فهرست مطالب

آینده پژوهی راهبردی - پیاپی 4 (زمستان 1401)

نشریه آینده پژوهی راهبردی
پیاپی 4 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه سادات رحمتی*، الهام عنایتی، احمد برومند کاخکی، حمیدرضا افضلی، مازیار عطاری صفحات 7-33

  هوشمندی راهبردی در سیاستگذاری عبارت است از مجموعه ای از اقدامات جستجو، پردازش، اشاعه و حفاظت از اطلاعات با هدف ارائه آن ها به فرد مناسب در زمان مناسب، جهت اتخاذ تصمیم درست. با این تعریف، پژوهشگاه نیرو با ماموریت مدیریت تحقیقات در صنعت برق و انرژی، نقش مستقیم در ایجاد هوشمندی راهبردی در این صنعت دارد. این مقاله با هدف ارزیابی نقش این پژوهشگاه در ایجاد هوشمندی راهبردی در صنعت برق و انرژی تدوین شده است. به این منظور پژوهشی کیفی و کاربردی به صورت مطالعه موردی انجام شد. روش جمع آوری داده ها مصاحبه و بررسی اسناد و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون بوده است. به منظور سنجش میزان بهره گیری از ابزارهای هوشمندی راهبردی در پژوهشگاه نیرو، با توجه به سه ابزار اصلی این مفهوم یعنی پیش بینی فناوری، ارزیابی فناوری و آینده نگاری فناوری، شاخص های مرتبط طراحی شد. نتایج مطالعه، گویای آن است که پیش بینی فناوری در پژوهشکده های مختلف این سازمان انجام می گیرد، ارزیابی فناوری به ندرت انجام شده و از میان رویکردهای مختلف آینده نگاری شامل آینده نگاری مشارکتی، پژوهشی و راهبردی، بیشتر متمایل به انجام آینده نگاری پژوهشی بوده است؛ در حالی که آینده نگاری راهبردی به عنوان بهترین ابزار برای ایجاد ارتباط میان یافته های علمی و کارشناسی، و سیاست گذاری معرفی شده است و ضروری است که ابزارهای هوشمندی راهبردی در این سازمان تقویت شود.

  کلیدواژگان: هوشمندی راهبردی، آینده نگاری فناوری، آینده نگاری راهبردی، آینده نگاری پژوهشی، صنعت برق و انرژی
 • محمدهادی قاسمی*، زینب زارعی صفحات 35-74

  رشد سریع فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و تغییر سبک زندگی شهرنشینان با حضور روزافزون در فضای مجازی از یک سو و افزایش چشمگیر روند شهرنشینی و مهاجرت از سویی دیگر باعث شده در کنار ایجاد تراکم جمعیتی بالا در شهرها، ضرورت مدیریت و ارائه خدمات شهری مبتنی بر ابزارهای فناوری اطلاعات نیز بیش از قبل مشهود باشد. در این میان برخی کشورها با سیاستگذاری و برنامه ریزی، توسعه شهرها و الکترونیکی نمودن خدمات شهری را منوط به انجام پژوهش های مطالعاتی خاصی کرده اند که از نتایج آن پروژه هایی استخراج می شود که امروز از آن ها بانام پروژه های ایجاد شهرهای هوشمند یاد می شود. لذا هدف این پژوهش ترسیم فضای آینده شهرها برای سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور و مواجهه ایشان با عدم قطعیت هایی که در آینده با آن برخورد خواهند کرد، بوده و با نگاه راهبردی به این مسئله، ضمن شناسایی کنشگران و پیشران های مرتبط با ایجاد و توسعه شهرهای هوشمند در کشور، فضای آینده این شهرها در افق 1420 را ترسیم نموده است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و در آن با کمک 19 خبره، طی برگزاری پنل های خبرگی، از روش پیتر شوارتز برای سناریوپردازی استفاده شده و چهار سناریوی باورپذیر ارائه گردیده است. همچنین در پایان پژوهش، پیشنهادهایی برای رسیدن به سناریوی مطلوب طرح شده که می تواند مسیر رسیدن به آینده موردنظر را هموارتر نماید.

  کلیدواژگان: شهر هوشمند، سناریوپردازی، شهر الکترونیک، سیستم های داده، آینده پژوهی
 • فرشته میرحسینی* صفحات 75-108
  در سال های اخیر روابط رو به رشد چین و رژیم صهیونیستی در زمینه های تجاری، سرمایه گذاری، فناوری و تبادل گردشگر نشان دهنده یک روند جدید ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا است. از دلایل اهمیت این موضوع این است که با توجه به خصومت ماهوی ایران و رژیم صهیونیستی و جایگاه و اهمیت چین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تداوم و گسترش این رابطه می تواند جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا را با تهدید مواجه سازد. هدف اصلی این مقاله بررسی روندهای تاثیرگذار بر آینده روابط سیاسی- اقتصادی چین و رژیم صهیونیستی است. نتایج حاصل از پژوهش موید آن است که سه پیشران «آینده رابطه آمریکا و چین»، «آینده روابط چین با کشورهای غرب آسیا» و «آینده روابط اقتصادی چین و رژیم صهیونیستی»، را می توان در راستای توصیف آینده رابطه رژیم صهیونیستی و چین مبنای تجزیه و تحلیل قرار داد. محتمل است که با تغییر هر یک از این پیشران ها روابط چین و رژیم صهیونیستی به طور چشمگیری تغییر می یابد. بر این اساس کلان روندهایی چون افزایش روابط چین و آمریکا، کاهش روابط چین با جمهوری اسلامی ایران و فلسطین اشغالی، و افزایش روابط اقتصادی چین و رژیم صهیونیستی زمینه ساز افزایش روابط چین و رژیم صهیونیستی هستند. در این پژوهش از روش تحلیل روند به عنوان یکی از روش های اصلی آینده پژوهی استفاده شده است.
  کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، چین، روندپژوهی، رژیم صهیونیستی، منطقه غرب آسیا
 • علی حایری کیا*، فتح الله کلانتری صفحات 109-134

  منطقه غرب آسیا در سیاست خارجی آمریکا اهمیت بسیار بالایی دارد و این کشور همواره تلاش می کند که نفوذ خود را در این منطقه گسترش دهد، در واقع ایده نفوذ در غرب آسیا برای تحقق نظم جدید جهانی به منظور مدیریت منازعات و نظم و هماهنگی در این منطقه مطرح شده است، لیکن در قرن بیست و یکم تحولات جهانی، نظم بین الملل و تغییر سیاست بین الملل جایگاه هژمونی ایالات متحده آمریکا را با چالش های جدیدی مواجه نموده؛ که وقوع رویدادها و بحران های موجود در منطقه غرب آسیا، نیز شرایط و موانعی را در مسیر نظم جدید جهانی- آمریکایی حکم فرما نموده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است، با توجه به همزمانی بحران ها و رویدادهای موجود در این منطقه با شرایط جدید نظم جهانی پیشران های نظم جهانی در منطقه غرب آسیا کدامند؟ این تحقیق (کاربردی، توسعه ای) با هدف شناسایی پیشران های نظم جدید جهانی جدید در منطقه غرب آسیا انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی، زمینه ای و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است که تحلیل آن با ارزیابی اثرات متقاطع پیشران های شناسایی شده با استفاده از نرم افزار میک مک صورت گرفته است. در نتیجه پیشران هایی شامل: دیپلماسی نهضتی محور مقاومت، ائتلاف عربی- عبری و مناقشات مرزی و ارضی بین کشورهای غرب آسیا به عنوان پیشران های کلیدی شناسایی شد.

  کلیدواژگان: پیشران، منطقه غرب آسیا، نظم جدید، جهانی شدن، محور مقاومت
 • وحید امیرسرداری* صفحات 135-167

  از اصلی ترین وظایف مدیران و رهبران عالی، ترسیم چشم انداز و هدایت جامعه به آن سمت است. چشم انداز ترسیم شده باید توسط سطوح پایین تر مدیریتی، خرد و به اهداف قابل دستیابی بازگردانده شده و توسط جامعه دنبال شود. با عنایت به نقش و جایگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ترسیم چشم انداز و اهداف کلان نظام ج.ا.ایران، هرگونه تدوین چشم انداز در سطوح بخشی، تعیین راهبرد و تعریف اقدامات اثربخش در سطوح مختلف، متوقف بر شناخت ویژگی های چشم انداز نظام اسلامی از نگاه ایشان است. بااین حال؛ تاکنون پژوهش های اندکی به بررسی این موضوع پرداخته اند؛ بنابراین هدف این مقاله، استخراج عناصر اصلی چشم انداز کلان کشور در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ارائه آن در قالب یک شبکه مفهومی برای بهره گیری مدیران ارشد و فعالان سیاسی - اجتماعی است. برای این منظور، بیانات مکتوب و شفاهی ایشان از سال 1390 تاکنون بررسی و داده های حاصل با بهره گیری از روش تحلیل مضمون تحلیل شده است. با انجام مراحل تحلیل مضمون، 27 مضمون پایه، 13 مضمون سازنده و 5 مضمون فراگیر به دست آمد که درنهایت در قالب سه مقوله اصلی «هدف و کارکرد»، «الزامات» و «ویژگی ها» دسته بندی شد.

  کلیدواژگان: مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، چشم انداز، تحلیل مضمون، مقوله، آینده مطلوب
 • زهره سادات حسینی قصر*، مرتضی علیزاده، عطاالله امیدوار صفحات 169-206

  هدف این پژوهش، شناسایی برنامه ریزی آموزش های مهارتی مشاغل در ایران به شیوه الگوی هنجاری با توجه به آینده پژوهی است. برای انجام این تحقیق، از آمار یازده ساله دوره های آموزشی (سال های 1390 تا 1400) مربوط به مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی استفاده شد. آمار موجود، به شکل کمی و توصیفی وارد محیط نرم افزاری اکسل شد و بر اساس مدل 11 گانه برنامه ریزی هنجاری، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته شد. نتیجه بدست آمده، بر اساس نظر35 نفر از خبرگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای در مورد 4 سناریوی مطرح شده در این زمینه است. به عبارتی از دیدگاه خبرگان طبق سناریوی شماره 1 بیشترین مطلوبیت پیش بینی آینده به این سمت و سو گرایش دارد که ارائه آموزش های مهارتی مرتبط  با نیاز بازار، باعث تنظیم عرضه و تقاضا بر اساس ساز و کارهای بازار کار خواهد شد و در روند رسیدن به مشاغل رو به افزایش تا سال 1404 در ایران اثر مثبت خواهد داشت. همچنین طبق سناریوی شماره 2 پیش بینی شد که ارائه آموزش های مهارتی مرتبط با نیاز بازار، باعث تسریع فرایند منسوخ شدن مشاغلی که دارای نرخ تغییرات پایین و کندشونده هستند، از چرخه بازار کار خواهد شد. همچنین طبق سناریوی شماره4 پیش بینی شد که ارائه آموزش های مهارتی غیرمرتبط با نیاز بازار، باعث کند شدن روند دستیابی به مشاغل مورد نیاز جامعه تا سال1404 گردد و طبق سناریوی شماره3 ضعیف ترین پیش بینی در مورد آموزش های فنی و حرفه ای به این صورت است که ارائه آموزش های مهارتی غیرمرتبط با نیاز بازار، باعث ابقای مشاغل قدیمی و منسوخ شده و موجب عقب ماندگی در سطح آموزش های مهارتی در منطقه گردد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی مشاغل، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی هنجاری، آموزش فنی و حرفه ای ایران، آموزشهای مهارتی
|
 • Fateme Sadat Rahmati *, Elham Enayati, Ahmad Borumand Kakhki, HamidReza Afzali, Maziar Attari Pages 7-33

  Strategic intelligence (SI) in policymaking is a set of measures to search, process, disseminate, and protect information with the aim of presenting it to the right person at the right time to make the right decision. With this definition, Niro Research Institute, with the mission of research management in the electricity and energy industry, has a direct role in creating strategic intelligence. This article was compiled to evaluate this research institute's role in creating SI in the industry. To address this purpose, qualitative and applied research was conducted as a case study. The method of data collection is interview and document review and the method of data analysis is thematic analysis. In order to measure the status of the use of SI tools in the NRI Institute, according to the three main tools of this concept, i.e. technology-forecasting, technology-evaluation and technology-foresight. The results of the survey show that technology-forecasting is carried out in some parts of NRI, technology-evaluation has rarely been done and among the different foresight approaches including collaborative, research and strategic foresight, research foresight has been more inclined; While strategic foresight has been introduced as the best tool to establish a connection between scientific findings and policy making. The summary of the findings shows that in order to fulfill its role as an active think tank for research in the electricity and energy industry, NRI needs to strengthen strategic intelligence tools and it is necessary to improve its structures and processes in this field.The results of the survey show that technology-forecasting is carried out in some parts of NRI, technology-evaluation has rarely been done and among the different foresight approaches including collaborative, research and strategic foresight, research foresight has been more inclined; While strategic foresight has been introduced as the best tool to establish a connection between scientific findings and policy making. The summary of the findings shows that in order to fulfill its role as an active think tank for research in the electricity and energy industry, NRI needs to strengthen strategic intelligence tools and it is necessary to improve its structures and processes in this field.

  Keywords: Strategic intelligence, technology foresight, Strategic Foresight, research foresight, electricity industry, Energy
 • MohammadHadi Ghasemi *, Zeynab Zarei Pages 35-74

  The rapid growth of communication, IT and change in the lifestyle of urban dwellers with their increasing presence in the virtual space on the one hand and the significant increase in the process of urbanization and migration on the other hand have caused, creating a high population density in cities and so the necessity of managing and providing urban services based on technological tools & Information is more visible than before. In the meantime, some countries have made the development of cities and the electronicization of urban services dependent on conduct of special studies through policy and planning, from the results of which projects are extracted, which are known today as projects to create smart cities. Therefore, the aim of this research is to draw the future space of cities for the country's policy makers and planners and to confront them with the uncertainties that they will face in the future, and with a strategic view of this issue, while identifying the actors and drivers related to the creation and development of smart cities in The country has drawn the future space of these cities in the horizon of 1420. This research is of a qualitative type and in it, with the help of 19experts, during the holding of expert panels, the Peter Schwartz method was used for scenario development and four plausible scenarios were presented. Also, at the end of the research, suggestions are made to reach the desired scenario that can make the path to desired future smoother.

  Keywords: Smart city, Scenario Planning, electronic city, data systems, Futures Studies
 • Fereshteh Mirhoseini * Pages 75-108
  In recent years, the growing relations between China and the Israel in the fields of trade, investment, technology and tourist indicate a new geopolitical trend in the West Asian region. One of the reasons for the importance of this issue is that considering the substantive hostility between Iran and the Zionist regime and the position and importance of China in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, the continuation and expansion of this relationship can threaten the geopolitical position of Iran in West Asia. . The main purpose of this article is to examine trends affecting the future of political-economic relations between China and the Zionist regime. The results of the research confirm that the three drivers "the future of US-China relations", "the future of China's relations with West Asian countries" and "the future of economic relations between China and Israel " can be used to describe the future of the relationship between Israel and China as the basis of analysis. It is possible that with the change of each of these drivers, the relations between China and the Zionist regime will change significantly. Based on this, macro trends such as increasing relations between China and the United States, decreasing relations between China and Iran and occupied Palestine, and increasing economic relations between China and the Israel are the basis for increasing relations between China and the Zionist regime. In this research, the method of trend analysis is used as one of the main methods of future research.
  Keywords: United States of America, China, Trend research, Zionist regime, West Asia Region
 • Ali Haieri *, Fathollah Kalantari Pages 109-134

  The West Asian region is very important in American foreign policy.And this country is always trying to expand its influence in this region, and the idea of influence in West Asia has been proposed to realize world order in order to manage conflicts and order and harmony in this region, challenges. But in the 21st century, global developments, the international order and the change in international politics have faced the hegemonic position of the United States of America with new challenges. that the occurrence of events and crises in the West Asian region has also determined the conditions and obstacles in the path of the new world-American order. The main question of the current research is, considering the simultaneous crises and events in this region with the new conditions of the world order, what are the drivers of the world order in the West Asian region? This research (applied, developmental) has been conducted with the aim of identifying the drivers of the new world order in the West Asian region. It is a descriptive, field research method, a library and field information collection method, the analysis of which has been done by evaluating the cross effects of identified drivers using mic mac software. As a result, key drivers were identified including: resistance movement diplomacy, Arab-Israeli coalition and border and territorial disputes between West Asian countries.

  Keywords: Drivers, West Asian region, new order, Globalization, Axis of Resistance
 • Vahid Amirsardari * Pages 135-167

  One of the main tasks of managers and top leaders is to draw a vision and lead the society in that direction. The drawn vision should be translated into achievable goals by the lower management levels and followed by the community. Considering the role and position of the Supreme Leader in drawing the vision and goals of the I.R.I, any partial vision drawing, planning, determining the strategy and defining effective measures at different levels, depends on knowing the features of the vision of the Islamic system from his point of view. However; So far, few studies have investigated this issue. Therefore, the purpose of this article is to extract the main elements of the macro perspective of the country in the intellectual system of the Supreme Leader and present it in the form of a conceptual network for the use of senior managers and political-social activists. For this purpose, his written and oral statements have been reviewed since 2013 and the resulting data have been analyzed using the qualitative content analysis method. By performing the theme analysis steps, 27 basic themes, 13 constructive themes and 5 comprehensive themes were obtained, which were finally categorized in the form of three main categories: "purpose and function", "requirements" and "features".

  Keywords: supreme leader, Perspective, Theme Analysis, category, Desirable future
 • Zohreh Sadat Hosseni Ghasr *, Morteza Alizadeh, AtaOllah Omidvar Pages 169-206

  The purpose of this research is to identify the future plans in the technical and vocational education system of Iran in the way of a normative model with regard to the future of career research. To carry out this research, ten-year statistics of educational courses (years 1390-1400) related to technical and professional training centers of Razavi Khorasan province were used. The result obtained is based on the opinion of 35 experts of this organization regarding 4 scenarios raised in this field. In other words, according to the experts' point of view, according to scenario No.1, the most favorable future forecasting is in this direction, that the provision of skill training related to the needs of the market will regulate the supply and demand based on the mechanisms of the labor market, and in the process of reaching jobs The increase until 1404 will have a positive effect in Iran. Also, according to scenario No. 2, providing skill training related to market needs will accelerate the process of obsolescence of jobs that have a low and slow rate of change from the labor market cycle. According to scenario No.4, the provision of skill training unrelated to market needs will slow down the process of obtaining jobs needed by the society, and according to scenario No.3, the weakest prediction regarding technical and professional training is that providing skill training unrelated to market needs, To maintain old and obsolete jobs and backwardness at the regional level.

  Keywords: Future studies of jobs, Educational Planning, normative planning, Iran's technical, professional education, skill training