فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پیاپی 90 (زمستان 1402)

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پیاپی 90 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نرگس چیت ساز، احمدرضا معمار، الهام رزمجو، سهیلا شفقی سیسی، مریم علی پور، مریم صادقی، زهرا رام پیشه، زینب قاسمی، رسول علیان نژاد، علیرضا بدیرزاده* صفحات 330-342
  زمینه و هدف

   پنوموسیستیس جیرووسی( Pneumocystis jirovecii)، در افرادی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند باعث ذات الریه پنوموسیستوزی (PCP) شده و از عوامل جدی ایجاد مشکلات متعدد ریوی در بیماران مبتلا است. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی مولکولی پنوموسیستیس جیرووسی و تعیین فراوانی این ارگانیسم در بیماران ریوی مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران انجام شد.

  روش کار

   در این مطالعه توصیفی مقطعی از مرداد 1399 تا مرداد 1400 تعداد 367 نمونه لاواژ برونکو آلوئولار (BAL) بیماران ریوی بستری در بخش ریه بیمارستان شریعتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران جمع آوری شد. رنگ آمیزی گیمسا برای بررسی وجود ارگانیسم و روش حساس Nested-PCR برای شناسایی مولکولی بر روی همه نمونه ها انجام شد. پس از استخراج DNA  تکثیر قطعه ژن 18S ribosomal RNA  (18SrRNA) مربوط به پنوموسیستیس جیرووسی انجام شد. محصولات نهایی Nested-PCR جهت تایید قطعی تعیین توالی شدند.
   

  یافته ها

   از 367 نمونه ای که از لحاظ میکروسکوپی و مولکولی بررسی شدند، پنوموسیستیس جیرووسی با آزمایش میکروسکوپی در یک نمونه (0.27%) و با روش Nested-PCR  در 28 نمونه (7.6%) شناسایی شد. در هفت (25%) بیمار دچار نقص ایمنی و 21 (75%) بیمار دارای ایمنی کامل پنوموسیستیس جیرووسی جداسازی شد. تب، تنگی نفس و سرفه خشک شایعترین نشانه های بالینی در بین بیماران دارای پنوموسیستوزیس بودند. بیماران ریوی، مستعد کلونیزه شدن توسط پنوموسیستیس بوده که هم خطر ابتلا آن ها به پنوموسیستوزیس وجود دارد و هم آن ها را تبدیل به مخزنی جهت انتقال به افراد مستعد می کند.

  نتیجه گیری

   نتایج بدست آمده از روش مستقیم و مولکولی مطالعه حاظر نشان داد تعداد قابل توجهی از بیماران مبتلا به بیماری های ریوی توسط پنوموسیستیس جیرووسی کلونیزه شدند که ممکن است در این بیماران به پنوموسیستوزیس و احتمالا پنومونی تبدیل شود یا ممکن است ارگانیسم را به سایر بیماران مستعد منتقل کند. همچنین  Nested-PCRمی تواند روش مناسبی برای تشخیص پنوموسیستیس جیرووسی باشد زیرا از حساسیت و ویژگی بسیار بالایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: پنوموسیستیس جیرووسی، پنومونی، کلونیزاسیون، Nested-PCR، لاواژ برونکو آلوئولار
 • سروش نصوحی، عبدالعلی مشفع، نصیر عارف خواه، احمد ابوالقاضی، امین الله سعادت نیا* صفحات 343-351
  زمینه و هدف

   توکسوکاریازیس از جمله بیماری های مشترک بین انسان و حیوان می باشد. طی مطالعات مختلف میزان آلودگی خاک به تخم این کرم در جهان به طور متوسط 13.2 درصد و در ایران بین 3.5 و 63.5 درصد گزارش شده است به علت عدم اطلاع از وضعیت آلودگی به این کرم در حیوانات و انسان در شهر یاسوج و همچنین اهمیت بیماری توکسو کاریازیس این مطالعه جهت بررسی میزان آلودگی خاک پارک های شهر یاسوج به تخم گونه های انگل توکسوکارا انجام گرفت.

  روش کار: 

  این مطالعه به صورت توصیفی بر روی 150 نمونه خاک از شش پارک شهر یاسوج در سال 1400 انجام گرفت. نمونه ها از پنج نقطه بر اساس جهات جغرافیایی و از فاصله 2-5 سانتیمتری سطح خاک جمع آوری و به آزمایشگاه انگل شناسی منتقل شدند. سپس نمونه ها با روش شناورسازی شکر اشباع و با میکرسکوپ نوری با عدسی 40 مورد بررسی قرار گرفتند. 

  یافته ها

   از مجموع 150 نمونه خاک، از 6 پارک، تعداد 11 نمونه (7.33 درصد) آلوده به تخم گونه های توکسوکارا بودند و تعداد 139 نمونه (92.67 درصد) هیچ گونه آلودگی نداشتند. در مجموع از شش پارک بررسی شده در دو پارک (33.33  درصد)  آلودگی مشاهده نشد،  ولی در چهار پارک، ولایت، اسکان و چشمه نباتی و ساحلی آلودگی مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   آلودگی به توکسوکارا در خاک پارک های یاسوج مشابه میانگین کشوری است و لازم است که  مراقبت بیشتر از لحاظ حصارکشی پارک ها و جلوگیری از ورود آزادانه سگ ها و گربه ها صورت گیرد.

  کلیدواژگان: توکسوکارا، خاک، پارک، آلودگی
 • صبا رمضان زاده، غلامرضا برزگر، حمید اویسی اسکوئی، مجید پیرستانی، محمود محامی اسکوئی، فرزانه جعفریان، احسان احمدپور، سید عبدالله حسینی* صفحات 352-364
  زمینه و هدف

   پاتوژن های فرصت طلب از جمله کریپتوسپوریدیوم، ایزوسپورا بلی، بلاستوسیستیس و غیره در افراد مبتلا به اچ آی وی سبب بیماری های گوارشی و غیر گوارشی مختلف می شوند. در مبتلایان به اچ آی وی که مقدار CD4 آنها کمتر از 200 باشد، این علائم تشدید می یابد. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع عفونت های انگلی در افراد مبتلا به اچ آی وی در شهرستان تبریز می باشد.

  روش کار

   این پژوهش مقطعی و توصیفی بر روی 137 فرد مبتلا به اچ آی وی مراجعه کننده به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری شهرستان تبریز در سال 1400 انجام شد. پس از دریافت رضایت نامه کتبی، نمونه های مدفوع جمع آوری شدند و  به منظور تشخیص آلودگی های انگلی با استفاده از روش های گسترش مستقیم و رنگ آمیزی زیل نلسون و تری کروم مورد ارزیابی قرار گرفتند.
   

  یافته ها

   از مجموع 137 فرد مبتلا، 93 مورد مرد و 44 مورد زن بودند. بیشتر افراد در بازه سنی 60-20 سال بودند. فراوانی کلی عفونت های انگلی 57.7 درصد به دست آمد و بیشترین شیوع مربوط به بلاستوسیستیس 24.1 درصد و کریپتوسپوریدیوم 14.16 درصد بود.

  نتیجه گیری

   با توجه به شیوع نسبتا زیاد عفونت های انگلی به ویژه بلاستوسیستیس و کریپتوسپوریدیوم در افراد مبتلا به اچ آی وی در شهرستان تبریز که می تواند سلامت این بیماران را به خطر بیاندازد، اقدامات لازم از جمله آموزش رعایت بهداشت فردی جهت کنترل و پیشگیری از ابتلا به این پاتوژن ها ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: عفونت انگلی روده ای، اچ آی وی، شیوع، تبریز
 • سمانه علیجانیان، معصومه اصل روستا*، گلناز اسعدی تهرانی صفحات 365-376
  زمینه و هدف

   تحقیقات نشان داده است دی اتیل نیتروزامین که برای القای کارسینوم کبدی به کار می رود اثرات مخربی بر کلیه نیز دارد. منتول نوعی مونوترپن است که واجد اثرات آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی و ضدسرطانی است. در این مطالعه، اثر منتول بر بیان فاکتورهای وابسته به تومور و سیگنالینگ HIF-1α/VEGF در کلیه موش های سوری دریافت کننده دی اتیل نیتروزامین بررسی شد.

  روش کار

   در این تحقیق، 16 موش سوری نر در سن 14 روزگی به چهار گروه کنترل، منتول، نیتروزامین و نیتروزامین- منتول تقسیم شدند. گروه های نیتروزامین و نیتروزامین- منتول در سن 14 روزگی، دی اتیل نیتروزامین را به صورت درون صفاقی mg/kg) 25) دریافت نمودند. گروه های منتول و نیتروزامین- منتول نیز منتول را سه بار در هفته به مدت 6 ماه متوالی به صورت گاواژ mg/kg) 50) دریافت کردند. در پایان این دوره، بیان SFRP1، VHL،CTNNB1 ، HIF-1α و VEGF در کلیه با روش real time PCR سنجیده شد.

  یافته ها

   تیمار منتول باعث افزایش معنی دار بیان (0.021SFRP1 (P=  و (0.013VHL (p = و کاهش معنی دار بیانCTNNB1 (0.001=P)، (P=0.000) HIF-1α و VEGF (0.000=p) در کلیه موش های گروه نیتروزامین- منتول در مقایسه با گروه نیتروزامین شد.

  نتیجه گیری

   نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که منتول از کاهش بیان فاکتورهای سرکوبگر توموری و افزایش بیان فاکتورهای محرک توموری و عوامل موثر در آنژیوژنز در کلیه موش های تیمار شده با دی اتیل نیتروزامین ممانعت می کند، بنابراین احتمالا در پیشگیری و درمان سرطان کلیه موثر است. 

  کلیدواژگان: منتول، دی اتیل نیتروزامین، SFRP1، HIF-1α، VEGF، کلیه
 • معصومه متین، ناهید کیانمهر، عباس طباطبایی، مهرناز کجباف والا، مرضیه یاسین* صفحات 377-391
  زمینه و هدف

   هدف این مطالعه بررسی اثر سوزن خشک بر درد و آستانه فشاری درد در بیماران با کمردرد مزمن غیراختصاصی بود.

  روش کار

   در این مطالعه، 29 بیمار مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (14 نفر) و کنترل (15 نفر) شرکت نمودند. مداخله سوزن خشک برای عضلات کوادرتوس لومباروم، گلوتئوس مدیوس و مولتی فیدوس کمری در 6 جلسه انجام گرفت و گروه کنترل صرفا فعالیت های روزمره زندگی را دنبال نمودند. متغیرهای درد، و آستانه فشاری درد در پیش آزمون، پس آزمون و دوره پیگیری ارزیابی شدند. درد متغیری بود که دارای دوره پیگیری سه ماهه نیز بود. آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری ترکیبی با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی جهت بررسی اثر مداخله به کار رفته بر پیامدهای مورد مطالعه به کار برده شد.

  یافته ها

   سه جلسه درمان سوزن خشک منجر به تغییر معنی دار شدت درد نشد؛ ولی پس از پنج جلسه اعمال سوزن خشک کاهش معنی دار شدت درد مشاهده شد (P< 0.05) که این تغییرات تا یک و سه ماه پس از پایان مداخله معنی دار باقی ماند (< 0.05 P). علاوه بر این؛ آستانه فشاری درد پس از پنج جلسه درمان سوزن خشک با تغییرات معنی داری مواجه شدند (0.05 < P) که این تغییرات نیز در دوره پیگیری یک ماهه به طور معنی داری باقی ماندند ( <0.05 P).

  نتیجه گیری

   سوزن خشک نقاط ماشه ای عضلات کوادرتوس لومباروم، گلوتئوس مدیوس و مولتی فیدوس کمری می تواند باعث بهبود درد و آستانه فشاری درد، در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی شود.

  کلیدواژگان: کمردرد، کوادرتوس لومباروم، مولتی فیدوس، درد
 • سهیلا فخریان روغنی، الله یار عرب مومنی* صفحات 392-407
  زمینه و هدف

   امروزه چاقی از نگرانی های اصلی سلامت در سراسر جهان محسوب می شود. از این رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک همراه با مصرف مکمل ال کارنیتین بر عوامل جسمانی مرتبط با سلامتی و نیم رخ لیپیدی در کودکان دختر چاق انجام شد.

  روش کار

   در این مطالعه نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه دارونما، از بین دانش آموزان دختر چاق شهر اصفهان، 60 نفر با BMI برابر 30.28 کیلوگرم بر متر مربع، به شیوه هدفمند انتخاب و به 4 گروه (تمرینات پایه ژیمناستیک، مصرف ال کانیتین، ترکیبی و دارونما) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی به مدت 12 هفته و سه جلسه در هفته، هر جلسه 45 دقیقه اجرا شد. هم چنین آزمودنی های گروه های مکمل و ترکیبی، قرص ال کارنیتین با دوز 2 گرم در روز به مدت 12 هفته استفاده کردند. به منظور تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

  یافته ها

   افزایش معناداری در استقامت قلبی-تنفسی، استقامت عضلانی، قدرت عضلانی و انعطاف پذیری در هر دو گروه تمرین پایه ژیمناستیک و ترکیبی مشاهده شد (0.001= p). هم چنین کاهش معنادار کلسترول تام، تری گلیسرید، و LDL و افزایش معنادارHDL  در گروه های تمرینات پایه ژیمناستیک و تمرین+مکمل مشاهده شد (0.002 ≥ p). ضمن این که، تغییرات ایجاد شده ناشی از گروه ترکیبی بر تمام متغیرها به طور معناداری بیشتر از سایر گروه ها بود.

  نتیجه گیری

   این یافته ها بیانگر، آثار سودمند تمرینات پایه ژیمناستیک همراه با مصرف مکمل ال کارنتین بر عوامل جسمانی مرتبط با سلامتی و نیم رخ لیپیدی در کودکان چاق است. از این رو، استفاده ترکیبی از تمرینات پایه ژیمناستیک و مکمل ال کارنتین برای بهبود این متغیرها می تواند مفید باشد.

  کلیدواژگان: ژیمناستیک، ال کارنیتین، لیپیدها، چاقی، کودکان
 • یوسف محمدی کبار*، احد اعظمی، عزیز کامران، عرفان صادقیلر صفحات 408-417
  زمینه و هدف

   لوپوس اریتماتوز سیستمیک یک بیماری خود ایمنی است که در آن ارگان ها و سلول ها تحت آسیبی قرار می گیرند که در مراحل ابتدایی به وسیله اتوآنتی بادی های اتصالی به بافت و کمپلکس های ایمنی ایجاد می شود.
  هدف از این مطالعه ثبت اطلاعات بالینی، دموگرافیک و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک در مراجعه کنندگان به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) درسال 1400 بود.

  روش کار

   در این مطالعه توصیفی مقطعی، داده های دموگرافیک (سن، جنسیت)، اطلاعات بالینی بیماران (از جمله  اولین تظاهرات بیماری، علائم بالینی و...) و یافته های آزمایشگاهی بیماران (از جملهCBC، ESR، CRP، پروتئین اوری، FANA، Anti dsDNA، C3،  C4،  Anti RO و APS Ab) ثبت شدند.

  یافته ها

   اطلاعات مربوط به ویژگی های بالینی 50 بیمار شامل 46 زن (92%) و 4 مرد (8%) با میانگین سن 12.14± 40.78 سال و سن تشخیص بیماری 10.62± 31.76سال مورد بررسی قرار گرفت. شایع ترین شکایت اولیه در بیماران مورد بررسی مربوط به علائم مفصلی ایزوله با 28% بوده است. شایع ترین علائم بالینی مشاهده شده در بیماران مربوط به علائم مفصلی به همراه حساسیت به نور با فراوانی 20 درصد بوده است. ANA، Anti dsDNA مثبت و C3 وC4 کاهش یافته به ترتیب در 88 ، 70 و 26 درصد از بیماران مثبت بود.

  نتیجه گیری

   راه اندازی سیستم ریجستری جهت ثبت ساختارمند اطلاعات بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک در  هر منطقه جهت سیاست گذاری بهتر برای مدیریت بیماری و دسترسی پزشک معالج به اطلاعات بیماران و استفاده از آن ها در کارهای تحقیقاتی بسیار می تواند کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: لوپوس اریتماتوز سیستمیک، خودایمنی، Anti dsDNA
 • آیدا ناحومی، مریم پیمانی، اسداله اسدی*، آرش عبدالملکی، یاسین پناهی، محمد علی شاه محمدی صفحات 418-435
  زمینه و هدف

   شناسایی برهمکنش های پروتئین ها یکی از چالش های اصلی در زمینه زیست ساختاری و بیولوژی مولکولی است. با وجود پیشرفت های گسترده، هنوز الگوهای دقیق برهمکنش های پروتئین- پروتئین ناشناخته است. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی محاسباتی برهمکنش های فیبرونکتین1 ماتریکس خارج سلولی نای سلول زدایی شده و اینتگرین های سلول بنیادی بافت چربی جهت ارائه دقیق ترین تصویرسازی ممکن از این تعاملات و نقش آن ها در فرآیندهای بیولوژیکی است.

  روش کار

   پس از فرآیند سلول زدایی نای گوسفند از طریق روش دترجنت- آنزیمی، ارزیابی های بافت شناسی و عکس برداری از فراساختار نمونه ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی نگاره انجام گرفت. همچنین شبیه سازی های اتصال پروتئین فیبرونکتین1 ماتریکس خارج سلولی با اینتگرین αvβ1 و α5β3سلول بنیادی مشتق از بافت چربی مورد بررسی قرارگرفت و تجزیه و تحلیل انرژی برهمکنش برای پیش بینی ساختار کمپلکس های پروتئین- پروتئین با استفاده از الگوریتم های موجود در سرورهای HDOCK و ClusPro اعمال شد.

  یافته ها

   یافته ها حاکی از حفظ اجزای ماتریکس خارج سلولی و فراساختار داربست بود. همچنین برای یافتن مطلوب ترین حالت های اتصال از نظر انرژی، تعدادی از آن ها از بین انواع اتصالات برتر به عنوان برهمکنش های پایدار گزارش شدند. این بینش درک ارزشمندی از چسبندگی ماتریکس سلولی، مهاجرت و سیگنال دهی، با پیامدهای بالقوه برای توسعه درمانی ارائه میدهد.

  نتیجه گیری

   داربست های تهیه شده، برای کاربردهای مهندسی ایده آل بوده و با تحلیل های محاسباتی و داده های تجربی، حالت های اتصال پایدار با بهره وری انرژی بین فیبرونکتین و اینتگرین تجسم یافته است. همچنین در آینده مطالعات بیشتر در مدل سازی چسبندگی سلولی در ارتباط با علم مهندسی بافت، می تواند بستر مناسبی جهت توسعه پزشکی بازساختی فراهم کند.

  کلیدواژگان: ماتریکس خارج سلولی، فیبرونکتین، اینتگرین، مهندسی بافت، نای
|
 • Narges Chitsaz, Ahmad Reza Meamar, Elham Razmjou, Soheila Shafaghi-Sisi, Maryam Alipour, Maryam Sadeghi, Zahra Rampisheh, Zeinab Ghasemi, Rasoul Aliannejad, Alireza Badirzadeh * Pages 330-342
  Background

   Pneumocystis jirovecii (P. jirovecii) causes Pneumocystis pneumonia (PCP) in people, especially the immunocompromised ones. It is also one of the serious causes of numerous lung problems in affected patients. Since documented data about P. jirovecii is not available in patients with pulmonary infections in Tehran, this study aimed to investigate the molecular epidemiology and parasitology of Pneumocystis to determine the frequency of the organism infection.

  Methods

   Bronchoalveolar lavage (BAL) samples were collected for 367 patients hospitalized in the lung department of Shariati Hospital in Tehran from July 2022 to July 2023. The samples were analyzed using Giemsa staining and molecular methods. After DNA extraction from samples, Nested polymerase chain reaction (Nested PCR) was employed for the amplification of the 18SrRNA gene and identification of P. jirovecii. The PCR products of Nested PCR were sequenced for final confirmation. 

  Results

   Out of 367 samples, only one sample (0.27%) and 28 samples (6.7%) were found to be positive through parasitology and NestedPCR analysis, respectively. P. jirovecii was detected in seven (25%) and 21 (75%) immunocompromised and immunocompetent patients, respectively. Fever, shortness of breath and dry cough were the most common clinical symptoms among patients with Pneumocystosis. Patients with pulmonary disorders are prone to colonization by pneumocystis, which increases the risk of pneumocystosis and makes them a reservoir for transmission to susceptible people.

  Conclusion

   It can be concluded that patients with distinct lung disease are prone to colonization by Pneumocystis and, importantly, are at risk of infection. Also, according to the current study, Nested PCR was a suitable method for detecting P. jirovecii organisms because it had a very high sensitivity and specificity.

  Keywords: Pneumocystis jirovecii, Pneumonia, Colonization, Nested-PCR, Broncho-alveolar lavage (BAL)
 • Soroush Nasuhi, Abdolali Moshfe, Nasir Arefkhah, Ahmad Abolghazi, Aminallah Saadatnia * Pages 343-351
  Background

   Toxocariasis is one of the most common diseases among humans and animals. According to the various studies, the rate of soil contamination with the worm's eggs in the world has been reported on average at 13.2% and in Iran at between 3.5 and 63.5%. Due to a lack of information about the status of infection with this worm in animals and humans in Yasuj city and also the importance of toxocariasis, this study was conducted to investigate the soil contamination of the Yasuj public parks with the eggs of Toxocara spp.

  Methods

   This descriptive study was performed on 150 soil samples from 6 parks in Yasuj in 2021. Samples were collected from five points based on geographical directions at a distance of 2–5 cm above the soil surface and transferred to the parasitology laboratory. To see the eggs of Toxocara species, a flotation method with saturated sugar water, and a light microscope with a 40X were used.

  Results

   Out of 150 soil samples from six parks, 11 samples (7.33%) were found to be infected with Toxocara species eggs and 139 samples (92.67%) were not contaminated. In total, out of the six investigated parks, pollution was not observed in two parks (33.33%), but pollution was observed in four parks with a contamination rate of 8% in three parks and 16% in one park.

  Conclusion

   According to the results of similar studies in Iran, it is concluded that Toxocara infections in the soil of Yasuj parks are similar to the national average and require more care, in terms of fencing the parks and preventing the free entry of dogs and cats.

  Keywords: Toxocara, Park, Soil, Contamination
 • Saba Ramezanzadeh, Golam Reza Barzegar, Hamid Oveisi Oskouei, Majid Pirestani, Mahmoud Mahami-Oskouei, Farzaneh Jafarian, Ehsan Ahmadpour, Seyed Abdollah Hosseini * Pages 352-364
  Background

   Opportunistic pathogens such as Cryptosporidium, Isospora belli, Blastocystis, etc. cause various gastrointestinal and non-digestive diseases in people with HIV. These symptoms are especially severe in people with HIV who have a CD4 count of less than 200. This study aimed to determine the prevalence of parasitic infections in people living with HIV in Tabriz.

  Methods

   This cross-sectional and descriptive study was performed on137 people with HIV referred to Behavioral Disease Counseling Centers in Tabriz, 2019-2021. Then, after receiving written consent, fecal samples were collected and evaluated for the detection of parasitic infections using direct methods, Ziehl-Neelsen and Trichrome Weber stain.

  Results

   A total of 137 stool samples were collected, including 93 males and 44 females. Most of them were in the age range of 20-60 years. The overall frequency of parasitic infections was 57.7% and the highest prevalence was related to Blastocystis 24.1% and Cryptosporidium 14.6%.

  Conclusion

   Due to the relatively high prevalence of parasitic infections, especially Blastocystis and Cryptosporidium in people with HIV in Tabriz, which can endanger the health of these patients, essential interventions, including personal hygiene training to control and prevent infection with these pathogens, seem to be necessary.

  Keywords: HIV, Intestinal Parasitic Disease, Prevalence, Tabriz
 • Samaneh Alijanian, Masoumeh Asle Rousta *, Golnaz Asaadi Tehrani Pages 365-376
  Background

   Many scientific Researches have shown that diethylnitrosamine, which is used to induce liver carcinoma, has destructive effects on the kidney. Menthol is a monoterpene type with antioxidant, anti-inflammatory, and anti-cancer effects. In the current study, we investigated the effect of menthol on the expression of tumor-related factors and HIF-1α/VEGF signaling in the kidney cells of mice receiving diethylnitrosamine.

  Methods

   In this research, 16 male mice at the age of 14 days were divided into four groups including Control, Menthol, Nitrosamine, and Nitrosamine-Menthol groups. Nitrosamine and Nitrosamine-Menthol groups received diethyl-nitrosamine intraperitoneally (25 mg/kg) at the age of 14 days. Menthol and Nitrosamine-Menthol groups also received menthol by gavage (50 mg/kg) three times a week for 6 consecutive months. At the end of this period, the expression level of SFRP1, VHL, CTNNB1, HIF-1α, and VEGF in the kidney cells was measured using real-time PCR method.

  Results

   Menthol treatment caused a significant increase in the expression level of SFRP1 (P=0.021) and VHL (P=0.013) and a significant decrease in the expression level of CTNNB1 (P=0.001), HIF-1α (P=0.000) and VEGF (P=0.000) in the kidney cells of Nitrosamine-Menthol treated group compared to the Nitrosamine group.

  Conclusion

   The results of this study showed that menthol prevents the decrease in the expression of tumor suppressor factors and the increase in the expression of tumor stimulating factors and factors effective in angiogenesis in the kidney of mice treated with diethyl-nitrosamine, so menthol is probably useful in prevention and treatment of renal cancer.

  Keywords: Menthol, Diethylnitrosamine, SFRP1, HIF-1α, VEGF, Kidney
 • Masoumeh Matin, Nahid Kianmehr, Abbas Tabatabaiee, Mehrnaz Kajbafvala, Marzieh Yassin * Pages 377-391
  Background

   The main purpose of this study was to investigate the effects of dry needling on pain and pain pressure threshold (PPT) in patients with non-specific chronic low back pain (NSCLBP).

  Methods

   29 patients with NSCLBP were randomly allocated into two experimental (N=14) and control (N=15) groups. The dry needling intervention was considered for quadratus lumborum, gluteus medius, and lumbar multifidus, in 6 sessions, and subjects of the control group followed their routine lifestyle. The measurements included pain and PPT, which were evaluated in the pre-test, post-test, and follow-up periods. The pain was a variable that had a three-month follow-up assessment. Analysis of variance of combined measurement with repeated measurement and Benferoni's post hoc test were used to investigate the effect of the intervention on the outcome measurements.

  Results

   Three sessions of trigger point dry needling did not lead to a significant change in pain. However, after five sessions of dry needling, a significant decrease in pain was observed (p<0.05), and the positive changes significantly remained until one and three months after the end of the intervention (p<0.05). Furthermore; significant changes in PPT scores were detected following five sessions of trigger point dry needling treatment (p<0.05). These changes remained constant in the one-month follow-up assessment (p<0.05).

  Conclusion

   Dry needling for the trigger points of the QL, GM, and LM muscles can improve pain intensity and PPT in patients with NSLBP.

  Keywords: Low Back Pain, Quadratus lumbarum, Multifidus, Pain
 • Soheila Fakhrian Roghani, Allahyar Arabmomeni * Pages 392-407
  Background

   Obesity is a major health problem worldwide. Therefore, the purpose of this study was to determine the effects of l-carnitine supplementation on physical factors related to health and lipid profiles in obese female children with basic gymnastics exercises.

  Methods

   In this quasi-experimental study, with a pre-test-post-test design and a placebo group, 60 obese children among the girl students of Isfahan with BMI=30.28 kg/m2 were selected purposefully and were divided into 4 groups (Basic gymnastics training, L-carnitine consumption, Combined, and Placebo). The training protocol was implemented for 12 weeks, three times a week, and 45 minutes for each session. Furthermore, the groups of L-carnitine consumption and combined used L-carnitine tablets with a dose of 2 g per day for 12 weeks. To analyze the data, multivariate covariance, and post hoc Tukey tests were used.

  Results

   A significant increase in Cardio-respiratory endurance, muscular endurance, muscular strength and flexibility was observed in both basic gymnastics training and combined groups (p≤0.001). In addition, a significant decrease in total cholesterol, triglyceride, and LDL and a significant increase in HDL were observed in the basic gymnastics training, and combined groups (p≤0.002). Also, the changes caused by the combined group on all variables were significantly better than other groups.

  Conclusions

   These findings indicate the beneficial effects of basic gymnastics training along with L-carnitine supplementation on physical factors related to health and lipid profile in obese children. Therefore, the combined use of basic gymnastic exercises and L-carnitine supplementation can be useful to improve these variables.

  Keywords: Gymnastics, L-Carnitine, Lipids, Obesity, Children
 • Yousef Mohammadi-Kebar *, Ahad Azami, Aziz Kamran, Erfan Sadeghilar Pages 408-417
  Background

   Systemic lupus erythematosus is an autoimmune disease in which organs and cells are damaged in the initial stages by tissue-binding autoantibodies and immune complexes. Clinical, demographic and laboratory information of patients with SLE in Ardabil province is the aim of this study.

  Methods

   The present study is a cross-sectional descriptive study that examines demographic data (age, gender), clinical information such as the first manifestation of the disease, clinical symptoms, etc., and laboratory findings such as CBC, ESR, CRP, proteinuria, FANA, Anti dsDNA, C3, C4, Anti RO and APS Ab of patients who referred to the rheumatology clinic of Imam Khomeini Hospital (RA) in 2021.

  Results

   Information related to the clinical characteristics of 50 patients, including 46 women (92%) and 4 men (8%), with an average age of 12.14 ± 40.78 years (range: 21-73) and age at diagnosis of 10.62 ± 31.76 years were investigated. The most common initial complaint in the studied patients was related to isolated joint symptoms (28%). The most common clinical symptoms observed in the examined patients were related to joint symptoms along with sensitivity to light with a frequency of 20%. ANA, anti-dsDNA tests positivity and reduced C3 and C4 levels were observed in 88%, 70% and 26% of patients, respectively.

  Conclusion

   The establishment of a registry system for the structured registration of information of patients with systemic lupus erythematosus in each region is necessary to a better understanding of the characteristics of the disease and better management policy of patients.

  Keywords: Systemic Lupus Erythematosus, Anti dsDNA, Autoimmune
 • Aida Nahumi, Maryam Peymani, Asadollah Asadi *, Arash Abdolmaleki, Yasin Panahi, Mohammad Ali Shahmohammadi Pages 418-435
  Background

   Identifying protein interactions is one of the main challenges in the fields of biostructure and molecular biology. Despite extensive progress, the exact patterns of protein-protein interactions are still unknown. The main goal of this study is to computationally evaluate the interactions of fibronectin-1 in the extracellular matrix of decellularized trachea and integrins in adipose tissue stem cells in order to provide the most accurate possible visualization of these interactions and their role in biological processes.

  Methods

   After decellularization of the sheep trachea through the detergent-enzyme method, histological evaluations and ultrastructure photography of the samples were done by scanning electron microscopy. Also, the simulations of fibronectin1 binding of extracellular matrix protein with integrin αvβ1 and α5β3 of stem cells derived from adipose tissue were investigated, and interaction energy analysis was applied to predict the structure of protein-protein complexes using the algorithms available in HDOCK and ClusPro servers.

  Results

   The findings indicated the preservation of extracellular matrix components and scaffold ultrastructure. Also, in order to find the most favorable connection states in terms of energy, some of them were reported as stable interactions among the top types of connections. This insight provides a valuable understanding of cell-matrix adhesion, migration, and signaling, with potential implications for therapeutic development.

  Conclusion

   The prepared scaffolds are ideal for engineering applications for which computational analysis and experimental data have been used for visualization of stable connection states with energy efficiency between fibronectin and integrin. Also, more studies on cell adhesion modeling in connection with tissue engineering science can provide a suitable field for the development of regenerative medicine in further studies.

  Keywords: Extracellular Matrix Fibronectin, Integrin, Tissue Engineering, Trachea