فهرست مطالب

Journal of Alternative Veterinary Medicine
Volume:6 Issue: 17, 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/07/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا حاج محمدی، نوشین خندان دزفولی*، کیومرث امینی صفحات 979-993
  زمینه و هدف

  آنزیم ها نقش بسیار مهمی در صنایع مختلف و در پزشکی دارند. ناحیه ژنومی bsfA نیز یکی از اپران های بسیار مهم در زیست فناوری و زیست مهندسی به شمار می رود و در تهیه داروهای شکننده فیبرین (فیبرینولیتیک) یا داروهای شکننده لخته برای از بین بردن لخته خون در عروق (درمان ترومبوزیس و سکته قلبی) به کار می روند و می توان ازاین آنزیم در موارددرمانی استفاده کرد. باسیلوس ترموفیل حامل ژن های آنزیمی مختلفی بوده و هدف بررسی ژنومی و کلونینگ ژن فیبرینولیتیک (bsfA) از باسیل های ترموفیل خاک در باکتری اشریشیاکلی اوراگامی با روش Real time PCR  و  SDS PAGE است.

  مواد و روش‏ ها

  سویه باسیلوس از مجموع 70 نمونه خاک مناطق اطراف تهران جداسازی و تعیین هویت شدند. سپس با روش PCR  ژن bsfA از باسیلوس ها استخراج شد. قطعه تکثیر یافته توسط روش TA کلونینگ (Transfer activity) به داخل وکتور بیانی pTG19  وارد شد. در مرحله بعد وکتور نوترکیب به باکتری اشریشیا کلی اوراگامی ترانسفورم شد و با استفاده از روش های رایج تایید کلونینگ انجام گردید. واکنش PCR برای ژن  bsfA با پرایمر ذکر شده انجام شد.

  یافته‏ ها

  در نتیجه از 12 سویه باسیلوس جدا شده همگی (100%) واجد ژن bsfA بودند. نتایج کلونینگ RNA کلنی های مشکوک استخراج شده cDNA ساخته شده و توسط آزمون Real time PCR میزان بیان ژن bsfA بررسی شدند. تعیین هویت مولکولی جنس باسیلوس حامل ژنbsfA  از پرایمرخانگی استفاده گردید. در نهایت با سکانس محصول PCR بیان ژن bsfA در باکتری اشریشیاکلی اوراگامی تایید شد.

  نتیجه ‏گیری

  در نتیجه این پژوهش موفق به یافتن باسیلوس های بومی مولد bsfA  شدند که در نهایت، با موفقیت ژن این آنزیم از باکتری باسیلوس به باکتری E.coli منتقل شد تا بتوان با تولید بیشتر و صرفه اقتصادی این آنزیم را در E.coli تولید کرد. برای ایجاد باکتری با قابلیت نوترکیب و بیان بالا، می تواند گام بزرگ در مسیر افزایش تولید این آنزیم در درمان بیماران دچار ترمبوزیس محسوب شده که مانع از ایجاد آمبولی و مرگ می گردد.

  کلیدواژگان: ژن bsfA، باسیلوس، کلونینگ، فیبرینولیتیک، روش Real time PCR، تکنیک SDS-PAGE
 • رضا بهمنش*، امیرحسین باقری بریوانلو، فرزین بنگر صفحات 994-1003
  زمینه و هدف

  استیوآرتروز یک بیماری غیرعفونی و غیرالتهابی بوده که باعث تغییرات دژنراتیو پیشرونده در مفاصل متحرک می شود و به تدریج ناکارآمدی  مفاصل را در پی خواهد داشت. هدف از این تحقیق، بررسی رادیوگرافی عارضه استیوآرتروز در مفاصل مختلف و ارزیابی عوامل تاثیرگذار مثل سن، جنس، نژاد و محل مفصل درگیر در سگ های ارجاعی به بیمارستان ها و کلینیک های دامپزشکی شرق تهران  بود.

  مواد و روش ها

  در انجام این  تحقیق از 100 قلاده سگ بالغ از هر دو جنس نر و ماده که در معاینات بالینی و اخذ تاریخچه دارای اختلال حرکتی بوده اند استفاده شده است. پس از معاینه هر حیوان و مشخص شدن درگیری در اندام مورد نظر در برخی از سگ ها با تزریق  داروی آرام بخشی و در برخی بدون تزریق حیوان مقید شده و رادیوگراف تهیه شد. پس از اخذ رادیوگراف از ارگان درگیر و ثبت کلیه مشخصات مورد نظر هر حیوان اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت کلیه اطلاعات و داده ها ثبت شده و مورد  بررسی و آنالیز آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  طبق آنالیز آماری انجام شده با افزایش سن احتمال ابتلا به این بیماری افزایش یافته و میانگین سن سگ های مبتلا 5/5 سال محاسبه گردید. همچنین در این مطالعه مشخص گردید بروز این عارضه در سگ های نر و بزرگ جثه همچون ژرمن شپرد  و گریت دین بسیار بیشتر از سگ  های ماده و کوچک جثه همچون پامرانین و تریر می باشد. همچنین مشخص گردید که اندام های خلفی  بیشتر در معرض درگیری و ابتلا به این عارضه قرار دارند.

  نتیجه گیری

    در این تحقیق  نتیجه گرفته شد که احتمال ابتلا به استیوآرتروز در سگ های  با جثه بزرگ بسیار بیشتر از سگ های کوچک جثه بوده و درگیری  اندام خلفی بسیار بیشتر از اندام قدامی به استیوآرتروز بوده است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش سن احتمال ابتلا به این عارضه در سگ ها افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: سگ، استئوآرتروز، رادیولوژی، مفصل
 • بشرا الیاسی، محمد نصرالله زاده ماسوله*، علیرضا شیخیه گل زردی، امیرحسین لطفی صفحات 1004-1016
  زمینه و هدف

  درست از فردای روزی که سلیگمن نتیجه بررسی های تجربی و آزمایشگاهی خود را پیرامون اثرات استیصال درماندگی ایجاد شده بر خلق و خوی ارگانیسم ها منتشر نمود، حوزه مطالعاتی و پژوهشی جدیدی شکل گرفت که قلمرو آن از ارگانیسم های سطح پایین تا انسان گسترش یافت. هدف از این پژوهش تجربی از آن رو به سامان رسید که اثرات «درماندگی آموخته شده» را بر حالات خلقی-رفتاری شامپانزه ها مورد کاوش قرار دهد.

  مواد و روش ها

  برای این منظور ابتدا با استفاده از دو چک لیست مستقل برخوردار از پایایی بسنده میزان نشانه ها (سمپتوم ها) ی افسردگی و پرخاشجویی سه شامپانزه اندازه گیری شد. آنگاه با استفاده از «ناکام سازی های مکرر» هر سه حیوان دچار نشانگان (سندرم) «درماندگی آموخته شده» گردیدند. سه روز بعد از ابتلای سه حیوان به سندرم مذکور، بار دیگر با استفاده از دو چک لیست پیش گفته میزان افسردگی و واکنش های پرخاشگرانه سه حیوان اندازه گیری شد. داده های به دست آمده در پیش آزمون و پس آزمون به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماری t وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل آشکار ساخت که درماندگی آموخته شده اولا: هر سه حیوان را دچار افسردگی ساخته است و ثانیا: میزان رفتارهای پرخاشجویانه سه حیوان را به صورت معنی داری فزونی بخشیده است.

  نتیجه گیری

  از این یافته ها می توان نتیجه گرفت که درماندگی حاصل از ناکامی های مستمر ارگانیسم های حیوانی را، همانند انسان ها، دچار حالات خلقی ناخوشایند و رنج آوری همچون افسردگی و تندخویی (پرخاشگری) می سازد.

  کلیدواژگان: درماندگی آموخته شده، افسردگی، ناکامی، حالات خلقی-رفتاری، شامپانزه
 • محمدرضا اوجاقلو* صفحات 1017-1027
  زمینه و هدف

  خار های علف، علت معمول بیماری جسم خارجی مهاجرتی در حیوانات هستند، اما در مورد حضور شان در پانکراس، اطلاعات چندانی وجود ندارد. وقوع این بیماری در سگ ها رایج تر از گربه ها است و به خصوص سگ های نژاد بزرگ و دارای پوشش موی بلند، بیشتر از سایرین درگیر می شوند. اولتراسونوگرافی برای تشخیص جسم خارجی خار علف در سگ ها و گربه ها مفید است. خصوصیات اولتراسونوگرافی خار های علف در داخل بدن و در شرایط آزمایشگاهی با جزییات توصیف شده اند. این مطالعه به بررسی اولتراسونوگرافی جسم خارجی مهاجرتی از نوع خار علف در پانکراس دو سگ می پردازد.

  مواد و روش ها

  دو سگ نر نژاد تریر بعد از ارجاع به درمانگاه، با توجه به علایم بالینی مشکوک به التهاب حاد پانکراس، ارزیابی گردیدند و تحت آزمایش خون و تصویربرداری قرار گرفتند. نتایج ارزیابی بالینی، شمارش سلول های خونی و بیوشیمی سرم و اولتراسونوگرافی ثبت و رادیوگراف های سینه و شکم نیز بررسی شدند.

  یافته ها

  بر پایه ارزیابی اولتراسونوگرافی، یک جسم خارجی گیاه مانند در مجاورت لوب راست پانکراس مشاهده شد. این ساختار در اولتراسونوگرافی به صورت یک ساختار هایپراکوی خطی همراه با سایه صوتی دیده شد. حضور یک خار علف در داخل لوب پانکراس در طول لاپاراتومی اکتشافی تایید گردید و با خارج کردن آن، علایم بالینی به طور کامل بهبود یافت.

  نتیجه گیری

  طبق این گزارش، اولتراسونوگرافی در هر دو بیمار، دقت تشخیصی بالایی را با امکان ارزیابی صحیح ضایعات ثانویه در پانکراس و شناسایی و موقعیت یابی صحیح اجسام خارجی در آن نشان داد و موقعیت خار علف را قبل از عمل به طور صحیح مشخص کرد؛ بنابراین انتظار می رود که اولتراسونوگرافی بتواند در تشخیص اجسام خارجی گیاه مانند، به عنوان یک ابزار تشخیصی کارآمد در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: اولتراسونوگرافی، پانکراس، جسم خارجی، سگ
 • اکبر رستمی فرد*، صدیقه یزدان پناه، مریم حقیقی صفحات 1028-1039

  گوشت، ماهی و فرآورده های جانبی، مواد غذایی فاسد شدنی هستند که در صورت نگهداری نامناسب، سریعا خراب می شوند. فیلم ها یا پوشش های خوراکی رویکرد جالبی برای نگهداری و بسته بندی این غذاها ارایه می دهند. بنابراین، صنعت گوشت نیاز به آنتی اکسیدان های طبیعی برای کند کردن فرآیندهای اکسیداسیون شیمیایی دارد. بررسی فعلی ترکیب آنتی اکسیدان های طبیعی را در لایه ها و پوشش های فعال مورد بررسی قرار می دهد، و اثرات دیگر بر روی موانع، خواص نوری، فیزیکی، مکانیکی، آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی فیلم های پلیمری مختلف به خوبی مورد بحث قرار گرفته است. به همین ترتیب، استفاده بالقوه از آنتی اکسیدان های طبیعی در بسته بندی گوشت نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر محافظتی فیلم ها و پوشش های فعال در گوشت، ماهی و محصولات فرآوری شده در برابر کیفیت در طول ذخیره سازی شرح داده شده است. این بررسی مزایای فیلم ها و پوشش های فعال حاوی عصاره های طبیعی، اسانس ها، پلیمرهای طبیعی، پروتیین های هیدرولیزکننده ها، آنزیم ها، و نانو اجزا (مواد امولسیون) را تقویت می کند تا ماندگاری گوشت و ماهی تازه و فرآوری شده را افزایش دهد. یافته ها و نتیجه گیری های کلیدی با فیلم خوراکی فعال است. اجزاء برای نگهداری ماهی، گوشت و محصولات مشتق شده مناسب هستند. این رویکردهای بسته بندی با جلوگیری از از دست دادن رطوبت و تجمع پاکسازی، دوره نگهداری این محصولات را افزایش می دهد. تاخیر در فساد میکروبی و محدود کردن رشد میکروارگانیسم های بیماری زا؛ کاهش اکسیداسیون چربی، پروتیین و رنگدانه؛ و طولانی کردن دوره ای که محصولات حسی قابل قبول هستند. علاوه بر این، عوامل فعال می توانند ویژگی های حسی و کیفی محصولات بسته بندی را بهبود بخشند. می توان نتیجه گرفت که فیلم ها و پوشش های خوراکی آینده امیدوار کننده ای در نگهداری و بسته بندی گوشت، ماهی و فرآورده های مشتق شده دارند.

  کلیدواژگان: افزایش ماندگاری، گوشت، ماهی
 • غلامحسین حبیبی* صفحات 1040-1051

  پروتیین ها یکی از درشت مولکولهای مهم تشکیل دهنده ی هستی هستند. پروتیین ها در ساختار و عملکرد سلولها نقش مهمی دارند. علاوه بر آن، پروتیین ها در تامین نیتروژن و انجام فعالیتهای متابولیک در جانداران نقش به سزایی دارند. امروزه جمعیت جهان رو به افزایش است. پیش بینی شده که تا سال 2050 جمعیت جهان از 10 میلیارد نفر فراتر خواهد رفت. این افزایش جمعیت، افزایش نیاز به غذا را به همراه خواهد داشت. پروتیین ها، به عنوان پرهزینه ترین ماده ی اولیه در فرمولاسیون های غذایی، بخش مهمی از منابع تغذیه ای را به خود اختصاص می دهند؛ پس نیاز به پروتیین نیز به صورت روزافزون در حال افزایش است. محدودیت بودجه در کنار افزایش نیاز به تولید، اهمیت استفاده از منابع جدید تامین پروتیین در صنایع دام و طیور را مطرح می کند. منابع پروتیینی حاصل از روش های جایگزین باید حاوی ترکیب آمینواسیدی مناسب باشند به گونه ای که بتوانند به میزان کافی آمینواسیدهای ضروری را تامین کنند. همچنین، این روش ها باید با کمترین هزینه ی تولید و کمترین میزان تخریب منابع محیطی همراه باشند. تاکنون منابع مختلفی جهت تولید پروتیین مورد بررسی قرار گرفته اند. از جمله ی این موارد می توان به باکتری ها، حشرات، جلبک ها، مخمرها و قارچ ها اشاره کرد که هر کدام مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. امروزه استفاده از مگس سرباز سیاه، به عنوان یکی از حشراتی که درصد مناسبی از وزن آن را پروتیین تشکیل می دهد مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در این مقاله، به مزایا و معایب استفاده از مگس سرباز سیاه به عنوان منبع جایگزین پروتیین در صنعت طیور خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: مگس سرباز سیاه، پروتئین جایگزین، چرخه زندگی، پروتئین، اسید چرب
|
 • Zahra Hajmohammadi, Nooshin Khandan Dezfully*, Kumarss Amini Pages 979-993
  Background and aim

  Enzymes play a very important role in various industries and in medicine. The BSFA genomic region is also considered one of the most important operons in biotechnology and bioengineering and is used in the preparation of fibrin-breaking drugs (fibrinolytic) or clot-breaking drugs to destroy blood clots in vessels (thrombosis and heart attack treatment) and this enzyme can be used in therapeutic cases. The thermophilic bacillus carries various enzyme genes and the goal is to investigate the genomics and cloning of the fibrinolytic gene (bsfA) from soil thermophilic bacilli in Escherichia coli origami bacteria by Real time PCR and SDS PAGE methods.

  Materials and Methods

  Bacillus strains were isolated and identified from a total of 70 soil samples from the areas around Tehran. Then bsfA gene was extracted from bacilli by PCR method. The amplified fragment was inserted into the pTG19 expression vector by TA cloning (Transfer activity) method. In the next step, the recombinant vector was transformed into Escherichia coli origami bacteria and cloning was confirmed using common methods. PCR reaction was performed for the bsfA gene with the mentioned primers.

  Results

  As a result, all of the 12 Bacillus strains isolated (100%) had the bsfA gene. The results of RNA cloning of suspected colonies extracted cDNA was made and the expression level of bsfA gene was checked by real time PCR test. Determining the molecular identity of the Bacillus genus carrying the bsfA gene was done using primers. Finally, the expression of the bsfA gene in Escherichia coli origami bacteria was confirmed by the sequence of the PCR product.

  Conclusion

  As a result of this research, they managed to find native bacilli producing bsfA, and finally, successfully transferred the gene of this enzyme from Bacillus bacteria to E.coli bacteria so that this enzyme can be produced in E.coli with more production and economic efficiency. To create bacteria with high expression and recombination ability, it can be a big step in increasing the production of this enzyme in the treatment of patients suffering from thrombosis, which prevents embolism and death.

  Keywords: bsfA gene, Bacillus, cloning, Fibrinolytic, Real time PCR method, SDS-PAGE technique
 • Reza Behmanesh*, Amir Hossein Bagheri Barivanloo, Farzin Bengar Pages 994-1003
  Background and aim

  Osteoarthritis is a non-infectious and non-inflammatory disease that causes progressive degenerative changes in joints and gradually leads to joint dysfunction. The purpose of this research is to investigate the radiographic complications of osteoarthritis in different joints and to evaluate the influencing factors such as age, sex, race and location of the involved joint in dogs referred to East Tehran veterinary hospitals and clinics.

  Materials and Methods

  In carrying out this research, 100 adult dogs of both male and female sexes, which had disorders in clinical examinations and history taking, were used. After examining each animal and identifying the involvement in the target organ, some dogs were injected with a sedative and some were tied without injection, and radiographs was taken. After taking a radiograph of the involved organ and recording all the details the opinion of each animal has been examined. Finally, all the details and data were recorded and examined and analyzed statistically.

  Results

  According to the statistical analysis conducted in these dogs, the probability of contracting this disease increases with age, and the average age of the affected dogs was 5.5 years. Also, this disease or complication is much more common in male and large dogs than in dogs. It appears female and small in size. It is also necessary to mention that according to the analyzes carried out in this research, the posterior organs are more susceptible to this complication.

  Conclusion

  In this research, it was concluded that the possibility of osteoarthritis in large dogs is much higher than in small dogs, and posterior limbs are much more involved in osteoarthrosis than anterior limbs. Also, the results showed that with increasing age, the probability of getting this condition increases in dogs.

  Keywords: Dog, Osteoarthrosis, Radiology, Joint
 • Bushra Elyasi, Mohammad Nasrollahzadeh Masouleh*, Alireza Sheikhieh Golzardi, Amirhossein Lotfi Pages 1004-1016
  Background and aim

  Right after the day that Seligman published his experimental and laboratory studies about effects of helplessness on the mood of organisms, a new field of research and study was developed, extending from low to human levels. This empirical study was performed to explore the effects of “learned helplessness” on the mood-behavioral states of chimpanzees.

  Materials and Methods

  To this end, first, the rate of symptoms of depression and aggression of the three chimpanzees was measured using two independent checklists with sufficient reliability. Then, all three animals experienced “learned helplessness” syndrome using “repeated frustrations”. Three days after, the three animals experienced the syndrome, their rate of depression and aggressive reactions were measured using the two mentioned checklists. The data obtained from the pre-test and post-test stages were analyzed by SPSS software and using statistical dependent t-test.

  Results

  The obtained results revealed that the learned helplessness has firstly made all three animals depressed and secondly, it has significantly increased the aggressive behaviors of all three animals.

  Conclusion

  It can be concluded from these findings that like humans, the helplessness caused by continuous failures also makes the animal organisms experience unpleasant and painful moods such as depression and aggressiveness.

  Keywords: Learned helplessness, Depression, Failures, Mood-behavioral states, Chimpanzees
 • Mohammad Reza Ojaghloo* Pages 1017-1027
  Background and aim

  Grass thorns are a common cause to migrate foreign body disease in animals, but little is known about their presence in pancreas. The disease is more common in dogs than in cats, and is especially common in large and long-haired dogs. Ultrasonography is useful for diagnosing the vegetal foreign bodies in dogs and cats. Ultrasound characteristics of the grass thorns in vivo and in vitro have been described in detail. In this study, the ultrasonography of migrating vegetal foreign bodies in the pancreas of two dogs is explained.

  Materials and Methods

  Two male terriers were evaluated for signs of acute pancreatitis and tested for blood analysis and imaging. The results of clinical examination, blood cell count, serum biochemistry and ultrasound were recorded and chest and abdominal radiographs were also evaluated.

  Results

  Based on the evaluation of ultrasound, a vegetal foreign body was observed in the vicinity of the right lobe of the pancreas. This structure was seen on ultrasound as a linear hyperechoic structure with acoustic shadowing. The presence of a grass thorn in the pancreatic lobe was confirmed during exploratory laparotomy, and the clinical signs improved completely with its removal.

  Conclusion

  According to this report, ultrasonography represented a high diagnostic accuracy with the possibility of correct assessment for secondary lesions in the pancreas and correct identification and localization of the foreign bodies in it, and determined the position of the grass thorn correctly before the operation. Therefore, ultrasonography is expected to be considered as an efficient diagnostic tool in diagnosing the vegetal foreign bodies.

  Keywords: Dog, Foreign body, Pancreas, Ultrasonography
 • Akbar Rostamifard*, Sedigheh Yazdanpanah, Maryam Haghighi Pages 1028-1039

  Meat, fish and by-products are perishable foods that spoil quickly if stored improperly. Edible films or coatings offer an interesting approach to the preservation and packaging of these foods. Therefore, the meat industry needs natural antioxidants to slow down chemical oxidation processes. The current review examines the incorporation of natural antioxidants into active layers and coatings, and other effects on the barrier, optical, physical, mechanical, antioxidant, and antibacterial properties of various polymer films are well discussed. Likewise, the potential use of natural antioxidants in meat packaging was also evaluated. The protective effect of active films and coatings on meat, fish and processed products against quality during storage is described. This review reinforces the benefits of active films and coatings containing natural extracts, essential oils, natural polymers, protein hydrolysers, enzymes, and nanocomponents (eomulsion materials) to increase the shelf life of fresh and processed fish and meat. Key findings and conclusions are active with edible film. The components are suitable for storing fish, meat and derived products. These packaging approaches increase the shelf life of these products by preventing moisture loss and cleaning accumulation. Delaying microbial spoilage and limiting the growth of pathogenic microorganisms; reduction of fat, protein and pigment oxidation; and prolonging the period that sensory products are acceptable. In addition, active agents can improve the sensory and quality characteristics of packaging products. It can be concluded that edible films and coatings have a promising future in the storage and packaging of meat, fish and derived products.

  Keywords: Increase Shelf life, Meat, Fish
 • Gholam Hossein Habibi* Pages 1040-1051

  Proteins are one of the important macromolecules that make living systems. Proteins play important roles in the structure and function of the cells. Additionally, proteins supply living organisms with nitrogen and carry out their metabolic activities. Today, the world’s population is increasing. It is predicted that by 2050, the world population will exceed 10 billion people. This increase in population will increase the need for food. Proteins, as the most expensive materials in food formulations, form an important part of nutritional resources, so the need for protein is increasing day by day. The budget limitations, along with the increase in need for food production, raise the importance of using new sources of protein supply in livestock and poultry industries. Alternative protein sources must contain appropriate amino acid composition to provide the food consumers with adequate necessary amino acids. Also, these methods should be done at the lowest production cost and the lowest amount of environmental destruction. So far, various alternatives for protein have been investigated. Some of these alternatives are bacteria, insects, algae, yeasts, and fungi. Each of them has its advantages and disadvantages. Nowadays, black soldier flies, insects with acceptable protein contents, have received much attention. In this article, we will discuss the pros and cons of using black soldier fly as an alternative source of protein in the poultry industry.

  Keywords: Black soldier fly, Replacement protein, Life cycle, Protein, Fatty acid