فهرست مطالب

 • پیاپی 6 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدعلی جبرئیلی جمالی *، بهروز مرامی استیار صفحات 1-23

  دفاتر کل به دفاتری اطلاق می گردد ، که در شرکت های و سازمان ها برای ذخیره تراکنش های مالی مشتریان ، مشخصات فردی در قالب رکورد مورد استفاده قرار می گیرند . دفاتر کل از نظر تکنولوژی کاربردی به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می گردند . البته در حالت کلی به دفاتر کل غیرمتمرکز ، دفاتر کل توزیع شده هم اطلاق می گردد ولی درواقعیت با هم تفاوت دارد که در ادامه به تشریح هر کدام به طور مفصل پرداخته شده است . دفاتر کل توزیع شده در خیلی از زمینه ها کاربرد منحصربفردی دارد ؛ در فناوری اینترنت اشیا جهت افزایش و بهبود امنیت مورد استفاده قرار می گیرد . در این مقاله مطالعه مروری به سیستم های متمرکز و غیر متمرکز و توزیع شده ، انواع دفاتر کل مبتنی بر سیستم های توزیع شده (بلاک چین ، تنگل ، هش گراف ، تمپو) پرداخته شده است .

  کلیدواژگان: دفاتر کل توزیع شده، سیستم های متمرکز و غیرمتمرکز، بلاک چین، تنگل، هش گراف، تمپو
 • حمیدرضا لطفی *، محمدعلی جوادزاده صفحات 24-37

  با توجه به افزایش روزافزون داده، حجم داده های متنی نیز با سرعت بالایی در حال رشد است. استخراج اطلاعات از این داده های متنی یکی از ضرورت های دنیای مبتنی بر اطلاعات امروزی است. دسته بندی متن یکی روش های دست یابی به اطلاعات این داده های حجیم است. در این تحقیق با استفاده از یک مجموعه داده استاندارد اخبار فارسی که شامل پنج ویژگی در بیش از 86هزار خبر بود به بررسی عملکرد الگوریتم رگرسیون لجستیک در دسته بندی متن فارسی و همچنین مقایسه آن با سایر کارهای مشابه پرداختیم. با توجه مراحل ساخت یک دسته بند متن،روش مورد استفاده در بخش بردارسازی را توضیح داده و همچنین اهمیت بخش پیش پردازش و مخصوصا روش مورد استفاده در برچسب گذاری و تبدیل برچسب های فرعی به اصلی را بیان کردیم. در ارزیابی نهایی، با استفاده از تغییر پارامترهای الگوریتم و همچنین اصلاح برچسب های اخبار، به نتیجه مطلوب 95% در معیار دقت برای دسته بندی متن مجموعه داده اخبار فارسی رسیدیم.

  کلیدواژگان: دسته بندی متن، رگرسیون لجستیک، پیش پردازش متن، مجموعه داده اخبار فارسی
 • کبری یاری فرد * صفحات 38-55

  اکثر سازمان ها از فناوری اطلاعات به منظور پشتیبانی و توسعه استراتژی ها و اهداف سازمانی خود استفاده می نمایند. این استفاده فراگیر از فناوری در سازمان ها منجر به وابستگی حیاتی آن ها به فناوری اطلاعات شده است،که معرف تمرکز بر حاکمیت فناوری اطلاعات و چاچوب های مربوط به آن می باشد.حاکمیت فناوری اطلاعات ، یکی از راهکارهای مناسب برای ایجاد همراستایی و دستیابی به همسویی بهتر میان کسب وکار و فناوری اطلاعات است،که از طریق ساختارهای اتخاذ تصمیمات استراتژیک در حوزه فناوری اطلاعات و روال های پایش این تصمیمات حاصل می گردد،پیاده سازی موثر حاکمیت فناوری اطلاعات به یک چارچوب جامع نیاز دارد،یک چارچوب حاکمیت مناسب که همه رهنمودهای کلیدی مدیریت برای حاکمیت فناوری اطلاعات را در نظر بگیرد.این چارچوب می تواند کوبیت باشد، COBIT در واقع یک استاندارد باز جهانی است که متخصصان سراسر جهان آن را برای کنترل فرایندهای فناوری اطلاعات پذیرفته اند، چارچوبی که به منظور کنترل عملکرد فناوری اطلاعات طراحی و توسط سازمان های دولتی و بخش خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد،زیرا به افزایش حساسیت در فرآیند های IT کمک می کند، دراین مقاله به ایجاد یک رویکرد ساده برای ارزیابی حاکمیت فناوری اطلاعات پرداخته شده است. رویکرد گفته شده از طریق مراحل زیر توسعه داده شده و آزمون شده است: (1) برجسته کردن نیازهای اصلی حاکمیت فناوری اطلاعات با توجه به روش های کلیدی موجود (2) طراحی رویکردهای هدف که این نیازها را با هم یکپارچه کند و از اصول مدیریت دانش استفاده کند. رویکرد حاضر از دیدگاه STOPE(استراتژی، فناوری، سازماندهی، افراد و محیط) استفاده می کند تا فرضیات موجود، اصول مدیریت دانش بعنوان یک ارزش افزوده، و مراحل 6 سیگما بعنوان یک فرایند بهبود دوره ای را با هم ترکیب و یکپارچه کند.

  کلیدواژگان: حاکمیت فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات، کوبیت
 • مهدی عزیزی مهماندوست * صفحات 56-76

  دیجیتالی شدن دنیای امروز به طور جدایی ناپذیری با توسعه هوش مصنوعی مرتبط شده است. توسعه استانداردهای مرتبط با این فناوری بعد از چالش های مرتبط با هوش مصنوعی مولد، با محبوبیت فزاینده چت جی پی تی، بیش ازپیش اهمیت پیدا کرده است. مشارکت در استانداردسازی هوش مصنوعی در سطح بین المللی، زمینه پذیرش مواضع کشورها را به دنبال دارد. همچنان که اعضای گروه G7، تاکید کرده اند استانداردهای هوش مصنوعی باید «مطابق با ارزش های دموکراتیک مشترک» آنها باشد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی استانداردهای بین المللی هوش مصنوعی، طبقه بندی آنها بر اساس دامنه، کاربرد، محدوده، موضوع، حوزه، نوع استاندارد، مرحله توسعه و سازمان بین المللی استانداردسازی مبنا قرار گرفته است. همگام نبودن استانداردهای تدوین شده در کشور در مقایسه با روند جهانی آن (بر حسب کمیته های ملی مربوطه) و لزوم تدوین استانداردها مطابق با نیاز بخش حقیقی اقتصاد مواردی است که در توسعه آتی استانداردهای هوش مصنوعی باید مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، استانداردسازی هوش مصنوعی، کمیته ملی تدوین استاندارد، طبقه بندی استانداردهای هوش مصنوعی، سازمان های بین المللی استانداردسازی، تحلیل استانداردهای هوش مصنوعی
 • فاطمه صلاحی * صفحات 77-97

  شناسایی اعداد دستنویس یکی از موضوعات پیچیده در حوزه پردازش تصویر می باشد. با توجه به عصر دیجیتال، سرعت و دقت در سیستم های هوشمند پردازش تصویر اهمیت ویژه ای یافته است. از سوی دیگر با توجه به اهمیت شناسایی اعداد دستنویس و کاربردهای مختلف آن، در این پژوهش الگورتیمی به منظور شناسایی اعداد دستنویس فارسی ارایه شده است. در این پژوهش دو روش قاببندی و تبدیل موجک به منظور استخراج ویژگی استفاده شده است. همچنین از روش کلاسه بندی KNN استفاده شده است. درصد صحت روش قاببندی پس از تست ابعاد مختلف قاب بالای 87 درصد بدست آمده است. با انتخاب ویژگیهای سطح سوم تبدیل موجک، درصد صحت 95 بدست آمده است. با استفاده از الگوریتم تکاملی خفاش سعی در کاهش ویژگیها و بهبود سیستم شده است.

  کلیدواژگان: شناسایی اعداد دستنویس، تبدیل موجک، قاببندی، KNN، الگوریتم خفاش
 • سیما مستخدمین حسینی *، مریم تعجبیان صفحات 98-111

  در سال های اخیر اینترنت به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما انسانها تبدیل شده است. با افزایش استفاده از اینترنت، تعداد کاربران ایمیل روز به روز در حال افزایش است. این استفاده روزافزون از ایمیل مشکلاتی را ایجاد کرده است که ناشی از پیام های ایمیل انبوه ناخواسته است که معمولا به آن اسپم می گویند. ایمیل در حال حاضر به یکی از بهترین راه ها برای تبلیغات تبدیل شده است که به واسطه آن ایمیل های اسپم تولید می شود. ایمیل های اسپم، ایمیل هایی هستند که گیرنده تمایلی به دریافت آنها ندارد. تعداد زیادی پیام یکسان برای چندین گیرنده ایمیل ارسال می شود. هرزنامه معمولا در نتیجه ارایه آدرس ایمیل ما در یک وب سایت غیرمجاز یا غیرقانونی ایجاد می شود. بسیاری از اثرات هرزنامه وجود دارد. صندوق ورودی ما را با تعداد زیادی ایمیل بی فایده پر می کند. سرعت اینترنت ما را تا حد زیادی کاهش می دهد. اطلاعات مفیدی مانند سرقت می کند. لذا در این تحقیق روش نوینی برای شناسایی ایمیل های اسپم نوشته شده به زبان فارسی، پیشنهاد می نماییم. در این روش از ترکیبی از تکنیکهای یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برای شناسایی اسپم های ایمیل استفاده نموده ایم. روش پیشنهادی با استفاده از مجموعه داده های آنلاین Kaggle استفاده نمودیم. نتایج بدست آمده نشان داد که روش پیشنهادی از لحاظ معیارهای ارزیابی (دقت، صحت، Recall و F-Measure) کارایی بهتری در مقایسه با روش های پیشنهاد شده توسط محققان دیگر دارد.

  کلیدواژگان: هرزنامه ها، SMSها، مجموعه داده های آنلاین Kaggle، تکنیکهای یادگیری ماشین، تکنیکهای یادگیری عمیق
|
 • Behroz Marami Stiyar, MohammadAli Jabraeil Jamali Pages 1-23

  General ledgers are ledgers, which are used in companies and organizations to store customers' financial transactions, personal details in the form of records. In terms of applied technology, general ledgers are divided into centralized and decentralized categories. Of course, in general, decentralized general ledgers are also referred to as distributed general ledgers, but in reality, they are different, each of which is described in detail below. Distributed head ledgers have unique applications in many areas; It is used in IoT technology to increase and improve security. In this paper, a review study of centralized and decentralized and distributed systems, types of general ledgers based on distributed systems (Blockchain, Tangel, Hash graph, Tempo) is discussed

 • Hamidreza Lotfi, Mohammadali Javadzadeh Pages 24-37

  Due to the ever-increasing amount of data, the amount of textual data is also growing at a high speed. Extracting information from these textual data is one of the necessities of today's information-based world. Text classification is one of the methods of obtaining information from this massive data. In this research, using a standard dataset of Persian news, which included five features in more than 86 thousand news, we investigated the performance of the logistic regression algorithm in the classification of Persian text and also compared it with other similar works. Considering the steps of creating a text category, we have explained the method used in the vectorization section and also stated the importance of the pre-processing section, especially the method used in tagging and converting sub-tags to main ones. In the final evaluation, by changing the algorithm's parameters and modifying the news tags, we reached the desired result of 95% in the accuracy criterion for the text classification of the Persian news dataset.

  Keywords: Text classification, Logistic regression, Text preprocessing, Persian news dataset
 • Kabra Yari Fard Pages 38-55

  Most organizations use information technology to support and develop their organizational strategies and goals. This pervasive use of technology in organizations has led to their vital dependence on information technology, which represents the focus on the governance of information technology and its related issues. The governance of information technology is one of the appropriate solutions to create alignment and achieve Better alignment between business and information technology, which is achieved through structures for making strategic decisions in the field of information technology and monitoring procedures for these decisions, effective implementation of information technology governance requires a comprehensive framework, an appropriate governance framework that all Consider key management guidelines for IT governance. This framework can be COBIT, COBIT is actually a global open standard accepted by professionals around the world to control IT processes, a framework designed to control IT performance. and is used by government organizations and the private sector, because it helps to increase the sensitivity in IT processes, in this article, a simple approach to evaluate IT governance is discussed. The said approach has been developed and tested through the following steps: (1) highlighting the main needs of information technology governance according to the existing key methods (2) designing target approaches that integrate these needs and management principles use knowledge The current approach uses the STOPE (Strategy, Technology, Organization, People and Environment) perspective to combine and integrate existing assumptions, knowledge management principles as an added value, and 6 Sigma steps as a periodic improvement process.

  Keywords: Information technology, governance, information technology management, Qbit
 • Mahdi Azizi Mehmandoost Pages 56-76

  The digitalization of today's world is closely intertwined with the development of artificial intelligence (AI). The importance of establishing standards for this technology has grown significantly due to the challenges associated with generative AI and the increasing popularity of GPT chat. Active international participation in standardizing AI facilitates the acceptance of different countries' perspectives. As highlighted by the G7 members, it is crucial for AI standards to align with their shared democratic values. This study aims to investigate international standards of AI by categorizing them based on domain, application, scope, topic, type of standard, development stage, and the international standardization organization. It is essential to consider the lack of synchronization between national standards and global trends, as well as the necessity of developing standards that meet the real sector of the economy's needs. These factors should be taken into account for the future development of AI standards.

  Keywords: artificial intelligence (AI), standardization of AI, national committee for standarddevelopment, classification of AI standards, international standardization organizations, analysis of AI standards
 • Fatemeh Salahi Pages 77-97

  Recognition of handwritten numbers is a complex issue in the field of image processing. Due to being in the digital age, speed and accuracy of intelligent systems have always been developing, which is why image processing has become particularly important. On the other hand, due to the importance of handwritten numbers recognitions and its various applications, in this study, an algorithm has been proposed to recognize Persian handwritten numbers. In this research, two methods of “framing and wavelet transform” have been used to extract the feature. The KNN classification method is also used. After testing different dimensions of the mold, the accuracy percentage of the framing method has been obtained above 87% By selecting the features of the third level of wavelet transform, 95% accuracy is obtained. Using the evolutionary bat algorithm, it has been tried to reduce the features and improve the system.

  Keywords: handwritten numbers recognition, wavelet transform, framing, KNN, bat algorithm
 • mohammad ali jabrali jamali *, behroz marami stiyar Pages 98-111

  In recent years, the Internet has become an integral part of our human lives. With the increasing use of the Internet, the number of email users is increasing day by day. This increasing use of e-mail has created problems caused by unsolicited bulk e-mail messages, commonly referred to as spam. Email has now become one of the best ways to advertise, which is why spam emails are generated. Spam emails are emails that the recipient does not want to receive. Too many identical messages are sent to multiple email recipients. Spam is usually generated as a result of providing our email address on an unauthorized or illegal website. There are many effects of spam. It fills our inbox with tons of useless emails. It slows down our internet speed to a great extent. It steals useful information. Therefore, in this research, we propose a new method to identify spam emails written in Persian language. In this method, we have used a combination of machine learning and deep learning techniques to identify email spam. We used the proposed method using Kaggle online data set. The obtained results showed that the proposed method has a better performance in terms of evaluation criteria (accuracy, accuracy, recall and F-Measure) compared to the methods proposed by other researchers. 

  Keywords: spam, SMS, Kaggle online dataset, machine learning techniques, deep learning techniques