فهرست مطالب

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
پیاپی 58 (اردیبهشت 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آرزو اناری شاه ولیان * صفحات 1-10
  زمینه و هدف

  یکی از برنامه های ثابت و پرطرفدار در برنامه مدارس تربیت بدنی است. تربیت بدنی و ورزش مقوله ای است که در هر اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد و نقش آن در شکوفایی استعدادهای مختلف افراد و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیت های اخلاقی، تربیتی، جسمانی، ذهنی، عقلی، مهارتی، عاطفی و اجتماعی افراد انکار ناپذیر است، تربیت بدنی بخشی از تعلیم و تربیت است و باعث رشد ابعاد شخصیتی و شناختی و اجتماعی کودکان می شود.

  روش بررسی

  این پژوهش به روش مروری و از نوع کتابخانه ای انجام شده است. و برای جمع آوری اطلاعات به منابع معتبر و مکتوب در این زمینه چون کتب، مقالات، نشریات و مجلات معتبر مراجعه شد، بدین صورت که ابتدا مطالب مرتبط از منابع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بعد از مورد بررسی قرار دادن و انسجام آن ها به مطالب منسجم حاضر دست یافتیم.

  یافته ها

  تربیت بدنی در بعد روانی دارای اثرات مثبتی از قبیل کاهش اضطراب و فشار روانی، کاهش افسردگی و پرخاشگری و افزایش اعتماد به نفس، عزت نفس، خود پنداره مثبت، شادابی و نشاط در دانش آموزان است. در بعد اجتماعی نیز تربیت بدنی باعث ارتقا روابط اجتماعی، مسئولیت پذیری، هدایت و رهبری، کارگروهی، امید به آینده و امید به زندگی آنان می شود.

  نتیجه گیری

  تربیت بدنی و ورزش جزء لاینفک تعلیم و تربیت و وسیله ای برای رسیدن به سلامت روحی نسل جوان است. نباید چنین تصور شود که تربیت بدنی امری بی ارزش و تفننی است و صرفا موجبات سرگرمی و مشغولیت کودکان و جوانان را فراهم می سازد؛ برعکس باید آن را جزء مهمی از فعالیت های زندگی به شمار آورد. مفاهیمی مانند تندرستی، بهداشت، رشد فردی و اجتماعی و سلامت روحی ارتباط نزدیکی با تربیت بدنی و ورزش دارد.

  کلیدواژگان: ورزش، تربیت بدنی، مدارس، دانش آموزان
 • حمید لشنی * صفحات 11-22

  انرژی نقش برجسته در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای مختلف دارد. لذا مدیریت و بهینه سازی فرایند مصرف، تولید و توزیع انرژی یکی از اصلی ترین راهبردهای تضمین امنیت انرژی است که از سوی سیاست گذاران و تصمیم گیران کشورهای مختلف اتخاذ می شود. این صنعت بهینه سازی یک صنعت جدیدی است که در کشورها درحال شکل گرفتن می باشد. بهینه سازی یک سیستم عبارت است از تعریف دقیق سیستم و انتخاب ویژگی هایی که باید انجام شوند و بهینه سازی انرژی به درک جدیدی از سیستم ها و فرآیندها برای تعیین مناسب ترین پارامترهای طراحی به منظور دستیابی به افزایش کارایی، بهینه سازی هزینه و پایداری می پردازد. بنابراین ما در مقاله سعی کردیم با روش تجزیه و تحلیل توصیفی- مروری به بررسی کتب، پایان نامه ها، پایگه های الکترونیکی و یافته های مقالات انجام گرفته در حوزه بررسی مسائل بهینه سازی در توزیع انرژی بپردازیم. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که انرژی اهمیت بسیاری در زندگی موجودات دارد و طراحی سیستم های قدرت در زمینه تولید، توزیع و مصرف انرژی از وظایف مهم برنامه ریزان در این حیطه می باشد. از طرفی بحث بهینه سازی سیستم های توزیع انرژی همواره مورد توجه محققان بوده است و با استفاده از سیستم میکروگرید، الگوریتم های فراابتکاری تکنیک های برنامه ریزی احتمالی در زمینه استفاده بهینه از منابع بادی و خورشیدی و غیره می توانیم مقدار توان بهینه منابع تولید را تعیین کرده، به بهره برداری بهینه از شبکه ها انجامیده و کاهش تلفات را در پی داشته باشیم.

  کلیدواژگان: بهینه سازی، توزیع انرژی، منابع تجدیدپذیر، توان تولیدی
 • پوهنیار عنایت الله عرفانی *، پوهنیار بشیر احمد نیازی صفحات 23-32

  امروزه به دلیل افزایش تقاضا برای انتقال حجم زیادی از اطلاعات، سیستم های مخابرات نوری به دلیل دارا بودن پتانسیل بالای انتقال اطلاعات مورد توجه قرار گرفته اند. ولیکن سیستم های مخابرات نوری فقط یک سیگنال نوری را در فیبر نوری به عنوان محیط انتقال ارسال می کنند از این رو از پهنای باند بسیار بالای فیبر نوری استفاده بهینه نمی کنند. سیستم های مالتی پلکس به روش تفکیک طول موج (WDM)برای انتقال اطلاعات از چندین طیف نوری در یک فیبر استفاده می کنند که باعث می شود ظرفیت انتقال در فیبرهای موجود برابر تعداد کانال های ارسالی به روی یک فیبر افزایش یابد به طوری که این افزایش ظرفیت انتقال در نمونه های تجاری این گونه سیستم ها به 160 کانال و حتی بیشتر هم می رسد که به خوبی جوابگوی افزایش حجم ترافیک سیستم های ارتباطی در اثر افزایش تقاضا و گسترش خدمات ارتباطی دنیای امروز است .به همین دلیل تحقیق و بررسی این گونه سیستم ها برای توسعه آن بسیار مهم و حیاتی می باشد. در این مقاله به بررسی این سیستم ها، انواع آن و معایب و مزایای این گونه سیستم ها می پردازیم.

  کلیدواژگان: باندوید، تقویت کننده نوری، طول موج، فیبرنوری، مالتی پلکس کردن
 • مرتضی خسروی * صفحات 39-51

  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک های فرزندپروری والدین با خودپنداره و رشد اجتماعی دانش آموزان ابتدایی انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. آزمودنی های این پژوهش را 200 نفر از دانش آموزان (دختر و پسر) پایه ی چهارم و پنجم مقطع ابتدایی استان کرمانشاه و والدینشان در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل می دهند که بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند و به کمک پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند(1973)، پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند(1965) و پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو مورد ارزیابی قرار گرفته اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که بین سبک های فرزند پروری والدین و خودپنداره و رشد اجتماعی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. شیوه فرزندپروری استبدادی به طور منفی و شیوه های فرزندپروری آزاد منشانه و مقتدرانه به طور مثبت رشد اجتماعی و خودپنداره را در دانش آموزان پیش بینی می کنند. ولی شیوه فرزندپروری مقتدرانه می تواند به طور قوی تری رشد اجتماعی و خودپنداره مثبت را در دانش آموزان پیش بینی کند.

  کلیدواژگان: سبک فرزندپروری، رشد اجتماعی، خودپنداره، دانش آموزان ابتدایی
 • کبری مکوندی، عنایت مکوندی، میلاد هادی زاده * صفحات 52-59

  امروزه گردشگری تاثیرات مهمی روی اقتصاد، فرهنگ و مناطق پذیرش شده گردشگری بر جا گذاشت، زیرا گردشگری نه تنها گامی برای تقویت فرهنگ ها و اقوام گوناگون است بلکه گامی برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی می باشد.ایران با توجه به بهره مند بودن از جاذبه های جهانگردی بسیار می تواند با برنامه ریزی در راستای اهداف این صنعت به موفقیت برسد. هدف این مقاله بررسی برنامه ریزی در صنعت گردشگری است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است، گردآوری اطلاعات عمدتا کتابخانه ای می باشد و بر اساس فیش های تحقیق انجام گردید.

  کلیدواژگان: گردشگری، صنعت گردشگر، برنامه ریزی، هدف
 • علی محمودی عالمی *، نرجس جعفری صفحات 60-71

  یکی از نشانه های فرهنگی در مناطق مختلف دنیا لباس های محلی است. به اعتقاد کارشناسان، پوشاک بارزترین سمبل فرهنگی، مهمترین و مشخص ترین مظهر قومی و نشانه فرهنگی است که به سرعت تحت تاثیر پدیده های فرهنگ پذیری در میان جوامع گوناگون انسانی قرار می گیرد. بنابراین آنچه از معنای مد درجامعه ماباید مد نظر قرارگیرد، مدی است که طراحی لباس داشته باشد، آن هم براساس فرهنگ غنی ایرانی امرو زه. در این تحقیق تلاش شده است تا علاوه بر شناساندن اقوام گیلانی و نوع پوشاک محلی مردم آن به باز آفرینی این پوشاک در طراحی لباس معاصر پرداخته شود. بر این اساس، انواع طرح ها، تنوع رنگ ها در البسه محلی مناطق مختلف گیلان، بررسی و شناسایی گردید تا با توجه به چگونگی تناسب آن ها در امروزی کردن لباس اجتماع بانوان به کار گرفته شود. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده از روش های کتابخانه ای و میدانی ونیز از پژوهش هایی که در حوزه مطالعات اقوام شمال ایران در محدوده استان گیلان انجام گرفته مورد رجوع و استفاده قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: لباس محلی، گیلان، میراث فرهنگی، پوشاک معاصر، هویت ملی، طراحی لباس
|
 • Mohammad Sedigh * Pages 33-38

  The amount of tritium created in the blanket cover for each reactive neutron Is called the tritium birth ratio (TBR).Until now, it has not been possible to design a cover with a TBR greater than 1/15. The melting fraction depends on the triple product of Tn .By emitting an electron from the nucleus, tritium undergoes beta decay and becomes a helium-3 nucleus , which has 1 proton and 2 neutrons. There for, tritium is radioactive and the necessary safety precautions must be taken in the fusion reactor. Tritium is removed from the Tokamak in two ways. Either by Vacuum pumps that are pumped towards the deflector or they are dischared through the primary wall and fertile cover, The amount of tritium in fusion is much larger than in fission and there is no experience in large amount of tritium contamination Isotope separation is done by cooling gases to liquid helium temperature and selective heating in four Coupled distillation columns. In addition, the water in the ether facilities and the air in the buildings pass through a purification machine to remove the tritium in them. Heat pumps maintain a Vacuum in the body of the device. These pumps have porous carbon surfaces that are cooled by liquid helium at a temperature of 5k.

  Keywords: Tritium, TBR, Fusion, Tokamak, Pump, Deuterium, Blanket Cover, ITER, Isotope, Helium, Melting Fraction, Plasma