فهرست مطالب

جامعه شناسی ارتباطات - پیاپی 14 (زمستان 1402)

نشریه جامعه شناسی ارتباطات
پیاپی 14 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی میربیک سبزواری، فائزه تقی پور * صفحات 3-30

  این پژوهش با هدف شناسایی زمینه های موثر بر توانمندسازی کاربران شبکه های اجتماعی در حوزه امنیت فرهنگی انجام شد. بدین منظور تعداد 32 نفر از مدیران، متخصصان و اساتید ارتباطات، رسانه، فضای مجازی،امنیت سایبری و فرهنگ با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و با روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود و جمع آوری یافته ها تا اشباع نظری اطلاعات ادامه یافت. یافته های پژوهش در سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و نظری پیاده و طبقه بندی شد. یافته ها شامل سه دسته عوامل علی، زمینه ای و اثرات این توانمندسازی در حوزه امنیت فرهنگی و شبکه های اجتماعی بود. عوامل علی این پژوهش شامل: رفتار ارتباطی کاربران، ویژگی های پیام رسان، ویژگی های فردی و شخصیتی و امنیت فرهنگی در ساختار مجازی بود. همچنین عوامل زمینه ای شامل: اطلاعات فرهنگی، پایبندی فرهنگی، آشنایی با رویکردهای یکپارچگی درحکمرانی شبکه های اجتماعی،محرمانه ودردسترس بودن داده های مجازی وتقویت نمادهای فرهنگی و زیرساخت های فرهنگی کاربران از دیدگاه مشارکت کنندگان شناسایی شد. در نهایت در خصوص اثرات توانمندسازی کاربران می توان به اثربخشی عملکرد کاربر، اثرگذاری تولید محتوا، آینده پژوهی تکنولوژی و تجملات فرهنگی اشاره کرد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی کاربران، شبکه های اجتماعی، امنیت فرهنگی، رفتارارتباطی، آینده پژوهی تکنولوژی
 • محمدعلی قادری *، مسعود بهرام ارجاوند صفحات 31-50

  رسانه ها با ایجاد تحول در ارزش ها، باورها و اعتقادات ، ادراک و تصاویر و ذهنیات جامعه زمینه را برای اقناع پذیرش فراهم می کنند و نقش مهمی در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا می کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اقتضایی تاثیرگذار بر مدیریت رسانه انجام شده است. پژوهش، یک مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از اسناد، کتب و پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی مرتبط بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان داد که رویکردهای مختلف همچون رویکرد سیستمی، رویکرد مدیریت عمومی، رویکرد مدیریت بر اساس مالکیت و رویکرد مدیریت استراتژی برای مدیریت رسانه ها ارائه و اجرا شده است که هر کدام دارای محدودیت های مختلفی است و نشانگر برداشت ناصحیح و محدود آنها از موضوع مدیریت رسانه است. محدود کردن مدیریت رسانه به مدیریت ارتباط با رسانه ها و تقلیل سطح آن به مدیریت روابط عمومی و حتی پایین تر از آن به مدیریت تبلیغات است. یکی از این محدودیت ها عدم توجه به شرایط و تغییرات مکرر در رسانه ها می باشد. از این رو در این پژوهش رویکرد اقتضایی نیز به عنوان یکی از رویکردهای خاص مدیریت استراتژیک بیان شد که با توجه به ویژگی رسانه ها و همچنین تغییرات گسترده در ساختار و سیستم انتقال پیام ها در رسانه ها یک رویکرد لازم و با اهمیت در زمینه مدیریت رسانه ها مطرح می شود و بر اساس آن لازم است مدیریت رسانه طرح های جامع و کاملی برای شرایط مختلف و تغییرات ناگهانی و سریع در زمینه رسانه ها و حتی شرایط سیاسی، اجتماعی تدوین و برنامه ریزی نموده باشند. برای دستیابی به یک رویکرد اقتضایی در رسانه باید عوامل اقتضایی تاثیر گذار بر مدیریت رسانه شناسایی شود. یافته ها نشان داد که این عوامل اقتضایی به دو دسته سازمانی و برون سازمانی قابل تقسیم است. همچنین نتایج نشان داد که راهبردها و استراتژی های سازمان، تغییر انتظارات کارکنان، پیشرفت فناوری اطلاعات یا تغییر تکنولوژی و حجم بالای کارها از مهمترین شرایط اقتضایی مدیریت رسانه می باشد. همچنین تغییر مقررات دولتی و مالیاتی، اقبال عمومی به رسانه و افزایش آگاهی اجتماعی از مهمترین عوامل برون سازمانی با رویکرد اقتضایی هستند.

 • یحیی احمدی *، مسعود کریم خانی صفحات 51-64

  در جهانی که به سرعت در حال تغییر و تحول است، نظام های سلامت با چالش های جدیدی مواجه هستند. ازجمله این چالش ها می توان به تورم اقتصادی اشاره کرد که می تواند تاثیرات عمیقی بر سلامت جامعه داشته باشد. ازاین رو، اهمیت تجارب و مفاهیم مدیریت تورم در نظام سلامت رو به افزایش است. مهار تورم در این حوزه نیازمند مدیریت اصولی، شفافیت، نظارت دقیق و مشارکت همه ذی نفعان است. افزایش هزینه های درمان، دارو و خدمات پزشکی، منجر به کاهش دسترسی عموم مردم به مراقبت های بهداشتی می شود. علاوه بر این، تورم در نظام سلامت می تواند باعث ایجاد نابرابری در دسترسی به خدمات، افت کیفیت درمان و درنهایت عدم رضایتمندی عمومی شود. نقش روابط عمومی در نظام سلامت به عنوان یک عنصر کلیدی در ارتباط و ارتقاء ارتباط میان نهادهای بهداشتی و جامعه تعریف می شود. این نقش بسیار گسترده و تاثیرگذار است. توانایی رسانه ها، افراد و نهادها به انتقال اطلاعات درست و موثق به مردم در مورد افزایش تورم و تاثیرات آن بر نظام سلامت بسیار اساسی است. در این شرایط روابط عمومی می تواند زمینه را برای مقابله اثربخش با چالش تورم فراهم کند. در این مقاله، تلاش می کنیم تا به تفسیر و بررسی نقش بسیار مهم روابط عمومی در کنترل تورم نظام سلامت پرداخته و به ویژه بر اهمیت این نقش در ارتقاء اقتصاد سلامت پایدار و عدالت اجتماعی اشاره نماییم. این مقاله می تواند به سیاستمداران و تصمیم گیران اقتصادی و بهداشتی کمک کند تا راهکارهای مناسبی برای مدیریت تورم در نظام سلامت ارائه دهند و به جامعه اطلاعات دقیق تری ارائه کنند تا تصمیمات بهتری اتخاذ شود.

  کلیدواژگان: روابط عمومی، اقتصاد، تورم، نظام سلامت، جامعه
 • علی نیرویی * صفحات 65-74

  روابط عمومی یک رشته تخصصی است که به برقراری ارتباط با عموم مردم می پردازد. با پیشرفت هوش مصنوعی، این رشته نیز در حال تغییر است. هوش مصنوعی می تواند به کارشناسان روابط عمومی کمک کند تا کار خود را کارآمدتر و موثرتر انجام دهند. هوش مصنوعی می تواند در روابط عمومی برای انجام طیف وسیعی از وظایف از جمله: خودکارسازی وظایف اداری، تحلیل داده ها و تولید محتوا استفاده شود. خودکارسازی وظایف اداری می تواند به متخصصان روابط عمومی زمان بیشتری برای تمرکز بر وظایف استراتژیک تر مانند توسعه و اجرای کمپین های روابط عمومی بدهد. تحلیل داده ها می تواند به متخصصان روابط عمومی در درک بهتر مخاطبان، نیازها و ترجیحات آنها کمک کند. تولید محتوا می تواند به متخصصان روابط عمومی در تولید محتوای باکیفیت و موثر کمک کند. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که هوش مصنوعی نمی تواند جایگزین متخصصان روابط عمومی شود. هوش مصنوعی یک ابزار است که می تواند برای بهبود عملکرد روابط عمومی استفاده شود، اما در نهایت، متخصصان روابط عمومی هستند که باید تصمیمات استراتژیک را بگیرند و روابط با مخاطبان را مدیریت کنند.

  کلیدواژگان: روابط عمومی، هوش مصنوعی، نسبت هوش مصنوعی و روابط عمومی
 • محمد تورجی زاده *، مائده باقرصاد رنانی، حامد نظری صفحات 75-94

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین کیفیت خدمات مساجد و مشارکت نمازگزاران در فعالیت‍های مذهبی شهر اصفهان انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده کلیه نمازگزاران مساجد شهر اصفهان در سال 98-1397 بود که در این میان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه محقق ساخته مشارکت در فعالیت‍های مذهبی و پرسشنامه محقق ساخته کیفیت خدمات مساجد گردآوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‍ها توسط چند نفر از صاحب نظران مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‍ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در پرسشنامه‍های مشارکت در فعالیت‍های مذهبی و کیفیت خدمات مساجد به ترتیب 78/0 و 75/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس چندراهه در نرم‍افزار اس.پی.اس.اس نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین کیفیت خدمات مساجد و مشارکت نمازگزاران در فعالیت‍های مذهبی رابطه مثبت و معنی‍داری وجود دارد. با توجه به اینکه کیفیت خدمات مساجد و مشارکت نمازگزاران در فعالیت‍های مذهبی با هم رابطه دارند و مشارکت نمازگزاران در فعالیت‍های مذهبی مساجد به واسطه کیفیت خدمات محیطی و عوامل اجرایی قابل تبیین است، لذا به نظر می رسد که به منظور مشارکت هر چه بیشتر نمازگزاران در فعالیت‍های مذهبی بایستی کیفیت خدمات مساجد را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، مشارکت نمازگزاران، فعالیت‍ مذهبی، مساجد
 • محمدمهدی امیدی * صفحات 95-106

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر تامین مالی داخلی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و میانی کارگزاری های شهر اصفهان است و حجم نمونه ی آن متناسب با جدول مورگان برای این جامعه ی آماری برابر با 108 نفر به روش در دسترس می باشد. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است. جهت بررسی صحت و سقم فرضیات اصلی تحقیق حاضر از روابط علی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است و از روش حداقل مربعات جزئی برای آزمون مدل مفهومی تحقیق از نرم افزار SmartPLS، استفاده شد. همچنین برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از بررسی اعتبار که شامل شاخص بررسی اعتبار اشتراک و شاخص بررسی اعتبار حشو یا افزونگی می باشد، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش حاکی از آن است که بین نقش واسطه گری تصمیمات تامین مالی داخلی در رابطه بین میزان اطمینان بیش از حد مدیریتی با کارآیی سرمایه گذاری رابطه وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان داد که اطمینان بیش از حد مدیریتی بر تصمیمات تامین مالی داخلی و همینطور تصمیمات تامین مالی داخلی بر کارآیی سرمایه گذاری تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: اعتماد، تامین مالی داخلی، بورس اوراق بهادار، ارتباطات
|
 • Ali Mirbeyk sabzevari, Faezeh Taghipour * Pages 3-30

  This study aimed to identify the factors that affect the empowerment of social media users in the field of cultural security. To this end, 32 managers, experts, and professors of communication, media, cyberspace, cyber security, and culture were selected through purposeful sampling and studied using qualitative content analysis with an inductive approach. The data collection tool in this study was semi-structured in-depth interviews, and data collection continued until theoretical saturation of information. The findings of the study were implemented and classified in three stages of open, selective, and theoretical coding. The findings included three categories of causal, contextual, and effects of this empowerment in the field of cultural security and social media. The causal factors of this study included: user communication behavior, messenger features, individual and personality characteristics, and cultural security in the virtual structure. Also, contextual factors included: cultural information, cultural commitment, familiarity with integration approaches in social media governance, confidentiality and accessibility of virtual data, strengthening cultural symbols and cultural infrastructure of users from the perspective of participants. Finally, in terms of the effects of user empowerment, it can be mentioned the effectiveness of user performance, the impact of content production, technological foresight, and cultural luxuries.

  Keywords: User empowerment, Social media, Cultural security, Communication behvaior, Technological foresight, Cyber security
 • Mohammad Ali Ghaderi *, Masoud Bahram Arjavand Pages 31-50

  Media, by creating changes in values, beliefs and attitudes, perceptions and images and mindsets of society, provide the ground for persuasion and acceptance and play an important role in all political, economic, social and cultural spheres of the country. The present study was conducted with the aim of identifying contingency factors affecting media management. The research is a descriptive and analytical study and has been investigated using documents, books and related internal and external researches. The findings of the study showed that different approaches such as systemic approach, public management approach, management based on ownership and strategic management approach have been presented and implemented for media management, each of which has different limitations and indicates their incorrect and limited understanding of the subject of media management. Limiting media management to media relations and reducing its level to public relations and even lower to advertising management. One of these limitations is the lack of attention to the conditions and frequent changes in the media. Therefore, in this study, the contingency approach was also stated as one of the specific approaches of strategic management, which, considering the characteristics of the media and also the extensive changes in the structure and system of message transmission in the media, is a necessary and important approach in the field of media management. And based on that, it is necessary for media management to have comprehensive and complete plans for different conditions and sudden and rapid changes in the field of media and even political and social conditions. To achieve a contingency approach in the media, contingency factors affecting media management must be identified. The findings showed that these contingency factors can be divided into two categories: organizational and extra-organizational. Also, the results showed that the strategies and strategies of the organization, changing the expectations of employees, advancing information technology or changing technology and the high volume of work are the most important contingency conditions of media management. Also, changing government and tax regulations, public interest in the media and increasing social awareness are the most important extra-organizational factors with a contingency approach.

  Keywords: Media, Media Management, Contingency Approach
 • Yahya Ahmadi *, Masoud Karimkhani Pages 51-64

  In a rapidly changing world, health systems are facing new challenges. Among these challenges, we can mention economic inflation, which can have profound effects on the health of society. Therefore, the importance of experiences and concepts of inflation management in the health system is increasing. Controlling inflation in this area requires principled management, transparency, strict monitoring and participation of all stakeholders. The increase in the costs of treatment, medicine and medical services leads to a decrease in the access of the public to health care. In addition, inflation in the health system can cause inequality in access to services, a drop in the quality of treatment, and ultimately public dissatisfaction. The role of public relations in the health system is defined as a key element in communication and promotion of communication between health institutions and society. This role is very broad and influential. The ability of the media, individuals and institutions to convey correct and reliable information to the people about the increase in inflation and its effects on the health system is very fundamental. In this situation, public relations can provide the basis for effectively dealing with the challenge of inflation. In this article, we try to interpret and examine the very important role of public relations in controlling the inflation of the health system and especially point out the importance of this role in promoting a sustainable health economy and social justice. This article can help politicians and economic and health decision-makers to provide appropriate solutions to manage inflation in the health system and provide the society with more accurate information so that better decisions can be made.

  Keywords: Public Relations, Economy, Inflation, Health System, Society
 • Ali Nirooei * Pages 65-74

  Public relations is a specialized field dedicated to effective communication with the public. With the continuous advancement of artificial intelligence (AI), the landscape of public relations is undergoing significant changes. AI offers valuable tools that can enhance the efficiency and effectiveness of PR professionals. This paper explores the various ways in which AI can be integrated into public relations, including automating administrative tasks, analyzing data, and facilitating content creation. Automating administrative tasks through AI can free up time for PR professionals, enabling them to focus on more strategic aspects of their work, such as developing and executing PR campaigns. Data analysis, powered by AI, provides PR experts with insights into audience behaviors, preferences, and needs, thereby improving the overall understanding of target demographics. Furthermore, AI-driven content production assists public relations professionals in generating high-quality and impactful content for their campaigns. However, it is crucial to emphasize that while AI serves as a valuable tool, it cannot replace the role of PR professionals. Strategic decision-making and relationship management with audiences remain the responsibility of PR experts. AI is a means to enhance PR performance, but it is the human touch and expertise that drive the industry forward.

  Keywords: Public Relations, Artificial Intelligence, Ratio Of Artificial Intelligence
 • Mohammad Touraji zadeh *, Maedeh Baghersad Renani, Hamed Nazari Pages 75-94

  The purpose of this study was to determine the between quality of mosque services and participation of worshipers in the religious activities of the mosque of Isfahan city. This research was of fundamental type in terms of purpose and it was descriptive and correlation in terms of collecting data. The statistical population of this study included all worshipers in the mosques of Isfahan in the year 2019-2020, of which 384 were selected as the statistical sample by cluster random sampling and Cochran formula. The information was collected by the researcher-made participation in religious activities questionnaire and the researcher-made questionnaire on the quality of mosque services. The factual and content validity of the questionnaires was reviewed and verified by a number of experts. The reliability of the questionnaires was also 0.78 and 0.75, using the Cronbach's alpha coefficient in the questionnaire for participation in religious activities and the quality of mosque services. Data were analyzed using descriptive statistics including mean, standard deviation and inferential statistics including Pearson correlation coefficient, stepwise regression analysis, and multivariate analysis of variance in SPSS 23 software. The results of calculating Pearson correlation coefficient showed that there is a positive and significant relationship between the quality of mosque services and the participation of worshipers in religious activities. Considering the quality of mosque services and the participation of worshipers in religious activities are related and the participation of worshipers in the religious activities of the mosques can be explained by the quality of environmental services and executive agents of mosques, therefore, it seems that in order to participate more prayers in religious activities, it is necessary to improve the quality of mosque services.

  Keywords: Quality of Service, Participation of Worshipers, Religious Activity, Mosques
 • Mohammadmahdi Omidi * Pages 95-106

  The purpose of this research is to investigate the impact of management overconfidence on internal financing of stock exchange member companies and the present research method is descriptive-correlational. The statistical population of this research includes the senior and middle managers of Isfahan city, and its sample size is 108 people according to the Morgan table for this statistical population. The measuring tool of this research is a questionnaire and Cronbach's alpha were used to determine its reliability. Also, in order to check the correctness of the main assumptions of the present research, causal relationships based on structural equation modeling have been used. Due to the complexity of the research model, partial least squares method was used to test the conceptual model of the research using SmartPLS software, and to check the quality or the validity of the model has been used from a credit check that includes the subscription credit check index and the filler credit check index. The results of the hypothesis test of this research indicate that the mediating role of internal financing decisions in the relationship between the amount Managerial overconfidence is related to investment efficiency. The findings of this research show that managerial overconfidence has an effect on internal financing decisions and internal financing decisions have an effect on the efficiency of investment.

  Keywords: Trust, Internal Financing, Stock Exchang, Communications