فهرست مطالب

بررسی های بازرگانی - شماره 165 (خرداد 1380)
 • شماره 165 (خرداد 1380)
 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1380/02/16
 • تعداد عناوین: 30
|
 • سخن نخست
  صفحه 1
 • سیاست های پولی جدی می تواند رکود اقتصادی را برطرف کند
  صفحه 5
 • رشد اقتصاد جهانی سال 2001 به 2/4 درصد می رسد
  صفحه 8
 • پیشنهادهای عملی برای «هدف گیری تورم» در اقتصادهای در حال گذار
  صفحه 11
 • مبارزه با تورم آزمون دشوار سال 1381 است
  صفحه 15
 • الزام همسویی سیاست های مالی با سیاست های پولی در جهت ساماندهی بازار سرمایه
  صفحه 18
 • افزایش کار آیی تجاری تازه ترین شیوه خلق مزیت نسبی است
  صفحه 22
 • ارزش بازار جهانی کاشی، سرامیک و چینی آلات بهداشتی 5/3 تا 4 میلیارد دلار است
  صفحه 24
 • سهم ایران در بازار جهانی زعفران بیش از 60 درصد است
  صفحه 26
 • ایران بزرگترین صادر کننده زعفران جهان است
  صفحه 28
 • ارزش بازار جهانی کاشی، سرامیک در دهه اخیر رشد درخور توجهی داشته است
  صفحه 29
 • صنایع کاشی و سرامیک در دهه اخیر رشد درخور توجهی داشته است
  صفحه 29
 • با رعایت اصول بهزراعی می توان بازده تولید زعفران تا دو برابر افزایش داد
  صفحه 31
 • افزایش تولید زعفران کاهش قیمت آن را به دنبال خواهد داشت
  صفحه 35
 • صادرکنندگان غیر واقعی با تجارت محصول نامرغوب به بازار زعفران ایران آسیب می رسانند
  صفحه 38
 • تا تولید زعفران به روش های علمی برداشت آن تا دو برابر افزایش می یابد
  صفحه 43
 • تشکل های صادراتی با کمک مشاوران بین المللی می توانند بازاریابی کنند
  صفحه 48
 • آشنایی با اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن)
  صفحه 53
 • بازار یابی صادراتی / قسمت 29
  صفحه 57
 • حجم مبادلات تجاری ایران و سوییس
  صفحه 59
 • تغییرات بهای فلزارت در بورس لندن
  صفحه 61
 • شناخت بازار کانادا / قسمت هفتم
  صفحه 63
 • آشنایی با مقررات مربوط به شرکت های تجاری / قسمت سوم
  صفحه 65
 • نوسان نرخ ارز معتبر در اردیبهشت ماه 1380
  صفحه 68
 • اخبار بارزگانی ایران و جهان
  صفحه 73
 • پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا مشکل اشتغال را از طریق بخش خدمات بر طرف کرده اند
  صفحه 96
 • راهنمای بازرگانی کالا
  صفحه 106
 • قیمت کالاهای مصوب کمیسیون نرخ گذاری
  صفحه 116
 • تازه های مرکز اطلاعات و مدارک بازرگانی
  صفحه 120
 • پیشخوان
  صفحه 128