فهرست مطالب

سیاست پژوهی ایرانی - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 39، بهار 1403)

نشریه سیاست پژوهی ایرانی
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 39، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نوید نوزعیم، سید باقر میرعباسی*، مریم مرادی، سهیل سهیلی نجف آبادی صفحات 7-24

  هدف پژوهش حاضر ارزیابی سیاسی رویکرد راهبردی و مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سازمان همکاری شانگهای بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته ها نشان داد که، منافع ایران و دو قدرت بزرگ عضو سازمان شانگهای یعنی روسیه و چین در جلوگیری از نفوذ آمریکا در آسیای جنوب غربی به ویژه آسیای مرکزی، موجب نزدیکی آن ها به یکدیگر در چهارچوب مناسبات دوجانبه و همچنین در قالب سازمان همکاری شانگهای شده است. جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با هژمونی گرایی آمریکا در سطح منطقه ای و تضمین منافع ملی خود در برابر تهدیدات امنیتی این کشور، در راستای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای گام برداشته است. عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای فرصت های ساختاری برای ایران فراهم ساخته که از یک سو به پشتوانه قدرت اعضای این ساختار در برابر هژمونی گرایی آمریکا در منطقه موازنه ایجاد کند، و از سوی دیگر، جایگاه سیاسی و امنیتی ایران در معادلات آسیای مرکزی و تحولات خاورمیانه را افزایش می دهد. بنابراین، ایران با ظرفیت های بالای یاد شده در منطقه خاورمیانه، توانمندی لازمرا به لحاظ راهبردی، جهت تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای دارد.

  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، سازمان همکاری شانگهای، سازمان های بین المللی، روابط خارجی، سیاست خارجی، چین، امریکا.
 • بررسی تاثیر راهبرد صدور انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلیتیک خاورمیانه و آغاز جنگ عراق و ایران
  سعید مکوندی گوداژدر، لنا عبدالخانی*، فریدون اکبرزاده، روح الله شهابی صفحات 25-48

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر راهبرد صدور انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلیتیک خاورمیانه و آغاز جنگ عراق و ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که با توجه به شکنندگی داخلی کشورهای عربی و ماهیت رژیم های استبدادی منطقه خاورمیانه که دارای دو بحران هویت و مشروعیت می باشند، همچنین مجموع مواضع امام خمینی که مقصودشان از صدور انقلاب، هرگز مداخله در امور داخلی عراق، یا صدور تجهیزات تروریستی به این کشور نبوده است و نیز بیانیه های رژیم بعث عراق، می توان دریافت این نظریه که راهبرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص صدور انقلاب، علت وقوع جنگ عراق علیه ایران می باشد، به طور کلی مردود و فاقد دلایل علمی و متقن است. دلیل اصلی واهمه ها و بیم های رژیم بعث عراق نیز، ماهیت نظام بحران زده خود بوده است.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، ژئوپلیتیک، خاورمیانه، جنگ، عراق.
 • سید جواد احمدی، حسن خداوردی*، گارینه کشیشیان صفحات 49-70

  هدف پژوهش حاضر بررسی روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و هند از منظر سازه انگاران بود. روش پژوهش توصیفی- تبیینی بوده و درصدد پاسخ به این سوالات است که کارگزاران سیاست خارجی ایران و هند چه درکی از یکدیگر دارند؟ و فرصت ها و چالش های این رابطه چیست؟ پژوهش بر این فرضیه استوار است که ساختار هویتی برگرفته از انقلاب اسلامی ایران که در حوزه سیاست خارجی به نظم ساختاری- کارگزاری نیز تعمیم یافته، در تعارض با نئولیبرالیزم گزینش شده توسط سیاستگذاران خارجی هند و حزب حاکم می باشد. لذا این تفاوت در مبانی هویتی و رابطه ساختاری- کارگزاری در نظام داخلی و بین المللی باعث ایجاد چالش ها و فرصت هایی برای هر دو کشور شده است. نتیجه اینکه، پس از انقلاب اسلامی و خروج ایران از پیمان سنتو و هم پیمانی با غرب، و پیوستن به جنبش عدم تعهد که هند از بنیانگذاران آن بود، امیدواری زیادی به بهبود روابط با هند به دلیل اشتراکات هویتی ناشی از سیاست خارجی مسالمت جو و صلح گرایی (نهروئیزم) که مبتنی بر عدم وابستگی به قدرت های بزرگ و همراهی با کشورهای ضعیف بود، در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد. اما پس از پایان جنگ سرد و شیفت پارادایم سیاست خارجی هند از آرمان گرائی نهروئیستی به واقع گرائی، تغییر در مبانی هنجاری - هویتی، و به حاشیه رفتن حزب کنگره ملی، پیروزی حزب بهاراتیا جاناتا « BJP»، و نزدیکی به غرب، روابط به سردی گرایید. لذا به نظر می رسد که سیاستگذاران خارجی ایران و هند نتوانند منابع هویتی بیناذهنی و ارزش ها و هنجارهای مشترکی برای توسعه روابط در سطح راهبردی و استراتژیک بیابند، که این مهم می تواند از چالش های روابط دو کشور باشد.

  کلیدواژگان: دیپلماسی سیاسی، تعاملات سیاسی امنیتی، سازه انگاران، سیاست خارجی، روابط بین الملل، روابط سیاسی، هند، ایران.
 • مهدی لطفی، علی شیرخانی*، مهدی جاودانی مقدم صفحات 71-90

  این پژوهش، با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، با رویکرد مسئله محور به ماهیت ایجابی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی در منطقه غرب آسیا به عنوان یک پدیده خاص نظر افکنده است؛ زیرا توانسته با این ماهیت به عنوان یک الگوی هویت بخش برای دولت ها و گروه های محور مقاومت مبدل گردد. در این پژوهش از رویکرد پژوهش توسعه ای بهره گرفته شده است؛ چراکه محور مقاومت، یک اتحاد امنیتی نانوشته میان جریان ها، گروه های مقاومت شیعی و غیرشیعی در غرب آسیا و فرامنطقه بوده، که با هدف مبارزه با رژیم اسرائیل و سلطه غرب در منطقه خاورمیانه، به دفاع از آزادی فلسطین روی آورده است. انقلاب اسلامی ایران در آغازین روزهای پیروزی انقلاب با نفی غرب و شرق، داعیه تشکیل حزب مستضعفین با حضور تمامی ستمدیدگان را جهان را مطرح نمود و در جایگاه الگوی الهام بخش برای مسلمانان مبارز قرار گرفت. در همین راستا است که کشوری مانند عربستان، که دنبال گسترش ایدئولوژی وهابیت و رهبری جهان عرب است، ایران را متهم به صدور انقلاب و تلاش برای سرنگونی دولت های منطقه کرده و همسو با غرب سعی می کند، ایران را تهدیدی برای کشورهای منطقه، و گسترش نفوذ در چهار پایتخت (بیروت، دمشق، بغداد و صنعا) معرفی نماید. از طرف دیگر رژیم صهیونیستی در تلاش است، با ایجاد روابط دوستانه با کشورهای همسایه ایران، ضمن اجرای پروژه ایران هراسی، در مرزهای غربی ایران با نفوذ در ترکیه و عراق، و در مرزهای شمالی با نفوذ در آذربایجان و آسیای مرکزی و در مرزهای جنوبی با نفوذ در کشورهای خلیج فارس به ویژه قطر، ایران را به محاصره خود درآورد، تا از قدرت تاثیرگذاری ایران در رهبری محور مقاومت بکاهد.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، جریان های مقاومت، غرب آسیا، رژیم صهیونیستی، امریکا، خاورمیانه.
 • اصغر رجبی ده برزوئی*، محمد بیدگلی صفحات 91-108

  هدف پژوهش حاضر واکاوی زمینه های همگرایی اعراب با رژیم صهیونیستی در برابر ایران، براساس نظریه موازنه تهدید استفان والت بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که، اعراب با تاکید بر تهدیدات امنیتی ایران به توسعه روابط خود با رژیم صهیونیستی به دلایلی ازجمله حمایت آمریکا از عادی سازی روابط، درگیر بودن اعراب با بحران های داخلی، تضعیف ایدئولوژی ضدصهیونیستی ایران، وجود شکاف و جدایی در میان کشورهای عربی و ایجاد تغییر در موازنه قدرت منطقه ای در سطح همکاری های مختلف نظامی، سیاسی و اقتصادی پرداخته اند و الگوی رفتاری موازنه تهدید را بهترین رویکرد در قبال جمهوری اسلامی ایران می دانند. به نظر می رسد، مسئله عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی همچون دیگر توطئه های مثلث غربی- عبری- عربی چند دهه گذشته، با شکست مواجه شده است و این توطئه، موضوع نگران کننده ای نخواهد بود؛ زیرا دیر یا زود، به رسوایی کشور های هم پیاله با رژیم صهیونیستی و فروپاشی این مناسبات جعلی، منتهی خواهد شد. با عنایت به این مسئله که عادی سازی روابط در بهترین حالت از سطح روابط رژیم صهیونیستی با دولت ها فراتر نخواهد رفت، پیشنهاد می گردد، جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی فعال سعی نماید، مسئله فلسطین را زنده نگه دارد و همچنین به حکومت های عربی متذکر شود که به صدای ملت هایشان که مخالف عادی سازی روابط با اشغالگران رژیم صهیونیستی هستند، گوش فرادهند.

  کلیدواژگان: نظریه موازنه تهدید استفان والت، اعراب، ایران، رژیم صهیونیستی، امریکا، خلیج فارس.
 • آرش منشی زادگان، علی اصغر داودی*، سعید گازرانی صفحات 109-132

  هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه مقام معظم رهبری در ساختار جمهوری اسلامی ایران از منظر نقطه آجیدن می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و بر این فرض استوار است که رهبری به عنوان عامل اصلی حافظ هویت و اتحاد ملت، در نقش نقطه آجیدن ساخت سیاسی موجود، ایفای نقش می کند. آیت الله خامنه ای در مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، نقشی پررنگ در هدایت ملت، تنظیم روابط قوا و مدیریت بحران ها دارند. ایشان در قامت یک پیشوا، با اختیارات قانونی و فرانهادی، کارویژه های حیاتی خود را در گذر نظام اسلامی از بحران های پیش آمده در سه دهه اخیر ایفا نموده اند. با توجه به اهمیت نقطه آجیدن در خلق حس یکپارچگی که هویت آفرین و حافظ هویت است، به نظر می رسد مقام رهبری در قامت نوعی گره گاه، شمار کثیر دال های سیال، یعنی کثرت عناصر ایدئولوژیک را در درون یک حوزه یکپارچه سامان می دهد. همچنین ولی فقیه از منظر احراز جایگاه نقطه آجیدن و اعمال کارویژه هایی خاص، نقش بی همتایی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایفا کرده و با ایجاد هم افزایی و وحدت رویه میان قوا و مسئولان، در مسیر تحقق ثبات، امنیت و پیشرفت، اقدام نموده اند.

  کلیدواژگان: آیت الله خامنه ای، جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی، نقطه آجیدن، ولی فقیه.
|
 • Navid Nozaeem, Seyyed Baqir Mirabbasi*, Mareyam Moradi, Sohail Sohaili Najafabadi Pages 7-24

  The objective of this research is to politically assess the strategic approach and positions of the Islamic Republic of Iran concerning the Shanghai Cooperation Organization (SCO). The research method is descriptive-analytical, and the findings indicate that the mutual interests of Iran and the two major powers within the SCO, Russia, and China, in preventing American influence in Southwest Asia, particularly Central Asia, have brought them closer together within the framework of bilateral relations and also within the SCO. To counter American hegemony at the regional level and ensure its national interests against the security threats posed by the United States, the Islamic Republic of Iran has taken steps towards permanent membership in the SCO. Permanent membership in the SCO has provided structural opportunities for Iran, which, on one hand, can create a balance against American hegemony in the region with the support of the powers within this structure, and on the other hand, enhances Iran's political and security status in Central Asian equations and Middle Eastern developments. Therefore, with the aforementioned high capacities in the Middle East region, Iran has the necessary strategic capability to become a regional power.

  Keywords: Islamic Republic Of Iran, Shanghai Cooperation Organization, International Organizations, Foreign Relations, Foreign Policy, China, United States
 • Examining the Impact of the Islamic Republic of Iran's Exportation of the Revolution Strategy on the Geopolitics of the Middle East and the Onset of the Iran-Iraq War
  Saeed Makvandi Godazhdar, Lena Abdolkhani*, Fereydoon Akbarzadeh, Ruhollah Shahabi Pages 25-48

  The present study aims to examine the impact of the Islamic Republic of Iran's strategy of exporting the revolution on the geopolitics of the Middle East and the onset of the Iran-Iraq War. The research method is descriptive-analytical, and the results indicate that considering the internal fragility of Arab countries and the nature of the authoritarian regimes in the Middle East, which suffer from crises of identity and legitimacy, as well as the positions of Imam Khomeini, whose intent behind exporting the revolution was never to interfere in Iraq's internal affairs or to send terrorist equipment to this country, and the statements of the Ba'athist regime of Iraq, it can be concluded that the theory suggesting the Islamic Republic of Iran's strategy of exporting the revolution was the cause of the Iraq-Iran War is generally invalid and lacks scientific and definitive evidence. The primary reason for the fears and concerns of the Ba'athist regime in Iraq was the crisis-ridden nature of its system.

  Keywords: Islamic Revolution Of Iran, Geopolitics, Middle East, War, Iraq
 • Seyed Javad Ahmadi, Hasan Khodaverdi *, Garineh Keshishyan Pages 49-70

  The present study aims to examine the political relations between the Islamic Republic of Iran and India from a constructivist perspective. The research method is descriptive-explanatory, and it seeks to answer the questions: What perceptions do the foreign policy agents of Iran and India have of each other? And what are the opportunities and challenges in this relationship? The study is based on the hypothesis that the identity structure derived from the Islamic Revolution of Iran, which has extended to a structural-agent order in foreign policy, conflicts with the neoliberalism chosen by India's foreign policymakers and the ruling party. Thus, this difference in identity foundations and the structural-agent relationship in both domestic and international systems has created challenges and opportunities for both countries. Consequently, after the Islamic Revolution and Iran's withdrawal from the CENTO alliance and alignment with the West, and its joining the Non-Aligned Movement, of which India was a founding member, there was significant hope in the Islamic Republic of Iran for improved relations with India due to shared identity stemming from peaceful foreign policy and pacifism (Nehruism), which was based on non-alignment with major powers and solidarity with weaker countries. However, after the end of the Cold War and the paradigm shift in India's foreign policy from Nehruvian idealism to realism, changes in normative-identity foundations, the marginalization of the National Congress Party, the victory of the Bharatiya Janata Party (BJP), and closer ties with the West, the relations cooled. Therefore, it appears that the foreign policymakers of Iran and India may not be able to find intersubjective identity resources and shared values and norms to develop relations at a strategic level, which could be a challenge in the relations between the two countries.

  Keywords: Political Diplomacy, Political Security Interactions, Constructivism, Foreign Policy, International Relations, Political Relations, India, Iran
 • Lotfi Mehdi, Ali Shirkhani*, Mehdi Javadani Moghadam Pages 71-90

  This research, employing a descriptive-analytical method with a problem-oriented approach, examines the positive and ideological nature of the Islamic Revolution in the West Asian region as a unique phenomenon. It has managed to transform into an identity-giving model for the states and groups within the Axis of Resistance. The study adopts a developmental research approach, recognizing the Axis of Resistance as an unwritten security alliance among Shiite and non-Shiite resistance movements in West Asia and beyond, aimed at combating the Israeli regime and Western dominance in the Middle East, thereby advocating for the liberation of Palestine. From the early days of the Islamic Revolution's victory, Iran, by rejecting both Western and Eastern influences, proclaimed the formation of the "Party of the Oppressed" encompassing all the world's oppressed, positioning itself as an inspiring model for militant Muslims. Consequently, countries like Saudi Arabia, which seek to expand the Wahhabi ideology and lead the Arab world, accuse Iran of exporting the revolution and attempting to overthrow regional governments. Aligning with the West, they strive to portray Iran as a threat to regional countries, emphasizing its influence in four capitals (Beirut, Damascus, Baghdad, and Sana'a). On the other hand, the Zionist regime attempts to establish friendly relations with Iran's neighboring countries to implement its "Iranophobia" project. By infiltrating Turkey and Iraq in Iran's western borders, Azerbaijan and Central Asia in the northern borders, and the Gulf countries, especially Qatar, in the southern borders, Israel aims to encircle Iran and reduce its influence in leading the Axis of Resistance.

  Keywords: Islamic Revolution Of Iran, Resistance Movements, West Asia, Zionist Regime, United States, Middle East
 • Asghar Rajabi Deh Borzoei *, Mohammad Bidgholi Pages 91-108

  The objective of the present research is to explore the grounds for Arab convergence with the Zionist regime against Iran, based on Stephen Walt's Balance of Threat theory. The research method is descriptive-analytical, and the results indicate that the Arabs, emphasizing Iran's security threats, have developed their relations with the Zionist regime for reasons including American support for normalizing relations, the Arabs' involvement in internal crises, the weakening of Iran's anti-Zionist ideology, the existence of rifts among Arab countries, and changes in the regional power balance through various military, political, and economic collaborations. They consider the behavioral pattern of threat balancing as the best approach towards the Islamic Republic of Iran. It seems that the normalization of relations between the Arabs and the Zionist regime, like other conspiracies by the Western-Hebrew-Arab triangle in recent decades, will ultimately fail. This plot will not be a concerning issue because sooner or later, it will lead to the disgrace of countries aligned with the Zionist regime and the collapse of these artificial relationships. Given that normalization of relations, at best, will not extend beyond the level of state relations with the Zionist regime, it is suggested that the Islamic Republic of Iran maintain active diplomacy to keep the issue of Palestine alive and remind the Arab governments to heed the voices of their peoples who oppose normalization with the occupying Zionist regime.

  Keywords: Stephen Walt's Balance Of Threat Theory, Arabs, Iran, Zionist Regime, United States, Persian Gulf
 • Arash Monshizadegan, Aliasghar Davoudi *, Saeed Gazerani Pages 109-132

  The present study aims to examine the position of the Supreme Leader in the structure of the Islamic Republic of Iran from the perspective of a nodal point. The research method is descriptive-analytical and is based on the hypothesis that leadership, as the main factor preserving the identity and unity of the nation, plays the role of the nodal point in the existing political structure. Ayatollah Khamenei, as the leader of the Islamic Republic of Iran, has a significant role in guiding the nation, regulating the relationships among the branches of government, and managing crises. In his capacity as a leader, with legal and supra-institutional authority, he has performed vital functions during the Islamic system's passage through crises over the past three decades. Considering the importance of the nodal point in creating a sense of integration that is identity-forming and identity-preserving, it appears that the leadership acts as a kind of junction, organizing a vast number of floating signifiers, that is, a multitude of ideological elements within a unified domain. Additionally, the Supreme Leader, in fulfilling the role of the nodal point and executing specific functions, has played a unique role in the political system of the Islamic Republic, creating synergy and unity of action among the branches of government and officials, and thereby contributing to stability, security, and progress.

  Keywords: Ayatollah Khamenei, Islamic Republic Of Iran, Political System, Nodal Point, Vali-E-Faqih (The Guardian Jurist)