فهرست مطالب

هنر و تمدن شرق - پیاپی 43 (بهار 1403)

مجله هنر و تمدن شرق
پیاپی 43 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شهره جوادی* صفحه 5

  در طول 45 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال مطالبات هویت مدار از سوی جامعه، جریانی که ریشه آن در غرب معاصر کاشته شده بود، به یکی از صحنه گردان های اصلی سیاست گذاری رسمی هنر علی الخصوص در مراکز دانشگاهی تبدیل شده است. این جریان که در ایران توسط سیدحسین نصر نمایندگی می شد، از پیش از انقلاب با مدیریت دفتر فرح پهلوی اقدام به جریان سازی های هنری کرده بود و پس از پیروزی انقلاب شاگردان و وابستگان این تفکر با بهره گیری از زبان دینی و عرفانی سنت گرایان، خود را نماینده مطالبات جامعه دینی ایران معرفی کردند و در خلاء ارزیابی دقیق و کم بها دادن به هنر از سوی مدیریت کشور توانستند تاثیراتی بزرگتر از اندازه علمی و جمعیتی خود بر سیاست گذاری هنر کشور برجای گذارند. حضور تعیین کننده وابستگان این تفکر که اغلب به عنوان صاحب نظر و نه هنرمند شناخته می شوند، در دستگاه های سیاست گذاری و آموزشی کشور، موید این نظر است.به ادعای سنت گرایان، اساس  اندیشه آنان، مجموعه حقایقی است که شمول تاریخی و جغرافیایی همه گیر دارد. حدود یک قرن پیش رنه گنون فیلسوف فرانسوی این مسلک را ایجاد کرد و سپس توسط کوماراسوامی هنرشناس و حکیم سریلانکایی و شوان، لینگز، نصر، پالیس و... تبدیل به مکتبی در نظریه پردازی و فلسفه هنر شد. مکتب سنت گرایی از دانش مقدس و سنت های معتبر ازلی سخن می گوید و به حقیقتی فراطبیعی، مشترک و جهانی در بطن ادیان اشاره کرده و آن را حکمت خالده یا «جاویدان خرد» نامیده است. روش این مکتب دین شناسی تطبیقی دوران معاصر است و در جهان اسلام با تصوف و عرفان های محلی پیوند برقرار کرده و از سوی دیگر با عرفان شرق دور که متفاوت از ادیان ابراهیمی است، گره خورده است. سنت گرایان در ایران ذیل مباحث هنر و معماری اسلامی به نظریه پردازی پرداخته و با ابداع اصطلاحات حکمت هنر اسلامی، هنر دینی، هنر قدسی و هنر مقدس مطالبی شاعرانه، احساسی و به دور از منطق و استدلال خلق کرده و در امور مسلم اعتقادی و تاریخی، تفسیر خود از هنر و معماری اسلامی را سراسر با رمز و رازهای عجیب و غریب خودبنیاد درآمیخته ‍اند. برخی از سنت گرایان ضمن آشنایی با صورت هنر و معماری اسلامی در سفر به مغرب عربی، مصر، چین و هند به اتکای زمینه هایی که از مسیحیت و یهودیت داشته اند، اسلام را از طریق فرقه های صوفیانه پذیرفتند. چنانکه شوان در الجزایر به طریقت شاذلیه پیوست. بورکهارت در مراکش به اسلام ایمان آورد و به طریقت شاذلیه درقاویه سرسپرد و پس از آشنایی با شوان به سنت گرایان پیوست. گنون پس از آشنایی با آموزه های شرقی با تمرکز بر شرق به سنت، کلیت و نگاه عام در ادیان هندو، مسیحیت، اسلام و بودیسم می پردازد. درواقع این طیف از اندیشمندان با تکیه بر فلسفه و عرفان ادیان بزرگ جهان مانند مسیحیت، اسلام و یهود، آئین های بودا، جین، تائو و شین تو آنها را دارای حقیقت مشترک دانسته و به امر باطنی مشترک بین ادیان و آئین ها معتقدند. بدیهی است که سنت های موجود در هر یک از این ادیان و باورها تغییر و تحولاتی داشته و علی رغم نکات مشترک یا جوهر مشترک به زعم سنت گرایان (حکمت خالده) تدریجا تفاوت هایی شگرف پیدا کرده اند. سنت اسلامی طبق نص قرآن کریم و روایات معتبر و متفاوت از دیگر سنت هاست. چنانچه  با دید مثبت به فعالیت سنت گرایان غربی نگریسته شود خطای عمدی چندانی متوجه آنان نیست چرا که با طریقت های صوفیانه و فرقه های مختلف در ممالک دیگر آشنا شده و عرفان شرق دور و هندویی را نیز تجربه کردند و به نوعی به وحدت شکلی ادیان رسیدند و از زاویه هنر و معماری و تقدس گرایی به استناد ظاهر هنرها داستان سرایی کرده اند. اما چگونه می توان پذیرفت که دکتر سیدحسین نصر، مسلمان ایرانی و فیلسوف و عارف به این ادعاهای سراپا عجیب وغریب و گنگ و نامفهوم صحه بگذارد و  مرید شوان فرقه گرا و مبدع طریقت مریمیه باشد؟ ادامه روند افکار و آراء سنت گرایان دامن گیر محافل هنری و دانشگاه های هنر و معماری ایران شد و تاکنون درگیر این معضل هستیم. نقد آراء ایشان دریچه ای بر شناخت حقیقت هنر و معماری دوران اسلامی ایران و جهان می گشاید و زمینه برتری منطق و استدلال بر احساسات کور خواهد شد.

  کلیدواژگان: سنت، سنت گرایان، هنر مقدس، سنت اسلامی
 • مسعود وحدت طلب*، اکرم یغموری صفحات 6-17
  برای رمزگشایی از خاستگاه نقش ها و آرایه های هنری، لازم است علاوه بر شناخت تمایلات عمده ذهن انسان، روند دادوستد شکلی بین هنرهای خویشاوند هم، مورد بررسی قرار گیرد تا با آشکارشدن اشتراکات ریخت شناسانه، امکان تحلیل منطقی آن ها فراهم شود. به نظر می رسد فهم رازهای شکلی هنر سرپوش سازی که در دو حوزه و مقیاس متفاوت پوششی و معماری کاربرد دارد از این قاعده مستثنی نیست. این پژوهش با مقایسه خطوط اصلی آثار به جای مانده این دو هنر، در پی پاسخ به پرسش های زیر است: چه میزان از اشتراکات در مقابله شکلی سرپوش های معمارانه و کلاه های مورد استفاده مردم در یک برش تاریخی، قابل شناسایی است؟ چه الگوهای مشترکی بین سرپوش های پوششی دوره عثمانی قرن 16 تا 19 و سرپوش های عناصر و اندام های معمارانه کاخ توپکاپی استانبول وجود دارد؟ این پژوهش با نشان دادن همانندی های شکلی بین سرپوش های پوششی یک دوره تاریخی و سرپوش های معماری هم عصر آن در کاخ توپکاپی، بر آن است تا ضمن رمزگشایی از ابهامات شکلی، نشان دهد چگونه تجربه های کاربردی و کامیابی های زیبایی شناختی، تحت تاثیر ناخودآگاه تباری، از یک هنر به هنر دیگر دست به دست می شود. مطالعات تحقیق به صورت کتابخانه ای و با رویکرد روان پویایی به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نمونه های آماری سرپوش های پوششی از حوزه فرهنگی عثمانی قرون 16 تا 19 و نمونه های معماری از کاخ توپکاپی استانبول انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد دست کم هشت الگوی همانند در بین الگوهای سرپوش مردمان این سرزمین در دوره عثمانی و سرپوش های اجزای تزئینی و ارکان معماری قابل تشخیص است. به نظر می رسد خوگیری به موتیف های آشنا تحت تاثیر مانایی آن ها در ناخودآگاه تباری، زمینه ساز بروز این پسند دیداری و این سوگیری زیبایی شناختی شده باشد.
  کلیدواژگان: الگوهای معماری، الگوهای پوششی، ناخوداگاه تباری، انسان انگاری، توپکاپی
 • محمد متولی، خشایار قاضی زاده*، مرتضی افشاری صفحات 18-29
  در تمدن های باستانی هم چون ایران و بین النهرین، نقش عقابی دیده می شود که دارای دوسر-به سمت راست و چپ متمایل گشته- و با بال های گشوده است. تداوم به کارگیری این نقش تا دوره اسلامی در ایران و آناتولی باعث شد تا به عنوان نماد ملی، در دوره سلجوقیان مطرح شود. این نقش نشان دهنده تسلط بر غرب و شرق و مفهوم ضمنی قدرت و پادشاهی است. منابع موجود، بن مایه این نقش را به تمدن هیتی ها در هزاره دوم ق.م منسوب و آن را تحت تاثیر هنر بین النهرین می دانند، درحالی که در هنر ایران دارای پیشینه بسیار کهن تری است. بررسی و تحلیل این نقش با توجه به اهمیت امروزه آن به عنوان نمادی بین المللی، انتساب پیشینه آن به دیگر تمدن ها در منابع و مفاهیم نهفته در این نقش؛ ضرورت مطالعه آن را دوچندان کرده است. هدف این پژوهش، ریشه یابی و یافتن سیر تحول و تطور نقش فرم و محتوای عقاب دوسر در هنر ایران باستان تا دوره سلجوقی است. هم چنین شناسایی عوامل مهم در ترسیم این نقش در هنر ایران، هدف دیگر پژوهش است که برای نخستین بار در منابع داخلی و خارجی انجام می پذیرد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای-اسنادی انجام پذیرفته است. یافته ها نشان داد که این نقش، برای نخستین بار در هزاره چهارم ق.م در ایران و در سفال تل باکون-یک هزاره قبل از هنر بین النهرین- دیده شده است. حضور اساطیر، مذاهب و آیین های کهن ایرانی، باورهای عامیانه به شاه، ادبیات به ویژه شاهنامه از دلایل حضور این نقش در هنر پیشااسلامی ایران و تداوم آن تا دوره اسلامی است.
  کلیدواژگان: ایران باستان، سلجوقیان، عقاب دوسر، هنر اسلامی
 • افسانه قانی*، بهاره براتی، محمد مهرنیا صفحات 30-41
  فرش یکی از اصیل ترین هنرهای سنتی ایران به شمار می رود که مطالعه و بررسی آن نشان می دهد در پس صورت زیبا و چشم نواز آن نظام های قدرت و گاه بی رحمی وجود دارد، که نقش به سزایی در اوج و افول آن دارد. منطقه چالش تر از توابع استان چهار محال و بختیاری در جغرافیای فرش ایران، مملو از اتفاقات گفتمانی است که تنها در سایه توجه به فرامتن، بافت و زمینه ایجاد متن قابل بررسی هستند؛ در این خصوص بی بی‎ها گروهی از بانوان تاثیرگذار به عنوان یک میکروفیزیک قدرت در تولیدات قالی های بی بی باف، نقش به سزایی داشتند. میکروفیزیک قدرت، جریان های کوچک و ریزقدرت هایی هستند که در سطوح کوچک تر و پنهان جامعه، به شکل های بوروکراتیک، انضباطی و روانی منتشر و بازتولید می شوند. در عصر قاجار میکروفیزیک های قدرت نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی داشتند. قدرت بانوان خوانین بختیاری در چالش تر، در ادامه قدرت بانوان دربار، عامل اصلی خلق و تولید ژانر خاصی از قالی در این منطقه شد، که به همین نام قالی های بی بی باف، شهرت دارند. مهم ترین ویژگی های قالی هایی که به دستور بی بی ها بافته می شد، این بود که با تحولات فرهنگی و سیاسی همراه و صورت بندی های معرفتی و گفتمانی را در دل خود جای داده است. واکاوی نقش بی بی ها به عنوان یک ساختار میکروفیزیک، در قالی بی بی باف مسئله این پژوهش است، که سعی شد با بررسی عوامل سیاسی جاری در نظام قدرت خوانین بختیاری، علت شکل گرفتن ریزقدرت بی بی، بررسی و سپس نقش سازنده بی بی ها به عنوان یک نهاد قدرت در تولید قالی مورد پژوهش، قرار گیرد. لذا سوال اصلی پژوهش این است که نقش قدرت بی بی ها در تولید قالی های معروف به بی بی باف به چه نحوی بوده است؟ در این جستار با استناد به مبانی نظری مفاهیم قدرت نزد میشل فوکو تحولات قالی بی بی باف، در قالب قدرت- مقاومت، قدرت- دانش و قدرت- رابطه در ذیل گفتمان قدرت فوکو، بررسی و تحلیل شدند. نتیجه قابل تامل این بود که قدرت اقتصادی، سیاسی و مدیریتی بی بی ها یکی از مهم ترین عوامل شکل دهنده این نوع قالی هاست.
  کلیدواژگان: قدرت، میکروفیزیک، بی بی ها، قالی های بی بی باف، فوکو
 • مائده ساقی*، زهرا حسین آبادی صفحات 42-51
  شاید در میان آثار ادبی باستانی هندوستان، دو منظومه رامایانا و مهاباراتا از اهمیت بیشتری دارند و از ارکان اصلی ادبیات حماسی این کشور هستند. این حماسه زندگی راما، فرزند محبوب دشرت، پادشاه سرزمین کوشالا را در تبعید به همراه همسرش سیتا روایت می کند. از این دو شخصیت به عنوان سمبل پاکی و سعادت در آیین هندو یاد می شود. هنرمندان راجستانی نگاره ای از مراسم عروسی رام و سیتا به تصویر کشیده اند که دارای ویژگی اصلی نقاشی سبک هندو، یعنی تاکید بر نمادپردازی رنگ ها است. هدف از پژوهش پیش رو، بررسی تحلیلی نمادها و ویژگی های به کار رفته در این نگاره، به روش توصیفی-تحلیلی است. هنرمندان این اثر، از رنگ ها برای وضوح بیشتر تصاویر استفاده کرده و به نمادین بودن آنها توجه ویژه ای نشان داده اند. هر رنگ با توجه به هویت خود استفاده شده و عناصری مانند معماری بنا و نحوه قرارگرفتن پیکره ها به صورت کاملا حساب شده در تصویر جای گرفته اند. تزئینات پیکره ها و سایر عناصر موجود در این نگاره به جهت ترکیب بندی مناسب، گردش چشم ، حفظ جایگاه شخصیت ها از اصول خاصی پیروی کرده اند و ترکیب بندی کل نگاره به نحوی تداعی کننده آداب و رسوم مراسم عروسی در هندوستان است.
  کلیدواژگان: حماسه عاشقانه هند، رامایانا، رام، سیتا، نگاره
 • مژگان آقابابایی*، بهرام آجورلو صفحات 52-67

  چگونگی پیوندها و تشابهات فرهنگی-اجتماعی مردمان پهنه های گوناگون فلات ایران پیش ازتاریخ پایانی، از مسائل مهم باستان‏شناسی ایران است. با وجود شرایط اقلیمی متفاوت ، فاصله جغرافیایی و هم‏جوارنبودن مناطق شمال باختری و جنوب خاوری ایران با یکدیگر ، براساس شواهد باستان شناختی و نقاشی های رنگی روی سفالینه ها، همگونی ها و شباهت های قابل توجهی در نقش مایه ها دیده می شود و بنابراین با این پرسش مواجه می‏شویم که علت این تشابهات چیست و زمینه های فرهنگی-اجتماعی بروز این تشابهات علی رغم بعد جغرافیایی و ناهمگونی اقلیمی چه بوده است؟ در پاسخ بدین پرسش، فرضیه پیشنهادی این پژوهش این است که علی رغم نظریه «موزاییک اقوام و اقالیم» حسن طلایی که ناهمگونی اقلیمی و مسافات بعید جغرافیایی در فلات ایران را سد و مانع هم‏گرایی فرهنگی در ایران روزگاران پیش‏ازتاریخ می‏دانست، این تشابهات را می‏توان در چهارچوب نظریه «جامعه بزرگ شرق» شاپور رواسانی و «ساختارگرایی فرهنگی» لوی اشتروس تبیین کرد. طبقه بندی نقش مایه ها ، اساس روش شناختی این پژوهش را تشکیل می‏دهد؛ نقوش روی سفالینه ها -براساس توصیف و دسته بندی گونه شناختی نقش مایه ها و  گاه نگاری نسبی آن ها- به تفکیک مناطق طبقه بندی و درنهایت با هم مقایسه شده و وجوه اشتراک آن ها بررسی شده است . لازم به ذکر است که در این پژوهش، بافتار باستان‏شناختی (کانتکست) و نیز گونه شناسی فرم و شکل سفالینه ها بحث نشده است. همانندی نقش مایه های سنت سفالگری دوران مفرغ در سرزمین های شمال‏باختری و جنوب‏خاوری فلات ایران، براساس نظریه جامعه بزرگ شرق رواسانی، بر وجود هم گرایی فرهنگی در دو جغرافیای متفاوت دلالت دارد که این هم گرایی در بستر نظریه مردم شناختی ساختارگرایی لوی اشتروس تفسیرپذیر است.

  کلیدواژگان: دوران مفرغ، فلات ایران، نظریه جامعه بزرگ شرق، نظریه موزائیک اقوام و اقالیم ایران پیشاتاریخ، ساختارگرایی لوی اشتروس
 • ساناز اسدی، نادیا معقولی* صفحات 68-79
  هنر هر ملت ریشه در باورها و اعتقادات و اساطیر مردمان آن دارد و رمزگشایی آن نیازمند شناخت اسطوره های آنان است. نقد اسطوره ای، رویکردی میان رشته ای است که بر پایه انسان شناختی، روان شناسی، تاریخ ادیان و تاریخ تمدن، به تاویل اثر ادبی و شناسایی بن مایه های اسطوره ای موجود در آن اثر می پردازد. ازآنجاکه شاهنامه فردوسی، دارای درونمایه ای عمیقا اسطوره ای است، به طرز آشکاری در خود قابلیت تحلیل آرکی تایپی دارد. این پژوهش سعی بر آن دارد، با تمرکز بر دیدگاه نورتروپ فرای، به تفسیر و تحلیل کهن الگوی جنگ بزرگ در شاهنامه بپردازد و بدین لحاظ، نگاره های منتخب در این جستار را بر اساس الگوهای ساختارگرایانه، بررسی می کند. دیدگاه فرای مبنی بر روح زمانه است و تاکید دارد، با یک طبقه بندی فراگیر، ادبیات و هنر را در قالب فضایی قرار دهد که سمبول های آرکی تایپی و چرخه فصول ایجاد می کنند. برای دستیابی به این منظور، ابتدا تعاریف نظری و نحوه شکل گیری اسطوره ها مطالعه خواهد شد و سپس جامعه آماری معرفی و توصیف می شود. در ادامه، با استفاده از نظریه فرای به عنوان رویکرد قالب، تحلیل آثار انجام می شود. نتیجه پژوهش مشخص کرد، روایت جنگ بزرگ و نگاره های منتخب شاهنامه شاملو میزان قابل توجهی، با نظریه نقد اسطوره ای فرای همنشینی دارد و سمبول های آرکی تایپی فرای که سه گونه تصاویر بهشتی، دوزخی و قیاسی هستند، درصد بالایی از نگاره های منتخب شاهنامه شاملو را پوشش می دهند. به این ترتیب، می توان چنین نتیجه گرفت که بن مایه ها و مضامین اسطوره ای و کهن الگویی در مراحل و عناصر نگاره ها، قابل شناسایی هستند و این تصاویر پیام رسانانی هستند که نحوه نمایش معانی و سمبل های کهن الگویی را در سطوح مختلف ادبی و بصری انتقال می دهند.
  کلیدواژگان: شاهنامه نگاری، تحلیل اسطوره ای، جنگ بزرگ، شاهنامه شاملو، نورتروپ فرای
|
 • Shohreh Javadi * Page 5

  In pursuit of identity-oriented demands from society, the movement with roots in the contemporary West has been one of the primary stage directors imposing the official policy of art, especially in academic centers, since the Islamic Revolution. This movement, represented in Iran by Seyed Hossein Nasr, had taken steps to initiate artistic movements before the revolution under the management of Farah Pahlavi's office. After the victory of the revolution, the students and followers of this thought, using the religious and mystical language of the traditionalists, introduced themselves as representatives, claiming the society's demands. They introduced Iran's religion, and in the absence of careful assessment and undervaluation of art by the country's administration, they left a greater impact on the country's art policy compared to its scientific and population size. The determining presence of the adherents of this thought, who are often known as experts and not artists, in the country's political and educational institutions confirms this opinion.According to the traditionalists, the basis of their thought is a set of facts that have an all-encompassing historical and geographical scope. About a century ago, the French philosopher Renégnon created this sect, and then it became a school of theorizing and philosophy of art by Kumaraswamy, a Sri Lankan artist and sage, and Shawan, Lings, Nasr, Palis, etc. The school of traditionalism talks about sacred knowledge and authentic ancient traditions and points to a supernatural, common, and universal truth in the heart of religions and calls it "immortal wisdom or "eternal wisdom." The method adopted by the school of comparative theology is of the contemporary era, and in the Islamic world, it is connected with Sufism and local mysticism. It is also tied to the mysticism of the Far East, which is different from Abrahamic religions. Traditionalists in Iran have theoretical discussion under the title of Islamic art and architecture, and by inventing the terms Islamic art wisdom, religious art, sacred art, and holy art, they have created materials that are poetic, emotional, and far from logical and reasoning, and in certain religious and historical matters, interpretation. They have mixed Islamic art and architecture with self-founded, strange mysteries. Some of the traditionalists became familiar with the form of Islamic art and architecture while traveling to the Arab Maghreb, Egypt, China, and India, relying on the backgrounds they had from Christianity and Judaism, and accepted Islam through Sufi sects. Shawan joined the Shazliyya Tariqat in Algeria. Burckhardt believed in Islam in Morocco, followed the Shazliyyah Tariqah, and joined the traditionalists after meeting Schwan. After familiarizing himself with Eastern teachings and focusing on the East, Guenon deals with the tradition, generality, and general view of Hinduism, Christianity, Islam, and Buddhism. In fact, this range of scholars, relying on the philosophy and mysticism of the great religions of the world such as Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Jain, Taoism, and Shinto, consider them to have a common truth and believe in the inner matter shared by religions. It is obvious that the existing traditions in each of these religions and beliefs have undergone changes and developments, and despite the common points or the common essence, according to the traditionalists (al-hikma al-khalida ), they have gradually gone through tremendous differences. The Islamic Sunnah is different from other Sunnahs according to the text of the Holy Quran and authentic traditions. Looking positively at the activities of Western traditionalists, not much fault lies with them because they got acquainted with Sufi sects and different sects in other countries, and they also experienced the mysticism of the Far East and Hinduism. In a way, they reached the unity of religions, and from the angle of art, architecture, and sanctity, they have told stories based on the appearance of the arts. But how can it be accepted that Dr. Seyed Hossein Nasr, an Iranian Muslim, philosopher, and mystic, endorses these strange and incomprehensible claims and is a disciple of the sectarian and creator of the Marymiya Tariqat? The continuation of the trend of traditionalist thoughts and opinions affected the artistic circles and universities of art and architecture in Iran, and we are still dealing with this problem. Criticism of his opinions will open a window to knowing the truth of the art and architecture of the Islamic era of Iran and the world and highlight the superiority of logic and reasoning over emotions.

  Keywords: Tradition, traditionalists, Sacred Art, Islamic tradition
 • Massud Wahdattalab *, Akram Yaghmoori Pages 6-17
  To understand the origin of artistic roles and arrangements, it is essential, in addition to knowing the main tendencies of the human mind, to study the process of form exchange between related arts. This will help to reveal common morphological features and enable logical analysis. It seems that understanding the relationship between the art of head covers, which is used in two different areas and scales of covering and architecture, is no exception to this rule. By comparing the main lines of the surviving works of these two arts, this article seeks to answer the following questions: To what extent are the architectural head covers similar to those used by individuals in a given historical period? What are the similarities between the head covers used during the Ottoman period (16th-19th centuries) and the architectural covers and elements of the Topkapi Palace in Istanbul? The purpose of this research is to show the similarities in forms between the head covers worn during a particular historical period and the architectural covers used in the Topkapi Palace. The aim is to address any confusion regarding the forms of these objects and to show how the practical experiences and aesthetic achievements, influenced by the semi-collective unconscious, are transferred from one art form to another. The research is descriptive-analytical. It draws upon a psychodynamic approach using the library method. The head cover samples were selected from the Ottoman cultural sphere between the 16th and 19th centuries, and the architectural samples were selected from the Topkapi Palace in Istanbul. Based on the research, it has been found that the head cover patterns of the people living in this region during the Ottoman period have at least eight similar patterns with the head covers of decorative components and architectural elements. It seems that habituation to familiar patterns through their presence in the semi-collective unconscious formed the basis for the development of visual preferences and aesthetic biases.
  Keywords: architectural patterns, covering patterns, semi-collective unconscious, anthropomorphism, Topkapi
 • Mohammad Motevalli, Khashayar Ghazizadeh *, Morteza Afshari Pages 18-29
  In ancient civilizations such as Iran and Mesopotamia, an eagle figure can be seen, which has two heads - inclined to the right and left - and with open wings. The continued use of this motif until the Islamic period in Iran and Anatolia made it emerge as a national symbol in the Seljuk period. This motif represents the dominance of the West and the East, and the implied concept of power and kingship. Available sources attribute this motif to the Hittite civilization in the second millennium BC and consider it influenced by Mesopotamian art, while it has a much older history in Iranian art. Today, due to the importance of this motif as an international symbol, as well as the attribution of the background of this motif in the available sources to other civilizations and the concepts hidden in it, the need to investigate and analyze this motif has become more important. The purpose of this research is to find the roots and evolution of the motif of the form and content of the double-headed eagle in the art of ancient Iran until the Seljuk period. Also, identifying the important factors in drawing this motif in Iranian art is another goal of the research, which is done for the first time in Iranian and international sources. This research has been carried out by descriptive-analytical method and by referring to library-documentary sources. The findings showed that this motif was seen for the first time in the 4th millennium BC in Iran and in the pottery of Tal Bakun - a millennium before the Mesopotamian art. The presence of ancient Iranian myths, religions and rituals, popular beliefs about the king, literature, especially the Shahnameh, are among the reasons for the presence of this motif in the pre-Islamic art of Iran and its continuation until the Islamic period.
  Keywords: ancient Iran, Seljuks, Double-headed eagle, Islamic art
 • Afsaneh Ghani *, Bahareh Barati, Mohammad Mehrniya Pages 30-41
  Carpet weaving stands as one of Iran’s most authentic traditional arts. Studying and scrutinizing this art reveals the existence of power structures, sometimes ruthless, hidden behind its beautiful and captivating facade, playing significant roles in its zenith and decline. The region of Chaleshtor, nestled within the precincts of Chaharmahal and Bakhtiari province in the realm of Iranian carpet geography, is replete with discursive occurrences that, only under the auspices of attention to the hypertext, structure, and context, can be subject to analysis; particularly, a group of influential women known as ‘the Bibis’ wielded a remarkably influential role as a microphysic of power in the production of Bibi Baf rugs. Microphysics of power constitutes small currents and minute powers that permeate and reproduce bureaucratic, disciplinary, and psychological forms within smaller, concealed strata of society. During the Qajar era, microphysics of power played a significant role in political and social transformations. The power of Bakhtiari women in Chaleshtor, akin to the power of court women, became the primary factor in creating and producing a distinct genre of carpet in this region, known by the very name of ‘Bibi Baf’ rugs, renowned for their significance. The most notable characteristic of these rugs crafted at the behest of the Bibis was their incorporation of cultural and political transformations along with conceptual and discursive formulations within themselves. Investigating the role of the Bibis as a microphysics structure in Bibi Baf rugs is the subject of this study, aiming to explore and examine the genesis of the Bibis’s micro power by scrutinizing the ongoing political factors in the Bakhtiari women’s power system, subsequently assessing and elucidating the constructive role of Bibi Baf as a power institution in carpet production under study. Hence, the principal research question emerges: How has the power of the Bibis influenced the production of rugs known as Bibi Baf? This inquiry, based on theoretical foundations and Michel Foucault’s notions of power, delves into the transformations of Bibi Baf rugs in the context of power-resistance, power-knowledge, and power-relationship under the Foucauldian power discourse. The contemplative conclusion drawn unveils that the economic, political, and managerial power of the Bibis constituted one of the most influential factors shaping these types of rugs.
  Keywords: Power, Microphysics, the Bibis, Bibi Baf Rugs, Foucault
 • Maedeh Saghi *, Zahra Hossein Abadi Pages 42-51
  Perhaps among the ancient literary works of India, the epics of Ramayana and Mahabharata are more significant and are the main pillars of the country’s epic literature. This epic narrates Rama’s life, the beloved Dasaratha’s son, Kosala land’s king, in exile with his wife Sita. These two paintings are recalled as symbols of purity and happiness in Hindu tradition. Rajasthani artists have depicted a painting of the wedding ceremony of Rama and Sita, which possesses the main characteristics of Hindu art, namely an emphasv is on the symbolic use of colors. This study aims to analyze the symbols and features used in this painting. The study was conducted using a descriptive-analytical method. The painters of the present work used colors to enhance the clarity of the images and have shown special attention to their symbolism. Each color has been used according to its identity, and elements such as building architecture and the arrangement of figures have been precisely positioned in the painting. The decorations and other components presented in this painting have adhered to specific principles for proper composition, guiding the viewer’s eye, and maintaining the positions of the characters. The overall composition of the painting is designed to reflect the customs and traditions of wedding ceremonies in India.
  Keywords: Indian romantic epic, Ramayana, Rama, Sita, Painting
 • Mojgan Aghababaei *, Bahram Ajorloo Pages 52-67

  Socio-cultural ties and similarities among different parts of the Iranian plateau in late prehistory are a primary concern of Iranian archeology. Notwithstanding their differing climates and geographical distances, the northwest and southeast quadrants of the plateau archaeologically exhibit a remarkable degree of homogeneity and similarities in the painted motifs of pottery vessels. The question thus arises: what makes them similar, and what underlying sociocultural factors contribute to the emergence of such similarities despite the geographical dimension and climatic heterogeneity? The authors approach these questions through the hypothesis that despite the theory of the mosaic of ethnicities and climates, which views the climatic heterogeneity and geographical remoteness as obstacles precluding cultural convergence across the Iranian plateau in prehistory, these parallels can indeed be justified by the “Great Oriental Society” theory and Lévi-Strauss’s “cultural structuralism.” The classification of painted motifs underpins the methodology adopted here. The motifs on the pottery from each region were classified — based on their typological description, classification, and relative chronology — and finally compared to pin down and analyze their common attributes. It is noteworthy that neither the archaeological context nor the typology of the form of vessels was addressed here. The similarities between the motifs of the Bronze Age pottery traditions in the northwestern and southeastern Iranian plateau indicate that the “Great Oriental Society” theory of Ravasani can explain cultural integration in the two disparate regions, an observation that can be interpreted by Lévi-Strauss’s structuralism.

  Keywords: Bronze Age, Iranian Plateau, The Theory of Great Oriental Society, The Theory of Prehistoric Iran as a Mosaic of Ethnicities, Climates, Lévi-Strauss’s structuralism
 • Sanaz Asadi, Nadia Maghuly * Pages 68-79
  The art of any nation is deeply rooted in the beliefs, ideology, and mythology of its people, and decoding it requires knowledge of their myths. Mythical criticism is an interdisciplinary approach that deals with the interpretation of a literary work and identifying the sources of myths in that work based on anthropology, psychology, the history of religions, and the history of civilization. Since the Shahnama, The Epic of Kings by Ferdowsi has a profoundly mythological plot line, it’s worthy of archetypical analysis. This research attempts to analyze and interpret the archetype of the Great War in the Epic of Kings based on Northrop Frye’s viewpoint. Thus, the selected illustrations in this essay are analyzed using structuralism. Frye’s view is based on the zeitgeist and draws attention to placing art and literature in the space created by archetypal symbols and the seasonal cycle with a universal classification. For this purpose, first, the theoretical definitions and the way the myths were created are studied. Then, the statistical population is introduced and described. In the following sections of the research study, the analysis will be done using Frye’s approach as the dominant approach. At the end of the research, it turned out that the narrative of The Great War and The Selected illustrations of the Epic of Kings are significantly compatible with Frye’s mythical approach. Frye’s archetypal symbols, which are three types of archetypal, demonic, and analogical imagery, have covered a high percentage of selected illustrations of Shamloo’s Epic of Kings. It can be concluded that mythological and archetypal concepts and themes can be identified in the stages and elements of the illustrations. And these images are the messengers that convey the archetypal symbols and the way concepts and meanings are displayed in different literal and visual stages.
  Keywords: The Shahnama Illustration Method, mythical criticism, the Great War, Shamloo’s Shahnama, Northrop Frye