فهرست مطالب

پژوهش های تاریخی - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 58، تابستان 1402)

فصلنامه پژوهش های تاریخی
سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 58، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • میرسعید موسوی کریمی* صفحات 1-21

  در برابر نظریه های ارایه شده برای توضیح معقول و موجه از چرایی (علت غایی) قیام سیدالشهدا (ع)، در مقاله حاضر تلاش شده است با استفاده از روش استنتاج بهترین توضیح، از نظریه ای با صورت بندی زیر، برای تبیین چرایی و چگونگی قیام سیدالشهدا (ع) دفاع شود : امام (ع) از آغاز، با آگاهی کامل و با اراده خود، روش جنگ و شهادت طلبی را نه به عنوان هدف، به مثابه روش اصلی برای رسیدن به اهداف خود انتخاب کرد و روش های دیگر چون تشکیل حکومت، مذاکره و صلح را روش های فرعی در خدمت این روش اصلی به کار گرفت. برای رسیدن به این هدف، نشان داده می شود که رخدادهایی چون قیام در زمان حکومت یزید، نه در زمان معاویه، رفتن امام (ع) به کوفه با وجود مخالفت بسیاری از صاحب نظران و آگاهی از پیمان شکنی کوفیان، همراه بردن خانواده، ادامه حرکت به کوفه حتی پس از، از بین رفتن احتمال موفقیت در تشکیل حکومت و رفتن امام (ع) به سمت کوفه با وجود اطلاع از سست عنصری و پیمان شکنی مردم کوفه، برخی از شواهد تاریخی اند که نظریه برگزیده در قیاس با نظریه های رقیب، توضیح به مراتب بهتر و معقول تری را از آ نها ارایه می دهد؛ از این رو، باور به صدق نظریه برگزیده در قیاس با نظریه های رقیب، موجه و معقول است.

  کلیدواژگان: سیدالشهدا (ع)، قیام، کوفه، شهادت طلبی، تشکیل حکومت، .IBE
 • مریم پروی نیان، اصغر منتظرالقائم*، علی اکبر عباسی صفحات 23-40

  تعامل علمی در تمدن اسلامی زمینه بالندگی مراکز علمی و رشته های مختلف علوم را فراهم کرد. نیشابور به عنوان یکی از مراکز مهم علمی جهان اسلام، به خصوص در زمینه دانش حدیث و با داشتن امتیازات ویژه در جذب عالمان اصفهان به نیشابور موفق بود. تعداد این عالمان و محدثان اصفهانی در نیشابور در قرن چهارم و پنجم به دلیل شرایط نیشابور به هفتاد نفر رسید. شماری از عالمان نیشابور نیز در اصفهان حضور یافتند. برخی از عالمان و محدثان اصفهان، به خصوص کسانی که مذهب شافعی داشتند، با سفر به نیشابور بر جریان حدیثی نیشابور تاثیرگذار شدند و جزء مشایخ محدثان مشهور نیشابور قرار گرفتند. این نوشتار بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی این سوال را بررسی کند که چه عاملی در تعامل محدثان و عالمان نیشابور و اصفهان در قرن چهارم و پنجم موثر بود؟ چگونه محدثان اصفهان در دانش حدیثی نیشابور تاثیر گذاشتند؟ محدثان اصفهان به دلیل رونق مذهب شافعی در نیشابور و امتیازاتی که برای پیروان مذهب شافعی فراهم بود، در قرن چهارم و پنجم به نیشابور سفر و با محدثان نیشابور تعامل علمی کردند. همچنین برخی محدثان اصفهان با حضور در نیشابور جزء مشایخ و استادان محدثان بزرگ و مشهور شافعی مذهب نیشابور شدند و دستاورد این تعامل وجود روایات محدثان اصفهانی در تالیفات محدثان مشهور نیشابوری بود که به طور محسوسی در تالیفات محدثان مشهور نیشابور به چشم می خورد.

  کلیدواژگان: ارتباط علمی، اصفهان، نیشابور، سفرهای علمی، حدیث
 • محمد محدثی، لیلا نجفیان رضوی* صفحات 41-58

  تنوع ترکیب عقیدتی ساکنان مصر و شام و تساهل مذهبی فاطمیان در قرن چهارم و پنجم هجری، مسلمانان را با چالش‎‍ها و شبهات جدیدی مواجه کرد. این امر توجه خاص اندیشمندان مسلمان را به حفظ انسجام و تثبیت عقیده معتقدان به دین اسلام در این مناطق به دنبال داشت. پویایی ابوالفتح کراجکی (م.449ق) و توجه پنهان و آشکار او در نگارش آثارش به دفاع از حقانیت دین اسلام، با این مقدمه فهم پذیر است؛ از این رو، با در نظر داشتن روش متکلمان آن دوره یعنی استفاده از تاریخ- در کنار حدیث و استدلال عقلی- برای اثبات عقاید، پرسش اصلی پژوهش حاضر، نحوه بهره ‎‍گیری کراجکی از گزارش‎‍های تاریخی برای دفاع از اسلام ‎‍است. نتیجه این پژوهش که با رویکرد معناکاوی و بهره‎‍گیری از مفهوم «انگاره» انجام شده است، نشان می‎‍دهد روش کراجکی در دفاع از حقانیت اسلام، پیوندزدن وقایع تاریخی مشهور با جنبه‎‍ های اعجازی کتاب خدا (خبر از آینده) و زندگی پیامبر (ص) بوده ‎‍است؛ امری ‎‍که امکان وقوع معجزات را پذیرفتنی‎‍تر ‎‍کرده ‎و نفی انگاره‎‍ های ایجادشده توسط مسیحیان در منطقه و ایجاد دو انگاره «ما هم مانند آنها هستیم» (با برجسته‎‍ سازی اشتراک معجزات پیامبران) و «ما بهتر از آنها هستیم» (پیوند معجزات و پیشگویی ‎‍ها با تاریخ به وقوع پیوسته) را به دنبال داشته ‎‍است. در این روش، پذیرش این معجزات یا انگاره ‎‍ها، با پذیرش حقانیت پیامبر خدا (ص) و قرآن همراه بوده و درنهایت تثبیت عقیده حقانیت دین اسلام را سبب می‎‍شده ‎‍است.

  کلیدواژگان: ابوالفتح کراجکی، دفاع از اسلام، آیات تاریخی، گزارش‎‍های تاریخی، معجزه، انگاره
 • مظاهر ضیایی* صفحات 59-75

  تفسیر تحولات دولت ساسانیان به عنوان دولتی که بسیاری از رویه هایش مبنایی برای دولت های بعدی ایرانی بوده است، می تواند به تعمیق شناخت تاریخ ایران کمک کند. تفاسیر متنوع و گاه ناسازگاری برای تحولات مهم، ظهور این دولت، اقدامات شاهان بزرگ، جنبش مزدکیان و سقوط آن ارایه شده است. فرض این مقاله این است که استفاده از یک چارچوب نظری برای همه حوادث، تفسیر جامع تر و یکپارچه تری را فراهم می کند. چون واضعان چارچوب مفهومی «دولت طبیعی» آن را چارچوبی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشر دانسته اند، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا چارچوب مفهومی دولت طبیعی، قادر به ارایه تفسیری رضایت بخش از تحولات دولت ساسانی است؟ بنابراین روش پژوهش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای است. در چارچوب مفهومی دولت طبیعی، دولت ایتلافی از نخبگانی است که کنترلشان را بر فعالیت های سیاسی، نظامی، اقتصادی، دینی و اداری جامعه طوری اعمال می کنند که بیشترین رانت برایشان فراهم شود؛ بنابراین تحولات در دولت همان تغییرات در اعضای ایتلاف یا اهمیت آنها در اثر تغییر در منابع رانت، قدرت اعضا و شرایط محیطی است. در این مقاله قابلیت رضایت بخش این چارچوب برای تفسیر تحولات و حوادث مهم در دولت ساسانی، با توجه به نقش اعضای ایتلاف در تولید رانت و اعمال خشونت، در یک دوره بندی پنج گانه و توضیح ویژگی های هر دوره نشان داده می شود.

  کلیدواژگان: نظم دسترسی محدود، ساسانیان، دولت طبیعی، نظامیان حرفه ای، خاندان ها
 • محمدرضا رحمتی* صفحات 77-88

  با اضمحلال دولت ایلخانی، یکی از خاندان‎ ‍های اصیل و خوش نام قمی، خاندان صفی، در شهر شیعه ‎‍نشین قم به حکومت رسید و اعضایی از آن خاندان دانش‎‍‎‍دوست و هنرپرور شیعه، به مدت هشتاد سال (816-736ق./1413-1335م.) بر قم و مضافات آن فرمان راندند. در آن دوران، ایران، به ‎‍ویژه ایران مرکزی، دستخوش نابسامانی و عرصه تاخت و تاز و کشمکش میان قدرت‎‍هایی چون آل چوپان، جلایریان و مظفریان بود. در چنین اوضاع و احوالی، فرمانروایان خردمند صفی با در پیش گرفتن سیاست مدارا و همزیستی مسالمت‎ ‍آمیز با همه قدرت‎‍های پیرامون، قم را از گزند حمله مصون داشتند. با این حال، آنان گاه برای دفع تهاجم دشمن، به مقتضای مصالح وقت، به یک قدرت دور، نزدیک می‎‍شدند. در آغاز دومین دهه قرن نهم هجری، اسکندر بن عمر شیخ، نوه تیمور که بر فارس حاکم بود، بر عموی خود شاهرخ، سلطان وقت تیموری، شورید، بر اصفهان و بیشتر عراق عجم دست یافت و قم را هم تهدید کرد. در آن زمان قرایوسف قراقویونلو در غرب ایران قدرت بسیار یافته و شیعه نیز شده بود. فرمانروای وقت قم، خواجه محمد صفی، برای دفع تهاجم اسکندر، با قرایوسف متحد شد و او را به نبرد با اسکندر برانگیخت. حکومت صفی نیرومند بود و قم نیز از موقعیت سوق‎‍الجیشی ممتازی برخوردار بود. این تصمیم خواجه صفی، موقعیت اسکندر را در این ناحیه با خطر جدی مواجه کرد و او را به تسخیر قم برانگیخت. شهر با خیانت یکی از معتمدان خواجه محمد صفی- نه برتری نظامی اسکندر- سقوط کرد و حاکمیت هشتاد ساله شیعه در آن، پایان یافت.

  کلیدواژگان: خواجه محمد صفی، اسکندر بن عمر شیخ، قرایوسف قراقویونلو، سلطانیه، قم
 • فاطمه براتلو* صفحات 89-109

  رهیافت‎ ‍های نوین راجع به نسبت قدرت با معماری، به بازاندیشی درباره چگونگی برساخته‎‍شدن فضاها و ساز و کارهای جاری قدرت در آنها انجامیده است. در تاریخ ایران دوره قاجار، شکل‎‍گیری‎‍ نظام آموزش نوین هم‎‍گام با ایجاد و تاسیس فضاها و مکان‎‍های خاص آموزش بود و در نوع خود، گسستی از آن گذشته تاریخی اش محسوب می شد که در آن همواره از فضاهای بسیار متنوع و ناهم‎‍ریخت برای آموزش استفاده می‎‍شد؛ از این‎‍ رو هدف و مسیله مقاله حاضر، تجزیه و تحلیل تبارشناسانه ریخت‎‍شناسی فضای نوین آموزشی و مناسبات قدرتی است که ازطریق معماری، سامان‎‍دهی و چیدمان عناصر آموزش، کارکرد خاصی به این فضاهای نوین بخشیده‎‍ بود. به این منظور و با الهام از تبارشناسی فوکویی در پی واکاوی زمینه‎ ‍ها و دامنه هم‎‍ریخت ‎‍شدن این مدارس، گزارش‎ ‍های مورخانه و اسناد آرشیوی تجزیه و تحلیل و در پایان نتیجه‎‍ گرفته ‎‍شد که فهم جدید از انتظام و انضباط امور و هم‎‍سانی عناصر که پیش‎‍تر در خواست ارتش متحدالشکل و دولت مقتدر نمود یافته ‎‍بود، خواسته‎‍ یا ناخواسته به مهم ترین شاخصه فضاهای آموزشی نوینی تبدیل شد که در حال شکل‎‍ گیری بود. به این ترتیب تکنولوژی قدرت انضباطی با حصار‎‍بندی، شبکه ‎‍بندی و کارکردی‎‍کردن فضاها و بهره ‎‍بردن از ردیف، تلاش کرد تا ازطریق معماری، چیدمان ذهن و بدن سوژه ‎‍های نظام آموزشی را به صورت همسان تحت نظارت ‎‍و ‎‍مراقبت قرار دهد و آنان را برای نظم نوینی آماده‎‍ کند که در حال شکل‎‍ گیری بود. بعدها سوژه ‎‍ها با ایفای نقش به ابزاری برای پیشبرد برنامه ‎‍ها و اهدافی تبدیل شدند که تا چند نسل پیش‎‍تر، برای دولت‎‍مردان و جامعه تصورشدنی نبود.

  کلیدواژگان: سیاست ‎‍فرهنگی، مدارس در نظام ‎‍آموزشی‎‍، حصار، شبکه‎‍بندی، قاجار
|
 • Mirsaeid Mousavi Karimi * Pages 1-21

  In the present study, by employing Inference to the Best Explanation (IBE), attempts are made to formulate and defend a theory that can explain rationally and justifiably the uprising of Imam al-Husain (AS). The suggested theory is formulated as follows: from the beginning of his movement, Imam Husain (AS) chose to participate in war and seek martyrdom consciously and voluntarily, not as his aim, but as major means to his ends and used other means such as trying for government formation, negotiation with his enemies, and peacekeeping as the minor means to facilitate the major ones. In this study, we try to illustrate that the suggested theory, in comparison to its rivals, can explain some historical events rationally. Such events include Imam Husain’s move to Kufa despite facing significant disagreement and backlash from many people, his uprise against Yazīd’s government but not Muʿāwiya’s, his effort to maintain his move to Kufa despite having no chance to form a government, along with his move toward Kufa despite knowing that the vast majority of people in Kufa are unfaithful and will renege on their promise to fight against Bani Umayyah. The conclusion of the study is that belief in the truth of the suggested theory is rational and justified.

  Keywords: Imam al-Husain (AS), Uprising, Kufa, Seeking Martyrdom, Government Formation, IBE
 • Maryam Parvinian, Asghar Montazeroghaem *, Aliakbar Abasi Pages 23-40

  Academic interactions in Islamic civilization have provided the basis for the growth of scientific centers and various fields of science. As one of the important scientific centers of the Islamic world, Neyshabor has been successful in attracting scholars from Isfahan, especially in the field of hadith knowledge in a way that the number of Esfahani hadith scholars in Neishabur reached 70 people in the 4th and 5th centuries due to the conditions of Neishabur. A number of scholars from Neyshabur were also present in Isfahan. Some scholars and muhaddithists of Isfahan, especially those who had the Shafi'i religion, influenced the flow of hadiths in Neyshabur by traveling there. They became among the famous muhaddith scholars of Neyshabur. This article aimed to investigate the following question with a descriptive and analytical method How did the scholars of Isfahan leave the Hadith knowledge in Neishabur? The scholars of Isfahan traveled to Neishabur in the 4th and 5th centuries due to the prosperity of the Shafi'i religion in Neishabur and the privileges that were available to the followers of the Shafi'i religion. They engaged in scientific interactions with the scholars of Neishabur. Also, some muhaddiths of Isfahan, who were present in Neishabur, became among the elders and teachers of the great and famous Shafi'i muhaddiths there The result of this interaction was the noticeable presence of traditions of Isfahani muhaddiths among the famous Neishabori muhaddiths.

  Keywords: Scientific relationship, Isfahan, Neishabour, Scientific migration, Hadith
 • Mohammad Mohadesi, Leila Najafian Razavi * Pages 41-58

  In the fourth and fifth centuries of Hijri, Muslims faced new challenges and doubts based on the diversity of the ideological composition of Egyptian and Levant inhabitants and the religious tolerance of the Fatimids. The special attention of Muslim scholars was instrumental in maintaining the coherence and consolidation of Muslim beliefs related to Islam in these areas. The covert and overt attention can be understood from this point of view in Abu al-Fath Karajaki’s writings to defend the righteousness of Islam (449 AD). Therefore, the central question of the current research has arisen when considering the method of the theologians of that period, which was to use history along with hadith and rational reasoning to prove their beliefs, and Karajaki's way of using historical reports to defend Islam. This study was conducted using the meaning analysis approach and the concept of ‘Schemata’. It shows that Karajaki's method was to link famous historical events in defending the authenticity of Islam with the miraculous aspects of God’s book (news of the future) and the Prophet’s life (PBUH). It makes the possibility of miracles more acceptable. As Christians created the negation of the schemata in the region, it led to the creation of the ideas ‘we are like them’ (by emphasizing the commonality of the prophets' miracles) and ‘we are better than them’ (miracles and prophecies connected with history). In this way, the approval of the authenticity of the Prophet (PBUH) and the Qur'an are in line with the approval of these miracles or schemata. Finally, it has also led to the establishment of the legitimacy of Islam.

  Keywords: Abu al-Fath Karajaki, Defense of Islam, Historical Verses, Historical Reports, Miracles, Schemata
 • Mazaher Ziaei * Pages 59-75

  Interpreting trends in the Sassanid state, the practices of which have been the basis for subsequent Iranian states, can deepen the knowledge of Iran's history. Various interpretations have been presented for its rise, the great kings, the Mazdakian movement, and its fall. This paper supposed that using a theoretical framework for interpreting all the events could provide a more comprehensive and integrated interpretation.  Since the developers of the conceptual framework of the "natural state" have considered it a framework for interpreting the written history of humans, the main question of the current research was whether this conceptual framework could provide a satisfactory interpretation of trends in the Sassanid state. Therefore, this study was based on an analytical-descriptive method and a library approach. In the viewpoint of "natural state", a state incorporates a coalition of elites, who exercise their control over the society's political, military, economic, religious, and administrative activities to provide them the highest rent. Therefore, the state's changes are those occurring to the coalition members, who may be important due to changes in the situation. In this article, the satisfactory ability of this framework to interpret important events in the Sassanid state, regarding the roles of the coalition members in the production of rents and acts of violence, was shown in a 5-period classification, the characteristics of each of which were then presented.

  Keywords: limited access order, Sasanian, natural state, Professional Military Members, nobles
 • MohammadReza Rahmati * Pages 77-88

  By the collapse of the Ilkhanid state, the Safi family, one of the noble and well-known families of Qom gained power in the Shiite city, and members of this patron of arts and learning family governed over Qom and its outskirts for eighty years (736-816 AH/ 1335-1413 AD). In those days, Iran, especially central Iran was exposed to disorder, invasions, and conflicts between powers like Ale-chuban, the Jalayerids, and Ale-Mozaffar. In such conditions, the wise Safi governors secured Qom from attack by choosing a policy of coexistence with all powers around. However, they sometimes befriended and united with a faraway power to confront the enemy's attack. At the beginning of the second decade of the 9th century AH, Timur’s grandson Iskandar ibn Umar Shaikh (812-817 AH/ 1409-1414 AD) conquered most of the Iraqi ÁJam and threatened Qom too. In those days, Qarayusef Qaraqoyunlo (813-823 AH/ 1410-1420 AD.) had gained great power in western Iran. He was a Shiite. To confront Iskandar’s aggression, Qom’s ruler of the time Ḵhajeh Mohammade Safi (806-816 AH/ 1404-1413 AD) united with Qarayusef and provoked him into war with Iskandar. The Safi government was powerful and Qom had an excellent strategic situation; therefore, Ḵhajeh Mohammad’s decision seriously endangered Iskandar’s condition in the region and provoked him to conquer Qom. Qom was fallen by the treachery of one of Ḵhajeh Mohammad’s confidants.

  Keywords: Ḵhajeh Mohammad-e Safi, Iskandar-ibn Umar Shaikh, Qarayusef-e Qaraqoyunlo, Sultaniyeh, Qom
 • Fateme Baratlo * Pages 89-109

  In the Qajar period, unlike in the past, the formation of a new educational system coincided with the creation of special educational spaces and places. The present study aims to analyze the genealogy of the morphology of the new educational space and the power that make a special function through architecture, organization, and arrangement of educational elements. For this purpose and inspired by Foucault's genealogy, after analyzing the contexts and degree of homogeneous of those schools, and analyzing historical reports and archival documents, it was concluded that a new understanding of the order and discipline of affairs and the uniformity of the elements manifested in the will of the uniformed army and the powerful government, willingly or unwillingly, became the most important feature of the new educational spaces that were being formed. The technology of disciplinary power by fencing, networking, functionalizing spaces, and using rows, tried to put the mind and bodies of the subjects under the same supervision to prepare them for the new order that was emerging. Later, the subjects by playing their role became a tool to advance plans and achieve goals that were unimaginable for both statesmen and the society.

  Keywords: cultural policy, Schools in the educational system, fencing, dividing into grids, Qajar