فهرست مطالب

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی
سال یکم شماره 2 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سکینه کاظمی گرجی* صفحات 80-91

  اجتماع کوچک خانواده نیز مثل یک اجتماع بزرگ نیاز به یک مدیر عاقل و توانا دارد که بتواند این اجتماع را به خوبی رهبری کند و در صورت بروز مشکل، فصل الخطاب باشد و سایرین هم به خصوص زن باید این مدیریت را بپذیرند.این مقاله باهدف بررسی ماهیت نشوز زوجین به مسیله نشوز زوج وزوجه به روش کتابخانه ای پرداخته است و با بررسی آیات 34 و128 سوره نساء ونطر مراجع به این نتیجه رسیده است که خداوند برای حفط کیان خانواده در صورت استنکاف هریک از زن ومرد از وظایف واجب خود نسبت به دیگری راهکارهایی رابیان می کند تا مشکل در همان محیط خانواده حل شود و از این طریق احترام خانواده حفظ شود.

  کلیدواژگان: نشوز، زوج، زوجه، قیومیت
 • میلاد جهانی جناقرد*، بهرام هاشمی شهری صفحات 92-104

  تشکیل پرونده شخصیت به مفهوم امروزی، از جمله اثرات قرن بیستم می باشد. در نیمه دوم قرن بیستم تشکیل پرونده شخصیت و همچنین ضرورت شناسایی شخصیت مجرم مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که در اغلب کنفرانس های بین المللی و حقوق کشورها یکی از محورهای مهم و بنیادین در عرصه حقوق جزا محسوب می شود. با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان به لحاظ روحیات حساس و ظریفی که دارند توجه به این مهم را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. در کشور ایران انجام دادن تحقیقات اجتماعی، فردی و خانوادگی اطفال معارض با قانون در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال 1338 پیش بینی شده است و بعد از آن به ترتیب در پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری سال 1352، ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر کیفری 1392 پیش بینی شده است. ولی متاسفانه مشاهده می شود در تشکیل پرونده شخصیت در خصوص اطفال و نوجوانان موانع و خلاء هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری قانونگذار و رفع موانع می باشد به گونه ای که توجه به شخصیت اطفال و نوجوانان در راستای باز اجتماعی کردن آنها بسیار حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: پرونده شخصیت، دادرسی کیفری، اطفال و نوجوانان، خلاء و موانع
 • صادق نامداری* صفحات 105-119

  سخن از مسوولیت کیفری ناشی از جراحی های از راه دور و نیز جراحی های روباتیک برای اذهانی که در ساحت حقوق جزای پزشکی به جزم اندیشی خو گرفته اند امری نامانوس می باشد. این در حالی است که افق های نو در عرصه مسوولیت کیفری تیم جراحی ما را بدین سمت رهنمون می گردد که از رهگذر بازاندیشی در آموزه های سنتی پیرامون این موضوع مولفه های افتراقی و تخصصی جراحی های روباتیک و از راه دور را واکاوی نماییم. بدین سان، نگارنده در این نوشتار می کوشد تا به موازات تبیین بنیان های نظری حاکم بر مسوولیت کیفری تیم جراحی در جراحی های روباتیک، در خصوص اختلالات نرم افزاری و اختلالات سخت افزاری که روند جراحی را مختل ساخته و موجبات ایراد لطمه به بیمار را فراهم می آورد و چه بسا منتهی به مرگ بیمار گردد، قایل به تفکیک گردیده و به فراخور پیامدهای ناشی از هریک از این اختلالات، ضوابط افتراقی مسوولیت کیفری تیم جراحی را تبیین نمایند. روش گردآوری اطلاعات و داده ها نیز کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود بوده است اگر چه بیشتر محققان و صاحبنظران در مورد موثر بودن استفاده از این فنآوری برای ارایه خدمات تخصصی و افزایش دسترسی به این خدمات اتفاق نظر دارند اما این روش، راه حلی برای غلبه بر تمامی مشکالت مربوط به کمبود منابع مالی و انسانی در نظام سالمت محسوب نمیشود. بلکه باید به عنوان راه حلی مکمل برای رفع بخشی از مشکالت موجود بر سر راه ارایه مراقبت های با کیفیت، مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پزشکی از راه دور، خطای کیفری، رابطه سببیت، مسئولیت کیفری، مسئولیت بدون خطا
 • فاطمه وجدانی فخر* صفحات 120-133

  قاچاق انسان، خصوصا قاچاق زنان و کودکآن که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته و تا این که در این سال های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است که معمولا باهدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی موردبحث قرار می گیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش ازپیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست. قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات در ایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما به دلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبآن همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران است. پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارایه راهکارها و پیشنهاد های سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.

  کلیدواژگان: قاچاق انسان، بردگی نوین، فحشاء، روسپی گری، کنوانسیون های بین المللی، جرائم سازمان یافته
 • ماری میرزابیگی* صفحات 134-146

  هیدروپلیتیک به عنوان مبحثی مهم در جغرافیای سیاسی، به مطالعه  نقش و کارکرد آب در مناسبات سیاسی اعم از منازعه  درگیری،تعامل و همکاری، رقابت و تقابل در تمام سطوح و مقیاس ها می پردازد.حوزه مباحث هیدروپلیتیکی به ویژه در مورد رودخانه های مشترک مرزی، عوامل مختلف طبیعی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش موثر دارند.تعداد دویست و شصت ویک رودخانه بین المللی در دنیا وجود دارد که بین دو یا چند کشور مشترک اند.اساسا وجود منابع آبی مشترک بخصوص در رودخانه های قابل کشتیرانی به عنوان یک منبع اقتصادی، عامل مهمی در اختلافات مرزی کشورها به حساب می آید.وقوع جنگ ها و اختلافات طولانی طیف گسترده ای از تنش های رودخانه ای را به خود اختصاص می دهند.لذا تحدید حدود مرزی این رودخانه ها در حوزه حقوق بین الملل دارای آثار حقوقی همچون کاهش مناقشات و تعیین وضعیت حقوقی در استفاده و بهره برداری از منابع رودخانه ای، همچنین توسعه همکاری و  عامل پیونددهنده ملت ها و دولت ها  است.

  کلیدواژگان: رودخانه های مرزی.حقوق بین الملل. رودخانه های قابل کشتیرانی.خط تالوگ.هیدروپلیتیک
 • زهرا رحیمی*، رضا رشیدی صفحات 147-160
  اراضی و املاک از لحاظ وضعیت ثبتی در یکی از حالت های مجهول المالک ثبتی، جاری (در جریان ثبت)، یا ثبت شده قرار دارند و در هر یک از این وضعیت ها دعاوی خاصی بیشترین درصد پرونده ها را به خود اختصاص می دهند. این دعاوی ازجمله اثبات مالکیت، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، اختلافات مربوط به حدود، تصرف عدوانی و معاملات معارض و کلاه برداری و... را شامل می شوند. دلایل اصلی بروز این اختلافات و دعاوی را باید در عواملی از قبیل بالا بودن میزان املاک مجهول المالک ثبتی، عدم انحصار انجام معاملات از طریق اسناد رسمی، تفاسیر برخلاف فلسفه و هدف قانون ثبت، نقش بی حدومرز بنگاه های املاک در معاملات مربوط به اراضی و املاک و به همان میزان نقش حاشیه ای و کم رنگ دفاتر اسناد رسمی و فقدان نظام ثبت نوین و... جستجو کرد. در این پژوهش راهکارهایی در راستای کاهش اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی و املاک ارایه شده اند که از عمده موارد آن باید به منحصر کردن انجام معاملات مربوط به اراضی و املاک با سند رسمی و صراحت در تعیین ضمانت اجراهای مناسب و پیشگیرانه برای آن، ثبت نمودن تمامی اراضی و املاک به نام مالکین واقعی و کنونی آن ها، اصلاح رویه قضایی از طریق توجه هر چه بیشتر به قانون ثبت و روی آوردن به ثبت نوین اشاره نمود.
  کلیدواژگان: املاک، املاک مجهول المالک، اراضی، خلع ید
|
 • Sakineh Kazemi Georgian * Pages 80-91

  The small community of family, like a large community, needs a wise and capable manager who can lead this community well and in the case of issues, it is the refusal of speech and so on, particularly females should accept this management. This article aims to examine the nature of couples’ incompetence that in a library method and by examining verses 34 and 128 of Surah Al-Nesa and studying the references, it has been concluded that God preserves solutions for the family protection to solve the issue in the same family environment and thereby maintain family respect.

  Keywords: incest, husband, wife, guardianship
 • Milad Jahani Janagard *, Bahram Hashemi Shahri Pages 92-104

  The formation of personality files in the modern sense is one of the effects of the twentieth century. In the second half of the twentieth century, the formation of personality files and also the need to identify the personality of the perpetrator has been considered as one of the most important and fundamental axes in the field of criminal law in most international conferences and country law. Given that children and adolescents in terms of their sensitive and delicate spirits have paid more attention to this important issue. In Iran, conducting social, personal and family investigations of children contrary to the law is provided in Article 7 of the Law on the Establishment of Juvenile Juvenile Court in 1338, and after that in the draft bill of the Criminal Procedure Code of 1352, Article 222 of the Law The procedure of general and revolutionary courts in criminal matters is foreseen in 1392. But unfortunately, it is observed that there are obstacles and gaps in the formation of personality files regarding children and adolescents that need to be reviewed by the legislator and obstacles removed, so that paying attention to the personality of children and adolescents in order to re-socialize them is very important.

  Keywords: personality file, criminal proceedings, Children, Adolescents, vacuum, barriers
 • Sadegh Namdari * Pages 105-119

   It is unfamiliar to discuss about criminal liability for remote surgery as well as robotic surgery for those minds which are accustomed to dogmatism in medical criminal law, while the modern horizons in criminal responsibility of our surgical team lead us to explore the differential and specialized components of robotic and remote surgeries through re-thinking the traditional teachings on this issue. Thus, in this article, the author tries to explain the theoretical foundations governing criminal responsibility of the surgical team in robotic surgeries, regarding software disorders and hardware disorders disrupting the surgical process and cause harm to the patient and may lead to the death of patient, thus it should be considered separately and based on the consequences of each of these disorders, explain the differential criteria of criminal responsibility of the surgical team. The method of data collection has also been library-based and using the available resources. Although most researchers and experts agree on the effectiveness of using this technology to provide specialized services and enhance access to these services, however this method is a solution to overcome all problems related to the lack of financial and human resources in the health system. Rather, it should be regarded as a supplementary solution to solve the existing issues in providing high quality care.

  Keywords: remote medicine, Criminal Fault, Causal Relationship, criminal responsibility, fault-free responsibility
 • Fatemeh Vajdani Fakhr * Pages 120-133

  Trafficking human beings, particularly females and children, known as modern slavery, has been an instance of organized crime being intensified since the early 1990s, and has become a global issue in recent years aimed for sexual exploitation. Trafficking is now an extent phenomenon worldwide so much many females, who have left their home and homeland to escape poverty and seek a better life, not only have not achieved it, but are increasingly plunged into a whirlpool for which there is no escape. Trafficking human beings as a criminal offense punishable in Iran does not have a long legal history, however due to the lack of accurate criminal statistics, it cannot be discussed about the real or near-real exchange rates of trafficking females. However what is in the newspapers or in the public language illustrates the alarming statistics on human trafficking in Iran. The present study aims to examine numerous ambiguities and weaknesses in domestic and international legal system on human trafficking. The author has also made great efforts in debugging and harmonizing Iranian criminal law with existing international documents by providing constructive solutions and suggestions

  Keywords: Human Trafficking, new slavery, depravity, prostitution, International Conventions, Organized Crime
 • Mary Mirzabeigi * Pages 134-146

  As a prominent issue in political geography, Hydropolitics studies the role and function of water in political relations, including conflict, interaction, cooperation, competition and confrontation at all levels and scales. Various natural, climatic, economic, social and political factors play an influential role. There are two hundred and sixty-one international rivers in the world which are common between two or more countries. Principally, the existence of common water resources, particularly in navigable rivers as an economic resource, is a significant factor in border disputes between countries. The occurrence of wars and long disputes has a wide range of river tensions. Therefore, delimitation of these rivers in international law has legal effects such as declining conflicts and determining the legal status in utilizing and exploiting river resources that are regarded as the development of cooperation and connecting factor of nations and governments

  Keywords: Border Rivers, International Law, Navigable Rivers, Taloug line, Hydro politics
 • Zahra Rahimi *, Reza Rashidi Pages 147-160
  In terms of registration status, lands and properties are in one of the unknown cases of registered as current (i.e., in registration process), or registered ownership, and in each of these situations, particular claims account for the highest percentage of cases. These lawsuits consists of ownership proof, expropriation, obligation to prepare an official document, disputes over boundaries, aggressive possession and conflicting transactions and fraud, etc. The main reasons for these disputes and lawsuits should be in factors such as the high level of unknown property of registered owners, non-monopoly of transactions through official documents, interpretations contrary to the philosophy and purpose of the registration law, the unlimited role of real estate companies in related transactions that should be searched for lands and properties, as well as the marginal role of notaries and the lack of a new registration system.
  Keywords: Properties, unknown property, land, Expropriation