فهرست مطالب

مطالعات تاریخی جهان اسلام - پیاپی 27 (پاییز 1402)

نشریه مطالعات تاریخی جهان اسلام
پیاپی 27 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمود مهمان نواز*، جعفر نوری، میرعباس حبیبی، کشواد سیاهپور صفحات 7-29
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین تقابلات و تعارضات شیعیان هزاره و عبدالرحمن خان در افغانستان به انجام رسیده است. سیاست-های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عبدالرحمن خان سبب بروز نارضایتی جدی در میان هزاره ها شده بود به گونه ای که دوران حکومت وی را می توان سخت ترین دروان تاریخی شیعیان و قوم هزاره در افغانستان دانست. نارضایتی ها تبدیل به قیام مسلحانه در چند مرحله گردید و به نظر می رسد این قیامها بهانه کافی برای پاکسازی قومی- مذهبی شیعیان هزاره افغانستان را دراختیار امیرعبدالرحمن قرار داده بود. سرکوب شیعیان هزاره به اندازه ای گسترده بود که حتی سبب واکنش دولت قاجار و علمای شیعه در این دوره گردیده است.یافته ها بیانگر آن است که: اختلافات میان هزاره ها و حکومت مرکزی ریشه در چند عامل داشته: تفاوت مذهبی میان هزاره ها و حکومت مرکزی، تعارض منافع عبدالرحمن خان و میرهای هزاره، کوچ اجباری برخی از هزاره ها و پاره ای دیگر از مسائل اجتماعی و اقتصادی، مهمترین عوامل تقابلات و تعارضات میان شیعیان هزاره و امیرعبدالرحمن خان به شمار می روند. روش تحقیق در این پژوهش، تاریخی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است.در نهایت بر پایه ی یافته های حاصل از منابع استنتاج، تبیین و تحلیل به عمل آمده است.
  کلیدواژگان: امیرعبدالرحمن خان، هزاره جات، شیعیان، افغانستان
 • صدیقه قاسم پور، شکرالله خاکرند*، معصومه دهقان صفحات 30-51

  اخلاق حرفه ای با بیان وظایف و مسئولیت های اخلاقی صاحب هر حرفه ای، نقش راهبردی در موفقیت و کاهش موانع بازدارنده یک سازمان دارد. در حکومت های اسلامی، اهمیت اخلاق حرفه ای موجب ایجاد تشکیلات جدیدی گردیده بود. نهاد حسبه، یکی از برجسته ترین تشکیلات رسمی حکومت ها جهت نظارت بر اخلاق و رفتار صاحبان حرف بر اساس قوانین شرع و عرف بوده است. در عصر عباسی، این نهاد از ساختار منسجم تر و از وظایف گسترده تری برخوردار گردید. نظارت بر وظایف اخلاقی صاحبان حرف مرتبط با حوزه تغذیه، یکی از اساسی ترین مسئولیت های محتسبان، متولی این نهاد بوده است. صنف غذایی، از مبانی و مولفه-های اخلاقی متعددی برخوردار بوده است که در خلال مهمترین حسبه نگاری های این عصر، قابل استخراج است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از روش کمی به این سوال پاسخ دهد که بر اساس مهمترین حسبه نگاری-های عصر عباسی، چه مولفه های اخلاقی در صنف غذایی مورد توجه بوده است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که امانتداری، مسئولیت پذیری و اخلاق نیکو مهمترین مولفه های اخلاقی مورد توجه صاحبان این صنف بوده است.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، صنف غذایی، محتسب، عصر عباسی
 • فرمان علی سعیدی*، عبدالوهاب فراتی، ناصر باقری بیدهندی، حسین عبدالمحمدی صفحات 52-76
  شیعیان پاکستان بعداز اهل‏سنت، بیش‏ترین جمعیت این کشور را تشکیل می‏دهند. اما از نظر فرهنگی و اجتماعی همواره مورد بی‏مهری دیگر مذاهب قرار داشته و دارند. با وجود هجمه‏‏‏های بیرونی در محافل داخلی نیز انسجامی برای مواجهه درست با ‏‏‏آن‏ها دیده نمی‏شود و این امر عوامل متعددی دارد؛ یکی از ‏‏‏آن‏ها وجود افکار و جریان‏‏‏های مختلف در درون مذهب شیعه و اختلاف آنان با یکدیگر است؛ از درون نیز دچار مشکلاتی هستند. از جمله ‏‏‏آن‏ها نداشتن یک پایگاه و مرکز علمی و فرهنگی کافی هدایت‏گر است. شیعیان این کشور نسبت به آموزه‏‏‏های دینی یک نظر ندارند؛ بلکه قرائت‏‏‏های گوناگون در میان ‏‏‏آن‏ها دیده می‏شود و نبود یک قرائت و نظر در باره آموزه‏‏‏های دینی، سبب به وجود آمدن جریان‏‏‏های گوناگون مذهبی شده است. به همین جهت دچار انحرافات فکری، عقیدتی و رفتاری شده‏اند. بیش‏ترین انحراف در عرصه‏‏‏های تحلیل و تفسیر اصول اعتقادات، آداب و رسوم، و اغراق در بیان فضائل و مناقب آئمه(ع) است. تاکنون چهار جریان مهم در بین شیعیان پاکستان پدید آمده است. (تاریخچه) و این مساله تاکنون مورد تحقیق و پژوهش قرار نگرفته است. (پیشینه) این‏که چند جریان فکری-مذهبی در بین شیعیان پاکستان وجود دارد، و در کدام عرصه‏‏‏ها باهم اختلاف و مناقشه دارند و مبانی فکری ‏‏‏آن‏ها چیست؟ مساله‏ای است که باید بررسی شود (پرسش) اخباری‏‏‏ها، شیخی‏‏‏ها، جمن‏شاهی‏‏‏ها و اصلاح‏طلبان در این کشور حضور دارند و بیش‏تر مناقشات و درگیری ‏‏‏آن‏ها در عرصه عقیدتی، آداب و رسوم و مناقب اهل‏بیت(ع) است (فرضیه). این نوشتار کوشیده با بررسی تاریخی، شناسایی جریان‏‏‏های فکری در پاکستان، عوامل و عرصه‏‏‏های درگیری و مناقشات ‏‏‏آن‏ها را تبیین کند و جریان همسویی با اهل‏بیت(ع) را مشخص نماید (هدف). برای نیل به این مهم، از روش توصیفی و تحلیلی استفاده کرده است (روش). با توجه به آموزه‏‏‏های شیعی، جریان‏‏‏های اخباری و جمن‏شاهی، راه انحراف را پیش گرفته‏اند و جریان اصلاح طلب راه و روش اهل‏بیت علیهم السلام را انتخاب کرده و لکن روش اصلاحی این جریان نیز جای تامل است. (یافته)
  کلیدواژگان: پاکستان، جریان، شیخیه، جمن‏ شاهی، اصلاح‏ طلبان
 • حسین عبدلی، مهدی گلجان*، فرشته سادات اتفاق فر صفحات 77-98
  در پی فتوحات خلفای نخستین و ورود اسلام به فلات ایران، رد پای همه مذاهب اسلامی ازجمله تشیع در سراسر ایران و ازجمله خراسان بزرگ مشاهده می شود؛ اما از اواسط قرن دوم هجری به بعد، تشیع در خراسان موقعیت بهتری یافت. تحقیق پیش رو درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیین تشیع چگونه به نواحی شرقی خراسان رفته و در در آنجا گسترش یافت و هر یک از مولفه های سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی، چه سهمی در این رویداد داشتند؟ (سوال) دوری از مرکز خلافت، نارضایتی از حکام، گرایش های صوفیانه و وجود مقابر و مزارات متعدد، زمینه های پیدایش و گسترش تشیع در سراسر خراسان بزرگ را فراهم کرد. (فرضیه) در این مقاله مهم ترین عوامل پیدایی و گسترش آیین تشیع و آثار بلندمدت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن در شرق خراسان بررسی شده است. (هدف) روش تحقیق، تاریخی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است. (روش) بیان سیر تحول و تطور عقاید صوفی شیعی در قرون میانه و تبدیل آن به باورهای شیعه امامی تا آستانه عصر صفوی از دستاوردهای این پژوهش است. (یافته)
  کلیدواژگان: اسلام، تصوف، تشیع، خراسان، هزاره جات
 • علی اکبر عالمیان* صفحات 99-124

  گروه های مرجع به عنوان سرمایه های اجتماعی یک جامعه، نقش فراوانی در انحطاط و رشد جوامع و سقوط و تقویت حکومت ها دارند. از سویی دیگر باید دانست که حکومت ها نوعا در پی کسب مشروعیت و تقویت خود با استخدام گروه های مرجع به عنوان سرمایه اجتماعی خود هستند. این تحقیق در پی تبیین نقش این گروه ها و مشخصا نقش عناصر فرهنگی این گروه ها در تقویت حکومت امویان است. نتیجه این پژوهش این است که عناصر فرهنگی گروه های مرجع، مثل فقیهان، محدثان و شاعران در تقویت حکومت امویان، چه به صورت مشروعیت بخشی و چه تقویت سیاسی، روحی و روانی نقش زیادی داشتند. از حیث روشی نیز روش پردازش داده ها در این پژوهش، توصیفی_ تحلیلی و تحلیل محتواست.

  کلیدواژگان: گروه های مرجع، امویان، عناصر فرهنگی، نخبگان، سرمایه اجتماعی، تقویت، حکومت
 • رضا دریکوندی*، سید ابوالقاسم فروزانی صفحات 125-148
  حاکمیت همزمان اندیشه های ملک‏داری اسلامی- ایرانی و سنت های اجتماعی ترکان در عرصه سیاسی ایران عصر سلجوقی، شرایطی را به وجود آورد که در کنار حکومت متمرکزی که توسط این خاندان پایه گذاری شد، به تدریج دودمان های اتابکی نیز در گستره قلمرو سلجوقیان شکل گرفت. اتابکان زنگی موصل و شام (521 - 619 ق) از جمله زودپاترین این دودمان ها بود که در سال 521 ق توسط عمادالدین زنگی (521 - 541 ق) در سرزمین جزیره و شام تاسیس شد. در چنین ساختار سیاسی ضرورت برقراری مناسباتی میان حکومت مرکزی و دودمان های اتابکی که تحت نظر سلاطین سلجوقی به صورت نیمه مستقل به حیات خویش ادامه می دادند، به وجود آمد. در دوره 69 ساله همزمانی میان حکومت سلجوقیان عراق و اتابکان زنگی، مناسباتی میان طرفین شکل گرفت که غالبا جنبه سیاسی داشت. پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای عوامل موثر بر شکل گیری این مناسبات و شیوه تاثیرگذاری این عوامل بر روابط دو حکومت را مورد بررسی قرار دهد. یافته ها نشان می دهد که عواملی همچون خلافت عباسی، جنگ های صلیبی و منازعات جانشینی سلجوقیان عراق موجب شکل گیری مناسبات میان سلجوقیان عراق و اتابکان زنگی شده بود. این عوامل  موجبات تحول در مناسبات دو حکومت از مرحله واگرایی به همگرایی و بالعکس را فراهم آورده بود.
  کلیدواژگان: اتابکان زنگی، جنگ های صلیبی، عمادالدین زنگی، خلافت عباسی، همگرایی و واگرایی
|
 • Jafar Nouri, Mirabbas Habibi, Keshvad Siahpour Pages 7-29
  The present research has been carried out with the aim of investigating and explaining the confrontations and conflicts of Hazara Shiites and Abdur Rahman Khan in Afghanistan. Abdul Rahman Khan's cultural, economical and political policies had caused serious dissatisfaction among the Hazaras; In such a way that the period of his rule can be considered as the most difficult period in the history of Shiites and Hazara people in Afghanistan. Dissatisfaction turned into an armed uprising in several stages, and it seems that these uprisings provided a sufficient excuse for the ethnic-religious cleansing of Hazara Shiites of Afghanistan at the disposal of Amir Abdul Rahman. The repression of Hazara Shiites was so widespread that it even caused the Qajar government and Shiite scholars to react in this period. The findings show that: the differences between the Hazaras and the central government are rooted in several factors: the religious difference between the Hazaras and the central government, the conflict of interests between Abdul Rahman Khan and the Hazara Mirs, the forced migration of some Hazaras and Another of the social and economical issues are the most important factors of confrontations and conflicts between Hazara Shiites and Amir Abdul Rahman Khan. The method in this research is historical-analytical and information collection is done by library method. Finally, based on the findings from the sources, inference, explanation and analysis have been made.
  Keywords: Amir Abdul Rahman Khan, Hazarajat, Shiites, Afghanistan
 • Sedigheh Ghasempoor, Shokrolah Khakrand *, Masome Dehghan Pages 30-51

  Professional ethics, by stating the moral duties and responsibilities of every profession, has a strategic role in the success and reduction of the hindering obstacles of an organization. In Islamic governments, the importance of professional ethics had led to the creation of new organizations. Hasbeh Institution has been one of the most prominent official organizations of governments to monitor the ethics and behavior of profession owners based on Sharia and customary laws. In the Abbasid era, this institution had a more coherent structure and broader tasks. Monitoring the ethical duties of those who have professions related to the field of nutrition is one of the most basic responsibilities of the trustees of this institution. The food industry has had many foundations and ethical components that can be extracted during the most important Hasbeh Writings of this era. This research tries to answer the question using a quantitative method, based on the most important censuses of the Abbasid era, what ethical components were considered in the food sector? The results of the research show that trustworthiness, responsibility and good morals are the most important ethical components of the owners of this trade.

  Keywords: professional ethics, food class, accountant, Abbasid era
 • Farmanali Saeadi *, Abdul Wahab Forati, Nasser Bagheri Bidhendi, Hosein Abdolmohammadi Pages 52-76
  After Sunnis, the Shiites of Pakistan constitute the largest population of this country. But from the cultural and social point of view, they have always been neglected by other religions. Despite the external attacks, there is no coherence in the internal circles to deal with them properly, and this has several factors; One of them is the existence of different thoughts and currents within the Shia religion and their differences with each other; They also have problems from the inside. Among them, not having a sufficient scientific and cultural base and center is a guide. The Shiites of this country do not have the same opinion regarding religious teachings; Rather, different readings can be seen among them, and the lack of a reading and opinion about religious teachings has caused the emergence of various religious currents. For this reason, they have suffered intellectual, ideological and behavioral deviations. The biggest deviation is in the areas of analysis and interpretation of the principles of beliefs, customs, and exaggeration in the expression of the virtues of Imam (a.s.). So far, four important currents have emerged among the Shiites of Pakistan. (History) and this issue has not been researched so far. (Background) How many religious-intellectual currents exist among the Shiites of Pakistan, and in which areas do they have differences and conflicts, and what are their intellectual foundations? It is an issue that should be investigated (question) Akhbaris, Sheikhis, Jamanshahis and reformists are present in this country and most of its disputes and conflicts is in the field of belief, customs and rituals of Ahl al-Bayt (a.s.) (hypothesis). This article tries to identify the currents of thought in Pakistan, explain the factors and areas of their conflicts and disputes, and identify the trend of alignment with the Ahl al-Bayt (A.S.). Target). To achieve this goal, it used descriptive and analytical method (method). According to Shia teachings, Akhbari and Jamanshahi currents have taken the path of deviation and the reformist current has chosen the way and method of Ahl al-Bayt, peace be upon them, but the reformation method of this current is also is a matter of reflection. (Found)
  Keywords: Pakistan, current, Sheikhiya, Jamanshahi, reformers
 • Hossein Abdoli, Mehdi Goljan *, Fereshteh Sadat Etefaghfar Pages 77-98
  Following the conquests of the first caliphs and the introduction of Islam to the plateau of Iran, the footprints of all Islamic religions, including Shiism, can be seen throughout Iran, including Great Khorasan; But from the middle of the second century of Hijri onwards, Shiism gained a better position in Khorasan. The upcoming research aims to answer the question of how Shiism went to the eastern regions of Khorasan (especially the Hazarejat region) and spread there, and what was the contribution of each of the political, cultural and geographical components in this event? Distance from the center of the caliphate, dissatisfaction with the rulers, Sufi tendencies and the existence of numerous tombs provided the grounds for the emergence and expansion of Shiism throughout Greater Khorasan. In this article, the most important factors of the emergence and spread of Shiism and its long-term political, social and cultural effects in East Khorasan have been investigated. The research method is historical and descriptive-analytical. One of the achievements of this research is to express the course of transformation and development of Shia Sufi beliefs in the Middle Ages and its transformation into Imami Shia beliefs until the threshold of the Safavid era.
  Keywords: İslam, Sufism, Shiism, Khorasan, Hazarajat
 • Ali Al-Akbar Alamiyan * Pages 99-124

  Reference groups as the social capital of a society have a great role in the decline and growth of societies and the fall and strengthening of governments. On the other hand, it should be noted that governments typically seek to gain legitimacy and strengthen themselves by employing reference groups as their social capital, and this study seeks to explain the role of these groups and specifically the role of cultural elements in strengthening Umayyad rule. The result of this research is that the cultural elements of reference groups such as jurists, narrators and poets played a great role in strengthening the Umayyad rule, both in terms of legitimacy and political, spiritual and psychological strengthening. In terms of method, the data processing method in this research is descriptive-analytical and content analysis..

  Keywords: Reference groups, Umayyads, jurists, scholars, elites, social capital, strengthening, government
 • Reza Derikvandy *, Seyed Abolqasem Foroozani Pages 125-148
  The simultaneous rule of Islamic-Iranian property ideas and the social traditions of the Turks in the political arena of Seljuk era Iran created a situation in which, along with the centralized government established by this dynasty, the Atabaki dynasties also gradually It was formed in the territory of the Seljuks. Atabkan Zangi of Mosul and Sham (521-619 AH) was one of the earliest of these dynasties, which was founded in 521 AH by Imad al-Din Zangi (521-541 AH) in the land of Jazeera and Sham. In such a political structure, it became necessary to establish relations between the central government and the Atabak dynasties that continued to live semi-independently under the supervision of the Seljuk sultans. During the 69-year period of concurrence between the Iraqi Seljuq government and Atabakan Zangi, relations between the parties were formed, which were mostly political in nature. The current research tries to investigate the factors influencing the formation of these relations and the way these factors affect the relations between the two governments by using the descriptive-analytical method and using library resources. The findings show that factors such as the Abbasid caliphate, the Crusades, and the succession disputes of the Iraqi Seljuqs caused the formation of relations between the Iraqi Seljuks and Atabakan Zangi. These factors had caused the transformation in the relations between the two governments from the stage of divergence to convergence and vice versa.
  Keywords: Atabakan Zangi, Crusades, Imad al-Din Zangi, Abbasid caliphate, convergence, divergence