فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، پاییز و زمستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا صادقی*، علیرضا شعبانلو صفحات 4-32

  یکی از مهمترین منابع پژوهش در تاریخ زندیه، کتاب تاریخ گیتی گشا اثر میرزا سید محمد صادق موسوی اصفهانی متخلص به نامی (درگذشت 1204 ق)، شاعر خوش ذوق و نویسنده توانای این دوره می باشد. این اثر دارای دو ذیل است که پس از درگذشت نویسنده توسط شاگردش میرزا عبدالکریم بن علیرضا شریف شیرازی و پس از او محمدرضا شیرازی تکمیل گردیده است. روی هم رفته این اثر با احوال و اوصاف کریم خان زند آغاز و تا پایان کار لطفعلی خان زند (1209ق) را روایت می نماید. نخستین بار در سال 1317ش سعید نفیسی تنها با بهره گیری از یک نسخه خطی متاخر و به اذعان خویش پرغلط و مخدوش گیتی گشا را بدون گزارش اختلاف نسخ و با بازآفرینی قریب به 25 صفحه از دست نویس اصلی، تصحیح نموده است. با بررسی های صورت گرفته و با مراجعه به فهارس این مسیله روشن می شود که از این اثر قریب به 37 دست نویس در کتابخانه های ایران و جهان موجود می باشد و بسا دست نویس هایی که بسیار به تاریخ تالیف گیتی گشا نزدیک بوده و مصحح از آن ها بهره نبرده است. بنابراین با دستیاب شدن این دست نویس ها این ضرورت احساس می شود که این اثر بااهمیت و ارزشمند مجدد مورد تصحیح و مداقه قرار گیرد تا اثری منقح با تعلیقات از آن ارایه گردد. در این جستار ضمن اشاره به کاستی های تصحیح سعید نفیسی به معرفی دست نوشت های موجود از این اثر می پردازیم.

  کلیدواژگان: تاریخ گیتی گشا، محمدصادق نامی اصفهانی، زندیه، عبدالکریم شیرازی، محمدرضا شیرازی
 • مرتضی چرمگی عمرانی*، کریم نجفی برزگر صفحات 33-60
  تذکره الشعرای مولانا محمد عبدالغنی فرخ آبادی (ف1916م) جزء تذکره های عمومی تحقیقی متاخر در شبه قاره به حساب می آیدکه تا به حال ناشناخته و مورد بررسی قرار نگرفته است . این کتاب را می توان ذیل ارمغان آصفی دانست که در آن ذکر شاعرانی آمده که نمونه اشعار آنها در آن کتاب آورده شده است. این تذکره، شرح حال 1027 شاعر است که بصورت جدول و بر اساس تخلص آنان به ترتیب الفبایی مرتب شده ‍ است. هدف ما دراین مقاله، نگاهی مختصر به زندگی نویسنده وبررسی محتوایی تذکره الشعرای اوست .اهمیت این تذکره ازین جهت است که نویسنده، در عین ایجاز ، شرح حال شعرا را درحد یک جمله تا یک پاراگراف، براساس تخلص ،نام،سال وفات ،وطن ،ملک و عهد طبقه بندی کرده است؛بر همین اساس، دادن اطلاعات مفیدی همچون: حسب ونسب شاعران ،ذکر ماده تاریخ مرگ اغلب آنان و ذکر سفرها از دیگر ویژگی های این تذکره است که در سایر تذکره ها کمتر به آن توجه شده است . این تذکره را با تسامح می توان ،علیرغم کثرت نام شاعران، مختصر ترین کتاب تذکره فارسی به صورت جدول دانست که صرفا بر اساس اطلاعات تاریخی ومستند فراهم آمده است.
  کلیدواژگان: تذکره الشعرا، محمد عبد الغنی فرخ آبادی، ارمغان آصفی، شبه قاره، قرن سیزدهم
 • زهرا علم الهدی*، محمدحسن حسن زاده نیری صفحات 61-89
  ترجمه های کهن قرآن، میراثی ارجمند از زبان پیشینیان ما و گنجینه ای از واژه های اصیل فارسی هستند. در این مقاله که از دل پژوهشی گسترده تر برای احیا و تصحیح ترجمه ای کهن و قدیم از قرآن کریم (نسخه 1766 کتابخانه آستان قدس رضوی) به دست آمده است، به بررسی واژه های ناشناخته و کم کاربرد در این ترجمه پرداخته ایم. تعدادی از این واژه ها مانند واژه «رویجه (رویچه)» معادل واژه قرآنی «ریاء» کاملا ناشناخته است و تنها در این نسخه به کار رفته است و شمار بیشتری از آنها مانند واژه های «فرویش کاران» معادل «الغافلین» و «ورواره » معادل «الغرفه» کم کاربرد و مهجورند. از آنجا که معنای کلمات ضمن کاربرد آنها در متن روشن تر می شود، علاوه بر معادل های قرآنی و فارسی واژه های کهن، موارد کاربرد آنها را در نسخه مورد نظر و ترجمه های دیگر قرآن و گاهی در متون ادبی نیز آورده ایم و در مواردی برای روشن تر شدن معانی آنها به واژه های مرتبط با آنها نیز اشاراتی کرده ایم. از بررسی این واژه ها و برخی دیگر از ویژگی های زبانی این نسخه به این نتیجه رسیده ایم که به سبب شباهت هایی که با قرآن قدس وجود دارد، گونه زبانی این ترجمه به گونه زبانی ترجمه های حوزه شرق به ویژه حوزه سیستان نزدیک تر است.
  کلیدواژگان: ترجمه کهن قرآن، قرآن مترجم، واژه های ناشناخته فارسی، نسخه خطی، واژه های کم کاربرد
 • حسین علیقلی زاده*، حمید پولادی صفحات 90-109
  رساله جامع الهدایه فی علم الرمایه نوشته نظام الدین احمدبن محمد معروف به شجاع الدین درودباشی بیهقی است که در سال 718 ه.ق. نوشته شده و موضوع آن فنون تیراندازی و کمانداری است که در هفده فصل جداگانه ترتیب داده شده است. این نسخه را نخستین بار محمدتقی دانش پژوه در 1342 در مجله «فرهنگ ایران زمین» بدون تصحیح، ویرایش و پژوهش بر روی متن آن، براساس یک نسخه که در اختیار داشته، به چاپ رسانده است؛ درحالی که امروزه از این رساله سیزده نسخه در کتابخانه های مختلف داخلی و خارجی ثبت شده است. از آنجا که این رساله از اهمیتی تاریخی و محتوایی برخوردار است، نویسندگان برآنند تا با پژوهش در متن این رساله، ضمن معرفی آن، ضرورت تصحیح و چاپ ویراسته این رساله را بیان کنند.این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع موجود کتابخانه ای انجام گرفته است. با توجه به اینکه نویسنده این رساله خود در تیراندازی تخصص داشته، محتوای رساله و نیز نوع و سبک کاربرد واژگان و اصطلاحات نظامی در آن قابل توجه است و ثبت آنها در فرهنگ های لغات برای غنی بخشیدن به زبان فارسی در این حوزه اهمیتی دوچندان دارد. همچنین این رساله از نظر موضوعی تکمیل کننده دیگر رساله ها در این زمینه است که راه را برای پژوهش های کامل تر در این حوزه هموار می سازد. صرف نظر از کاربرد پربسامد واژگان و اصطلاحات ویژه تیراندازی در آن، این رساله عاری از ویژگی های سبکی برجسته و منحصربه فرد زبانی است. همچنین نثر این کتاب روان است که در برخی از موارد به همراه ابیاتی از شاعران برجسته ادب فارسی است.
  کلیدواژگان: جامع الهدایه فی علم الرمایه، درودباشی، نسخه شناسی، سبک شناسی، نسخه خطی
 • آیت شوکتی* صفحات 110-149

  نسخ خطی گنجینه های ارزشمندی هستند که اطلاعات ارزنده ای از زمان نگارش و شخص نگارنده دارند. نسخه مورد نظر اثری است از دبیر اعلم که از شاعران و نویسندگان دوره قاجار و عهده دار رسایل خاص محمدشاه و مظفرالدین شاه بود. هدف از این پژوهش، آگاهی از میزان تسلط شاعر از قابلیت های زبانی و ادبی بخصوص عناصر موسیقایی و نقش آنها در القای محتوای مورد نظر او در دیوان است که به صورت نسخه خطی در کتابخانه مرکز احیای قم نگهداری می شود. موسیقی شعر از عوامل مهم زیبایی شعر محسوب می شود. نگارنده در مقاله حاضر ضمن معرفی نسخه حاضر، به روش کتابخانه ای- اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی- آماری در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که موسیقی بیرونی و کناری اشعار دبیر اعلم از چه قابلیتی برخوردار است و غزلیات وی شامل چه مضامینی است و کدام مورد از بسامد بالایی برخوردار است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دیوان وی در سه قالب قصیده، قطعه و غزل سروده شده و عرفان از مضامین پر بسامد غزلیات اوست. نسخه حاضر مشتمل بر اطلاعات ارزنده ای در خصوص معرفی خانواده و آثار وی تواند بود. از نظر موسیقی بیرونی شاعر در سرودن دیوان از 9 بحر در 25 وزن استفاده کرده که 5/5 درصد آنها اوزان دوری است. در بعضی موارد ایرادات وزنی مشاهده می شود. از نظر موسیقی کناری، اکثر شعرهایش غیر مردف است. در بین انواع ردیف ها، ردیف های فعلی بیشترین بسامد را دارند. در حروف مشترک قافیه، مصوت بلند+ صامت، از بسامد بالایی برخوردار است. در مواردی ایراداتی نیز در قافیه مشاهده شد.

  کلیدواژگان: دبیر اعلم، نسخه خطی، موسیقی شعر، موسیقی بیرونی، موسیقی کناری
 • تیمور مالمیر*، هومن نمازی صفحات 150-177

  ام الکتاب یا کتاب معارف با محتوایی تعلیمی- عرفانی نوشته احمد رومی در ذی الحجه سال 727 است. تنها نسخه موجود از ام الکتاب در کتابخانه ملی فرانسه با شماره R25480 نگهداری می شود. احمد رومی به لحاظ فقهی دارای مذهب حنفی و به لحاظ مشرب عرفانی پیرو مولوی است. وی از گسترش دهندگان سلسله مولویه در هند و از اولین مفسران آثار مولانا در ربع اول قرن هشتم است. در این کتاب آیاتی از قرآن کریم، احادیث پیامبر اسلام (ص)، اقوال مشایخ صوفیه و ایمه فرق تسنن در چهل فصل نقل شده است. مصنف برای تایید و تبیین موضوع فصل های کتاب، حکایاتی منظوم با پیروی از مثنوی در بحر رمل مسدس سروده است. نوع و قالب نگارش ام الکتاب از زمره اربعین نویسی یا چهل حدیث نگاری است اما از این شیوه نگارش برای تبیین و تعلیم مسایل عرفانی بخصوص درمورد آثار مولوی استفاده کرده است. ویژگی عمده ام الکتاب گرایش بسیار آن به دو اثر مشهور مولوی یعنی مثنوی معنوی و دیوان شمس است. علاوه بر آثار مولوی، به ولدنامه و رباب نامه سلطان ولد نیز توجه دارد. زبان نثر ام الکتاب ساده و مرسل است. نثر و نظم ساده و استفاده فراوان نگارنده از تمثیل و حکایت های منظوم دلالت بر جنبه تعلیمی اثر می کند. وجود عناصر نحوی و صرفی زبان عربی در ام الکتاب، همچنان متاثر از متون و آموزه های عرفانی است تا اینکه تلاشی تعمدی برای دشوارساختن متن باشد.

  کلیدواژگان: ام الکتاب، احمد رومی، اربعین نویسی، پیروان مولوی، نثر و نظم قرن هشتم
 • حسین اناره*، محمدحسن فوادیان صفحات 178-203

  تصحیح آثار نفیس خطی ، تحشیه و تعلیق بر تالیفات به جا مانده از گذشته ، ازآن روی که اطلاعاتی دست اول از نحوه زیست و چارچوب اندیشگانی مردمان گذشته به دست می دهد، همواره در کانون توجه پژوهشگران بوده است. نسخه خطی «تعلیقه شریفه علی شرح التصریف الزنجانی» اثر آیت الله مازندرانی از آثار ارزشمند باقی مانده از قرن چهاردهم هجری است که به دلیل پرداختن به موضوع صرف به عنوان یکی از مهمترین شاخه های ادبیات عربی و نیز به جهت تبیین و تشریح ابهامات « شرح تصریف العزی » اثر سعدالدین تفتازانی دارای اهمیت می باشد. در حال حاضر، سه نسخه از این شرح موجود است. شارح که به تصریح متن اثر و اذعان کتب رجال هم عصر او ، از جایگاه والای علمی برخوردار بوده است،کوشیده تا با استناد به آیات ، روایات، اشعار، امثال و حکم علاوه برتبیین و تشریح آنها، به اظهار نظر و نقد آنها بپردازد. این کتاب پنج بخش عمده دارد و حاوی بنیادی ترین مسایل و موضوعات دانش صرف عربی مانند : علم التصریف و واضعه ، تقسیم الفعل الی الثلاثی والرباعی ، الفعل المبنی للفاعل والفعل المبنی للمفعول ، تقسیم الفعل الی الماضی والمضارع والمستقبل ، المضاعف والمعتل والمهموز است . این پژوهش بر آن است تا با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی ، ضمن پرداختن به بررسی ساختار و سبک نسخه خطی مذکور و احوال نویسنده آن، به بررسی محاسن و معایب نسخه و آراء صرفی مولف نیز بپردازد.

  کلیدواژگان: نسخه خطی، تصحیح، نقد، تعلیقه، آیت الله مازندرانی
 • هادی ثانی، مرضیه آباد*، امیر مقدم متقی صفحات 204-243
  ازآنجاکه بسیاری از کتب علی بن زید بیهقی (م. 565ق)، مشهور به ابن فندق، از میان رفته یا مفقودند، توجه به آثار به جامانده او، به عنوان مولفی عربی -فارسی نویس، در شناخت تاریخ علمی و ادبی قرن 5 و 6 بایسته است. یکی از آثار او غررالامثال و دررالاقوال است که تالیفی انتقادی و متمایز در مثل پژوهی عربی است. این کتاب که فقط یک نسخه خطی از آن شناسایی شده است، با تیتربندی های گوناگون واژه شناختی، سبب شناختی، کاربردشناختی و حل المثل، و فهرست امثال مولد، کتابی ساختارمند می نماید که در میان همگنانش از لونی دیگر است، خصوصا که بیهقی در روشی بی سابقه، امثال را با عبارات ادبی ذیل «حل المثل» تبیین می کند و نثر فنی اش را نمایش می دهد. اغلاط زبانی و سهوهای کاتب گمنام نسخه، نشان از کم دانشی و چه بسا فارسی زبان بودن او دارد و بنابر قراینی، شاید تاریخ کتابت آن به قرن 7 یا 8 برگردد. در این مقاله که به شیوه توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای سامان یافته است، با نگاهی متن پژوهی، برخی نکات مبهم زندگی بیهقی مانند تلقیب او به ابن فندق، زادسال و مذهب او بررسی شده و، این فرضیه اثبات پذیر نموده است که غررالامثال بازخوانی توضیحی و انتقادی مجمع الامثال میدانی است. اما فهرست تفصیلی منابع او که در این مقاله بازیابی شده اند، بیانگر ارجاعات گسترده بیهقی به مثل پژوهان متقدم و معاصر خود است، چنان که نظرات و عباراتی از مثل نامه های مفقود را برای ما به ارمغان داده است. نیز نقل خاطراتی از نیا و پدر و بیان حکایات دیگر، مقطعی از تاریخ اجتماعی و فرهنگی بیهق قرن ششم را ترسیم می کند.
  کلیدواژگان: ابوالحسن بیهقی، ابوالفضل میدانی، مثل پژوهی انتقادی، غررالامثال، مجمع الامثال
 • میلاد جعفرپور* صفحات 244-273

  مسیب خزاعی شخصیت محوری تحریرهای بزرگ و کوچک مسیب نامه بوده و نخستین منتقم، پهلوان برجسته و امیر لشکر خون خواه قلمداد می شود و محمد بن حنفیه نیز منصب رهبری نهضت محبان علیه بنی امیه را بر عهده دارد. تاکنون در میان آثار ابوطاهر طرسوسی (سده ششم ه.ق.)،مسیب نامه تنها متن داستانی شناخته شده ای است که دو شخصیت یادشده در آن توامان حضور دارند و در پی تحقق داعیه منتقمان مبنی بر آزادسازی اهل بیت از بند یزید، بازگرداندن ریوس شهدا و مجازات قتله کربلا به درجه شهادت نایل می شوند. با این حال، ضعف مطالعات نسخه شناختی، سبب شده تا برخی پژوهشگران بدون بررسی نسخ خطی و به صرف مشاهده برخی عناوین مثل: داستان / قصه / سیر / جنگ نامه محمد حنفیه و نظایر آن در فهارس نسخ خطی، اغلب قایل به وجود حماسه مستقلی در ارتباط با قیام خون خواهان حسینی با عنوان «جنگ نامه محمد حنفیه» شوند، بدون آن که گواهی در اثبات صحت این ادعا و انتساب آن به طرسوسی به دست داده شده باشد. برآیندهای پژوهش حاضر پس از معرفی و بررسی چند دست نویس مهم از جنگ نامه محمد حنفیه و مختارنامه، حکایت از آن دارد که در پیوند با موضوع خون خواهی قتله کربلا، نه تنها روایت مستقلی با عنوان جنگ نامه محمد حنفیه وجود ندارد، بلکه دست نوشته های موسوم به همین عنوان در فهارس نسخ خطی نیز ، تحریر بزرگ روایت مسیب نامه به شمار می روند و کارشناس کتابخانه به دلیل عدم شناخت مسیب نامه و تحت تاثیر برجستگی اعلام اسلامی ناچار از نامگذاری نسخ مذکور با عناوین چندگانه متشابه شده که از میان آن ها جنگ نامه محمد حنفیه برجستگی بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: ابوطاهر طرسوسی، مسیب نامه، جنگ نامه محمد حنفیه، عناوین متشابه، اصالت دست نویس ها
 • حمید پولادی*، حسین علیقلی زاده صفحات 274-306
  اصول قبضه نوشته قلیچ الله ابن محمد قلیچ انصاری گجراتی، یکی از مهم ترین رساله های مربوط به تیراندازی و کمانداری به زبان فارسی است که در اواسط قرن یازده هجری به رشته تحریر درآمده است. در این رساله، که در یازده ضابطه و یک خاتمه تالیف شده، نویسنده با اشراف کامل به شرح و توضیح موضوعات مورد بحث می پردازد. از این رساله ارزشمند نه نسخه خطی به دست آمده که غیر از نسخه موجود در کتابخانه آیت الله مرعشی به شماره 16290 در قم، تمامی نسخه های دیگر در کتابخانه های خارج از ایران نگه داری می شود. با توجه به اهمیت موضوعی و محتوایی این رساله و نیز راهگشا بودن آن در فهم و تکمیل دیگر رساله های تیراندازی، نویسندگان برآنند تا با بررسی و سبک شناسی تنها نسخه دردسترس، در معرفی و شناخت هر چه بیشتر این رساله گام برداشته، زمینه چاپ آن را نیز فراهم سازند. در پژوهش حاضر، این رساله از سه سطح ادبی، زبانی و محتوایی مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس از نتایج آن، چندین ویژگی برجسته شایان یادآوری است: توجه گسترده به مضامین دینی و آموزه های مذهبی، اشتمال بر واژگان و اصطلاحات خاص و ناآشنا در حوزه تخصصی؛ دربرداشتن اطلاعات مفید درباره برخی موضوعات مرتبط با تیراندازی مانند غالب و مغلوب، شناخت اسب و معرفت رجال الغیب؛ داشتن نثر ساده و به دور از پیچیدگی؛ بی توجهی به آرایه های بدیعی و بیانی. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع موجود کتابخانه ای انجام پذیرفته است.
  کلیدواژگان: قلیچ الله بن محمد قلیچ، اصول قبضه، نسخه خطی، تیراندازی، کمانداری
|
 • Reza Sadeghi *, Alireza Shabanlu Pages 4-32

  One of the most important sources of research in the history of Zandiyeh is the book Tarikh Giti-gosha by Mirza Seyyed Mohammad Sadegh Mousavi Isfahani, nicknamed, a tasteful poet and a talented writer of this period. This work has two parts which were completed after the death of the author by his student Mirza Abdul Karim bin Alireza Sharif Shirazi and after him Mohammad Reza Shirazi. Taken together, this work narrates the life and characteristics of Karim Khan Zand from the beginning to the end of the work of Lotf Ali Khan Zand (1209 AH). For the first time in 1317 A.H., Saeed Nafisi corrected the erroneous and distorted Gitigosha by using only a late manuscript and by his own admission, without reporting any copy differences and by recreating nearly 25 pages of the original manuscript. . With the investigations done and by referring to the indexes, it becomes clear that there are about 37 manuscripts of this work in the libraries of Iran and the world, and probably the manuscripts which are very close to the date of Gitigosha's authorship and the proofreader did not use them. Therefore, with the availability of these manuscripts, it is felt necessary that this important and valuable work be corrected and refined again to present a revised work with comments from it. In this essay, while pointing out the shortcomings of Saeed Nafisi's correction, we introduce the existing manuscripts of this work.

  Keywords: Tarikh Gitigosha, Mohammad Sadegh Nami Isfahani, Zandiyeh, Abdul Karim Shirazi, Mohammad Reza Shirazi
 • MORTEZA Charmegi Omrano *, Karim Najafi Barzegar Pages 33-60
  The tazkira al-Shaarai of Maulana Mohammad Abdul Ghani Farrukhabadi (1916 AD) is considered to be one of the latest public research tazkira in the subcontinent, which has not been known and studied until now. This book can be considered under Armaghan Asefi, which mentions poets whose poems are included in that book. This tazkira is the biography of 1027 poets, which is arranged in alphabetical order based on their purity. Our goal in this article is to take a brief look at the author's life and examine the content of his poets' biography. The importance of this biography is that the author, while being brief, describes the biography of the poets in one sentence to one paragraph, based on purity, name, year of death, country, Malik and Ahed have been classified; on this basis, giving useful information such as: poets' names and lineage, mention of the date of death of most of them, and mention of travels are other features of this tazkira, which have received less attention in other tazkira. Despite the abundance of poets' names, this tazkira can be considered as the most concise book of Persian tazkira in the form of a table, which is based solely on historical and documented information.
  Keywords: Al -Sharara, Mohammad Abdul Ghani Farrokhabadi, Armaghan Asefi, subcontinent, The thirteenth century
 • Zahra Alamolhoda *, Mohamadhasan Hasanzadehniri Pages 61-89
  The old translations of the Quran are a precious legacy of the language of our ancestors and a treasure of authentic Persian words. In this article, which was obtained from broader research to revive and correct an ancient translation of the Holy Quran (1766 manuscript of Astan Quds Razavi library), we have investigated the unknown and rarely used words in this translation. A number of these words, such as the word "Rouijeh" equivalent to the Quranic word "Re’a" are completely unknown and are used only in this version and at most in another old translation of the Qur'an, and a larger number of them such as the words "Farwishkârân" equivalent to "Al-Ghafilin" " and "Varwareh" are equivalent to "Al-Ghorfat" and are rarely used and abandoned. Since the meaning of the words becomes clearer as they are used in the text, in addition to the Quranic and Persian equivalents of the old words, we have given the cases of their use in the target version and other translations of the Quran and sometimes in literary texts, and in some cases to clarify their meanings to We have also mentioned the words related to them. From examining these words and some other linguistic features of this version, we have come to the conclusion that due to the similarities with the Holy Qur'an, the language of this translation is closer to the type of the language of the Eastern region, especially the Sistan region.
  Keywords: Old translation of the Quran, translated Quran, Persian unknown words, Manuscript, rarely used words
 • Hossein Aligholizadeh *, Hamid Pooladi Pages 90-109
  The Treatise of Jami’ al-Hidayah fi ‘Ilm al-Remayah written by Nizam al-Din Ahmad bin Muhammad known as Shuja al-Din Doroodbashi Beyhaqi, which was written in 718 A.H. with subject of shooting and archery techniques, which are arranged in seventeen separate chapters. This Treatise was published for the first time by Daneshpazhooh in 1963 in “Farhang Iranzmin” magazine without correction, editing and research on its text, based on one manuscript he had; while today thirteen manuscripts of this treatise have been registered in different Iranian and foreign libraries. because this treatise has historical and content importance, the authors intend to research on the text, in addition to introducing it, to express the necessity of correcting and edited publishing of this treatise.This research has been done with descriptive-analytical method and using available library resources. Considering that the writer of this treatise was an expert in shooting and archery, the content of the treatise, also the type and style of words and military terms usage in it are significant, and recording theme in dictionaries has a lot of importance to enrich the Persian language in this field; Also, this treatise is complementary to other treatises in this content, which prepares the way for more complete researches in this field. Regardless of the frequent use of special shooting and archery words in it, this treatise is devoid of outstanding linguistic features. Also, the prose of this treatise is eloquent, which in some cases is accompanied by verses from prominent poets of Persian literature.
  Keywords: Jami’ Al-Hidayah fi ‘Ilm al-Remayah, Doroodbashi, textology, stylistics, Manuscript
 • Ayat Shokati * Pages 110-149

  Manuscripts are valuable treasures that contain valuable information about the time of writing and the author. The desired version is a work by Debir Aalam, who was one of the poets and writers of the Qajar period and was responsible for the special letters of Muhammad Shah and Muzaffar al-Din Shah. The purpose of this research is to know the extent of the poet's mastery of linguistic and literary abilities, especially musical elements, and their role in inducing the desired content in the Diwan, which is kept as a manuscript in the library of the Qom Revival Center. The music of the poem is one of the important factors of the beauty of the poem. In this article, while introducing the present edition, the author tries to answer the question of what is the external and side music of Debir Aalam's poems, and what themes do his sonnets contain, using a library-documentary method and a descriptive-analytical-statistical method. and which item has a high frequency. The results of the research show that his divan was composed in three formats: ode, fragment and sonnet, and mysticism is one of the most frequent themes of his sonnets. The current version contains valuable information about the introduction of his family and his works. In terms of external music, the poet used 9 bahrs in 25 weights, 5.5% of which are remote weights. In some cases, weight defects are observed. In terms of background music, most of his poems are non-mardif. Among the types

  Keywords: Dabir alam, Manuscript, Poetry music, exterior music, background music
 • Teymoor Malmir *, Hooman Namazi Pages 150-177

  Umm al-kitab a mystical-didactic oriented book by Ahmad Rumi and was written in 1326A.D. (727A.H.). There was only a unique manuscript of this book keeping in B.N.F with the document number R 25480. Ahmad Rumi was a Hanafi Muslim and following Mowlana's mystical ideas. He used to be a developer of Mowlavie's sect in India and one of the first Annotators of Mowlana's books in 14th Century. In this book Rumi has detailed some Qur'an's verses, prophet’s Hadith, Sufism elder's speech and Sunni Imams. He also has written anecdotes in harmonious poet form following Masnavi's form to describe the gist of foregoing issues. the genre of named book is called Arbaeen-Nevisi (which means to write forty topics and explain them) to Annotate Masnavi and Sonnets of Mowlana. the remarkable feature of Umm al-kitab is its simple prose and following Mowlana and his son's -Soltan valad- style. using Arabic syntax and inflexion in Umm al-kitab is not to make its text complicated, but rather is impressed by other mystical books in the same way.

  Keywords: Umm al-kitab, Ahmad Rumi, Arbaeen-Nevisi, Mowlavi's followers, th14 century prose, poet
 • Hosein Anareh *, MohammadHasan Foadian Pages 178-203

  Correcting and annotation and scholium on the exquisite calligraphy works, since it provides first-hand information about the way of life and the intellectual framework of the people of the past, was always in the focus of researchers.The manuscript of " al-Taliqah al-Sharifa on The Sharh al-Tasrif al-Zanjani" by Ayatollah Mazandaranei known as Sheikh Kabir - 14th Hijri- which is exhaust the science of conjugation one of the most important branches of Arabic literature, as well as to clarify and explain the ambiguities of " Sharh Tasrif al-Ezi'' by Saad al-Din al-Taftazani is important .Currently, there are three versions of this description. Shareh, who possess a high scientific position, in his work , tried to comment and criticize them by citing verses, narratives, poems, proverbs and aphorism , in addition to explaining . This book has five main parts and contains the most fundamental issues and subjects of conjugation Arabic knowledge.

  Keywords: Manuscript, criticism, proofreading, Commentary, Ayatollah Mazandarani
 • Hadi Sani, Marziye Abad *, Amir Moqaddam Mottaqi Pages 204-243
  Many of the works of Ali Ibn Zayd Bayhaqi (d. 565 AH), have disappeared or are missing, so it is necessary to pay attention to his remaining works in order to know the literary history of the 5th and 6th centuries. One of his works is Ghurar al-Amthal wa Durar al-Aqwal, which is a critical work on the Arabic proverbs. This unique manuscript, with various headings in examining the literal meaning of the proverbs, the cause of the proverbs (Sabab), the use of the proverbs (Zarb), the explanation of the concept of the proverbs (hal al-mathal), and by presenting Mowallad proverbs, is a structured and different book, especially in hal al-mathal that provide the technical prose of Bayhaqi. The linguistic mistakes in this manuscript show that the Anonymous scribe did not have sufficient knowledge of Arabic and was probably a Persian speaker. Perhaps the date of its copy goes back to the 7th or 8th century. In this article, some points of Bayhaghi's life, such as the nickname "Ibn-Fondoq", his date of birth, and his religion, have been examined with a textual research, and this hypothesis can be proved that Ghurar al-Amthal is an explanatory and critical review of Majma al-Amthal written by Maydani (d. 518 A.H). But Bayhaqi has also analyzed other books of proverbs and has brought us phrases from books that are missing. In addition, Bayhaqi draws a section of the cultural history of Bayhaq in the 6th century by narrating memories and some stories.
  Keywords: Abu al- Hasan Bayhaqi, Abu al-fazl Maydani, critical parable study, Ghurar al-Amthal, Majama al-Amthal
 • Milad JaFarpoor * Pages 244-273

  Museyyeb Khozāi is the central character of the great and small manuscripts of Museyyeb-Nāmeh and is considered as the first avenger, an outstanding warrior and the commander of the bloodthirsty army, and Muhammad ibn al-Hanafiyya is also in charge of the leadership of the Shi'ism movement against the Umayyad dynasty, and A few more celebrities such as: Imām Zain al-Ābedin, Mukhtār Thaqfi And Ibrahim Ashtar are with them. So far, among the works of Abu Tāhir Tarsusi, Museyyeb-Nāmeh is the only known fictional text in which the two mentioned characters are present as twins, and they are martyred following the fulfillment of the revengers' claim of freeing the family of Imam Hussein from Yazid prison, returning the heads of the martyrs and punishing the criminals of Karbala. However, the lack of manuscript studies has caused some researchers to, without examining the manuscripts and only because of the observation of some titles such as: Jang Nāmeh ye Muhammad ibn al-Hanafiyya and similar ones in the manuscript indexes, without a certificate proving the validity of this claim and its attribution to Tarsusi. After introducing and examining several important manuscripts of Jang Nāmeh ye Muhammad ibn al-Hanafiyya and Mokhtār-nāmeh, the results indicate that, in connection with the topic of revenge against the criminals of Karbala, not only there is no independent narrative with the title of Jang Nāmeh ye Muhammad ibn al-Hanafiyya, but there are also manuscripts with the same titles in the catalogues is also considered as the great writing of Museyyeb-Nāmeh.

  Keywords: Abu Tāhir Tarsusi, Museyyeb-Nāmeh, Jang Nāmeh ye Muhammad ibn al-Hanafiyya, Similar titles, authenticity of manuscripts
 • Hamid Pooladi *, Hossein Aligholizadeh Pages 274-306
  Usul Qazaba written by Qelichullah Ibn Muhammad Qelich Ansari Gujarati, is one of the most important treatises related to shooting and archery in the Persian language, which was written in the middle of the eleventh century of Hijri. In this treatise, which is written in eleven Criterion, and one Ending, the author describes and explains the discussed topics with complete proficiency. Nine manuscripts have been obtained from this valuable treatise, except for the one of them in Ayatollah Marashi’s library with number 16290 in Qom, all other manuscripts are kept in libraries outside Iran. Considering the importance of the subject and content of this treatise, as well as its openness in the understanding and completing the other shooting treatises, the authors intend to introduce and recognize this treatise as much as possible through the textual examining and stylistic analyzing of the only available version, and to prepare conditions for its printing.In the current research, this treatise has been examined from three levels of literature, language and content, and based on its results, several prominent features are worth noting: extensive attention to religious themes and believes; including special and unfamiliar words and terms in the specialized field; Gathering useful information about some topics related to shooting, such as Ghalib and Maghlub, cognition of horse and knowledge of Rijal al-Ghaib; having simple prose and away from complexity; not paying attention to rhetorical and artistic aspects. This research has been carried out with the descriptive-analytical method and using the available library resources.
  Keywords: Qelichullah Ibn Muhammad Qelich, Usul Qabzah, Manuscript, shooting, Archery