فهرست مطالب

نشریه پژوهش های کشاورزی و محیط زیست پایدار
سال سوم شماره 1 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سحر صباحی، *مهتاب قنبرنژاد، یلدا نظری خوراسکانی، زهرا اسدی صفحات 1-10

  پیشرفت در فناوری نانو در دهه گذشته، فرصت های زیادی برای بررسی اثرات بیولوژیکی از جمله اثرات آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی نانو ذرات ایجاد کرده است. هدف این مطالعه بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی نانو ذرات بود.

  روش بررسی

  این تحقیق به روش مروری با استفاده از واژگان کلیدی Nanoparticle، Antioxidant وAnti Bacterial با مروری بر مقالات موجود در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، Scopus و Elsevier در مدت زمان یکسال صورت گرفت.

  نتیجه گیری

  همه نانو ذرات نقره، کروکومین، تیتانیوم اکساید، کیتوزان، زینک اکساید خواص آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی مناسبی از خود نشان داده اند. به منظور بررسی اثر هر کدام از این نانو ذرات برای بهزیستی انسان، بهبود وضعیت محیط زیست و ارتقاء سلامت غذا مطالعات بیشتری برای روشن شدن جنبه های مختلف کاربرد آنها پیشنهاد میگردد.

  کلیدواژگان: نانو ذرات، آنتی اکسیدان، آنتی باکتریال
 • سمیرا عسگری* صفحات 11-13

  هدف از این مقاله استخراج و تعیین راندمان صمغ حاصل از ریشه گیاه بابا آدم خوئی بوده است. این گونه مانند سایر گونه های بابا آدم حاوی مقدار قابل توجهی پلی ساکارید می باشد. مراحل حدف مواد مزاحم از جمله چربی، رنگ، پروتئین و آب آزاد انجام شد و صمغ پلی ساکاریدی در نهایت به وسیله اتانل 96 درصد ترسیب داده شد. راندمان استخراج 36 گرم بود.

  کلیدواژگان: بابا آدم خوئی، صمغ، راندمان، پلی ساکارید
 • بهناز پایدارمنفرد* صفحات 14-19

  وجود آلاینده های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی در هر مرحله از زنجیره غذایی ممکن است تهدیدی برای مصرف کننده باشد. صنعت غذا تحت تاثیر شتاب فناوری نانو، کاربردهای خلاقانه و پیشرفت مداوم آن قرار گرفته است. در واقع نانوتکنولوژی مرز جدیدی در تبدیل بخش کشاورزی و غذای متعارف به شکلی نوظهور برای توسعه صنایع غذایی بوجود آروده اس . نوآوری ها در نانوغذاها، نانوحسگرها، بسته بندی نانو، نانوکودها و نانو آفت کش ها از پیشرفت های مهم اخیر علم و فناوری نانو هستند. این مطالعه با هدف تاثیر کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت غذا انجام شد.

  کلیدواژگان: بسته بندی، نانو تکنولوژی، نانو ذرات، نگهداری مواد غذایی
 • عاطفه ناصری*، سمیه نیک نیا صفحات 20-29

  خشک کردن پاششی نانویی فناوری جدیدی است که سنتز پودرهای نانومقیاس از محلول ها، نانوامولسیون ها و نانوسوسپانسیون ها با کمترین حجم را با بیشترین راندمان و کمترین میزان اتلاف امکان پذیر می کند. این فناوری اولین بار توسط شرکت BUCHI معرفی و در صنایع دارویی، مواد غذایی و علم مواد به کار گرفته شد. در واقع خشک کردن پاششی نانو فرآیندی برای تبدیل مواد مایع به پودر زیر میکرون خشک است. مواد غذایی زیست فعال (به عنوان مثال ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها، روغن ها، عصاره های گیاهی، مواد معدنی، اسیدهای آمینه، پپتیدها، آنزیم ها) باعث محافظت، اطمینان از ثبات، افزایش ماندگاری و آزادسازی کنترل شده می شوند.

  کلیدواژگان: خشک کردن پاششی نانو، فناوری، نانوامولسیون ها
 • مرجان بازدار*، محمد باقری صفحات 30-40

  در سال های اخیر، ریزجلبک ها به عنوان منابع غذایی ارزشمند در سراسر جهان شناخته شده اند تا جایی که از آنها به عنوان برترین ماده غذایی یاد می شود. ارزش غذایی برجسته و مقادیر بالای ترکیبات زیست فعال ریزجلبک ها در مطالعات متعددی ارزیابی شده است که به واسطه وجود پروتئین ها، چربی ها، املاح، ویتامین ها و ترکیبات آنتی اکسیدانی است. ریزجلبک ها منبع بالقوه ای از زیست توده به منظور تولید مواد غذایی، دارویی، صنعتی و انرژی زیستی بوده و به واسطه متابولیت های اولیه و ثانویه تولیدی، در صنایع صنایع غذایی کاربردهای فراوانی دارند. اسپیرولینا پلاتنسیس یک ریزجلبک سبز آبی فتوسنتر کننده چندسلولی، مارپیچ و رشته ای است. از آنجایی که مشابه گیاهان عالی دارای کلروفیل است، گیاه شناسان آن را به عنوان یک ریزجلبک متعلق به شاخه سیانوباکتریاسه معرفی می کنند، اما از نظر باکتری شناسان، یک باکتری با ساختار پروکاریوت است. در حالت کلی، این ریزجلبک متعلق به رده (طبقه) سیانوفیسه آ، راسته اوسیلاتوریالس، جنس اسپیرولینا، گونه پلاتنسیس و خانواده اسیلاتوریاسه است.

  کلیدواژگان: ماده غذایی، ریزجلبک، اسپیرولینا پلاتنسیس، زیست فعال
 • فاطره کریمی، حمیدرضا نجفی، ابوالفضل خادمی جلگه نژاد صفحات 41-49

  به منظور بررسی تاثیر کاربرد بیوچار غنی شده با روی بر قابلیت جذب فسفر و پتاسیم ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه تکرار در گلخانه پژوهشی آموزشکده کشاورزی پسرانه ساری انجام شد. تیمارها شامل خاک شاهد، بیوچار کاه و کلش برنج در دو سطح (1 و2 درصد)، بیوچار کاه و کلش برنج غنی شده در دو سطح (1 و 2 درصد) بود. نتایج نشان داد که کاربرد تیمار 2 درصد بیوچار غنی شده بیشترین غلظت فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک را به ترتیب به میزان 21/20 و 470 میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با تیمار شاهد به خود اختصاص داد. همچنین بیوچار غنی شده در مقایسه با بیوچار غنی نشده بیشترین تاثیر را بر میزان غلظت فسفر و پتاسیم ریشه و اندام هوایی ذرت داشته است.

  کلیدواژگان: بیوچار غنی شده، پتاسیم، فسفر، کاه و کلش برنج، ذرت
 • اولدوز بخشی راد*، علی رضا واعظی صفحات 50-55

  استفاده از مدل های برآورد رواناب در حوزه های آبخیز فاقد ایستگاه هیدرومتری اجتناب ناپذیر است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کارایی مدل SWAT در براورد رواناب در حوزه آبخیز قلعه چای طی دوره 30 ساله انجام گرفت. داده ها از ایستگاه های داخل حوضه اخذ شد. بر اساس نتایج مقادیر جریان مشاهده ای ماهانه در دوره 30 ساله از 01/0 تا 67/6 مترمکعب بر ثانیه متغیر بود و مقادیر براوردی بین 1/0 تا 5/7 مترمکعب بر ثانیه به دست آمد و مدل با میانگین خطای مطلق 17/0 و ضریب نش-ساتکلیف 92 % کارایی قابل قبولی برای شبیه سازی رواناب در این حوضه را دارد.

  کلیدواژگان: تحلیل حساسیت، شبیه سازی رواناب، فرسایش خاک، مدیریت حوزه های آبخیز
 • فرشاد حبیبی* صفحات 56-62

  در این مقاله در خصوص استفاده از فن آوری هوش مصنوعی درکشاورزی ومدیریت علفهای هرز بحث کنیم .شایان ذکراست راه کارهای ذکر شده در ذیر فقط با استفاده از تجربه و برداشتهای کمی است که با توجه به مطالعات انجام گرفته در مورد((هوش مصنوعی و فن آوری دیتا)) وهمچنین شناختی که از رشته کشاورزی داریم به رشته تحریر درآمده است. دروحله اول اولین کاری که باید صورت گیرد تربیت نیروی کار با سواد ومطلع به دانش روزدنیا است تا کارهایی نسبت به علوم کشاورزی بالا رود . برای داشتن نیروی کار آگاه که توانایی به کار گیری رایانه را داشته باشد چاره ای جزء انجام خدمات آموزشی حتی المقد ور رایگان نیست، تابتوانند به راحتی از اطلاعلات گفته شده استفاده کنند. گام دوم ایجاد یک شبکه اطلاع رسانی دقیق و سریع و قابل دسترسی است که در قسمت های مورد مقاله در مورد پیش نیازها و روش های استفاده در زمینه هوش مصنوعی در یکی از حوزه های رشته کشاورزی بحث خواهد شد . شایان ذکر است استفاده از فن آوری هوش مصنوعی در این حوزه نیازمند کار گروهی در حوزه های مختلف علوم و شناخت دقیق اجزا و فرایندهای استفاده از این دانش نوین می باشد. مبارزه هدفمند با علفهای هرز یکی از اهداف اصلی در کشاورزی دقیق میباشد.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، تکنیک VR و مبارزه با علف هرز
 • شهرک واتگر* صفحات 63-71

  محصولات نانوایی و فرآورده های قنادی مانند کیک و کلوچه می توانند به عنوان محصولات مهم جهت بهبود عملکرد با ترکیبات با ارزش تغذیه ای بالا نظیر پروتئین باشند. کیک یکی از میان وعده های پرمصرف در میان اقشار مختلف جامعه به شمار می رود. روغن و تخم مرغ از اجزای ضروری در فرمولاسیون کیک روغنی هستند و حذف کامل این ترکیبات به دلیل ویژگی های عملکردی آنها امکان پذیر نیست. در این پژوهش ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و نگهداری کیک روغنی حاصل از جایگزینی سفیده تخم مرغ با سطوح مختلف کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC) مورد ارزیابی قرار گرفت. WPC در سه سطح 25، 50 و 75 درصد ، در فرمولاسیون کیک روغنی جایگزین گردید. نتایج نشان دهنده آن بود که سطوح مختلف جایگزینی WPC کلیه خصوصیات را تحت تاثیر قرار داد، به طوری که با افزایش نسبت جایگزینی مقدار پارامترهای PH، رطوبت، AW، کاهش یافته و امتیاز پارامترهای حجم، رنگ، پذیرش خواص حسی افزایش یافته است. در حالت کلی جایگزینی در سطوح 25 و 50 درصد به نمونه شاهد نزدیک تر بوده و مورد پذیرش قرار گرفت.

  کلیدواژگان: کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC)، کیک، تخم مرغ، کلسترول