فهرست مطالب

تازه های پژوهشی روان تنی - پیاپی 3 (بهار 1402)

نشریه تازه های پژوهشی روان تنی
پیاپی 3 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • طاهره یعقوبی، فرشته عراقیان مجرد* صفحات 262-265

  در قرن اخیر، بیش از 6/2 میلیارد از مردم جهان تحت تاثیربلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان، رانش زمین و تغییرات آب وهوایی قرار گرفته اند. یکی از وظایف درمانگران دادن خبر بد در مرحله پاسخ به حوادث پس از بروز بلایا و حوادث طبیعی می باشد. خبر بد، خبری است که منجر به بروز تغییرات منفی در درک یا انتظارات فرد نسبت به آینده اش می شود. استفاده از پروتکل (یا یک برنامه واحد) یکسان برای ارایه اخبار بد در تمام شرایط ممکن نیست. بومی سازی یا توسعه نسخه فارسی پروتکل SPIKES برای انتشار اخبار بد در هنگام بلایای طبیعی در ایران ضروری است و توصیه می شود پاسخ در شرایط اضطراری نیز در این پروتکل گنجانده شود چنین پروتکلی در راستای فعالیت و ارزشیابی سنجه اعتباربخشی " روش های از قبل تعیین شده جهت در میان گذاشتن اخبار ناگوار پزشکی با بیمار/ ولی قانونی با رعایت اصول اخلاقی " وهمینطور برای استفاده در مراقبت های پیش بیمارستانی و بیمارستانی مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: ارائه خبر بد، حوادث و بلایا، پرستار
 • زینب حمزه گردشی، شایسته جهانفر، صغری خانی، فروزان الیاسی، ناصر بهنام پور، کوثر میرایی محمدی، مبینا مقسمی* صفحات 266-287

  زمینه و هدف ویروس پاپیلومای انسانی یکی از شایع ترین عفونت های منتقل شونده از راه جنسی و علت اصلی سرطان دهانه رحم است که تحت عوامل مختلفی شدت و تدوام می یابد. هدف از این مطالعه مروری بررسی رابطه بین عوامل روان شناختی و تداوم عفونت ویروس پاپیلومای انسانی به صورت دامنه ای می باشد.
  مواد و روش این مطالعه در سال 2023 با طی مراحل طراحی سوال مطالعه، جست وجو در پایگاه های پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پابمد، مگیران، ایران داک، ساینس دایرکت، اسکوپوس و موتورجست وجوی گوگل اسکالر انجام شد. نهایتا 8 مطالعه مشاهده ای باقی ماند. غربالگری کیفیت مطالعات به وسیله پرسش نامه ارزیابی نقادانه مطالعات مقطعی و برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی انجام شد.
  یافته ها بررسی 7 مطالعه نشان داد استرس ناشی از مسایل روانی، اجتماعی و جسمی می تواند موجبات تداوم، خطر و یا تغییر شکل سلول های دهانه رحم و احتمال ابتلا به سرطان دهانه رحم را افزایش دهد. بررسی یک مطالعه دیگر نشان داد افسردگی و اختلالات همراه با آن مانند اختلال خواب هم می تواند با تداوم، خطر و یا تغییر شکل سلول های دهانه رحم و احتمال ابتلا به سرطان دهانه رحم مرتبط باشد، به طوری که افراد باتوجه به پرسش نامه ها و یا مصاحبه بالینی میزان بیشتری از انواع استرس و افسردگی را گزارش می کردند، پس از آزمایشات انجام شده مشخص شد خطر تداوم ویروس پاپیلومای انسانی و یا تغییر شکل سلول های دهانه رحم در آن ها بیشتر است.
  نتیجه گیری بررسی مطالعات حاکی از آن است که تداوم این ویروس می تواند با عوامل روان شناختی در فرد مرتبط باشد. از یافته های این مطالعه می توان در طراحی کارآزمایی های بالینی جهت تبیین این ارتباط سود برد.

  کلیدواژگان: استرس، روانشناختی، ویروس پاپیلومای انسانی، مرور دامنه ای
 • عسل طباطبایی ایرانی*، فرنگیس دمهری، محسن سعید منش صفحات 288-299

  زمینه و هدف درد یکی از شایع ترین مشکلات سلامتی است که افراد را مجبور به درخواست کمک مراقبتی، بهداشتی و درمانی می کند و نه تنها می تواند باعث ناراحتی شود، بلکه می تواند منجر به عواقب شدید، دردناک و غیره در زندگی فرد شود. به همین دلیل به منظور حفظ جان بیمار، تسکین و کنترل درد، آموزش ذهن آگاهی به جای کنترل یا مقابله با درد، بر پذیرش درد تاکید دارد. هدف از این تحقیق، مروری بر مطالعات انجام شده بر درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی است که به صورت جداگانه یا در ترکیب با روش های پزشکی دیگر برای درمان درد مزمن مورد استفاده قرار گرفت.
  مواد و  روش در مطالعه مروری روایتی حاضر، مبانی و مفاهیم اختلالات درد و آموزش ذهن آگاهی در پایگاه های اطلاعاتی معتبر ازجمله مگیران، جهاد دانشگاهی، گوگل اسکالر، پابمد و تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش با کلیدواژه های ذهن آگاهی، درد و مشکلات روان تنی از اسفند 1401 تا تیر سال 1402 جست وجو شدند و با اعمال معیارهای ورود و خروج و حذف موارد تکراری، 15 مقاله مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها نتایج مطالعه نشان می دهد از تعداد 15 مطالعه، تعداد 13 مطالعه در کشور ایران انجام شد که از این تعداد 2 مطالعه از مقالات بررسی شده از نوع مطالعه کیفی بود. از سوی دیگرمطالعات نشان می دهد تمرین های ذهن آگاهی بر کاهش استرس، اضطراب مرگ و شدت درد در افراد مبتلا به اختلالات درد موثر می باشد.
  نتیجه گیری مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند با اصلاح رفتار و درمان های شناختی، درد را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، درد، اختلالات درد
 • نرگس بیراقی*، سوفی سوکلاریدیس، کاملیا سریکانتان، تری روداک، لزلی باکلی، آندریا وادل صفحات 300-315

  هدف خودکشی در شرایط بالینی می تواند موجب آسیب های روانی و غم و اندوه شود و بر سایر بیماران بستری شده نیز تاثیر بگذارد. مطالعات مختلفی درخصوص داغداری و فقدان پس از خودکشی وجود دارد. این مطالعه در صدد است تا مروری بر مطالعات موجود در حوزه آثار خودکشی بر دیگر بیماران و مداخلات پیشنهادی پس از خودکشی در شرایط بالینی داشته باشد.
  روش بررسی این مطالعه مروری حیطه ای با استفاده از چهارچوب موسسه جوآنا بریگز انجام شد. یک کتابدار پزشکی، جست وجوی مقالات مرتبط که در مقطع زمانی 2000- 2020 به زبان انگلیسی انتشار یافته بودند و در پایگاه های اطلاعاتی مدلاین، امبیس، آی پی آی سایک اینفو، وب آو ساینس و کتابخانه کاکرین، در دسترس بودند. همچنین مقالات خاکستری که با موتورهای جست وجوی گوگل و گوگل اسکالر قابل جست وجو بودند را انجام داد. پژوهش هایی که در شرایط غیربالینی انجام شده بودند، از مطالعه حذف شدند.
  یافته ها به طورکلی 873 مقاله از جست وجوی انجام شده به دست آمد. 11 مقاله و 5 راهنما مطابق ضوابط ورود بودند. عوامل موثر بر درجه تاثیر بر سایر بیماران شامل موارد زیر بودند: نوع رابطه با فرد مرحوم، سطح مواجهه با خودکشی، ماهیت خودکشی و سطح آسیب پذیری بیمار. توصیه های پیگیری آنی بر مدیریت خطر خودکشی و تثبیت ایمنی متمرکز است، درحالی که توصیه های پیگیری های کوتاه مدت بر ارایه حمایت های عاطفی و بهبود سایر بیماران متمرکز است.
  نتیجه گیری مطالعات محدودی در خصوص تاثیر خودکشی در شرایط بالینی بر سایر بیماران و همچنین مداخلات پیگیری برای آن ها وجود دارد. مطالعات بیشتری برای مشخص کردن مداخلات موثر برای حمایت از گروه هایی با ریسک بالا مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: خودکشی کردن، روان پزشکی، بیماران
 • محمد علی بیانی، نیکتا نکوفر، علی بیژنی، سوسن موعودی* صفحات 316-331

  زمینه و هدف  این مطالعه با هدف مقایسه اثر بوپروپیون و ونلافاکسین در بیماران مبتلا به افسردگی و دیابت نوع 2 انجام شده است.
  مواد و روش این مطالعه کارآزمایی کنترل شده تصادفی در کلینیک غدد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل بر روی بیماران مبتلا به افسردگی و دیابت نوع 2 انجام شد. شرکت کنندگان به دو گروه مطالعه تقسیم شدند و در بازه زمانی 3 ماهه پیگیری شدند. گروه اول به صورت روزانه 5/37 تا 150 ملیی گرم ونلافاکسین دریافت کردند، درحالی که گروه دوم 75 تا 300 میلی گرم روزانه بوپروپیون دریافت کردند. پیامدهای متغیر اولیه شامل شدت علایم افسردگی و مشخصات قندخون بیماران بود. علایم افسردگی از طریق پرسش نامه افسردگی بک ارزیابی شدند. داده ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 17 تحلیل شدند. مقادیر P کمتر از0/05 ازنظر آماری معنادار در نظر گرفته شدند.
  یافته ها به طورکلی، 19 بیمار در گروه ونلافاکسین و 16 بیمار در گروه بوپروپیون پروتکل های مطالعه را تکمیل کردند. کاهش معنادار بالینی در علایم افسردگی در هر 2 گروه مشاهده شد. باوجوداین، تفاوت میان 2 گروه ازنظر آماری معنادار نبود  (P=0/342). ونلافاکسین موجب افزایش معنادار هموگلوبین گلیکوزیله (A1c) از 7/64 به 8/03 شد (P=0/04)؛ باوجوداین، این مقدار بیانگر کاهش از 7/35 به 7/23 در گروهی بود که بوپروپیون دریافت کردند (P=0/028).
  نتیجه گیری گرچه ونلافاکسین قادر به کاهش علایم افسردگی بود، به عنوان دارویی مناسب برای درمان افسردگی در افراد مبتلا به دیابت، پیشنهاد نمی شود. باوجوداین، بوپروپیون می تواند به دلیل آثارش بر علایم افسردگی و کنترل گلیسمیک گزینه ای مناسب باشد.

  کلیدواژگان: افسردگی، دیابت، ونلافاکسین، بوپروپیون
 • نازیلا اکبر فهیمی*، مریم پورامیری، مجتبی عظیمیان، ابراهیم پیشیاره، سمانه حسین زاده صفحات 332-345

  زمینه و هدف اختلال سیالی کلام یکی از انواع اختلالات شناختی در افراد مالتیپل اسکلروزیس یا ام اس است. یکی از عوامل موثر بر سیالی کلام، ویژگی های بالینی این افراد است. در این مطالعه ارتباط برخی از ویژگی های بالینی بر سیالی کلام افراد ام اس بررسی شده است.
  مواد و روش مطالعه توصیفی مقطعی حاضر بر روی 71 بیمار مبتلا به ام اس در بیمارستان توانبخشی رفیده انجام شد. مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه کیفیت خواب پیتزبورگ، مقیاس ارزیابی خستگی، فرم کوتاه ارزیابی افسردگی و آزمون سیالی کلام بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد. جهت بررسی اثر هم زمان متغیرهای مستقل بر سیالی کلام مدل رگرسیون خطی تعمیم یافته برازش شد.
  یافته ها مطالعه شامل 67/6 درصد بیماران زن و 32/4 درصد بیماران مرد بود. میانگین سنی بیماران در این مطالعه 35/54±43/9 سال و میانگین مدت زمان ابتلا به بیماری 5/62±13/83 سال بود. برخی ویژگی های بالینی مانند خستگی، نوع بیماری، اولین علامت بروزیافته بیماری و وضعیت خواب با نمره سیالی کلام دارای رابطه معنادار بود (0/05>P). بین ناتوانی فیزیکی، افسردگی و مدت زمان ابتلا به بیماری با سیالی کلام در افراد ام اس رابطه معناداری مشاهده نشد. 
  نتیجه گیری یافته ها نشان داد بیماران با نوع پیش رونده بیماری و بیمارانی که شروع بیماری با علایم بینایی گزارش شده بود، عملکرد ضعیف تر در سیالی کلام نسبت به سایر شرکت کنندگان داشتند. این موضوع را می توان در مراحل اولیه تشخیص بیماری مد نظر قرار داد.

  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، ویژگی های بالینی، سیالی کلام
 • عاطفه قنبری جلفایی، یاسمن زاهدی، عبدالرضا پازوکی، سارا نورآیین، محمد پیرحیاتی* صفحات 346-359

  زمینه و هدف جراحی برای لاغری یکی از روش های درمان چاقی بیمارگونه است. عوامل فیزیولوژیکی می تواند بر نتایج آن تاثیرگذار باشد. این مطالعه درصدد است تا رابطه بین شیوه های مقابله و نتایج جراحی لاغری در بیماران با چاقی بیمارگونه را بررسی کند. 
  مواد و روش این مطالعه مشاهده ای آینده نگر بر روی 85 بیماری که تحت جراحی لاغری در کلینیک های بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و میلاد در تهران (ایران) قرار گرفتند، انجام شده است. شرکت کنندگان پیش و 2 سال بعد از جراحی با استفاده از روش های پرسش نامه مقابله فولکمن و لازاروس و همچنین سیستم تحلیل و گزارش دهی نتایج جراحی لاغری مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها در طول مدت پیگیری، 9 بیمار از مطالعه خارج شدند. میانگین سنی شرکت کنندگان معادل 11/5±38/11 سال (بازه 17 تا 65 سال) بود. استراتژی های مقابله که بر مشکلات متمرکز بودند و اجزای آن ها رابطه مثبت معناداری با خروجی های جراحی داشت (P<0/05)، اما استراتژی های مقابله که بر احساسات متمرکز بودند، هیچ گونه رابطه معنادارای با نتایج جراحی نداشتند (P<0/05).
  نتیجه گیری استراتژی های متمرکز بر مشکلات می تواند نتایج جراحی لاغری را پیش بینی کند.

  کلیدواژگان: استراتژی های مقابله، چاقی، جراحی لاغری
 • عیسی لیالی*، احسان عابدینی، مریم قاجار، منیژه جولایی صفحات 360-371

  زمینه و هدف پرستاری شغلی پراسترس است. کیفیت مراقبت پرستار نقش مهمی در بهبود شرایط بیمار دارد. ازاین رو، این مطالعه درصدد است به ارزیابی رابطه بین استرس شغلی و اختلالات خواب در پرستاران شاغل در بیمارستانی در شهر ساری (ایران) بپردازد. 
  مواد و روش این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 196 پرستار در بیمارستان امام خمینی در شهر ساری انجام شده است. جامعه آماری به روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل شدند. سطح معناداری معادل 0/05 در نظر گرفته شد. 
  یافته ها یافته های این تحقیق نشان داد رابطه معناداری میان اختلالات خواب و استرس شغلی وجود دارد  (R=0/43؛ P<0/05). عوامل استرس زا شغلی نقش معناداری در پیش بینی اختلالات خواب دارند (P<0/05). اختلالات خواب پرستاران به طور معناداری در خصوص شیفت های کاری متفاوت بود (P<0/05)، به طوری که پرستارانی که در شیفت شب کار می کردند اختلالات خواب بیشتری نسبت به دیگر شیفت های کاری داشتند. 
  نتیجه گیری رابطه معناداری میان استرس شغلی و اختلالات خواب در پرستاران شاغل در بیمارستان مورد مطالعه در ساری وجود دارد. اختلالات خواب پرستاران بسته به شیفت های کاری به طور معناداری متفاوت است. نقش عوامل استرس زای شغلی در پیش بینی اختلالات خواب پرستاران به طور معناداری متفاوت است.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، اختلالات خواب، پرستاران
|
 • Tahereh Yaghoubi, Fereshteh Araghian Mojarad* Pages 262-265
 • Zeinab Hamzehgardeshi, Shayesteh Jahanfar, Soghra Khani, Forouzan Elyasi, Nasser Behnampour, Kosar Miraei Mohammadi, Mobina Moghassemi* Pages 266-287

  Background and Objective Human papillomavirus (HPV) is one of the most common sexually transmitted infections and the main cause of cervical cancer, which increases and persists under various factors. This review study aims to investigate the relationship between psychological disorders and the persistence of HPV infection.
  Materials & Methods This scoping review study was conducted in 2023 by searching for the related articles in SID, PubMed, MagIran, IranDoc, Science Direct, Scopus and Google scholar databases. Finally, 8 eligible articles were selected. Their quality was examined by the Appraisal tool for cross-sectional studies (AXIS) and the critical appraisal skills program (CASP) checklists.
  Results Seven studies showed that stress caused by psychological, social and physical issues can cause the persistence or risk of HPV infection, change in cervical cells, and increase in the risk of cervical cancer. One study showed that depression and associated disorders such as sleep disorder can be related to the persistence or risk of HPV infection, change in cervical cells, and the risk of cervical cancer.
  Conclusion The persistence of HPV infection can be related to psychological disorders. The findings of this study can be used to design clinical trials to examine this relationship.

  Keywords: Stress, Psychological, Human papillomavirus, Scoping review
 • Asal Tabatabaee Irani*, Farangis Demehri, Mohsen Saeidmanesh Pages 288-299

  Background  and Objective Pain is one of the most common health problems that force people to seek treatment. It not only can cause discomfort, but also leads to severe, painful, and other consequences and affect a person’s life. For this reason, relief and pain control measures are the most important priorities for these people. This study aims to review the studies on the mindfulness-based therapies used separately or in combination with other medical methods for treating chronic pain.
  Materials & Methods This is a narrative review study from February to June 2023 on the related articles by searching in databases such as MagIran, SID, Google Scholar, and PubMed using the keywords pain, pain disorders, and mindfulness. By applying inclusion and exclusion criteria and removing duplicates, 15 articles were finally reviewed.
  Results Out of 15 studies, 13 studies were conducted in Iran, of which 2 were qualitative studies. The findings showed that mindfulness-based interventions are effective in reducing pain intensity and improving pain management in people with chronic pain.
  Conclusion Mindfulness-based interventions can reduce pain by behavior modification and using cognitive therapies.

  Keywords: Mindfulness, Pain, Pain disorders
 • Narges Beyraghi*, Sophie Soklaridis, Camellia Srikanthan, Terri Rodak, Leslie Buckley, Andrea Waddell Pages 300-315

  Objective Suicide in a clinical setting can cause trauma and grief, and affect other inpatients. There are different studies related to the bereavement after the suicide. This study aims to review the existing literature on the impact of suicide on fellow patients and the recommended interventions for them after the suicide in clinical settings.
  Materials & Methods This scoping review was conducted using the Joanna Briggs Institute framework. A medical librarian performed searches for related articles in English published from 2000 to 2020 in MedLine, Embase, APA PsycInfo, CINAHL, Web of Science, and Cochrane Library, and for the grey literature using Google and Google Scholar engines. The studies in non-clinical settings were excluded. 
  Results The search yielded 873 records. Eleven articles and five guidelines met the inclusion criteria. The factors affecting the degree of impact on fellow patients were: Type of the relationship with the deceased, level of exposure to the suicide, the nature of suicide, and the patient’s vulnerability level. Immediate postvention recommendations emphasized the management of suicide risk and establishing safety, while short-term postvention recommendations aimed at providing emotional support and the recovery of fellow patients. 
  Conclusion There is lack of studies on the impact of suicide in clinical settings on fellow patients and the postvention interventions for them. Further studies are needed to determine effective interventions for supporting this high-risk group.

  Keywords: Suicide, Psychiatric, patients
 • Mohammad Ali Bayani, Nikta Nekoofar, Ali Bijani, Sussan Moudi* Pages 316-331

  Background and Objective This study aims to compare the effects of bupropion and venlafaxine on glucose control of patients with depression and type 2 diabetes (T2D). 
  Materials & Methods TThis randomized controlled trial was carried out in endocrinology clinic affiliated to Babol University of Medical Sciences on adult patients with comorbid T2D and depression in two groups. The first group (n=19) received venlafaxine 37.5-150 mg daily, while the second group (n=16) was treated with bupropion 75-300 mg per day. The primary outcomes were the severity of depressive symptoms and the glucose control profile. Depressive symptoms were assessed with the Beck depression inventory (BDI). Data was analyzed in SPSS software, version 17 package. P<0.05 was considered as statically significant.
  Results A significant decrease in depressive symptoms for both groups was reported, but the difference between the two groups was not statistically significant (P=0.342). Venlafaxine caused a significant increase in HbA1c from 7.64 to 8.03 (P=0.04), while bupropion caused a decrease in HbA1c from 7.35 to 7.23 (P=0.06). These changes were significantly different between the two groups (P=0.028).
  Conclusion Venlafaxine can reduce depression, but it is not suggested as a proper drug for treating depression in people with T2D. However, bupropion seems to be a good choice due to its positive effect on depressive symptoms and glycemic control in patients with comorbid T2D and depression.

  Keywords: Depression, Diabetes mellitus, Venlafaxine, Bupropion
 • Nazila Akbarfahimi*, Maryam Pouramiri, Mojtaba Azimian, Ebrahim Pishyareh, Samaneh Hossienzadeh Pages 332-345

  Background and Objective One of the types of cognitive impairments in patients with multiple sclerosis (MS) is verbal fluency. Clinical characteristics affect verbal fluency. This study investigates the relationship between verbal fluency and some clinical characteristics in patients with MS.
  Materials & Methods This cross-sectional descriptive study was performed on 71 patients with MS in Rofideh Rehabilitation Hospital. Patients were selected by convenience non-probability sampling method. The study tool included the Pittsburgh sleep quality questionnaire, fatigue severity scale, depression inventory-fast screen, and controlled oral word association test. The collected data were analyzed in SPSS software, version 18. The linear regression model was fitted to evaluate the effect of independent variables on verbal fluency.
  Results The study included 67.6% of female and 32.4% of male patients. The average age of the patients was 43.9±35.54 years and the average duration of the disease was 13.83±5.62 years. The results showed that some clinical characteristics including fatigue, disease type, first symptom, and sleep status have a significant relationship with the verbal fluency score of patients with MS (P<0.05). No significant relationship was observed between expanded disability status score, depression, and duration of disease with verbal fluency in patients with MS.
  Conclusion The results showed that patients with the progressive type of the disease and patients whose onset of the disease was reported with visual symptoms had a weaker performance in verbal fluency than other participants. This issue can be considered in the early stages of disease diagnosis.

  Keywords: Multiple sclerosis (MS), Clinical characteristics, Verbal fluency
 • Atefeh Ghanbari Jolfaei, Yasaman Zahedi, Abdolreza Pazouki, Sara Nooraeen, Mohammad Pir Hayati* Pages 346-359

  Background and Objective Bariatric surgery is one of methods for treatment of morbid obesity. Psychological factors can affect its outcome. This study aims to investigate the relationship between coping strategies and the outcome of bariatric surgery in patients with morbid obesity.
  Materials & Methods This prospective observational study was conducted on 85 patients who underwent bariatric surgery in the obesity clinic of Hazrat-e Rasul Akram and Milad Hospitals in Tehran, Iran. Subjects were evaluated before and two years after surgery using Folkman & Lazarus’ ways of coping questionnaire and the Bariatric Analysis and Reporting Outcome System (BAROS).
  Results During the follow-up, 9 patients left the study. The mean age of participants was 38.11±11.5 years (ranged 17-65 years). Problem-focused coping strategies and their components had a significant positive relationship with the surgery outcome (P<0.05), but emotion-focused coping strategies had no significant relationship with the surgery outcome (P>0.05). 
  Conclusion Problem-focused coping strategies can predict the outcome of bariatric surgery.

  Keywords: Coping strategies, Obesity, Bariatric surgery
 • Issa Layali*, Ehsan Abedini, Maryam Ghajar, Manizhe Joulaei Pages 360-371

  Background and Objective Nursing is a stressful occupation. The quality of nursing care plays an important role in improving patients’ conditions. This study aims to evaluate the relationship between occupational stress and sleep disorders in nurses working in a hospital in Sari, Iran. 
  Materials & Methods This descriptive-analytical study was conducted on 196 nurses of Imam Khomeini Hospital in Sari, who were selected by random sampling method method. Data were analyzed in SPSS software version 20. The significance level was set at 0.05. 
  Results The results showed a significant relationship between sleep disorders and occupational stress (R=0.43; P<0.05). Occupational stressors had a significant role in predicting the sleep disorders (P<0.05). Sleep disorders of nurses were significantly different in terms of work shifts (P<0.05), where nurses working the night shift had higher sleep disorders than those with other work shifts. 
  Conclusion There is a significant relationship between occupational stress and sleep disorders of nurses in the study hospital in Sari. Sleep disorders of nurses are significantly different based on the work shifts. The role of occupational stressors in predicting the sleep disorders of nurses are significantly different.

  Keywords: Occupational stress, Sleep disorders, Nurses