فهرست مطالب

آموزش مهندسی ایران - پیاپی 8 (زمستان 1379)

فصلنامه آموزش مهندسی ایران
پیاپی 8 (زمستان 1379)

 • 106 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1380/02/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • منصور طاهری، امیر رحیمی صفحه 1
  در این مجموعه معایب سیستم آموزشی مهندسی شیمی در ایران از جهات مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای لازم برای کاهش اثرهای منفی این معایب یا حذف آنها ارائه شده است همچنین با توجه به شرایط فعلی آموزش این رشته در ایران اولویت های اساسی در زمینه آموزش مهندسی شیمی ارائه شده است...
  کلیدواژگان: آموزش، مهندسی شیمی، راهکارها، اولویت ها
 • ابراهیم واشقانی فراهانی صفحه 15
  هدف از این مقاله مروری بر وضعیت فعلی آموزش و پژوهش مهندسی شیمی در سطح جهان، جهت گیری و نقش آن درتوسعه فناوری هایی است که برای امنیت ملی، بهزیستی و شکوفایی اقتصادی هر ملتی حیاتی است...
  کلیدواژگان: مهندسی شیمی، آموزش، پژوهش، فناوری، نوآوری، چند نظمی
 • نظام الدین اشرفی زاده صفحه 29
  مهندسی شیمی یکی از رشته های تخصصی است که پس از مدت نسبتا کوتاهی از بدو پیدایش آن به عنوان یکی از شاخه های علوم مهندسی در ایران مورد توجه و اقبال گسترده ای قرار گرفت...
  کلیدواژگان: مهندسی شیمی، آموزش، پژوهش، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
 • بهرام دبیر، فرامرز هرمزی، سید مهدی علایی صفحه 45
  دینامیک سیالات محاسباتی ابزاری قدرتمند برای بررسی دقیق میدان جریان، درجه حرارت، غلظت و... است. این روش مجموعه ای از فنون حل عددی معادلات حاکم بر پدیده های انتقال ممنتوم، حرارت و جرم درون سیالات است که با توسعه سیستم های سخت افزار و نرم افزار رایانه ها، قابلیت های فراوانی در آن ایجاد شده است...
  کلیدواژگان: مهندسی شیمی، آموزش و پژوهش، دینامیک سیالات محاسباتی
 • محمدحسن پنجه شاهی صفحه 55
  در این مقاله نقش رشته مهندسی شیمی در تحلیلی مسائل مربوط به تولید و مصرف انرژی در صنایع فرایندی به تفصیل توضیح داده شده است. ابتدا اهمیت کاربرد منطقی انرژی از نظر حفظ ذخایر ملی و کاهش مشکلات زیست محیطی و همچنین جایگاه صنایع داخلی در بین کشورهای صنعتی جهان از نظر میزان شدت انرژی مورد توجه قرار گرفته است...
  کلیدواژگان: مهندسی شیمی، انرژی، راهکارها، صنایع، برنامه آموزشی مهندسی شیمی
 • امیر فرخ زاد صفحه 71
  در این مقاله چهار نوع خطای انسانی با استفاده از سه سانحه از بدترین سوانح صنایع شیمیایی بررسی شده است و ثابت می شود که چگونه با آموزش های ایمنی تمام این سوانح قابل پیشگیری بودند...
  کلیدواژگان: ایمنی، آموزش مهندسی، خطای انسانی
 • داود رشتجیان، جلال شایگان صفحه 85
  طبیعی است که یک برنامه ایده آل برای دوره لیسانس (کارشناسی) تمام دانشکده های مهندسی شیمی وجود ندارد. با وجود این، در سال های گذشته سعی شده است که یک برنامه مشخص به دانشکده های شیمی تحمیل شود در حالی که دانشکده های مهندسی شیمی باید برنامه آموزشی خود را بر مبنای نیازهای ضروری رشته مهندسی، قدرت مهارت اعضای هیئت علمی، محدودیتها و نیازهای صنایع منطقه برنامه ریزی کنند...
  کلیدواژگان: آموزش، مهندسی شیمی، اشتغال، کارشناسی