فهرست مطالب

آموزش مهندسی ایران - پیاپی 2 (تابستان 1378)

فصلنامه آموزش مهندسی ایران
پیاپی 2 (تابستان 1378)

 • 127 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1378/03/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی قالیبافان صفحه 1
  در این نوشته پس از مقدمه ای درباره آموزش فنی و مهندسی ابتدا وضع موجود آموزش فنی و مهندسی کشور و نارسایی های آن بررسی شده نیازهای حال و آینده مورد بحث قرار گرفته و دلالیل توجیهی آنها تشریح گردیده اند.سپس با جمعبندی نیازها و استنتاج از دلایل توجیهی سیستمی فراگیر برای سازمان دادن آموزش ازخانه تا دانشگاه و پژوهشکده ارائه شده است.
 • علی کاوه صفحه 35
  در این مقاله نقش رایانه در اموزش مهندسی بررسی شده مزایا و معایب آنها مورد نقد قرار گرفته و برنامه رایانه به عنوان یک نمونه موفق طرح شده است. این برنامه یک ابزار سطح بالای محاسباتی و نمایشی است که در عین توانایی های فراوان از سادگی کاربرد وجذابیت لازم برای کاربر، سود می برد. این نرم افزار را برای تکمیل و پیشبرد روش های کلاسیک آموزشی و یادگیری در داخل و خارج کلاس درس نشان می دهد...
 • جلال حجازی دهاقانی، همکاران صفحه 55

  با تکیه بر اهداف و فلسفه آموزش مهندسی مواد در این مقاله تدوین و تالیف نظامهای آموزشی بر اساس مراتب و درجه های تحصیلی و شغلی و همچنین رشته هایی متفاوت تحصیلی به عنوان مقدمه ای بر نظام اموزشی مهندسی مواد مودر بررسی قرار گرفته است. دامنه آموزش مهندسی مواد در محورهای متفاوت علم و مهندسی مواد شناسایی و با توجه به عوامل موثر در نظام اموزشی 0 دانشجو، موضوع درس، روش آموزش و...)پیشنهادهایی برای تنظیم و تدوین نظام آموزش مهندسی مواد ارائ شده است...

 • محمود مشفقیان صفحه 73
  در این مقاله تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و برای ارتقاء کیفیت این تحصیلات و کوتاه شدن طول دوره ها پیشنهادهایی ارائه شده است.
 • علی کاوه صفحه 95
  تحولات گستره و عمیق در علوم و فنون بسرعت اتفاق می افتد. برای رویارویی بااین دگرگونی در اختیار گرفتن ابزار جدید امری ضروری است. تجدید نظر در محتوای مواد آموزشی در جهت همسویی آنها باتغییرات پدی آمده نیز الزامی است زیرا روش های به کار گرفته شده در دهه گذشته ممکن است کارایی لازم را جهت تعلیم و تربیت در دهه آینده دارا نباشند...
 • تقی ابتکار صفحه 111

  وسایل رفاهی زندگی انسان بر اساس برنامه هایی مشخصی تهیه می گردند. برخی از این وسایل با استفاده از منابع طبیعی و با طرح و محاسبه چگونگی دگرگونی آنها فراهم می شود و برخی دیگر از طریق محاسبه طراحی و سپس به کارگیری منابع ساخته می شود. در مراحل مختلف طراحی و تهیه و ساخت بهره برداری و بالاخره نگهداری و تعمیر وسایل زندگی، نیروی انسانی کار امد و ماهر مورد نیاز است...

 • علی شریعتمداری صفحه 121
  در آموزش هر رشته چند عامل اساسی باید در نظر گرفته شود یکی از این عوامل تفاوت میان برنامه آموزشی و برنامه درسی است. در برنامه ریزی درسی اموری مانند هدفها، محتوا، تلفیق نظر و عمل و شیوه تدریس مطرح می شوند. در این مقاله کوشش نگارنده در روشن کردن این امور است و اینکه چگونگه می توان با اجرای شیوه ای خاص در تدریس به هدفهای آموزشی رشته نایل شد.