فهرست مطالب

 • پیاپی 50 (خرداد و تیر 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی اکبر کمالی نهاد* صفحات 1-28

  ادب عامه در جایگاه یکی از بخش های مهم فرهنگ عامه، علاوه بر جنبه های عمومی و هنری خود، نقش موثری در شکل گیری ادبیات جدی آن جامعه و بیش از هر عنصری، در اصالت آثار هنرمندان آن نقش دارد. ذهن هنرمند به عنوان فردی پرورش‏ یافته در فرهنگ بومی یک اجتماع لبریز از وجوه مختلف ادب عامه است و به کارگیری و احضار آن ها در آثار هنری فردی، روحی تازه و عمیق و ژرف به اثر می بخشد. هرچند درمورد وجوه مختلف فرهنگ عامه و حتی ادب عامه در آثار مختلف بحث شده، اما کارکردها و جنبه های هنری آن کم تر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی (از نوع مطالعه موردی) انجام گرفته، بررسی وجوه زیباشناختی سنت های گفت‏و‏گوی عامه در داستان شوهر آهوخانم نوشته علی محمد افغانی است. وی توانسته جنبه های وسیع این نوع ادبیات ازجمله: کاربرد حکایات، ضرب المثل ها، کنایات، بوم سروده‏ ها و واسونک های بومی را در ایجاد لحن مناسب، تصویرپردازی، فضاسازی، ایجاد رابطه بینامتنی و ساخت پشتوانه و بستر فرهنگی متناسب با موضوع به‏ کار گیرد تا جایی که بخشی از وجوه اثرگذاری، ادبیت و ژرفای فرهنگی این داستان، برخاسته از کاربرد هنرمندانه ادب عامه به خصوص سنت های گفت ‏وگو در آن است.

  کلیدواژگان: ادبیات عامه، سنت های گفت و گو، وجوه زیباشناختی، علی محمد افغانی، شوهر آهوخانم
 • معصومه محلوجی زاده مهابادی، حمیدرضا شایگان فر*، مهرانگیز اوحدی صفحات 29-61

  پوششی که در اجرای مراسم آیینی استفاده می ‏شود مکمل یک آیین باستانی یا داستان اساطیری از دوران کهن است. لباس ‏ها، تزیینات و اشیای مورد استفاده در اجرای مراسم آیینی همگی نمادین هستند. افراد با این نمادها آشنایی دارند و به تقلید از پیشینیان خود آن ها را به کار می‏ برند، حتی اگر از جنبه نمادین آن اطلاع دقیقی نداشته باشند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پوشش در اسطوره و حماسه و تاثیر آن در مراسم آیینی با تاکید بر پوشش زرتشتیان است. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی و استفاده از اسناد کتابخانه ‏ای کاربرد پوشش در مراسم آیینی بررسی شود. در این پژوهش مشخص شد که رنگ و نوع لباس نشان دهنده باورها واعتقادات مردم است و کاربرد آن در مراسم آیینی جنبه اسطوره‏ شناختی دارد. اقوام مختلف برای فرایند گذار از زندگی بدوی و ورود به زندگی متمدن روایت ‏های اساطیری درمورد پوشاک دارند. این روایت ‏ها را که به تولید و استفاده از پوشاک اشاره دارد، در حماسه به شخصیت ‏ها و قهرمانان حماسی نسبت داده ‏اند.

  کلیدواژگان: پوشش، اسطوره، حماسه، آیین، متون زرتشتی
 • فاطمه زمانی*، سمیه سادات طباطبایی، محبوبه نیکدل صفحات 63-104

  پیکرگردانی یکی از مضامین پرکاربرد قصه‏ های عامه است که به تغییر شکل ظاهری، اساس هستی و هویت قانونمند شخص یا چیزی با استفاده از نیرویی ماوراءالطبیعی دلالت دارد. اشکال گوناگون پیکرگردانی و دلالت‏ های معنایی آن، در تفکر اسطوره‏ای بشر ریشه دارد. از این روی، در مقاله حاضر، برمبنای روش توصیفی تحلیلی و منابع اسطوره ‏شناسی ابتدا پیکرگردانی‏ های چهار جلد از مجموعه ده جلدی افسانه ‏های خراسان استخراج و دسته‏ بندی شده ‏است. سپس ارتباط هر نوع از پیکرگردانی ‏ها با بن‏مایه ‏های اسطوره‏ ای مورد واکاوی قرار گرفته ‏است. نتیجه این بررسی نشان می‏ دهد که در 79 قصه بررسی شده، 165 مورد پیکرگردانی وجود داشت که کارکرد‏های اسطوره‏ ای حیواناتی چون مار، شیر، کبوتر، خروس، آهو و غیره به شکلی نمادین در پیکرگردانی حیوانات سخنگو تجلی یافته ‏است. همچنین، دگردیسی اشیا به انسان در قصه‏ های عامه خراسان می‏ تواند بازتابی از تفکر اسطوره‏ ای جاندارپنداری یا آنیمیسم باشد. بن‏مایه اسطوره ‏ای جاودانگی و گیاه‏ تباری انسان در دگریسی انسان به گیاهانی چون هندوانه و نی، انار، نارنج و غیره انعکاس یافته ‏است. دگردیسی دیو و پری به صورت انسان و موجودات دیگر حاکی از نفوذ باورهای اساطیری ایرانیان درمورد اهریمنی بودن آن هاست.

  کلیدواژگان: پیکرگردانی، بن مایه اسطوره ای، جاندارپنداری، افسانه های خراسان
 • محمود آقاخانی بیژنی*، اسحاق طغیانی صفحات 105-137

  یکی از مبانی شناخت بن‏مایه‏های اساطیری و چگونگی حفظ و ترویج آن‏ها، انجام مطالعات علمی در حوزه فرهنگ و ادب عامه است. سوگند خوردن در نمودهای مختلف ازجمله آیین‏ هایی است که از دیرباز تاکنون در فرهنگ و ادب عامه به طریق گوناگون نمود یافته است. در این پژوهش به تحلیل آیین لقمه ‏گیر؛ نمونه‏ ای از آیین سوگند خوردن (ور) در فرهنگ قوم بختیاری می‏ پردازیم که می ‏تواند در ایران باستان ریشه داشته باشد. آخرین راهکار برای تشخیص درستکار از نادرستکار و اثبات درستی کلام، نشان دهنده اهمیت آزمون لقمه ‏گیر نزد مردم بختیاری است. در پژوهش حاضر نخست داستان مربوط به آیین لقمه ‏گیر در قوم بختیاری را ذکر و سپس نمودهای اساطیری آن را تحلیل می کنیم. در این پژوهش، روش جمع ‏آوری داده ‏ها، بر پایه مطالعات کتابخانه ‏ای میدانی و روش تحلیل آن ها، به صورت محتوای کیفی انجام شده است. پس از بررسی منابع گوناگون و تحلیل نمود‏های ادبی و اساطیری آزمون لقمه‏ گیر در قوم بختیاری می‏ توان گفت که این آیین، بازمانده آیین خوردن آب گوگرد در ایران باستان است که با حفظ عناصر اساطیری نزد این قوم، آخرین راهکار برای اثبات درستی کلام و تشخیص حق از باطل است. همچنین برخی از عناصر این آزمون مانند وجود آتش، پوشیدن لباس سفید قبل از آزمون و عطرافشانی یادآور داستان سیاوش در شاهنامه فردوسی است.

  کلیدواژگان: فرهنگ عامه، قوم بختیاری، بن مایه های اساطیری، سوگند خوردن، آیین ور، آزمون لقمه گیر
 • محمد جعفری* صفحات 139-173

  یکی از نمودهای هر فرهنگی ادبیات عامیانه آن است و یکی از کهن ترین نمونه های ادبیات عامیانه، مثل است. مثل ها دربردارنده تفکرات، جهان بینی و آداب ورسوم هرقوم و ملتی هستند. ریشه پیدایش آنان به طور قطع معلوم نیست، اما مردمان در طول زمان مثلی را که محصول یک واقعه، افسانه، اسطوره، شعر و... است برمی گزینند و مطابق با ذوق و پسند خود آن را دگرگون می سازند. «مثل چنبر دف حلقه به گوش» از ضرب المثل هایی است که در کتاب های مربوط به امثال ضبط شده و در این پژوهش به دنبال پیشینه، سیر دگرگونی و کاربرد آن هستیم. با روش توصیفی تحلیلی و کاربست مطالعات کتابخانه ای ابتدا زمینه های پیدایش مثل را بررسی کردیم و سپس پیشینه آن را کاویدیم و پس از آن سیر کاربردش را در متون گوناگون تا عصر حاضر جست وجوکردیم و درنهایت دریافتیم که پیشینه این مثل حداقل به سده ششم هجری بازمی گردد و در متون شعر بروز یافته است. گمان است که تا سده ششم مثلی رایج بوده که به شعر شاعران این سده وارد شده و یا از شعر شاعران این دوره  خصوصا خاقانی شروانی به ادبیات عامیانه آمده و غالبا بر مضمون بنده و خدوم بودن دف، در جایگاه لفظ مستعار تکیه داشته و رفته رفته با دگردیسی شرایط اجتماعی در عصر حاضر و تغییر نگاه عمومی نسبت به موسیقی و ساز دف به سوی ورافتادگی پیش رفته است.

  کلیدواژگان: فرهنگ، ادبیات عامیانه، ضرب المثل، دف، حلقه به گوش
 • ابوالفضل مصفا جهرمی* صفحات 175-207

  در ساخت ‏های ارگاتیو در کوهمره سرخی انضمام مشاهده می ‏شود که دستور زایشی اخیرا در قالب نظریه فاز و ساخت سازه بی برچسب به توجیه آن ها می پردازد. کوهمره سرخی دارای صورت‏ هایی مانند «ام گفت» است که واژه بست تنها در صورت گذشته متعدی به قبل از فعل می چسبد. تولید این صورت و صورت‏ های مشابه در قالب حرکت V به T و انضمام قابل توجیه شده است. در این گویش V فاز تشکیل می ‏دهد و T هم دارای مشخصه T  است هم مشخصه فعلی. مشخصه فعلی عامل اصلی حرکت است. در مرحله بعد انضمام در مرحله پسانحوی و حذف مشخصه‏ ها صورت می ‏گیرد. واژه بست‏ ها به صورت مشخصه قابل تعبیر هستند و V به عنوان هسته فاز می ‏تواند با آن انضمام حاصل کند. انضمام از طریق افزوده ‏گری انجام می‏ گیرد و برچسب چیزی که انضمام می ‏شود نباید متفاوت از میزبان باشد. به موضوع در قالب ساخت سازه بی برچسب نگاه شده است. حرکت به T در بخش نحو صورت می ‏گیرد و انضمام در بخش منطقی صورت می ‏گیرد. این پدیده در سایر زبان ‏های دنیا نیز مشاهده شده است. فاز بودن vP در ساخت‏ های ارگاتیو می تواند دلیل تقابل ساختی آن ها با سایر ساخت ‏ها باشد.

  کلیدواژگان: افزوده، انضمام، حرکت، نظریه فاز، واژه بست، ساخت سازه بی برچسب
|
 • Aliakbar Kamalinahad* Pages 1-28

  Folklore literature is considered as one of the important parts of the folklore culture. Besides its general and artistic aspects, it remarkably affects the development of the serious literature of that society. It mostly affects the originality of the works of its artists. An artist's mind as a cultivated person in a native culture of a society is full of different aspects of folklore literature. Applying them in individual's artistic works gives a fresh and profound inspiration to the work. Although different aspects of the folklore culture and even folklore literature have been discussed in different views, the functions and its artistic aspects have not been investigated. This study has been done based on descriptive-analytical method (of case study type) and the purpose is to deliberate the aesthetic aspects of folklore dialogue in the story of Ahukhanum's Husband written by Ali Mohammad Afghani. He has been able to use the broad aspects of this type of literature, such as: the use of anecdotes, proverbs, allusions, vernacular poems, and vernacular idioms in creating a suitable tone, imagery, atmosphere, creating intertextual relationships, and building cultural support and context appropriate to the subject, which is a part of the literature and cultural depth of this story, instigated from the artistic use of folklore literature, especially conversation traditions within.

  Keywords: Folklore literature, conversational traditions, the aesthetic aspects, Ali Mohammad Afghani, Ahukhanum's Husband
 • Masoumeh Mahlouji Zadeh Mahabadi, Hamidreza Shayeganfar*, Mehrangiz Owhadi Pages 29-61

  The clothes used in ritual ceremonies show the continuation of an ancient mythological rite. The type and color of the clothes, decorations and objects used in rituals have certainly a symbolic root; though not everyone who is wearing these clothes or using these objects is necessarily aware of their symbolic meanings. This research, in an analytical and descriptive method, is dealing with the relation between clothing and ritual-mythological ceremonies. In every ritual ceremony, we are witnessing special clothes and tools related to that special ritual. Different nations and tribes have different mythological narratives, usually with a common root, regarding the process from primitive life moving towards the modern life. The subjects related to the industry, producing fabric and the method of putting on the clothes are normally ascribed to gods, while in epics they are attributed to the characters and heroes. The color of the ritual clothes is in harmony with the universal symbols and their roots could be found in the mythological beliefs.

  Keywords: Clothes, myths, epic, ritual, Zoroastrian texts
 • Fatemeh Zamani*, Tabatabaei Somaye Sadat Pages 63-104

  Figure-transfiguration is one of the commonly used themes of folktales, which refers to changing the appearance and the basis of existence and legal identity of a person or something by using a supernatural force. Various forms of representation and its semantic implications are rooted in the mythological thinking of mankind. Therefore, in the present article, based on the descriptive-analytical method and mythological sources, the figure-transformation of four volumes from the ten-volume collection of Khorasan legends have been extracted and categorized. Then, the connection of each type of figure-transformations with mythological elements was analyzed. The result of this study showed that in the 79 investigated stories, there were 165 cases of personification, in which the mythological functions of animals such as snakes, lions, pigeons, roosters, deer, etc. were symbolically manifested in the personification of talking animals. Also, the transformation of objects into humans in Khorasan folktales can be a reflection of animism. The mythical essence of immortality and plant descent of man is reflected in the transformation of man into plants such as watermelon, reed, pomegranate, orange, etc. The metamorphosis of demons and fairies into humans and other creatures indicates the influence of Iranian mythological beliefs regarding their demonic nature.

  Keywords: Figure-transformation, mythical motives, animism, legends of Khorasan
 • Mahmoud Aghakhanibizhani* Pages 105-137

  One of the basic fundamental factors of knowing mythological sources, and preserving and promoting them is to conduct scientific studies in the field of popular folk culture and literature. Swearing, in its various forms, is one of the rituals that has long been manifested in Iranian popular folk culture and literature in various ways. In this study, we analyzed the bite-taker ritual, as an instantiation of swearing (Var) in the Bakhtiari tribe. It was assumed that this ritual takes root from the traditions of ancient Iran. Emphasizing its importance among the Bakhtiari people, this ritual was known to recognize the right-doer from the wrong-doer. So far as the bite is concerned, right from the wrong and the correctness of the word is the importance of the bite from the perspective of the Bakhtiari people. In this study, firstly, the story of bite-taker was narrated and, secondly, their literary manifestations and mythological aspects were investigated. The data was qualitative, and the method of data collection was based on field-library sources. The method of data analysis was in the form of qualitative content. After examining various sources and analyzing the literary and mythological manifestations of motifs of the bite-taker test in the Bakhtiari people, it can be argued that this ritual is a remnant of the ritual of drinking sulfur water in ancient Iran, which, by preserving mythological elements among Bakhtiari people, is believed to be the last solution to prove the truth of the word and distinguish right from wrong. Besides, some certain elements of this test, such as the presence of fire, wearing perfume and white clothes before the test, and perfume, are considered as reminiscent of the story of Siavash in Ferdowsi's Shahnameh.

  Keywords: Folk culture, Bakhtiari people, mythological motifs, swearing, var-lamgmeghir ritual
 • Mohammad Jafari* Pages 139-173

  One of the manifestations of every culture is its folk literature, and one of the oldest examples of folk literature are adages. Adages contain the thoughts, worldview and customs of every people and nation. Their origin is not definitely known, but over time, people choose an adage that is caused by an event, legend, myth, poem, etc., and change it to their own style.“Like the Daf have earrings in the ear” is one of the adages recorded in proverbs book, and in this research, we investigated the background, the time period of changes and its application. First, we investigated the origin of adages through descriptive-analytical methods and library studies, and then we searched for its history and the course of its use in various texts until the present day, and finally we found that the history of this adage goes back to at least the sixth century of Hijra which has been updated in poetry texts. It is believed that until the 6th century, it was a common adage that was attributed to the poetry of the poets of this century, or it was introduced into the folk literature from the poetry of the poets of this period, especially Khaqani Shervani, and it often emphasized that the Daf has been a servant, playing the role of a metaphor. However, with the changes in social conditions in the present era and the change in the public attitude towards music and the Daf instrument, it has progressed towards destruction.

  Keywords: Culture, folk literature, proverb, Daf, earrings (ring) to the ear
 • Abolfazl Mosaffa Jahromi * Pages 175-207

  In Koohmare Sorkhi dialect, ergative constructions can be viewed in terms of recent phase theory and bare phrase syntax in generative view. Koohmare Sorkhi includes canonical forms such as “om goft” in which a clitics is added to the left part of the verb in past accusative constructions. The production of this form and other similar forms can be justified in the framework of phase theory as well as incorporation. In this dialect, V is considered as phase head and T shows both V features and T features. V feature causes movement of V into T. In the next stage, incorporation works after post syntactic operation and the deleting features occur before reaching interfaces. Clitics are bundles of features, and V attracts them as phase head. The mechanism for incorporation is adjunction, and the label of clitics should not be distinct to which it is incorporated. Incorporation and movement have been viewed in the framework of bare phrase structure. Movement to T is syntactic movement and after that incorporation combines past form with clitics in logical form to produce the final form. This operation has been viewed in several languages. Introducing vPs as phases in ergative constructions can be a solution to their contrast in this structure with other structures.

  Keywords: Phase theory, incorporation, adjunction, movement, clitics, bare phrase syntax