فهرست مطالب

پژوهش های نوین در ریاضی - پیاپی 42 (خرداد و تیر 1402)

مجله پژوهش های نوین در ریاضی
پیاپی 42 (خرداد و تیر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/14
 • تعداد عناوین: 5
|
 • نازنین قاسمی، علی حسین زاده کاشان*، سید اسماعیل نجفی صفحات 5-25

  در تجارت رقابتی امروز، شرکت ها بی وقفه به دنبال راه های جدید برای کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت محصولات خود هستند. یک شرکت برای ماندگاری در بازار به منابع مختلفی احتیاج دارد که برای شرکت های کوچک و متوسط می تواند چالش برانگیز است. بنابراین، شرکت ها برای رسیدن به اهداف مشترکشان ظرفیت های خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند. این اشتراک گذاری می تواند تحت عنوان یک شرکت مجازی صورت گیرد. شرکت مجازی یک اتحاد اقتصادی است که در آن چندین شرکت توانایی های خود را برای تهیه محصولات و خدمات خاص ارایه می دهند. اموری که به طور سنتی توسط یک شرکت واحد صورت می پذیرفت. مزایای شرکت مجازی ساختار انعطاف پذیر و ارایه ی پاسخ سریع به بازار است که محصولات و خدمات را با هزینه کمتر، کیفیت بالاتر، ریسک کمتر و مدت زمان کوتاهتر فراهم می کند. بنابراین، انتخاب شریک مناسب برای تکمیل پروژه ها یک امر مهم و حیاتی جهت موفقیت در ایجاد همکاری بین شرکت ها است. در این مطالعه، یک مدل انتخاب شریک جدیدکه یک برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط (MILP) مبتنی بر مفهوم شرکت مجازی با در نظر گرفتن حمل و نقل مشترک تحت فرضیات مشخص در شرایط قطعی ارایه شده است. هم چنین، یک مثال عددی برای بررسی رفتار مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن گزارش شده است. نهایتا، حساسیت تابع هدف توسط برخی پارامترها تحلیل می شود و نتایج نشان می دهد که با افزایش دو پارامتر حداکثر تعداد زیر پروژه هایی انجام شده توسط یک شریک و ظرفیت حمل و نقل، مجموع هزینه های شبکه یا کاهش پیدا می کند یا تغییری نمی کند.

  کلیدواژگان: انتخاب شریک، شرکت مجازی، حمل و نقل مشارکتی
 • فریبا صلاحی، رضا رادفر*، عباس طلوعی اشلقی، محمود البرزی صفحات 27-48
  در میان انواع ریسک های زنجیره تامین، اختلالات گروهی از انواع ریسک هستند که از بلایای طبیعی، تحریم، مشکلات حمل و نقل و خرابی تجهیزات حاصل می شوند. این ریسک ها بطور جدی می توانند موجب اخلال در جریان مواد، اطلاعات و جریان نقد گردند. این مطالعه یک مدل ترکیبی را برای مدیریت، ارزیابی و رتبه بندی اختلالات پیشنهاد می کند. در این تحقیق با ارایه یک مدل ریاضی با در نظر گرفتن پارامتر اختلال به ارزیابی ریسک اختلالات زنجیره تامین پرداخته شده است . در ابتدا روابط بین اختلالات از طریق تکنیک دیمتل فازی فرموله شده، و خروجی دیمتل به عنوان پارامتر وزن وارد مدل شده و سپس مدل با  استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و روش های جستجوی محلی حل شده است. نهایتا اختلالات براساس هزینه هایی که به زنجیره اعمال می کنند ارزیابی و رتبه بندی شده اند و سپس تعداد تامین کننده مناسب به ازای هر اختلال مشخص گردیده است.
  کلیدواژگان: رتبه بندی اختلالات، دیمتل فازی، زنجیره تامین، الگوریتم فرا ابتکاری
 • محمدساویز اسدی لاری*، مریم عباس قربانی، رضا توکلی مقدم صفحات 49-68
  برنامه ریزی صحیح و مطلوب سیستم آموزشی امری ضروری است که دستاورد های فعلی و آینده ی هر کشوری را تضمین می کند. در سال های اخیر به سبب پاندمی بیماری کرونا بسیاری از سازمان ها و موسسات علمی تصمیم گرفتند که دوره های آموزشی، پژوهشی و غیره را برای فراگیران به صورت دوره های الکترونیکی برگزار کنند. سپس با گذشت زمان و واکسینه شدن جمعیت قابل قبولی از جوامع تصمیم سازمان ها و موسسات مذکور بر آن شد که دوره ها به صورت تلفیقی از دوره های الکترونیکی و دوره های حضوری اجرا گردند. در مقاله ی حاضر با توجه به مسیله ی ذکر شده، مدل سازی ریاضی مبتنی بر چگونگی برنامه ریزی سیستم آموزشی با هدف کمینه سازی هزینه یابی چندهدفه مرتبط با این سیستم صورت گرفت. در بخش هایی از مدل سازی که مرتبط با دوره های حضوری است، عناصری چون هزینه های تامین امکانات، تجهیزات، فضای برگزاری دوره ها با توجه به رعایت نکات مرتبط با بیماری کووید -19 مد نظر قرار گرفته است. به جهت پیچیدگی ساختار مسیله مدل شده، مسیله حاضر جز مدل های NP-hard محسوب می گردد؛ لذا جهت حل آن در ابعاد کوچک از نرم افزار گمز و برای دستیابی به مجموعه جواب پارتو در ابعاد متوسط و بزرگ از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و دسته ی میگوها بهره گرفته شده است. در نهایت نتایج مستخرج از حل مدل سازی ریاضی با استراتژی های منتخب، دستیابی به جواب های بهینه در زمان کمتر و سریع تر با به کارگیری الگوریتم های فراابتکاری نسبت به روش دقیق و کارایی مطلوب الگوریتم های مذکور را نشان داده است.
  کلیدواژگان: دوره ی آموزشی مجازی، یادگیری الکترونیکی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم دسته های میگو، پاندمی کرونا
 • _ سید وحید لکزیان، موسی الرضا شمسیه زاهدی*، عقیله حیدری، مجید انجیدنی صفحات 69-74
  جهت یابی یک توانایی حیاتی برای انسان و حیوان محسوب می گردد. برای بهبود مهارت های جهت یابی در ربات ها، می توان از روشی که حشرات در طبیعت با کمک آن جهت یابی می کنند، الهام گرفت. یک سوال اصلی در مورد حشراتی که به کمک توانایی بصری خود جهت یابی می کنند؛ این است که آن ها چه اطلاعاتی از تصاویر طبیعی را در پیدا کردن جهت حرکت استفاده می کنند؟ برای جهت یابی، می توان از روش مینیمم تابع اختلاف تصویر چرخشی (MrIDF) به کمک پردازش تصاویر پانوراما استفاده کرد [1]. در روش MrIDF حتی با شیفت کامل در صورتی-که فاصله مکان تصویر نمای فعلی تا تصویر مرجع زیاد شود، نمی توان مسیر برگشت را به دلیل زیاد شدن اختلاف دو تصویر، به درستی شناسایی کرد. در این مقاله، ما راه کاری ارایه می دهیم که در نقاط دور از مکان مرجع نیز، می توان مسیر و زاویه برگشت را شناسایی کرد. همچنین با استفاده از الگوریتم بهینه سازی استراتژی تکاملی انطباق ماتریس کوواریانس (CMA-ES)، کارآیی روش MrIDF را بهبود می بخشیم و در ادامه کارآیی آن را در قالب یک مثال ناوبری نشان می دهیم. نتایج نشان می دهند که یافتن جهت حرکت از طریق الگوریتم پیشنهادی، با دقت کافی و در زمان بسیار کمتری انجام می شود.
  کلیدواژگان: تصاویر پانوراما، پردازش تصویر، ناوبری بهینه، تابع اختلاف تصویر چرخشی(rIDF)
 • اسماعیل یوسفی، محمد مقاصدی*، محسن رستمی مال خلیفه، محمدحسن بهزادی صفحات 70-79

  در این مقاله ابتدا نگاهی کوتاه به مفهوم یادگیری و تاریخچه ی یادگیری پرداخته شد، سپس تعریفی برای آموزش به روش ریاضی کاری و آموزش به روش ریاضی فهمی ارایه شد. مراحل یادگیری به صورت اشاره وار معرفی شد. ما یادگیری را به صورت دو پالس معرفی کردیم که هر پالس نیز شامل دو مرحله است. پالس اول مربوط به ناتوانی و پالس دوم مربوط به توانایی است. این مراحل را برای آموزش ریاضی با بیان مثال، برای هر مرحله یادگیری مورد بررسی قرار دادیم. برای تعیین نسبت بهینه آموزش به دو روش ریاضی کاری و ریاضی فهمی، ابتدا چهار مثال برای چهار مرحله آموزش طراحی شد، سپس این دو روش برای کلاس های مختلف آموزش ریاضی عمومی دانشجویان فنی و مهندسی در دانشگاه آزاد به کار گرفته شد. داده های به دست آمده را به کمک تحلیل پوششی داده ها تحلیل کردیم. ورودی ها ریاضی کاری و ریاضی فهمی است. خروجی ها یادگیری در پالس اول و یادگیری در پالس دوم است که در نهایت به نسبت بهینه استفاده از هر دو روش در یک کلاس آموزشی رسیده ایم، سپس برای جدول بهینه، با استفاده از درونیابی توابع چندمتغیره، ضابطه ای برای دونوع آموزش ارایه دادیم که به صورت یک تابع دومتغیره است. در این تابع، دامنه درصد آموزش به هر دو روش است و برد کارایی است. در نهایت از روی ضابطه تابع و یا نمودار تابع می توان تعیین کرد نسبت آموزش به هر دو روش بیان شده، چقدر کارایی دارد.

  کلیدواژگان: یادگیری، ناتوانی ناآگاهانه، ناتوانی آگاهانه، توانایی آگاهانه، توانایی ناآگاهانه
|
 • Nazanin Ghasemy, Ali Husseinzadeh Kashan *, Seyed Esmaeel Najafi Pages 5-25

  In today’s competitive business, companies are continuously looking for new ways to reduce their costs and improve their products’ quality. A company needs various resources to stay in the market and it can be challenging to provide these resources for small and medium-sized companies. Therefore, companies share their capacities with each other to achieve their common goals. This sharing can be done under the title of a virtual enterprise. A virtual enterprise is an economic alliance in which several companies share their capabilities to provide specific products and services. Virtual company’ advantages over the traditional companies include flexible structure and quick response to the market. VE should provide the situation for manufacturing products and services at a lower cost and higher quality with less risk and shorter lead times. So, partner selection has become a vital task for companies. The success of a virtual company is dependent on the selection of partners.In this study, a new partner selection model is presented with a VE concept integrated with collaborative transportation. The proposed model is presented in deterministic state. A numerical example is analyzed to investigate model behavior, and the results are presented and discussed. Finally, the sensitivity of the objective function is analyzed by some parameters and the results show that by increasing two parameters, the maximum number of sub-projects carried out by a partner and the transportation capacity, the total costs either decrease or remain unchanged.

  Keywords: Partner selection, Virtual enterprise, Collaborative transportation
 • Fariba Salahi, Reza Radfar *, Abbas Toloie Eshlaghi, Mahmood Alborzi Pages 27-48
  Among the types of supply chain risks disruptions are risks that resulting from natural disasters, sanctions, transportation problems and equipment failure.
  These risks can seriously disrupt the flow of materials, information and cash flow. This study proposes a hybrid model for managing, evaluating and rating disorders. In this research, by presenting a mathematical model with disruption parameter, supply chain disruption risk assessment is investigated. Initially, the relationships between the disturbances are formulated by fuzzy DEMATEL technique, and the DEMATEL output as a weighted parameter, and then the model is solved using meta-heuristic algorithms, genetic and local search methods. Finally, the disruptions are evaluated and ranked based on the costs incurred in the chain, and then the number of appropriate suppliers for each disruption is determined.
  Keywords: Disruption rankings, Fuzzy DEMATEL, Supply chain, Meta-Heuristic Algorithm
 • Mohammad-Saviz Asadi-Lari *, Maryam Abbas-Ghorbani, Reza Tavakkoli-Mogahddam Pages 49-68
  The correct and optimal planning of the educational system is essential to guarantee the current and future achievements of any country. In recent years, due to the coronavirus pandemic, many organizations and scientific institutions have decided to hold educational, research, and courses for learners in the form of electronic (online) courses. Then, by passing the time and the vaccination of an acceptable population of the communities, the aforementioned organizations and institutions have decided that the courses should be conducted as a combination of electronic and in-person courses. In this article, according to the mentioned problem, a mathematical model is built based on how to plan the educational system with the aim of minimizing the multi-objective costing related to this system. Educational institutions and the Internethave been noted. In the parts of the modeling that are related to in-person courses, elements (e.g., the costs of providing facilities, equipment, and the space for holding courses) have been taken into consideration with regard to the points related to the Covid-19 disease. Due to the complexity of the problem, it is considered one of the NP-hard ones. Therefore, to solve small-sized problems, GAMS software was used. To obtain the set of Pareto solutions in medium- and large-sized problems, two meta-heuristic algorithms, namely genetic algorithm and Krill herd optimization, are used. Finally, the results with selected strategies have shown the achievement of optimal solutions in less and faster time by using meta-heuristic algorithms than the exact method and the optimal efficiency of the aforementioned algorithms.
 • Seyed Vahid Lakziyan, Moosarreza Shamsyeh Zahedi *, Aghileh Heydari, Majid Anjidani Pages 69-74
  Orientation is a vital ability for humans and animals. Noticing the way insects orient in nature can be used to improve the orientation skills of robots. The main question of this research can be stated as follows. What kind of information do insects perceive of natural scenes, using their visual ability, that enables them to orient and to find the direction of movement? For orientation, the minimum of rotational image difference function (MrIDF) method can be applied using panoramic image processing [1]. In MrIDF method, even with full shift, if the distance between the location of the current view image and the reference image increases, the return path cannot be correctly identified due to the increase in the difference between the two images. In this paper, we present a solution that can be used to identify the path and return angle in places far from the reference location. We also improve the efficiency the rotIDF minimum method by using the covariance matrix adaptation evolutionary strategy (CMA-ES) optimization algorithm. We show the efficiency of this method via a navigation example. The results show that finding the direction of movement through the proposed algorithm is done with sufficient accuracy and in much less time.
  Keywords: Panoramic image, image processing, Optimal navigation, Rotational image difference function (rIDF)
 • Esmaeil Yousefi, Mohammad Maghasedi *, Mohsen Rostami Malkhalifeh, Mohammad Hassan Behzadi Pages 70-79

  In the present article, after examining the concept of learning, we discussed education through work mathematics and understanding mathematics. First, 4 learning stages are introduced in the form of 2 pulses. Next, these stages are applied for 2 teaching methods of work mathematics and understanding mathematics. We employed these 2 methods in different classes of Islamic Azad University of Iran. Then, the data acquired were analyzed using data envelopment analysis. The inputs are work mathematics and understanding mathematics and the outputs are learning in the first and the second pulses. Finally, we achieved an optimal ratio of employing both methods in a course And we find the internal polynomial.

  Keywords: learning, unconscious incompetence, conscious incompetence, unconscious competence, work mathematics, understanding mathematics, optimal ratio, Data Envelopment Analysis