فهرست مطالب

مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی
سال سی و هفتم شماره 2 (پیاپی 59، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سان دی آجمانگهان*، ابراهیم عبدالعزیز صفحات 119-130
  بخش کشاورزی نقش مهمی در توسعه قاره آفریقا و دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) دارد. با این حال، ریسک تولید در بخش کشاورزی فراگیر است، و همچنان، کشاورزان در سراسر کشورهای در حال توسعه، به دلیل محدودیت داده و دانش در مورد نیازهای بیمه ای کشاورزان و هزینه های گزاف بیمه برای پوشش ریسک های کشاورزی، به پوشش بیمه کشاورزی با کیفیت دسترسی ندارند. برای این منظور، بهبود بیمه کشاورزی، به عنوان یک ابزار، می تواند به ثبات درآمد کشاورزی و در نتیجه کاهش فقر، به عنوان هدف اول توسعه پایدار (SDG 1)، اطمینان از محیط مناسب برای تولید غذا (SDG 13)، و ایجاد یک بسته (حمایتی) با رفاه بیش تر برای رفع گرسنگی (SDG 2) کمک کند. بنابراین، این مطالعه به ارزیابی بیمه کشاورزی به عنوان یک ابزار برای نظام های تولید غذای پایدار در نیجریه می پردازد. این مطالعه یک نظرسنجی را در بر می گیرد و طی آن طرز نگرش، تجربه و مشاهدات پذیره نویسان منتخب کشاورزی در صنعت بیمه نیجریه را از طریق پرسشنامه ساختارمند گردآوری کرده است. برای این مطالعه از آمار توصیفی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که به غیر از آگاهی کشاورزان، که سطحی از معیارهای مرتبط با رفتار کشاورزان را نشان می دهد، سایر معیارها نقش مهمی نداشتند. این نتایج همچنین نشان داد که چرا سن، جنسیت، اندازه خانوار و تجربه کشاورزی نقش معناداری در دریافت بیمه کشاورزی نداشت. برای باقی مولفه های مشارکت کننده در این پژوهش تاثیر محوری دانسته شد. این مطالعه به ایجاد یک تصویر از چالش های پیش روی بیمه کشاورزی در نیجریه کمک کرد. نتایج این مطالعه می تواند در ارایه پیشنهادات مناسب برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) در نیجریه کمک کند.
  کلیدواژگان: بیمه کشاورزی، ریسک کشاورزی، نظام های پایدار غذا، نیجریه
 • مهدی شاعرعطار، اکبر میرزاپور باباجان* صفحات 131-143
  صندوق های کالایی یکی از انوع صندوق های قابل معامله در بورس هستند که دارایی پایه آن ها به جای سهام، محصولات کشاورزی، انرژی و یا فلزات می باشند. این صندوق ها به روش های مختلفی نظیر نگه داری فیزیکی کالا، قرارداد آتی کالای منفرد، سبدی از قراردادهای آتی کالاها و یا خریداری سهام کالاهای مختلف، سرمایه گذاران خود را در مقابل بازار انواع کالاها قرار می دهند. طی سال های اخیر، این ابزار مالی با ایجاد مزیت های فراوان به یکی از گزینه های مهم سرمایه گذاری در بین معامله گران تبدیل شده است. با وجود این تحولات، شواهد کمی در ادبیات فعلی در مورد رفتار معاملاتی سرمایه گذاران این صندوق ها گزارش شده است. هدف از این مقاله، بررسی وجود معاملات بازخورد در رفتار معامله گران صندوق های کالایی زعفران در ایران می باشد. به این جهت از داده های روزانه دو صندوق زعفران موجود در بورس کالای ایران یعنی سحرخیز و نویرا، طی دوره زمانی 14/10/1399 الی 30/08/1401 و مدل معاملات بازخورد سنتانا-وادوانی (1992) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که نوسان بازدهی صندوق های زعفران نسبت به اخبار مثبت و منفی متقارن می باشد. با وجود بازار رسمی با هم پوشانی کامل برای معاملات دارایی پایه، معامله گران صندوق های زعفران توجهی به انحراف قیمت بین صندوق ها و خالص ارزش دارایی آن ها ندارند. نتایج حاصل از برآورد مدل معاملات بازخورد نشان داد که علایمی از وجود معاملات بازخورد در هیچ کدام از صندوق های زعفران دیده نمی شود و معامله گران این صندوق ها توجهی به بازدهی گذشته آن ندارند. به نظر می رسد بازار این صندوق ها از کارایی برخوردار می باشد که این موضوع را می توان با خاص بودن دارایی پایه زعفران و سرمایه گذاران این صندوق ها در ارتباط دانست.
  کلیدواژگان: صندوق های قابل معامله، صندوق های کالایی زعفران، معاملات بازخورد
 • سارا یارمند، حسین محمدی*، علی رضا کرباسی، مریم دهقانی صفحات 145-156
  صادرات محرک حیاتی رشد اقتصادی در کشورهای مختلف است و به طور قابل توجهی به ورود یک کشور به بازارهای جهانی کمک می کند و موفقیت اقتصادی را افزایش می دهد. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی، گسترش صادرات به ویژه محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالا را در اولویت قرار داده اند. رشد صادرات غیرنفتی مانند خشکبار و ورود تولیدکنندگان داخلی به بازارهای جدید جهانی منجر به افزایش تقاضا برای محصولات صادراتی ایران خواهد شد. این امر همچنین منجر به افزایش سطح تولید، افزایش فرصت های شغلی و ارزش افزوده بیشتر در فعالیت های مرتبط می شود. برای افزایش عملکرد صادرات، که معیاری حیاتی برای موفقیت یک شرکت در استفاده از منابع و قابلیت های خود در عرصه بین المللی در یک دوره زمانی خاص است، تمرکز بر بهبود استراتژی های بازاریابی و دانش تخصصی بسیار مهم است. بنابراین، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی و دانش تخصصی بازاریابی بر عملکرد صادرات شرکت های کوچک و متوسط فعال در صادرات میوه های خشک مشهد در سال 1401 انجام شد. در مجموع 80 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بین مدیران ارشد، اعضای هییت مدیره و مدیران بازرگانی SME های میوه خشک توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. داده های آماری و مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که تاثیر مشترک آمیخته بازاریابی و دانش بازاریابی تخصصی بر عملکرد صادرات مثبت و معنادار است. برای افزایش سودآوری شرکت، برای مدیران ارشد و مدیران فروش بسیار مهم است که این دو عامل را به رسمیت بشناسند و برای کسب مهارت های لازم، آموزش های مربوطه را طی کنند. علاوه بر این، مدیران باید از کانال های توزیع مناسب برای افزایش صادرات خود استفاده کنند و در عین حال کیفیت و بسته بندی محصول را بر اساس ترجیحات خریداران تطبیق دهند.
  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی، خشکبار، صادرات، عملکرد صادراتی، معادلات ساختاری
 • سید احسان علوی*، مرتضی محمدی صفحات 157-176
  کیفیت محیط زیست و عوامل تعیین کننده آن یکی از چالش های اصلی حال و آینده بشریت است و توسعه پایدار در راستای حفظ و بهبود محیط زیست تفسیر می شود. در سال های اخیر مطالعات زیادی در مورد عوامل موثر بر کیفیت محیطی انجام شده است. یکی از موضوعات اصلی که در مطالعات مرتبط کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تاثیر حاکمیت بر کیفیت محیط زیست است. در این مطالعه تاثیر مولفه های حکمرانی خوب شامل آزادی اقتصادی، آزادی تجاری و آزادی سیاسی بر شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI) و زیرشاخص های آن شامل سلامت محیط، سرزندگی اکوسیستم و تغییرات آب و هوایی بررسی می شود. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری مربوط به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و ترکیه (MENAT) طی سال های 2000-2021 می باشد. برای برآورد مدل و بررسی رابطه بین متغیرها از روش داده های پانل استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی با شاخص عملکرد محیطی (EPI) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین آزادی تجاری و EPI رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین مشخص شد که آزادی اقتصادی تاثیر منفی بر سرزندگی اکوسیستم و تغییرات آب و هوایی دارد، اما تاثیر مثبتی بر سلامت محیط زیست داشته است. همچنین آزادی سیاسی بر سرزندگی اکوسیستم و تغییرات اقلیمی تاثیر مثبت دارد، اما تاثیر قابل توجهی بر سلامت محیط زیست ندارد. نتایج این تحقیق نشان داد که آزادی اقتصادی منجر به سرمایه گذاری بیشتر در بخش نفت و گاز کشورهای مذکور شده است و بنابراین انتشار فاضلاب و گاز تاثیر منفی بر حیات محیط زیست و تغییرات آب و هوایی داشته است، اما با افزایش تولید و فروش نفت و گاز، درآمد سرانه کشورها افزایش یافته و بهداشت محیط بهبود یافته است. همچنین با توجه به اینکه آزادی سیاسی در میان منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از تنوع زیادی برخوردار است، نتایج نشان داد که کشورهای دارای آزادی سیاسی بیشتر، از طریق آگاهی بیشتر جامعه و پاسخگویی بیشتر دولت ها و وضع قوانین حفاظت از محیط زیست، از وضعیت محیط زیست بهتری برخوردار بوده اند. البته شاخص بهداشت محیط بیشتر تحت تاثیر وضعیت اقتصادی و تولید سرانه کشورهاست و آزادی سیاسی تاثیر چندانی بر آن ندارد.
  کلیدواژگان: آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی، عملکرد زیست محیطی
 • رضا حیدری* صفحات 177-202

  موضوع قیمت یک عامل کلیدی در فعالیت مالی و تجاری مرتبط با بخش کشاورزی است، به گونه ای که همواره فعالان بخش کشاورزی در معرض ریسک های ناشی از نوسان قیمت محصولات کشاورزی قرار دارند. این مسیله نه تنها منجر به تصمیم گیری نادرست در زمینه تولید بهینه محصولات در سال جاری می شود، بلکه می تواند اجرای تعهدهای مالی آنان را در سال های آتی با خطر روبه رو سازد. در سال های اخیر، نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در ایران افزایش یافته است و لذا پیش بینی دقیق تغییرات قیمت ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر، یک رویکرد ترکیبی انعطاف پذیر در پیش بینی قیمت ماهیانه گوشت گاو، گوشت گوسفند و مرغ از آوریل 2001 تا مارس 2021 ارایه شده است. در این روش جدید، سه روش ترکیب انفرادی مختلف شامل روش میانگین گیری، روش تنزیل شده و روش انقباض برای ترکیب خروجی های پیش بینی مربوط به سه مدل ترکیبی متشکل از شبکه عصبی پرسپترون (MLPANN)  و الگوریتم های تکاملی (الگوریتم ژنتیک GA، الگوریتم ازدحام ذرات PSO و الگوریتم رقابت استعماری ICA) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بر اساس شاخص آماری RMSE، مدل ترکیبی پرسپترون- الگوریتم رقابت استعماری (MLPANN-GA) و روش انفرادی انقباضی با (K=0.25) دارای بالاترین دقت در پیش بینی قیمت گوشت گاو، گوسفند و مرغ است. همچنین عملکرد مدل پیشنهادی از اجزای آن (مدل های ترکیبی) بهتر است. روش پیشنهادی برای پیش بینی از نظر نوع محصول یا جایگزینی اجزای تشکیل دهنده دارای انعطاف پذیری است.

  کلیدواژگان: پیش بینی، قیمت محصولات کشاورزی، گوشت، مدل هیبریدی
 • امیرحسین چیذری*، محدثه دهقانی صفحات 203-215
  بر اساس رفتار مصرف کنندگان قیمت هایی که در بازار مورد پذیرش مصرف کننده قرار می گیرند ناشی از ویژگی های کالاهاست. این ویژگی ها هرکدام سهمی در قیمت مورد توافق مصرف کننده یا تقاضاکننده و عرضه کننده دارد. لذا شناخت دقیق خواسته های مصرف کننده موجب تولید و عرضه کالای تقاضامحور، کاهش هزینه های بازاریابی، نفوذ بیشتر محصول در بین مصرف کنندگان و افزایش مطلوبیت مصرف کننده و وفاداری او به برند خواهد شد. این مطالعه به بررسی اثر کیفیت و بسته بندی بر قیمت روغن خوراکی (آفتابگردان) در شهر تهران به عنوان بزرگ ترین بازار مصرف روغن خوراکی پرداخته است. به منظور دست یابی به هدف اصلی از روش قیمت گذاری هدونیک استفاده شده است. سپس به منظور تعیین عوامل موثر بر مقدار مصرف این روغن ها و همچنین تعیین عوامل موثر بر وفاداری مصرف کننده به برند روغن خوراکی، با توجه به ماهیت کیفی و ترتیبی متغیر وابسته از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. تعیین حجم نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای در دسترس از بین کل مصرف کنندگان شهر تهران بوده و اطلاعات از جمع آوری 350 پرسشنامه که توسط مصرف کنندگان تکمیل گردیده، به دست آمده است. الگوهای موردمطالعه به ترتیب با استفاده از نرم افزارهای shazam و stata برآورد شد. عوامل مختلفی بر میزان مصرف این روغن در سطوح مختلف مصرف تاثیرگذار می باشد. اما به طورکلی عواملی مانند افزایش سن، افزایش سطح درآمد و افزایش سطح تاثیر بیماری و رژیم غذایی بر نوع روغن خوراکی موجب کاهش در میزان مصرف این روغن خوراکی می شود. همچنین عوامل دیگری مانند افزایش سطح کیفیت محصول، افزایش در سطح کیفیت بسته بندی روغن، افزایش سطح وفاداری مصرف کننده به روغن خوراکی و افزایش فروش آنلاین این محصول، افزایش سطح تقاضا برای این خوراکی را به همراه دارد.
  کلیدواژگان: روغن خوراکی، قیمت گذاری هدونیک، لاجیت ترتیبی، وفاداری به برند
 • میلاد امینی زاده*، محسن رفعتی صفحات 217-230
  صادرات کشاورزی ایران در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در این میان محصولات زراعی (کد 07) به دومین گروه مهم صادرات بخش کشاورزی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. با این وجود مطالعات اندکی به بررسی ظرفیت های صادراتی محصولات زراعی پرداخته اند. از این رو هدف این مطالعه بررسی مولفه های اثرگذار بر صادرات محصولات زراعی و سنجش کارایی صادرات ایران است. به منظور دستیابی به هدف، الگوی جاذبه مرزی تصادفی براساس داده های تابلویی متوازن برای 21 کشور در دوره زمانی 2021-2001 برآورد شد. نتایج بیانگر این است که اندازه اقتصادی و فیزیکی بازار هدف اثری مثبت و معنی د ار بر صادرات محصولات زراعی ایران داشته اند. همچنین مرز مشترک میان ایران و شرکای تجاری و تحریم های اقتصادی دارای اثری مثبت و معنی دار بر صادرات محصولات زراعی بوده است، در حالی که فاصله جغرافیایی میان ایران و کشورهای واردکننده اثری منفی بر صادرات داشته است. نتایج کارایی نشان داد که در دوره زمانی 2015-2021 ایران در هیچ بازار هدفی دارای کارایی 100 درصدی نبوده است و در چهار کشور افغانستان، امارات متحده عربی، کانادا و عراق با کارایی بیش از 50 درصد روبرو بوده است. براساس نتایج، ایران بیشترین پتانسیل صادرات محصولات زراعی را در عراق دارد. در نتیجه، با توجه به اثر مثبت و معنی دار مرز مشترک و ظرفیت های بالای شرکای تجاری هم مرز با ایران، پیشنهاد می شود که کشورهای تجاری دارای مرز مشترک مانند عراق در اولویت صادرات محصولات زراعی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: پتانسیل تجاری، صادرات کشاورزی، کارایی تجاری
|
 • Sunday Ajemunigbohun *, Ibraheem Abdul-Azeez Pages 119-130
  Agriculture plays a pivotal role in Africa's development and is essential for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). However, the agricultural sector is inherently exposed to production risks, and many farmers in the developing world lack access to reliable agricultural insurance coverage. This situation arises due to limited data and knowledge about farmers' insurance needs and the high costs associated with insuring against severe agricultural risks. Promoting agricultural insurance as an instrument can have several significant impacts, aligning with multiple SDGs. It can help stabilize farmers' income, thereby contributing to the goal of reducing poverty (SDG 1). Moreover, agricultural insurance can provide a safety net for food producers, helping them manage the impacts of climate-related risks and aligning with SDG 13, which addresses climate action. Additionally, by enhancing the resilience of farmers and ensuring more predictable income, agricultural insurance can contribute to addressing hunger (SDG 2) and ultimately create a more sustainable and prosperous agricultural sector in Africa. Therefore, this study evaluated agricultural insurance as an instrument for sustainable food supply systems in Nigeria. This study adopted a survey design. This study captured thoughts, experiences, and observations of selected agricultural underwriters in the Nigerian insurance industry through structured questionnaire. A descriptive statistic was employed in the data analysis. This study results indicated that aside from farmers’ awareness which showed some level of yardstick with respect to farmers behavioural metrics, all other metrics played no significant roles. It was also recorded that why farmers’ age, gender, family size and farming experience have no significant roles in the uptake of agricultural insurance, all other participatory factors have major effects. The study contributed significantly to knowledge with the graphical representations of the challenges confronting the agricultural insurers in Nigeria. The study provided suitable recommendations that endear achievable SDGs in Nigeria.
  Keywords: Agricultural insurance, Agricultural risk, Nigeria, sustainable food systems
 • M. Shaerattar, A. Mirzapour Babajan * Pages 131-143
  Commodity Exchange Traded Funds (ETF) are one type of ETF that underlying assets are agricultural products, energy or metals instead of stocks. These ETFs expose their investors to the market of various commodities in different ways, such as physical commodity, futures of single commodity, futures of baskets commodities, equities with exposures to commodities in various forms. In recent years, this financial instrument has become one of the important investment options among several people by creating many advantages. Despite these developments, scarce evidence exists in the current literature on the feedback trading of ETF investors. The objective of this paper is examination of feedback trading in behavior investors of Saffron ETF in Iran. For this purpose, daily data of two Saffron ETF for January 3, 2021 - Novenber 11, 2022 and Sentana and Wadhwani (1992) model was used. Empirical analysis suggests that volatility of fund return is symmetrical against the news. Despite a formal market with full overlapping for the underlying assets, Saffron ETFs investors do not notice about the difference between ETFs' market prices and their Net Asset Value (NAV). The results of the feedback trading model show that there is no evidence of feedback trading in Saffron ETF. It seems that the market of Saffron ETF is efficient, which can be related to the specificity of the underlying assets and the investors of these ETFs.
  Keywords: Exchange traded fund, Feedback trading, Saffron commodity ETF
 • S. Yarmand, H. Mohammadi *, A. Karbasi, M. Dehghani Pages 145-156
  Export is a crucial driver of economic growth in various countries and significantly contributes to a country's entry into global markets and enhances economic success. In developing countries such as Iran, economic and social development programs prioritize the expansion of exports, particularly high value added agricultural products. The growth in non-oil exports, such as dried fruits, and the entry of domestic producers into new global markets have led to an increased demand for Iran's export products. This has also resulted in higher production levels, increased employment opportunities, and higher value added in the related activities. To enhance export performance, which is a crucial measure of a company's success in utilizing its resources and capabilities in the international arena over a specific period of time, it is important to focus on improving marketing strategies and specialized knowledge. Therefore, this research aims to examine the impact of marketing mix and specialized marketing knowledge on the export performance of small and medium-sized enterprises (SMEs) involved in exporting dried fruits in Mashhad, Iran in 2022. A total of 80 questionnaires were distributed among senior managers, board members, and business managers of dried fruits SMEs using the available sampling method. Structural equation modeling was employed for data analysis and test of research hypotheses. The statistical data and structural equation modeling revealed that the joint impact of marketing mix and specialized marketing knowledge has a positive and significant influence on export performance. In order to improve the company's profitability, it is essential for senior managers and sales managers to recognize the significance of these two factors and undergo relevant training to acquire the necessary skills. Moreover, managers should make effective use of appropriate distribution channels to expand their exports. Simultaneously, they should consider adapting product quality and packaging to align with the preferences of foreign buyers.
  Keywords: dried fruit, export, Export performance, Marketing mix, structural equation
 • S.E. Alavi *, M. Mohammadi Pages 157-176
  Environment quality and its determinants are one of the main challenges of the present and future of humanity and sustainable development is interpreted in the direction of preserving and improving the environment. In recent years, many studies have been conducted on the factors affecting environmental quality. One of the main topics that have been less considered in the related studies is the impact of governance on the quality of the environment. In this study, the impact of good governance components, including economic freedom, trade freedom, and political freedom, on the Environmental Performance Index (EPI) and its sub-indices including environmental health, ecosystem vitality, and climate change is investigated. The data required for statistical analysis are related to Middle East and North Africa region countries and Turkiye (MENAT) during 2000-2021. The panel data method was used to estimate the model and examine the relationship between the variables. The findings show that there is a positive and significant relationship between economic freedom and political freedom with the environmental performance index (EPI), and there is no significant relationship between trade freedom and EPI. In addition, the study found that economic freedom had a detrimental effect on ecosystem vitality and climate change, leading to negative impacts in these areas. However, it had a positive impact on environmental health, indicating that it contributed positively to this aspect. On the other hand, political freedom was observed to have a positive effect on the vitality of the ecosystem and climate change. However, it did not have a significant impact on the overall health of the environment, suggesting that its influence was more prominent in specific areas related to ecosystem vitality and climate change. The result of this research showed that economic freedom has led to more investment in the oil and gas sector of MENA countries, and therefore wastewater and gas emissions have had a negative impact on the vitality of the environment and climate change, but with the increase in production and sales of oil and Gas, per capita income of countries has increased, and environmental health has improved. Also, considering that political freedom among the MENA region has a lot of diversity, the results showed that the countries with more political freedom, through greater awareness of the society and more accountability of the governments and the establishment of environmental protection laws, had a positive impact on the environment. Of course, the environmental health index is more influenced by the economic situation and per capita production of countries and political freedom has little effect on it.
  Keywords: Environmental Performance, Economic Freedom, Political Freedom
 • R. Heydari * Pages 177-202

  In recent years, the fluctuation in agricultural commodity prices in Iran is increased and thus, accurate forecasting of price change is necessary. In this article, a flexible combined method in modeling monthly prices of beef, lamb and chicken from April 2001 to March 2021, was proposed. In this new method, three different approaches namely simple averaging, discounted and shrinkage methods were effectively used to combine the forecasting outputs of three hybrid methods (MLPANN-GA, MLPANN-PSO and MLPANN-ICA) together. In implementation stage of hybrid methods, based on test and error method, the optimal MLPANN structure was found with 3/2/4–6–1 architectures and the controlling parameters are carefully assigned. The results obtained from three hybrid methods indicate that, based on the RMSE statistical index, the MLPANN-ICA method performs the best when forecasting prices for beef, lamb, and chicken. The outputs of three combination approaches show that the shrinkage method, with a parameter value of K=0.25, achieves the highest prediction accuracy when forecasting prices for these three meats. In summary, the proposed method outperforms the other three hybrid methods overall.

  Keywords: Agricultural commodity prices, forecasting, Hybrid method, Meat
 • A.H. Chizari *, Mohadeseh Dehghani Pages 203-215
  The prices accepted by consumers in the market are influenced by the characteristics of the goods, based on consumer behavior. Each of these features contributes to the price agreed upon by both consumers and suppliers. The packaging of a product plays a crucial role in attracting consumers and protecting the product from damage. High-quality and visually appealing packaging can create a positive perception among consumers, potentially resulting in a higher price point. Additionally, specialized packaging techniques designed to preserve freshness and extend the shelf life of oil can also impact the price. This study investigates the impact of quality and packaging on the price of sunflower oil in Iran. The primary objective was accomplished using the hedonic pricing method. Given the qualitative and ordinal nature of the dependent variable, the ordinal logit model was employed. The sample size was determined through a two-stage cluster sampling approach, which involved collecting 350 questionnaires from consumers in Tehran city. Statistical analysis was conducted using Shazam and Stata software. Numerous factors influence the consumption of sunflower oil at various levels. However, in general, factors such as increasing age, higher income levels, the presence of diseases, and dietary considerations contribute to a decrease in its consumption. On the other hand, factors like improving product quality, enhancing the quality of oil packaging, increasing consumer loyalty towards edible oil, and rising online sales of this product contribute to an increase in its demand.
  Keywords: Edible oil, Ordinal logit, packaging, Quality, Sunflower
 • M. Aminizadeh *, M. Rafati Pages 217-230
  Iran’s agricultural exports have grown significantly in recent years. Cropland products (HS07) have become the second most important group in Iran’s agricultural exports over the last years. However, few studies have investigated the export potentials of cropland products. Therefore, this study aims to determine the main factors of Iran’s cropland products exports and calculate the export efficiency and potential in the trading partners. For this aim, the stochastic frontier gravity model is estimated based on balanced panel data covering 21 importing countries over the period of 2001 to 2021. The results indicated that economic and physical size of importing countries have positive and significant effect on the exports of Iran’s cropland products. In addition, common border between Iran and trading partners and economic sanctions have also positive and significant effect on the cropland products exports, while geographical distance between Iran and importing countries has negatively effects on the exports. The results of export efficiency showed that Iran does not have 100 percent efficiency in any destination market over the period of 2015 to 2021. Iran has an export efficiency of more than 50 percent only in Afghanistan, United Arab Emirates, Canada and Iraq. According to the results, Iran has the highest potential for exports of cropland products in Iraq. Hence, considering the high potentials in neighboring countries and significantly positive effect of common border partners, it is suggested that trading countries with common border like Iraq should be a top priority for the exports of cropland products.
  Keywords: Agricultural exports, Trade efficiency, Trade potential