فهرست مطالب

قضاوت - پیاپی 112 (زمستان 1401)

نشریه قضاوت
پیاپی 112 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی جان نثار کهنه شهری*، نیوشا قهرمانی افشار صفحات 1-24
  مسئولیت به مفهوم اعم در حقوق دلالت بر پاسخگویی شخص در قبال اعمالی دارد که عرفا به وی انتساب داده شده است. هرچند هدف مسئولیت مدنی، التزام شخص به جبران خسارت از متضرر و هدف مسئولیت کیفری، اعمال کیفر بر مرتکب در راستای حفظ و اعاده نظم عمومی جامعه است، لکن بین این دو مفهوم به ظاهر متفاوت اشتراکات موضوعی زیادی وجود دارد. منشا ثبوت مسئولیت مدنی بر ذمه دیگری از حکم قانون گذار نشات می گیرد. لکن برای ثبوت این مسئولیت که بر عهده کسی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرم و یا باعث ورود ضرر و زیان به دیگری شده، نیازمند احراز ارکان و شرایطی است که در قوانین موضوعه اعم از مدنی و جزایی پیش بینی گردیده است. در این مطالعه به تبیین ارکان مسئولیت مدنی سبب و مباشر در جنایت با در نظر داشتن تحولات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی 1392 و بررسی تعارض های موجود بین قوانین مدنی و کیفری در برخی موارد و همچنین به ارائه راهکار جهت برون رفت از این تعارض در جهت شکل گیری رویه قضایی واحد پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، سبب، مباشر، اجتماع سبب و مباشر، قانون گذار
 • محمدرضا اعزازی*، عبدالله هندیانی صفحات 25-50

  پس از وقوع جنایت، اولین اقدام جهت کشف آثار جرم، شروع تحقیقات مقدماتی است. در تحقیقات قضایی جنایات علیه نفس، وظایف گوناگونی جهت شناسایی مجرم و اطلاع از نحوه ارتکاب قتل ضرورت می یابد. گروه بررسی صحنه جرم در این جنایات به موجب ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری عهده دار آشکار ساختن ابعاد معمای قتل است. در این پژوهش که با روش کیفی و کتابخانه ای صورت پذیرفت، تحقیقات به دودسته اصلی پلیسی و قضایی تقسیم شده که حسب فعالیت های مذکور در آیین نامه اجرایی حدود اختیارات و وظایف بررسی صحنه جرم به این امر اشاره می شود که اقدامات صورت گرفته درصحنه جرم صرفا ماهیتی پلیسی دارند و اصولا در راستای وظایف ضابطین است. از سویی دادرس بعضا مطالباتی درباره نحوه وقوع جرم و کیفیت ارتکاب آن دارد که سابقا در گزارش گروه بررسی صحنه جرم ذکر نمی گردید. این گونه تحقیقات قضایی، نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم گیری قضات دادگاه ها دارد که به موجب آیین نامه اجرایی بررسی صحنه جرم می توان از خلال بررسی های صورت گرفته درصحنه جرم و اظهارنظر کارشناسان گروه بررسی صحنه جرم حاصل گردد، بنابراین این نتیجه حاصل می شود که گروه مذکور با بهره گیری از اختیاراتشان هرکدام حسب وظیفه تخصصی خود باید پاسخگوی دو سوال اساسی پیرامون شناسایی قاتل و کیفیت وقوع قتل باشند. بی شک حصول این مهم علاوه بر کمک به اقناع وجدان قاضی برای صدور حکم، موجب حل معضلی به نام اطاله دادرسی نیز می گردد.

  کلیدواژگان: مجرم، قتل عمد، صحنه جرم، ضابطین قضایی، تحقیقات جنایی، اقناع قضایی
 • محمدحسن انشائی* صفحات 51-70

  پول شویی فرآیند پنهان و مخفی کردن ماهیت و منشا غیرقانونی مال حاصل از ارتکاب جرم است، به نحوی که ظاهر قانونی به خود بگیرد. پول شویی یا تطهیر پول، فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. با توجه به اینکه عواید غیرقانونی معمولا به صورت وجه نقد است، لازم است وجه نقد به سیستم مالی ورود نماید و یا از مرزها خارج گردد. در همین راستا بسیاری از کشورها به منظور جلوگیری از پول شویی و قبول وجه نقد از مشتریان در بانک ها، ضوابطی را اجرا نموده اند. از سوی دیگر تحولات چشمگیری که به واسطه ظهور پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در سیستم پولی و بانکی جهانی رخ داده است، چالش جدیدی را در زمینه مقررات و آیین نامه های مبارزه با پول شویی به وجود آورده که این امر نیز به نوبه خود ضرورت بازنگری گسترده در این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در مطالعه حاضر، هدف اصلی شناسایی الگوها و راهکارهایی همسو با این ضرورت است. در این راستا، با بهره گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتب، مقالات و نشریات مرتبط و پس از توضیحاتی در خصوص ماهیت پول الکترونیک، تاثیرات آن بر فرایند مجرمانه پول شویی بحث و بررسی گردید.

  کلیدواژگان: پول شویی، بانکداری الکترونیک، سیستم بانکی، جرائم سازمان یافته
 • علی اکبر فرحزادی، حسین صادقی، مهدی ناصر* صفحات 71-99
  در دنیای کنونی، پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات نیازمند سازوکارهایی در جهت حفظ تمامیت و امنیت اجرای شبکه است. ازجمله اجزای شبکه، اشخاص موضوع داده و داده پیام های مورد تبادل می باشند. در این فرایند مدیران شبکه های تبادل اطلاعات و پردازندگان داده پیام ها که اصطلاحا کنترل کننده و پردازنده نامیده می شوند، دارای وظایفی هستند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به وظایف اشخاص مذکور در زمینه پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات چه خواهد بود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به روش اسنادی بامطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا و تطبیق این مقررات در حقوق ایران، وظایف این اشخاص را در انجام اقدامات مناسب در اجرای صحیح و قانونی پردازش اطلاعات، وظایف در قبال اطلاع رسانی به اشخاص موضوع داده (اخذ رضایت وی جهت پردازش، اعلام دلایل رد درخواست او، رفع محدودیت از پردازش، اقدامات حفاظتی در تبادل فراملی اطلاعات، حقوق موضوع داده، اقدامات صورت گرفته در فرایند پردازش اطلاعات، وجود خطر در پردازش)، سایر کنترل کنندگان و پردازندگان (در اعلام مراتب حذف یا ایجاد محدودیت در پردازش) و مقامات نظارتی (در همکاری و اطلاع رسانی) انجام داده است.
  کلیدواژگان: کنترل کنندگان و پردازندگان، شبکه های تبادل اطلاعات، اشخاص موضوع داده، داده پیام، حقوق اتحادیه اروپا
 • الناز اسماعیلی مند* صفحات 100-119
  تاثیر نیروی پلیس برافزایش یا کاهش ترس از جرم در جامعه، موضوع مهمی است که مطالعات زیادی را به دنبال داشته است. درواقع این مهم یک پدیده جامعه شناختی است که ارتباطات پیچیده ای بافرهنگ و نظام اجتماعی دارد. حضور پلیس در جامعه، به عنوان نماینده اجرای قوانین، تاثیرات گسترده ای بر ترس از جرم و امنیت فردی و اجتماعی دارد. نیروهای پلیس با ایجاد حضور فیزیکی و نظارت بر عملکرد شهروندان، افراد را از ارتکاب جرم بازداشته و ترس از پیش آمده ای ناخواسته را در جامعه افزایش می دهند. این مهم، در مناطقی که از نرخ جرم بالایی برخوردار است، می تواند اطمینان شهروندان را افزایش داده و آنان را از شرایط ناامن فراری دهد. از سوی دیگر، برخی رفتارها و اقدامات نادرست پلیس می تواند ترس از جرم را تشدید کند و به اعتماد عمومی جامعه لطمه وارد نماید. این امر می تواند افراد را در استفاده از حقوق و آزادی های خود به دلیل مداخله ناخواسته پلیس با محدودیت مواجهه کند. درنهایت، تاثیرات پلیس بر ترس از جرم یک عامل پویا، پیچیده و چندوجهی است که نیاز به بررسی گسترده در دسته های مختلف جامعه دارد. درک عمیق از این تاثیرات می تواند به تدوین سیاست ها و راهکارهای بهبود امنیت و پیشگیری و کاهش جرم در جوامع کمک کند. این مطالعه نشان داد که با انجام تحقیقات به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، موجب درک ژرف و گسترده این گونه مسائل می گردد و از طریق این شیوه، می توان به بهبود و تعمیق در سیاست ها و راهکارهای پیشگیری از جرم دست یافت.
  کلیدواژگان: پلیس، ترس، امنیت فردی، ارتکاب جرم، مجازات، پیشگیری _
 • زهرا باقری منفرد*، میلاد شریفی مقدم صفحات 120-142

  عزل و نصب های اداری، تصمیماتی درون سازمانی توام با اثر حقوقی خاصی است و به دلیل داشتن این آثار حقوقی از اقدامات اداری متمایز می گردند. در برخی نظام های حقوقی، اقدامات درون سازمانی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند، مشمول نظارت قضایی نمی گردند. در ایران سازمان اداری و استخدامی کشور یک سازمان دولتی است که وظایف رئیس جمهور در حوزه اداری و استخدامی را بر عهده دارد و رئیس آن معاون رئیس جمهور محسوب می شود. فعالیت مهم این سازمان تدوین قوانین مدیریت خدمات کشوری، تهیه لوایح تشکیلات کلان دولتی و تهیه پیش نویس سیاست ها و مقررات کلی نظام اداری است. در حال حاضر، مقام مورد بحث، دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) که این دانشکده بر اساس قانون و فهرست نمادها و موسسات غیردولتی از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی در وزارت علوم محسوب می شود که ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی با واکنش دولت مواجه شد که سخنگوی دولت ضمن انتقاد از حکم صادره بر این مهم تاکید نمود که قانون و رویه حقوقی بهره گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه دستگاه های مختلف اجرایی و قضایی بوده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا به بررسی دلیل، چرایی و چگونگی انتصاب های اداری به موجب قوانین و مقررات و رویه قضایی محاکم ذیصلاح به موجب مطالعه توصیفی - تحلیلی بپردازد.

  کلیدواژگان: دیوان عدالت اداری، مدیریت خدمات کشوری، ابطال، سازمان اداری و استخدامی کشور
|
 • Ali Jannesar *, Neusha Gahramani Afshar Pages 1-24
  In legal terms, liability in the general sense implies the responsibility of a person for the actions that are traditionally attributed to him. Although the purpose of civil liability is to oblige a person to pay compensation to the victim and the purpose of criminal liability is to impose punishment on the perpetrator in order to maintain and restore public order, there are many thematic similarities between these two seemingly different concepts. The source of proof of civil liability stems from another obligation of the legislature. However, in order to prove this responsibility on someone who directly or indirectly committed a crime or caused damage to another, we will need to meet the principles and conditions that are provided in the relevant laws, both civil and criminal. In this article, to explain the pillars of civil liability for causing and directing crime, taking into account the developments in the Islamic Penal Code of 1392 and examining the conflicts between civil and criminal laws in some cases, and also to provide a way out of this conflict in In order to form a single judicial procedure, it has been discussed.
  Keywords: Civil Liability, Cause, Director, community of cause, director, Islamic Penal Code 2013
 • MohamedReza Ezazi *, Abdollah Hendiani Pages 25-50

  According to Article 130 of the Criminal Procedure Law, the crime scene investigation group is responsible for revealing the dimensions of the murder mystery. In this research, which was carried out with a qualitative and library method, the investigation is divided into two main categories, police and judicial, according to the activities mentioned in the executive regulations on the scope of powers and duties of crime scene investigation, it is pointed out that the actions taken in Crime scenes are purely police in nature and are basically in line with law enforcement duties. On the other hand, the judge sometimes has demands about the manner of the crime and the quality of its commission, which were not previously mentioned in the report of the crime scene investigation team. This type of judicial investigation has a very decisive role in the decision-making of the judges of the courts, which according to the executive regulations of the crime scene investigation can be obtained through the investigations carried out at the crime scene and the opinion of the experts of the crime scene investigation group, so this result is obtained. It is possible that the mentioned group, using their powers, each according to their specialized duties, should answer two basic questions about the identification of the killer and the quality of the murder. Undoubtedly, achieving this goal, in addition to helping to convince the judge's conscience to issue a verdict, also solves the problem of delaying proceedings.

  Keywords: intentional murder, executive code of the crime scene, judicial investigation, identification expert, detective, forensic doctor
 • MohammadHasan Enshaei * Pages 51-70

  Money laundering takes place in a complex operation. Because illegal proceeds are usually in the form of cash, it is necessary to move this cash into the financial system or across borders. The main goal is to obscure the source and nature of the desired wealth. Many countries have implemented rules to prevent money laundering in accepting cash from customers in banks. The significant developments that have occurred due to the emergence of electronic money and electronic banking in the global monetary and banking system have created a new challenge in the field of anti-money laundering regulations and bylaws, which in turn necessitates extensive revision of these measures and measures. has caused. In this article, the main goal is to identify patterns and solutions that are in line with this necessity. In line with this goal, by using the descriptive-analytical method and studying related books, articles and publications, after explaining the nature of electronic money, its effects on the criminal process of money laundering are discussed and investigated.

  Keywords: Money Laundering, prevention, monetary, banking system
 • Aliakbar Farahzadi, Hossein Sadeghi, Mahdi Naser * Pages 71-99
  In today's world, information exchange networks play an essential role in collecting, exchanging, processing, storing and maintaining information, so that these networks can be considered as vital information arteries of countries. Prevention of security violations of information exchange networks requires mechanisms to maintain the integrity and security of network implementation. Among the components of the network are the subjects of the data and the data of the exchanged messages. In this process, managers of information exchange networks and data processors of messages, which are called controllers and processors, have duties. The question that the current research seeks to answer is, what will be the duties of these persons in the field of preventing security violations of information exchange networks? In order to answer the mentioned question, the present research, using a documentary method, by studying the regulations governing the legal system of the European Union and applying these regulations to Iran's laws, the duties of these persons in carrying out appropriate measures in the correct and legal implementation of information processing, duties for informing Data subjects (obtaining his consent for processing, announcing the reasons for rejecting his request, lifting restrictions on processing, protective measures in transnational exchange of information, data subject rights, measures taken in the process of information processing, existence of risk in processing), other controllers and Processors (in announcing the level of removal or restriction in processing) and regulatory authorities (in cooperation and notification) have acted. In the conclusion part, the present research has attempted to provide some policy recommendations, including amending the laws, informing the people, and the licensing mechanism in order to improve the implementation of the processes mentioned in this research in Iran.
  Keywords: Controllers, processors, data exchange networks, data subjects, data, EU law
 • ELNAZ ESMAILIMAND * Pages 100-119
  Today, one of the prominent and important issues in the researches in the field of criminology in different countries of the world is the fear of crime, which according to some people is as important as the crime itself, but the phenomenon of fear of crime is a very complex issue that Its amount and factors may be different in each city or region. Fear of crime is not only a feeling, but a reality that is tied to people's lives and has destructive effects on politics, economy, social life and criminal policy of countries.Fear of crime plays a very important role in the field of crime prevention, so that the United Nations has considered fear of crime as one of the main elements of prevention. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of the police on the fear of crime and ways to prevent it. The components that are in the prevention of crime and fear of crime and are related to the police have been analyzed and a solution has been mentioned for each.
  Keywords: Crime, Police, judiciary, Crime Prevention
 • Zahra Bagheri Monfared *, Milad Sharifimoghadam Pages 120-142

  Administrative appointments are internal decisions with a legal effect and in order to have the legal effect of Administrative actions are differentiated. In some legal systems, internal administrative practices or practices that have a legal effect They are not subject to judicial supervision. The administrative and employment agency of the country is a government agency in Iran. The President is responsible for the duties of the President in the administrative and employment field, and its Chairman is the Deputy The president of Iran is currently the head of the organization with Meysam Latifi Be. The main activity of this organization is the compilation of the Civil Service Management ActCullen is the state and drafting the overall policies of the administrative system. Mr. Meysam Latifi Politician of Iran PhD in Human Resource Management and Associate Professor of Imam Sadiq University The Faculty of Law and List of Symbols and Non-Governmental Institutions including Universities Nonprofit in the Ministry of Science is considered a non-profit that nullifies the ruling of the administrative and administrative board The government has been criticized by the government's spokesman for the ruling, saying the law and Law Procedure Utilization of Faculty Members and Faculties of Azad and Non-governmental Universities In the Event Authorized in executive positions and the solidarity procedure of various executive and judicial systems It is on hand legal action necessary through the Presidential Legal Assistance to protest Judicial Decision of the Administrative Court and its Correction and Awaiting Final Result from the Judiciary Be.

  Keywords: General Staff, Administrative Justice Court, Civil Service Management, Appointment, The Constitution, the Constitution, the State Employment Agency