فهرست مطالب

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran
Volume:12 Issue: 4, Autumn 2001

 • 93 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1378/08/26
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسن میرزا حسینی، فریده مهر آئین، فریبا مظفری صفحه 301
  ژن رمز دهنده عمل رشد فیبرو بلاست hbFGF، پیشتر در ا نیستیتو پاستور ایران به طور شیمیایی سنتز و سپس در ناقل pET3a کلون گردیده بود. در این مطالعه میزان بیان پروتئین نو ترکیب این ژن حاصل از کتابخانه cDN، مقایسه گردیده است. با کمک فن PCR ژنhbFGF از بسته ژنی PBR322 (هدیه از طرف Seno دکتر ژاپنی)، تقویت و مکانهای آنزیمی BgJII و Ndel در آن ایجاد گرید...
  کلیدواژگان: عامل رشد فیبرو بلاست انسانی، ژن سینتتیک، کلید رمز مصرفی
 • اسکندر امیدی نیا، فریدون مهبودی، شهره خاتمی، دانیل وندرلیلی، نسرین معظمی، یاسوهیسو اسنو، عباس صمدی صفحه 307
  کلون ارزیابی نقش پرومومتر طبیعی ژن فنیل الانین با سیلوس اسفریکوس در بیان ابتدا این ژن در ناقل شاتل کلون شد و سپس در سلولهای باسیلوس سوبتیلیس و کلی باسیل ترانسفورم
  کلیدواژگان: باسیلوس اسفریکون، بیان ژن، فنیل الانین دهیدروژینار، ناقل شاتل
 • سیمانی، علیرضا غلامی، فیروزه تاج، منیژه یوسفی بهزادی، احمدی فیاض صفحه 315
  بیماری های به طور گسترده در تمامی استانهای ایران شایع است. این مطالعه در برگیرنده فن (PRC) POLYMERASE CHAINA REACTION برای تشخیص و همچنین روش Resttiction Fragment Lenght Polymorphism برای تعیین تیپ های مختلف ویروس هاری و تمایز انها با ویروس های وابسته به هاری می باشد. علاوه بر PCR این به طور حتم وسیله قوی برای مطالعه اپیدمیولوژیک این ویروس و تجزیه و تحلیل سویه های مختلف ویروس هاری بدون استفاده از کشت سلولی می باشد...
  کلیدواژگان: هاری، اپیدمیولوژی مولکولی، تایپینگ
 • محمدرضا حاج محمدی، فریبا صفا صفحه 321
  کاربرد سیستم مائی مایسلی مخلوط شامل سدیم دودسیل سولفات SDS و پلی اکسی اتیلن 23 دودکانول Brij-35 به عنوان فاز متحرک در کروماتوگرافی مایع فاز معکوس مطالعه شد. دسته ای از کلرو فنولها به عنوان مخلوط ازمایشی مورد استفاده قرار گرفتند...
  کلیدواژگان: کروماتوگرافی، مایع مایسلی مخلوط، کلروفنولها
 • حسین فقیهان، علی مصطفوی، احمد محمدی صفحه 327
  زئولیتهای طبیعی برای جذب آلوده کننده های آینونی موجود در آب بسیار محدود می باشد این محدودیت را می توان از طریق اصلاح سطح زئولیت توسط کاتیونهای آلی مرتفع نمود. در این تحقیق زئولیت طبیعی آنالیسم برای جذب نیتریت و نیترات های موجود در محلولهای آب به کار گرفته شد...
  کلیدواژگان: آنالیسم، اصلاح، زئولیت، نیتریت، نیترات
 • محمد تقی زاده، ثوبیه مفاخری صفحه 333
  سیستم جدید اکسایش - کاهش پرسولفات پتاسیم جهت پلیمریزاسیون پیوندی منومرهای وینیلی بررسی شده است. در این مطالعه سیستم پرسولفات پتاسیم به عنوان آغاز کننده پلیمریزاسیون پیوندی اکریلونیتریل AN روی نشاسته Sta با سیستم اکسایش - کاهش پرسولفات پتاسیم I در محیط آبی انحام گرفته است و مشخص شده است که هم درصد پیوند و هم سرعت پیوند تا حدی به غلظت Sta.I.Sta.H2O و دما و زمان واکنش بستگی دارد.
  کلیدواژگان: سینتیک، اکریلونیتریل، پلیمریزاسیون، پرسولفات پتاسیم
 • سعید هاشمی طباطبایی صفحه 339
  بررسی دو بعدی ریخت سنجی شیبها در بخشی از منطقه گراول هیمالیای پایینی واقع در بخش تهری نشان میدهد که شکل لغزشها رابطه نزدیکی با مکانیزم حرکتی آنها در این منطقه دارد. فن به کار گرفته شده به لحاظ تجزیه و تحلیل ریخت سنجی پارامترها، پنج شاخص را در نظر می گیرد.هر شاخص نشانگر عوامل تغییر دهنده در شکل لغزش می باشد. اندازه گیری نشان دهنده اتساع جریان جابجایی و کشیدگی می باشند...
  کلیدواژگان: ریخت سنجی، نیمرخ شیب، شاخص ریخت سنجی، حرکات دامنه ای
 • منصور سراج صفحه 351
  پس از جنگ جهانی دوم رشد و توسعه بسیار چشمگیری در زمینه الاستیسیته گرمایی توسط علوم مهندسی در شاخه های گوناگون ایجاد شده است چنانچه می دانیم ساختمانها تحت نوسانات آب و هوایی عملکردی متفاوت از خود نشان می دهند و عامل اصلی در این میان حرارت است که در محیط منتشر می شود و موجب تغییر شکل و یا ریزش ساختمان میگردد...
  کلیدواژگان: ترک گریفیت، تبدیل فوریه، حرارت دیده شده، محیط ایزوتروپه
 • حسین گل نبی صفحه 359
  در این مقاله بازتاب پخشی نور لیزر هلیوم -نئون از سطح پرداخت نشده و سایش شده گزارش گردیده است. شدت نسبی بازتاب پخشی برای سطح فلزی، سطوح شفاف سطوح پلاستیکی مات و همچنین از سطوح کاغذهای رنگی اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که در میان سطوح فلزی سطوح فلزی آزمایش شده آلومینیوم دارای بالاترین میزان بازتاب پخشی است در حالی که فولاد زنگ نزن پرداخت نشده دارای کمترین مقدار بازتاب پخشی است.../
  کلیدواژگان: بازتاب پخشی، سطوح فلزی، لیزر، اندازه گیری شدت