فهرست مطالب

نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز
سال سیزدهم شماره 1 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد شیبانی*، سلمان آذر سینا، آروین نجفی، محمدسجاد میر حسینی، الهام السادات سید قاسمی، محدثه راستگو، یوسف خانی صفحات 1-8
  زمینه و اهداف

  به طور معمول بیماران دارای شکستگی های فمور از جمله پری تروکانتریک دارای کوموربیدیتی های همراه هستند که موجب افزایش مدت بستری، افزایش میزان عوارض و افزایش مورتالیتی می شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین متوسط مدت زمان بین بستری و زمان جراحی و ترخیص بیماران بالای 60 سال دارای شکستگی پری تروکانتریک در بیمارستان شهید مدنی در سال 1401 بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی می باشد. اطلاعات دموگرافیک، بیماری های زمینه ای BMI,، مدت زمان بین بستری و جراحی، جراحی و ترخیص و بستری و ترخیص جمع آوری شد .بررسی ارتباط بین فاکتور های پروگنوستیک و مدت زمان بستری انجام شد و سطح معنی داری p value کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. 

  یافته ها

  مجموعا 250 بیمار (114 زن و 136 مرد) با میانگین سنی 98/0± 6/75سال وارد مطالعه شدند . میانگین مدت زمان بین بستری و جراحی ،8/23± 7/60 ساعت، مدت بین جراحی و ترخیص 4/24± 3/63 ساعت و مدت زمان بین بستری و ترخیص 9/35±1/124 ساعت بود .در جنسیت مونث، سن بالای 75 سال و ابتلا به دیابت، بیماری قلبی عروقی،پرفشاری خون و بیماری تنفسی مدت زمان بین بستری و جراحی به طور معناداری بالاتر بود. در جنسیت مونث، سن بالای 75 سال، افزایش BMI و ابتلا به دیابت و بیماری تنفسی مدت زمان بین جراحی و ترخیص به طور معناداری بالاتر بود. به طور کلی افزایش مدت زمان بین بستری و ترخیص با جنسیت مونث، سن بالای 75 سال، افزایش BMI و ابتلا به دیابت، بیماری قلبی عروقی، پرفشاری خون و بیماری تنفسی به طور معناداری در ارتباط بود .

  نتیجه گیری

  انجام این مطالعه موجب شناسایی ریسک فاکتور های قابل تعدیل در بیماران شد تا از این طریق بتوان با کاهش عوارض شکستگی و جراحی و همچنین کاهش مدت زمان بستری بیماران باعث افزایش شانس بهبودی و برگشت سریعتر آن ها به زندگی روزمره شد.

  کلیدواژگان: شکستگی پری تروکانتریک، پیش آگهی، مدت بستری
 • سلمان آذرسینا، آروین نجفی*، محمدسجاد میر حسینی، شهروز یزدانی، محمد شیبانی، یوسف خانی، مهران بهرامیان، آرش بنی عامریان صفحات 9-18
  مقدمه و هدف

  با افزایش سن جمعیت، شکستگی لگن در افراد مسن به یک نگرانی پزشکی و اجتماعی رو به رشد تبدیل شده است.اینکه آیا جراحی زودهنگام اینگونه بیماران مفید است یا خیر، یک بحث طولانی مدت و یک نگرانی بالینی همیشگی در مدیریت بیماران مبتلا به شکستگی لگن است. آنچه ضروری بنظر می رسد بررسی دستورالعمل های  نحوه برخورد با اینگونه بیماران در سیستم های مختلف مراقبت های بهداشتی است.  لذا این مطالعه، با هدف بررسی عوامل موثر بر تاخیر در جراحی و افزایش مرگ ومیر یک ماهه بیماران دچار شکستگی پروگزیمال فمور در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان  شهید  مدنی البرز درطی های 1400-1399 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت مقطعی تحلیلی طی سالهای 1400-1399  بر روی 126 بیمار در  بیمارستان شهید مدنی شهر کرج صورت گرفت. بیماران به شش گروه از نظر زمان طول کشیده تا جراحی (کمتر از 24 ساعت تا بیش از 120 ساعت) تقسیم شدند. پس از آن با تماس تلفنی و بررسی پرونده بیماران در درمانگاه مرگ و میر و علت آن در یک ماه بعد از جراحی مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از فرم های از پیش طراحی شده و اطلاعات ثبت شده در پرونده بیماران و نیز استفاده از دستگاه و اپراتور یکسان برای هر یک از بیماران جمع آوری شد.

  یافته ها

  از بین 126 بیمار وارد شده به مطالعه (81/74 %) 103 نفر زن و (18/26%) 13 نفر مرد بودند. 4 بیمار (2/5٪) تحت عمل جراحی فوری قرار گرفتند. 17 نفر (13/8 %) در عرض 24 ساعت پس از پذیرش و 82 نفر (64/9%) بیش از 48 ساعت پس از پذیرش جراحی شدند. نتایج نشان داد که میزان مرگ و میر با تاخیر بیش از 120 ساعت به شکل معناداری افزایش پیدا می کند. عدم وجود اتاق عمل در دسترس برای جراحی برنامه ریزی شده (60/3 %) شایع ترین علت تاخیر جراحی بود. سن بالاتر، زوال عقل و نیاز به کمک در فعالیت های زندگی روزمره قبل از شکستگی نیز با نرخ بالاتری از عوارض پزشکی همراه بود.

  نتیجه گیری

  به طور خلاصه، مطالعه ما نشان داد که تاخیرهای بسیار طولانی مدت اقامت بیمار را در بیمارستان افزایش می دهد و در نتیجه ممکن است خطر مرگ و میر و برخی از عوارض پزشکی نیز افزایش پیدا کند.

  کلیدواژگان: شکستگی پروگزیمال فمور، تاخیر در جراحی، عوارض بعد از جراحی
 • محمدرضا مقصودی*، فاطمه سادات مهدوی صفحات 19-24

  مقدمه:

   دیسفاژی یا مشکل در بلع به معنای تلاش بیشتر برای انتقال جامدات یا مایعات از اوروفارنکس به معده است. دیسفاژی به دو نوع دیسفاژی اوروفارنکس و مری طبقه بندی می شود. آنها می توانند ناشی از انسدادهای مکانیکی یا اختلالات حرکتی عصبی عضلانی باشند 1. دیسفاژی مواد جامد که به تدریج در حال بدتر شدن به مایعات است، نشان دهنده یک اختلال مکانیکی است که می تواند ناشی از ضایعات درونی یا فشارهای بیرونی مانند تومورهای مدیاستن و ساختارهای عروقی باشد 2. شیوع بالاتر دیسفاژی در سالمندان در مطالعات اپیدمیولوژیک مشاهده شده و به یک مشکل بزرگ مراقبت های بهداشتی تبدیل شده است. به نظر می رسد که دیسفاژی در سالمندان بیشتر ناشی از یک بیماری زمینه ای دیگر است تا تغییرات مربوط به سن در عملکرد بلع 3. Dysphagia Lusoria اصطلاحی است که به مشکل در بلع ناشی از ناهنجاری های عروقی اشاره می کند و شایع ترین علت آن ناهنجاری شریان زیر ترقوه راست است 4. با این حال، دیسفاژی تدریجی پیشرونده ناشی از آنوریسم آئورت به ندرت گزارش می شود 5، 6.در اینجا مورد یک بیمار مرد 66 ساله که با دیسفاژی پیشرونده به عنوان علامت اصلی به پزشکان مختلف مراجعه کرده بود گزارش می کنیم. او تحت بررسی های متعدد قرار گرفت و اتفاقا به آنوریسم آئورت مبتلا بود.

  کلیدواژگان: آنوریسم آئورت، دیسفاژی
 • جواد زبرجدی باقرپور، محمدهادی بحری، رامین بزرگمهر، مجتبی احمدی نژاد، سامان شیخی، لیلا حاجی مقصودی، هاله پاک، علی سلطانیان* صفحات 25-31

  سه سال پس از اعلام بیماری کروناویروس 2019 (COVID-19) به عنوان یک همه گیری، بررسی علائم و نشانه های آن در سیستم های مختلف بدن همچنان ادامه دارد . این تظاهرات بالینی هم در سطح حاد و هم در سطح عوارض قابل بررسی است. در داخل سیستم تنفسی ، رایج ترین تظاهر ذات الریه بوده است که اغلب به صورت دو طرفه مشخص می شود و محیط ریه را درگیر می کند، به سمت مرکز ریه می آید که غالبا با لکوپنی و لنفوپنی نیز همراهی دارد1 . موارد متعددی از بروز پنوموتوراکس خود به خودی در زمینه کووید 19 گزارش شده است . این مطالعه بر آن است تا با مروری بر مطالعات گذشته که غالبا گزارشات موردی از بروز پنوموتوراکس خود به خودی می باشند اطلاعات جامع تری در این باب ارائه نماید .

  کلیدواژگان: کرونا ویروس، پنوموتوراکس
 • امیر پویا زنجانی، مهدی رضایی*، شهرام صمدی، امید نبویان، سید علی امامی میبدی، علی کرد والش آباد صفحات 32-42
  مقدمه

  هدف اصلی مطالعه فعلی بررسی میزان تاثیر دوزهای 100 و 200 میلی گرمی ترامادول ادجوانت پری نورال در بلوک اینتراسکالن توسط بوپی واکایین بر میزان بی دردی پس از اعمال جراحی آرتروسکوپیک شانه می باشد. در مطالعه تصادفی شده دوسویه کور ما شصت بیمار واجد صلاحیت بصورت پشت سر هم با آ اس آ کلاس یک و دو وارد مطالعه شده اند.

  روش کار

  قبل از انجام بلوک اینتراسکالن بیماران با دو میلیگرم میدازولام وریدی تحت سداسیون قرار می گرفتند و سپس بیماران بصورت تصادفی کاندیدای دریافت یکی از سه نوع ترکیب موجود جهت انجام بلوک اینتراسکالن می شدند. هر گروه مطالعه شامل بیست بیمار بوده ، در گروه اول که به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد، سی میلی لیتر از محلول بوپی واکایین بیست و پنج صدم درصد جهت انجام بلوک اینتراسکالن استفاده شد . جهت انجام بلوک اینتراسکالن در بیماران گروه دوم و سوم ترامادول پری نورال ادجوانت بترتیب با دوزهای صد و دویست میلی گرم به ترکیب بوپی واکایین بیست و پنج صدم درصد با حجم کلی سی میلی لیتر افزوده شد و در نهایت میزان درد و سدیشن بیمار در بازه های زمانی مشخص و میزان تجویز مسکن مخدری به بیمار و عوارض مرتبط طی بیست و چهار ساعت اول پس از انجام بلوک اینتراسکالن ثبت شد.

  نتایج

  میزان میانگین مدت زمان بی دردی پس از عمل جراحی بصورت معنی داری بین گروه های اول دوم و سوم متفاوت ومیانگین این زمان با افزایش میزان ترامادول ادجوانت مرتبط بوده است. همچنین تفاوت معنی داری در میزان مصرف کلی مورفین در طی بیست و چهار ساعت اول پس از انجام  توسط گروه سوم با گروه های اول و دوم مطالعه وجود داشت و این میزان واضحا در گروه سوم در مقایسه با گروه اول و دوم کمتر بوده است.

  کلیدواژگان: بلوک اینتراسکالن، ترامادول، آرتروسکوپی شانه
 • رضا علیزاده کاشانی، سواک حاتمیان، سیامک حمیدیان*، نازنین نوریان صفحات 43-48
  مقدمه

  آمبولی ریه حاد (PE) یک بیماری اورژانس و تهدید کننده حیات می باشد که علیرغم شیوع نسبتا بالای آن در بیماران بستری در ICU ، به دلیل همراهی با علایم و نشانه های غیراختصاصی ، تشخیص آن همچنان مشکل میباشد. علایمی مانند تنگی نفس و ناراحتی در قفسه سینه کاملا غیراختصاصی هستند و با تشخیص سندروم کرونری حاد (ACS) همپوشانی دارند.

  روش کار

  تغییرات EKG  همراه با آمبولی ریه حاد بسیار متغیر است و می تواند مشابه سندروم کرونری حاد باشد. اخیرا تغییرات در لیدهای پره کوردیال به شکل موج T معکوس به عنوان سرنخ تشخیصی PE  توضیح داده شده است.اگرچه این تغییرات در سندروم کرونری حاد هم دیده می شوند.

  نتایج

  ما در این مقاله یک آقای 92 ساله با تنگی نفس و افت فشار خون پیشرونده را گزارش می کنیم که در ابتدا با توجه به T معکوس منتشر در لیدهای پره کوردیال V1 تا V6 به اشتباه سندروم کرونری حاد تشخیص داده شد و پس از ارزیابی اولتراسوند قلبی ریوی بر بالین تشخیص آمبولی ریوی مسجل گردید. آمبولی ریوی وسیع با مورتالیتی بالایی همراه است. بر اساس گایدلاین های اروپایی، مورتالیتی آمبولی ریه ماسیو حدود 18 تا 65 درصد میباشد، لذا با توجه به پروگنوز بد، تشخیص و درمان بموقع ضروری میباشد. 1 این مقاله روی دشواری در تشخیص افتراقی بین دو بیماری تاکید می کند.همواره باید محدودیت های EKG  در تشخیص آمبولی ریه حاد را مد نظر داشت.به علت ارزش تشخیصی بالای اولتراسوند برای مشخص کردن اورلود بطن راست ، اکوکاردیوگرافی باید در اسرع وقت برای رسیدن به تشخیص درست و اقدام درمانی مناسب انجام شود.

  بحث :

   در این مقاله در مورد تشخیص این مورد و بررسی متون مرتبط با تاکید بر محدودیت های EKG و اهمیت استفاده از سونوگرافی قلبی ریوی بر بالین صحبت خواهد شد.

  کلیدواژگان: آمبولی ریه حاد، سندروم کرونری حاد، موج T معکوس، اولتراسوند قلبی ریوی بر بالین بیمار
 • امیرحسین لاریجانی، علی برادران باقری*، حسین مالکی، مهدی چاوشی نژاد، سینا سرچاهی، نرگس خلجی صفحات 49-57
  مقدمه

  همراهی در رفتگی مفصل آتلانتواکسیال و شکستگی زائده ادنتوئید ،یک آسیب نادر و جدی ستون فقرات است که باعث ایجاد بی ثباتی می شود .فراوانی تخمین زده شده برای این آسیب ترکیبی در میان آسیب های ستون فقرات گردنی فوقانی کمتر از 2 درصد است .موارد بالینی کمی از این نوع آسیب در منابع علمی گزارش شده است . در این مقاله، پیش آگهی یک بیمار با در رفتگی مفصل آتلانتو اکسیال و شکستگی زائده ادنتوئید و نحوه مدیریت این نوع آسیب ترکیبی را، ارائه می کنیم.

  گزارش مورد : 

  یک مرد 19 ساله به دنبال تصادف با وسیله نقلیه موتوری دچار شکستگی محور 2 C در زائده ادنتوئید و جا به جایی مهره اطلس (1 (C نسبت به 2C به سمت خلف شده بود.در این بیمار، جابه جایی خلفی با در رفتگی دو طرفه مفاصل جانبی مشاهده میشد.درمان محافظه کارانه شامل کشش محوری با بریس سر halo برای کاهش در رفتگی آتلانتواکسیال انجام شد ولی موفقیت آمیز نبود. تصمیم به انجام عمل جراحی برای کاهش در رفتگی و ثابت کردن مفصل 2C1-C  گرفته شد.عکسبرداری بعد از عمل جراحی رضایت بخش بود.در طول 6 ماه پیگیری، تصاویر بالینی بیمار ثابت و بیمار فاقد مشکل عملکردی ماژور بود .اشعه ایکس داینامیک، دامنه حرکت خوبی را در خم شدن و اکستنشن نشان داد.

  بحث/ نتیجه گیری

  همراهی در رفتگی مفصل آتلانتواکسیال و شکستگی زائده ادنتوئید، یک آسیب نادر ستون فقرات است که به دلیل ایجاد بی ثباتی ، جدی تلقی می شود. ابتدا اقدام به درمان در رفتگی می کنیم و سپس درمان شکستگی زائده ادنتوئید بر اساس نتایج جا اندازی و پایداری آن تعیین می شود. درمان محافظه کارانه در رفتگی شامل کشش محوری با بریس سر halo است .درصورت شکست درمان محافظه کارانه باید یک جا اندازی باز از طریق روش خلفی با فیکساسیون C1-C2 نوع Magerl انجام شود. اگر این روش امکان پذیر نباشد، فیکساسیون اکسیپیتوسرویکال انجام می شود. این نوع فیکسیشن به ندرت استفاده می شود اما به دلیل قرار گیری عالی مفصل آتلانتواکسیال درآن و امکان انجام فیوژن ترانس آرتیکولار قدامی در این روش، دارای مزیت است.

  کلیدواژگان: شکستگی ادنتویید، دررفتگی چرخشی آتلنتوآگزیال، پایدارسازی اکسیپیتوسرویکال
 • علی برادران باقری*، کوروش کبیر، علی طاهری نیا، فاطمه سادات پیمان صفحات 58-71
  مقدمه و هدف

  ضربه مغزی یک مشکل شایع در بخش اورژانس است. ارزیابی ضربه مغزی بر اثر تروما معمولا نیاز به تصویربرداری دارد و برای تشخیص ضایعات مغزی در این بیماران ، استفاده از سی تی اسکن بسیار مفید است. از طرفی در بیماران با ضربه مغزی خفیف ممکن است از سی تی اسکن بدون هیچ اندیکاسیونی استفاده شود که منجر به استفاده بیش از حد و آسیب غیر ضروری به بیماران و همچنین اتلاف منابع می شود . بدلیل کمبود اطلاعات در ایران، این مطالعه با هدف بررسی میزان مطابقت سی تی اسکن های مغزی انجام شده با معیارهای دستورالعمل های معتبر در بیماران ضربه مغزی خفیف در بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی کرج انجام شد .

  مواد و روش ها

  برای ارزیابی مطابقت انجام سی تی اسکن با دستورالعمل های مختلف، از یک مطالعه مقطعی استفاده شد. یک نمونه در دسترس از بیماران با ضربه مغزی خفیف که به اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی مراجعه کرده و تحت سی تی اسکن سر قرار گرفته بودند؛ وارد مطالعه شدند. بیماران با آسیبهای همراه ازمطالعه خارج شدند. اطلاعات دموگرافیک، مکانیسم آسیب، علائم و نشانه های بیماران با استفاده از چک لیست جمع آوری شد. اندیکاسیون انجام سی تی اسکن مغز در بزرگسالان با استفاده از دستورالعمل کانادایی و نیواورلئان بررسی شد. همچنین دستورالعمل PECARN برای اطفال استفاده شد. داده ها با کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  267 بیمار با میانگین سنی 13/35 (5/22±) مورد بررسی قرار گرفتند. از نظر جنسیت 168 بیمار (9/62 %) مرد و 99 بیمار (1/37 %) زن بودند. 35 بیمار (1/13 %) بر اساس دستورالعمل های PECARN  + نیواورلئان و 127 بیمار (6/47 %) بر اساس دستورالعمل های PECARN + کانادایی بدون اندیکاسیون بودند . فقط 14 بیمار (2/5 %) سی تی اسکن مغز غیر طبیعی داشتند که همه آن ها دارای اندیکاسیون انجام سی تی اسکن بودند.می توان تخمین زد که سالانه 43 یا 157 هزار سی تی اسکن مغز بدون اندیکاسیون انجام می شود که نتیجه آن هدر رفتن بیش از 23 یا 84 میلیارد ریال بودجه نظام سلامت است.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان میدهد که عمل به دستورالعمل های معتبر بین المللی ، باعث کاهش سی تی اسکن مغز غیر ضروری می شود و بدین طریق از اتلاف هزینه، زمان و نیروی انسانی و استهلاک دستگاه ها جلوگیری شده و همچنین باعث کاهش بیماری ناشی از عوارض اشعه سی تی اسکن می شود.

  کلیدواژگان: سی تی اسکن مغز، ضربه مغزی خفیف، دستورالعمل معتبر
 • سیده هما حمصی*، امیر همتا، جواد زبرجدی باقرپور، محمدهادی بحری صفحات 72-78
  مقدمه

  با وجودی که در عصر حاضر بیهوشی و جراحی نسبت به گذشته کم عارضه تر و موفقیت آمیز تر شده است، ولی اضطراب جراحی و عوارض بعد از جراحی، همچنان به قوت خود باقی است. آموزش هایی که به بیماران داده می شود می تواند این عوارض را کاهش دهد، بر این اساس، این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر و دخیل در آموزش های بعد از جراحی به بیماران بستری در بخش های متفاوت جراحی انجام شده است.

  روش کار

  این مطالعه یک مطالعه توصیفی-تحلیلی گذشته نگر است که در سال 1399 بر روی 268 بیماری که در بیمارستان نکویی، هدایتی، فرقانی جراحی شده اند انجام شده است.بیماران با رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند و یک پرسشنامه توسط پرسنل آموزش دیده بی طرف از طریق مصاحبه با بیماران در زمان ترخیص آنان تکمیل شده و کیفیت آموزش صورت گرفته و عوامل دخیل در آن بررسی شده است. اطلاعات شخصی این بیماران کاملا محرمانه مانده به طوری که مشخص نیست کدام پرسشنامه به کدام بیمار تعلق دارد و به علاوه نام جراح نیز محرمانه باقی مانده است.

  نتایج

  براساس گروه جراحی مورد نظر، مشاهده شد که جنسیت بیماران (001/0 =P)، سن بیماران (001/0 =P)، و نوع جراحی در آن ها (001/0= P) با گروه جراحی آن ها ارتباط معنادار آماری داشته که این به دلیل اختلاف در شاخص ها در گروه های مختلف جراحی و اختلاف در بیماران آن ها است (جدول 2). از سوی دیگر با ارزیابی و مقایسه وضعیت آموزش بیماران با اطلاعات ارزیابی شده در آن ها، مشاهده شد که تنها تحصیلات (12/0= P) و سن بیماران (48/0 =P) بر روی وضعیت آموزش آنها تاثیر معنادار آماری داشته است، به طوری که با افزایش سطح تحصیلات، تعداد افراد آموزش دیده کاهش یافته و همچنین بیشترین فراوانی و شیوع افراد آموزش دیده در گروه سنی 18 تا 50 سال می باشند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از این ارزیابی، برخی از عوامل موثر بر روی نتایج حاصل از آموزش بیماران مشخص گردیده و بر این اساس و با تکیه بر این نتایج می توان آموزش این بیماران را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: آموزش هنگام ترخیص، عوامل مرتبط با آموزش، جراحی
 • علی طاهری نیا، پیمان خادم حسینی، جمشید رحیمی*، یزدان محسن زاده، سید جمال توفیق صفحات 79-87
  مقدمه

  یکی از عوارض شایع روانی در پرستاران بخش کرونا، استرس و اضطراب ، بویژه اضطراب ابتلا به بیماری است. این نوع اضطراب می تواند به عنوان یکی از تشخیص های مهم روانشناختی در پرستاران مطرح باشد. یکی از مکانیزم های روانشناختی مثبت در درمان بیماری ها و کنترل اضطراب تاب آوری می باشد. تاب آوری با تعدیل و کم رنگتر کردن عواملی چون اضطراب، بهداشت روانی افراد را تضمین می کند. هدف از انجام این مطالعه تعیین نقش تاب آوری در علائم اضطراب پرستاران بخش کرونا دانشگاه علوم پزشکی البرز می باشد.

  روش کار

  مطالعه حاضر به صورت مقطعی و از نوع همبستگی مثبت با جامعه آماری پرستاران درگیر در بخشهای کرونا می باشد. با جمع آوری مشخصات افراد نمونه و استفاده از پرسشنامه اضطراب بک شدت علایم اضطراب بالینی در افراد سنجیده شد و سپس با استفاده از پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون میزان تاب آوری افراد نمونه سنجیده شد.

  نتایج

  در این مطالعه 28 زن و 14 مرد پرستار مشارکت داشتند. میزان تاب آوری در پرستاران مورد مطالعه با توجه به میانگین 05/71 نشان دهنده بالا بودن تاب آوری این افراد می باشد. میانگین اضطراب افراد مورد مطالعه 43/7 می باشد. نتایج ارزیابی عملکرد نشان می دهد در حوزه فشار زمانی بالاترین عملکرد و در حوزه فشار فیزیکی کمترین عملکرد وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که پرستاران شرکت کننده در این پژوهش دارای وضعیت سلامتی مناسبی نیستند اما میزان تاب آوری در پرستاران مورد مطالعه بالا می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد میانگین اضطراب افراد مورد مطالعه به طور متوسط بالا نیست. بررسی های آماری نتایج نشان داد توزیع نمرات گروه نمونه در اضطراب، نرمال است.

  کلیدواژگان: تاب آوری، اضطراب، پرستار، کووید 19
 • محمدمعین فرقانی رامندی، سید حمیدرضا مژگانی* صفحات 88-102
  زمینه و هدف

   لوسمی/لنفوم بالغین مشتق از سلول های T (ATLL) سرطانی با پیش آگهی بسیار ضعیف می باشد. ATLL به چهار زیر گروه حاد، مزمن، لنفوم و خاموش با پیش آگهی های بسیار متفاوت تقسیم می شود. در مطالعه حاضر سعی کردیم با استفاده از داده های بیان ژنی و روش های زیست داده ورزی به شناخت بهتر بیماری زایی ATLL و تفاوت های موجود بین زیر گروه های آن بپردازیم.

  مواد و روش ها

  ژن های با بیان تغییر یافته در بین انواع مختلف ATLL مشخص شدند. با هدف تعیین ژن های کلیدی، شبکه ارتباطات پروتئینی میان ژن های حاصله ساخته شد. پس از غربال ژن های کلیدی بر اساس شاخص های مرکزیت شبکه ای، مسیر های پیام رسانی سلولی مرتبط با آنها مشخص شدند.

  یافته ها

  در مقایسه نوع حاد با انواع مزمن و خاموش، مسیر های پیام رسانی سلولی دخیل در تنظیم عملکرد دستگاه ایمنی بیان متفاوتی دارند. در مقایسه نوع حاد و مزمن با افراد سالم، ژن های مرتبط با بدخیمی درگیر هستند. در مقایسه نوع خاموش با افراد سالم، مسیر های مربوط به عفونت ها مختل شده اند. در مقایسه ثانویه نیز مشخص گردید ژن های مربوط به تکثیر سلولی و بدخیمی ها در فرم حاد بیان بالاتر و ژن های مرتبط با دستگاه ایمنی در این بیماران بیان کمتری نسبت به باقی افراد داشته اند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد دستکاری های ویروس جهت فرار از دستگاه ایمنی و همچنین تقویت تکثیر سلول های آلوده نقش تعیین کننده ای در بروز نوع تهاجمی بیماری داشته باشد. بررسی های بیشتر می تواند موجب ابداع روش های نوین تشخیصی، تعیین پیش آگهی و حتی هدف های ژن درمانی گردد.

  کلیدواژگان: لوسمی، لنفوم بالغین مشتق از سلول های T، ویروس انسانی لنفوتروپیک سلول T، بیوانفورماتیک، ATLL، HTLV-1
 • محمدمعین فرقانی رامندی، آروین نجفی* صفحات 103-113
  زمینه و هدف

  لنفوم سلول B بزرگ منتشر شایع ترین لنفوم غیر هوجکین مهاجم می باشد. ارتباطی قوی میان عفونت با باکتری هلیکوباکتر پیلوری با بروز این بدخیمی مشاهده شده است. دیده شده برخی از بیمارانی که مبتلا به DLBCL در مراحل ابتدایی هستند پاسخ خوبی به درمان ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری می دهند ولی برخی دیگر نسبت به این درمان مقاومند. با توجه به کمبود اطلاعات کافی راجع به نحوه بروز این مقاومت، لازم است سازوکار های فعال در بیماران مقاوم شناسایی گردد.

  مواد و روش ها

  داده های بیان ژنی بیماران حساس و بیماران مقاوم به درمان از سایت GEO دریافت شدند. پس از تعیین ژن های با بیان تغییر یافته، به منظور شناسایی ژن های کلیدی شبکه ارتباطات پروتئینی ساخته شده و ژن های مهم بر اساس شاخص های شبکه ای غربال گردیدند. در نهایت مسیر های پیام رسانی سلولی مرتبط با ژن های کلیدی مشخص شدند.

  یافته ها

  ژن های CXCL8، EGFR، FN1، ICAM1، IL1B، TLR2، TLR4، TNF و VEGFA با توجه به ویژگی های شبکه ای و نتایج به دست آمده از تعیین مسیر های پیام رسانی سلولی به عنوان ژن های با اهمیت بالا مشخص شدند. ژن های کلیدی ارتباط قابل توجهی با عملکرد های مرتبط با تنظیم فعالیت سلول های ایمنی نشان دادند.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان دهنده نقش قابل توجه عملکرد های سلولی مرتبط با گیرنده های سطحی و همچنین تنظیم فعال سازی آنها در بروز مقاومت نسبت به درمان می باشد. ژن ها و مسیر های سلولی مشخص شده در این مطالعه می توانند به عنوان اهداف ژن درمانی و زیست نشانگر هایی جهت تشخیص، تعیین روش درمانی مناسب برای بیمار و پیش آگهی استفاده گردند.

  کلیدواژگان: لنفوم سلول B بزرگ منتشر، DLBCL، بیوانفورماتیک، هلیکوباکتر پیلوری
|
 • Mohamad Sheibani*, Salman Azarsina, Arvin Najafi, MohammadSajjad Mirhoseini, Elham Al-Sadat Seyyed Ghasemi, Mohadese Rastgo, Yosef Khani Pages 1-8
  Background and objectives

  Usually, patients with femur fractures, including peritrochanteric fractures, have associated comorbidities, which increase the duration of hospitalization, increase the rate of complications, and increase mortality. The aim of this study was to determine the average time between hospitalization and surgery and discharge of patients over 60 years old with peritrochanteric fracture in Shahid Madani Hospital in 2022.

  Materials and methods

  The current study is a cross-sectional study. Demographic information, underlying diseases, BMI, length of time between hospitalization and surgery, surgery and discharge, and hospitalization and discharge were collected. The relationship between prognostic factors and length of hospitalization was investigated and the significance level of p value was less than 0. 05 was considered.

  Findings

  A total of 250 patients (114 women and 136 men) with an average age of 75.6 ± 98 years were included in the study. The average time between hospitalization and surgery was 60.7 ± 23.8 hours, and the time between surgery and discharge was 24. 63.3 ± 4 hours and the time between hospitalization and discharge was 124.1 ± 35.9 hours. In female gender, age over 75 years and suffering from diabetes, cardiovascular disease, hypertension and respiratory disease, the time between hospitalization and Surgery was significantly higher. In female gender, age over 75 years, increased BMI, diabetes and respiratory disease, the duration between surgery and discharge was significantly higher. In general, increasing the length of time between hospitalization and discharge was significantly related to female gender, age over 75 years, increased BMI and diabetes, cardiovascular disease, hypertension, and respiratory disease.

  Conclusion

  Conducting this study led to the identification of risk factors that can be adjusted in patients, so that by reducing the complications of fracture and surgery, as well as reducing the duration of hospitalization, the chances of recovery and faster return to daily life can be increased.

  Keywords: Peritrochanteric fracture, Prognosis, Hospitalization period
 • Salman Azarsina, Arvin Najafi*, MohammadSajjad Mirhosseini, Shahrooz Yazdani, Mohammad Sheibani, Yosef Khani, Mehran Bahramian, Arash Baniamrian Pages 9-18

  Introduction and goal:

   With the aging of the population, hip fracture in the elderly has become a growing medical and social concern. Whether early surgery is beneficial in such patients is a long-standing debate and a constant clinical concern in the management of patients with hip fracture. Is What seeming necessary is to review the guidelines on how to deal with such patients in different health care systems. Therefore, this study was conducted with the aim of investigating factors affecting the delay in surgery and the increase in one-month mortality of patients with proximal femur fractures in patients referred to Shahid Madani Alborz Hospital during 2020-2021.

  materials and methods

  This cross-sectional analytical study was conducted on 126 patients in Shahid Madani Hospital in Karaj city during the years 2013-1400. Patients were divided into six groups according to the time taken until surgery (less than 24 hours to more than 120 hours). After that, the death and its cause in one month after the surgery were investigated by phone calls and examination of patients' files in the clinic. Data were collected using pre-designed forms and information recorded in patients' files, as well as using the same device and operator for each patient.

  findings

  Among the 126 patients included in the study, 103 (81.74) were women and 13 (18.26) were men. 4 patients (2.5%) underwent urgent surgery. 17 patients (13.8%) underwent surgery within 24 hours after admission and 82 patients (64.9%) underwent surgery more than 48 hours after admission. The results showed that the mortality rate increases significantly with a delay of more than 120 hours. Lack of available operating room for planned surgery (60.3%) was the most common cause of surgical delay. Older age, dementia, and the need for assistance with activities of daily living before the fracture were also associated with higher rates of medical complications.

  Conclusion

  In summary, our study showed that very long delays increase the patient's stay in the hospital and thus may increase the risk of mortality and some medical complications.

  Keywords: Proximal femur fracture, delay in surgery, complications after surgery
 • Mohammadreza Maghsoudi*, Fatemeh sadat Mahdavi Pages 19-24

  A 66-year-old male suffering from dysphagia with progressive severity of about three months’ duration was admitted to the Emergency department. During the last week, he had drooling and hoarseness. In the past week, he described two times of syncope. And he indicated chronic cough and mild sputum recently. An incidental chest radiography showed evidence of marked dilation of the aortic arch and deviation of trachea. Echocardiography revealed LVEF of 55% and a grade 1 left ventricular diastolic dysfunction. Also, aneurysmal dilation of thoracic aortic curve containing crescentric form thrombosis with calcification mostly suggestive of thrombosis within aneurysm was seen. With 100% stenosis of LAD, Major Diagonal and RCA, he was recommended for CABG. Aneurysm of the thoracic aorta is a very rare cause of dysphagia and it must be differentiated from other causes, since proper managements can significantly reduce the morbidity and mortality of this disease. Discussion Etiologies of esophageal dysphagia include neuromuscular disorders (such as achalasia and scleroderma), intrinsic structural lesions (like esophageal carcinoma, esophageal rings and webs and eosinophilic esophagitis) and extrinsic structural lesions (like mediastinal lesions and vascular compression).Aneurysm of the thoracic aorta is a very rare cause of dysphagia and it must be differentiated from other causes, since proper managements (like urgent surgical interventions if needed) can significantly reduce the morbidity and mortality of this disease. Treatment of dysphagia caused by aortic aneurysm can be conservative, surgical or palliative depending on the severity of the symptom. By accurate management, prognoses of the patients are almost always good. In coping with dysphagia, gastrointestinal disorders should not be the only complications that is payed attention and dysphasia must be considered as a rare sign of aneurysms. The case report on this rare cause should contribute to better diagnosis of dysphagia aortica and swallowing difficulties in general.

  Keywords: Aortic aneurysm, dysphagia
 • Javad Zebarjadi Bagherpour, MohamadHadi Bahri, Ramin Bozorgmehr, Mojtaba Ahmadinejad, Saman Sheikhi, Leila Hajimaghsoudi, Haleh Pak, Ali Soltanian* Pages 25-31

  Three years after the announcement of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) as an epidemic, the investigation of its signs and symptoms in different body systems continues. These clinical manifestations can be investigated both at the acute level and at the complication level. Within the respiratory system, the most common manifestation is pneumonia, which is often characterized bilaterally and involves the periphery of the lung, coming to the center of the lung, which is often accompanied by leukopenia and lymphopenia. Several cases of spontaneous pneumothorax have been reported in the context of Covid-19, this study aims to provide more comprehensive information by reviewing past studies that are often case reports of spontaneous pneumothorax.

  Keywords: Covid-19, pneumothorax
 • Amir Poya Zanjani, Mehdi Rezaee*, Shahram Samadi, Omid Nabavian, Seyed Ali Emami Meibodi, Ali Kord Valeshabad Pages 32-42
  Background

  Anesthesiologists and surgeons strive as a team to minimize postoperative patient reported pain scores by using modern multimodal pain management protocols. This study was designed to examine the effects of adding different doses of adjuvant tramadol to bupivacaine solution in interscalene block (ISB) in patients undergoing shoulder arthroscopic surgery.

  Methods

  In this prospective controlled randomized double-blinded trial, 60 consecutive eligible subjects candidate for arthroscopic shoulder surgery were assigned randomly into 3 groups. The patients were assigned to receive one of the specific doses of tramadol in bupivacaine mixture in their preoperative ultrasound-guided ISB. In the control group (T0), the ISB was performed with 30 ml solution of perineural 0.25% bupivacaine and epinephrine. The block was performed with the same solution mixed with 100 or 200 mg of adjuvant tramadol with a total volume of 30 ml in patient in T100 and T200 groups, respectively. The required postoperative duration of analgesia, 24 hours postoperative analgesic consumption, observational and patient-reported pain scores, and side effects were recorded in the recovery room and up to 24 hours.

  Results

  Mean postoperative analgesia duration was significantly longer in group T200 (681 ± 270 min) than in Group T100 (501 ± 298 min) and Group T0 (402 +/- 223 min) (P =0.006). A statistically significant difference was found in the first 24 hour postoperative cumulative opioid consumption among groups T200 (5.5 +/- 3.2 mg), T100 (9.0 +/- 4.5 mg) and T0 (9.30+/- 4.78 mg) (P=0.009).  There was no intergroup difference in intraoperative analgesic consumption, postoperative sedation score, and complications due to ISB or tramadol adverse effects.

  Conclusion

  There is a dose-dependent prolongation of ISB with adjuvant tramadol for arthroscopic shoulder surgeries.

  Keywords: interscalene block, tramadol, shoulder arthroscopy
 • Reza Alizadeh Kashani, Sevak Hatamian, Siamak Hamidian*, Nazanin Nourian Pages 43-48
  Introduction

  Acute pulmonary embolism (PE) is an emergency and life-threatening disease that despite its relatively high prevalence in ICU patients, is still difficult to diagnose due to non-specific signs and symptoms. Symptoms such as shortness of breath and chest discomfort are completely non-specific and overlap with the diagnosis of acute coronary syndrome (ACS).

  Materials and methods

  EKG changes associated with acute pulmonary embolism are highly variable and can resemble acute coronary syndromes. Recently, changes in precordial leads in the form of inverted T wave have been described as a diagnostic clue of PE, although these changes are also seen in acute coronary syndrome.

  Results

  In this article, we report a 92-year-old man with dyspnea and progressive hypotension. Which was initially wrongly diagnosed as acute coronary syndrome due to diffuse inverted T in precordial leads V1 to V6, and pulmonary embolism was confirmed after cardiac ultrasound evaluation at the bedside.

  Conclusion

  In this article, we will talk about the diagnosis of this case and the review of related texts, emphasizing the limitations of EKG and the importance of using cardiopulmonary ultrasound at the bedside.

  Keywords: Acute pulmonary embolism, acute coronary syndrome, T wave inversion, bedside cardiopulmonary ultrasound
 • Amirhossein Larijani, Ali Baradaran Baqeri*, Hossein Maleki, Mehdi Chavoshi-Nejad, Sina Sarchahi, Narges Khalaji Pages 49-57
  Background

  The combination of atlantoaxial joint dislocation and fracture of the odontoid process is a rare but serious spine injury that causes instability. The estimated frequency of this combined  injury is less than 2% among upper cervical spine dameges. Few clinical cases of mentioned damage has been reported in scientific resources. In this article, we present the prognosis of a patient with atlantoaxial joint dislocation along with odontoid fracture and discuss how to manage this type of combined injury.

  Case presentation

  A 19-year-old man presents with a fracture of the C2 axis in the odontoid process and posterior displacement of the atlas vertebra (C1) relative to C2 due to motor vehicle accident. posterior displacement was observed with bilateral dislocation of the lateral joints. Conservative treatment consisted axial traction with a halo head brace was performed to reduce the atlantoaxial dislocation. Because traction failed, we decided to perform surgery to reduce the dislocation and fix the C1-C2 joint.postoperative X-ray and CT scan were satisfactory. At the 6 months follow-up, the clinical picture was stable and the patient had no major functional problems. Dynamic X-ray Showed good range of motion in flexion and extension.

  Conclusion

  The combination of  atlantoaxial joint dislocation and fracture of the odontoid process is a rare spine injury that is considered serious due to causing  instability. First, we treat the dislocation, then the treatment of the fracture of the odontoid appendage is determined based on the results of displacement and its stability. Conservative treatment of dislocation includes axial traction with a halo head brace. If traction fails, an open reduction should be performed through the posterior approach  with C1-C2 Magerl fixation. If this approach is not possible, occipitocervical fixation is performed. The rarely-used lateral approach has an advantage in this indication, because the atlantoaxial joint exposure is excellent and the option exists to perform anterior transarticular fusion.

  Keywords: Odontoid fracture, Atlantoaxial rotational dislocation, Occipitocervical stabilization
 • Ali Baradaran Bagheri*, Kourosh Kabir, Ali Taherinia, Fatima Sadat Paiman Pages 58-71
  Introduction

  Brain injury is a prevalent problem in emergency department. Assessing traumatic brain injury (TBI) usually needs imaging, of them Computed Tomography scanning (CT scan) is very useful for detecting brain pathology in these patients. On the other hand in mild TBI patients, CT imaging may be used without indication which leads to overuse and unnecessary harm to patients and also waste of resources. Due to the lack of data in Iran, the study aimed to assess the compatibility of Brain CT Scans with valid guidelines criteria in mild traumatic brain injury patients in emergency department of Madani medical education center in Karaj.

  Material and methods

  A cross-sectional design study were used to assess compatibility of CT scans with different guidelines. A convenient sample of patients with mild TBI who referred to the emergency department of Madani medical education center and had underwent CT scan, entered the study. Patients with other accompanying injuries excluded from the study. Demographic data, mechanism of injury, signs and symptoms of patients were gathered using a check list. Indications for doing CT scans in adults were checked using Neworleans and Canadian guidelines. PECARN guideline also used for children. Data analyzed using SPSS software.

  Results

  267 patients with the mean age of 35.13 (±22.502) years were evaluated. 168 (62.9%) patients were male and 99 (37.1%) were female. 35 (13.1%) patients according to PECARN+Neworleans guidelines and 127 (47.6%) patients according to PECARN+Canadian guidelines did not have any indication. Only 14 (5.2%) patients had abnormal CT findings. All of them had indications of performing CT scan. It could be estimated that 43 or 157 thousand brain CT scan are performed without indication, which result in wasting more than 23 or 84 billion rials of health system budget.

  Conclusion

  The results of this study indicate the use of valid guideline criteria reduce unnecessary brain CTs, thus preventing the loss of cost, time, manpower and depreciation of devices and also causes reduction of disease caused by the complication of CT scan radiation.

  Keywords: Brain CT scan, Mild traumatic brain injury, Valid guideline
 • Seyedeh Homa Hemmasi*, Amir Hamta, Javad Zebarjadi Bagherpour, MohamadHadi Bahri Pages 72-78
  Background

  Although anesthesia and surgery have become less complicated and more successful in the present age than in the past, surgical anxiety and postoperative complications remain strong. The education given to patients can reduce these complications. Therefore, this study was conducted to investigate the effective factors involved in post-surgery training to patients admitted to different surgical wards.

  Method

  This study is a retrospective descriptive-analytical study that conducted in 1399 on 268 patients who underwent surgery in Nekouei, Hedayati, Forqani hospitals were informed with informed consent and in a questionnaire by an impartially trained staff through interviews with Patients were completed at the time of their discharge and the quality of education was assessed and the factors involved were investigated. The personal information of these patients remained completely confidential, so it is not clear which questionnaire belongs to which patient, and in addition, the name of the surgeon remained confidential.

  Results

  Based on the desired surgical group, it was observed that the gender of the patients (P=0.001), the age of the patients (P=0.001), and the type of surgery in them (P=0.001) had a statistically significant relationship with their surgical group, which It is due to the difference in indicators in different surgical groups and the difference in their patients (Table 2). On the other hand, by evaluating and comparing the education status of patients with the information evaluated in them, it was observed that only education (P=0.12) and age of patients (P=0.48) had a statistically significant effect on their education status, so that With the increase in the level of education, the number of trained people has decreased, and the highest frequency and prevalence of trained people are in the age group of 18 to 50 years.

  Conclusion

  Based on the results of this evaluation, some factors affecting the results of patient education are identified, based on this and by relying on these results, the results of education of these patients can be improved.

  Keywords: Education at discharge, factors related to education, surgery
 • Ali Taherinia, Peyman Khadem Hosseini, Jamshid Rahimi*, Yazdan Mohsen Zadeh, Seyed Jamal Toufigh Pages 79-87
  Introduction

  One of the most common psychological complications in Covid-19 care nurses is stress and anxiety, especially anxiety disorder. This type of anxiety can be considered as one of the important psychological diagnoses in nurses. One of the positive psychological mechanisms in the treatment of diseases and control of resilience anxiety is resilience. Resilience ensures people's mental health by modifying and minimizing factors such as anxiety. The aim of this study was to determine the role of resilience in anxiety symptoms of corona nurses of Alborz University of Medical Sciences. 

  Method

  The present study is cross-sectional and correlated with the statistical population of nurses involved in Covid-19 wards. Data gathering done by sample characteristics using Beck Anxiety Questionnaire for measuring the clinical anxiety symptoms in the subjects. Using the Connor and Davidson Resilience Questionnaire to measuring resilience of the samples.

  Result

  28 female and 14 male nurses participated in this study. The average rate of resilience in the studied nurses was 71.05 indicates the high resilience of these people. The average anxiety of the subjects is 7.43.

  Discussion

  The results showed that the general health scores of the nurses did not have a good health status. Resilience rate is high in the nurses. The results show that the average anxiety of the subjects is not high on average. In statistical studies, the results showed that the distribution of scores in the sample in anxiety was normal.

  Keywords: Covid-19, Resilience, nurse
 • MohammadMoien Forghani-Ramandi, Sayed-Hamidreza Mozhgani* Pages 88-102
  Background

  Adult T-cell leukemia/lymphoma (ATLL) is a cancer with a very poor prognosis. ATLL has four subgroups, acute, chronic, lymphoma, and smoldering, with very different prognoses. In this study, we tried to better understand the pathogenesis of ATLL and the differences between its subgroups by using gene expression data and bioinformatics methods.

  Methods

  Genes with altered expression were identified among different types of ATLL. In order to determine the key genes, the network of protein interactions between the resulting genes was constructed. After screening the hub genes based on the network centrality indices, the cell signaling pathways related to them were identified.

  Results

  Comparing the acute type with the chronic and silent types, the cell signaling pathways involved in regulating the function of the immune system are expressed differently. In comparison of acute and chronic type with healthy people, genes related to malignancy are involved. In comparing the silenced type with healthy individuals, the pathways related to infections are disrupted. In the secondary comparison, it was found that the genes related to cell proliferation and malignancy in the acute form were expressed more and the genes related to the immune system were less expressed in these patients than in the rest of the population.

  Conclusion

  It seems that manipulations by the virus resulting in immune escape and also in increased proliferation of infected cells have a decisive role in the occurrence of the aggressive type of the disease. Further investigations can lead to the development of new diagnostic methods, determining prognosis and even the detection of targets for gene therapy.

  Keywords: Adult T-cell leukemia, lymphoma, Human T-cell lymphotropic virus type 1, bioinformatics, ATLL, HTLV-1
 • MohammadMoien Forghani-Ramandi, Arvin Najafi* Pages 103-113
  Background

  Diffuse large B-cell lymphoma is the most common invasive non-Hodgkin's lymphoma. There is a strong relationship between Helicobacter pylori infection and the occurrence of this malignancy. It has been seen that some patients with DLBCL in the early stages respond well to Helicobacter pylori eradication treatment, but others are resistant to it. Due to the lack of sufficient knowledge about the occurrence of this resistance, it is necessary to identify mechanisms of resistance.

  Methods

  The gene expression data of sensitive and resistant patients were obtained from GEO site. After determining the genes with altered expression, in order to identify the key genes, the protein interaction network was constructed and the important genes were filtered based on the network centrality indices. Finally, cellular signaling pathways associated with key genes were determined.

  Results

  CXCL8, EGFR, FN1, ICAM1, IL1B, TLR2, TLR4, TNF and VEGFA genes were identified as highly important genes according to the network analysis and the results obtained from the pathway enrichment analysis. Key genes showed a significant relationship with functions related to the regulation of immune cells activation.

  Conclusion

  The results obtained from this study show the significant role of cell functions related to surface receptors and also the regulation of immune cells activation in the occurrence of resistance to treatment. The genes and cellular pathways identified in this study can be used as therapeutic targets and biomarkers for diagnosis, determination of the appropriate treatment method for the patients and prognosis.

  Keywords: Diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL, Bioinformatics, Helicobacter pylori