فهرست مطالب

نشریه مطالعات راهبردی آمریکا
پیاپی 8 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • روح الله قادری کنگاوری* صفحات 11-47

  جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگری که هژمونی امریکا و بلکه نظام سلطه حاکم بر روابط بین الملل را به چالش کشیده و منتقد جدی و فعال مناسبات ظالمانه و ناعادلانه حاکم بر جهان است، همواره یکی از اهداف استراتژیک و اصلی امریکا در جنگ ترکیبی و دیپلماسی اجبار در عرصه سیاست خارجی بوده است که با روش ها و ابزارهای متفاوت مثل تحریم تسلیحاتی، فشار سیاسی، تحریم اقتصادی و تلاش برای انزوا و تنگ تر کردن حلقه محاصره انقلاب اسلامی، خواستار تسلیم جمهوری اسلامی و دنباله روی از سیاست های منطقه ای و جهانی امریکایی ها بوده است. با توجه به اینکه در کنار ابزارهای متعارف و نامتعارف جنگ ترکیبی اعم از جنگ اقتصادی، جنگ اطلاعاتی، جنگ سیاسی، جنگ فرهنگی، عملیات روانی، حملات سایبری، ناامنی و بی ثبات سازی داخلی، «دیپلماسی» و «جنگ دیپلماتیک» نیز یکی از محورهای اصلی و مهم این نوع جنگ ترکیبی است، این مقاله به دنبال بررسی و تحلیل ماهیت و ابعاد جنگ ترکیبی امریکا علیه جمهوری اسلامی به روایت دیپلماسی و مذاکره است.

  کلیدواژگان: جنگ ترکیبی، دیپلماسی اجبار، مذاکره، بازدارندگی، امریکا
 • حمید احمدی نژاد* صفحات 49-74
  سال 2019 دنیا شاهد شیوع یک پاندمی بود که کمتر کسی در ابتدا گمان می‏ کرد قرار است به یک بحران جهانی تبدیل شود. این بیماری با نام کووید-19 از چنان ظرفیت تاثیرگذاری برخوردار شد که برخی از دنیای پیش و پس از آن سخن به میان می ‏آورند، چرا که اگرچه به صورت یک بحران پزشکی شروع و سپس به یک بحران اجتماعی ارتقاء یافت، اما در نهایت خود را در قامت یک تهدید جهانی با تاثیرات ژیوپلیتیکی نشان داد. لذا مطالعه‏ ی مربوط به رابطه‏ ی بین این بیماری و ساختار نظام بین ‏الملل اهمیت انجام این پژوهش را برجسته می‏ نماید. از اینرو، این پژوهش با تمرکز بر قابلیت‏ های هژمون شدن چین به‏ عنوان اصلی‏ ترین چالش‏گر برتری آمریکا، این سوال را طرح می‏ کند که؛ افزایش نفوذ چین در نظام پساکرونا مبتنی بر چه نوع سناریوی است و آیا پکن می‏ تواند به مرحله ‏ی جایگزینی با هژمون ورود کند؟. نتایج تحقیق براساس رویکرد تلفیقی (کیفی و کمی) و درچارچوب سناریوپردازی نشان داد کرونا بیشتر از آن که نقطه ‏ی عطفی در جهت تغییر هژمون باشد، به عنوان عنصری تسریع‏ کننده چین را وارد مرحله‏ ی سوم چرخه‏ ی قدرت یعنی مشروعیت ‏زدایی از هژمونی آمریکا کرد.
  کلیدواژگان: بحران کرونا، نظم پساکرونا، خیزش چین، هژمونی آمریکا، سناریوپردازی
 • سیده زهره مخملباف*، شیرزاد آزاد صفحات 75-104
  امروزه، فضای سایبر به یکی از مهم ترین ابعاد امنیت بدل گشته است به طوری که با رشد و توسعه ی فناوری سایبری، شاهد افزایش خطرات در این عرصه هستیم. بازیگران مختلفی اعم از دولتی و غیردولتی در این حوزه ظهور کردند و هر کدام به نحوی و بر اساس اهداف خود علیه امنیت ملی آمریکا دست به اقداماتی زده اند. از این رو موضوع امنیت سایبری در سیاست گذاری رهبران آمریکا جایگاه شایان توجهی یافت. لذا از دوران ریاست جرج بوش پسر تغییر و تحولات در امنیت ملی با نگاه به کنترل فضای سایبر و تهدیدات احتمالی آن تا به امروز، دارای ویژگی هایی بوده است. در دوره ی ریاست جمهوری اوباما و ترامپ نیز رویدادهایی در این عرصه به وقوع پیوست. لذا در این نوشتار به دنبال این هستیم که نشان دهیم نوع سیاست و استراتژی روسای جمهور آمریکا در قبال این گونه تهدیدات از چه ویژگی هایی برخوردار بوده است. در پاسخ به این سوال نیز، نشان می دهیم که استراتژی سایبری آمریکا در دوران بوش، حالتی تدافعی و حاشیه ای داشت، در دروان اوباما به سمت گسترش و توسعه ی داخلی و بین المللی رفت و نهایتا در دوران ریاست ترامپ، علنا رویکردی تهاجمی برای آن اتخاذ شد. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با روش مطالعه اسنادی و استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از مکتوب و الکترونیکی و تحلیل محتوای کیفی آن ها نگاشته شده است.
  کلیدواژگان: آمریکا، امنیت سایبری، بوش، اوباما، ترامپ
 • سید محمود محمدی* صفحات 105-134

  هدف این مقاله، استخراج الگوی مقاومت مردمی مبتنی بر اندیشه های امام خامنه ای است؛ جهت نیل به این مقصود، پس از تبیین ادبیات نظری، با استفاده از روش تحلیل شبکه مضامین، بیانات شفاهی و مکتوب امام خامنه ای در زمینه مقاومت از سال 1368 تا 1401 شمسی مورد واکاوی و تم بندی دقیق قرار گرفت و مجموعا 317 شاخص؛ 140 مولفه و 17 بعد استخراج گردید. یافته ها حکایت از آن دارد که اولا نظام سلطه به ریاست آمریکا، با سیطره ناعادلانه بر سرمایه ها و مغزهای ملت ها و استخفاف هویتی ایشان طی قرون متمادی عامل اصلی عقب ماندگی آنها بوده و از این حیث پیشرفت پایدار ملتها بدون مقاومت در چهار سطح ملی، منطقه ای، فرامنطقه ای و جهانی و دو محیط اسلامی و غیراسلامی ممکن نیست و از طرفی برای تثبیت فوری جایگاه و صیانت از دستاوردهای جبهه مقاومت در تحولات سریع السیر دوران پساآمریکا، گریزی از تشکیل سازمان "امم مقاوم (RN)" در تهران و سازماندهی کلیه دولتها، آزادگان و امت های مظلوم و گروه های جهادی مردم نهاد ضد سلطه در سراسر جهان ذیل یک نهاد رسمی در ابعاد 17گانه و مآلا امکان اجرای اصول 152 و 154 قانون اساسی ج.ا.ا نیست.

  کلیدواژگان: نظام سلطه، الگوی مقاومت، سازمان جهانی امم مقاوم(RN)
 • هادی ترکی* صفحات 135-156

  چین به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند، همکاری جدی با کشورهای درحال توسعه در قالب «مشارکت» دارد. پکن تلاش دارد تا روابط اقتصادی خود را در منطقه خلیج فارس با طرح انواع مشارکت و همکاری به پیش ببرد که در این میان ایران و عربستان سعودی از جایگاه خاصی برخوردار هستند. سوالی که مطرح است اینکه؛ مشارکت چین با ایران و عربستان با چه اهدافی صورت می گیرد؟ فرضیه این است که مشارکت چین با ایران بیشتر بر مبنای رویکرد کانتر هژمونیک و با هدف کاستن از قدرت ایالات متحده و با عربستان سعودی، جهت تامین انرژی و راهیابی چین به تجارت دریایی در خلیج فارس و قاره آفریقا است که نقد جدی به یک جانبه گرایی آمریکا است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهند که چین با گزینش کشوری مانند عربستان، به دنبال ترغیب آن به سمت خود و دور کردن آنان از ایالات متحده امریکا است که توانسته عربستان سعودی را به اتخاذ تصمیمات نسبتا مستقل از ایالات متحده امریکا سوق دهد. ایران که از دیرباز سیاست های ضدامریکایی در منطقه خلیج فارس داشته است، اشتراکات ضدهژمون با همراهی چین در زمینه سیاسی و ایدیولوژیکی علیه آمریکا دارد و تبادلات تجاری بسیار کمتری نسبت به عربستان در ارتباط با چین را داراست. رویکرد ناظر در این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری داده ها کتابخانه ای اعم از مکتوب و الکترونیک می باشد و از چارچوب نظری «کانتر هژمونی» بهره برده ایم.

  کلیدواژگان: کانترهژمون، خلیج فارس، چین، ایران، عربستان
 • حمزه صمدی میارکلائی*، حسین صمدی میارکلائی صفحات 157-189
  ایالات متحده آمریکا رتبه نخست آمار مبتلایان و مرگ ومیر ناشی از بحران همه گیری ویروس کووید-19 را در جهان داراست و به لحاظ مدیریت و رهبری ضعیف بحران کووید-19 مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است. ازاین رو، این پرسش مطرح می شود که عوامل ناکامی نظام حکمرانی ایالات متحده در مدیریت بحران همه گیری ویروس کووید-19 کدام اند؟ برای پاسخ به این پرسش، مقالات منتشرشده در سال های 2020-2021 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. بدین منظور، از روش فراترکیب و کدگذاری باز استفاده شده است. یافته های فراترکیب نشان می دهد که مقالات مورد مطالعه شش عامل اصلی: عوامل ساختاری (فدرالیسم و روابط بین دولتی و تفکیک قوا (سنا، مجلس نمایندگان، و دولت فدرال))؛ عوامل سیاسی (ایدیولوژی سیاسی، صنعت سیاسی، و قطبی سازی حزبی و سیاسی)؛ عوامل مربوط به مدیریت و رهبری عمومی (ویژگی های شخصیتی رییس جمهور ایالات متحده آمریکا (ترامپیسم)، و مدیریت و رهبری بحران)؛ عوامل اجتماعی (بی اعتمادی، بی عدالتی اجتماعی، و گسستگی (عدم یکپارچگی) اجتماعی)؛ عوامل مرتبط با ماهیت و ظرفیت دولت (ناکارآمدی بوروکراسی (ساختار اداری دولت) و خصوصی سازی)، و عوامل خط مشی (خط مشی های نیولیبرال و خط مشی های بهداشتی) را به ترتیب به عنوان عوامل ناکامی نظام حکمرانی ایالات متحده در مدیریت بحران کووید-19 مطرح می کنند. دانش حاصل از این پژوهش می تواند نگاه اندیشمندان و کارگزاران کشورهای دنیا را نسبت به پارادایم ها و مبانی نظری مدیریتی و حکمرانی برخاسته از ایالات متحده تغییر دهد. زیرا، عوامل اثرگذار بر ناکامی ایالات متحده در مدیریت موفق بحران کووید-19 فراتر از ناکامی و ناتوانی رییس جمهور یا دولت ایالات متحده است و ناشی از نظام سیاسی و حکمرانی ناکارآمد و درحال افول ایالات متحده است.
  کلیدواژگان: بحران همه گیری ویروس کووید-19، ایالات متحده آمریکا، حکمرانی، دولت شکست خورده، فراترکیب
|
 • Rohollah Ghaderi Kangavari * Pages 11-47

  The Islamic Republic of Iran, as an actor that has challenged the hegemony of the United States and the ruling system of international relations and is a serious and active critic of the oppressive and unjust relations ruling the world, is always one of the strategic and main goals of the United States in combined war and coercive diplomacy. It has been in the field of foreign policy that with different methods and tools such as arms embargo, political pressure, economic embargo and efforts to isolate and narrow the circle of encirclement of the Islamic Revolution, it has demanded the submission of the Islamic Republic and following American regional and global policies. has been Considering that along with the conventional and unconventional means of combined warfare, including economic war, information war, political war, cultural war, psychological operations, cyber attacks, insecurity and internal destabilization, "diplomacy" and "diplomatic war" are also one of the The main and important axes of this type of combined war, this article seeks to investigate and analyze the nature and dimensions of combined war of America against the Islamic Republic according to the narrative of diplomacy and negotiation.

  Keywords: Hybrid war, coercive diplomacy, Negotiation, deterrence
 • Hamid Ahmadinejad * Pages 49-74
  In 2019, the world was faced with the outbreak of a pandemic that few thought at first would turn into a global crisis. With the name Covid-19, this disease had such an influence capacity that some people talk about the world before and after it. Because although it started as a medical crisis and then progressed to a social crisis, it finally showed itself as a global threat with geopolitical effects. Therefore, studying the relationship between this disease and the structure of the international system highlights the importance of conducting this research. Thus, this research, focusing on the hegemonic capabilities of China as the primary challenger to America's supremacy, raises the question; China’s increasing influence in the post-corona system is based on what kind of scenario and can Beijing enter the phase of replacing the hegemon? The results of the research based on the mixed approach (qualitative and quantitative) and in the framework of scenario-planning showed that more than being a turning point in the direction of the change of hegemony, the coronavirus, as an accelerating element, brought China into the third stage of the power cycle, which is the delegitimization of American hegemony.
  Keywords: Corona Crisis, post-corona order, China's rising, American Hegemony, scenario-planning
 • SEYEDEH ZOHREH MAKHMALBAF *, Shirzad Azad Pages 75-104
  Today, cyber space has been turned into one of the most important dimensions of security in our world. With the development and growth of cyber technology, we face an increase in threats of this arena. According to their goals, governmental and non- governmental actors have taken actions against U.S national security. Therefore, change and evolution in the national security with considering cyberspace and its possible threats, from George W. Bush time, has borne different characteristics. The paper tries to review the characteristics of policy and strategies of the U.S presidents against the threats. To answer the paper`s central question, we show that the U.S cyber strategy, under Bush, was defensive and marginal; had domestic and international development under Obama; and was openly offensive under Trump. This paper has been written by library resources and documents in content analysis method and descriptive approach.Keywords: Cyber security, US, Bush, Obama, Trump
  Keywords: Cyber Security, US, Bush, Obama, Trump
 • SEYED MAHMOOD MOHAMMADI * Pages 105-134

  The purpose of this article is to extract the model of popular resistance based on the thoughts of Imam Khamenei; In order to achieve this goal, after explaining the theoretical literature, using the method of theme network analysis, Imam Khamenei's oral and written statements in the field of resistance and a total of 317 indicators; 140 components and 17 dimensions were extracted. The findings indicate that, firstly the sustainable progress of the nations without resistance at four national levels. regional, trans-regional and global and two Islamic and non-Islamic environments are not possible:And on the other hand, to immediately stabilize the position and protect the achievements of the Resistance Front in the rapid changes of the post-American era, avoiding the formation of the "Resistant Nation (RN)" organization in Tehran.And on the other hand, in order to immediately stabilize the position of the resistance front in the developments of the post-American era, there is no escaping the formation of the "Resistant Nation (RN)" organization in Tehran and the organization of all anti-dominion spectrums around the world under an official institution in 17 dimensions.

  Keywords: System of Supremacy, Resistance Model, World Organization of Resistant Nations (RN)
 • Hadi Torki * Pages 135-156

  As one of the powerful countries, China has serious cooperation with developing countries in the form of "partnership". Beijing is trying to advance its economic relations in the Persian Gulf region by planning various types of partnership and cooperation, among which Iran and Saudi Arabia have a special position. The question that arises is; What are the goals of China's cooperation with Iran and Saudi Arabia? The hypothesis is that China's partnership with Iran is based on a counter-hegemonic approach with the aim of reducing the power of the United States and with Saudi Arabia, in order to provide energy and China's access to maritime trade in the Persian Gulf and the African continent, which is a serious criticism of American unilateralism. Is. The findings of this article show that by choosing a country like Saudi Arabia, China seeks to persuade it to its side and distance them from the United States of America, which has led Saudi Arabia to make relatively independent decisions from the United States of America. Iran, which has had anti-American policies in the Persian Gulf region for a long time, has anti-hegemon in common with China in the political and ideological field against America, and has much less trade exchanges with China than Saudi Arabia. The observational approach in this research is based on the descriptive-analytical approach, and data collection is a library, both written and electronic, and we have used the theoretical framework of "counter-hegemony".

  Keywords: Counter-hegemony, Persian Gulf, China, Iran, Saudi Arabia
 • Hamzeh Samadi-Miarkolaei *, Hossein Samadi-Miarkolaei Pages 157-189
  United States of America hold first rank in the world based on COVID-19 pandemic crisis infection and deaths, and has been critiqued about the poor management and leadership of the COVID-19 crisis.Therefore, this question is raised, what are the factors of the failure of the United States governance system in managing the COVID-19 pandemic crisis?To answer this question, published papers in 2020 and 2021 are explored and analyzed.For this purpose,the Meta-synthesis method and open coding are used.Meta-synthesis findings showed that the studied papers posed six basic factors as the failure factors of US governance system in managing the COVID-19 pandemic crisis, respectively: structural factors (federalism and intragovernmental relations and separation of powers (Senate, House of Representatives, and federal government)); political factors (political ideology, political industry, and partisan and political polarization); factors relevant to public management and leadership (personality of the US president (Trumpism), and crisis management and leadership); social factors (distrust, social injustice, social disconnection (disintegration)); factors relevant to government nature and capacity (inefficiency of bureaucracy (government administrative structure) and privatization), and policy factors (neoliberal policies and health policies). Knowledge from this research could change the view of the world scholars and practitioners toward paradigms and theoretical foundations of management and governance from USA or at least rethink them. Because, affecting factors on the failure of the United States in the successful dealing with COVID-19 is beyond United States' President and his administration failure and disability, and is entrenched in the United States inefficient and declining political and governance system.
  Keywords: Coronavirus (COVID-19) Pandemic Crisis, United States of America, Governance, Failed State, Meta-synthesis