فهرست مطالب

سخن تاریخ - پیاپی 43 (پاییز 1402)

نشریه سخن تاریخ
پیاپی 43 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هادی یعقوب زاده*، آمنه مافی تبار صفحات 7-32
  عمامه یکی از وجوه تمایز پوشش علمای دینی شیعیان در ایران به حساب می آید که روزگاری پوشش مشترک مردانه در کلیت این سرزمین بود. معمولا زمینه تفکیک این نوع پوشش از عامه مردم به دوره پهلوی نسبت داده می شود درحالیکه بایست پیدایی این تحدید را در اعصار پیش تر بازجست. هدف این مقاله، واکاوی در زمینه های انحصار عمامه به پوشش روحانیت شیعه است. بنابراین پرسش آن خواهد بود که «در مطالعه روند تاریخی پوشش مردانه، چگونه و از چه زمان، عمامه، به عنوان سرجامه خاص روحانیت شیعه در ایران شناخته شد و به وجه تمایز پوشش ایشان بدل گردید؟» فرضیه آنکه شالوده این انفکاک در عصر قاجار پا می گیرد و با رواج انواع دیگر سرجامه در این دوره، عمامه به عنوان وجه ممیز با روحانیت شیعه نسبت پیدا می کند. نتیجه این پژوهش با مطالعه سفرنامه ها، مدارک و اسناد تاریخی، به صورت توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که در عصر قاجار، روحانیون دینی شیعه به رغم عامه مردم با عدول از شیوه تبلیغی دربار و با حفظ پوشش سنتی خود؛ ازجمله عمامه درمقابل روند قدرتمند مدرنیزاسیون ایستادگی می کنند و با حفظ سرپوش عمامه، به آن جنبه نمادین می بخشند.
  کلیدواژگان: روحانیت در عصر قاجار، سرپوشهای عصر قاجار، لباس روحانیت، عمامه، روحانیت شیعه
 • ساجد علی چاندیو*، ناصر رفیعی صفحات 33-50

  زندگی امام رضا (ع) در ساحت های مختلف از جمله در حیات اقتصادی قابل مطالعه و بررسی است. امام (ع) از یک سو مانند سایر مردم در زندگی عادی خود مصارف، مخارج و منابع درآمد مالی داشت و از سوی دیگر دارای منصب امامت و رهبری جامعه شیعی بود؛ ازاین رو به منابع درآمد مالی زیاد نیازمند بود. در این باره پژوهشی روشمند، علمی، دقیق و تاریخی صورت نگرفته است. تحقیق حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که منابع درآمد مالی و هزینه های امام رضا‏ (ع) در زندگی شخصی و به سبب دارا بودن جایگاه امامت چه بوده است؟ این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی به فرجام رسیده، درآمد مالی و هزینه های امام (ع) را در دو بعد زندگی شخصی و در جایگاه امامت، مورد بررسی قرار داده و به نتایج ذیل دست یافته است:منابع درآمد مالی امام ‏(ع) در زندگی شخصی از طریق موقوفات، کشاورزی، ارث و هدایا بوده و اموری چون هزینه های شخصی، خانواده، خویشاوندان، غلامان و مهمانان از این منابع تامین می‏شده است؛ چنان‏که در جایگاه امامت از منابعی چون خمس، زکات و وجوهات دریافتی غیر معین استفاده می‏‏نموده و هزینه هایی چون صدقات به فقراء و مستمندان، هدایایی به شیعیان، به شعرا و تامین حقوق وکلا از این منابع پرداخت می‏شده است.

  کلیدواژگان: اقتصاد، حیات اقتصادی، منابع درآمد، هزینه ها، امام رضا‏(ع)
 • حمزه حسینی* صفحات 51-72
  از میان برنامه های نوسازی و نوگرایانه امیرکبیر، اصلاحات نظامی او از جایگاه ممتازی برخوردار بودند. این اصلاحات که ریشه در تجربیات وی از ارتش های مدرن اروپایی داشت، از مهم ترین دغدغه های اصلاحی او به شمار می رود. بدین ترتیب سوال اصلی مقاله حاضر این است که گفتمان نظامی امیرکبیر دارای چه رویکردی بود؟ و چه تاثیری بر اندیشه شکل گیری ارتش مدرن ملی در ایران داشته است؟ به نظر می رسد که گفتمان نظامی امیرکبیر در راستای تحقق استقلال ایران از بیگانگان و برقراری نظم و امنیت داخلی بروز و ظهور کرد. یافته های این بررسی نشان می دهد که امیرکبیر وجود ارتش مدرن و قدرتمند را بستر و زمینه اصلی برای نوسازی و ترقی ایران می پنداشت. به همین دلیل با برنامه ها و اقداماتی از جمله برقراری نظم و امنیت داخلی، مقابله با نفوذ بیگانگان در امور نظامی ایران، اصلاح ساختار نیروهای مسلح، تجهیز ارتش به آموزش ها، امکانات و سلاح های نوین، تاسیس نیروی دریایی و...تلاش کرد ارتش مدرن قدرتمندی را برای ایران شکل دهد. هر چند با کشته شدن امیر ادامه این اصلاحات توسط او ناکام ماند. ولی گفتمان نظامی وی در دوره بعدی همچون مشروطه و پهلوی اول دنبال شد تا اینکه منجر به شکل گیری ارتش نوین در ایران گردید.
  کلیدواژگان: امیرکبیر، نظامی، گفتمان، وقایع اتفاقیه، امنیت، ارتش
 • محمدجواد عصاری*، نعمت الله صفری فروشانی، محمد عشایری منفرد صفحات 73-92

  یکی از مهمترین وقایع دوران حکومت امیرالمومنین (ع) واقعه حکمیت می باشد که در مقطع پایانی جنگ صفین مطرح شد و مدتی پس از آن به وقوع پیوست. شایسته است این واقعه با توجه به مولفه های مختلف تاریخی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد بررسی شخصیتهای تاثیر‏گذار از میان یاران آن حضرت از مهمترین آن مولفه‏ ها می‏باشد. یکی از آن شخصیتها «عبد‏الله بن عباس» است. از جمله نکات قابل توجه درباره وی آنست که او در مرحله انتخاب حکمین، گزینه پیشنهادی امیرالمومنین (ع) به عنوان حکم (داور) می باشد. سوال اصلی این مقاله، چرایی انتخاب این شخصیت از جانب آن حضرت می‏باشد. پاسخ به این سوال با وجود برخی از ویژگی هایی که در نوع نگاه عبد الله بن عباس به حکومت‏‏داری امیرالمومنین × و برخی از اختلاف نظرهای وی با آن حضرت و همچنین شبهاتی مانند اتهام جانب‏داری امام و یا چگونگی جمع بین اعتماد امام و اخبار مربوط به خیانت او در بیت المال بصره در تحلیل واقعه حکمیت اهمیت ویژه‏ای دارد. این پژوهش با محوریت نهج‏البلاغه و با استفاده از منابع تاریخی به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. مدعای این پژوهش آنست که هیچ گونه جانب داری قبیلگی و مذموم در این انتخاب دخیل نبوده بلکه معیارهای منطقی و معقول در این گزینش نقش داشته است. ضمنا اخبار مربوط به بیت المال بصره بر فرض صحت، توجیه قابل قبولی دارد که خللی به درستی تصمیم امام وارد نمی کند. نتیجه این پژوهش آنست که با وجود برخی اختلاف نظرها بین ابن عباس و امیرالمومنین  با توجه به ویژگیهایی از قبیل بهره‏ مندی وی از معارف قرآنی، جایگاه اجتماعی و قبیلگی، توانمندی در مناظره، صلابت و پایداری و امانتداری شایسته‏ ترین فرد در میان یاران آن حضرت، عبد الله بن عباس بوده است.

  کلیدواژگان: امیرالمومنین علی، عبد الله بن عباس، واقعه حکمیت، انتخاب حکم، نهج البلاغه
 • حمیدرضا مطهری، نجمه صالحی* صفحات 93-108

  عالمان شیعی بر قطعی بودن رویداد غدیر خم و حتمی بودن دلالت آن بر ولایت و خلافت بلافصل امیرالمومنین (علیه السلام) تاکید کرده اند اما در مقابل دانشمندان اهل سنت درباره حدیث غدیر موضع یکسانی ندارند، لذا بررسی آثار دانشمندان به ویژه مورخان اهل سنت در میزان و نحوه ی نقل حدیث غدیر و گزارش واقعه بسیار مهم است و در تبیین این حادثه اهمیت دارد. شمس الدین ذهبی (748ه) صاحب کتاب پرحجم و مشهور "تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام" از جمله عالمان پرآوازه ی اهل سنت است که این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در صدد کشف نحوه ی چگونگی گزارش ذهبی از حادثه غدیر و رویکرد و موضع وی، در بیان گزارش غدیر است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ذهبی در موارد متعدد، افزون بر نقل آیه اکمال و تایید صحت آن، حدیث غدیر را نقل و حادثه روز غدیر را گزارش و سه رویکرد تحریف غدیر، تضعیف راویان حدیث غدیر و تایید واقعه غدیر اتخاذ نموده است. وی به سبب گرایش مذهبی و تمایل به مکتب تاریخ نگاری شام با دلالت حدیث غدیر بر عقاید شیعی موافق نبوده و آن را نقد کرده است.

  کلیدواژگان: ذهبی، تاریخ الاسلام، حدیث غدیر، تاریخ‏نگاری
 • عطیه شریعت نژاد کیاسری*، هادی عالم زاده، یونس فرهمند، معصومعلی پنجه صفحات 109-128

  ابن حبیب مورخ نیمه نخست قرن سوم هجری گاه با گردآوری آثار دیگران در مجموعه ای واحد و گاه با تالیف تک نگاشت هایی نوآورانه آثاری در تاریخ عرب عصر جاهلی و سده های نخستین هجری پدید آورده است. تالیفات ابن حبیب به سبب احتوا بر انبوهی از مواد و مطالب در تاریخ فرهنگی و اجتماعی عرب، که غالبا نیز در منابع دیگر یافت نمی شود، درخور توجه اند و بررسی داده های وی برای شناخت مطابق با واقع از فضای فکری و فرهنگی عصر نخست عباسیان، ضرورت دارد. تحلیل آثار ابن حبیب به سبب ایجاز داده ها، به ویژه عرضه صرف نام شماری از افراد در موضوعات متنوع بسیار دشوار است؛ بدین روی این پژوهش برآن است که بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و روش تاریخی با روی کرد توصیفی تحلیلی، با مقایسه داده های ابن حبیب با تالیفات و تک نگاشت های مشایخ و مورخان هم عصرش دریابد که چرا ابن حبیب که خود در زمره موالی است در صدد برآمده تا آثاری با محوریت عرب در جاهلیت و اسلام تدوین نماید؟ یافته هاحاکی از آن است که ابن حبیب در پاسخ به مسائل مورد مناقشه در احکام عرفی و فقهی زمانه اش به تالیف چنین آثاری همت گماشته است؛ افزون بر این او از مطاعن شعوبیه و نیز نظرات مسیحیان در تشکیک عقاید مسلمانان غافل نبوده و در دفاع از منزلت عرب و مقابله با شبهات مسیحیان پیرامون اسلام، شواهدی از تاریخ و فرهنگ عرب در جاهلیت و صدر اسلام عرضه کرده است.

  کلیدواژگان: ابن حبیب بغدادی، عرب گرایی، شعوبیه، تاریخ عرب
|
 • Hadi Yaghoubzadeh *, Ameneh Mafitabar Pages 7-32
  The turban, which was once a common male covering throughout the country, is one of the distinguishing features of Shiite religious scholars in Iran. The Pahlavi period is widely regarded as the time when turbans distinguished between clergy and commoners, but the origins of this distinction should be traced back further in time. This study explored the monopoly of turban as exclusive Shiite clerical dress. Thus, the main research question was: "In studying the historical trend of men's clothing, when and how was the turban recognized as a special Shiite clerical head covering in Iran, and when did it become a distinguishing feature of their clothing?” It was hypothesized that this distinction dates back to the Qajar era, when, despite the prevalence of other types of head coverings, the turban was seen as a distinguishing feature of Shiite clerical dress. The findings of this study, as a historical analysis, revealed that during the Qajar era, Shiite clerics, unlike the general public, stood against the powerful process of modernization by deviating from the court's propaganda and maintaining their traditional dress, including the turban, and by doing so, gave it a symbolic aspect.
  Keywords: Clergy in the Qajar era, Head cover of the Qajar era, Clothes of the clergy, Turban, Shia clergy
 • Sajid Ali Chandio *, Naser Rafiei Mohammadi Pages 33-50

  The life of Imam Reza can be studied and investigated in various fields, including economic life. On the one hand, like other people in his normal life, Imam had expenses, and sources of financial income, and on the other hand, he had the position of Imamate and leadership of the Shia community. Therefore, he needed a lot of sources of financial income. A methodical, scientific, accurate and historical research has not been done in this regard. The present research seeks to answer this question, what were the sources of financial income and expenses of Imam Reza in his personal life and due to his position of Imamate? This research, which was completed by a descriptive-analytical method, investigated the financial income and expenses of the Imam in two aspects of his personal life and in the position of Imamate, and reached the following results The sources of financial income of the Imam (AS) in his personal life were through endowments, agriculture, inheritance and gifts, and things such as personal expenses, family, relatives, slaves and guests were provided from these sources. As in the position of Imamate, resources such as Khums, Zakat, and unspecified received funds were used, and expenses such as alms to the poor and needy, gifts to Shiites, poets, and representatives' salaries were paid from these sources.

  Keywords: Economy, economic life, sources of income, Costs, Imam Reza (AS)
 • Hamza Hosseini Hosseini * Pages 51-72
  Among Amir Kabir's modernization programs, military reform was prominent. These reforms, expressed in his experience of modern European armies, are among the most important reform concerns. So the main order of the present article is to say what was the question of Amir Kabir Nezami? And what effect has it had on the idea of ​​forming a modern national army in Iran? It seems that Amir Kabir's military discourse emerged in the realization of Iran's independence from foreigners and the maintenance of internal order and security. The findings of this study show that Amir Kabir considers the existence of a modern and strong army as the main context for the modernization and development of Iran. For this reason, efforts are being made with programs and wars, including the establishment of internal order and security, countering the influence of foreigners in the affairs of Iran, reforming the armed military structure, equipping the army with training, new facilities and weapons, establishing a navy, and so on. Kurds to form a powerful modern army for Iran. However, with the assassination of Amir, the continuation of these reforms by him failed. But his discourse was followed in the next period, such as the constitution and the first side, until the formation of a new army in Iran.
  Keywords: Amir Kabir, military, discourse, incidental events, security, army
 • MohmmadJavad Assari *, Nematollah Safari Forushani, Mohammad Ashaeri Monfared Pages 73-92

  One of the most important events during the reign of Amir al-Mu'minin was the arbitration (Hakamiyat) event that took place at the end of the Seffin war. It is appropriate to analyze and investigate this event according to various historical components; Examining the influential personalities among the Companions of Imam is one of the most important components; One of those personalities is "Abdullah ibn Abbas". Among the remarkable points about him is that he is the suggested choice of Amir al-Mu'minin (AS) as the judge (arbiter) during the selection of judges. The main question of this research is why he chose this character. The answer to this question is despite some features of Abdullah ibn Abbas's view of the rulership of Amir al-Mu'minin and some of his disagreements with that Imam, as well as doubts such as the accusation of the Imam's favoritism or the way of gathering between Imam's trust and the news about his betrayal in Basra's Bait al-Mal are of special importance in the analysis of the incident of arbitration. This research has been done with the focus of Nahj al-Balagha and using historical sources in a descriptive-analytical way. The claim of this research is that no tribal bias was involved in this choice; Rather, logical and reasonable criteria played a role in this selection. In addition, the news related to Basra's Bait al-Mal has an acceptable justification based on the assumption of authenticity, which does not affect the correctness of the Imam's decision. The result of this research is that despite some differences of opinion between Ibn Abbas and Amir al-Mu'minin, according to the characteristics of Ibn Abbas such as his benefit from Quranic knowledge, social and tribal status, ability in debate, firmness and stability and Trustworthy, he was the worthiest person among the Companions of Imam.

  Keywords: Amirul Momineen Ali (AS), Abdullah ibn Abbas, Arbitration (Hakamiyat) incident, Selection of the judge, Nahj al-Balagha
 • Hamidreza Motahari, Najmeh Salehi * Pages 93-108

  Shiite scholars have emphasized the certainty of the event of Ghadeer Khum and the certainty of its indication of the immediate governorship and caliphate of Amir al-Mu'minin. However, Sunni scholars do not have the same position regarding Ghadeer's Hadith; Therefore, it is very important to examine the works of scientists, especially Sunni historians, in the extent and manner of narrating the hadith of Ghadeer and reporting the incident, and it is important in explaining this incident. Shams al-Din Dhahabi (748 A.H.) is the author of the voluminous and famous book "Tarikh al-Islam wa Wafayat al-Mashahir Wa al-Alam" among the famous Sunni scholars. This research, with the analytical descriptive method and using library sources, aims to discover the manner of Dhahabi's reporting of the Ghadeer incident and his approach and position in expressing Ghadeer's report. The findings of this research show that Dhahabi, in two types of direct and indirect reports, in addition to quoting the verse of Ekmal and verifying its authenticity, reflected the incident of Ghadeer Day, narrated the hadith of Ghadeer, and has adopted three approaches of distorting Ghadeer, weakening the narrators of Ghadeer Hadith, and verifying the event. Due to his religious orientation and tendency towards the Sham historiography school, he did not agree with the implication of Ghadeer's Hadith on Shiite beliefs and criticized it.

  Keywords: Dhahabi, Tarikh al-Islam, Ghadir Kham, Hadith Ghadir, historiography
 • Atiyeh Shariatnejad Kiasari *, Hadi Alem Zadeh, Yones Farahmand, Masoumali Panjeh Pages 109-128

  Ibn Ḥabīb, a historian of the first half of the third century of the Hiǰrī, sometimes by collecting the works of others in a single collection and sometimes by composing innovative monographs, created works in the Arab history of the ǰāhilī era and the first centuries of the Hiǰrī .Ibn Ḥabīb 's writings are worthy of attention due to the fact that they contain a lot of material and content on the cultural and social history of ᵓArabs, which are often not found in other sources, and examining his data is necessary to know the intellectual and cultural space of the first ᵓAbbāsīd era. Analyzing Ibn Ḥabīb 's works is very difficult due to the brevity of the data, especially the supply of just a few names of people in various subjects; Therefore, this research aims to find out, based on library studies and historical method with a descriptive-analytical approach, by comparing Ibn Ḥabīb 's data with the writings and monographs of his contemporaries and historians, why Ibn Ḥabīb, who himself is a follower, tried to create works with ᵓArab centrality in ǰāhilīya and islām? The findings indicate that Ibn Ḥabīb, in response to the disputed issues in the customary and jurisprudential rulings of her time, devoted herself to authoring such works;In addition to this, he was not oblivious to the criticisms of šᵓubī and the opinions of Christians in questioning the beliefs of Muslims, and in defense of the dignity of ᵓArabs and confronting the doubts of Christians about islām, he presented evidence of the history and culture of ᵓArabs in ǰāhilīya and early islām.

  Keywords: Ibn Ḥabīb Baḡdādī, Arabism, šuᶜubīya, tārīk̠ ᶜarab