فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 33، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 41
|
 • مریم پورصفائی، حسین حبیبی تبار*، علیرضا نوبری، غلامرضا امجدی صفحات 1-17
  هدف

  هدف این پژوهش ارایه مدل تعالی سازمانهای دولتی با رویکرد اسلامی مبتنی بر بیانیه گام  دوم انقلاب برمبنای مدل تعالی سازمان های ایرانی بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش اکتشافی و از منظر هدف، کاربردی با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان و اساتید دانشگاهی در حوزه های مرتبط بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که سرانجام با 15 مشارکت کننده به اشباع رسید. نرم افزار مورد استفاده در بخش کیفی MAXQDA بود.

  یافته ها

  نتایج نشان دهنده ی استخراج 6 بعد اصلی و 17 مولفه محوری است که در قالب مدل پارادایمی تعالی سازمانهای دولتی با رویکرد اسلامی مبتنی بر بیانیه گام  دوم انقلاب (برمبنای مدل تعالی سازمان های ایرانی) به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (عوامل سازمانی، عوامل اخلاقی و نعمت های سازمانی)، عوامل زمینه ای (زیر ساخت های لازم، دین محوری سازمانی و مدیریت دانایی در سازمان)، شرایط مداخله گر (عوامل فرهنگی؛ عوامل مدیریتی و ارزش آفرینی منابع انسانی)،راهبردها (بکارگیری رویکرد رهبری در سازمانها، بکارگیری رویکرد اسلامی در سازمانها و بکارگیری رویکرد انگیزشی)و پیامدها (تعالی سازمانی در راستای رویکرد اسلامی وتعالی سازمانی در راستای بیانیه گام دوم انقلاب) به دست آمد.

  نتیجه گیری

  افراد در سازمان متعالی با رویکرد اسلامی باید حق الناس را مورد تاکید قرار داده و ذینفعان سازمانی از جمله مشتریان، عرضه کنندگان، رقبا، دولت، موسسات مالی، اتحادیه ها، رسانه ها، جامعه و... را مورد توجه قرار داده و حق آنها را ادا کنند

  کلیدواژگان: تعالی سازمانهای دولتی، رویکرد اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب، تعالی سازمان های ایرانی
 • مریم خندابی، محمدرضا شیرازی*، نسرین قنبری صفحات 18-26

  در منابع دینی قرن نخستین اسلامی از نظریه انسان کامل، سخنی به میان نیامده است، اما باید دانست که ریشه های نظریه انسان کامل در قرآن و روایات وجود دارد. از همین رو مساله اصلی این مقاله، واکاوی ویژگی های انسان کامل در قرآن است که با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین آن خواهیم پرداخت. نتایج تحقیق نشان می دهد که  افزون بر این چون انسان کامل در همه اوصاف کمال سرآمد همه انسان ها است میتوان همه آیاتی را که به فضایل و کمالات انسانی اشاره دارد به انسان کامل مرتبط دانست، بلکه از آنرو که انسان کامل خود قرآن ناطق و تجلی دهنده عینی اسماء و صفات الهی است میتوان همه قرآن را وجود کتبی انسان کامل و سوره ها و آیات آن را مدارج و معارج وی معرفی کرد.  ویژگی های انسان کامل در قرآن به دو دسته ویژگی های فردی و ویژگی های اجتماعی قابل تقسیم است.

  کلیدواژگان: انسان کامل، خلیفه الله، سلوک الی الله، کرامت نفس
 • اعظم برزگر، حامد فتحعلیانی*، علی حسین احتشامی صفحات 27-39
  هدف

  پژوهش حاضر با عنوان «تحلیل مولفه های رفتار سیاسی کارگزاران حکومتی بر مبنای قرآن و نهج البلاغه» و با هدف سیری تحقیقی در تحلیل مولفه های رفتار سیاسی کارگزاران حکومتی با شاخص قراردادن قرآن و نهج البلاغه و با رهیافت تاریخی و روش کتابخانه ای و اسنادی انجام شد.

  مواد و روش ها

  از آنجا که منابع مورد استفاده در این تحقیق آیات قرآن، خطبه ها و نامه ها و حکمت های نهج البلاغه و کتب مفسرین است، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. چارچوب نظری این پژوهش بر پنج عنصر اصلی استوار است که مدل مفهومی این پژوهش را تشکیل می دهد. اول: شناسایی آفت ها و آسیب های فراروی حاکمان. دوم: عوامل و روش های تربیت سیاسی و راه های تقویت ویژگی های مثبت کارگزاران. سوم: معیارهای حضرت در انتخاب کارگزاران حکومتی. چهارم: بررسی جلوه هایی از اخلاق سیاسی پیامبر پس از تشکیل حکومت. پنجم: خصوصیات و معیارهای ارزشی و رفتاری کارگزاران.

  یافته ها

  این پژوهش به نتایج زیر دست یافته است: رفتار سیاسی کارگزاران حکومتی بر نوع قضاوت مردم تاثیرگذار است. آثار و پیامدهای آگاهی و عمل به این مولفه ها توسط کارگزاران حکومتی دارای آثار و پیامدهایی می باشد. از جمله قرآن کریم به جهت پرداختن به تمام ابعاد زندگی انسان، ارایه اصول و قواعد برای حاکمیت بهتر را فروگذار نکرده است و با بیان مثال هایی در قرآن ارایه طریق نموده است. نیز امامان معصوم (علیهم السلام) هم که قرآن ناطق هستند، به این موضوع پرداخته اند. و انسان معاصر تا اندازه زیادی می تواند از مولفه های تربیتی قرآن و نهج البلاغه برای اداره حیات سیاسی اش در حال و آینده بهره ببرد. امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام) به عنوان بهترین جامعه شناس در مدت کوتاه اما موفق و پربار حکومت عدل خویش، همواره طی ارسال نامه هایی به کارگزاران حکومتش،  به بهترین وجه به ارشاد ایشان، جهت ارتقاء آگاهی و بالا بردن سواد سیاسی شان توجه داشته اند.

  نتیجه گیری

  هرچه جامعه آگاه تر باشد مسیولین کارآمدتر انتخاب می کنند و تربیت یافتن صحیح دو گروه مردم و حکومتی آن در بعد سیاسی پیامدها و تاثیرات دو سویه دارد. کارگزاران باید سعی کنند کمتر مردم را موعظه نمایند و برای رفع مشکلات به صورت عملی وارد میدان شوند. لکن با ریل گذاری در سبک زندگی مردم و سرلوحه قراردادن اخلاق و منش شهدا، برنامه ها و وظایف خود را به طریق مطلوب اجرا نمایند. دولت باید در دانشگاه ها به ایجاد رشته هایی بپردازد که به طور خاص به تربیت عنصرهای مسیول جهت به دست گیری کرسی های حکومتی مبادرت ورزد. اینکه یک نفر یا چند نفر بیایند و مسیولیتی به عهده بگیرند بدون اینکه حتی آشنا با اصول و قواعد در زمینه سیاست باشند، با اهداف ایجاد دولت و حکومت صالح و کارآمد مغایرت دارد.

  کلیدواژگان: رفتار سیاسی، کارگزاران، قرآن، نهج البلاغه، حکومت
 • عبدالمهدی شریف نژاد*، کوروش آسمند، حسن احمدی، علیرضا شریف نژاد صفحات 40-48

  انقلاب اسلامی ایران از همان آغاز تاسیس رسالت خود را جهانی میدید و تنها به تحدید در مرزهای کشور ایران بسنده نکرد. در عمل نیز به دنبال توسعه تفکر خود است از همین رو در کلمات بزرگان این انقلاب همواره دفاع از محرومان و مستضعفان عالم شنیده می شود که خود بیانگر رسالت جهانی انقلاب اسلامی ایران است.چشم انداز ایران و اسلام را باید اینگونه تصور کرد که تشکیل امت واحده اسلامی و ایجاد تمدن اسلامی جدید بر پایه دین و عقلانیت و علم و اخلاق مبتنی بر سبک اسلامی به وقوع خواهد پیوست.

  کلیدواژگان: تمدن اسلامی، چشم انداز، امام خمینی، آیت الله خامنه ای
 • المیرا بهشتی مقدم، محمدابراهیم مداحی*، مرجان جعفری روشن، پروانه قدسی صفحات 49-58
  هدف

  پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه اثر بخشی رویکرد طرحواره درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود کنترلی زنان و مردان متاهل دارای روابط فرازناشویی، انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، جامعه آماری شامل زنان و مردان متاهل دارای رابطه فرازناشویی بود که بخاطر علنی شدن رابطه فرازناشویی خود، در 12 ماه سال 1399 و 9 ماه اول سال 1400 به چهار کلینیک مشاوره و روانشناسی شهر تهران که در دسترس محقق این پژوهش قرار داشت، مراجعه نمودند. از بین زوج ها 45 مورد بصورت تصادفی انتخاب شدند (23 خانم و 22 آقا). برای اجرای طرح، محقق از روش نمونه گیری هدفمند استفاده کرد و پرسشنامه خودکنترلی تانجی (2004) در میان سه گروه آزمودنی توزیع شد (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل). سپس تاثیر متغیر مستقل یا دو روش درمانی، بر دو متغیر وابسته مورد  مقایسه قرار گرفت. پس از برگذاری 10 جلسه نود دقیقه ای دوره طرحواره درمانی هفته ای یک بار و 8 جلسه نود دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هفته ای یک بار، از افراد گروه های آزمایشی و کنترل پس آزمون به عمل آمد. در این تحقیق برای تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کواریانس و به منظور مقایسه اثر بخشی دو رویکرد طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، از آزمون تی مستقل استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند خودکنترلی در گروه آزمایش طرحواره درمانی به ترتیب افزایشی به میزان 31.66 داشت . همچنین خودکنترلی در گروه آزمایش پذیرش و تعهد در پس آزمون 37.87 افزایش داشتند، در حالی که در گروه کنترل افزایش در هر دو گروه زیر یک نمره بود و تحلیل کواریانس اثر بخشی دو رویکرد را بر خود کنترلی تایید نمود. همچنین یافته ها نشان داد بین دو رویکرد درمانی، مشخص شد بین این دو رویکرد از نظر میزان اثر بخشی در خود کنترلی، تفاوت معناداری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های بدست آمده رویکرد طرحواره درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود کنترلی زنان و مردان متاهل دارای روابط فرازناشویی تاثیری معنادار دارد.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، خود کنترلی زنان، روابط فرازناشویی
 • غلام نبی اکاتی، فاطمه شهابی زاده*، سید عبدالمجید بحرینیان صفحات 59-74
  هدف

  افراد با آسیب های روانشناختی از جمله اضطراب کرونا در روابط بین فردی تنش زا، بیش از پیش با کاهش سطح تحمل پریشانی، اضطراب را تجربه کنند. لذا هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با و بدون خودشفقت گری توجه آگاهانه بر واکنش های هیجانی زنان با اضطراب کرونای دارای دلبستگی ناایمن به همسر با یک دوره پیگیری دو ماهه بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1400 بر ر روی 48 نفر معلم زن دوره دوم متوسطه شهر زاهدان  انجام شد. زنان با اضطراب کرونای دارای دلبستگی ناایمن به همسر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی بین سه گروه مداخله ی 1 (16نفر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)، مداخله ی 2 (16 نفر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با خودشفقت گری توجه آگاهانه) و گروه گواه (16 نفر) تقسیم شدند. از مقیاس اضطراب کرونا ویروس، پرسشنامه مقیاس های رابطه، مقیاس افسردگی، اضطراب ، استرس   (SSAD-21) و مقیاس واکنش عاطفی پرت - فرم کوتاه استفاده شد و داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 26 تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توام با خودشفقت گری توجه آگاهانه در مقایسه با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه گواه موجب کاهش افسردگی و اضطراب و استرس  شده است (05/0 <p) و اثرات آن در مرحله پیگیری تداوم داشته است (05/0 <p). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش افسردگی و اضطراب و استرس موثر نبوده است (05/0 <P). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توام با و بدون خودشفقت گری توجه آگاهانه در مقایسه با گروه گواه موجب کاهش واکنش های عاطفی منفی شده است (05/0<p) بین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توام با  و بدون خودشفقت گری توجه آگاهانه در کاهش واکنش های عاطفی تفاوت معنادار وجود ندارد (05/0<p). تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توام با  خودشفقت گری توجه آگاهانه برعکس درمان پذیرش و تعهد در کاهش واکنش های عاطفی در مرحله پیگیری تداوم داشته است (05/0 <p).

  نتیجه گیری

  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توام با خودشفقت گری توجه آگاهانه به عنوان یک مداخله پایدار در جهت بهبود واکنش های هیجانی می تواند در مراکز بهداشتی و درمانی در زنان با اضطراب کرونای دارای دلبستگی ناایمن به همسر به کار برده شود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، خودشفقت گری توجه آگاهانه، واکنش های هیجانی، اضطراب کرونا، دلبستگی
 • داود ابراهیمی اسبویی، فرشیده ضامنی*، کیومرث نیاز آذری صفحات 60-74
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و آزمون مولفه های سازمانی تبیین کننده تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در نظام آموزش و پرورش ایران از طریق روش تحقیق مدل آمیخته اکتشافی انجام شد.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان آکادمیک (اعضاء هییت علمی رشته های مدیریت دولتی و آموزشی در مراکز آموزش عالی)، خبرگان سازمانی (مدیران عالی و میانی نظام آموزش و پرورش) و متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش و در بخش کمی مدیران مدارس دولتی دخترانه و پسرانه دوره اول متوسطه استان مازندران، در 518 مدرسه دخترانه، 505 مدرسه پسرانه و 21 مدرسه مختلط بتعداد 1044 نفر بودند. در بخش کیفی از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، تعداد 20 نفر و در بخش کمی با روش نمونه گیری خوشه ای نسبی چندمرحله ای بر اساس فرمول کوکران، تعداد 281 نفر، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی از طریق اجرای تکنیک دلفی با چک لیست نیمه ساختاریافته و ساختاریافته طی چهار راند در نرم افزار SPSS و در بخش کمی از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با ابزار پرسشنامه محقق ساخته 96 گویه ای در نرم افزار AMOS تحلیل گردید. در بخش کیفی برای تعیین روایی، محتوای چک لیست خبره سنجی از نظر قابل فهم بودن و گویا بودن مورد تایید پنج تن از خبرگان دانشگاهی و سازمانی قرار گرفته و پایایی با روش آزمون مجدد، 81/0 محاسبه و تایید گردید. در مرحله کمی، روایی پرسشنامه  به سه روش صوری، محتوایی (محدوده CVR و CVI برای گویه ها بترتیب بین  6/0 تا 0/1 و 8/0 تا 0/1) و سازه (روایی همگرا بین 604/0 تا 924/0 و واگرا) تایید شد. پایایی هم به سه روش تعیین ضریب بارهای عاملی گویه ها (بیشتر از 4/0)، آلفای کرونباخ (738/0 تا 953/0) و پایایی ترکیبی (772/0 تا 970/0) برآورد شد.

  یافته ها

  یافته های کیفی نشان داد، مدل عوامل سازمانی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در آموزش و پرورش دارای هفت بعد (علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی) و 24 مولفه بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد و مولفه های مدل پژوهش، مورد تایید واقع شدند.

  کلیدواژگان: عوامل سازمانی، بیانیه گام دوم انقلاب، نظام آموزش و پرورش
 • محبوبه مهرابی* صفحات 75-84
  هدف

  تحقیق حاضر با هدف تبیین ارتباط نوع نابرابری جنسیتی نهادینه شده در فرد با نوع طلاق صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، داده ها از 178 زن مطلقه و 222 زن غیرمطلقه دارای طلاق عاطفی بندرعباس و به روش پیمایشی جمع آوری شده است. از  این رو  از نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی ساده جهت زنان غیر مطلقه و نمونه گیری زنجیره ای جهت زنان مطلقه بهره گرفت. داده های پرسشنامه با مصاحبه جمع آوری و روایی صوری از طریق مرور ادبیات و قضاوت خبرگان و روایی سازه ای با آلفای کرونباخ تایید شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد، 5/40  درصد از زنان، دارای طلاق عاطفی زیاد و 5/59 در صد از آنها، دارای طلاق عاطفی متوسط هستند؛ نتایج حاصل از آماره توصیفی حاکی از آن است که، 33 درصد از زنان مطلقه، دارای دیدگاه سنتی و 56 درصد از آنها دارای دیدگاه مدرن در نابرابری جنسیتی در جامعه هستند. همچنین دیدگاه 67 درصد از زنان دارای طالق عاطفی به نابرابری های جنسیتی در جامعه، سنتی و دیدگاه 44 درصد از آنها، مدرن می باشد. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون کای اسکویر، نشان داد بین نوع دیدگاه زنان در نابرابری جنسیتی (419/21) با نوع طلاق، با اطمینان 99/0 درصد و در سطح خطای کوچکتر از 01/0 رابطه معناداری وجود دارد و شدت رابطه آنها، 231/0 می باشد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج آزمون یومن- وایتنی، افراد دارای طلاق عاطفی، از دیدگاه سنتی تری نسبت به زنان دارای طلاق قانونی برخوردارند. این پژوهش پیشنهاد می دهد جهت افزایش پایداری خانواده، عدالت جنسیتی در همه عرصه های جامعه نهادینه شود تا جامعه نیز از ظرفیت نیروهای اجتماعی بهترین بهره را ببرد.

  کلیدواژگان: نابرابری ها جنسیتی سنتی، نابرابری های جنسیتی مدرن، طلاق قانونی، طلاق عاطفی
 • علی عباسپور*، محمد قلی پور، محمد بایرامی اردی، اسماعیل رحیمی صفحات 85-93
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر« بررسی تاثیرآموزش خلاقیت معلمان بر رشد خلاقیت دانش آموزان و دلالت های آن بر برنامه درسی تربیت معلم» می باشد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به روش شبه تجربی و با هدف تبیین ضرورت توجه به آموزش خلاقیت در برنامه درسی مراکز تربیت معلم انجام شده است. بدین منظور دو گروه (90n2=n1) از دانش آموزان پایه اول 6 مدرسه ابتدایی  منطقه 7 شهر تهران (2975= N) در سال تحصیلی 1402-1401، به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از «فرم ب» آزمون خلاقیت تصویری تورنس در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون گردآوری شد.

  یافته ها

  نتایج بررسی داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد بین دو گروه آزمایشی و گواه، تفاوت معناداری (05/0=P) وجود دارد.

  نتیجه گیری

  بدین معنی که میزان رشد خلاقیت دانش آموزانی که تحت تعلیم معلمان آموزش دیده در زمینه خلاقیت بوده اند، نسبت به کودکانی که معلمانشان در این زمینه آموزشی ندیده اند، بیشتر است.

  کلیدواژگان: خلاقیت، آزمون تصویری خلاقیت تورنس، تربیت معلم
 • ساناز علی خواه، بهمن اکبری گوابری*، عباس ابوالقاسمی صفحات 94-103
  هدف

  اختلالات روان  تنی  پوست، بیماری های پوستی را شامل می شوند که در آن علل و پیامدهای روان شناختی یا شرایط همراه، تاثیر اساسی و درمانی مهم بر فرایند بیماری دارند. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی رویکرد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و تصویر بدنی در تعامل با واکنش پذیری هیجانی در بیماران با اختلالات پوستی است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه تجربی، از پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد و مرحله پیگیری، پس از دو ماه به اجرا درآمد. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به اختلالات پوستی شهر تبریز بودند که 15 نفر با واکنش پذیری بالا و 15 نفر با واکنش پذیری پایین در گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و 15  نفر با واکنش پذیری پایین و 15 نفر با واکنش پذیری بالا در گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. پرسشنامه های تاب آوری کانر دیویدسون و مقیاس تصویر بدنی کش (1990) به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی افزایش معناداری درتصویر بدنی (01/0>P)، و تاب آوری (01/0>P) بیماران با اختلالات پوستی ایجاد کرده است و این نتایج در پیگیری دوماهه ثابت باقی مانده است (05/0<P). همچنین نتایج نشان داد که اثر تعاملی واکنش پذیری هیجانی و گروه تاثیر معناداری در تاب آوری و تصویر بدنی ندارد.

  نتیجه گیری

  مداخلات شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بالا بردن تاب آوری  و تصویر بدنی در بیماران با اختلالات پوستی موثر است.

  کلیدواژگان: تاب آوری، تصویر بدنی، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، اختلالات پوستی
 • سید محمد رضوی* صفحات 104-114
  هدف

  یکی ازمهمترین عامل سلامت معنوی، التزام به  موازین اخلاقی است. مولفه های اخلاقی براساس جهان بینی افراد معنا پیدا می کند و والاترین تعریف نسبت به اخلاق درجهان بینی اسلامی قابل مشاهده است؛ از اینرو شناسایی مولفه های سلامت معنوی انسان نیز، براساس مکتب اسلام انجام شده است؛ بدین منظور با استفاده از تحلیل مضمون، آیات قرآن کریم مورد مطالعه و تدبرقرار گرفت. پژوهش حاضر با هدف معرفی مهم ترین شاخصه های اخلاقی از منظر قرآن و روایات نگاشته شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها از اسناد و مدارک علمی بود.و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تجزیه و تحلیل مضمون وبا استفاده از قرآن و احادیث انجام شد.

  یافته ها

  نتایج حاصله نشان داد، استحکام معیارهای اخلاقی در روابط انسان ها, فضای ذهنی آنان را بهبود می بخشد, مشکلات روانی را کم می کند و زمینه را برای سلامت معنوی انسان ها فراهم می کند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج بدست آمده، مقید بودن به فضایل اخلاقی مانند:خشنودی و رضایت خداوند،اعتقاد به وجودخداوند(خداباوری)،معاد ویاد مرگ،فداکاری و نیکوکاری، توکل و تقوا،راستگویی و صبرو شکیبایی و...سبب رضایت خاطر و محبت در بین افراد می شود و درنتیجه مشکلات کاهش پیدا می کنند و در سلامت معنوی انسان ها تاثیر بسزایی دارد.

  کلیدواژگان: مولفه های اخلاقی، سلامت معنوی، رضایتمندی، قرآن کریم، روایات
 • جواد یارعلی*، مهرداد کلانتری، حمیدطاهر نشاط دوست، حمیدرضا عریضی صفحات 115-126
  هدف

  هدف پژوهش بررسی تاثیر مداخله ی سبک زندگی علوی و CBT برکیفیت زندگی دانشجویان با فرض اثر مثبت آموزش سبک زندگی علوی و افزایش کیفیت زندگی آنان بود. افراد دارای سبک زندگی مناسب از سلامت وکیفیت زندگی بهتری برخوردارند.  رفتارهای سبک زندگی مستقیما با سلامتی رابطه ندارند، لکن تاثیر مهمی بر کیفیت زندگی و سلامت افراد دارند.

  مواد و روش ها

  پژوهش اخیر به صورت کیفی-کمی با طرح، نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری انجام شد. ابتدا، الگوی سبک زندگی از منابع سیره ی علوی استخراج و پس از اجرای پرسش نامه ی کیفیت زندگی، بسته های آموزشی سبک زندگی علوی و CBT  روی دانشجویان به کار گرفته شد.

  یافته ها

  تحلیل واریانس با اندازه های تکراری نشان داد تفاوت نمره های کیفیت زندگی در پس آزمون و پیگیری هم در گروه سبک زندگی و هم در گروه CBT نسبت به پیش آزمون معنادار است. (تاثیرگذاری مثبت سبک زندگی و CBT برکیفیت زندگی دانشجویان). در حالی که اثر مداخله ی سبک زندگی و CBT بر کیفیت زندگی دانشجویان یکسان است.

  نتیجه گیری

  بنابراین استفاده از آموزش سبک زندگی علوی یا CBT برای بهبود کیفیت زندگی یکسان است و می تواند به بهبود کیفیت زندگی همه ی  افراد جامعه بویژه دانشجویان بیانجامد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی علوی، CBT، کیفیت زندگی، نهج البلاغه، دانشجویان
 • فاطمه اسمعیلی، رضا کرمی نیا*، غلامرضا صرامی فروشانی صفحات 127-137

  دعا بهترین کلید برای گشایش مشکلات زندگی است و روی آوردن به معنویات می تواند تمام بیماری های روحی انسان را درمان کند.دعا متنی است که می آموزد، آگاه می کند، علمی است که روح را به معراج روحانی می برد و از روزمرگی به در و به خدا نزدیک می کند و در یک کلمه تعلیم و تربیت می دهد. بررسی دعا و نیایش و پیامدهای تربیتی و روانشناختی آن می تواند مفاهیمی نو را به ادبیات روانشناسی عرضه کند نبود چارچوب و الگویی مناسب جهت استفاده از متون اصلی دین در این زمینه لزوم پرداختن به این موضوع را دو چندان می کند.این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی تمامی آیات قرآن(تعداد27 سوره و 54 آیه) با محتوای دعا که با کلمه "رب" شروع شدند را بررسی و پس از استخراج مضامین و طبقه بندی مقوله ها به سوالات پژوهشی پاسخ داده است. از نظر روانشناسی دعا دربردارنده مفاهیم مسیولیت پذیری،مدیریت زمان، آرامش روان، توجه به دیگران و خیرخواهی، سبک های اسنادی درست، نقش تربیتی و مدیریتی خداوند در نظام هستی، رازداری، تغییر و اصلاح رفتار، نقش خانواده در تربیت دینی فرزندان، تناسب بین تکلیف و توانمندی،دعا همراه با تلاش، نبود اضطراب مرگ، تناسب بین خطا و تنبیه، داشتن الگو و اسوه های با ایمان همراهی با صالحان، نقش عبادت در سلامت روان، هماهنگی بین گفتارو افکار و اعمال و تکامل معنوی در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری است و از نظر تربیتی دارای مبانی، اصول و روش های تربیتی متعددی برای پرورش انسان هاست.

  کلیدواژگان: پیامدهای روانشناختی، تربیتی، دعا، قرآن
 • منصوره تنبد، محمد حاجی زاد*، زهره اسمعیل زاده، ناهید شفیعی صفحات 138-146
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف  شناسایی محتوای برنامه درسی سواد پژوهشی دانشجویان دانشگاه با رویکرد کیفی و روش گراندد تیوری  انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مشارکت کنندگان، 18 نفر از استادان هییت علمی و مدعو رشته برنامه ریزی درسی بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند صورت گرفته است. ابزار  گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در روش پژوهش از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی پژوهش بااستفاده از رویکرد کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین  انجام شده است. فرآیند ظهور یافته ها به صورت رفت و برگشت بین داده ها، مفاهیم اولیه و مقوله های اولیه بوده است.

  یافته ها

  تجزیه وتحلیل یافته ها نشان داد که در محتوای برنامه درسی، سه مقوله اصلی (کد انتخابی)، هشت مقوله فرعی (کد محوری) و 30 مفهوم باز (کد باز) استخراج شده است.

  نتیجه گیری

  همچنین، لازم است تا در محتوای برنامه درسی به مقوله های برقراری ارتباط و انسجام منطقی در محتوا، انطباق محتوا با پیشنیازها و تجارب یادگیری قبلی دانشجویان، سازگاری محتوا با تحولات و  هماهنگی محتوا با سرعت و زمان آموزشی اختصاص داده شده دانشگاه توجه شود.

  کلیدواژگان: محتوا، برنامه درسی، سواد پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • یوسف صدیقی، محمد سلطانی فر*، شهناز هاشمی صفحات 147-158

  هدف پژوهش حاضر ارایه الگویی از گفتمان مهاجرن در رسانه های اجتماعی  بود. این پژوهش به صورت مطالعه کیفی براساس رویکرد پدیدارشناسی و از طریق تحلیل محتوی انجام پذیرفت. اطلاعات از پست های شبکه های مجازی گردآوری شد. پس از پیاده سازی داده ها روی کاغذ ، طی فرایند چند مرحله ای شناسایی مفاهیم مرتبط با الویتهای مهاجرت  در گفتمان کاربران رسانه های اجتماعی و  تقلیل آنها، ابتدا در مرحله ی تفسیر اولیه و از طریق شناسایی واحدهای معنایی آشکار و پنهان و کدگذاری آنها، جمعا به تعداد985  کد باز شناسایی گردید. سپس از طریق یکپارچه سازی بر اساس تشابه مفهومی ، کدهای باز به تعداد 329 مفهوم اولیه کاهش یافت . مفاهیم اولیه وارد مرحله ساخت دهی شده، طی ساخت دهی ، ابتدامفاهیم اولیه بر اساس تشابهات و تفاوتهای مفهومی بین آنها، در خوشه های معنایی قرار گرفتند. بدین ترتیب تعداد107  مفهوم ثانویه به دست آمد. در ادامه با طبقه بندی و سازماندهی مفاهیم ثانویه و مقایسه آنها،48 مفهوم متمرکز در سطح بالاتر انتزاعی ، به عنوان شاخص های گفتمانی مهاجرت، از داده ها استخراج گردید. سپس 15 مضمون فرعی در مفاهیم متمرکز شناسایی شد و در پایان با طبقه بندی مضامین فرعی ، 5 مضمون یا مقوله ی اصلی 5 مقوله ی اصلی شامل کیفیت زندگی، اشتغال،تحصیل،اجتماعی -سیاسی و محیطی به عنوان ابعاد گفتمان مهاجرت در شبکه های اجتماعی تعیین گردید.مدل  گفتمان مهاجرت در شبکه های اجتماعی میتواند در راستای سیاست های اتخاذی در حوزه مهاجرت و فرار مغزها راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: مهاجرت، رسانه های اجتماعی، تحلیل محتوا
 • پریسا عبدی پور، علی معقول*، مسلم قبادیان، فاطمه جعفرخانی صفحات 159-173

  به دلیل اهمیت مقام و جایگاه معلم و چالش هایی که در تکریم منزلت معلم وجوددارد مطالعه حاضر  به مرور مقالات پرداخت  تا بتواند پاسخی برای  این پرسش بیابد  که منزلت و پایگاه اجتماعی معلمان در سطح ملی و جهانی چگونه است؟روش شناسی پژوهش یک مرور ادبیات است  که مقالات منتشر شده بین سال های 1401 -1380  ازپایگاه های معتبر اطلاعاتی را  پس از حذف تکراری ها (شامل بر 1300 مقاله)،   و  ارزیابی معیارهای ورودی و بررسی کیفیت مقالات باقی مانده (35) بررسی کرد. نتایج نشان داد سه بعد احترام و نفوذ، درآمد وثروت، ارزش و اهمیت برای تکریم مقام معلم تعریف شده  بود که بعد درآمد، تاثیرگذاری بیشتری در نظر سنجی ها داشته است. از آنجا که بین مهارت های حرفه ای معلمان و منزلت اجتماعی آنان رابطه وجود داشته بیشتر محققان ضمن سنجش دیدگاه ها به بررسی ارتباط متغیرها پرداخته اند که در نتیجه آن عوامل تاثیر گذار بر منزلت اجتماعی بیشترین دخالت را از خود نشان داده اند به نحوی که درک زیسته معلمان هم متاثر از همین عوامل  بوده است. لذا برخی کشورها  برنامه های  مختلفی برای تقویت تکریم مقام معلم تدارک دیده اند و  به بازنگری و ارزشیابی آنها اهتمام دارند. وضعیت موجود  تکریم مقام معلم در سطح ملی ، تمایل به کار و تعلق حرفه ای  را به شدت کاهش داده است و ضمن بروز بی انگیزگی تمایل به خروج از این حرفه و  احساس پشیمانی از انتخاب آن را موجب شده است اما در سطح جهانی به تقویت فرایندهای اجرایی و بازنگری آنها در تکریم مقام معلم پرداخته اند.

  کلیدواژگان: تکریم مقام معلم، منزلت اجتماعی، مرور ادبیات، حرفه معلمی
 • سلماز فرامرزی گروسی* صفحات 174-200

  در این نوشتار به بررسی سیستماتیک برنامه درسی ملی، حول ایده های بزرگ در جهان شناسی، من باب قرآن کریم و فلسفه اسلامی پرداخته شده است تا اثربخشی آن را در کمک به دانش آموزان در درک مفاهیم اصلی هستی شناسی، و تاثیر آن بر نگرش آنها نسبت به جهان مادی و معنوی، ارزیابی گردد.  با توجه به نقشه ای که سند برنامه درسی ملی در ارتقای کیفیت برنامه های درسی و آموزشی دارد و از طرفی امری نوپا و بدیع در ایران محسوب می شود بنابراین همواره و به طور مستمر نیاز به تحلیل خواهد داشت لذا هدف از این مطالعه، تحلیل جهان هستی در برنامه درسی ملی با نگاهی بر قرآن کریم و فلسفه اسلامی و غربی و برگذیدن عالی ترین معیارهای جهان شناختی تربیتی می باشد. هدف از هستی شناختی این جهانی و آن جهانی در برنامه درسی ملی، شناخت مفهوم جهان و پرورش و استدلال ابعاد دوگانه آن، عالم واقع - و عالم معنا، معقول و معنوی در دانش آموزان است. تحولات دنیوی، درک دانش آموزان از جهان را تغییر می دهد و این مهم طریقی را می طلبد تا فرصتی برای درگیر کردن عمیق دانش آموزان با شناخت مفهوم، تعریف، ابعاد، هدف، و تکامل جهان و خالق آن، مهیا گردد. پژوهش حاضر این فرصت را فراهم کرده است تا علم به جهان هستی و چگونگی آن در برنامه درسی ملی با استفاده از روش اسنادی- نظری، مورد تحلیل و تبیین قرار گیرد و سنگ شالوده های آن مبتنی بر قرآن و فلسفه اسلامی، به صورت مدلی تربیتی ارایه گردد. ماحصل این مطالعه، پرورش خردورزی و تحصیل بینش در دانش آموزان نسبت به ابعاد یکپارچه، مادی  و معنوی جهان هستی - هدفمندی و علت و اساس جهان هستی - علم به حقیقت جهان هستی و خلقت نظام مند آن با قاعده، نظم، زیبایی و دقت که نشان ازعلتی هدفمند دارد- ایمان و باور قلبی و عملی به ابعاد هستی در یک کل مادی و معنوی- عمل صالح و عادلانه در جهان مادی که دنیای محسوس، عینی، محدود، نسبی، وابسته، ناپایدار، گذرا و فانیست و مقدمه و وسیله رسیدن به جهان معنوی است که حیاتی نامحسوس، ذهنی، معقول، نامحدود، مطلق، جاودان و باقیست- دنیای مادی میدان سعی و عمل و ذخیره ی آن برای جهان معنویست - عمل به اهداف خدا از خلقت انسان و جهان به عنوان علت و اساس پیدایش هستی، است.

  کلیدواژگان: بنیادهای جهان شناختی، مفهوم جهان آخرت، برنامه درسی ملی، مدل تربیتی
 • پرستو دولابی*، اقدس یزدی، عباس ایزدپناه صفحات 201-208

  به منظور بررسی انواع وحی از نگاه علامه طباطبایی و شیخ محمد عبده که جزء افراد صاحب نظر و اهل کلام در زمینه فقه و اصول می باشند، پژوهشی با هدف تعیین میزان شناخت وحی و انواع وحی انجام شد. بر این اساس نگاه علامه طباطبایی و شیخ عبده به عنوان دو مرجع اهل اسلام، یکی شیعه و دیگری سنی مورد پژوهش قرار گرفت. آنان معتقد بودند که، وحی پیامی از سمت خدا به پیامبران اولوالعظم می باشد و انواع وحی در حالت کلی و به صورت مختصر به 6 نوع گروه بندی شده اند که در مواقع مورد نیاز بر پیامبران نازل شده است. وحی و امور وحیانی، یکی از امور برجسته و واضح بر پیامبران است؛ اما در این بین سخنانی نیز روایت شده است که آنها را از متمایز کرده است. رویاهای صادقه، الهامات و نکات دیگر، سبب تمایز نگاه علامه طباطبایی و شیخ محمد عبده به وحی شده است.

  کلیدواژگان: اسلامی، وحی، سبک زندگی
 • نریمان سبحانی نیا، میثم خزائی*، علیرضا سلیمی صفحات 209-217
  هدف

  «رفاه عمومی» که به معنای بهره مندی پیوسته و در حد اعتدال مردم از نعمت های الهی به صورت مشروع و معقول است، همواره مورد توجه مکاتب بشری و الهی و تصمیم گیری حاکمان جوامع، بوده و هست. شرع اسلام نیز به عنوان مکتبی الهی،رفاه عمومی را در قالب مفاهیمی همچون عدل، یاری رساندن به نیازمندان، محرومین و مستمندان، مورد توجه قرار داده است. با نگاهی عمیق تر به مقاصد شارع حکیم، مشخص می گردد، در وضع احکام شرعی توجه فراوانی به رفاه عمومی شده است.

  مواد و روش ها

  براین اساس پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، درصدد است در ابتدای امر رفاه عمومی را در شرع اسلام بررسی و در نهایت از دریچه فقه اجتماعی و در راستای تحقق رفاه عمومی، احکام شرع را مورد واکاوی قرار دهد.

  نتیجه گیری

  براساس بررسی های انجام شده، شارع حکیم بر مبنای سیاست گذاری فضیلت گرایانه و فقه الاولویه با تشریع احکامی همچون زکات، خمس، صدقه، قرض، وقف و نفقه در راستای کاهش فاصله طبقاتی، فقر زدایی، ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه اسلامی و در نهایت تحقق رفاه عمومی تلاش نموده است.

  کلیدواژگان: رفاه عمومی، مقاصد الشریعه، عدالت، فقر زدایی
 • مصطفی علی قربانی، رشید ذوالفقاری زعفرانی*، محمدنقی ایمانی صفحات 218-226
  هدف

  شیوه های آموزشی نوآورانه می تواند سبب بهبود عملکرد آموزش عالی شود. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی مدل مفهومی شیوه های آموزشی نوآورانه در آموزش عالی بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 346 نفر برآورد شد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شیوه های آموزشی نوآورانه در آموزش عالی با 113 گویه بود. برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که 113 گویه شیوه های آموزشی نوآورانه در آموزش عالی بار عاملی بالاتر از 40/0 داشتند و این سازه دارای 22 مولفه در 7 بعد شامل هوش مصنوعی در نوآوری (3 مولفه)، مدیریت هوشمند نوآوری (2 مولفه)، شیوه های نوین آموزشی و پژوهشی (2 مولفه)، فناوری اطلاعات (3 مولفه)، معایب روش های نوین آموزشی (5 مولفه)، توسعه نوآوری و کارآفرینی (3 مولفه) و تدریس نوآورانه (4 مولفه) بود. همچنین، بار عاملی هر یک از مولفه ها و ابعاد بالاتر از 50/0، میانگین واریانس استخراج شده آنها بالاتر از 60/0 و پایایی آنها بالاتر از 70/0 برآورد شد. علاوه بر آن، مدل مفهومی شیوه های آموزشی نوآورانه در آموزش عالی طراحی برازش مناسبی داشت و هر یک از ابعاد بر مدل مذکور اثر مستقیم و معنادار داشتند (05/0<p).

  نتیجه گیری

  مدل مفهومی شیوه های آموزشی نوآورانه در آموزش عالی طراحی شده در این مطالعه می تواند توسط متخصصان و برنامه ریزان آموزش عالی جهت بهبود شیوه های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: شیوه های آموزشی، آموزش نوآورانه، آموزش عالی
 • اسماعیل ارتگلی فراهانی، فرامرز عطریان*، یاسر روستایی حسین آبادی صفحات 227-237

  شایسته سالاری، آرزوی دیرینه ای است که همپای خلقت انسان با فطرت خداجوی او عجین شده است. هر انسانی در ناخودآگاه و فطرت پاک خود تمایل دارد همواره شایسته باشد، با شایستگان در ارتباط باشد و در جامعه ای با حاکمیت شایسته زندگی کند. به طور کلی، کارایی هر سازمان به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح منابع انسانی آن وابسته است و سازمانی موفق است که با استفاده از مدیران مجرب، توان دستیابی به اهداف خود را داشته باشد. انتصاب افراد شایسته در جایگاه های مناسب با توانایی، تجارب و قابلیت های آنها فرایندی است که در قالب نظام شایسته سالاری بررسی می شود. مدیران برای موفقیت در دریای طوفان خیز تحولات محیطی به شایستگی های خاص مدیریی نیازمند هستند. این شایستگی ها با کسب دانش و معلومات حرفه ای حاصل نمی شود؛ بلکه این امر به توسعه همه جانبه در ابعاد مهارت های شخصیتی و حرفه ای و تحول در نگرش و رفتار مدیران در سازمان ها نیاز دارد. استقرار نظام شایسته سالاری، نتایج و فواید بی شماری دارد؛ تقویت حس رقابت جویی، فرهنگ سازی تکریم کارشناسان و کارکنان برجسته و خلاق، الگوسازی از کارشناسان موفق، پرورش کارشناسان خلاق و نوآور و بسترسازی و ایجاد انگیزه برای ظهور این گونه افراد، اصلاح فرهنگ نابسامان سازمانی، تقویت همبستگی سازمانی، ایجاد و تقویت تعهد شغلی و سازمانی، تقویت اعتماد به نفس در کارکنان، غنی سازی سرمایه های انسانی دستگاه. روش تحقیق این مقاله، روش توصیفی تحلیلی با فن کتابخانه ای می باشد.

  کلیدواژگان: شایسته سالاری، شایسته گماری، الگوسازی، فرهنگ سازمانی، سلامت اجتماعی
 • رضا خدابخش، مهرداد نوابخش*، علیرضا کلدی، پروین سوادیان صفحات 238-255
  هدف

  با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم، بررسی و آسیب شناسی برنامه های گذشته در مواجهه با مسایل خانواده و ارزیابی رویکرد اتخاذ شده، به منظور اصلاح فرایند تدوین هرچه کارشناسی تر برنامه هفتم حایز اهمیت است از این رو در مطالعه حاضر به تحلیل جامعه شناختی تاثیرات برنامه های پنج ساله توسعه بر نهاد خانواده؛ با تاکید بر آسیب های آن پرداخته شد.

  مواد و روش ها

  روش مطالعه حاضر کیفی و در آن از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. جامعه آماری این مطالعه را اسناد رسمی و کتابخانه ای  و صاحب نظران تشکیل می دادند. نحوه انتخاب مبتنی بر روش نمونه گیری هدفمند بود و بر مبنای اشباع نظری 11 سند مرتبط با موضوع پژوهش بررسی و با 15 نفر مصاحبه شد. ابزار گردآوری اطلاعات چک لیست و مصاحبه بود است. در این مطالعه برای ارزیابی نتایج به دست آمده از معیارهای قابلیت اطمینان، اعتبار، قابلیت انتقال و تاییدپذیری استفاده شد. سرانجام تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش کدگذاری پیشینی (قیاسی) استفاده شد.

  یافته ها

  با تحلیل برنامه های اول تا ششم توسعه 5 مضمون اصلی حمایت از خانواده، فرزند آوری، حمایت از زنان سرپرست خانوار، اصلاح ساختار تصمیم ساز زنان و خانواده و حمایت از گروه های آسیب پذیر شناسایی شد. برنامه های توسعه از نظر محتوایی در ارتباط با نهاد خانواده ایرادات متعددی دارد و با ارزیابی مهم ترین شاخص های برنامه های توسعه مشخص شد طلاق روند افزایشی، فرزندآوری و به موازات آن ازدواج روند کاهشی داشته است.

  نتیجه گیری

  این نتیجه نشان از این دارد که برنامه های توسعه بر نهاد خانواده نه تنها اثر مثبت قابل توجهی نداشته اند بلکه به طور منفی بر نهاد خانواده موثر بوده اند.

  کلیدواژگان: توسعه، خانواده، تغییرات خانواده، برنامه های توسعه، طلاق، ازدواج، کاهش فرزندآوری
 • مریم طالب دوست، مهناز امیرپور*، مسعود ایمانیان اردبیلی صفحات 256-269
  هدف

  هدف ازپژوهش حاضرطراحی الگوی آسیب شناسی رسانه های اجتماعی مجازی بر اساس گسترش ریسک پذیری جنسی ومدیریت بدن درنوجوانان می باشد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش رویکردی ترکیبی ازروش های کیفی وکمی (آمیخته) ازنوع اکتشافی می باشد. جامعه آماری خبرگان وکلیه نوجوانان 15تا19 ساله شهرقوچان که دراینستاگرام حساب کاربری داشته واز اینستاگرام استفاده کرده می باشدکه جهت نمونه گیری برای خبرگان باروش نمونه گیری غیراحتمالی ازنوع هدفمندوگلوله برفی 30 نفرو برای کلیه نوجوانان روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 313 نفر انتخاب شدند.ابزارپژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته مشتمل بر 40 سوال وپرسشنامه چندماده ای محقق ساخته که ازسوالات و پاسخ های مصاحبه استخراج شد می باشد. روایی پرسشنامه با استفاده ازتحلیل عامل مورد تایید و پایایی آن مناسب گزارش شد.

  یافته ها

  یافته ها با آزمون های تحلیل عاملی تاییدی،t  مستقل و آنالیز واریانس یک راهه برای مقایسه اطلاعات دموگرافیک آزمودنیها تجزیه و تحلیل شدند. نتایح نشان داد که با توجه به نتایج آزمون فریدمن مقدار خی دو در سطح  معنادار نشان دادوبیانگر این است میزان میانگین هریک از ابعادومولفه های مکنون رسانه های اجتماعی مجازی (اینستاگرام) بر اساس گسترش ریسک پذیری جنسی درنوجوانان متفاوت می باشد. رتبه بندی یا اولویت بندی هریک ازشاخص هانشانگراین است که تغییر ارزشها و باورهای انسانی وگرایش به جنس مخالف دارای بیشترین میانگین می باشد و آگاه کردن والدین دارای کمترین میانگین می باشد.

  نتیجه گیری

  درنهایت یافته هانشان دادکه بین کاربران اینستاگرام از لحاظ ریسک پذیری جنسی ومدیریت بدن تفاوت معنی داری وجودداشت. بدین ترتیب که وضعیت ریسک پذیری جنسی زن ومردومدیریت بدن زن ومردبه لحاظ آماری تفاوت معناداری داشتند ومیانگین ریسک پذیری جنسی ومدیریت بدن کاربران اینستاگرام زنان بیشتر ازمردان بود.

  کلیدواژگان: الگوی آسیب شناسی، رسانه های اجتماعی مجازی، گسترش ریسک پذیری جنسی ومدیریت بدن، نوجوانان، اینستاگرام
 • مریم مللی، مجتبی امیری مجد*، پریسا تجلی، گیتا موللی صفحات 270-283
  هدف

  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی نرم افزار شناختی کاپیتان لاگ و بسته توانبخشی شناختی پارس بر حافظه فعال شنیداری و دیداری دانش آموزان دبستانی دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون بود.

  مواد و روش ها

  برای انجام پژوهش حاضر از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه گواه آزمایش (دو گروه آزمایش: نرم افزار شناختی کاپیتان لاگ و بسته توانبخشی شناختی پارس و یک گروه کنترل) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبستانی 9-11 سال دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون بود که در سال 1399 به مراکز توانبخشی غیردولتی شهر تهران مراجعه نمودند. برای انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند با جایگزینی تصادفی در گروه آزمایش و کنترل استفاده شد؛ بدین صورت که به روش نمونه گیری هدفمند 45 نفر دانش آموز دبستانی دارای کاشت حلزون در دامنه سنی 9 تا 11 سال که از معیارهای ورود برخوردار بودند انتخاب و در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) به شکل تصادفی و برابر (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. کودکان هر یک از گروه های آزمایش یعنی نرم ‍ افزار شناختی کاپیتان لاگ و بسته توانبخشی شناختی پارس به مدت 12 جلسه آموزشی 45-30 دقیقه‎ای، هفته ای دو جلسه در برنامه درمانی شرکت کردند. برای گردآوری داده ها از آزمون حافظه فعال وکسلر استفاده شد.

  یافته ها

  برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی و نرم افزار SPSS22 استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش نرم افزار شناختی کاپیتان لاگ بر حافظه فعال دیداری (001/0=P) دانش آموزان دبستانی دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون اثربخش است و این تاثیر تا مرحله پیگیری نیز پایدار بوده است (001/0=P) اما اثربخشی این بسته بر حافظه فعال شنیداری دانش آموزان معنادار نبوده است (59/0=P). همچنین اثربخشی آموزش بسته توانبخشی شناختی پارس بر حافظه فعال دیداری (024/0=P) و شنیداری (002/0=P) دانش آموزان دبستانی دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون معنادار بود و این تاثیر تا مرحله پیگیری نیز پایدار بوده است. نتایج آزمون تعقیبی توکی نیز نشان داد بین اثربخشی نرم افزار شناختی کاپیتان لاگ و بسته توانبخشی شناختی پارس بر حافظه فعال دیداری (225/0=P) دانش آموزان دبستانی دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون تفاوت معناداری وجود ندارد اما اثربخشی بسته توانبخشی شناختی پارس بر حافظه فعال شنیداری دانش آموزان به طور معناداری (046/0=P) بالاتر از نرم افزار شناختی کاپیتان لاگ بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که بسته توانبخشی شناختی پارس بر حافظه فعال دیداری و شنیداری دانش آموزان دبستانی دارای آسیب شنوایی با کاشت حلزون تاثیر دارد اما نرم افزار شناختی کاپیتان لاگ تنها بر حافظه فعال دیداری دانش آموزان موثر بود.

  کلیدواژگان: نرم افزار شناختی کاپیتان لاگ، بسته توانبخشی شناختی پارس، حافظه فعال دیداری، حافظه فعال شنیداری، کاشت حلزون
 • حسن محسنی، زهره سعادتمند*، نرگس کشتی آرای صفحات 284-297
  هدف

  هدف از این اجرای این پژوهش تحلیل مفهوم معلمی براساس متون اسلامی بود.حوزه پژوهش حاضر متون اسلامی وبه طور مشخص، قرآن و نهج البلاغه با استفاده از رویکرد هدفمند بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از نوع  تحلیل محتوا بود که ابتدا مولفه های معلمی بر اساس تحلیل متون اسلامی و به طور مشخص، قرآن ونهج البلاغه استخراج شد در مرحله دوم بر اساس مفاهیم استخراج شده ابتدا مفاهیم معلمی براساس تحلیل متون اسلامی و به طورمشخص، قرآن کریم ونهج البلاغه استخراج شده و سپس مفاهیم  با مقوله های جایگزین شده، هم دسته شده است.در مرحله سوم کد مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش از هر پاراگراف استخراج شد و در مرحله چهارم کد مفاهیم استخراج شده در دسته های هم مفهوم قرار گرفتند و در مرحله پنجم برای دسته های هم مفهوم، نام وعنوان مناسب که بیانگر مقوله اصلی پژوهش است تبیین شد.روش کد گذاری و پاراگراف به عنوان واحد تحلیل، جهت تجزیه و تحلیل متون استفاده شد. جهت سنجش روایی محتوایی از ضریب لاوشه (CVR) استفاده شد و پرسشنامه به صورت نمونه گیری هدفمند در اختیار یازده نفر از استادان علوم تربیتی و تعلیم وتربیت  قرار گرفت و در سطح 59 صدم مورد تایید قرار گرفت. CVR82 و تعداد 13 گویه با ضریب CVR100 مورد توافق قرار گرفتند و در نهایت پرسشنامه بر اساس نظر استادان مورد تایید قرار گرفت.

  یافته ها

  بنابراین نتایج حاصل از پژوهش که به عنوان تحلیل مفهوم معلمی براساس متون اسلامی استتوسط محقق در 9 مقوله شامل: (تهذیب نفس، علم ودانش، سعه صدر، آراستگی، راهنمایی، عدالت، صراحت بیان، تواضع، مهربانی) مشخص گردید.

  نتیجه گیری

  بنابراین می توانند اثر تعیین کننده ای بر جذب هییت علمی دانشگاه فرهنگیان داشته باشند و استفاده از آنها در فرآیند جذب هییت علمی موثر و مفید می باشد و عامل بسیار مهمی در جذب هییت علمی توانمند و در نهایت تربیت معلمانی توانمند در طراز نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

  کلیدواژگان: معلم، مولفه های معلمی، متون اسلامی، دانشگاه فرهنگیان
 • حسین عبدالحسینی، سکینه سعیدی، مهدی شریفی* صفحات 298-306
  هدف

  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی شناخت درمانی مذهب محور مبتنی بر آموزه های اسلامی بر عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای مثبت نگرانی در مادران دارای کودک اتیسم بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودک اتیسم شهر گنبد در سال 1400 بود که از این بین به روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر انتخاب و به شیوه گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (20نفر) و کنترل (20 نفر) کاربندی شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت شناخت درمانی مذهب محور مبتنی بر آموزه های اسلامی قرار گرفتند، اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. ابزار گردآوری داده ها شامل مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون و همکاران (1994) و باورهای مثبت نگرانی هولوکا و همکاران (2000) بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری و در نرم-افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد که شناخت درمانی مذهب محور مبتنی بر آموزه های اسلامی بر کاهش عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای مثبت نگرانی در مادران دارای کودک اتیسم موثر است (001/0>P).

  نتیجه گیری

  نظر به نتایج حاصله، شناخت درمانی مذهب محور مبتنی بر آموزه های اسلامی می تواند جهت کاهش عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای مثبت نگرانی مادران دارای کودک اتیسم استفاده شود.

  کلیدواژگان: آموزه های اسلامی، اتیسم، باورهای مثبت نگرانی، شناخت درمانی، عدم تحمل بلاتکلیفی
 • مهراوه کریمی فر، فاطمه فراهانی* صفحات 307-319
  هدف

  این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش متمرکز بر شفقت بر انعطاف پذیری شناختی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش زنان دارای تعارضات زناشویی بودند که 30 نفر از آنها به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). گروه آزمایش 8 جلسه (هفته ای یک بار) فنون شفقت به خود را بر اساس بسته آموزشی گیلبرت آموزش دیدند و گروه کنترل آموزشی در این زمینه دریافت نکردند. در این پژوهش از پرسشنامه های تعارضات زناشویی (کانزاس،1985) ، انعطاف پذیری شناختی (دنیس و وندروال،2010) ، صمیمیت (واکر و تامسون،1983) و کیفیت روابط زناشویی (باسبی و دیگران،1995) استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که آموزش متمرکز بر شفقت بر انعطاف پذیری شناختی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در زنان دارای تعارضات زناشویی تاثیر معنادار داشته است (001/0>P).

  نتیجه گیری

  آموزش متمرکز بر شفقت می تواند نقش موثری در افزایش انعطاف پذیری شناختی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در زنان دارای تعارضات زناشویی داشته باشد.

  کلیدواژگان: آموزش متمرکز بر شفقت، انعطاف پذیری شناختی، صمیمیت، کیفیت روابط زناشویی، تعارضات زناشویی
 • سمیرا تابعی، سارا تابعی* صفحات 320-327
  هدف

  سلامت اجتماعی ازجمله مباحثی است که در رشد و بالندگی خانواده و جامعه موثر است، لذا بررسی عوامل موثر در سلامت اجتماعی ضروری و لازم هست، بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی نقش جهت گیری مذهبی در پیش بینی سلامت اجتماعی با میانجی تنظیم هیجان بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش توصیفی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل تمامی معلمان زن دوره ابتدایی ناحیه دو شهر بهارستان در سال تحصیلی 1400-1401 بودند. تعداد 160 نفر واجد شرایط به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (1967)، تنظیم هیجان گراس و جان (2003) و سلامت اجتماعی کییز و شاپیرو (2004) پاسخ دادند. جهت تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS نسخه 24 و Amos استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، ضریب همبستگی بین جهت گیری مذهبی بیرونی با ارزیابی مجدد و سلامت اجتماعی منفی، اما همبستگی بین جهت گیری مذهبی درونی با ارزیابی مجدد و سلامت اجتماعی مثبت بود. ضریب همبستگی بین جهت گیری مذهبی بیرونی و سرکوبی مثبت، اما همبستگی بین جهت گیری مذهبی درونی و سرکوبی منفی بود (01/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که توجه به جهت گیری مذهبی و تلاش برای آموزش تنظیم هیجان، نقش مهمی در سلامت اجتماعی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی، سلامت اجتماعی، تنظیم هیجان
 • حسین عباسی اقدم، حبیب صبوری خسروشاهی*، نوروز هاشم زهی صفحات 328-334
  هدف

  خشونت خانگی علیه زنان ازجمله خشونت های رایج در سطح جامعه و خانواده است. ازاین رو مطالعه حاضر باهدف مطالعه نقش عوامل جامعه شناختی موثر در خشونت خانگی علیه زنان مراجعه کننده به مرکز اورژانس اجتماعی انجام شد

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش را تمامی زنان متاهل 24 تا 64 سال مراجعه کننده به مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان در سال 1400 تشکیل می دادند که از این میان، 390 نفربر اساس فرمول آماری کوکران به عنوان نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده نیز پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین همه متغیرهای پژوهش یعنی پذیرش خشونت، محیط مردسالار خانواده، دخالت والدین و اطرافیان، عدم پذیرش نقش های جنسیتی، روابط قدرت نابرابر در محیط خانواده، عدم توجه به نیازها و خواسته های عاطفی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی والدین، دارا بودن دارایی های کمتر، تجربه آزار در دوره کودکی، سن زنان، تحصیلات و اعتیاد شوهر باتجربه خشونت خانگی علیه زنان بود (05/>P). درنهایت مدل طراحی شده به اندازه 57/0 درصد قادر به تبیین پدیده خشونت خانگی علیه زنان بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این پژوهش در زمینه تاثیر منابع فردی، اجتماعی و اقتصادی در ایجاد زمینه خشونت خانگی علیه زنان برنامه ریزی در زمینه توانمندسازی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی ضروری است.

  کلیدواژگان: خشونت خانگی، عوامل جامعه شناختی، زنان
 • زهرا حمید هشجین، جاوید پیمانی*، آدیس کراسکیان موجمباری، مرجان حسین زاده تقوائی، نیلوفر طهمورسی صفحات 335-341
  هدف

  بی سرپرستی همواره اثرات روانی و تربیتی منفی بر نوجوانان داشته است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش تاب آوری و بازداری هیجانی در بهباشی روانی نوجوانان دختر بی‏سرپرست شهر تهران انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی نوجوانان دختر بی‏سرپرست شهر تهران تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال 1401-1400 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 300 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه های تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)، بازداری هیجانی راجر و نشوور (1987) و بهباشی روانشناختی ریف (1989) بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با نرم افزار SPSS نسخه 24 صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد رابطه بین تاب آوری با بهباشی روانشناختی (48/0=r) مثبت و معنادار هست، اما رابطه بین بازداری هیجانی با بهباشی روانشناختی (69/0- =r) منفی و معنادار بود (05/0>P) و متغیرهای پیش بین درمجموع 67 درصد از واریانس بهباشی روان شناختی را تبیین می کنند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش اهمیت نقش تاب آوری و بازداری هیجانی را در ارتقای بهباشی روانی نوجوانان دختر بی‏سرپرست نشان می دهد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، بازداری هیجانی، بهباشی روانی، نوجوانان دختر بی سرپرست
 • عباس قادری نسب، مجید خزاعی*، معین صباحی گراغانی صفحات 342-351

  از دیدگاه اسلام، نظارت جایگاه مهمی در امور فردی و اجتماعی دارد. ازاین رو، در این تحقیق، نظارت بر حاکمیت دینی از نظر فقه اسلام بررسی و الگوی نظارتی اسلام به عنوان یک نظام جدید نظارتی ارایه می شود. این نظام نظارتی، دارای مبانی، پیش فرض ها، ادله و ویژگی های خاصی بوده و از ساختاری جدید برخوردار است که در هیچ یک از نظام های کنونی مشابهی ندارد. همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مردم سالار دینی است که مشروعیت حاکمیت آن به اراده الهی است. ماهیت نظام اسلامی اقتضا می کند که قانون اساسی آن بر مبنای مبانی اسلامی و بر مدار قرآن و عترت جریان یابد و افراد صالح عهده دار اداره حکومت و کشور شوند، به صورتی که احکام شریعت اسلام در همه شیون جامعه جاری و ساری گردد و موجبات سلامت اخلاقی و معنوی جامعه را فراهم سازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظارت و کنترل در مدیریت و اعمال آن در تمام سازمان ها و نظام های اداری و بویژه در سطح کارگزاران حکومتی امری ضروری است و این مقوله جدی در قرآن کریم و نهج البلاغه در همه سطوح مدیریتی مورد تاکید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: نظارت، حاکمیت دینی، فقه اسلام، سلامت جامعه
 • مطهره حیدری کبریتی*، امین حاجی باقری، لیدا نعمتی، ارغوان جلالوند، عرفان کریمی صفحات 352-358
  هدف

  بررسی امنیت روانی و سلامت اجتماعی دانشجویان و ارتقای آن منجر به بهبود سلامت آن ها می شود، بنابراین مطالعه حاضر باهدف تعیین اثربخشی معنویت درمانی بر امنیت روانی و سلامت اجتماعی دانشجویان انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه های امنیت روانی مازلو (1952) و سلامت اجتماعی کییز (1998) بودند. گروه آزمایش در 8 جلسه 60 دقیقه ای آموزش معنویت درمانی را دریافت، اما گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره با کمک نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین نمرات پس آزمون و پیگیری گروه آزمایش و کنترل در امنیت روانی و سلامت اجتماعی وجود دارد. بدین معنا که نمرات امنیت روانی و سلامت اجتماعی در دانشجویان پس از مداخله درمانی بهبودیافته است (01/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که معنویت درمانی بر امنیت روانی و سلامت اجتماعی دانشجویان تاثیر دارد و می توان از این درمان برای بهبود امنیت روانی و سلامت اجتماعی دانشجویان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: معنویت درمانی، امنیت روانی، سلامت اجتماعی، دانشجویان
 • فریبا درزمان*، امین حاجی باقری، سیده ندا امیرنیا، سارا وجد، حدیثه سادات ابراهیمی صفحات 359-365
  هدف

  تعارض رایج ترین مشکل در روابط زوجین است و ناتوانی در حل آن ممکن است خانواده را دچار آسیب نماید و حتی منجر به طلاق شود؛ بنابراین مطالعه حاضر باهدف بررسی نقش سواد عاطفی و سازگاری معنوی در پیش بین تعارضات زناشویی زنان متاهل انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه شامل تمامی زنان متاهل مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی شهر بندرعباس در شش ماه دوم سال 1401 بودند که 360 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس سواد عاطفی کیمیایی و همکاران (1391)، سازگاری معنوی رسولی و همکاران (1388) و تعارضات زناشویی ثنایی (1379) بودند. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد رابطه بین سواد عاطفی (515/0- =r) و سازگاری معنوی (570/0- =r) با تعارضات زناشویی منفی و معنی دار بود (01/0>p). و متغیرهای سواد عاطفی و سازگاری معنوی، توانایی پیش بینی 9/38 درصد از تغییرات تعارضات زناشویی را داشتند.

  نتیجه گیری

  مشاوران خانواده و حتی زوجین در تلاش برای کاهش تعارضات زناشویی به نقش سواد عاطفی وسازگاری معنوی توجه ویژه داشته باشند و برنامه ریزی ها و آموزش های لازم در این زمینه را انجام دهند.

  کلیدواژگان: سواد عاطفی، سازگاری معنوی، تعارضات زناشویی، زنان
 • محمدعلی ورزی درونکلا، سیف الله فرزانه*، ابوالقاسم حیدرآبادی صفحات 366-377
  هدف

  رانت خواری و فساد اداری از پدیده هایی است که نمودهای آن در کشور ما هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی قابل مشاهده است.

  مواد و روش ها

  در این مقاله تاثیر ضعف سیستم نظارتی بر رانت خواری با میانجی گری عدم شفافیت اطلاعات در ادارت استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران میانی ادارت کل استان مازندران تشکیل می دهند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. بر این اساس حجم نمونه برابر با 378 نفر برآورد شد و پرسشنامه ها بر اساس روش نمونه-گیری تصادفی در جامعه نمونه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری SPSS و لیزرل (Lisrel)  استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان می دهد ضعف سیستم نظارتی و عدم شفافیت اطلاعات تاثیر معناداری بر رانت خواری در ادارات مازندران دارد. نتایج مدل تدوینی برای تبیین تغییرات میزان رانتخواری در ادارات استان مازندران نشان دهنده تاثیر معنادار متغیر بیرونی عدم شفافیت اطلاعات و متغیر درونی ضعف سیستم نظارتی بر رانتخواری است.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد با افزایش عدم شفافیت اطلاعات، سیستم نظارتی به عنوان متغیر میانجی دچار ضعف می شود و در این شرایط می توان انتظار داشت رانت خواری در جامعه افزایش یابد.

  کلیدواژگان: رانت خواری ذهنی و عینی، عدم شفافیت اطلاعات، ضعف سیستم نظارتی، ادارت استان مازندران
 • زهرا احمدی، مرضیه یگانه فر، جعفر صادقی*، فاطمه اسکندرپور، اعظم آشوری صفحات 378-385
  هدف

  توجه به عوامل تاثیرگذار بر بهبود بهداشت روانی و درنتیجه افزایش رضایت از زندگی زوجین بسیار موثر و ارزشمند هست، بنابراین پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی درمان مثبت نگر ایرانی- اسلامی بر تحمل پریشانی و رضایت از زندگی زوجین انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل تمامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی تحت نظر بهزیستی منطقه دو تهران در شش ماه نخست سال 1401 بودند که 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه های تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) و رضایت از زندگی دینر و همکاران (1985) بودند. برای گروه آزمایش، هشت جلسه دو ساعته و هفته ای یک جلسه آموزش درمان مثبت نگر ایرانی- اسلامی برگزار شد، اما گروه گواه آموزشی دریافت نکردند. تحلیل داده ها با استفاده از کوواریانس تک متغیره در نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین نمرات پس آزمون گروه های آزمایش و گروه گواه در متغیرهای تحمل پریشانی و رضایت از زندگی تفاوت معناداری وجود داشت (01/0>p).

  نتیجه گیری

  آموزش درمان مثبت نگر ایرانی- اسلامی در جهت بهبود تحمل پریشانی و رضایت از زندگی زوجین پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: درمان مثبت نگر ایرانی- اسلامی، تحمل پریشانی، رضایت از زندگی زوجین
 • مطهره ایثاری زاده*، مهران محبیان فر، امین حاجی باقری، ساناز السادات طاهائی، آزاده امیری صفحات 386-392
  هدف

  شادکامی و سلامت اجتماعی نقش مهم و اساسی در ارتقای زندگی زنان نابارور دارد، لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری با رویکرد اسلامی در شادکامی و سلامت اجتماعی زنان نابارور انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با گروه گواه همراه با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه پژوهش شامل تمامی زنان نابارور مراجعه کننده برای درمان ناباروری به مرکز و کلینیک پزشکی ناباروری امین شهر تهران در سه ماه نخست سال 1401 بودند که 30 نفر واجد شرایط داوطلب بر اساس ملاک های ورود به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 15 نفری (آزمایش و گواه) جایگزین شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مقیاس شادکامی آرگایل وکروسلند (1987) و سلامت اجتماعی کییز (2004) بودند. درمان شناختی رفتاری با رویکرد اسلامی در 10 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد، اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکردند. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره با نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد زنان نابارور گروه آزمایش نسبت به زنان نابارور گروه گواه در پس آزمون به طور معناداری، شادکامی بیشتری داشتند (01/0< p).

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از اثربخشی درمان شناختی رفتاری اسلامی در بهبود شادکامی و سلامت اجتماعی زنان نابارور بود، بنابراین از درمان های شناختی رفتاری اسلامی در کنار سایر روش های درمانی پزشکی در جهت بهبود زندگی زنان نابارور می توان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری اسلامی، شادکامی، سلامت اجتماعی، زنان نابارور
 • امید ابوالقاسمی کاشانی، نجمه وکیلی*، محمد آرمند، مهشید یزدی صفحات 393-406
  هدف

  این پژوهش باهدف طراحی الگویی برای تربیت زیبایی شناسانه بر اساس مبانی واصول و مولفه های زیبایی شناسانه در قرآن کریم صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  به روش توصیفی تحلیلی از منابع کتابخانه ای واسنادی انجام شد. داده های پژوهش حاکی از آن است که مسیر تربیت زیبایی شناسانه، ازطریق تحقق مبانی و مولفه هایی است که به زیبایی در باور و اندیشه و امیال و اراده منتهی می شود و موجبات تحقق زیبایی های حقیقی را به وجود می آورد.در الگوی معرفی شده، هدف غایی تربیت زیبایی شناسانه ، ربوبی شدن، خداگونه گی یا تشبه به زیبایی مطلق است و در نهایت به متصف شدن انسان به صفات خداوند متعال می انجامد.

  یافته ها

  عمومیت درک پذیری زیبایی،  تعمیم زیبایی،  تشکیک، توارث و انتقال زیبایی،  مطلق بودن زیبایی، عینی بودن زیبایی، خداوند منشا زیبایی ، انسان نسخه ای از زیبایی مطلق ، زیبایی غایت کمال انسانی، زیبایی امری وجودی برخی از مبانی زیبایی شناسی معرفی شده قرآن است و مولفه های آن، تعادل تناسب،هدفمندی و کارایی را تشکیل می دهد.

  نتیجه گیری

  در ادامه بحث از میان مبانی و مولفه های بررسی شده،مضامین تربیتی استخراج گردید که تحقق آنها می توانند زمینه شکوفایی استعدادهای بالقوه متربی و هدایت آن به سوی اهداف مورد نظر رافراهم نمایند.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، زیباشناسی، مبانی، مولفه ها، اصول، الگوی تربیتی
 • مجید سلیمانی، رضا شعبانی*، سینا فروزش صفحات 407-415
  هدف

    موضوع و سیوال اصلی  این مقاله  این است که نقش امام سجاد در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام چگونه بوده است؟ فرضیه مقاله براین اساس است که نقش امام سجاد (ع) به عنوان امام معصوم انتخاب شده به عنوان مهمترین مرجع سیاسی و اجتماعی فرهنگی  شیعیان جهان اسلام در ارایه الگوهای فکری برای مسلمانان در شکل دهی و ایجاد جریان ها و حرکت های اجتماعی در عصراموی و تربیت شخصیت های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نقش اساسی و مهمی دارد.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری گردآوری شده است.

  یافته ها

    امام سجاد به واسطه شرایط و حفظ حکومت اسلامی در شرایط بحران، دعا و مصلحت اندیشی را جهت عبور از بحران ها انتخاب و نیازهای جامعه را در حوزه عبودیت و بندگی، اخلاص، ظلم ستیزی، نیازهای اجتماعی و فردی و معنوی  را در قالب  راهبرد دعا و مصلحت تامین نمودند.

  نتیجه گیری

  امام سجاد، نیازهای جامعه را در حوزه عبودیت و بندگی، اخلاص، ظلم ستیزی، نیازهای اجتماعی و فردی و معنوی در قالب دعا و مصلحت تامین نمودند.

  کلیدواژگان: امام سجاد(ع)، جهان اسلام، تحولات سیاسی، تحولات اجتماعی فرهنگی
 • ربابه محمدبیگی، نفیسه فیاض بخش*، مهدی نجفی افرا صفحات 416-430

  از دیرباز ایمان مورد توجه دین داران  و دین شناسان  اسلام و مسیحیت بوده است ، در  مسیحیت شخصیتی که تاثیر  به سزایی در رشد  این آیین داشته و آیندگان خودرا  تحت تاثیر  قرار داده است و تیلیش  افکار و عقاید  خویش را در بسیاری از زمینه ها متاثر از پولوس است و بعد از راهیابی به مسیحیت راه پولوس را ادامه داد و راهی جدید را در فلسفه  مسحیت با دید نوافلاطونی گشود. تفسیر او از ایمان و رابطه عقل و ایمان و متعلقات ایمان از مهمترین  موضوعاتی است که مورد بحث قرار خواهیم داد. جنبه عاطفی ایمان ، اعتماد کردن به مورد ایمان است اعتماد به خدا و مسیح و هرگاه از ایمان  سخنی به میان می آید مقصود  اعتمادی است که لازمه ایمان است. اساسا ایمان همان اطمینان و اتکا به خدا است که درعهد جدید معنای اعتماد برای ایمان آمده است.

  کلیدواژگان: ایمان، عاطفی، اسلام، مسیحیت
 • مریم آکار*، محمد معینی فر، مصطفی سلطانی صفحات 431-439

  مکتب فکری قم یکی از جریان های مهم و تاثیرگذار علمی و فرهنگی در تاریخ تشیع است. این مکتب منشا تحولات عملی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متعددی بوده است. بر اساس منابع تاریخی آغاز شکل گیری این مکتب اوایل قرن دوم هجری و پس از مهاجرت اشعریان از کوفه به قم، ذکرشده است. مکتب فکری قم، پس از دوازده سده فعالیت پرفرازونشیب سرانجام در سده ی چهاردهم، آبشخور تحول عظیمی در جهان اسلام می شود که در نوع خود بی سابقه است. مقاله پیش رو قصد دارد سیر تطور و لحظات مهم تاریخی این مکتب فکری را موردبررسی و تحقیق قرار دهد و به مهم ترین رویکردهای فکری این مکتب در دوره معاصر و چگونگی نقش آفرینی اش در رویدادهای این دوره می پردازد. نتیجه ای که از خلال این پژوهش به دست آمد حاکی از این است که ایده کانونی مکتب فکری قم، حفظ و حراست از آموزه ها و تعالیم مکتب اهل بیت و نشر و گسترش آن بوده است ؛ چنانکه در دوره معاصر با بازتولید مجدد خود از این میراث گران بها در برابر بادهای غربی و جریان مدرنیزاسیون حفاظت و حراست نموده است. درواقع می توان گفت؛ مکتب فکری قم، در دو وهله مهم تاریخی، به عنوان پرچمدار مذهب تشیع، علیه دو جریان تهدید کننده به مقاومت و فعالیت برخواسته است: جریان خلافت در قرون اولیه و جریان مدرنیزاسیون در دروه معاصر.

  کلیدواژگان: مکتب فکری، رویکرد اجتماعی، فرهنگی
 • سمیه خواجوی، عبدالرضا ادهمی*، مهرداد نوابخش صفحات 447-459
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر هویت بهبود یافتگان اعتیاد در جامعه پذیری مجدد براساس نقش شاخص های تاب آوری: یک مطالعه موردی بود.

  مواد و روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی بود. روش اجرای این مطالعه (پس رویدادی) و نیز این مطالعه در حیطه تحقیقات کمی قرار داشت. در پژوهش حاضر جامعه شامل تمام افراد بهبود یافتگان اعتیاد در مراکز باز توانی ترک اعتیاد در مناطق 4 و 6 و22 تهران بود. روش انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی ساده بود. از میان 2580 نفر مراجعه کننده به این مراکز تعداد 388 نفر به تصادف و با احتمال متناسب با حجم مراجعان مرکز انتخاب شدند. برای اینکار لیستی از مراکز و تعداد مراجعان آن تهیه و به روش سیستماتیک از میان آنها 11 مرکز انتخاب شد. این مطالعه با رعایت ملاحظات اخلاقی صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات مشخصات دموگرافیک، مقیاس تاب آوری و پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS 24.0 انجام گرفت.

  یافته ها

  هر 4 فرضیه مورد مطالعه تایید شدند به این معنی که عوامل شناختی، هیجانی، معنوی، و عوامل رفتاری در تاب آوری در برابرسوء مصرف، و پیشگیری از گرایش مجدد به اعتیاد تاثیر گذار هستند.

  نتیجه گیری

  اعتیاد با ایجاد تغییر در رفتار، عزت نفس، تغذیه و رفتار اجتماعی به طور کلی زندگی طبیعی فرد را تغییر می دهد و این تغییرات به کاهش کیفیت زندگی منجر می شود. افراد معتاد در رابطه با دیگران برای کنترل محیط فاقد ابتکار هستند انرژی جسمانی، احساس امیدواری به زندگی و رضایت از زندگی در آن ها کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، معنویت درمانی، شناخت درمانی، جامعه پذیری، اعتیاد
|
 • Maryam Poursafai, Hossein Habibi Tabar*, Alireza Nobari, Gholamreza Amjadi Pages 1-17
  Purpose

  The purpose of this research was to present the excellence model of government organizations with an Islamic approach based on the statement of the second step of the revolution based on the excellence model of Iranian organizations.

  Materials and methods

  The research method is exploratory and from the point of view of the goal, it is applied with a mixed approach (quantitative and qualitative). Participants in the qualitative section included experts and university professors in related fields who were selected by snowball sampling. The data collection tool was a semi-structured interview that finally reached saturation with 15 participants. The software used in the qualitative section was MAXQDA.

  Findings

  The results show the extraction of 6 main dimensions and 17 core components in the form of a paradigmatic model of the excellence of government organizations with an Islamic approach based on the statement of the second step of the revolution (based on the excellence model of Iranian organizations) as the core category and causal conditions (organizational factors, ethical factors and organizational blessings), contextual factors (necessary infrastructure, organizational religion and knowledge management in the organization), intervening conditions (cultural factors, managerial factors and value creation of human resources), strategies (using the leadership approach in organizations, The application of the Islamic approach in organizations and the application of the motivational approach (and consequences) (organizational excellence in line with the Islamic approach and organizational excellence in line with the statement of the second step of the revolution) were obtained.

  Conclusion

  People in the supreme organization with an Islamic approach should emphasize the rights of the people and pay attention to the organizational stakeholders including customers, suppliers, competitors, government, financial institutions, :union:s, media, society, etc. give and pay their due

  Keywords: excellence of government organizations, Islamic approach, statement of the second step of the revolution, excellence of Iranian organizations
 • Maryam Khandabi, MohammadReza Shirazi*, Nasrin Ghanbari Pages 18-26

  The theory of the perfect human being has not been mentioned in the religious sources of the first Islamic century, but it should be known that the roots of the theory of the perfect human being are found in the Quran and hadiths. Therefore, the main issue of this article is to analyze the characteristics of the perfect human being in the Quran , which we will explain with a descriptive and analytical method. The results of the research show that since the perfect human beings is the best of all human in terms of all attributes, therefore, he related all the verses of virtues and perfections with the perfect human. Since the perfect human is the speaker of the Quran and the manifestation of the divine names and attributes, therefore, the entire Quran can be introduced as the written existence of perfect human and its verses are his ascensions . the characteristics of a perfect human being in the Quran are divided in to two categories: individual and social characteristics.

  Keywords: Perfect Human Being- God’s Successor- Behavior Toward God- Self Dignity
 • Azam Barzegar, Hamed Fathaliani*, Ali Hossein Ehtashami Pages 27-39
  Purpose

  The current research with the title "Analysis of the components of the political behavior of government officials based on the Qur'an and Nahj al-Balagha" and with the aim of conducting a research in the analysis of the components of the political behavior of government officials with the index of the Quran and Nahj al-Balagha and with the historical approach and the library and documentary method became.

  Materials and methods

  Since the sources used in this research are verses of the Quran, sermons and letters, and the wisdom of Nahj al-Balagha and books of commentators, a descriptive-analytical method has been used. The theoretical framework of this research is based on five main elements that form the conceptual model of this research. First: Identification of pests and damage to the rulers. Second: the factors and methods of political training and ways to strengthen the positive characteristics of agents. Third: Hazrat's criteria in selecting government officials. Fourth: Examining the manifestations of the Prophet's political ethics after the formation of the government. Fifth: the characteristics and values and behavioral criteria of brokers.

  Findings

  This research has reached the following results the political behavior of government officials affects people's judgment. The effects and consequences of knowing and acting on these components by government officials have effects and consequences. Among other things, the Holy Qur'an has not given up on providing principles and rules for better governance in order to deal with all aspects of human life, and it has presented ways by giving examples in the Qur'an. Also, the infallible imams (peace be upon them) who are speakers of the Qur'an, have addressed this issue. And contemporary man can use the educational components of Quran and Nahj al-Balagheh to manage his political life now and in the future. Amir al-Mu'minin Hazrat Ali (peace be upon him) as the best sociologist during the short but successful and fruitful period of his rule of justice, has always paid attention to their guidance in the best way by sending letters to the agents of his government, in order to raise awareness and raise their political literacy.

  Conclusion

  The more informed the society, the more efficient the officials will be, and the correct education of two groups of people and its government has two-way consequences and effects in the political dimension. Agents should try to preach less to people and enter the field in a practical way to solve problems. However, by putting a rail in the people's lifestyle and putting the morality and character of the martyrs at the forefront, they should implement their plans and duties in a desirable way. The government should create courses in universities that specifically train the responsible elements to take government seats. That one or more people come and take responsibility without even being familiar with the principles and rules in the field of politics is contrary to the goals of creating a competent and efficient government.

  Keywords: Political Behavior, Agents, Quran, Nahj Al-Balaghah, Government
 • Abdulmahdi Sharif Nezhad*, Kourosh Asmand, Hassan Ahmadi, Alireza Sharif Nezhad Pages 40-48

  From the very beginning, the Islamic Revolution of Iran saw its mission as global and did not limit itself to the borders of the country of Iran. In practice, it also seeks to develop its thinking, therefore, in the words of the elders of this revolution, the defense of the deprived and the oppressed of the world is always heard, which itself expresses the global mission of the Islamic Revolution of Iran. Islamic unity and the creation of a new Islamic civilization based on religion, rationality, science and ethics based on Islamic style will take place.

  Keywords: Islamic civilization, vision, Imam Khomeini, Ayatollah Khamenei
 • Elmira Beheshti Moghadam, MohammadEbrahim Madahi*, Marjan Jafari Roshan, Parvaneh Ghodsi Pages 49-58
  Purpose

  The present study was conducted to compare the effectiveness of the schema therapy approach with the therapy based on acceptance and commitment on the self-control of married women and men with extramarital relationships.

  Materials and methods

  In this research, the statistical population included married men and women who had an extramarital relationship, who, due to the disclosure of their extramarital relationship, in the 12 months of 2019 and the first 9 months of 2014, went to four counseling and psychological clinics in Tehran, which are available. The researcher of this research was located, they referred. Among the couples, 45 were randomly selected (23 women and 22 men). To implement the project, the researcher used the purposeful sampling method and the self-control questionnaire of Tanji (2004) was distributed among three groups of subjects (two experimental groups and one control group). Then the effect of independent variable or two treatment methods on two dependent variables was compared. After conducting 10 ninety-minute sessions of schema therapy once a week and 8 ninety-minute sessions of therapy based on acceptance and commitment once a week, the experimental and control groups were subjected to a post-test. In this research, the analysis of covariance test was used to analyze the data, and the independent t-test was used to compare the effectiveness of schema therapy and treatment based on acceptance and commitment.

  Findings

  The findings showed that self-control in the experimental group of schema therapy increased by 31.66. Also, self-control in the test group of acceptance and commitment increased by 37.87 in the post-test, while in the control group, the increase in both groups was below one score, and the covariance analysis confirmed the effectiveness of the two approaches on self-control. Also, the findings showed that there is no significant difference between the two treatment approaches in terms of effectiveness in self-control.

  Conclusion

  Based on the findings, the schema therapy approach with treatment based on acceptance and commitment has a significant effect on the self-control of married women and men with extramarital relationships.

  Keywords: schema therapy, therapy based on acceptance, commitment, women's self-control, extramarital relationships
 • Gholam Nabi Okati, Fatemeh Shahabizadeh*, Seyyed Abdul Majid Bahrinian Pages 59-74
  Purpose

  People with psychological injuries, including anxiety caused by Corona, experience anxiety more and more by reducing the level of distress tolerance in stressful interpersonal relationships. Therefore, the aim of this study was to compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy with and without self-compassion, conscious attention on the emotional reactions of women with corona anxiety and insecure attachment to their spouses with a two-month follow-up period.

  Materials and Methods

  This clinical trial study was conducted in 1400 on 48 female teachers of the second year of secondary school in Zahedan city. Women with corona anxiety who have an insecure attachment to their husbands were randomly selected between three groups of intervention 1 (16 people in treatment based on acceptance and commitment), intervention 2 (16 people in treatment based on acceptance and commitment with attention self-compassion) using a purposeful sampling method. informed) and the control group (16 people) were divided. The Corona Virus Anxiety Scale, Relationship Scales Questionnaire, Depression, Anxiety, Stress Scale (SSAD-21) and Extreme Emotional Reaction Scale - Short Form were used and the data were analyzed in SPSS statistical software version 26.

  Findings

  The results showed that the treatment based on acceptance and commitment combined with self-compassion and conscious attention, compared to the treatment based on acceptance and commitment and the control group, reduced depression, anxiety and stress (P<0.05) and its effects It has continued in the follow-up stage (P<0.05). Treatment based on acceptance and commitment has not been effective in reducing depression, anxiety and stress (P<0.05). Treatment based on acceptance and commitment combined with and without self-compassion of conscious attention has reduced negative emotional reactions (P<0.05) between the effectiveness of treatment based on acceptance and commitment combined with and without self-compassion of conscious attention compared to the control group. There is no significant difference in reducing emotional reactions (P<0.05). The effect of the treatment based on acceptance and commitment combined with self-compassion, conscious attention, unlike the treatment of acceptance and commitment, has continued in reducing emotional reactions in the follow-up phase (P<0.05).

  Conclusion

  Treatment based on acceptance and commitment combined with self-compassion, conscious attention as a sustainable intervention to improve emotional reactions can be used in health and treatment centers in women with corona anxiety and insecure attachment to their spouses.

  Keywords: Schema Therapy, Therapy Based on Acceptance, Commitment, Women's Self-Control, Extramarital Relationships
 • Davood Ebrahimi Esbooyi, Farshideh Zameni*, Kyomars Niazazari Pages 60-74
  Purpose

  The current research was conducted with the aim of identifying and testing the organizational components explaining the realization of the statement of the second step of the revolution in Iran's education system through the exploratory mixed model research method.

  Materials and Methods

  The statistical community in the qualitative part, academic experts (members of the faculty of public administration and education in higher education centers), organizational experts (high and middle managers of the education system) and specialists related to the research topic, and in the quantitative part public school managers There were 1044 students in 518 girls' schools, 505 boys' schools and 21 mixed schools in Mazandaran Province. In the qualitative part of the targeted non-random sampling method, 20 people were selected as a statistical sample, and in the quantitative part, with the multi-stage relative cluster sampling method based on Cochran's formula, 281 people were selected as a statistical sample. The data were analyzed in the qualitative part through the implementation of the Delphi technique with a semi-structured and structured checklist in four rounds in the SPSS software, and in the quantitative part through structural equation modeling with the tool of a 96-item researcher-made questionnaire in the AMOS software. . In the qualitative part to determine the validity, the content of the expert assessment checklist was approved by five academic and organizational experts in terms of comprehensibility and expressiveness, and the reliability was calculated and confirmed as 0.81 using the retest method. In the quantitative stage, the validity of the questionnaire in three ways: form, content (range of CVR and CVI for items between 0.6 and 1.0 and 0.8 and 0.1 respectively) and construct (convergent validity between 0.604 and 0.924 and divergent) was confirmed. Reliability was also estimated by three methods of determining factor loadings of items (more than 0.4), Cronbach's alpha (0.738 to 0.953) and composite reliability (0.772 to 0.970).

  Findings

  Qualitative findings showed that the model of organizational factors for the realization of the statement of the second step of the revolution in education has seven dimensions (science and research, spirituality and ethics, economy, justice and fight against corruption, independence and freedom, national honor, foreign relations and demarcation with the enemy and lifestyle) and 24 components.

  Conclusion

  The results of the quantitative part showed that all dimensions and components of the research model were confirmed.

  Keywords: Organizational Factors, Statement of the Second Step of the Revolution, Education System
 • Mahbubeh Mehrabi* Pages 75-84
  Purpose

  The present research was conducted with the purpose of explaining the relationship between the type of gender inequality institutionalized in a person and the type of divorce.

  Materials and methods

  In this research, data were collected from 178 divorced women and 222 non-divorced women with emotional divorce in Bandar Abbas, using a survey method. Therefore, stratified random sampling proportional to the volume and simple random sampling was used for non-divorced women and chain sampling for divorced women. Questionnaire data was collected by interview and face validity was confirmed through literature review and expert judgment and structural validity with Cronbach's alpha.

  Findings

  The findings showed that 40.5 percent of women have high emotional divorce and 59.5 percent of them have moderate emotional divorce; The results of descriptive statistics indicate that 33% of divorced women have a traditional view and 56% of them have a modern view of gender inequality in society. Also, 67% of women with emotional divorce have a traditional view of gender inequality in society, and 44% of them have a modern view. Also, the results obtained from the chi-square test showed that there is a significant relationship between the type of women's perspective on gender inequality (21.419) and the type of divorce, with 0.99 percent confidence and at an error level smaller than 0.01, and the intensity of the relationship They are 0.231.

  Conclusion

  According to the results of the Yeoman-Whitney test, people with emotional divorce have a more traditional view than women with legal divorce. This research suggests that in order to increase the stability of the family, gender justice should be institutionalized in all areas of the society so that the society can make the best use of the capacity of social forces.

  Keywords: Traditional Gender Inequalities, Modern Gender Inequalities, Legal Divorce, Emotional Divorce
 • Ali Abaspour*, Mohammad Gholipour, Mohammad Bayrami Erdi, Esmail Rahimi Pages 85-93
  Purpose

  The purpose of this research is to "investigate the impact of teachers' creativity training on students' creativity development and its implications on the teacher training curriculum".

  Materials and methods

  This research was conducted using a quasi-experimental method with the aim of explaining the necessity of paying attention to teaching creativity in the curriculum of teacher training centers. For this purpose, two groups (n1=90n2) of first grade students of 6 primary schools in District 7 of Tehran (N=2975) in the academic year 2021-2022 were selected by random cluster sampling. Data were collected using "Form B" of Torrance's visual creativity test in two stages, pre-test and post-test.

  Findings

  The results of data analysis using covariance analysis showed that there is a significant difference (P = 0.05) between the two experimental and control groups.

  Conclusion

  This means that the rate of creativity growth of students who were taught by teachers trained in the field of creativity is higher than children whose teachers have not been trained in this field.

  Keywords: Creativity, Torrens Creativity Visual Test, Teacher Training
 • Sanaz Alikhah, Bahman Akbari Gavaberi*, Abbas Abolghasemi Pages 94-103
  Purpose

  Psychosomatic disorders of the skin include skin diseases in which psychological causes and consequences or concomitant conditions have a fundamental and therapeutic effect on the disease process. The purpose of this research is to investigate the effectiveness of the cognitive therapy approach based on mindfulness on resilience and body image in interaction with emotional reactivity in patients with skin disorders.

  Materials and Methods

  In this semi-experimental research, pre-test and post-test were used for two experimental and control groups, and the follow-up phase was implemented after two months. The statistical population included all patients with skin disorders in Tabriz, 15 people with high reactivity and 15 people with low reactivity in the group of cognitive therapy based on mindfulness and 15 people with low reactivity and 15 people with high reactivity in The control group was randomly replaced. Connor Davidson's resilience questionnaires and Cash's body image scale (1990) were used as data collection tools. Analysis of variance with repeated measurements was used to analyze the data.

  Findings

  The results of analysis of variance with repeated measurements showed that cognitive therapy based on mindfulness has significantly increased the body image (P < 0.01) and resilience (P < 0.01) of patients with skin disorders. These results remained stable in the two-month follow-up (P<0.05). Also, the results showed that the interactive effect of emotional reactivity and group has no significant effect on resilience and body image.

  Conclusion

  Cognitive therapy interventions based on mindfulness are effective in increasing resilience and body image in patients with skin disorders.

  Keywords: Resilience, Body Image, Cognitive Therapy Based on Mindfulness, Skin Disorders
 • Seyyed Mohammad Razavi* Pages 104-114
  Purpose

  One of the most important factors of spiritual health is adherence to moral standards. Ethical components make sense based on people's world view. And the highest definition of ethics can be seen in the Islamic worldview. Therefore, identification of the components of human spiritual health has also been done based on the school of Islam. For this purpose, using the analysis of the content of the verses of the Holy Qur'an, it was studied and deliberated. The current research was written with the aim of introducing the most important moral indicators from the perspective of the Qur'an and hadiths.

  Materials and Methods

  This research is practical in terms of purpose and descriptive and analytical in terms of method. The data was collected from scientific documents and in order to analyze the data, thematic analysis was done using the Qur’an and hadiths.

  Findings

  The results showed that the strength of moral standards in human relationships benefits their mental space and reduces psychological problems and provides the basis for the spiritual health of humans.

  Conclusion

  Based on the obtained results, being bound to moral virtues such as pleasing and pleasing God, believing in the existence of Allah, the Most Exalted (belief in Allah, the Almighty) and remembering death, sacrifice, charity, trust, piety, truthfulness, patience, and elegance cause satisfaction and love among people. As a result, problems are reduced and it has a great impact on human health.

  Keywords: Moral Components, Spiritual Health, Satisfaction, Holy Qur’an, Hadiths
 • Javad Yarali*, Mehrdad Kalantari, Hamid Taher Neshatdost, Hamidreza Arizi Pages 115-126
  Purpose

  The purpose of the study was to investigate the effect of Alavi lifestyle intervention and CBT on the quality of life of students, assuming the positive effect of Alavi lifestyle education and increasing their quality of life. People with a suitable lifestyle have better health and quality of life. Lifestyle behaviors are not directly related to health, but they have an important impact on the quality of life and health of people.

  Materials and methods

  The recent research was conducted qualitatively-quantitatively with a semi-experimental design with pre-test, post-test and follow-up. First, the lifestyle model was extracted from the Alavi way of life sources, and after the implementation of the quality of life questionnaire, the Alavi lifestyle training packages and CBT were used on the students.

  Findings

  Analysis of variance with repeated measures showed that the difference in quality of life scores in the post-test and follow-up both in the lifestyle group and in the CBT group is significant compared to the pre-test. (The positive influence of lifestyle and CBT on the quality of life of students). While the effect of lifestyle intervention and CBT on students' quality of life is the same.

  Conclusion

  Therefore, using Alavi lifestyle training or CBT to improve the quality of life is the same and can lead to the improvement of the quality of life of all members of the society, especially students.

  Keywords: Alavi Lifestyle, CBT, Quality of Life, Nahjul Balagha, Students
 • Fatemeh Esmaili, Reza Karaminia*, Gholamreza Sarami Forooshani Pages 127-137

  Prayer is the best key to unlock the problems of life, and turning to spirituality can cure all human mental illnesses. Prayer is a text that teaches, informs, it is a science that takes the soul to spiritual ascension and from everyday life to the door. and brings closer to God and educates in one word. Examining prayer and its educational and psychological consequences can provide new concepts to psychological literature. The lack of a suitable framework and model for using the main religious texts in this field doubles the need to deal with this issue. This research with analysis method. The qualitative content of all the verses of the Quran (27 surahs and 54 verses) with the prayer content that started with the word "Lord" has been examined and after extracting the themes and classifying the categories, it has answered the research questions. From the point of view of the psychology of prayer, it includes the concepts of responsibility, time management, peace of mind, attention to others and benevolence, correct documentation styles, the educational and managerial role of God in the system of existence, secrecy, change and modification of behavior, the role of the family in the religious education of children, appropriateness between duty and ability, prayer with effort, lack of anxiety of death, balance between error and punishment, having role models and sufferings with faith, accompanying the righteous, the role of worship in mental health, harmony between speech, thoughts and actions and spiritual evolution in cognitive dimensions, It is emotional and behavioral, and in terms of education, it has many foundations, principles and educational methods for raising people.

  Keywords: Psychological Consequences, Education, Prayer, Quran
 • Mansoureh Tanabod, Mohammad Hajizad*, Zohreh Esmailzadeh Pages 138-146
  Purpose

  The present study was conducted with the aim of identifying the content of the research literacy curriculum of university students with a qualitative approach and grounded theory method.

  Materials and Methods

  The participants were 18 faculty members and guests of the curriculum planning department. Sampling has been done purposefully. The data collection tool in the qualitative part was semi-structured interview. In the research method, open, central and selective coding has been used. Analysis of the qualitative research data has been done using Strauss and Corbin's three-step coding approach. The process of emergence of findings has been going back and forth between data, primary concepts and primary categories.

  Findings

  The analysis of the findings showed that three main categories (selective code), eight subcategories (central code) and 30 open concepts (open code) were extracted in the content of the curriculum.

  Conclusion

  Also, in the content of the curriculum, it is necessary to pay attention to the categories of communication and logical coherence in the content, adaptation of the content to the prerequisites and previous learning experiences of the students, compatibility of the content with developments and coordination of the content with the speed and educational time allocated by the university.

  Keywords: Content, Curriculum, Research Literacy, Islamic Azad University
 • Yousef Sedighi, Mohammad Soltanifar*, Shahnaz Hashemi Pages 147-158

  The aim of the current research was to provide a model of the discourse of immigrants in social media. This research was conducted as a qualitative study based on the phenomenological approach and through content analysis. Information was collected from posts on virtual networks. After implementing the data on paper, during the multi-stage process of identifying concepts related to immigration priorities in the discourse of social media users and reducing them, first in the initial interpretation stage and through the identification of obvious and hidden semantic units and their coding, a total of 985 codes Re-identified. Then, through integration based on conceptual similarity, the open codes were reduced to 329 primary concepts. The initial concepts entered the construction phase, during construction, the initial concepts were placed in semantic clusters based on the conceptual similarities and differences between them. In this way, 107 secondary concepts were obtained. Further, by classifying and organizing secondary concepts and comparing them, 48 concepts focused on a higher abstract level were extracted from the data as discourse indicators of migration. Then, 15 sub-themes were identified in the focused concepts, and at the end, by classifying the sub-themes, 5 main themes or 5 main categories including quality of life, employment, education, socio-political and environment were determined as the dimensions of the immigration discourse in social networks. The immigration discourse model in social networks can be a way forward for policies adopted in the field of immigration and brain drain.

  Keywords: immigration, social media, content analysis
 • Parisa Abdipour, Ali Maghool*, Moslem Ghobadian, Fatemeh Jafarkhani Pages 159-173

  Due to the importance of the status and position of the teacher and the challenges that exist in honoring the dignity of the teacher, the present study reviewed the articles in order to find an answer to the question of what is the status and social base of teachers at the national and global level? The research methodology is a literature review. which reviewed the articles published between 2001-2022 from reliable information databases after removing duplicates (including over 1300 articles), and evaluating the input criteria and checking the quality of the remaining articles (35). The results showed that three dimensions of respect and influence, income and wealth, value and importance were defined for honoring the position of a teacher, and the dimension of income had more influence in the polls.Key words: honoring the position of teacher, teacehr, systematic review, teacher social status Since there is a relationship between the professional skills of teachers and their social status, most researchers have investigated the relationship of variables while measuring the views, and as a result, the factors affecting social status have shown the greatest influence in such a way that understanding The lives of teachers have also been affected by these factors. Therefore, some countries have prepared various programs to strengthen the respect of teachers and are interested in reviewing and evaluating them. The current status of honoring the position of teacher at the national level has greatly reduced the desire to work and belong to the profession, and in addition to the emergence of lack of motivation, the desire to leave this profession and the feeling of regret for choosing it, but at the global level, it has strengthened the processes of Their implementation and revision have paid tribute to the position of teacher.

  Keywords: Honoring the Position of Teacher, Social Status, Literature Review, Teaching Profession
 • Solmaz Faramarzi Garusi* Pages 174-200

  In this article, a systematic review of the national curriculum, around big ideas in cosmology, in the chapter of the Holy Quran and Islamic philosophy, has been done in order to see its effectiveness in helping students understand the main concepts of ontology, and its effect on their attitude. compared to the material and spiritual world. According to the plan that the national curriculum document has in improving the quality of curricula and educational programs, and on the other hand, it is considered a new and innovative thing in Iran, so it will always and continuously need to be analyzed, so the purpose of this study is to analyze the world Hasti is in the national curriculum with a view on the Holy Qur'an and Islamic and Western philosophy and adopting the highest standards of educational worldview. The purpose of the ontology of this world and that world in the national curriculum is to recognize the concept of the world and develop and argue its dual dimensions, the real world and the world of meaning, rational and spiritual in students. Secular developments change students' understanding of the world, and this important method requires an opportunity to deeply engage students by understanding the concept, definition, dimensions, purpose, and evolution of the world and its creator. The present research has provided the opportunity to analyze and explain the science of the universe and its nature in the national curriculum using the documentary-theoretical method, and its foundations are based on the Qur'an and Islamic philosophy, in the form of an educational model. to be presented. The result of this study is the cultivation of wisdom and the education of insight in students regarding the integrated, material and spiritual dimensions of the universe - purposefulness and the cause and basis of the universe - knowledge of the truth of the universe and its systematic creation with rules, order, beauty and precision that It shows a purposeful cause - heart and practical faith and belief in the dimensions of existence in a material and spiritual whole - righteous and just action in the material world, which is a tangible, objective, limited, relative, dependent, unstable, transitory and mortal world, and the introduction and means of reaching It is to the spiritual world that life is intangible, subjective, reasonable, unlimited, absolute, eternal and remains - the material world is the field of effort and action and its reserve for the spiritual world - the implementation of God's goals from the creation of man and the world as the cause and basis of the creation of existence.

  Keywords: Cosmological Foundations, the Concept of the Hereafter, National Curriculum, Educational Model
 • Parastoo Dolabi*, Aghdas Yazdi, Abbas Izadpanah Pages 201-208

  In order to examine the types of revelation from the perspective of Allameh Tabatabaei and Sheikh Mohammad Abdeh, who are experts in the field of jurisprudence and principles, a research was conducted with the aim of determining the level of recognition of revelation and the types of revelation. Based on this, the views of Allameh Tabatabai and Sheikh Abdo as two Islamic authorities, one Shiite and the other Sunni, were researched. They believed that revelation is a message from God to the first and foremost prophets and the types of revelation are generally and briefly grouped into 6 types that were revealed to the prophets in times of need. Revelation and revelation matters are one of the prominent and clear matters for the prophets; But in the meantime, some words have been narrated that have distinguished them from others. Honest dreams, inspirations and other points have distinguished Allameh Tabatabai's and Sheikh Muhammad Abdo's view of revelation.

  Keywords: Islamic, Revelation, Lifestyle
 • Nariman Sobhaninia, Meysam Khazaee*, Alireza Salimi Pages 209-217
  Purpose

  "General welfare", which means continuous benefit and in moderation of people from divine blessings in a legitimate and reasonable way, has always been considered by human and divine schools and the decision-making of the rulers of societies. Islamic shari'a, as a divine school, has also considered public welfare in the form of concepts such as justice, helping the needy, the deprived and the needy. With a deeper look at the purposes of Shar'a al-Hakim, it is clear that in the case of religious rulings, a great deal of attention has been paid to the general welfare.

  Materials and Methods

  Accordingly, the present study, through descriptive-analytical method, seeks to examine the general welfare in Islamic shari'a at the beginning and finally, through social jurisprudence and in order to achieve general welfare, analyze religious rulings.

  Conclusion

  Based on the studies conducted, Shar'a Hakim has tried to reduce the class gap, poverty alleviation, mental and psychological peace in Islamic society and finally the realization of general welfare by disseminating rulings such as zakat, khums, charity, loans, endowments and alimony.

  Keywords: General Welfare, Sharia Purposes, Justice, Poverty Alleviation
 • Mostafa Ali Ghorbani, Rashid Zolfaghari Zaferani*, MohammadNaghi Imani Pages 218-226
  Purpose

  Innovative educational methods can improve the performance of higher education. Therefore, the aim of this research was to design a conceptual model of innovative teaching methods in higher education.

  Materials and Methods

  This study was applied in terms of purpose and cross-sectional in terms of execution method. The research population was the faculty members of the Islamic Azad University of Tehran province in the academic year of 1402-1401, and the sample size was estimated to be 346 people based on the Karjesi and Morgan table, who were selected by stratified random sampling. The research tool was a researcher-made questionnaire of innovative educational methods in higher education with 113 items. For data analysis, exploratory factor analysis and structural equation modeling methods were used in SPSS and AMOS software.

  Findings

  The findings showed that 113 items of innovative educational methods in higher education had a factor load higher than 0.40 and this structure has 22 components in 7 dimensions including artificial intelligence in innovation (3 components), intelligent management of innovation (2 components), methods New educational and research (2 components), information technology (3 components), disadvantages of new educational methods (5 components), development of innovation and entrepreneurship (3 components) and innovative teaching (4 components). Also, the factor load of each of the components and dimensions was estimated to be higher than 0.50, the average variance extracted was higher than 0.60, and their reliability was higher than 0.70. In addition, the conceptual model of innovative educational methods in higher education had a suitable design and each of the dimensions had a direct and significant effect on the model (P<0.05).

  Conclusion

  The conceptual model of innovative educational methods in higher education designed in this study can be used by higher education specialists and planners to improve educational methods.

  Keywords: Educational Methods, Innovative Education, Higher Education
 • Esmaeil Ortogoli Farahani, Faramarz Atrian*, Yasser Roostaei Hossein Abadi Pages 227-237

  Meritocracy is a long-standing desire that is intertwined with the nature of man's God-seeking nature. Every human being in his unconscious and pure nature always has the desire to be worthy, to be in contact with the worthy and to live in a society with a worthy government. In general, the efficiency of any organization depends on the way of management and correct use of its human resources, and a successful organization is able to achieve its goals by using experienced managers. Appointing competent people in suitable positions with their abilities, experiences and capabilities is a process that is reviewed in the form of meritocracy system. Managers need special managerial skills to succeed in the stormy sea of environmental changes. These competencies are not obtained by acquiring professional knowledge and information; Rather, this requires comprehensive development in the dimensions of personal and professional skills and transformation in the attitude and behavior of managers in organizations. Establishing a meritocracy system has countless results and benefits; Strengthening the sense of competitiveness, creating a culture of honoring outstanding and creative experts and employees, creating role models from successful experts, nurturing creative and innovative experts and providing a platform and creating motivation for the emergence of such people, reforming the disordered organizational culture, strengthening organizational solidarity, creating and strengthening occupational and organizational commitment, Strengthening self-confidence in employees, enriching the human capital of the organization. The research method of this article is descriptive analytical method with library technique.

  Keywords: Meritocracy, Modeling, Organizational Culture, Social Health
 • Reza Khodabakhsh, Mehrdad Navabakhsh*, Alireza Kaldi, Parvin Savadian Pages 238-255
  Purpose

  considering that we are on the verge of drafting the 7th development plan, it is important to examine and analyze past plans in the face of family issues and evaluate the adopted approach, in order to improve the process of drafting the 7th plan as expertly as possible, therefore, in the present study, Sociological analysis of the effects of five-year development plans on the family institution; It was discussed with emphasis on its damages.

  Materials and Methods

  The current study method is qualitative and qualitative content analysis is used in it. The statistical population of this study consisted of official and library documents and experts. The method of selection was based on purposeful sampling and based on theoretical saturation, 11 documents related to the research topic were examined and 15 people were interviewed. The tools for collecting information are checklists and interviews. In this study, the criteria of reliability, validity, transferability and verifiability were used to evaluate the obtained results. Finally, data analysis was done using a priori coding method.

  Findings

  By analyzing the 1st to 6th development programs, 5 main themes of family support, childbearing, support for women heads of the household, reforming the decision-making structure of women and families, and support for vulnerable groups were identified. In terms of content, development programs have many flaws in relation to the institution of the family, and by evaluating the most important indicators of development programs, it was found that divorce is on the rise, having children and, in parallel, marriage is on the decline.

  Conclusion

  This result shows that the development programs on the family institution not only did not have a significant positive effect, but also negatively affected the family institution.

  Keywords: Development, Family, Family Changes, Development Programs, Divorce, Marriage, Reduction of Childbearing
 • Maryam Talebdoost, Mahnaz Amirpour*, Masoud Imanian Ardabili Pages 256-269
  Purpose

  The purpose of the current research is to design a pathological model of virtual social media based on the expansion of sexual risk taking and body management in teenagers.

  Materials and methods

  The research method is a combination of qualitative and quantitative methods (mixed) of an exploratory type. The statistical population of experts and all adolescents aged 15-19 years old in Shahr Qochan who have an account on Instagram and have used Instagram, for the purpose of sampling, 30 people were selected by non-probability snowball sampling for the experts, and 313 people were selected by stratified random sampling for all teenagers. The research tools included interviews. The semi-structured consists of 40 questions and a researcher-made multi-item questionnaire that was extracted from the interview questions and answers. The validity of the questionnaire was confirmed using factor analysis and its reliability was reported as appropriate.

  Findings

  The findings were analyzed with confirmatory factor analysis, independent t test and one-way analysis of variance to compare the demographic information of the subjects. The results showed that according to the results of the Friedman test, the chi-square value showed a significant level, indicating that the average level of each of the dimensions and components of virtual social media (Instagram) is different based on the expansion of sexual risk taking in teenagers. The ranking or prioritization of each of Hanshang Grain's indicators is that changing human values and beliefs and orientation towards the opposite sex has the highest average, and informing parents has the lowest average.

  Conclusion

  In the end, Hanshan showed that there was a significant difference between Instagram users in terms of sexual risk taking and body management. Therefore, the status of women's sexual risk-taking and men's body management were statistically significant, and the average of women's Instagram users' sexual risk-taking and body management was higher than men's.

  Keywords: Pathology Pattern, Virtual Social Media, Expansion Of Sexual Risk Taking, Body Management, Teenagers, Instagram
 • Maryam Melali, Mojtaba Amiri Majd*, Parisa Tajali, Gita Movallali Pages 270-283
  Purpose

  The aim of this study was to compare the effectiveness of Captain Log cognitive software and Pars cognitive rehabilitation package on the auditory and visual working memory of primary school students with hearing impairment with cochlear implantation.

  Materias and Methods

  For the present study, a quasi-experimental method with pretest- posttest- follow-up design with experimental group (two experimental groups: Captain Log cognitive software and Pars cognitive rehabilitation package and a control group) were used. The statistical population of this study includes all primary school students aged 9-11 years with hearing impairment with cochlear implantation who were referred to non-governmental rehabilitation centers in Tehran in 1399. To select the subject, the purposive non-random sampling method was used with random group control. Thus, by purposeful sampling method, 45 primary school students with cochlear implants in the age range of 9 to 11 years who met the inclusion criteria were selected and randomly and equally in three groups (two experimental groups and one control group) (15 people in each group) were assigned. Children in each of the experimental groups, namely Captain Log Cognitive Software and Pars Cognitive Rehabilitation Package, participated in a treatment program for 12 training sessions of 30-45 minutes, two sessions per week. Wechsler working Memory Test (WMS-4) was used for data collection.

  Findings

  For data analysis, the method of mixed-design analysis of variance with repeated measures and Tukey post hoc test as well as SPSS22 software was used. The results showed that Captain Log cognitive software training on effective visual memory (P = 0.001) of primary school students with hearing impairment with cochlear implantation was effective and this effect was stable until follow-up (P = 0.001) but the effectiveness of this package on students' auditory working memory was not significant (P = 0.59). Also, the effectiveness of Pars Cognitive Rehabilitation Package training on visual memory (P = 0.024) and auditory of primary school students with hearing impairment with cochlear implantation was significant and this effect was followed up to the follow-up stage. The results of the Tukey post hoc test also showed that there is no significant difference between the effectiveness of Captain Log cognitive software and Pars cognitive rehabilitation package on visual working memory (P = 0.225) of primary school students with hearing impairment with cochlear implantation. The effectiveness of Pars Cognitive Rehabilitation Package on students auditory working memory was significantly (P = 0.046) higher than Captain Log Cognitive Software.

  Conclusion

  The results revealed that Pars cognitive rehabilitation package on the auditory and visual working memory of primary school students with hearing impairment with cochlear implantation had significant effect but Captain Log cognitive software only had effect on visual working memory.

  Keywords: Captain Log Cognitive Software, Pars Cognitive Rehabilitation Package, Audio working memory, visual working memory, Cochlear Implantation
 • Hassan Mohseni, Zohre Saadatmand*, Narges Keshtiaray Pages 284-297
  Purpose

  The purpose of this research was to analyze the concept of a teacher based on Islamic texts. The scope of the current research was Islamic texts and specifically, the Qur'an and Hajj al-Balaghah using a targeted approach.

  Materials and methods

  The research method was of content analysis type, first teacher components were extracted based on the analysis of Islamic texts, specifically, the Qur'an and Hajj al-Balaghah, in the second stage, based on the extracted concepts, first, teacher concepts were extracted based on the analysis of Islamic texts, specifically , Holy Quran and Hajj al-Balaghah were extracted and then the concepts with the replaced categories were grouped together. In the third stage, the code of concepts related to the topic of the research was extracted from each paragraph, and in the fourth stage, the extracted concept codes were placed in the categories of the same concepts. And in the fifth step, for the categories with the same concept, the appropriate name and title that represents the main category of the research were explained. Coding method and paragraph were used as the unit of analysis to analyze the texts. In order to measure the content validity, the Laushe Coefficient (CVR) was used and the questionnaire was given to 11 professors of educational sciences and education in the form of targeted sampling and it was approved at the level of 59 percent. CVR82 and the number of 13 items were agreed with the CVR100 factor, and finally the questionnaire was approved based on the opinion of the professors.

  Findings

  Therefore, the results of the research, which is an analysis of the concept of a teacher based on Islamic texts, were identified by the researcher in 9 categories including: (self-refining, science and knowledge, good manners, guidance, justice, frankness, humility, kindness).

  Conclusion

  Therefore, they can have a decisive effect on the recruitment of faculty members of Farhangian University, and their use in the process of recruiting faculty members is effective and useful, and is a very important factor in attracting capable faculty members and ultimately training capable teachers in the style of the republican system. Iran is Islamic.

  Keywords: Teacher, Teacher Components, Islamic Texts, Farhangian University
 • Hosein Abdolhoseini, Sakineh Saeidi, Mehdi Sharifi* Pages 298-306
  Purpose

  This study aimed to investigate the effectiveness of cognitive therapy based on Islamic teachings on intolerance of uncertainty and positive beliefs about worry in mothers with autistic children.

  Materials and Methods

  The research method is quasi-experimental with pre-test and post-test design. The statistical population included all mothers with autistic children in Gonbad in 2021. Of these, 40 people were selected by convenience sampling method and randomly assigned to two experimental groups (20 people) and control (20 people). The experimental group underwent 8 sessions of 90-minute cognitive-religious therapy based on Islamic teachings, but the control group did not receive any training. Data were analyzed using the multivariate analysis of variance in spss software.

  Finding

  Data analysis showed that there was a significant difference between experimental and control groups with pre-test control in intolerance of uncertainty and positive beliefs about worry (p<0/001).

  Conclusion

  According to the results, it can be used that religion-based cognitive therapy based on Islamic teachings reduces the level of intolerance of uncertainty and positive beliefs about worry in mothers with autism.

  Keywords: Autism, Cognitive Therapy, Islamic teachings, Intolerance of Uncertainty, Positive Beliefs about Worry
 • Mehraveh Karimifar, Fatemeh Farahani* Pages 307-319
  Purpose

  This research was conducted with the aim of the effectiveness of training focused on compassion on cognitive flexibility, intimacy and quality of marital relationships of women with marital conflicts.

  Materials and methods

  The research method was quasi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research was women with marital conflicts, 30 of whom were purposefully selected and randomly divided into two experimental and control groups (15 people in each group). The experimental group received 8 sessions (once a week) of self-compassion techniques based on Gilbert's training package, and the control group did not receive training in this field. In this research, questionnaires of marital conflicts (Kansas, 1985), cognitive flexibility (Dennis and Vanderwaal, 2010), intimacy (Walker and Thomson, 1983) and marital relationship quality (Busby and others, 1995) were used.

  Findings

  The findings showed that training focused on compassion had a significant effect on cognitive flexibility, intimacy and quality of marital relationships in women with marital conflicts (P<0.001).

  Conclusion

  Training focused on compassion can play an effective role in increasing cognitive flexibility, intimacy and quality of marital relationships in women with marital conflicts.

  Keywords: Training Focused on Compassion, Cognitive Flexibility, Intimacy, Marital Relationship Quality, Marital Conflicts
 • Samira Tabeie, Sara Tabeie* Pages 320-327
  Purpose

  Social health is one of the issues that are effective in the growth and development of the family and society, so it is necessary and necessary to investigate the effective factors in social health, so the purpose of the present study was to investigate the role of religious orientation in predicting social health through the mediation of emotion regulation.

  Materials and Methods

  The descriptive research method was structural equations type. The research population included all the female primary school teachers in two Shahr districts of Baharstan in the academic year of 2021-2022. A number of 160 eligible people were selected by convenience sampling and answered the religious orientation questionnaire of Allport and Ras (1967), emotion regulation by Gross and John (2003) and social health by Keyes and Shapiro (2004). To analyze the data, Pearson's correlation coefficient test and path analysis were used with SPSS version 24 and Amos software.

  Findings

  The results showed that the correlation coefficient between external religious orientation with reappraisal and social health was negative, but the correlation between internal religious orientation with reappraisal and social health was positive. The correlation coefficient between external religious orientation and repression was positive, but the correlation between internal religious orientation and repression was negative (P<0.01).

  Conclusion

  According to the findings, it can be concluded that paying attention to religious orientation and trying to teach emotion regulation will play an important role in social health.

  Keywords: Religious Orientation, Social Health, Emotion Regulation
 • Hossein Abbasi Aghdam, Habib Sabouri Khosroshahi*, Nowruz Hashemzehi Pages 328-334
  Purpose

  Domestic violence against women is one of the common violence in society and family. Therefore, the present studying the role of sociological factors effective in domestic violence against women referring to social emergency center.

  Materials and Methods

  The method of the present study was a descriptive survey. The research population consisted of all married women aged 24 to 64 who referred to the social emergency center of the city in 2021, of which 390 people were selected as a sample based on Cochran's statistical formula by cluster sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, whose content validity and reliability were confirmed by Cronbach's alpha method. SPSS version 22 software and Pearson correlation test were used for data analysis.

  Findings

  The results showed a positive and significant relationship between all variables of the research, i.e. acceptance of violence, patriarchal family environment, involvement of parents and others, non-acceptance of gender roles, unequal power relations in the family environment, lack of attention to emotional needs and desires, economic base and Social status of parents, having less assets, experience of abuse in childhood, women's age, education and husband's addiction were associated with experience of domestic violence against women (05/>P). Finally, the designed model was able to explain the phenomenon of domestic violence against women by 0.57%.

  Conclusion

  According to the findings of this research on the impact of individual, social and economic resources in creating the context of domestic violence against women, it is necessary to plan for the empowerment of women affected by domestic violence.

  Keywords: Domestic Violence, Sociological Factors, Women
 • Zahra Hamidi Hashjin, Javid Peymani*, Adis Kraskian Mujembari, Marjan Hossienzadeh Taghvai, Nilofar Tahmoures Pages 335-341
  Purpose

  Being unsupervised has always had negative psychological and educational effects on adolescents, so the present study was conducted with the aim of determining the role of resilience and emotional inhibition in the psychological well-being of unsupervised teenage girls in Tehran.

  Materials and Methods

  The research method was descriptive-correlation. The statistical population of this research was all the adolescent girls of the city of Tehran covered by the welfare organization in 2021-2022, and 300 people were selected by available sampling method. The data collection tools included Connor and Davidson's (2003) resilience questionnaires, Roger and Nashover's (1987) emotional inhibition and Riff's (1989) psychological well-being questionnaires. Data analysis was done using Pearson correlation test and multiple regressions with SPSS version 24 software.

  Findings

  The results showed that the relationship between resilience and psychological improvement (r=0.48) is positive and significant, but the relationship between emotional inhibition and psychological improvement (r=0.69) was negative and significant (P<0.05). And the predictor variables explain a total of 67% of the variance of psychological improvement.

  Conclusion

  The results of the research show the importance of the role of resilience and emotional inhibition in improving the psychological well-being of adolescent girls.

  Keywords: Resilience, Emotional Inhibition, Psychological Wellbeing, Homeless Girl Teenagers
 • Abbas Ghaderi Nasab, Majid Khazaei*, Moein Sabahi Garaghani Pages 342-351

  From the perspective of Islam, supervision has an important place in individual and social affairs. Therefore, in this research, the supervision of religious sovereignty is examined from the point of view of Islamic jurisprudence and the supervision model of Islam is presented as a new supervision system. This monitoring system has certain foundations, presuppositions, evidences and features and has a new structure that is not similar in any of the current systems. Also, the system of the Islamic Republic of Iran is a religious democratic system whose legitimacy is based on the will of God. The nature of the Islamic system requires that its constitution be based on Islamic principles and based on the Qur'an and Attar, and that competent people are in charge of the administration of the government and the country, in such a way that the rulings of the Islamic Sharia apply to all the affairs of the society. To provide moral and spiritual health of the society. The results of the research show that supervision and control in management and its application in all organizations and administrative systems, especially at the level of government officials, is essential, and this serious category has been emphasized in the Holy Quran and Nahj al-Balagha at all levels of management.

  Keywords: Supervision, Religious Sovereignty, Islamic Jurisprudence, Community Health
 • Motahhareh Heidarikebriti*, Amin Hajibagheri, Lida Nemati, Arghavan Jalalvand, Erfan Karimi Pages 352-358
  Purpose

  Examining the mental security and social health of students and improving it leads to the improvement of their health, so the present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of spiritual therapy on the mental security and social health of students.

  Materials and Methods

  The present research method was descriptive-correlation. The statistical population was all undergraduate students of Razi University of Kermanshah in the academic year of 2022-2023, 30 of whom were selected by available sampling method and were randomly assigned to two experimental and control groups. Data collection tools included Maslow's psychological security (1952) and Keyes' social health (1998) questionnaires. The experimental group received spiritual therapy training in 8 sessions of 60 minutes, but the control group was placed on the waiting list for training. To analyze the data, univariate analysis of covariance was used with the help of SPSS version 25 software.

  Findings

  The results showed that there is a significant difference between the post-test and follow-up scores of the experimental and control groups in psychological security and social health. This means that the scores of mental security and social health in students have improved after therapeutic intervention (P<0.01).

  Conclusion

  The results of the present study indicate that spiritual therapy has an effect on the mental security and social health of students, and this therapy can be used to improve the mental security and social health of students.

  Keywords: Spiritual Therapy, Mental Security, Social Health, Students
 • Fariba Dorzaman*, Amin Hajibagheri, Seyedeh Neda Amirnia, Sara Vajd, Hadiseh Sadat Ebrahimi Pages 359-365
  Purpose

  Conflict is the most common problem in couples' relationships, and the inability to solve it may damage the family and even lead to divorce. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the role of emotional literacy and spiritual compatibility in predicting marital conflicts among married women.

  Materials and Methods

  The current research was descriptive-correlational. The population included all married women referring to the health centers of Bandar Abbas city in the second six months of 2022, of which 360 people were selected by available sampling method. The data collection tools included emotional literacy scale by Kimiaei et al. (2011), spiritual compatibility by Rasoli et al. To analyze the data, Pearson's correlation test and multiple regressions were used with the help of SPSS version 21 software.

  Findings

  The results showed that the relationship between emotional literacy (r = -0.515) and spiritual compatibility (r = -0.570) with marital conflicts was negative and significant (p < 0.01). And the variables of emotional literacy and spiritual adaptation had the ability to predict 38.9% of changes in marital conflicts.

  Conclusion

  Family counselors and even couples should pay special attention to the role of emotional literacy and spiritual compatibility in trying to reduce marital conflicts and do the necessary planning and training in this field.

  Keywords: Emotional literacy, Spiritual Compatibility, Marital Conflicts, Women
 • MohammadAli Varzi Daronkola, Seifullah Farzaneh*, Abolghasem Heidarabadi Pages 366-377
  Purpose

  Rent-seeking and administrative corruption are phenomena that can be seen in our country both in the public sector and in the private sector.

  Materials and methods

  In this article, the impact of the weak monitoring system on rent-seeking through the mediation of lack of transparency of information in the administration of Mazandaran province is investigated. In this research, a survey method and a researcher-made questionnaire were used. The statistical population of this research consists of the middle managers of the general administration of Mazandaran province. To determine the sample size, Krejci and Morgan's table was used. Based on this, the sample size was estimated to be 378 people and the questionnaires were distributed in the sample population based on the random sampling method. SPSS and Lisrel statistical analysis software were used for data analysis.

  Findings

  The obtained results show that the weakness of the monitoring system and the lack of transparency of information have a significant effect on rent-seeking in Mazandaran offices. The results of the compiled model to explain the changes in the amount of rent-seeking in the offices of Mazandaran province show the significant impact of the external variable of lack of information transparency and the internal variable of the weakness of the supervisory system on rent-seeking.

  Conclusion

  In general, the results of the research show that with the increase in the lack of transparency of information, the supervisory system becomes weak as a mediating variable, and in this situation, rent-seeking can be expected to increase in the society.

  Keywords: Subjective, Objective Rent-Seeking, Lack of Transparency of Information, Weak Monitoring System, Mazandaran Province Administration
 • Zahra Ahmadi, Marziyeh Yeganehfar, Jafar Sadeghi*, Fatemeh Eskandarpour, Azam Ashouri Pages 378-385
  purpose

  Paying attention to the factors influencing the improvement of mental health and as a result increasing the life satisfaction of couples is very effective and valuable, so the present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of Iranian-Islamic positive therapy on distress tolerance and life satisfaction of couples.

  Materials and Methods

  The present research method was semi-experimental with pre-test and post-test with control group. The research population included all the couples who referred to counseling centers and psychological services under the supervision of the welfare of the second district of Tehran in the first six months of 2022, and 30 people were selected by available sampling method and were randomly divided into two experimental and control groups (each group 15 people). The data collection tools included the distress tolerance questionnaires of Simmons and Gaher (2005) and life satisfaction questionnaires of Diener et al. (1985). For the experimental group, eight two-hour sessions and one Iranian-Islamic positive treatment training session per week were held, but the group did not receive a training certificate. Data analysis was done using univariate covariance in SPSS version 24 software.

  Results

  The results showed that by controlling the effect of the pre-test, there was a significant difference between the average post-test scores of the experimental and control groups in the variables of distress tolerance and life satisfaction (p<0.01).

  Conclusion

  Iranian-Islamic positive therapy training is recommended to improve distress tolerance and life satisfaction of couples.

  Keywords: Iranian-Islamic Positive Therapy, Tolerance Of Distress, Satisfaction with Married Life
 • Motahar Isarizadeh*, Mehran Mohebian Far, Amin Hajibagheri, Sanaz Sadat Tahaei, Azadeh Amiri Pages 386-392
  Purpose

  happiness and social health play an important and fundamental role in improving the life of infertile women, therefore, the present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of cognitive behavioral therapy with an Islamic approach in the happiness and social health of infertile women.

  Materials and Methods

  The current research was an experimental type with a control group with pre-test and post-test. The research population included all the infertile women who referred for infertility treatment to the Amin Infertility Medical Center and Clinic in Tehran in the first three months of 2022, of which 30 qualified volunteers were selected based on the entry criteria using the available sampling method and were selected randomly in two groups 15 People (experiment and witness) were replaced. Data collection tools included the happiness scale of Argyle and Crosland (1987) and Keyes' social health (2004). Cognitive behavioral therapy with an Islamic approach was implemented in 10 sessions of 90 minutes for the experimental group, but the control group did not receive any intervention. To analyze the data, univariate analysis of covariance was used with SPSS version 21 software.

  Results

  The results showed that the infertile women of the experimental group were significantly happier than the infertile women of the control group in the post-test (p < 0.01).

  Conclusion

  The results indicated the effectiveness of Islamic cognitive behavioral therapy in improving the happiness and social health of infertile women, so Islamic cognitive behavioral therapy can be used along with other medical treatment methods to improve the life of infertile women.

  Keywords: Islamic Cognitive Behavioral Therapy, Happiness, Social Health, Infertile Women
 • Omid Abolghasemi Kashani, Najmeh Vakili*, Mohammad Armand, Mahshid Yazdi Pages 393-406
  Purpose

  This research was carried out with the aim of designing a model for aesthetic education based on the principles and aesthetic components in the Holy Quran.

  Materials and methods

  A descriptive analysis of library and documentary sources was done. The data of the research indicates that the path of aesthetic education is through the realization of the basics and components that lead to beauty in belief and thought, desires and will, and causes the realization of true beauty. In the presented model, the ultimate goal Aesthetic education is godliness, godlikeness, or resemblance to absolute beauty, and ultimately leads to the attribution of man to the attributes of God Almighty.

  Findings

  The generality of the comprehensibility of beauty, the generalization of beauty, doubt, the inheritance and transmission of beauty, the absoluteness of beauty, the objectivity of beauty, God is the source of beauty, man is a version of absolute beauty, beauty is the ultimate human perfection, beauty is an existential matter, some of the basics of aesthetics are introduced. It is the Qur'an and its components are the balance of proportion, purposefulness and efficiency.

  Conclusion

  In the continuation of the discussion, among the foundations and components examined, educational topics were extracted, the realization of which can provide the basis for the flourishing of the potential talents of the educator and its direction towards the desired goals.

  Keywords: Holy Quran, Aesthetics, Basics, Components, Principles, Educational Model
 • Majid Soleimani, Reza Shabani*, Sina Foroozesh Pages 407-415
  Purpose

  The main topic and question of this article is what was the role of Imam Sajjad in the political, social and cultural developments of the Islamic world? The hypothesis of the article is based on the fact that the role of Imam Sajjad (AS) as the Immaculate Imam has been chosen as the most important political and socio-cultural reference of the Shiites of the Islamic world in providing intellectual models for Muslims in shaping and creating social movements and trends in the Umayyad era and education. Cultural, social and political personalities have a fundamental and important role.

  Materials and methods

  The research method is descriptive-analytical, and the data was collected in a library-style manner and by taking a questionnaire.

  Findings

  Imam Sajjad, due to the conditions and preservation of the Islamic government in crisis conditions, chose prayer and expediency in order to overcome the crises and met the needs of the society in the field of servitude, sincerity, anti-tyranny, social, individual and spiritual needs. They provided the form of prayer and expediency strategy.

  Conclusion

  Imam Sajjad met the needs of the society in the field of servitude, sincerity, anti-tyranny, social, individual and spiritual needs in the form of prayer and expediency.

  Keywords: Imam Sajjad, Islamic World, Political Developments, Social, Cultural Developments
 • Robabeh Mohammad Beigi, Nafiseh Fayaz Bakhsh*, Mehdi Najafi Afra Pages 416-430

  For a long time, Iman has been the focus of religionists and theologians of Islam and Christianity, in Christianity, a character who has had a significant impact on the development of this religion and has influenced his future generations, and Tillish has influenced his thoughts and beliefs in many fields. It is from Paul and after converting to Christianity, he continued Paul's way and opened a new way in the philosophy of anointing with a Neoplatonic view. His interpretation of faith and the relationship between reason and faith and the belongings of faith are among the most important topics that we will discuss. The emotional aspect of faith is trusting in faith, trusting in God and Christ, and whenever faith is mentioned, it means trust, which is necessary for faith. Basically, faith is trusting and relying on God, which is the meaning of trust for faith in the New Testament.

  Keywords: Faith, Emotional, Islam, Christianity
 • Maryam Akar*, Mohammad Moeini Far, Mostafa Soltani Pages 431-439

  The Qom school of thought is one of the most important and influential scientific and cultural currents in the history of Shiism. This school has been the source of many practical, cultural, social and political developments. According to historical sources, the beginning of the formation of this school is mentioned in the beginning of the second century of Hijri and after the migration of Ash'aris from Kufa to Qom. The school of thought of Qom, after twelve centuries of ups and downs, finally in the fourteenth century, becomes the source of a huge transformation in the Islamic world, which is unprecedented in its kind. The following article intends to examine and research the course of development and important historical moments of this school of thought and deals with the most important intellectual approaches of this school in the contemporary period and how it played a role in the events of this period. The result obtained through this research indicates that the central idea of the Qom school of thought was to preserve and protect the teachings of the Ahl al-Bayt school and publish and expand it; As in the contemporary era, by reproducing itself, it has protected and protected this precious heritage against the western winds and the flow of modernization. In fact, it can be said; The school of thought of Qom, in two important historical places, as the flag bearer of Shi'ism, has risen against two currents that threaten resistance and activity: the current of the caliphate in the early centuries and the current of modernization in the contemporary era.

  Keywords: School of Thought, Social Approach, Cultural
 • Somayeh Khajavi, AbdolReza Adhami*, Mehrdad Navabakhsh Pages 447-459
  Purpose

  The purpose of this research was the identity of recovered addicts in resocialization based on the role of resilience indicators: a case study.

  Materials and methods

  The present research was a descriptive survey research in terms of its practical purpose and in terms of the method of data collection. The method of conducting this study (post-event) as well as this study was in the scope of quantitative research. In the present study, the population included all people who recovered from addiction in rehabilitation centers in Tehran's 4th, 6th, and 22nd districts. The method of selecting samples randomly was simple. Among the 2580 people who referred to these centers, 388 people were selected randomly and with a probability proportional to the volume of the center's clients. For this, a list of centers and the number of clients was prepared and 11 centers were selected among them in a systematic way. This study was carried out in accordance with ethical considerations. The data collection tools were demographic characteristics, resilience scale, and a researcher-made questionnaire. Data analysis was done by SPSS 24.0 statistical software.

  Findings

  All 4 studied hypotheses were confirmed, which means that cognitive, emotional, spiritual, and behavioral factors are effective in resiliency against drug abuse and prevention of relapse.

  Conclusion

  Addiction changes a person's normal life by causing changes in behavior, self-esteem, nutrition and social behavior, and these changes lead to a decrease in the quality of life. Addicted people lack initiative in relation to others to control the environment, their physical energy, sense of hope in life and life satisfaction decrease in them.

  Keywords: resilience, spiritual therapy, cognitive therapy, sociability, addiction