فهرست مطالب

Reproductive BioMedicine - Volume:22 Issue: 4, Apr 2024

International Journal of Reproductive BioMedicine
Volume:22 Issue: 4, Apr 2024

 • تاریخ انتشار: 1403/03/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 253-268
  مقدمه

  مطالعات گذشته ارتباط معنی داری بین عروقی شدن آندومتر و بارداری نشان داده است به نحوی که تشکیل ضعیف عروق به شکست مکرر لانه گزینی (RIF) نسبت داده می شود. یکی از روش های ممکن برای افزایش رگ زایی جهت لانه گزینی موفق، خراش آندومتر (ES) است.

  هدف

  هدف از انجام مطالعه بررسی پاسخ آندومتر به خراش از طریق بررسی پروفایل بیان ژنی مرتبط با رگ زایی در شرکت کنندگان خانم دچار شکست مکرر در لانه گزینی با علت نامشخص (uRIF) بود.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی کنترل شده تصادفی، 20 خانم نابارور دچار شکست مکرر در لانه گزینی با علت نامشخص به روش تصادفی سازی بلوک بالانس به دو گروه (10 نفر در هر گروه) تقسیم شدند: گروه مداخله (دریافت خراش آندومتر در فاز فولیکولار) و گروه کنترل. بیوپسی آندومتر در فاز ترشحی انجام شد. پروفایل های بیان ژن با استفاده از کیت PCR-array ویژه فاکتورهای رشد رگ زایی انسان انجام شد. میزان لانه گزینی و بارداری بالینی ارزیابی گردید.

  نتایج

  در میان ژن های عوامل رگ زایی FGF1، FGF13، FGF2، TGFA، ANG، ANGPT1 و VEGFA به طور معناداری تنظیم افزایشی داشته اند (05/0 <P). IL12A (یک سایتوکاین مهارکننده رگ زایی) به طور قابل توجهی تنظیم افزایشی داشت (01/0 <P). در مقابل، 15 ژن با عملکرد مرتبط با رگ زایی پس از خراش آندومتر تنظیم کاهشی داشتند از جمله CXCL11، CXCL13، CXCL3، CXCL5، CXCL6، EREG، FIGF، FST، IL10، LEP، PPBP، PROK1، RHOB، TNF و TYMP. بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر میزان لانه گزینی (75/43 % در مقابل 57/28%) و میزان حاملگی بالینی (%75 در مقابل 1/57%) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  ES تغییرات قابل توجهی در بیان ژن های مرتبط با رگ زایی با افزایش/کاهش قابل توجه فاکتورهای کلیدی رگ زایی/ضد رگ زایی ایجاد کرد. این یافته ها درک ما را از پاسخ های مولکولی ایجاد شده توسط ES افزایش داده و به تاثیر بالقوه ES بر فرآیندهای پیچیده رگ زایی که برای لانه گزینی بسیار مهم اند، تاکید می کند.

  کلیدواژگان: آندومتر، رگ زایی، لانه گزینی جنین، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • صفحات 269-282
  مقدمه

  سرویسیت یک بیماری شایع زنانه است که معمولا به درمان های رایج پاسخ نمی دهد. سرویسیت طولانی مدت می تواند منجر به مشکلات جدی سلامت مانند التهاب، ناباروری و سرطان شود. روغن حنا که یک فرآورده گیاهی در طب ایرانی است برای بیماری های مرتبط با رحم مانند سرویسیت توصیه می شود.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی روغن حنا به صورت شیاف واژینال در ترکیب با آنتی بیوتیک درمانی در درمان سرویسیت انجام شد.

  مواد و روش ها

  این کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده با دارونما بر روی 92 زن غیر یائسه مبتلا به سرویسیت در درمانگاه بقایی پور بیمارستان شهید صدوقی یزد و درمانگاه طب ایرانی اردکان، یزد، انجام شد. شرکت کنندگان به دو گروه مداخله با شیاف واژینال روغن حنا و گروه دارونما (46 نفر در هر گروه) تقسیم شدند. در طول مطالعه، درمان آنتی بیوتیکی برای هر دو گروه انجام شد. علائم سرویسیت بین گروه ها و درون هر گروه مقایسه شد.

  نتایج

  از 92 نفری که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند در نهایت 41 نفر از هر گروه مطالعه را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که، در مقایسه با دارونما، شیاف روغن حنا سبب بهبود قابل توجهی در برخی پارامترها از جمله ترشحات واژن (001/0 > p)، اندازه زخم دهانه رحم (001/0 > p)، درد حین مقاربت (046/0 = p) و خونریزی پس از مقاربت (001/0 > p) شد.

  نتیجه گیری

  یافته ها حاکی از آن است که شیاف واژینال روغن حنا می تواند بدون توجه به پاتولوژی آن در درمان علائم بالینی سرویسیت موثر باشد.

  کلیدواژگان: حنا، طب سنتی ایرانی، سرویسیت، ناباروری، شیاف واژینال، کارآزمایی بالینی
 • صفحات 283-294
  مقدمه

  برخی زنان طی پاندمی کووید-19 تغییراتی در سیکل قاعدگی خود تجربه می کنند.

  هدف

  هدف از مطالعه حاضر، بررسی تغییرات سیکل قاعدگی زنان ایرانی طی پاندمی کووید-19 می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی 1500 زن سنین باروری انجام شد که از آوریل تا نوامبر 2022 به مراکز بهداشتی شهر تهران مراجعه کرده بودند. از روش نمونه گیری طبقه ای برای انتخاب شرکت کنندگان استفاده شد. داده ها با استفاده از یک پرسشنامه شامل اطلاعات مربوط به سیکل قاعدگی، عفونت   کووید-19 و وضعیت واکسیناسیون کووید-19 جمع آوری شدند.

  نتایج

  یافته ها نشان دادند که الگوی تغییرات قاعدگی در طول پاندمی به شکل کاهش فاصله بین قاعدگی ها در 6/8% زنان، افزایش فاصله در 9/8%، کوتاه تر شدن مدت خونریزی در 4/10%، طولانی تر شدن مدت خونریزی در 4/9%، خونریزی بیشتر در 3/12 % و خونریزی کمتر در 7/14% از موارد بود. احتمال تغییرات قاعدگی در زنانی که به کووید-19 مبتلا شده بودند، 54% بیشتر از زنانی بود که به کووید-19 مبتلا نشده بودند و شانس تغییرات قاعدگی در زنانی که سه نوبت واکسن کووید-19 دریافت کرده بودند، 5/1 برابر زنانی بود که واکسینه نشده بودند.

  نتیجه گیری

  پژوهش ما نشان داد که میزان تغییرات قاعدگی در زنان ایرانی سنین باروری طی پاندمی کووید-19 بالا بود. کارکنان بهداشتی باید درباره ی تغییرات قاعدگی مرتبط با عفونت و واکسیناسیون کووید-19 آگاهی کافی را داشته باشند تا بتوانند اطلاعات و حمایت لازم را برای زنان مبتلا فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: سیکل قاعدگی، بی نظمی های قاعدگی، کووید-19، واکسن
 • صفحات 295-304
  مقدمه

  متوترکسات (MET) یکی از مهم ترین داروهای شیمی درمانی است که برای مقابله با انواع تومورها و بیماری های سرطانی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از عوارض جانبی مهم MET القای ناباروری در مردان است.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات بازیابی محیط کشت شرایطی شده سلول های سرتولی (SCM) بر شرایط ناشی از MET در موش صحرایی انجام شد.

  مواد و روش ها

  30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی به 3 گروه 10 تایی تقسیم شدند. در گروه اول، موش ها نرمال سالین را بصورت داخل صفاقی دریافت کردند. در گروه دوم، حیواناتMET  (10 میلی گرم بر کیلوگرم؛ داخل صفاقی) را یک بار در هفته به مدت دو هفته دریافت کردند. موش های گروه سوم یک تزریق SCM را پس از تجویز MET دریافت کردند. 56 روز بعد، نمونه های سرم، اپیدیدیم و بافت بیضه جمع آوری شد و حیوانات آسان کشی شدند. پارامترهای اسپرم، سطح سرمی LH و FSH و تستوسترون مورد بررسی قرار گرفت. بافت بیضه با استفاده از رنگ آمیزی H&E رنگ آمیزی شد و تغییرات هیستوپاتولوژیک آنالیز گردید.

  نتایج

  شرایط ناشی از MET منجر به تغییرات پاتولوژیک قابل توجهی در بیضه، کاهش سطح هورمون ها و کاهش پارامترهای اسپرم شد. با این حال، تزریق SCM سطوح هورمونی، تغییرات بیضه و پارامترهای اسپرم را بهبود بخشید.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که یک تزریق SCM داخل بیضه، بهبودی دستگاه تناسلی مردان پس از درمان را تسریع می کند.

  کلیدواژگان: سلول سرتولی، محیط کشت شرایطی، متوترکسات، بیضه، هیستوپاتولوژی، موش صحرائی
 • صفحات 305-316
  مقدمه

  انجماد شیشه ای یک تکنیک کمک باروری است که اخیرا معرفی شده و در عین حال کاربرد گسترده ای دارد. در حال حاضر، اثرات مواد شیمیایی و وسایل انجماد بر تحرک اسپرم و یکپارچگی DNA هنوز نامشخص است.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی کیفیت اسپرم به وسیله تجزیه و تحلیل مایع منی و یکپارچگی DNA اسپرم، در هنگام انجماد با یا بدون عوامل مجافظ انجماد (CPAs) با استفاده از مویرگ های شیشه ای کشیده انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  بین فوریه و ژوئن 2020، 50 مرد نابارور مراجعه کننده به مرکز غدد و باروری و ناباروری Hue، دانشگاه پزشکی و داروسازی Hue، ویتنام، وارد مطالعه شدند. نمونه های اسپرم تهیه شده با استفاده از تکنیک شنا کردن به 2 گروه انجماد شیشه ای با CPA (گروه 1) و بدون CPA (گروه 2) تقسیم شدند. نمونه های اسپرم منجمد شده در مویرگ های شیشه ای 10 میکرولیتری نگهداری شدند. تحرک، یکپارچگی غشای اسپرم و شاخص تکه تکه شدن DNA مورد آزمایش قرار گرفتند.

  نتایج

  تحرک اسپرم در محیط های منجمد شده با  CPA (11% ± 4/54) از نظر آماری بیشتر از محیط های بدون CPA بود (05/0 > p، 6%/10 ± 14/51) بر یکپارچگی غشای اسپرم یا large halo ratio تاثیری نداشت (به ترتیب 47/8 ± 34/71 در مقابل 11/8 ± 38/70 و 92/18 ± 84/50 در مقابل 44/19 ± 98/51). گروه 2 شاخص قطعه قطعه شدن DNA کمتری نسبت به گروه 1 پس از انجماد شیشه ای نشان دادند (47/8 ± 2/14 در مقابل   03/9 ± 60/12، 021/0 = p).

  نتیجه گیری

  در هنگام استفاده از مویرگ شیشه ای کشیده برای انجماد اسپرم، وجود CPAs در محیط انجماد منجر به تحرک پیشرونده بالاتر و شاخص تکه تکه شدن DNA کمتری نسبت به محیط بدون CPA می شود.

  کلیدواژگان: انجماد، اسپرم، قطعه قطعه شدن DNA، عوامل سرمایشی، حجم کم
 • صفحات 317-322
  مقدمه

  یکی از دلایل مهم سقط مکرر جنین، عوامل ایمنی است. از این رو یافتن روش های مناسب پیشگیری یا درمان موثر، مستلزم شناخت دلایل آن است.

  هدف

  در این مطالعه، تلاش نمودیم تا سطح سرمی برخی فاکتورهای ایمنولوژیک مرتبط با سقط مکرر را ارزیابی نماییم.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت مورد شاهدی از مرداد تا دی ماه 1398، بر روی 66 زن 35-18 ساله مراجعه کننده به کلینیک زنان و زایمان بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) زاهدان، انجام گرفت. سطح سرمی اینترلوکین 33 با روش الایزا اندازه گیری شد. سطح ایمنوگلوبولین G، ایمنوگلوبولین A، ایمنوگلوبولین M، پروتئین واکنشی C، با روش های سرولوژی و هماتولوژی اندازه گیری شد.

  نتایج

  میانگین سن تمامی شرکت کنندگان در این مطالعه 80/3 ± 8/30 سال بود. میانگین سرمی اینترلوکین 33 در گروه مورد 1/254 ± 5/318 پیکوگرم بر میلی لیتر و کمتر از این میانگین در گروه شاهد، 9/259 ± 2/354 پیکوگرم بر میلی لیتر بدست آمد. ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود (52/0 = p). میانگین سطح سرمی پروتئین واکنشی C، در گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری نداشت (27/0 = p). بعلاوه در سطح ایمنوگلوبولین G، ایمنوگلوبولین A، در گروه مورد و شاهد تفاوت آماری قابل ملاحظه ای دیده نشد (به ترتیب 46/0 = p و 16/0 = p)، اما سطح سرمی IgM بین دو گروه مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود داشت (003/0 = p).

  نتیجه گیری

  به طور کلی سطح سرمی اینترلوکین 33، ایمنوگلوبولین G، ایمنوگلوبولین A و پروتئین واکنشی C حداقل 6-4 ماه پس از آخرین سقط (در گروه مورد) و آخرین زایمان زنده (در گروه شاهد) در دو گروه تفاوت معناداری نشان نداد. در مقابل سطح سرمی ایمنوگلوبولین M تفاوت قابل ملاحظه ای داشت، در نهایت با توجه به نتایج متفاوت متون پیشین در این زمینه، نیاز به مطالعات بیشتر احساس می گردد.

  کلیدواژگان: اینترلوکین 33، سقط، ایمنوگلوبولین G، ایمنوگلوبولینA، ایمنوگلوبولین M
 • صفحات 323-328
  مقدمه

  روش های درمان سرطان مانند شیمی درمانی و پرتو درمانی احتمال ایجاد ناکارامدی تخمدان را افزایش می دهند. پیوند بافت تخمدان گزینه ای موثر برای حفظ باروری می باشد. هدف ما گزارش انجام پیوند بافت تخمدان در یک مورد سرطان لوسمی با استفاده از روش انجماد شیشه ای می باشد.

  مورد: 

  بیمار یک زن 28 ساله بود که از لوسمی رنج می برد. بیوپسی تخمدان توسط جراحی لاپاروسکوپی انجام شد و به آزمایشگاه حفظ باروری در دمای 4 درجه سانتیگراد طی 1-2 ساعت منتقل شد. قشر تخمدان از مدولای تخمدان جدا شد و نوارهای تخمدان با استفاده از روش انجماد شیشه ای فریز شدند. در این روش از محلول های متعادل کننده و انجماد شیشه ای شامل محیط پایه Medium-199 تقویت شده با 20% سرم و اتیلن گلیکول و دی متیل سولفوکسید با غلظت های 5/7% و 20% به ترتیب استفاده شد. قبل از انجام پیوند بافت تخمدان، تراکم بافت و تعداد فولیکول با استفاده از غشای کوریوالانتوئیک جوجه و بررسی هیستولوژیک ارزیابی شدند. پس از رهایی کامل از بیماری، ابتدا بافت های گرم شده، به یکدیگر دوخته شدند و در محل باقیمانده ی تخمدان در سمت راست پیوند گردید. در سمت چپ، تخمدان به طور کامل برداشته شده بود، برای همین، 2 نوار بافتی در حفره صفاقی قرار گرفتند. سطوح AMH، FSH و LH قبل از انجام پیوند به ترتیب 1/0 نانوگرم بر میلی لیتر، 5/36 میکرویونیت بر میلی لیتر و 8/19 میکرویونیت بر میلی لیتر بودند. در طول دوره پیگیری 6 ماهه، سطح AMH به 9/0 افزایش یافت و سپس سطوح FSH و LH به ترتیب به طور چشمگیری کاهش یافته و به 47/17 میکرویونیت بر میلی لیتر و 71/6 میکرویونیت بر میلی لیتر رسید. همچنین، بیمار دارای 3 دوره پریود منظم بود.

  نتیجه گیری

  پروفایل هورمونی مناسبی و بازیابی چرخه قاعدگی ممکن است نشان دهنده پیوند موفقیت آمیز باشد. تحقیقات بیشتر برای دستیابی به نتایج بالینی موفق مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: حفظ باروری، پیوند بافت، لوکمی، انجماد شیشه ای، فولیکول تخمدان
 • صفحات 329-334
  مقدمه

  اگرسیو آنژیومیکسوما یک تومور نادر با رشد آهسته در لگن و ناحیه ی پرینه می باشد که ممکن است سایر ساختارهای پرینه را درگیر نماید. این تومور ممکن است تظاهرات متفاوتی از یک توده ی بدون درد تا تظاهرات غیراختصاصی مانند دیس پارونی داشته باشد. به علت میزان بالای عود، حذف گسترده ی این تومور جهت جلوگیری از آن نیاز می باشد. این تومور در تشخیص افتراقی لیپوما، کیست غدد بارتولن و یا هرنی می باشد.

  مورد: 

  یک خانم 43 ساله که 10 سال قبل، به علت اگرسیو آنژیومیکسوما تحت درمان قرار گرفته بود با عود آن تحت ارزیابی مجدد قرار گرفت. او با علائم نادر توده ی لگنی کیستیک و بزرگ که بافت اطراف واژن و رکتوم را در مقابل ساکروم فراگرفته بود، مراجعه نمود و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  اگرچه اگرسیو آنژیومیکسوما یک تومور نادر با رشد آهسته می باشد، اما تحت نظر گرفتن دقیق بیمار به علت میزان بالای عود آن توصیه می شود. حذف گسترده ی تومور و فالوآپ منظم بیمار می تواند به کاهش موربیدیتی در این بیماران کمک کند.

  کلیدواژگان: نئوپلاسم ژنیتال زنانه، پرینه، نئوپلاسم های لگنی، بازگشت
|
 • Samaneh Aghajanpour, Fereshteh Mehraein, Fatemehsadat Amjadi, Zahra Zandieh, Firouzeh Ghaffari, Khashayar Aflatoonian, Elham Hosseini, Mehrdad Bakhtiyari, Reza Aflatoonian* Pages 253-268
  Background

  A significant association between endometrial vascularity and pregnancy has been shown in previous research, while poor vascularization was attributed to repeated implantation failure (RIF). One possible approach to enhance angiogenesis for successful implantation is endometrial scratching (ES).

  Objective

  The purpose was to investigate endometrial responses to scratching by profiling angiogenesis-related gene expression in unexplained RIF participants.

  Materials and Methods

  In this randomized controlled trial study, 20 infertile women with unexplained RIF were assigned to 2 groups by the balanced block randomization method (n = 10/each group): the intervention group (group A) (who received ES in the follicular phase) and the control group (group B). Endometrial biopsy was performed in the secretory phase. Gene expression profiling was performed using a polymerase chain reaction-array kit for human-angiogenic growth factors. The implantation and clinical pregnancy rates were also assessed.

  Results

  Among the angiogenesis-promoting genes, FGF1, FGF13, FGF2, TGFA, ANG, ANGPT1, and VEGFA were significantly upregulated (p < 0.05). IL12A (an angiogenesis-inhibiting cytokine) was significantly upregulated (p < 0.01). In contrast, 15 genes with angiogenesis-related functions, including CXCL11, CXCL13, CXCL3, CXCL5, CXCL6, EREG, FIGF, FST, IL10, LEP, PPBP, PROK1, RHOB, TNF, and TYMP, were downregulated after ES. No significant differences were observed between the intervention (group A) and control (group B) groups in terms of implantation (43.75% vs. 28.57%) or clinical pregnancy rates (75% vs. 57.1%).

  Conclusion

  ES induced significant alterations in the expression of angiogenesis-related genes, with notable up/downregulation of key angiogenic/antiangiogenic factors. These findings enhance our understanding of the molecular responses triggered by ES, underscoring the potential influence of ES on the complex processes of angiogenesis crucial for implantation.

  Keywords: Endometrium, Angiogenesis, Embryo Implantation, Polymerase Chain Reaction
 • Naeemeh Nabimeybodi, Fahimeh Nokhostin, Rahele Zareshahi, Mohammad Kamalinejad, Hedayat Akhundimeybodi, Farzan Madadizadeh, Mohsen Nabi Meybodi, Narges Seifi Mazraeno, Razieh Nabimeybodi* Pages 269-282
  Background

  Cervicitis is a prevalent gynecologic disease, which does not usually respond to conventional treatments. Long-term cervicitis can cause serious health problems such as inflammation, infertility, and cancer. Henna oil, an herbal product in Persian medicine, is recommended for uterine diseases like cervicitis.

  Objective

  This study aims to evaluate the efficacy of Henna oil as a vaginal suppository in combination with an antibiotic regimen in the treatment of cervicitis.

  Materials and Methods

  This randomized placebo-controlled trial, included 92 non-menopausal women with cervicitis at the Baqaipur Clinic of Shahid Sadoughi hospital in Yazd and the Persian Medicine Health Center in Ardakan, Yazd, Iran. Participants were further divided into either the Henna oil vaginal suppository group or the placebo group (n = 46/each group). During the study, the antibiotic treatment was administered to both groups. Cervicitis symptoms were compared between the groups and within each group.

  Results

  Of 92 included individuals, 41 in each group completed the study. Results revealed that significant differences were observed in some outcomes, including vaginal discharge (p < 0.001), cervical ulcer size (p < 0.001), dyspareunia (p = 0.046), and postcoital bleeding (p < 0.001), indicating that the treatment was more effective in the henna group compared to the placebo group.

  Conclusion

  Findings supported that the vaginal suppository of Henna oil in combination with antibiotic therapy could be effective in the improvement of clinical symptoms of cervicitis regardless of its pathology.

  Keywords: Lawsonia Inermis, Persian+Traditional Medicine, Uterine Cervicitis, Infertility, Vaginal Suppository, Clinical Trial
 • Fahimeh Ranjbar, Shima Haghani, Motahareh Aghashahi, Maryam Gharacheh* Pages 283-294
  Background

  Some women experienced alterations in their menstrual cycles during the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

  Objective

  This study aimed to evaluate the changes in menstrual cycles among Iranian women during the COVID-19 pandemic.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study included 1500 women of childbearing age referred to healthcare centers in Tehran, Iran from April-November 2022. Participants were selected using the stratified sampling method. Data were collected via a questionnaire covering information on menstrual cycle, COVID-19 infection, and COVID-19 vaccination status. The study's outcomes focused on menstrual changes by evaluating cycle regularity, duration, and symptoms based on participant-reported observations.

  Results

  The findings revealed that the pattern of menstrual change during the pandemic occurred in the form of a shorter interval in 8.6%, and longer interval in 8.9%, shorter duration in 10.4%, longer duration in 9.4%, heavier bleeding in 12.3%, lighter bleeding in 14.7%. The chance of menstrual changes in women who were infected with COVID-19 was 54% higher than that of women who were not infected, and the chance of menstrual changes in women who received 3 doses of COVID-19 vaccine was 1.5 times higher than women who had not been vaccinated.

  Conclusion

  Our research revealed a high incidence of menstrual changes among Iranian women of childbearing age during the COVID-19 pandemic. Healthcare providers should be knowledgeable about the menstrual changes associated with COVID-19 infection and vaccination to provide information and support to affected women.

  Keywords: Menstrual Cycle, Menstrual Irregularities, COVID-19, Vaccine
 • Aref Delkhosh, Fatemeh Shabani, Masoud Delashoub* Pages 295-304
  Background

  Methotrexate (MET) is one of the most important chemotherapy agents used against various tumors and cancer diseases. One of the critical side effects of MET is inducing male infertility.

  Objective

  The current study aimed to investigate Sertoli cell culture-conditioned medium (SCM) recovery effects on MET-induced conditions in rats.

  Materials and Methods

  30 mature male Wistar rats were randomly divided into 3 groups (n = 10). In the first group, rats received normal saline intraperitoneally. In the second group, animals received MET (10 mg/kg; intraperitoneally) once a week for 2 wk. The rats in the third group (MET+SCM) received MET and a single injection of SCM for 56 days post-MET administration. 56 days later, serum, epididymis, and testicular tissue samples were collected, and the animals were euthanized. Sperm parameters, serum levels of luteinizing hormone, follicle-stimulating hormone, and testosterone were examined. The testicular tissues were stained using hematoxylin and eosin solution, and histopathological changes were analyzed.

  Results

  The MET-induced condition resulted in significant pathological changes in the testis, decreased hormone levels, and downregulated sperm parameters. However, SCM injection improved hormonal levels, testicular changes, and sperm parameters.

  Conclusion

  It can be concluded that a single intra-testicular SCM injection accelerates male reproductive system recovery post-MET treatment.

  Keywords: Sertoli Cell, Conditioned Culture Media, Methotrexate, Testis, Histopathology, Rats
 • Minh Tam Le*, Trung Van Nguyen, Thai Thanh Thi Nguyen, Hong Nhan Thi Dang, Quoc Huy Vu Nguyen Pages 305-316
  Background

  Vitrification is a recently introduced yet widely applied assisted reproduction technique. So far, the effects of the chemicals and devices in vitrification on sperm motility and DNA integrity are still unclear.

  Objective

  This study aimed to examine sperm quality, as determined by semen analysis and sperm DNA integrity when vitrified with or without cryoprotectant agents (CPAs) using pulled-glass capillaries.

  Materials and Methods

  Between February and June 2020, 50 infertile men from the Hue Center for Reproductive Endocrinology and Infertility, Hue University of Medicine and Pharmacy, Vietnam, were enrolled. Sperm samples, prepared using the swim-up technique, were divided into 2 groups: vitrification with CPAs (group 1) and without CPAs (group 2). Vitrified sperm samples were preserved in 10 µL pulled-glass capillaries. Motility, sperm membrane integrity, and the DNA fragmentation index were tested.

  Results

  Sperm motility in vitrified media with CPAs (54.4 ± 11%) was statistically higher than in media without CPAs (51.14 ± 10.6%, p < 0.05). CPAs did not affect sperm membrane integrity or large halo ratio (71.34 ± 8.47 vs. 70.38 ± 8.11 and 50.84 ± 18.92 vs. 51.98 ± 19.44, respectively). Group 2 exhibited a lower DNA fragmentation index than group 1 after vitrification (14.2 ± 8.47 vs. 12.60 ± 9.03, p = 0.021).

  Conclusion

  Using a pulled-glass capillary for sperm vitrification, the presence of CPAs in the vitrification medium resulted in higher progressive motility and lower DNA fragmentation index than the medium without CPAs.

  Keywords: Vitrification, Sperm, DNA Fragmentation, Cryoprotectant Agents, Small Volume
 • Hossein Ali Khazaei, Farahnaz Farzaneh, Saeedeh Sarhadi*, Javid Dehghan Haghighi, Forough Forghani, Vahid Sheikhi, Bahman Khazaei, Lida Asaollahi Pages 317-322
  Background

  One of the critical cases of recurrent pregnancy loss is immunological factors, whereas obtaining effective prevention or treatment is necessary for cognition of reasons.

  Objective

  In this study, we tried to evaluate some immunological factors related to recurrent pregnancy loss.

  Materials and Methods

  This case-control study was conducted on 66 women at the age of 18-35 yr who were referred to the Clinic of Gynecology and Obstetrics, Ali Ibn Abi Taleb hospital, Zahedan, Iran, from August-December 2019. Interleukin 33 (IL-33) serum levels were measured using enzyme-linked immunosorbent assay. Immunoglobulin G, Immunoglobulin A, Immunoglobulin M (IgM), and C-reactive protein levels were measured by serology and hematology methods.

  Results

  The mean age of total participants was 30.8 ± 3.80 yr. The mean serum IL-33 in the case group was 318.5±  254.1 pg/ml and was lower than the control group (354.2±  259.9 pg/ml), which was not statistically significant (p = 0.52). The level of C-reactive protein in the case and control was not significantly different (p = 0.27), and Immunoglobulin A and Immunoglobulin G in the case and control were also not significantly different) p = 0.46, and p = 0.16, respectively), but there were significant differences (p=  0.003) between the level of the IgM in the case and control groups.

  Conclusion

  No statistically significant difference was observed in the IL-33 serum level, for at least 4-6 months after the last abortion in the case group and the final live birth in the control group. In contrast, serum levels of IgM were statistically significant. Finally, the need for more studies is felt according to the different results of the previous studies in this field.

  Keywords: Interleukin-33, Abortion, Igg, Iga, Igm
 • Fatemeh Anbari, Mohammadali Khalili, Mahboubeh Vatanparast, Saeed Haghdani, Maryam Eftekhar* Pages 323-328
  Background

  Cancer treatments such as chemotherapy and radiotherapy increase the chance of ovarian failure. Ovarian tissue transplantation (OTT) is a viable option for fertility preservation in these cases. We aim to report ovarian transplantation in a leukemia case undergoing the vitrification method.

  Case Presentation

  The case was a 28-yr-old female in Research and Clinical Center for Infertility, Yazd, Iran who was suffering from leukemia. Ovarian biopsy was performed by laparoscopy surgery and transported to cryopreservation lab at 4oC for 1-2 hr. The ovarian cortex was removed from the medulla, and ovarian strips were cryopreserved by vitrification. This procedure used the equilibration and vitrification solutions including medium 199 supplemented with 20% serum, and ethylene glycol and dimethyl sulfoxide with concentrations of 7.5% and 20%, respectively. Before doing OTT, we assessed the tissue viability and follicular count by chick embryo chorioallantoic membranes and histologic survey, respectively. OTT was done after complete remission, following warmed tissue sutured together and transplanted on the residual medulla on the right side. On the left side, the ovary was removed completely; however, 2 strips were put on the peritoneal pocket. Anti-Müllerian hormone, follicle-stimulating hormone, and luteinizing hormone levels were 0.1 ng/mL, 36.5 mIU/mL, and 19.8 mIU/mL before OTT. During a 6-month follow-up, the anti-Müllerian hormone increased to 0.9, and then follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone levels decreased dramatically until 17.47 mIU/mL and 6.71 mIU/mL, respectively. Also, the patient had 3 cycles of menstrual periods.

  Conclusion

  We demonstrated an appropriate hormonal profile, and the restoration of the menstrual cycle might indicate a successful transplant. Further investigations are needed to achieve successful clinical outcomes.

  Keywords: Cryopreservation, Tissue Transplantation, Leukemia, Vitrification, Ovarian Follicle
 • Arezoo Naderzadeh, Amirhosein Attarbashi, Leila Pourali, Majid Ansari, Abbas Abdollahi* Pages 329-334
  Background

  Aggressive angiomyxoma (AA) is a rare and slow-growing tumor in the pelvic and perineal regions that might develop into other perineal structures. It can present variably, ranging from a painless mass to non-specific symptoms such as dyspareunia. Due to the high relapse rate, extensive tumoral resection is reasonably required to prevent recurrences. It is also commonly confused with other conditions such as lipomas, Bartholin’s gland cysts, and hernias.

  Case Presentation

  A 43-yr-old female diagnosed with AA 10 yr ago was evaluated as a consequence of the tumor recurrence. She presented rare manifestations of a giant and cystic pelvic mass involving pararectal and paravaginal tissue in front of the sacrum.

  Conclusion

  Although AA is a rare and slow-growing tumor, close observation is recommended due to the high relapse rate. Furthermore, extensive tumoral resection and regular follow-up can reduce morbidity in these patients.

  Keywords: Vulvar Neoplasm, Perineum, Pelvic Neoplasms, Recurrence