فهرست مطالب

بندر و دریا - پیاپی 87-88 (آذر و دی 1380)
 • پیاپی 87-88 (آذر و دی 1380)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/01/13
 • تعداد عناوین: 24
|
 • سرمقاله
 • مناطق اقتصادی
  صفحه 3
 • فنی، علمی، تخصصی
 • پل قوسی، متحرک و شناور
  صفحه 4
 • سیستم های پایدار کننده شناورها
  صفحه 6
 • موتورهای دریایی سازگار با محیط زیست
  صفحه 8
 • موج شکن شناور فراساحلی
  صفحه 11
 • مطالعات و تحقیقات
 • عوامل موفقیت و دلایل ناکامی
  صفحه 12
 • سیاست های ترجیحی و تسهیلات ویژه در مناطق اقتصادی چین و هند
  صفحه 16
 • حقوقی
 • ضرورت تبیین نقش گمرک
  صفحه 20
 • مقررات کار در منطقه ویژه اقتصادی زیامن
  صفحه 23
 • بنادر، مسئولیت های حقوقی و دفاع
  صفحه 24
 • تعارض یا تعامل در مناطق اقتصادی
  صفحه 26
 • گذر و نظر
 • اهداف، موانع و راهکارها
  صفحه 30
 • استراتژی توسعه
  صفحه 33
 • مشکل در هدف گذاری، برنامه ریزی و مدیریت
  صفحه 40
 • انزلی - گلشن
  صفحه 44
 • ضرورت اندازه گیری میدانی در پروژه های دریایی کشور
  صفحه 48
 • تامین نیروهای مدیریتی و متخصص
  صفحه 50
 • بنادر
 • بندر بوشهر
  صفحه 60
 • بندر عقبه
  صفحه 63
 • مجتمع بندری خزر
  صفحه 66
 • عملکرد بنادر تجاری کشور تا آذرماه سال 1380
  صفحه 68
 • گوناگون
 • کشتی های اثر سطحی (SES) سریع ترین کشتی مسافربری آینده
  صفحه 72
 • شرایط جدید جذب نیرو
  صفحه 74
 • توربین های گازی در شناورهای بزرگ تندرو
  صفحه 79