فهرست مطالب

 • سال سی و ششم شماره 2 (پیاپی 138، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • یادداشت سردبیر
 • ساحت های تربیتی در بستر آموزش شیمی
  دکتر عابد بدریان صفحه 1
 • شیمی و برنامه درسی
 • روایتی از زمینه محوری برنامه درسی شیمی ایران
  دکتر حسن حذرخانی صفحه 2
 • شیمی و پژوهش
 • راهبردهای یادگیری در آموزش زمینه محور شیمی
  دکتر شریف کامیابی صفحه 3
 • آموزش زمینه محور شیمی در یک اردوی علمی
  دکتر سودابه ابراهیم پور صفحه 4
 • آموزش شیمی در آزمایشگاه
 • آموزش زمینه محور شیمی با رویکرد کاوشگری
  دکتر لیلا حبیبی صفحه 5
 • نمایش تاثیر باران اسیدی بر نمای ساختمان ها / آزمایش با رویکرد زمینه محور
  دکتر پریسا نکویی صفحه 6
 • گفت و گو
 • ضرورت ارتباط سازنده بین گروه های آموزشی و معلمان تازه کار / گفت و گو با علیرضا بادینی، سرگروه شیمی استان سیستان و بلوچستان
  دکتر عابد بدریان صفحه 7
 • عشق به تدریس رمز آموزش موفق / گفت و گو با رویا فردوسی، سرگروه شیمی استان آذربایجان غربی
  پری حاجی خانی صفحه 8
 • شیمی و جامعه
 • کات کبود / طلای آبی رنگ در آموزش شیمی
  دکتر طالب عبدی نژاد صفحه 9
 • شیمی در بستر تاریخ
 • از موش کاتالیزگر تا گالالیت
  سرور صفاری صفحه 10
 • شیمی و آموزش
 • هنر پرسیدن / پرسش های عملیات ذهنی
  محسن رضائی گرمه چشمه صفحه 11
 • شیمی، صنعت و زندگی
 • پخت دوشاب / آموزش زمینه محور مفاهیم شیمی
  مصطفی سهرابلو صفحه 12
 • نور کلید شناخت جهان / آموزش زمینه محور
  شهره امیرقلی، عالیه رحمانی صفحه 13
 • شیمی در رسانه ها
 • تازه های شیمی
  دکتر لیلا حبیبی صفحه 14