فهرست مطالب

 • پیاپی 61 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اکبر اشرفی*، پوریا آقاجانی، محمد توحیدفام، رضا جلالی صفحات 1-19
  پیمان ابراهیم با هدف عادی سازی روابط دولت های عربی با اسراییل و به ابتکار دونالد ترامپ رییس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا و به منظور مهار راهبردهای جمهوری اسلامی ایران منعقد شد. مجاورت جغرافیایی جمهوری اسلامی با کشورهای عربی و اسراییل در هندسه ژیوپلیتیک غرب آسیا،توان و قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران از عوامل امضای پیمان ابراهیم محسوب می شود. ضرورت تقویت وتحکیم پیمان ابراهیم زمینه ای را فراهم کرد که وزیران خارجه چهار کشور مصر، امارات، بحرین و مغرب در نقب در جنوب فلسطین اشغالی گردهم آیند. این نشست به منظور تحکیم و قوام این پیمان،حل اختلافات میان اعضا و همچنین تفاهم برای نیل به بیانیه مشترک بابت چگونگی رفتارهای منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی فراهم شده است. در این مقاله تلاش بر آن است که ضمن تشریح رهیافت نظری در الگوی موازنه تهدید، زمینه ها و عوامل و همچنین اهداف نشست نقب، تاثیرات راهبردی نشست نقب بر پیمان ابراهیم مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا پرسش اصلی عبارت است از این که: نشست نقب چه تاثیری از منظر راهبردی بر پیمان ابراهیم داشته است؟ داده ها و نتایج پژوهش نشان می دهند که نشست نقب از منظر راهبردی به دنبال قوام و تحکیم پیمان ابراهیم و بازتعریف نظم جدید دولت های عربی و اسراییل در مقابله با جمهوری اسلامی ایران در منطقه پر آشوب غرب آسیا است.این پژوهش از روش تحقیق توصیفی تحلیلی بهره گرفته و الگوی نظری موازنه تهدید را به مثابه چارچوب نظری خود انتخاب کرده است.
  کلیدواژگان: پیمان ابراهیم، اعراب و اسرائیل، نشست نقب، غرب آسیا، جمهوری اسلامی ایران
 • محمدباقر خرمشاد*، سهیل رجبی، علی محمدزاده، ابراهیم متقی صفحات 20-40

  یکی از مولفه های مهم در شکل دهی به سیاست خارجی کشورها نگاه و نگرش کارگزاران آن کشور به جهان است. راهبرد کلان کشورها از درک رهبران آنها از محیط و فضای بین المللی، اهداف و منافع ملی خود و تهدیدات موجود علیه کشور آغاز می شود. در 20 ژانویه 2017 دونالد ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رییس جمهور آمریکا انتخاب شد. رویکرد او برای حل بحران هسته ای کره شمالی با فراز و فرودهای مختلفی همراه بود. ترامپ در یک ساله نخست راهبرد سرسختانه ای را علیه پیونگ یانگ اتخاذ کرد. از طرف دیگر در کره شمالی شخصیت رهبر مهمترین نهاد تعیین سیاست های کشور و تصمیم ساز اصلی در سیاست خارجی است. سایر متغیرها از جمله عوامل اجتماعی در گفتمان سیاست خارجی کره شمالی جایگاهی ندارد و در کره شمالی همه چیز رهبر است. شخصیت رهبر موجب می شود که تفسیر موسعی از نقش خود داشته باشد. هدف این مقاله آن است تا با روش توصیفی - تحلیلی به تجزیه و تحلیل سبک رهبری سیاسی دو کشور ایالات متحده و کره شمالی در عرصه سیاست خارجی پرداخته و مقایسه ای تطبیقی میان رهبران سیاسی این دو کشور (ترامپ و اون) داشته باشد. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که سبک رهبری ترامپ و اون در عرصه سیاست خارجی از چه تفاوت هایی برخوردار است؟ و این تفاوت ها چه تاثیری در عرصه بین الملل ایجاد می کند؟  نتایج حاصل از تحلیل سبک رهبران این دو کشور و اقداماتشان نشان می دهد که کمترین پایبندی را به ساختارهای سیاسی و اصول سیاست خارجی داشتند. واقعیت این است که اگرچه رویکرد کاملا مشخص و دقیقی درباره سیاست خارجی نداشتند و اما بر اساس سبک رهبری شان دیدگاه کلان و به هم پیوست ه ای درباره جهان، سیاست خارجی و هزینه - سودهای این دو کشور در این حوزه داشتند که مبنای تصمیمات و سیاست های کلان در مقابل یکدیگر نیز به حساب می آمد.

  کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، ترامپ، اون، کره شمالی، سیاست خارجی
 • حنانه درشتی، نسا زاهدی* صفحات 41-62
  بر اساس ادبیات جدید نو منطقه گرایی باید میان منطقه یا پهنه جغرافیایی تفکیک علمی قایل شویم. در این جا منطقه را چنین تعریف می کنیم: گروهی از کشورها که پروژه سیاسی مشترک کمابیش صریحی دارند و در راستای ادغام در جهانی شدن فعالند. یعنی هر دوی این روندها در بطن جریان دگرگونی ساختار جهانی به هم گره خورده اند. در ادبیات نو منطقه گرایی، ابعاد جغرافیایی یا حتی اقتصادی صرف، تضعیف می شوند و مابه ازای آن کارکردهایی چون رعایت ملاک های حقوق بشری، ارتقای جامعه مدنی و رعایت حقوق محیط زیست در تاسیس و برسمیت شناختن مناطق اهمیت میابند. سوال اصلی مقاله این است که نظر به تحولات مفهومی در بعد نومنطقه گرایی به عنوان یک شیوه فهم در درک ساختار جهانی، در حال حاضر آیا اطلاق واژه "منطقه" به غرب آسیا حایز معیارهای علمی است؟ فرضیه مقاله با روش های مبتنی بر تحلیل و تبیین، با توجه به گذار ادبیات نومنطقه گرایی از صرف معیارهای جغرافیایی و یا حتی اقتصادی در تاسیس مناطق، پیش فرض های اولیه و بنیادین تشکیل منطقه غرب آسیا را منوط به تحقق فاکتورهای حرکت به سوی چند قطبی شدن، تحقق مردم سالاری و جامعه مدنی، تحقق ملاک ها و ارزش های حقوق بشری و اهمیت دارا بودن خرد زیست محیطی در سیاست گذاری های ملی کشورهای این محدوده جغرافیایی می داند.
  کلیدواژگان: نو منطقه گرایی، منطقه بودگی، غرب آسیا، همگرایی منطقه ای
 • طاهره نظافتی، گارینه کشیشیان سیرکی* صفحات 63-86
  ساختار نظام بین الملل پس از فروپاشی شوروی شکل تک قطبی به خود گرفت که مشخصه اصلی آن، اتخاذ رویکرد یک جانبه ی آمریکا به عنوان ابرقدرت حاکم بود. اما در طول دو دهه بعد از قرن 21، روسیه و چین در جایگاه قدرت بزرگ موفق به رقابت و ایجاد چالش برای آمریکا شده اند. این روند رقابتی بر امنیت ملی کشورهای دیگر نیز تاثیرگذار بوده است. سوال اصلی پژوهش این است که ایتلاف روسیه و چین در مقابل یکجانبه گرایی ایالات متحده چه تاثیری بر امنیت ملی ایران در سال های 2021-2009 داشته است؟ به نظر می رسد ایتلاف راهبردی چین و روسیه در مقابل آمریکا بر مبنای رقابت و مهار هژمونی واشنگتن در راستای تقویت امنیت ملی ایران بوده است. نتایج نشان می دهد که ایتلاف چین و روسیه علیه آمریکا امنیت ملی ایران را در بعد سیاسی تاکید ایران بر نقش سازمان ملل، عضویت ایران در سازمان شانگهای، جستجوی افق های نو در بریکس؛ در بعد نظامی مقابله با تحریم های غرب و ارتقاء همکاری نظامی با چین و روسیه؛ در بعد اقتصادی ارتقاء همکاری اقتصادی، خرید نفت و گاز ایران و در بعد زیست محیطی همکاری دو طرف با ایران را، تحت تاثیر قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و منابع کتابخانه ای و اینترنتی به موضوع پرداخته است.
  کلیدواژگان: ائتلاف، یک جانبه گرایی، هژمونی، امنیت ملی ایران، چین و روسیه، ایالات متحده آمریکا
 • غلامحسین کردی*، محمدعلی خسروی، رضا جلالی، سوسن صفاوردی صفحات 87-109

  مقاله حاضر تاثیرات بشردوستانه تحریم‏ های آمریکا علیه جامعه ایران را از چشم‏ انداز امنیت غذایی و تغذیه مورد ملاحظه قرار داده و به‏ دنبال یافتن پاسخ ‏هایی مناسب برای این دو پرسش برآمده است که نشانه‏ های تهدید امنیت غذایی در ایران متعاقب وضع تحریم‏ های هسته ‏ای واشنگتن علیه تهران چیست؟ و تحریم ‏های آمریکا علیه ایران چرا و چگونه امنیت غذایی و تغذیه ایرانیان را به‏ مخاطره انداخته است؟ مقاله پیش‎رو از نوع توصیفی-تحلیلی ‏بوده و از روش‎ شناسی استنتاجی بهره برده است. یافته‎ ها که به‏ طور عمده با شیوه استدلال ‏و تحلیل کیفی ذیل "نظریه ساده ‏لوحانه" تحریم ‏ها از یوهان گالتونگ انجام پذیرفته است، نشان می ‏دهد که کالاهای حیاتی بشردوستانه (شامل مواد غذایی) طی سال‏های گذشته به ‏دلیل مشکلاتی که تحریم ها برای بازرگانی و ترابری کالا و مبادلات مالی بین المللی ایران ایجاد کرده است در عمل مشمول قوانین و مقررات تحریم ‏ها علیه ایران بوده‏اند. این محدودیت‏ ها، قیمت مواد غذایی را تا دو برابر افزایش داد که بیشترین تورم به گروه مواد مغذی (شامل سبزیجات، گوشت و میوه) مربوط می‏ شود. کمینه میانگین هزینه یک رژیم غذایی سالم برای یک خانواده ایرانی نیز 3 برابر بیشتر از مبلغی است که یک خانواده ایرانی می‏تواند صرف غذا و دخانیات کند. درصد خانوارهای شهری و روستایی ایرانی مستعد ناامنی غذایی (بسیار زیاد، زیاد و متوسط) نیز از سال 1396 تا 1398 به ترتیب از 8.84% و 25.17% به 11.2% و 29.2% افزایش یافته است.

  کلیدواژگان: ایران، برجام، پیامدهای بشردوستانه تحریم &rlm، ها، امنیت غذایی
 • رویا نژادزندیه*، مصطفی الماسی صفحات 110-143

  در نظام بین الملل کنونی ظهور و گسترش قدرت چین به اصلی مهم و غیرقابل انکار تبدیل شده است. از این روست که این قدرت منطقه ای پیشین، اکنون در گستره فرامنطقه ای و جهانی اقدام به عمل نموده و خود را به عنوان یک قدرت بین المللی مطرح کرده است. آمریکای لاتین یکی از این مناطق است که چین از چند دهه گذشته حضور رو به رشدی در آن داشته است. این پژوهش درصدد یافتن دلایل حضور چین در این منطقه و پیامدهای ناشی از آن در چارچوب نظریه "رابرت کی گن" است. به این ترتیب، نگارندگان به دنبال راستی آزمایی این فرضیه هستند که "چین در راستای بیشینه سازی قدرت و نیز متوازن سازی ژیوپلیتیکی در برابر ایالات متحده و پاسخی به حضور آن در جنوب شرق آسیا"، آمریکای لاتین را منطقه ای مهم در سیاست خارجی خود تعریف نموده است. بر این اساس سه راهبرد اقتصادی، سیاسی و امنیتی-نظامی ذیل این مهم که "قدرت های جهانی و منطقه ای در پی کسب جایگاه و نفوذ هستند"، بررسی می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد هنگامی که یک قدرت در نظام بین الملل مطرح می شود به دنبال بیشینه سازی قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی خود از طریق منابع مختلف و ظرفیت های داخلی و بین المللی خود خواهد رفت. حضور چین در آمریکای لاتین نیز حول این مهم دیده می شود، از این رو، چین با سیاستی چندمحوره و کاربست قدرت هوشمند، توازن سازی ژیوپلیتیکی، تامین نیازهای اقتصادی و دست یابی به جایگاه یک قدرت جهانی، حضور خود در آمریکای لاتین را ضروری می داند.

  کلیدواژگان: چین، آمریکای لاتین، ژئوپلتیک، ایالات متحده، نظام بین الملل
 • سید فخرالدین مختاری، محمدعلی صلح چی*، منصور پور نوری صفحات 144-170

  رعایت اصل تناظر ملازمه با این امر دارد که دادرسی در غیاب یکی از طرفین انجام نشود و از سوی دیگر رعایت منافع طرفی که به مرجع صالح مراجعه کرده است، مستلزم ادامه رسیدگی و صدور رای قاطع است. اگر یک کشور بتواند با عدم حضور نزد مرجع صالح، صلاحیت رسیدگی را از آن مرجع سلب نماید این امر بشدت، اعتبار شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات را متزلزل خواهد نمود. چین در سال 2009 با صدور نقشه ای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط 9 نقطه ای در دریای چین جنوبی داد. فیلیپین به عنوان معترض ترین کشور، مدعی بروز یک اختلاف بین المللی بدلیل ناسازگاری خط 9 نقطه ای چین با کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) شد و در تاریخ 22 ژانویه 2013 با استناد به مقررات کنوانسیون دادخواست خود بر علیه چین را به دیوان داوری متشکله بر اساس پیوست 7 فصل پانزدهم کنوانسیون ارجاع داد. چین در تمام مراحل رسیدگی، از شرکت کردن خودداری نمود چراکه دیوان داوری را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به اختلاف می دانست. این مقاله بر آن است تا اعتبار فرآیند رسیدگی به اختلافات را در صورت قصور در حضور نزد مرجع رسیدگی کننده مورد پژوهش قرار دهد. نتیجه اجمالی تحقیق اینست که کشور غایب در رسیدگی همچنان بعنوان یک طرف دعوا محسوب شده و صرف عدم حضور، باعث زوال این موقعیت یا از بین رفتن صلاحیت مراجع صالح به رسیدگی نمی شود؛ اما تکالیف ویژه ای برای مرجع رسیدگی ایجاد می گردد که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: قصور در حضور، صلاحیت، دیوان داوری، اختلاف بین المللی، کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982)
 • علی موسایی، عنایت الله یزدانی*، محمدعلی بصیری صفحات 171-196
  اوکراین همواره پس از فروپاشی شوروی به دلیل اهمیت هویتی، ژیوپلیتیکی، ژیواکونومیکی و اقتصادی صحنه رقابت روسیه و غرب و شاهد بروز تعارضات جدی و بحران های سیاسی - امنیتی مختلف بوده است. بحران 2014 اوکراین نیز که با فشار روسیه بر اوکراین، مبتنی بر خودداری از پیوستن به توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا آغاز و درنهایت منجر به الحاق شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه شد را نیز می توان در چارچوب همین رقابت ها میان روسیه و غرب قلمداد کرد. رقابتی که نه تنها باعث شروع بحران و الحاق کریمه به خاک روسیه شد؛ بلکه تنش بین روسیه و غرب را به شدت افزایش داد. ازاین رو، هدف اصلی این مقاله پاسخگویی به این پرسش ها است که چرا روسیه تصمیم به الحاق شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه گرفت و این الحاق چه تاثیری در موازنه قدرت در منطقه دریای سیاه داشته است؟ در این مقاله با روشی کیفی و رویکردی تحلیلی، پرسش های پژوهش در بستر مفهومی نظریه موازنه تهدید با استفاده از منابع کتابخانه ای موردبررسی قرارگرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که رفع تهدیدات ناشی از عضویت احتمالی اوکراین در اتحادیه اروپا علیه امنیت و منافع ملی روسیه، علت تصمیم روسیه جهت الحاق کریمه به فدراسیون روسیه بوده است. همچنین این الحاق باعث تغییر موازنه قدرت به نفع روسیه در برابر غرب در منطقه دریای سیاه شده است.
  کلیدواژگان: بحران اوکراین، دریای سیاه، روسیه، شبه جزیره کریمه، غرب، موازنه تهدید
|
 • Akbar Ashrafi *, Pooria Aqajani, Mohammad Tohidfam, Reza Jalali Pages 1-19
  The Abraham Accords was concluded the aim of normalizing relations between the Arab states and Israel at the initiative of Donald Trump in order to curb Iran's strategies. Iran's geographical proximity to Arab countries and Israel in West Asia and Iran's military power are considered to be the factors behind the signing of the Ibrahim Pact. The necessity of strengthening and consolidating the Ibrahim Pact provided the ground for the foreign ministers of Egypt, the UAE, Bahrain and the Maghreb to meet in the Negev in the south of occupied Palestine. This meeting has been arranged for the purpose of consolidating this agreement, resolving differences between the members, and also reaching an understanding to reach a joint statement on how Iran's regional behavior will be and prevent Iran's influence. In this research, an attempt is made to evaluate the theoretical approach in the threat balance model, the contexts, goals and strategic effects of the Negev meeting on the Ibrahim Treaty. Therefore, the main question is: What impact has the Negev meeting had on the Ibrahim Pact from a strategic point of view? The results of the research show that the Negev meeting, from a strategic point of view, seeks to consolidate and consolidate the Abraham Pact and redefine the new order of the Arab and Israeli governments in confronting Iran in the turbulent region of West Asia. This research has used the analytical descriptive research method and has chosen the theoretical model of threat balance as its theoretical framework.
  Keywords: Abraham Pact, Arabs, Israel, Negab Session, West Asia, Islamic Republic of Iran
 • Mohammadbagher Khorramshad *, Soheil Rajabi, Ali Mohammadzadeh, Ebrahim Motaghi Pages 20-40

  One of the important components in shaping the foreign policy of countries is the view and attitude of the agents of that country to the world. The macro-strategy of countries begins with their leaders' understanding of the international environment, their national goals and interests, and the threats posed to the country. On January 20, 2017, Donald Trump was elected the 45th President of the United States. His approach to resolving the North Korean nuclear crisis has had its ups and downs. In the first year, Trump adopted a tough strategy against Pyongyang. The purpose of this article is to use a descriptive-analytical method to analyze the political leadership style of the two countries, the United States and North Korea, and to make a comparative comparison between the political leaders of the two countries (Trump and Kim Jong Un). The results of an analysis of Trump's leadership style and actions show that he had the least adherence to American political structures and principles. Some argue that Trump lacked a clear and predictable foreign policy. The fact is that although Trump did not have a clear and precise approach to foreign policy, and even his foreign policy team was not completely homogeneous, he himself, based on his leadership style, has a broad and consistent view of the world, politics. The United States’ foreign policy and its cost-benefit interests in this area were also the basis of its major decisions and policies toward North Korea.

  Keywords: USA, Trump, Leadership, North Korea, Foreign policy
 • Hannaneh Darashti, Nesa Zahedi * Pages 41-62
  Based on the new literature, new-regionalism should be distinguished from the geographic or geographical division of science. Here we define the region as follows: A group of countries whose joint political project is more or less explicit and active in integrating into globalization. That is, both of these trends are tied to the flux of the transformation of the global structure. In the new-regionalism literature, geographic or even economic dimensions are undermined, and their functions are important?The main question of the article is that considering conceptual developments in the dimension of neo-nationalism as a way of understanding in understanding the global structure of the present, is the use of the term "region" to Western Asia to be a scientific criterion. The hypothesis of the paper, based on the analysis and explanation methods, considers the transition of the neo-nationalist literature to the use of geographic or even economic criteria in the establishment of the regions, the primary and basic presuppositions of the formation of the region depends on the realization of the factors of the movement towards polarization.
  Keywords: New-regionalism, Buddhist region, West Asia, regional convergence
 • Tahereh Nezafati, Garineh Keshishyan Siraki * Pages 63-86
  After the collapse of the Soviet Union, the structure of the international system took on a unipolar form, one of its main characteristics being the unilateral approach of the United States as the ruling superpower. But Russia and China have managed to compete and challenge America in the position of great power. This competitive process has also affected the national security of other countries. The main goal of this research is to investigate the impact of the alliance between Russia and China against the unilateralism of the United States on Iran's national security. The main question is, what effect did the alliance between Russia and China have on Iran's national security in 2009-2021 against the unilateralism of the United States? It seems that the strategic alliance of China and Russia based on competition and curbing the hegemony of US has had effects in the direction of strengthening and weakening the national security of Iran. The results show that the alliance between China and Russia against the United States affects Iran's national security in the political dimension Iran's emphasis on the role of the United Nations, Iran's membership in the Shanghai Organization, seeking new horizons in BRICS in the military dimension countering Western sanctions and promoting military cooperation with China and Russia in the economic dimension enhancement of economic cooperation, purchase of Iranian oil and gas and Iran's pivotal capability in China's Silk Road project and in the environmental dimension of the cooperation of the two sides with Iran.
  Keywords: Coalition, Unilateralism, hegemony, Iran&rsquo, s National Security, China, Russia, United States of America
 • Gholamhosein Kordi *, MohammadAli Khosravi, Reza Jalali, Sousan Safaverdi Pages 87-109

  This paper examines the humanitarian effects of US sanctions against Iranian from the perspective of food and nutrition security and is to find appropriate answers to the two questions of: What are the signs of the threat to food security in Iran after that Washington imposed nuclear sanctions against Tehran? Why and how have the American sanctions against Iran have endangered the food security and nutrition of Iranians? This paper is descriptive-analytical type and applies inferential methodology. The findings, mainly implemented through utilizing reasoning and qualitative analysis under the “Naïve Theory” of Sanctions by Johan Galtung, show that vital humanitarian goods (including food) during the past years have been subject to the laws and regulations of sanctions against Iran, due to the impediment’s sanctions have imposed trade and transportation of goods and international financial exchanges. These restrictions increased the price of food by 200 percent, and the highest has targeted food categories (including vegetables, meat and fruits). The minimum average cost of a healthy diet for an Iranian family is 3 times more than the amount of which an Iranian family can spend on food and tobacco. The percentage of Iranian urban and rural households prone to food insecurity (very high, high and moderate) has also increased between 1396-1398, respectively from 8.84% and 25.17% to 11.2% and 29.2%.

  Keywords: Iran, JCPOA, Humanitarian Consequences of Sanctions, Food Security
 • Roya Nezhadzandieh *, Mostafa Almasi Pages 110-143

  n the present international system, the spread and appearance of China has changed into an important and unavoidable matter. That's why this previous regional power, has come to act in the domain of world and extraterritorial context. It has also presented itself as regional area power.. Latin America is one of those in which China has had a growing presence. This research is going to find the reason why china is present in the area and to find out the consequences of this presence in terms of Robert Kagan theory. So the authors are to validate this theory: china in the way of increasing power and also balancing geopolitical against the United states and as an answer to America's presence in the south-East of Asia, china has defined Latin America as an important country in its foreign policy. Then three solution including political, financial، military and security matters are investigated considering the fact that countries are trying to increase their level and influence. Findings of the research show that when a power comes to surface in the international system and searches for increasing power and advancing influence in politics and economics, it will do so through different sources and internal, international capacities. The presence of china in Latin America is looked at around this matter. So china needs to be present in Latin America in order to achieve an international power through a multilateral policy and using smart power.

  Keywords: China, Latin America, Geopolitics, United States, International system
 • Seyed Fakhrodin Mokhtari, MohammadAli Solhchi *, Mansour Pournouri Pages 144-170

  Observance of the adversarial principle is associated with that the trial is not conducted in the absence of one parties. On the other hand, observing the interests of the party that has referred to the competent tribunal requires continued consideration and issuance final decision. If a country can deprive the jurisdiction from the competent tribunal by not appearing, this will severely undermine the credibility of peaceful dispute resolution. China issued a plan to the UN Secretary-General in 2009 and announced the drawing of a Nine-Dash Line in the South China Sea. The Philippines as the most protesting country, alleges an international dispute over the incompatibility of China's Nine-Dash Line with the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) and on January 22, 2013, citing the provisions of the Convention, it referred its case against China to an arbitration tribunal under Section 7, Chapter 15 of the Convention. China declined to participate in all proceedings because it considered the arbitration tribunal incompetent to hear the dispute. This article intends to examine the validity of the dispute resolution process in the event of default to appear before the competent tribunal. The concise conclusion of this article is that the country absent from the proceedings is still considered as a party to the dispute and mere absence will not cause the deterioration of this position or the loss of competence of the competent tribunal but special tasks are established for the competent tribunal, which are examined in this article.

  Keywords: Default of appearance, jurisdiction, Arbitration Tribunal, International Dispute, United Nations Convention on the Law of the Sea (1982)
 • Ali Mousaei, Enayatollah Yazdani *, Mohammadali Basiri Pages 171-196
  Since the collapse of the Soviet Union, Ukraine has always been the scene of Russia-West competition due to its identity, geopolitical, geo-economic and economic importance, and has witnessed serious conflicts and various political-security crises. The 2014 Ukraine crisis, which began with Russia’s pressure on Ukraine to refuse to join a free trade agreement with the European Union, eventually led to the annexation of the Crimean peninsula to the Russian Federation could also be considered in the context of the same competitions between Russia and the West. A competition that not only started the crisis and annexed Crimea to Russia; Rather, it sharply increased tensions between Russia and the West. Therefore, the main purpose of this article is to answer the questions that why did Russia decide to annex the Crimean peninsula to the Russian Federation, and what effect did this annexation have on the balance of power in the Black Sea region? In this article, with a qualitative method and analytical approach, the research questions in the conceptual context of the balance of threat theory have been examined using library resources. The findings of the article show that the elimination of threats from Ukraine's possible membership in the European Union against Russia's security and national interests has been the reason for Russia's decision to annex Crimea to the Russian Federation. This annexation has also changed the balance of power in favor of Russia vis a vis the West in the Black Sea region.
  Keywords: balance of threat, Black Sea. Crimea Peninsula, Russia, the West, Ukrainian Crisis