فهرست مطالب

قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان) - سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 35، پاییز و زمستان 1402)

نشریه قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)
سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 35، پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • باقر ریاحی مهر*، علی عباس نیا صفحات 9-38
  جایگاه ارزشی زن در دین اسلام، جایگاه والایی است که اهمیت آن در منابع اسلامی، خصوصا قرآن ذکر شده است. اندیشه های قرآنی امام خامنه ای (مدظله العالی) نیز در حوزه نظام ارزش زنان، به عنوان یک مفسر و اندیشمند و رهبر مسلمانان شیعی در جهان تشیع حایز اهمیت است؛ اما یکی از مسایل چالشی و بحث برانگیر در جوامع بشری که در غرب و شرق مطرح است، جایگاه زن و حقوق و اختیارات اوست؛ بنابراین تبیین جایگاه ارزشی زن در اسلام و قرآن در مقابل جایگاه زن در فرهنگ غرب با تکیه بر آراء مستشرقان و اندیشه قرآنی امام خامنه ای (مدظله العالی)، دارای اهمیت فراوانی در جهت احیای جایگاه واقعی زن در جوامع بشری دارد. پژوهش حاضر نیز با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین جایگاه ارزشی زن در اسلام و فرهنگ غرب، با تکیه برآراء برخی مستشرقان و اندیشه قرآنی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاضر عبارت اند از: 1. تساوی و برابری در اصل و خلقت در اسلام و تطبیق آن با فرهنگ غرب؛ 2. تساوی در حقوق انسانی در اسلام و تطبیق آن با فرهنگ غرب؛ 3.تساوی در نظام ارزشی و هدایت پذیری در اسلام و تطبیق آن با فرهنگ غرب.
  کلیدواژگان: فرهنگ غرب، زن در اسلام، امام خامنه ای (مدظله العالی)، آمنه ودود، سیمون دوبووار، روث رادد
 • حسن رضایی هفتادر، مرضیه راجی* صفحات 39-74
  در پی جریان های فمینیستی و احقاق حقوق زنان، مستشرقان به بازخوانی متون مقدس دینی ازجمله قرآن و متون اسلامی پرداخته اند و به مباحثی همچون جایگاه و حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زنان از قبیل: خلقت زن، قوامیت، تعدد زوجات، حجاب و... از منظر قرآن و پیامبرk پرداخته اند. گرچه اختلاف آرا بین ایشان وجود دارد؛ اما جریان فکری غالب آنان، قرآن را متنی احیاگر حقوق زنان و عاری از هرگونه نگاه جنسیتی و سلطه گری مردانه و تحقیرآمیز نسبت به زنان می داند و تلاش می کند تا به هر طریقی به شیوه های مستدل و درست یا بدون روش پژوهشی مناسب در حوزه دین، سایه سلطه مردان را از زنان حذف کند. مستشرقان بر این باورند که ترجمه ها و تفاسیر مردسالارانه با نظام تساوی جنسیتی در قرآن مخالفت دارد. آنان غالبا معتقدند که قرآن و پیامبرk با حضور زنان در همه ابعاد اجتماعی و سیاسی و رهبری آنان موافقند؛ اما بالاتفاق معتقدند که در قرآن آیات زیادی به حجاب اختصاص نیافته است و حجاب، برآمده از تفاسیر است. درواقع از دلایل کج فهمی برخی از آنان، دسترسی نداشتن به منابع و آرا عالمان شیعه است؛ لذا تبیین برخی آرا عالمان همچون اندیشه های بلند مقام معظم رهبری ضروری به نظر می رسد. وی با نگاهی کریمانه به زن معتقد است، اسلام متناسب با سرشت انسان، زن را ریحانه و مرد را قوام نامیده و این به معنای فرو دستی زنان نیست؛ بلکه در زندگی رفاقت و تشریک مساعی لازم بوده و باید حد اعتدال را رعایت کرد. همچنین وی قایل به حقوق مالی مستقل زنان و معتقد به ضرورت حضور فعال زنان در همه ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی و... است، البته با حفظ حجاب بوده و حجاب را موجب صیانت و عامل حفظ کرامت زنان نه نشانه عقب افتادگی آنان می داند. معظم له مخالف چندهمسری و قایل به تغییر و بازنگری در برخی نگاه های فقهی در حوزه زنان است؛ بنابراین آشنایی با این نظرات می تواند بسیاری از ابهامات درباره نگرش اسلام به زنان را بزداید. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است، ضمن تبیین و نقد آرا مستشرقان، نظرات رهبر معظم انقلاب را به عنوان فصل الخطاب و مصحح آرا بیان می کند.
  کلیدواژگان: مستشرقان، جایگاه زنان، قرآن، روایات اسلامی، آیت الله خامنه ای
 • حسین علوی مهر، اکرم سرووند* صفحات 75-98
  خودارجاعی یا خوداستنادی قرآن، یعنی قرآن کریم در پاسخ سوالات به خودش ارجاع می دهد و پاسخ سوالات و ابهامات را می دهد. به عبارتی برخی مفاهیم یا نکات مبهم در قرآن با ارجاع به آیات دیگر یا سیاق آیات روشن می شود. الیور لیمن به نقل از مقاله استفان ویلد، نکاتی را در خودارجاعی قرآن مطرح می کند که در ضمن امتیاز شمردن برای قرآن، نکات مبهم و غیرقطعی را به این کتاب مقدس نسبت می دهد. بنابراین ضرورت دارد نظرات وی در این باره بررسی و نقد شود. در این نوشته، پژوهشگر به روش توصیف و تحلیل و ضمن صحه گذاشتن بر نظریه خودارجاعی، برخی نکات مطرح شده توسط استفان ویلد را ارزیابی کرد. باتوجه به ادعاهای قرآن کریم معنای روشنی را از لفظ قرآن ارایه می دهد و عبری بودن واژه فرقان، آسیبی به استعمال این لفظ در قرآن کریم نمی زند، زیرا قرآن نیز از مصادیق فرقان و روشن کننده حق از باطل است. همچنین روش های مختلف تفسیری ازجمله روش قرآن به قرآن، روش موضوعی و معناشناختی ایزوتسو، همگی دلیلی بر خودارجاعی است که توجه مفسران و دانشمندان اسلام و غرب در تفسیر قرآن را به خود جلب کرده است. بنابراین همه این امور نظریه خودارجاعی قرآن را از جنبه مثبت تقویت می کند، زیرا استناد و گواه گرفتن قرآن از آیاتش، دلیل بر حجیت آن چیز است و این استناد موجب نفی آیات و احکام آن نمی شود؛ بلکه آیات قرآن و گزاره های آن در راستای تایید و اثبات هم قرار گرفته اند. این مبنا و روش تفسیری در شیوه تفسیری مقام معظم رهبری نیز وجود دارد. ایشان در تفسیر سوره حمد به کرات با استناد به آیات قرآن، به تفسیر و تبیین معارف قرآن کریم پرداخته اند.
  کلیدواژگان: خوداستنادی، خودارجاعی، خودارجاعی قرآن، الیور لیمن، استفان ویلد، اندیشه های آیت الله خامنه ای
 • سید جواد حسینی تبار*، مصطفی جعفر طیاری دهاقانی، ابوالقاسم محمد انور الکبیر صفحات 99-126

  رابطه اسلام و دموکراسی بحثی چالشی در مجالس علمی غرب و اسلام در صد سال اخیر است. برخی از خاورشناسان نیز این موضوع را مورد کندوکاو قرار داده اند. در بررسی این مسیله برخی از آنان بر این باورند که در میان این دو نظام، سازگاری وجود دارد و نظر برخی بر این است که آن دو باهم ناسازگارند. هر دو گروه برای اثبات نظر خود دلایلی ارایه کرده اند؛ اما به نظر می رسد این موضع گیری های متفاوت، بیشتر به تعاریف و برداشت های اندیشمندان از مقوله «اسلام» و «دموکراسی» و مبانی فکری آنان برمی گردد. به علاوه منابعی که آنان در این خصوص استفاده کرده اند در نتایج تحقیق شان تاثیر بسزایی داشته است. در این تحقیق موضوع «دموکراسی از منظر قرآن» بر سه محور تعاریف دموکراسی غربی و اسلامی، موارد سازگاری و ناسازگاری دموکراسی غربی با نظام اسلام و مولفه های دموکراسی در اسلام از منظر برنارد لوییس مطرح شده است و براساس دیدگاه امام خامنه ای به بوته نقد گذاشته می شود. توضیح اینکه در آغاز، تعریف و مبانی دموکراسی از منظر لوییس استخراج و براساس دیدگاه های امام خامنه ای بررسی و ارزیابی می شود. روش این تحقیق مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و انتقادی است.

  کلیدواژگان: دیدگاه های قرآنی امام خامنه ای، برنارد لوئیس، مردم سالاری دینی، دموکراسی
 • سید محمدرضا حسینی نیا، مرتضی خلیلی زاده، علی اصغر شعاعی* صفحات 127-154

  ماهیت مجهول حروف مقطعه قرآن دست بشر را از رسیدن به معانی حقیقی این حروف کوتاه کرده است؛ ازاین رو فرضیه و دیدگاه های متعددی درباه معانی آنها مطرح شده است. در این میان مستشرقان با ارایه فرضیاتی که برگرفته از مبانی و پیش فرض های آنان در شناخت قرآن است که قرآن را از منشا غیروحیانی می دانند، دیدگاه ایشان به نسبت دیدگاه و فرضیه های مفسران فریقین بررسی می شود و با تطبیق دیدگاه مستشرقان و مفسران فریقین تا حدودی با معانی این حروف آشنا می شویم. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی  با رویکرد تطبیقی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دیدگاه مستشرقان درباه علامت اختصاری بودن این حروف برای صاحبان مصاحف، نظریه اقتباس از آیین یهود و علامت اختصاری برای بسمله با دیدگاه مفسران فریقین ناهمخوانی دارد. این امر نشان می دهد که ادله مستشرقان درباه معانی این حروف غیرمستند است. از موارد تشابه دیدگاه مستشرقان درباه معانی این حروف با مفسران فریقین نیز می توان به ارتباط معنوی این حروف با محتوای آیات، بیان رمزآلود این حروف، و ارتباط این حروف با واژه کتاب که از اندیشه های مشترک درباه معانی حروف مقطعه میان مفسران فریقین و مستشرقان است. مستشرقان به پنج دیدگاه کلی و مفسران نیز به یازده دیدگاه در این باب اشاره کرده اند که نمی توان معنای جامعی از این دیدگاه ها کسب کرد. در اندیشه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نیز ارتباط رمزگونه ای بین این حروف و قرآن کریم وجود دارد؛ زیرا در غالب آیات بعد از این حروف، سخن از قرآن به میان آمده است. دیدگاه اصلی معظم له درباه این حروف نشان دهنده این است که این حروف معجره هنری قرآن هستند و دلالت بر عظمت مصدر و منشا قرآن کریم دارند.

  کلیدواژگان: حروف مقطعه قرآن، معانی آیات، مفسران فریقین، مقام معظم رهبری، مستشرقان
 • ساره تنافرد*، زهرا قاسم نژاد صفحات 155-178
  گابریل رینولدز در کتاب خود با عنوان «قرآن و زیرمتن عهدینی آن» ضمن مطرح کردن ادعای خطای مفسران اسلامی در فهم برخی لغات قرآن و نیازمندی فهم صحیح به متون مقدس، به مطالعه موردی سیزده مثال از قرآن می پردازد که یکی از آنها واژه «رجیم» است. وی معتقد است اصطلاح رجیم اهمیت بسیار بیشتری نسبت به درک سنتی از آن به عنوان «شایسته سنگ زدن» دارد. رینولدز با تکیه بر متون مقدس و ایجاد ارتباط میان داستان اخراج شیطان و جهان شناسی قرآن چنین نتیجه می گیرد که واژه رجیم به معنای کسی است که از ورود به آسمان منع شده و آسمان در نقش یک قلعه محافظتی است و ستاره ها در پایین ترین آسمان قرار می گیرند تا نه تنها به عنوان تزیین، بلکه به عنوان محافظ نیز عمل کنند. توصیف ستارگان به «رجوم»، به این معنا نیست که آنها موشک هایی هستند که باید به سوی شیاطین پرتاب شوند؛ بلکه به این معناست که آنها بخشی از قلعه آسمانی اند که از آسمان محافظت می کنند؛ بنابراین رینولدز کتاب مقدس را مبنای فهم صحیح آیات قرآن می داند که غفلت از آن سبب فهم نادرست مفسران اسلامی شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بیان دیدگاه رینولدز پرداخته، از جنبه های مختلف این دیدگاه را ارزیابی و نقد کرده است. نتایج نشان می دهد با استفاده از سایر معانی ریشه رجم در عربی و بدون نیاز به کتب مقدس، و تنها با استفاده از منابع اسلامی می توان به معنای یادشده از واژه رجیم دست یافت و نظر مفسران را اصلاح کرد.
  کلیدواژگان: گابریل رینولدز، عهدین، شیطان، رجیم
 • محمدعلی همتی*، ایوب امرائی صفحات 179-202

  واژه «ولدان» در قرآن کریم شش مرتبه به کار رفته است که دو مرتبه آن مختص به پسران بهشتی است که خدمتگزار بهشتیان اند. در این دو آیه «ولدان» به صفت «مخلدون» متصف شده، دلالت بر جاودانگی آنان دارد. مفسران اسلامی در اینکه مراد از «ولدان مخلدون» پسرانی جاودانی در بهشت اند که به بهشتیان خدمت می کنند، اجماع دارند؛ گرچه در مصادیق آن اختلاف نظرهایی وجود دارد. در سال 2000 میلادی فردی به نام کریستف لوکزنبرگ کتابی با عنوان «قرایت آرامی سریانی قرآن؛ کوششی در رمزگشایی زبان قرآن» منتشر کرد. او در این کتاب ادعا داشت که مسلمانان برداشت نادرستی از «ولدان مخلدون» داشته اند. وی معتقد است واژگان قرضی قرآن از زبان های دیگر، مخصوصا زبان آرامی سریانی فراوان است و برای فهم آیاتی که این واژگان در آنها قرار دارد، باید براساس زبان آرامی سریانی خوانش کرد. ایشان برای اثبات ادعای خود، حروف و نقطه های بسیاری از واژگان را تغییر داده، معانی جدیدی را خلق کرد، و به زعم خویش از آیات قرآن رمزگشایی کرده است . او معنای «ولدان مخلدون» را «پسرهای جاودان» ندانسته و براساس خوانش سریانی «انگورهای خنک» معنا کرده است . در این پژوهش با روش کتابخانه ای و مراجعه به فرهنگ های عبری، سریانی و عربی واژگان «ولدان» و «مخلدون» از نظر ساختار و معنا با مطالعه تاریخی تطبیقی بررسی شده است . نتایج نشان می دهد که ماده «ول د» در تمام شاخه های زبان سامی وجود دارد که از نظر ساختار و معنا شباهت های فراوانی دارد که نه تنها موید ادعای لوکزنبرگ نیست؛ بلکه منطبق بر دیدگاه مفسران اسلامی است.

  کلیدواژگان: قرائت سریانی قرآن، ولدان مخلدون، انگورهای خنک، قرآن پژوهی لوکزنبرگ
 • فاطمه ناصرمعدلی*، مجید معارف صفحات 203-232
  مستشرقان بسیاری در دوره های متفاوت به بررسی قرآن از جنبه های مختلف پرداخته اند. ازجمله مواردی که قدمت زیادی هم ندارد و در دوره معاصر به بیان و بررسی آن پرداخته شده است، تغییر و جایگزینی برخی واژه های قرآن به دلیل وقوع خطا و اشتباه، البته از منظر آنان، در مصحف عثمانی است. جیمز اندرو بلمی طلایه دار این نظریه است که تعدادی از واژگان قرآن (به زعم خود 30 واژه)، غلط نامیده و سپس بررسی و نقد کرده است و پس از آن، به فرض خود اصلاح کرده است. یکی از آن موارد، واژه «اترک» در آیه 24 سوره دخان است که براساس ادعای بلمی، به دلیل اشتباه کاتب، دچار تغییر و تصحیف شده است و صحیح آن (به زعم وی)، واژه «انزل» بوده است که باید تصحیح و در قرآن جایگزین شود! مبنای نظریه بلمی بر این است که کتابت قرآن بر تواتر شفاهی متن قرآن تقدم دارد و کتابت حاکم است و برای این ادعا، هیچ سند و سابقه تاریخی ارایه نمی کند. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، به نقد دیدگاه بلمی پرداخته شده است و در انتها صحیح بودن واژه قرآنی «اترک» و اشتباه بلمی در تصور وقوع خطا در متن قرآن و مبنای حاکمیت کتابت بر قرایت شفاهی آن، رد و خلاف آن اثبات می شود.
  کلیدواژگان: تصحیف قرآن، اصلاح واژگان قرآن، نقد متنی، اترک، انزل، رهوا، مستشرقان، جیمز بلمی
 • سیده سمیه خاتمی*، سید مرتضی خاتمی صفحات 233-256
  حداقل شش آیه قرآن به صورت صریح مسیله عبور بنی اسراییل از دریا را مطرح کرده است و این معجزه از میان تمام معجزات حضرت موسیj، اهمیت بیشتری را نشان می دهد. قول های مختلفی درباره مکان این دریا مطرح شده است که بررسی بخش غربی دریای سرخ به عنوان مکان شکافته شدن دریا از اهداف اصلی این مقاله است. روش اصلی این پژوهش، رویکرد کیفی نظریه زمینه ای است که داده های حاصل براساس اولویت از آیات مرتبط و سپس منابع استنادی کدگذاری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در گفتگوی علمی سه نظر درباره مکان دریا مطرح است که بعضی دریای سرخ و بعضی رود نیل می دانند و آنها که دریای سرخ می دانند دو شاخه شرقی و غربی را نیز مطرح می کنند. بخش غربی دریای سرخ ویژگی هایی دارد که به مقولات استخراج شده بسیار نزدیک است. از مقولات اصلی که به عنوان شرایط علی و شکل دهنده شرایط علی، بر پدیده محوری تاثیر گذاشته و منجر به بروز آن شده است، تحقیقات پزشکی و باستان شناسی جسد فرعون بود که طبق شواهد از دریا گرفته شده نه از رود (بنابراین محل عبور، رود نیل نیست) و نیز براساس آیات قرآن، محل سرگردانی بنی اسراییل فاقد منابع غذایی متداول بوده است. این پدیده محوری با فراهم شدن بسترهای لازم، آثار خوبی را در جهت رد نظریه رون وایت (Ron Wyatt) دارد که محل عبور قوم بنی اسراییل را شاخه شرقی دریای سرخ یا خلیج عقبه می داند و صحیح ترین سخن را از قرآن می توان یافت
  کلیدواژگان: قرآن، بحر، موقعیت جغرافیایی، نظریه رون وایت
 • کیوان احسانی، فریدون رضائی*، فاطمه قنبری صفحات 257-280
  مقاله «زقوم» در دایره المعارف لیدن توسط سلوی العوا نگاشته شده است. نویسنده در این مقاله ضمن بررسی درخت زقوم در قرآن، با تبعیت از برخی از مفسران اهل سنت و بی توجهی به سایر روایات فریقین، شجره ملعونه در قرآن را همان شجره زقوم معرفی می کند. نگاه یک سویه و نداشتن جامع نگری نویسنده، منتج به ارایه تحلیلی ناقص از شجره زقوم و نداشتن تبیین صحیح ارتباط آن با شجره ملعونه شده است؛ ازاین رو بررسی جامع شجره زقوم و نقد دیدگاه نویسنده مقاله ضروری به نظر می رسد. نوشتار حاضر ضمن واکاوی واژه شجره زقوم در شبکه معنایی قرآن، ارتباط یا نبود ارتباط آن با شجره ملعونه را کنکاش کرده است. مقاله با وجود داشتن نقایص گفته شده، دارای نقاط قوتی مانند بررسی تمامی موارد کاربرد زقوم در قرآن، ترسیم زیبای درختان پاک و بهشتی ضمن مقابله سازی با درخت زقوم، استفاده از منابع لغوی و نقد نظرات آنان و بررسی تقابل دیدگاه ظاهرگرایان و عقل گرایان است. درخصوص نقاط ضعف مقاله این موارد مطرح است: استفاده مطلق از منابع اهل سنت و بی توجهی به منابع شیعه، منابع محدود مقاله، بی توجهی به روایات تفسیری درباره شجره ملعونه، شجره ملعونه را به عنوان مصداق اصلی شجره زقوم معرفی می کند. نقص عمده مقاله خلط ارتباط شجره ملعونه و شجره زقوم و مراجعه نکردن به سایر منابع و خصوصا بی توجهی به روایاتی است که نشان می دهد شجره ملعونه نمادی خاص برای گروهی خاص (بنی امیه) است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای انجام شده است
  کلیدواژگان: قرآن، مستشرقان، دایره المعارف لیدن، شجره زقوم، سلوی العوا، شجره ملعونه
 • سید محمد موسوی مقدم*، زهرا قاسمی زرندی صفحات 281-304
  کلود ژیلیو استاد دانشگاه پروونس و ویراستار ارشد دایره المعارف قرآن لیدن است. وی درزمینه تاریخ تفسیر صاحب تالیفات بسیار است. نوشتار حاضر به ارزیابی آراء کلود ژیلیو در مقاله «آغاز تفسیر قرآن» می پردازد. در مقاله مذکور نویسنده مباحث مرتبط با دوره شکل گیری تفسیر قرآن و مرحله علمی شدن آن را واکاوی کرده است. از نظر او، تاریخ و ادبیات موجب وثاقت و اعتبار علمی دانش تفسیر شده است. وی در این راستا به موضوعاتی مانند آغاز تفسیر از دیدگاه مسلمانان و خاورشناسان، ممنوعیت تفسیر و جایگاه ابن عباس و مفسران صدر اسلام از دیدگاه خاورشناسان می پردازد. در این پژوهش سعی شده است تا با روش توصیفی تحلیلی به ارزیابی محتوایی، روشی و منبعی مقاله مذکور پرداخته شود. این پژوهش نشان می دهد که نویسنده بر اثر دخالت دادن پیش فرض ها، اشکالات روشی و منبع بسندگی به آثار دیگر خاورشناسان، دچار خطاهای راهبردی شده است
  کلیدواژگان: تاریخ تفسیر، کلود ژیلیو، آغاز تفسیر قرآن، علم تاریخ، علوم ادبی.
 • مسعود شم آبادی*، محمدجواد دشتی صفحات 305-336

  امام حسینj و قیام عاشورا از موضوعاتی است که خاورشناسان غربی توجه خاصی به آن داشته اند و تحلیل های متفاوتی را نسبت به آن ارایه داده اند. هدف از مطالعه و بررسی آرای خاورشناسان در باب قیام عاشورا امام حسینj این است که به اهداف و انگیزه های آنان پی پرده و نسبت به آنها شناخت کافی جهت پاسخ به شبهات احتمالی حاصل کنیم. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی تحلیلی به دیدگاه برخی از خاورشناسان درباره واقعه عاشورا بپردازد. با بررسی مطالعات خاورشناسان متوجه می شویم که نگاه برون دینی، پیش داوری و میزان دسترسی مستشرقان به منابع معتبر اسلامی در تحلیل ها و بررسی آنها در این حوزه تاثیر گذاشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نتایج حاصل از مطالعات مستشرقان و اسلام شناسان در برخی از موارد با آنچه واقعیت امر وجود دارد، متفاوت است. در بررسی دیدگاه این خاورشناسان به دلایل از قبیل: بی توجهی به بعد قرآنی قیام امام حسینj، تحلیل سطحی و نادرستی در تفسیر منابع، بی توجهی به بعد معنوی قیام عاشورا، ناآشنایی با منابع اسلامی و شیعی باعث شده است که آنها نتوانند تصویر درستی از امام حسینj و عاشورا را در مذهب تشیع معرفی کنند. آیت الله خامنه ای در بیانات مختلف خود قیام عاشورا را نمادی از مبارزه با ستم و استبداد می داند و این قیام نقطه عطفی در تاریخ اسلام و الگویی برای ایستادگی در برابر ستم و نابرابری است.

  کلیدواژگان: امام حسین ع، قیام عاشورا، مستشرقان، آیت الله خامنه ای
|
 • Bagher Riahi Mehr *, Ali Abbasniya Pages 9-38
  The status of women’s values in the Islamic religion is highly emphasized, particularly in Islamic sources, especially the Quran. The Quranic ideologies of Imam Khamenei (May Allah Prolong His Life) in the realm of the value system of women, as an interpreter, scholar, and leader of Shia Muslims worldwide, hold significant importance. However, the position of women, their rights, and their freedoms is also a challenging and debatable issue in human societies, both in the West and the East. Therefore, clarifying the status of women’s values in Islam and the Quran concerning women’s position in Western culture, relying on the views of Orientalists and the Quranic ideology of Imam Khamenei (may he be preserved), holds substantial importance in revitalizing the actual position of women in human societies. This research was conducted using a descriptive-analytical method, aiming to clarify the status of women’s values in Islam and Western culture (based on the views of some Orientalists and the Quranic ideology of His Eminence “may he be preserved”). The research findings include: 1. Equality and parity in principle and creation in Islam and its comparison with Western culture; 2. Equality in human rights in Islam and its comparison with Western culture; 3. Equality in the value system and responsiveness in Islam and its comparison with Western culture.
  Keywords: Western culture, Women in Islam, Imam Khamenei (May Allah Prolong His Life), Amina Wadud, Simone de Beauvoir, Ruth Roded
 • Hasan Rezaee Haftador, Marziyeh Raji * Pages 39-74
  Following feminist movements and the advocacy of women’s rights, Orientalists have reinterpreted sacred religious texts, including the Quran and Islamic texts, regarding topics such as the social, political, and economic status and rights of women, including issues like women’s creation, guardianship, polygamy, and hijab, from the perspective of the Quran and the Prophet (PBUH). Although there are differences of opinion among them, the dominant intellectual trend among Orientalists considers the Quran as a text that revives women’s rights and devoid of any gender bias, male domination, or derogatory views towards women. They strive to eliminate male dominance over women by any means possible, with or without proper religious research methods. Orientalists believe that translations and male-dominant interpretations contradict the gender equality system in the Quran. They often believe that the Quran and the Prophet (PBUH) approve of women’s presence in all social, political, and leadership dimensions. However, they commonly believe that the Quran lacks explicit verses about hijab, attributing the concept to interpretations. One of the reasons for the misunderstanding by some Orientalists is their lack of access to Shiite scholars’ opinions and sources. Therefore, explaining the perspectives of some scholars, such as the high-level thoughts of the Supreme Leader, seems essential. His Eminence believes in a noble view of women in Islam, stating that Islam, in accordance with human nature, refers to women as delicate flowers and men as the guardians, not implying women’s submissiveness but rather advocating necessary cooperation and mutual participation in life while observing moderation. Additionally, he advocates for women’s independent financial rights and emphasizes the necessity of active participation of women in various social, political, scientific, and other dimensions, provided they maintain the hijab, considering it a means of preserving and protecting women’s dignity rather than a sign of their backwardness. The Supreme Leader opposes polygamy and advocates for reconsideration and revision of some jurisprudential views concerning women. Thus, familiarizing oneself with these opinions can eliminate many ambiguities about Islam’s approach to women. This article, written using a descriptive-analytical method, not only clarifies and critiques Orientalists’ opinions but also presents the views of the Revolution’s Leader as a decisive discourse and a corrective of opinions.
  Keywords: Orientalists, Women’s Position, Quran, Islamic Narratives, Ayatollah
 • Hussain Alavi Mehr, Akram Sarvvand * Pages 75-98
  Self-referentiality or self-documentation in the Quran implies that the Quran itself refers to questions and provides answers and clarifications. In other words, certain ambiguous concepts or points in the Quran are clarified by reference to other verses or the context of the verses. Olivier Leaman, citing Stephen Wild, raises points in self-referentiality in the Quran, attributing ambiguous and uncertain elements to this sacred book. Therefore, it is necessary to examine and critique his opinions on this matter. In this paper, the researcher has attempted an analytical, descriptive, and critical approach to validate the theory of self-referentiality and evaluate some points raised by Stephen Wild. It became evident from his claims that the Quran presents a clear meaning of the term “Quran” and the term “Furqan” being in Hebrew doesn’t pose any damage to its usage in the Quran. This is because the Quran itself is an instance of Furqan and a clear differentiator between truth and falsehood. Furthermore, various interpretative methods such as Quran-to-Quran approach, thematic and semantic approach by Izutsu, all signify self-referentiality, attracting the attention of Islamic scholars and Western intellectuals towards Quranic interpretation. Hence, all these aspects strengthen the theory of self-referentiality in a positive light. Referencing and affirming oneself in one’s discourse is a validation of its authenticity, which does not nullify the Quranic verses and its rulings; rather, it aligns with and validates the Quranic verses and its propositions. This basis and interpretative method are also found in the manner of interpretation by His Eminence Ayatollah Khamenei, wherein he repeatedly refers to Quranic verses in the interpretation and explanation of the teachings of the Quran
  Keywords: Self-documentation, Self-referentiality, Self-referentiality in the Quran, Olivier Leaman, Stephen Wild, Thoughts of Ayatollah Khamenei
 • Seyyed Javad Hosseinitabar *, Mostafa Jafartayari Dehaqani, AbulKasem Mohammed Anwarul Kabir Pages 99-126

  The relationship between Islam and democracy has been a challenging debate in Western and Islamic academic circles in the past hundred years. Some Orientalists have also researched this topic. In examining this issue, some believe in the compatibility between these two systems, while others argue their incompatibility. Both groups have presented arguments to support their views; however, it seems that these differing positions primarily stem from scholars’ definitions and interpretations of the concepts of “Islam” and “democracy” and their intellectual foundations. Moreover, the sources they have used in this regard have had a significant impact on their research findings. This study scrutinizes the subject of “democracy from the Quranic perspective” on three axes: Western and Islamic definitions of democracy, compatibility and incompatibility of Western democracy with the Islamic system, and the components of democracy in Islam based on Bernard Lewis’s perspective, critically analyzed according to the views of Imam Khamenei. Initially, the definition and foundations of democracy from Lewis’s perspective are extracted and then evaluated based on Imam Khamenei’s viewpoints. The research methodology relies on a descriptive-analytical and critical approach.

  Keywords: Quranic Views of Imam Khamenei, Bernard Lewis, Religious Demoncary, Democracy
 • Seyed MohamadReza Hoseininia, Morteza Khalilizadeh, AliAsghar SHOAEY * Pages 127-154

  The unknown nature of the disjointed letters in the Quran has hindered human understanding of their true meanings. Consequently, various hypotheses and viewpoints have been raised regarding their meanings. Among these, Orientalists present hypotheses derived from their foundations and presuppositions in understanding the Quran, considering it as having a non-divine origin. Their viewpoints are compared with the perspectives and hypotheses of the exegetes of the two schools (Sunni and Shia), focusing on the meanings of these letters. The research method employed is descriptive-analytical with a comparative approach. The research findings indicate that the Orientalists’ viewpoint regarding the assumed abbreviatory nature of these letters for the owners of the Qurans contradicts the views of the exegetes of the two schools. This indicates the unreliable evidence of Orientalists concerning the meanings of these letters. Similarities between the viewpoints of Orientalists and the exegetes of the two schools include the spiritual connection of these letters to the content of the verses, their cryptic expression, and their relation to the term “book,” representing common thoughts on the meanings of disjointed letters among both Orientalists and exegetes. Orientalists have proposed five general viewpoints, while exegetes have offered eleven viewpoints on this subject, making it difficult to derive a comprehensive meaning from these perspectives. In the ideology of His Eminence, a symbolic connection exists between these letters and the Holy Quran, as in most instances where these letters appear, the Quran is also mentioned. His Eminence’s main perspective on these letters indicates that they are an artistic miracle (the Quran) of God and signify the greatness of the source and origin of the Holy Quran.

  Keywords: : Disjointed letters in the Quran, Meanings of Verses, Exegetes of Two Schools of Thought (Shia, Sunni), His Eminence, The Supreme Leader (Imam Khamenei), Orientalists
 • Sareh Tanafard *, Zahra Ghasemnejad Pages 155-178
  Gabriel Reynolds, in his book titled “The Quran and Its Biblical Subtext,” while addressing the claim of Islamic exegetes’ errors in understanding some Quranic terms and the necessity of correctly understanding the sacred texts, focuses on the specific study of thirteen examples from the Quran, one of which is the term “rajeem” (stoning). He believes that the term “rajeem” holds much greater significance than the traditional understanding of it as “worthy of stoning.” Relying on the bible texts and establishing a connection between the story of Satan’s expulsion and the Quranic cosmology, Reynolds concludes that the term “rajeem” signifies someone barred from entering heaven, wherein heaven acts as a protective fortress, and the stars are placed in the lowest heaven not only as adornments but also as protectors. Describing the stars as “rajoome,” doesn’t mean they are missiles to be thrown at devils; instead, it signifies that they are part of the celestial fortress protecting heaven. Therefore, Reynolds considers the sacred book as the basis for a correct understanding of the Quranic verses, which has been overlooked by Islamic exegetes, resulting in a mistaken interpretation. The current research, using a descriptive-analytical method, presents Reynolds’ perspective and evaluates and critiques it from various angles. The results indicate that by employing other meanings of the root “rjm” in Arabic, without relying on the sacred books, it’s possible to reach the mentioned meaning of the term “rajeem” and revise the opinions of exegetes
  Keywords: Gabriel Reynolds, Two Testaments, Satan, Rajeem
 • Mohammadali Hemmati *, Ayyuob Amraei Pages 179-202

  The term “Wildan” appears six times in the Quran, with two instances specifically referring to the eternal sons who serve the inhabitants of Paradise. In these two verses, “Wildan” is described as “Mukhalladun,” implying their eternity. Islamic scholars unanimously agree that “Wildan Mukhalladun” refers to the eternal sons in Paradise who serve its inhabitants, although there are differing interpretations regarding its specifics. In the year 2000, an individual named Christoph Luxenberg published a book titled “The Syriac-Aramaic Reading of the Quran; An Attempt at Deciphering the Language of the Quran.” In this book, Luxenberg claimed that Muslims had a mistaken interpretation of “Wildan Mukhalladun.” He argued that Quranic vocabulary borrowed from other languages, especially Syriac-Aramaic, and to understand verses containing these terms, one must interpret them based on Syriac-Aramaic. He altered many letters and dots of the words and created new meanings, claiming to unveil secrets within the Quranic verses. He misunderstood the meaning of “Wildan Mukhalladun” as “cool grapes” based on his Syriac reading instead of “eternal sons.” This research examines the words “Wildan” and “Mukhalladun” structurally and semantically across Hebrew, Syriac, and Arabic references through a comparative historical study. The results demonstrate that the root “WLD” exists in all branches of Semitic languages, sharing significant structural and semantic similarities, not only disapproving Luxenberg’s claim but also agreeing with the perspective of Islamic scholars.

  Keywords: Syriac-Aramaic Quranic Reading, Wildan Mukhalladun, cool grapes, Luxenberg’s Quranic Studies
 • Fatemeh Nasser Moaddeli *, Majid Ma’Aref Pages 203-232
  Various Orientalists have examined the Quran from different perspectives over different periods. One of the relatively recent topics addressed and scrutinized in contemporary times is the alteration and replacement of certain Quranic words due to perceived errors and mistakes—according to them—in the Uthmanic codex. James Andrew Bellamy has proposed the theory that a number of Quranic words (he claims 30 words) have been incorrectly transcribed. He then examined and criticized them, assuming and subsequently correcting these supposed errors. One such case is the word “Utruk” in verse 24 of Surah Ad-Dukhan. Bellamy claims that due to a scribe’s mistake, this word has been altered and corrupted, suggesting that the correct word (according to him) should be “Anzil”, which he proposes should replace the current term in the Quran. Bellamy’s theory is based on the idea that the Quran’s transcription takes precedence over its oral recitation based on historical precedence. However, he does not provide any historical evidence or documentation to support his claim. This research critically examines Bellamy’s viewpoint using a descriptive-analytical method. Ultimately, it refutes and contradicts the correctness of the Quranic term “Utruk” and Bellamy’s misconception about the occurrence of an error in the Quranic text, as well as the basis of the dominance of transcription over its oral recitation
  Keywords: Quranic Distortion, Quranic Term Correction, Textual Criticism, Utruk, Anzil, Rahwa, Orientalists, James Bellamy
 • Somayeh Khatami *, Seyed Morteza Khatami Pages 233-256
  At least six verses in the Quran explicitly mention the issue of the Israelites crossing the sea, highlighting the significance of this miracle among all of Prophet Moses’ (peace be upon him) miracles. Various opinions regarding the location of this sea have been proposed, with the examination of the western part of the Red Sea as the split location being one of the primary aims of this article. The main approach of this research is a qualitative theoretical framework in which the data is coded based on the priority of relevant Quranic verses and then referenced sources. The research findings indicate three prevailing scientific opinions about the sea’s location, with some considering it the Red Sea and others the Nile River. Those who consider it the Red Sea also mention its eastern and western branches. The western part of the Red Sea has characteristics very close to the extracted concepts. One of the key concepts influencing and forming the causal conditions is the medical and archaeological research on Pharaoh’s body, which, according to evidence taken from the sea (not the river), concludes that the location of the crossing is not the Nile River. Moreover, according to Quranic verses, the place where the Israelites wandered lacked common food sources. This pivotal phenomenon, with the necessary grounds provided, has positive implications in rejecting Ron Wyatt’s theory, which places the crossing site of the Children of Israel at the eastern branch of the Red Sea or the Gulf of Aqaba, making the Quran a more credible source
  Keywords: Quran, Sea, Geographic Location, Ron Wyatt’s Theory
 • Keyvan Ehsani, Fereiduon Rezaei *, Fatemeh Qanbari Pages 257-280
  The article on “Zaqqum” in the Leiden Encyclopedia, written by Salwa Al-A’wa, examines the Zaqqum tree in the Quran, introducing the accursed tree in the Quran as the same tree known as Zaqqum, following the views of some Sunni commentators while disregarding other narrations of both sects. The one-sided perspective and lack of comprehensiveness by the author led to an incomplete analysis of the Zaqqum tree and an improper explanation of its relationship with the accursed tree. Therefore, a comprehensive examination of the Zaqqum tree and criticism of the author’s perspective seems necessary. Hence, this paper investigates the term “Zaqqum” in the Quranic semantic network and delves into its association or lack thereof with the accursed tree. Despite the aforementioned shortcomings, the article has strengths such as examining all instances of the usage of “Zaqqum” in the Quran, providing an eloquent depiction of pure and heavenly trees while contrasting them with the Zaqqum tree, utilizing lexical sources, criticizing their opinions, and exploring the conflict between apparent and rational views. The weaknesses of the article include exclusive reliance on Sunni sources, overlooking Shiite sources, limited resources, disregard for interpretive narrations concerning the accursed tree, and presenting the accursed tree as the primary instance of the Zqaqum tree. The intentional flaw of the article lies in conflating the relationship between the accursed tree and the Zaqqum tree and failing to refer to other sources, especially disregarding narrations indicating that the accursed tree is a particular symbol for a specific group (the Umayyads). This research was conducted using a descriptive-analytical method and library resourc
  Keywords: Quran, Orientalists, Leiden Encyclopedia, Zaqqum Tree, Salwa Al-Awa, Accursed Tree
 • Seyyed Mohammad Musavi Moqaddam *, Zahra Qasemi Zarandi Pages 281-304
  Claude Gilliot, a professor at the University of Provence and senior editor of the Encyclopedia of the Quran, Leiden, is well-versed in the field of the history of exegesis and has authored numerous works. This present article evaluates Claude Gilliot’s perspectives in his article “The Beginning of Quranic Exegesis.” In this particular article, the author explores matters related to the period of the formation of Quranic exegesis and its scholarly phase. According to him, history and literature contribute to the solidity and scientific credibility of the interpreted knowledge. He delves into topics such as the commencement of exegesis from the perspectives of Muslims and Orientalists, the prohibition of interpretation, and the position of Ibn Abbas and the leading Islamic exegetes from the standpoint of Orientalists. This research attempts to analyze the content, methodology, and sources of the aforementioned article using a descriptive-analytical approach. This study demonstrates that due to intervening presuppositions, methodological flaws, and the reliability of sources, the author has encountered strategic errors in his works compared to other Orientalists.
  Keywords: : History of Exegesis, Claude Gilliot, The Beginning of Quranic Exegesis, historiography, literary sciences
 • Masood Shamabady *, MohammadJavad Dashti Pages 305-336

  The uprising of Imam Hossein (AS) and the events of Ashura are topics that Western Orientalists have paid particular attention to, providing various analyses. The purpose of studying and examining the views of Orientalists on the events of Ashura and Imam Hossein (AS) is to understand their motives and perspectives sufficiently to respond to possible doubts. This article attempts to discuss the perspectives of some Orientalists on the Ashura incident using a descriptive-analytical method. Upon reviewing Orientalist studies, it becomes apparent that their external viewpoint, prejudice, and their level of access to reliable Islamic sources have influenced their analyses and examinations in this field. Research findings indicate that the results of Orientalists’ and Islamic scholars’ studies differ in some cases from the reality of the matter. Examining the viewpoints of these Orientalists reveals reasons such as negligence of the Quranic aspect of Imam Hossein’s uprising, superficial and incorrect analysis of resources in interpretation, disregard for the spiritual aspect of Ashura, and unfamiliarity with Islamic and Shiite sources, leading to their inability to present an accurate depiction of Imam Hossein (AS) and Ashura in the Shiite religion. Ayatollah Khamenei considers the Ashura uprising a symbol of fighting against oppression and tyranny, marking a turning point in Islamic history and serving as a model for standing against injustice and inequality.

  Keywords: Imam Hossein (AS), Ashura Uprising, Orientalists, Ayatollah Khamenei. critical research