فهرست مطالب

پژوهش در هنر و علوم انسانی - پیاپی 58 (مهر 1402)

نشریه پژوهش در هنر و علوم انسانی
پیاپی 58 (مهر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/16
 • تعداد عناوین: 5
|
 • رحیمه علوی یگانه، منصور مهرنگار، پژمان دادخواه * صفحات 1-12

  استفاده از تصاویر مناسب برای انتقال مفاهیم لازمه تبلیغات است تا بتوان به درستی مخاطبان را در جریان ویژگی های برتر محصولات و خدمات قرار داد تا توجه آنها را به محصول با فعالیت تجاری جلب کرد، برای ایرانی بودن این تبلیغات می توان از هنری که مختص ایرانیان است و در ذهن و دیدگان مردم به عنوان هنر ایرانی تثبیت شده، استفاده کرد. هدف مورد نظر در این پژوهش استفاده از شاخصه ها و مولفه های هنر ایرانی در تبلیغات ایرانی با پاسخ به این سوال که هنر ایرانی چه قابلیت هایی می تواند در تبلیغات ایرانی داشته باشد؟ انجام شده است. در نتیجه استفاده از شاخصه ها و مولفه های هنر ایرانی در تبلیغات ایرانی دنیای امروز ضروری به نظر میرسد. امروزه تبلیغات عنصری کلیدی محسوب می شود که نمی توان آن را جدا از دنیای تجارت دانست. باتوجه به هجمه فرهنگی گسترده رسانه های غربی و ابزارهای گوناگون تبلیغات تجاری که عمدتا در راستای تضعیف ارزش ها و باورهای دینی جامعه ی ایرانی گام برمیدارند. افزایش آگاهی و علاقه به تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در محتوای برنامه های رسانه تاکید فراوانی شده است. آگهی های تجاری زمانی بیشترین تاثیر را دارند که از نمادهای ایرانی و دینی برای تولید فرهنگی بهره برده باشند.

  کلیدواژگان: نگارگری ایرانی اسلامی، ارتقاءبخشی تبلیغات، تبلیغات ایرانی
 • محمدمهدی داور *، قاسمعلی کوچنانی، فاطمه محمدی سلامیان صفحات 13-22

  شعر گاهی به معنای صنعتی از صناعات پنجگانه به کار گرفته میشود و مراد از آن، صناعت و بیانی است که عنصر مشترک آن خیال است، در واقع فصل ممیز صناعت شعر از سایر صناعات، خیالانگیز بودن کلام است. گاهی شعر به معنای هنر اخذ میشود و می توان آنرا جزء هنرهای هفتگانه محسوب کرد. تعریف شعر هنری را می توان چنین دانست که شعر سخنی است که اولا موزون باشد، دوما دارای قافیه باشد و سوما مخیل باشد. در این مقاله شعر به معنای دوم مد نظر است، زیرا شعر به معنای هنر است که میتواند جنبه متعالیه داشته باشد، در حقیقت شعر به معنای نخست، جنبه صناعتی و آلی، و شعر به معنای دوم جنبه اصالی دارد. ملاصدرای شیرازی علاوه بر اینکه در علوم عقلی به زبان نثر قلمفرسایی کرده است، بسیاری از اندیشه های فلسفی متعالیه خود را نیز به زبان شعر بیان کرده است. آنچه که صدرالمتالهین به زبان منظوم سروده است، شعر به معنای دوم است، زیرا هم دارای سه شرط موزون و مقفی و مخیل است و هم اینکه حکمت متعالیه را به زبان شعر و هنر متعالی سروده است.

  کلیدواژگان: هنر متعالیه، شعر، حکمت متعالیه، صدرالمتالهین
 • مینو فضلی نژاد * صفحات 23-34

  پژوهش حاضر به بررسی همبستگی میزان وقوع گروه های نحوی اسمی، فعلی و وابسته های پیشین و پسین هرکدام از این گروه ها در جمله و میزان درک متن خواننده می پردازد. در این پژوهش ابتدا به عوامل تاثیرگذار بر درک خوانداری پرداخته می شود؛ عواملی مانند خواننده، متن و مهارت خواندن. در این راستا نیز حافظه، دانش پس زمینه، انسجام و خوانش پذیری متن به عنوان زیرمجموعه ای از عوامل مرتبط با آن سه عامل، مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر در چارچوب انگاره ساخت- تلفیق کینچ و در راستای طراحی نرم افزار انسجام سنج برای زبان فارسی می باشد. اهداف مورد نظر به عنوان یکی از شاخص های اولیه مطرح شده برای طراحی این نرم افزار در نظر گرفته شده است؛ به همین دلیل در بخشی از پژوهش به بررسی زبان شناسی رایانه ای و دستاوردهای آن در سطوح مختلف زبانی و نرم افزار کومتریکس پرداخته می شود. برای جمع آوری داده ها با انتخاب متن های کوتاه از یک کتاب مشخص و ایجاد تغییرات هدفمند در آنها پرسشنامه هایی بر اساس فرضیه های پژوهش طراحی و تنظیم شد. سپس پرسشنامه ها در قالب دو آزمون مجزا ولی مرتبط با هم از آزمودنی ها در مدت زمان محدود و مشخص، به عمل آمد. بعد از گردآوری داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج به دست آمده بیانگر این نتیجه است که با افزایش تعداد گروه های نحوی اسمی و فعلی و نیز افزایش وابسته های پیشین و پسین هریک در جمله میزان پیچیدگی ساختار جمله بیشتر می شود و در نتیجه میزان درک و خوانش پذیری متن را کاهش میدهد.

  کلیدواژگان: درک متن، خوانش پذیری، گروه نحوی اسمی، گروه نحوی فعلی، وابسته های پسین و پیشین
 • نرجس مومنی * صفحات 35-48

  عکاسی جنگ، شاخه ای از هنر عکاسی است که به ثبت صحنه های درگیری مسلحانه و یا زندگی در مناطق جنگ زده میپردازد. عکاسی جنگ به انسان ها کمک می کند تا عمق یک فاجعه جنگی را که به واسطه ی نوشتار قابل انتقال نیست درک کنند. عکاسی از صحنه های جنگ در قرن نوزدهم آغاز شد. دیوید سیمور ملقب به شیم، عکاس لهستانی از طبع لطیفی برخوردار بود. اما به اقتضای شرایط، به سمت عکاسی جنگ کشیده شد. مقاله پیشرو با تمرکز بر پرتره ی ترسکا یکی از مشهورترین آثار دیوید سیمور، به معرفی این عکاس اومانیسم و ضد جنگ می پردازد. این پژوهش باهدف نظام مند بودن و مبتنی بر روش علمی بر اساس شیوه ی توصیفی و تحلیلی استوار گردید و اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و منابع معتبر اینترنتی گردآوری شده است. تلاش نگارنده بر این بود تا علاوه بر مروری بر زندگینامه هنرمند، خوانش قابل قبولی از ویژگی های فرمالیستی و روان شناختی اثر مذکور ارایه دهد. برآیند پژوهش نشان داد، عکاسان ضد جنگ نقش موثری در بیداری و آگاهی جامعه بر تفکرات ضد جنگ داشته اند. در عکس های سیمور، رنجی که انسان ها به واسطه ی سرنوشت شان به دوش می کشند، احساس می شود. موضوع عکس های او، حقوق از بین رفته بشریت در جنگ بود. یکی از آثار شاخص این هنرمند با عنوان «ترسکا» در سال 1948 در مجله ی لایف به چاپ رسید. او با ترسکا در یک مدرسه ابتدایی کودکان دارای اختلال روانی، در ورشو آشنا شد. پرتره ی ترسکا، در حال کشیدن تصویری از خانه، بسیار مورد توجه قرار گرفت و به نمادی از کودکان در جنگ جهانی دوم تبدیل شد.

  کلیدواژگان: عکاسی، عکاسی جنگ، عکاسان ضد جنگ، دیوید سیمور، ترسکا
 • زهره برزگری * صفحات 49-58

  صنعت مد و پوشاک یکی از مهم ترین بخش های صنعت است و نقشی حیاتی برای کمک به اقتصاد ملی، اشتغال زایی و صادرات در کشورهای در حال توسعه ایفا می کند. با این حال صنعت مد به عنوان یکی از آلاینده ترین صنایع شناخته می شود. صنعت مد تقریبا 10 درصد میزان انتشار گازهای گلخانه ای فعالیت های انسانی را ثبت می کند. تولید منسوجات مقدار قابل توجهی از منابع طبیعی را مصرف می کند. همچنین استفاده از مواد شیمیایی مضر و انتشار مقادیر زیادی دی اکسید کربن این مشکل را بیشتر می کند. با این حال هر سال میلیون ها تن کالاهای نساجی دفع می شود. در سال های اخیر، به دلیل فرسودگی منابع طبیعی و افزایش دفع، زباله های نساجی بیشتری در حال استفاده مجدد یا بازیافت هستند. در این مقاله به بررسی انواع ضایعات صنعت مد و پوشاک ورویکردهای مدیریت آنها پرداخته شده است و بیان می کند که ارجح ترین استراتژی مدیریت پسماند این صنعت کاهش در مبدا تولید، با هدف جلوگیری از تولید هرگونه زباله است. همچین مد پسماند صفر یک روش مد جدید و پایدار است که با الگوسازی نوآورانه از 100 درصد مواد معین استفاده میکند و با چرخه سازی مجدد از مواد باقیمانده لباس تولید می کند.

  کلیدواژگان: صنعت مد و پوشاک، محیط زیست، بازیافت، پسماند