرکت ها
 • محمدحسین رونقی* صفحات 42-47

  اینترنت اشیاء اشاره به اشیاء هوشمند توزیع شده، شبکه های حسگر و ابزارهای پوشیدنی با هدف تبادل اطلاعات دارد و ارایه خدمات از طریق شبکه های حسگر عامل کلیدی برای ایجاد محیط های هوشمند است. در حال حاضر داده اینترنت اشیا در محیط خارجی قابل اطمینان نیست، از همین رو در زمان تسهیم با بخش های دیگر، کنترل داده دچار نقصان می شود. برای غلبه بر چنین محدودیتی فناوری ذخیره سازی غیرمتمرکز مطرح می شود. فناوری زنجیره بلوک اشاره به پایگاه داده یا دفتر کل توزیع شده ای دارد که از مجموعه ابزارهای متصل شده به شبکه همانند یک شی محافظت می کند. از همین رو در این پژوهش در مرحله اول به دنبال شناسایی نیازمندی های اساسی زنجیره بلوک با توجه به اینترنت اشیا با استفاده از روش تحلیل محتوا هستیم. در مرحله بعد تفسیر خبرگان با استفاده از روش دلفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. پنل خبرگان شامل دوازده نفر از افراد دارای سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات می شود. در انتها از روش تحلیل سلسله مراتبی بر پایه فازی نوع دو برای رتبه بندی مولفه ها استفاده گردید. یافته های اصلی پژوهش نشان داد که چالش های قوانین و حاکمیت (31/0)، استانداردها (21/0)، حریم خصوصی (16/0)، نقص امنیتی (10/0)، مدیریت داده مقیاس پذیر (08/0)، سرعت شبکه (05/0)، پیچیدگی (03/0)، قابلیت تعامل (03/0) و فورک (02/0) به ترتیب چالش های دارای اهمیت هستند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان اذعان داشت افزایش درخواست کاربران برای ارتباط امن در شبکه اینترنت اشیا موجب شده است انطباق با شبکه زنجیره بلوک به عنوان راهکار امنیتی ارایه گردد. همچنین انطباق زنجیره بلوک در محیط اینترنت اشیا الزامات امنیتی و اعتمادی خاص خود را ایجاد می کند.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیاء، زنجیره بلوک، حاکمیت، روش دلفی، مجموعه فازی نوع دو
 • نیلوفر دلیری* صفحات 48-53

  هدف :

  هدف این پژوهش شناسایی نیاز های اطلاعاتی معلولان؛ به ویژه مبتلایان به اوتیسم است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با مرور مطالعات پیشین، جستجوی منابع، مشاهده سایت ها و پایگاه ها، انجام شده است. 

  نتیجه گیری

  تاکنون علت و درمان طیف اوتیسم به صورت قطعی مشخص نشده است. کتابداران کتابخانه ها می توانند همچون روانشناس عمل کنند و از طریق معرفی کتب مناسب، قصه گویی، پخش کلیپ مرتبط و سایر فعالیت ها، نقش بسزایی در رشد سطح فکری و اجتماعی و رفع نیاز های اطلاعاتی این افراد داشته باشند.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، معلولان، اوتیسم، نیاز های اطلاعاتی
 • رقیه ستاری، علی اکبر موسوی موحدی* صفحات 54-59
  همه گیری اخیر کووید-19 موجب توسعه اهمیت حیاتی فناوری های دیجیتال در مراقبت های بهداشتی شده است. هم اکنون بیش از هر زمان دیگری، مدل های سنتی مراقبت های بهداشتی با فناوری های دیجیتالی که به طور فزاینده ای در حال رشد هستند در حال جایگزینی اند. به طوری که بسیاری از مردم برای دسترسی به خدمات و درمان های پزشکی به اینترنت و دستگاه های دیجیتال تکیه می کنند. پیشرفت ابزارهای دیجیتال، متحول کننده در خدمات سلامت می باشد و نویدبخش مراقبت های ویژه برای بیماران هستند. زیست حسگرها برای نظارت بر بیمار به صورت تمام وقت استفاده می شوند که امکان تشخیص و مداخلات سریع را فراهم می کنند. ربات ها نیز برای مراقبت، توانبخشی و جراحی های دقیق حتی از راه دور و یا تحویل هدفمند دارو فعال می باشند. همچنین از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به طور گسترده برای ساخت سیستم های تصمیم گیری بالینی خودکار در پزشکی، استفاده می شود. دستگاه های دیجیتال توانایی تشخیص دقیق حتی در مراحل اولیه بیماری، درمان بیماری ها و ارتقاء مراقبت های بهداشتی برای پزشکی فردی را دارند و فرصت های متعددی را برای تسهیل پیشگیری، تشخیص زودهنگام بیماری های تهدیدکننده زندگی و مدیریت شرایط مزمن خارج از محیط های مراقبت های بهداشتی سنتی ارایه می دهند. سلامت دیجیتال گردش داده از بیماران (داده های تولید شده همزمان توسط بیمار)، انتقال به دستگاه ها و یا متخصصان و یا ماشین های سلامت که داده ها را تجزیه و تحلیل و معنا و ابداع مدل می کنند فراهم ساخته، سپس اطلاعات و درمان هایی که مورد نیاز بیمار می باشد توصیه و مدیریت می شود.برای پیشرفت و کاربری بهینه پزشکی، موضوع حایز اهمیت، سواد سلامت دیجیتال است که نیاز مبرم به پشتیبانی علوم پایه و بنیادی همگرا با علوم مهندسی می باشد تا کار عمیق و تشخیص اصیل بیماری به ویژه بیماری های پیچیده و صعب العلاج در مراحل اولیه حاصل شود.
  کلیدواژگان: سلامت دیجیتال، زیست حسگر، ربات، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، پزشکی فردی، داده های همزمان بیمار، سواد سلامت دیجیتال
 • یحیی سفیدبخت*، نگین صفائی حشکوائی، فاطمه بیانی، ساره ارجمند، نرگس پرنیائی صفحات 60-69
  نوآوری ها و دستاورد های تشخیصی و درمانی در طول تاریخ علوم پزشکی منجر به کاهش میزان بیماری ها و افزایش طول عمر انسان ها و در نتیجه باعث بهبود کیفیت زندگی شده است. یکی از دستاوردهای مهم در تاریخ پزشکی، مربوط به کشف انسولین در سال 1921 (دو سال پس از اتمام جنگ جهانی اول در اروپا و غرب آسیا) می باشد که حاصل تلاش های تیم تحقیقاتی کانادایی مستقر در تورنتو بود. این تحقیقات به رهبری یک پزشک جراح و یک فیزیولوژیست و بیوشیمی دان انجام شد و جایزه نوبل در فیزیولوژی یا پزشکی در سال 1923 به آنها اعطا شد. در طی صد سال پس از این کشف، تحقیقات مربوط به انسولین به منظور تعدیل بیماری دیابت توسط بسیاری از دانشمندان دیگر در دوره های زمانی مختلف به انجام رسیده است. کشف انسولین و توسعه داروهای جدید برپایه آن، منجر به ظهور بینش و درک علمی جدید از دیابت شد و همچنین زمینه توسعه رویکرد های جدید برای نظارت بر این بیماری را فراهم آورد. تلاش های دانشمندان از زمان کشف انسولین منجر به بهبود کیفیت زندگی و نجات جان میلیون ها انسان در سراسر جهان شده است.
  کلیدواژگان: دیابت، کشف انسولین، آمار جهانی دیابت، علوم پایه، جوایز نوبل
 • احمد امیری*، صدیقه عابدان زاده، باقر دوائیل، سید محسن اصغری، احمد شعبانی، علی اکبر موسوی موحدی صفحات 70-76

  در سال 2022 جایزه نوبل شیمی به طور مشترک به بری شارپلس، مورتن ملدال، و کارولین برتوزی به دلیل تلاش هایشان در حوزه «شیمی کلیک» اهدا گردید. برای ساده کردن واکنش های سخت، شیمی کلیک در سال 2001 توسط شارپلس به دنیای علم معرفی شد و به وسیله ی آن می توان به روش ساده، مولکول های کوچک را در کنار یکدیگر قرار داد؛ لذا واژه کلیک برای آن به کار برده می شود. شارپلس و ملدال به صورت مستقل واکنش اتصال آلکین-سیکلوآلکین با آزید را طراحی کردند که در حضور کاتالیزور مس با راندمان بالا صورت می گیرد و به صورت گزینشی تولید صد در صد یک محصول را در پی دارد. برتوزی واکنش های کلیک را به دنیای علوم زیستی اتصال داد و از آن برای واکنش های بیواورتوگونال یا متعامد زیستی بهره گرفت. واکنش های کلیک را می توان در واکنش های زیستی مربوط به سلول های زنده بدون آسیب رسانی استفاده کرد. با توجه به دستاوردهای شیمی کلیک، می توان چشم انداز روشنی را در شناخت و درمان سرطان متصور نمود. در این مقاله سعی شده است توضیحی ساده و کارآمد در مورد شیمی کلیک و برندگان جایزه نوبل شیمی 2022 ارایه شود.

  کلیدواژگان: جایزه نوبل، شیمی کلیک، گزینش پذیری، علوم زیستی
 • سعید شفیعی ثابت*، آناهیتا علیزاده، مریم کیانی صفحات 77-84
  بسیاری از پیشرفت های علمی جوامع بشری درنتیجه استفاده از حیوانات در رده های مختلف جانوری است. گونه های حیوانات متعددی برای توسعه دانش، به عنوان گونه مدل در علوم مختلف شناخته شده می باشند. البته این موضوع دارای اهمیت است که اصول اخلاقی و بررسی رفاه در حیوانات قبل، در حین و بعد از انجام آزمایش ها رعایت گردد. در این مقاله اصول سه گانه جایگزینی، کاهش و پالایش در انجام مطالعات پژوهشی حیوانات معرفی می گردد. همچنین منابع کاربردی در دسترس و معتبر دستورالعمل های آزمایش های تحقیقاتی با تاکید بر رعایت اصول اخلاق و رفاه در حیوانات ارایه می گردد. در انتها، به اهمیت گزارش دهی و همکاری بین محققین و کارکنان مراقبت از حیوانات در انجام آزمایش های حیوانی می پردازیم. با رعایت اصول اخلاقی و همچنین رسیدن به اهداف غنی سازی شرایط زندگی حیوانات در اسارت، اعتبار و روایی نتایج علمی در تحقیقات بیشتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: گونه مدل، پیشرفت علمی، تکرارپذیری، فرهنگ
 • منصوره مظاهری*، آسیه حسینی، معصومه محمودی میمند صفحات 85-93
  امروزه اجماع نظر جهانی بر این است که سیستم غذای جهانی قادر به تغذیه خوب برای تمامی مردم نیست و باعث فرسایش محیط زیست و از دست رفتن تنوع زیستی هم می شود، به گونه ای که برای غلبه بر چالش های سوء تغذیه مداوم و فقر مناطق روستایی که با تغییرات اقلیم تشدید می شوند، نیاز به تغییرات اساسی است. در سال های اخیر رویکردهای کشاورزی- اکولوژیکی، منجر به پیشرفت های خوبی در زمینه های علمی و کشاورزی شده است، همچنین راهکارهایی را برای تغییر سیستم های کشاورزی و غذایی پیشنهاد می کنند. سیستم های غذایی پایدار پتانسیل حفاظت از سلامت انسان و حمایت از پایداری محیط زیست را دارند. سیستم های غذایی شامل طیف وسیعی از بازیگران و فعالیت های ارزش افزای مرتبط با آنها در طول زنجیره غذایی، شامل تولید، انبارداری و نگهداری، پردازش، توزیع، مصرف و دفع محصولات غذایی است. ایمنی، امنیت غذایی و پایداری سیستم غذایی مباحث چندوجهی هستند که تامین بخشی از آن برعهده دولت ها، بخشی برعهده صنایع و بخش های خصوصی و قسمتی نیز برعهده مردم است که باید در این زمینه مشارکت و آگاهی داشته باشند. این مباحث باید در یک زنجیره کامل از مزرعه تا سفره، در چارچوب سیاست هماهنگی دیده شوند و اتصال بین تمام حلقه ها در این زنجیره به طور مناسب وجود داشته باشد. در این مطالعه سیستم غذایی پایدار و عناصر آن تعریف شده و اهمیت آن بیان می شود.
  کلیدواژگان: سیستم پایدار، غذا، تنوع زیستی، امنیت غذایی، زنجیره غذایی
 • علی اکبر موسوی موحدی* صفحه 94

  منزه است آن خدایی که نور اسمان ها و زمین است و نور او همه جا را فراگرفته است. او قبل از هر چیز و برتر از هر چیز و آشکار کننده هر چیز است.نور به معنای روشنایی و فروغ، آن چیزی است که در حقیقت نفس خودش ظاهر است، بنابراین هر چیزی را نیز روشن و ظاهر می سازد. نور برای ذهن انسان در مقایسه با تاریکی و ظلمت فهم می شود؛ همانطور که چراغی از نور، تاریکی را در هم می شکند و به سبب آن رنگ و شکل هویدا می گردد. از هر بعدی نظاره کنیم، خورشید نه تنها روشنایی سیاره زمین را تامین می کند، بلکه نور و حرارت آن منشا حیات است. نور حقیقت از ذات پروردگار هستی و به اراده او جاری شده، از حجاب-های بسیار عبور می کند، غلیظ تر و با نور کمتر می گردد تا در این دنیا به شکل این روشنایی حسی که اذهان ما آن را می-شناسد، تجلی یابد. پس نور دارای مراتب است و هر مرتبه یا عالم آن، پندار و ماهیت طبقه زیرین خود است که از آن جاری می شود. برای مثال، می توانیم نور ماه را توصیف کنیم که از پنجره عبور می کند و به آینه برخورد می کند، آینه آن را به زمین منعکس می کند. نوری که بر زمین افتاده را می توان دنیا دانست که هرکس به آن نگاه کند مستقیما به منشا آن که ماه است پی می برد، اما فراموش نشود که نور ماه نیز از خورشید انعکاس می یابد. انوار زمینی از انوار آسمانی شعله می گیرند، ولی انوار آسمانی را نمی توان به صورت شکلی و ذهنی تصور نمود، بلکه بر مفهوم آن می باید تعمق کرد. چشم ما حتی به نور خورشید نمی تواند خیره نگاه کند چه رسد به انوار آسمان! پس دیدن آن نور نیاز به چشمی دگر دارد که در متون، آن را بر حسب تجربه هر شخص با نام های متعددی همچون چشم دل، چشم روح، چشم عقل و... خوانده اند و برای هر کدام مراتبی را درنظر گرفته اند. لذا می باید به دنبال دیدن نور حقیقت بود تا بلکه پروردگار هستی، پرتویی از آن را بر نفس ما بتاباند. آن پرتو علم است، که نور آن هر چیزی را در مرتبه و موقعیت ما، چه در انفس و چه در افاق هویدا می کند. لایه های آسمان را از ذات نور دریابیم و هر انسان را با میزان نور موقعیت یابی کرده و ظرفیت ها را بشناسیم، تا بلکه مفهوم عدالت را که خود از جنس نور است ادراک نماییم. اما آیا نور حقیقت در این دنیا وجود دارد؟ چگونه راهی به ما نشان داده می شود تا با پیمودن آن راه، چراغ وجود خود را به شیشه ای جلا دهیم و نور حقیقی را منعکس کنیم. پارسایی هدایتگر وجود انسان به سوی انوار متعالی است که حقایق اسمان ها و زمین و انچه بین انهاست را رهنمون می سازد. عارفان با تمرکز بر نور حق ، طاعت را برمی گزینند و به دنیا نمی نگرند، مگر اینکه نور الهی را قبل و بین و بعد از هر چیزی ببینند و از هر صحنه پند گیرند. خداوند نور هدایت را می تابد و هر فرد یا شییی به اندازه ظرفیت و قابلیت بهره مند می شود. هیچ چیز در این عالم نیست الا که نمودی است بر آن عالم نور؛ پس بر انسان است تا بر نور متجلی تعمق کند تا بتواند آن دالان نور حقیقت را ادراک نماید.

  کلیدواژگان: نور حقیقت، پارسایی، دانش، حکمت، علم (ساینس)، صفای دل، الهام، ظرفیت سازی، توانایی ضمیر، تجلی نور
|
 • AliAkbar Moosavi-Movahedi * Page 1

  In fact, digital health is the application of information theory and communication technology based on artificial intelligence (AI) to exchange medical information. Digital health involves connecting health-related data, including data generated by patients themselves, and harnessing the power of common technological tools, such as smart phones, health bands, apps, platforms, social media, and sensor devices that exist in the living environment. Digital health as the flow of data from patients (patient-generated data) remotely, not just in hospitals, to devices or health professionals (who analyze and interpret the data), then back to required devices, which describes the data, it means that finally the information and treatments needed by the patient are recommended and managed. The good news is that using AI to create intelligent processes and workflows can make healthcare simpler, cheaper, more effective, more personalized and fairer. Machine learning, a popular subfield of artificial intelligence, uses large data sets and identifies patterns of interaction between variables. These techniques can uncover previously unknown diseases, generate new hypotheses, and lead researchers and clinicians to automatically understand disease and make medical decisions and answer questions. Today, digitalization has reached all aspects of life. The convergence of innovative technologies and biomedical science is advancing rapidly and transforming medical and health services. Current health care models are in transition and are gradually becoming digital health care, moving beyond traditional hierarchies and providing valuable services to patients. In order to achieve the strategic goals of digital health, relevant officials should try to link medical science with artificial intelligence and digital systems. It is worth mentioning that this position requires digital literacy in health that both the medical system and the patient must be taught. The important thing is that digital literacy is not only its applications, but it needs interdisciplinary connection and scientific convergence, the driving engine of which is formed in the first-hand research of basic sciences and engineering. Therefore, the future of medical services will reach personalized medicine and the infrastructure of digital systems depends on its advanced literacy. The principle of literacy is formed in transcendental education and research-based knowledge and scientific authority, which is based on basic sciences and its design and construction goes back to engineering sciences. Therefore, medicine and health services need knowledgeable human resources in the field of digital health that are educated and cultivated in other fields. This foresight teaches us that medical science and its services need education, scientific and research integration that deserves attention now. 

 • Saied Reza Ameli * Pages 2-7

  Innovation is crucial for societal progress and the resolution of social challenges. However, there are differences between innovation arising from the market and innovation arising from society and people. Market innovation typically aims to develop products or services that can be sold for a profit, while innovation arising from society is often motivated by addressing societal challenges and improving the lives of individuals. Innovation arising from society and people is typically driven by a different set of players, priorities, motivations, resources, and places of activity compared to the institutions of science, technology, and innovation. While scientific innovation is often driven by researchers and institutions with a focus on advancing knowledge and understanding, innovation arising from society is more likely to involve individuals and groups who are directly affected by societal problems and who are motivated to find solutions. One challenge facing innovation arising from society is the issue of sustainability and scalability. Successful innovations must be sustainable over the long term and have the potential to be scaled up to have a broader impact. One potential solution proposed in the article is to tap into the knowledge and experience of retirees to solve societal problems, particularly in the rural and agricultural sectors. This would enable the transfer of practical skills and knowledge to younger generations, while also providing retirees with meaningful opportunities to contribute to society. Overall, innovation arising from society and people has the potential to address important social challenges and improve people's lives. By recognizing and supporting these innovations, we can accelerate progress and create societies that are more inclusive.

  Keywords: Innovation, People Innovation, Innovation Arising from Market
 • Hadi Safari *, Sepehr Ghazinoory Pages 8-18

  Researches that lead to a fundamental understanding of the research subject and do not have a specific practical purpose are called fundamental researches. Various aspects of these studies have been the subject of research by researchers from Iran and the world. More knowledge of Iranian researchers about Iran's special conditions and its effect on basic researches as well as their influence on the country's scientific policy makers makes it necessary to examine their opinions for a better understanding of the policy making process of basic science and researches in Iran.In the present work, an attempt was made to draw a map of these researches and various viewpoints by examining Persian and English articles and books of Iranian authors about fundamental researches as well as relevant higher law and documents. Various researches have been carried out in the fields of the nature of basic researches, public policies towards them, the investigation of the status of these researches with scientometric criteria and sociological and historical aspects.In general, it seems that despite the lack of practical success in proper policy making in the field of basic sciences and research, there is a theoretical consensus in the current state of basic sciences, policy methods and the need for government support among researchers. According to researchers, the main problem in Iran is the gap between policy making and implementation.

  Keywords: basic research, basic science
 • Seyedeh Masoumeh Ahmadi, Javad Soleimanpour, Abbas Pourhosein Gilakjani * Pages 18-25

  Scientometrics is the technique of statistical and quantitative analysis of scientific texts, which is known as one of the most common methods of evaluating the general state of science, research, and technology at the national and international levels. This science emerged in the 1970s in Soviet Russia. Quantitative examination of scientific productions, scientific policy making, scientific communication of scholars, and drawing of science map are important part of the subjects of this field. The present qualitative study has been carried out using the library method. First, a comprehensive search was conducted in reliable domestic and foreign databases using the specific keywords of scientometrics, scientometric indicators, scientometric software, and their English equivalents. Electronic documents and articles related to this topic were searched and collected. After multi-stage screening, finally 15 articles were selected and then the final analysis was done. The search limit included articles published after 2018, except for some specific articles that needed to be referred to in order to complete the review. Considering the importance of scientometrics for the scientific community, this review article examines the new indicators of scientometrics. Therefore, first, scientometrics and its important and new indicators were introduced, then scientometric software and their applications were described, and finally, the general conclusion of the research was presented in the last part.

  Keywords: Scientometrics, scientometric goals, Scientometric Indicators, scientometric software
 • Zahra Doostzade, Mohsen Haji Zeinolabedini * Pages 26-32
  Information overflow refers to the amount of unclassified information that a person gets confused in order to use and meet his needs. In fact, a person is faced with information bombardment. Information overflow is a condition in which there is a large amount of communication inputs in a system or person, information processing is not possible and it leads to system failure. Sociologists and political science researchers see information overflow as a systematic or global concept in which many of them are ignored due to the huge flood of messages in the environment. The overflow of information causes the user to get confused or stressed when accessing the required information. Stress is the root of many environmental and industrial diseases. Today, every person needs self-knowledge to enter into a lifestyle that will bring him peace.The existence of information overflow causes problems such as information anxiety in the user, which in this article first explains the concept and its role in creating information anxiety.
  Keywords: Information overflow, information bombardment, Information Anxiety, information overload, Stress
 • Hassan Yeganeh *, Fatemeh Famil Saeedian Pages 33-41
  Metaverses are immersive three-dimensional virtual worlds in which people interact as avatars with each other and with software agents, using the metaphor of the real world but without its physical limitationsIt is argued that not regulating avatars in the metaverse can have serious ramifications as the very structure of cyberspace permits a separation between a person’s real identity and their virtual one. while cyberspace is often regarded as more real than real life, harms committed in cyberspace are often dismissed as not really real, as they are by their nature not physical, bodily harms, but has real-life consequences ranging from psychological trauma to financial fraud, defamation and identity theft. Therefore, in this article, after defining the metaverse, avatar, metaverse ecosystem and the importance of avatar in this ecosystem, we will examine the types of damage that an avatar can cause in the metaverse and potentially lead to the expansion of the real world, analyze the legal challenges of avatars and We analyze and finally review the approaches of laws and regulations to overcome the existing challenges.
  Keywords: Metaverse, Metaverse ecosystem, Avatar, Legal challenge, approach, Companies’ rights
 • MohammadHossein Ronaghi * Pages 42-47

  Internet of Things (IoT) refers to the distributed smart sensor objects, sensor networks and wearable devices with the purpose of exchanging information and services through sensor networks are the key for creating smart environments. Present IoT data is not trustworthy in the external environment, as data manipulation is lacking when data is shared with other parties. To overcome the above-mentioned limitation of IoT, the emerging secure decentralized storage technology; the blockchain technology refers to the distributed database or ledger that preserve connected devices record sets as a new thing. Therefore, we aim to identify the essential implementation requirements of blockchain in the IoTs by content analysis. In the second phase evaluate interpretation of experts by Delphi method. Panel of information technology experts consists twelve members who work on IT sector. Finally, we use Analytic Hierarchy Process method under interval type 2 fuzzy logic for ranking codes. An important part of the results revealed the importance of Regulations and governance (0.31), Standards (0.21), Privacy (0.16), Security flaw (0.10), Scalable data management (0.08), Network speed (0.05), Complexity (0.03), Interoperability (0.03) and Fork (0.02) in security challenges of IoTs in Blockchain. According to the results of this study, the growing needs of the users for secure communication in IoT network infrastructures while adopting blockchain as a security solution. However, adopting blockchain in the IoT environment imposes certain security and trust issues/requirements.

  Keywords: internet of things, Blockchain, Governance, Delphi technique, Type-2 fuzzy set
 • Niloofar Daliri * Pages 48-53

  The purpose of this study is to identify information needs of disabled people especially those affected by Autism.This study is performed according to library method considering literature, searching resources, reviewing websites, and databases.Up to now, no decisive treatment determined to cure Autism. The librarians in the libraries can act like psychologists. They play significant role to elevate thinking levels, thinking growth, and meeting the information needs of these people through introducing suitable books, storytelling, showing related video clips and other activities.Libraries specific for disabled people should have standard toilet, parking lot in the library ground, suitable commuting equipment, signs to guide the people, automatic door, patient service providers, and experts familiar to disable people behavior.

  Keywords: Specialized Disabled People Library, Autism, Disable people understanding
 • Roghayeh R. Sattari, Ali A Moosavi Movahhedi * Pages 54-59
  The recent Covid-19 pandemic has developed the critical importance of digital technologies in healthcare. Now more than ever, traditional models of healthcare are being replaced by increasingly digital technologies, with many people relying on the Internet and digital devices to access medical services and treatments. The advancement of digital tools is revolutionizing health services and many emerging devices promise special care for patients.Biosensors are used for full-time patient monitoring, which enables rapid diagnosis and interventions. Robots are also active for care, rehabilitation and precise surgeries even remotely or targeted delivery of medicine. Also, artificial intelligence and machine learning are widely used to build automated clinical decision-making systems in medicine. Digital devices have the ability to accurately diagnose even early stages of disease, treat disease, and enhance health care for personalized medicine, offering numerous opportunities to facilitate prevention, early detection of life-threatening diseases, and management of chronic conditions outside of traditional health care settings.Digital health is the flow of data from patients (data generated simultaneously by the patient), transfer to devices or specialists or health machines that analyze the data and provide meaning and model creation, then provide information and treatments and managed the needs of the patient.For the progress and optimal use of medicine, the issue of digital health literacy is an urgent need for the support of basic and fundamental sciences converging with engineering sciences so that in-depth work and genuine diagnosis of diseases, especially complex and incurable diseases, can be achieved in the early stages.
  Keywords: Digital Health, Biosensor, Robot, artificial intelligence, Machine Learning, Personalized Medicine, real time patient data, digital health literacy
 • Yahya Sefidbakht *, Negin Safaei Hashkavaei, Fatemeh Bayani, Sareh Arjmand, Narges Parniaei Pages 60-69
  Diagnostic and therapeutic innovations and achievements throughout the history of medical sciences have led to a reduction in the number of diseases and an increase in the life expectancy of humans, thus improving the quality of life. One of the most important achievements in the history of medicine is related to the discovery of insulin in 1921 (two years after WW1), which was the result of the efforts of a Canadian research team based in Toronto. This research was conducted by a surgeon and a physiologist biochemist, and it won them the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1923. During the hundred years after this discovery, research on insulin has been done to reduce the manifestations of diabetes by other famous people in different time periods. The discovery of insulin and development of new drugs based on it, which like many other important discoveries in applied and therapeutic fields were mainly carried out by basic science scientist, led to the emergence of new insights and scientific understanding of diabetes and also provided the basis for the development of new approaches to monitor this disease. Since the discovery of insulin, the efforts of scientists have improved the quality of life and saved the lives of millions of people around the world over the past hundred years.
  Keywords: Diabetes, insulin Discovery, Diabetes Statistics, basic Sciences, Nobel Prize
 • Ahmad Amiri *, Sedigheh Abedanzadeh, Bagher Davaeil, Seyed Mohsen Asghari, Ahmad Shaabani, AliAkbar Moosavi-Movahedi Pages 70-76

  Nobel Prize 2022 in Chemistry was jointly awarded to three scientists, Barry Sharpless, Morten Meldahl, and Carolyn Bertozzi. This award was given due to the efforts of these three scientists in the field of "click chemistry". Simply known as the simplification of difficult reactions, click chemistry was introduced to the world of science in 2001 by Sharpless. Click chemistry means small molecules can be put together in a simple way, and the word click is indicative of this issue. Sharpless and Meldal independently designed the alkyne-cycloalkyne coupling reaction with azide. This reaction takes place in the presence of a high-efficiency copper catalyst and selectively produces one hundred percent of a product. Bertozzi connected click reactions to the world of biological sciences and used these reactions for bio-orthogonal reactions. Click reactions can be used in biological reactions involving living cells without damaging them. According to the achievements of click chemistry, we can imagine a clear perspective in cancer recognition and treatment. In this article, an attempt has been made to provide a simple and efficient explanation about click chemistry and the winners of the Nobel Prize 2022 in Chemistry.

  Keywords: Nobel Prize, click chemistry, Selectivity, Biological sciences
 • Saeed Shafiei Sabet *, Anahita Alizadeh, Maryam Kiani Pages 77-84
  Many of the scientific advances from human societies are the result of the use of animals across different taxa. A range of animals are used as ‘model’ species in many fields of science in order to generate new knowledge and to develop or confirm scientific theories. It is fundamentally important to consider the ethical principles of animal use, and to monitor the welfare of animals before, during and after experimental interventions. In this article, the three principles of Replacement, Reduction and Refinement for animal research are introduced. We also discuss practical and reliable existing guidelines for research experiments with an emphasis on compliance with best practice principles of animal ethics and welfare. Lastly, we discuss the importance of transparent, accurate reporting and cooperation between researchers and technicians when conducting animal experiments. The application of ethical principles and optimization of the living conditions of animals in captivity will enhance and improve the validity and reliability of scientific outcomes and progress.
  Keywords: model species, scientific progress, Reproducibility, Culture
 • Mansooreh Mazaheri *, Asiyeh Hosseini, Masoumeh Mahmoudi-Maymand Pages 85-93
  Today, the global consensus is that the global food system is not able to feed all the people well and it also causes environmental erosion and loss of biodiversity, so that in order to overcome the challenges of continuous malnutrition and poverty in rural areas that are intensified by climate change, fundamental changes are needed. In recent years, agro-ecological approaches have led to good progress in the scientific, agricultural and political fields and suggest solutions for changing agricultural and food systems. Sustainable food systems have the potential to protect human health and support environmental sustainability. Food systems include a wide range of actors and their associated value-added activities along the food chain, including production, storage, processing, distribution, consumption and disposal of food products. Safety, food security and sustainability of the food system are multi-faceted topics, which are partially provided by governments, partially by industries and private sectors, and partially by the people, who must participate and be aware of this issue. These issues should be seen in a complete chain from farm to table, in the framework of coordinated policy, and the connection between all the links in this chain should exist properly. In this study, the sustainable food system and its elements are defined and its importance is showed.a
  Keywords: Sustainable System, food, Biodiversity, Food Security, food chain
 • AliAkbar Moosavi-Movahedi * Page 94

  Magnificent is that Almighty who is the light of the heavens and the earth and whose light covers all places. He is before all things and superior to all things and the revealer of all things. Light means brightness, which is actually the appearance of itself; therefore, it makes everything bright and visible. For the human mind, light is understood in comparison to darkness, just as a lamp of light breaks the darkness, and the color and shape become visible. Looking at it from any angle, the sun provides not only the light of the planet earth but also its light and heat are the source of life.The light of truth is from the nature of the Lord of existence, and it flows and shines according to His will; it passes through many veils, it becomes denser and with less light, until in this world it is in the form of sensual light that our minds perceive it to be manifest. Therefore, light has levels, and each class or realm is from which the lower layer flows. For example, we can describe the moonlight passing through a window and hitting a mirror; the mirror reflects it to the ground. The light that fell on earth can be regarded as the world, which anyone who observes it directly realizes its origin, which is the moon, but not forgetting that the moon''''s light is also sourced from the sun. There is no conceptual or mental way to imagine heavenly lights, but one must meditate on their meaning to catch fire. Our eyes can''''t even stare at the sunlight, let alone the sky''''s lights! It is therefore necessary to have another eye, which has been called by various names in the texts, depending on each individual''''s experience, such as the heart eye, the soul eye, the wisdom eye, etc., with each level considered for each of them. The light of truth that Lord will shine on our souls is the light of knowledge, which reveals everything in our status and position, both in our souls and horizons. Let''''s find out the layers of the heavens from the nature of light and the status of each human being with the value of light and know the capacities so that we can understand the concept of justice, which itself is from the nature of light. But is there a light of truth in this world? Is there a way we can follow to polish our lamp of existence into a glass reflecting the true light? Piety guides human existence towards the sublime lights that show the truths of the heavens and the earth and what is between them. By focusing on the light of truth, mystics choose obedience and only look at the world if they see divine light before, between, and after everything and take advice from every scene. Almighty shines the light of guidance, and every person or object benefits according to their capacity and ability. In this world, there is nothing except manifestations of that world of light; therefore, man must meditate on the manifested light in order to understand that corridor of truth light.

  Keywords: Truth light, piety, Knowledge, Wisdom, Science, Purity of heart, Inspiration, Building capacity, Pronoun ability, Light manifestations