فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 11 (دی و بهمن 1379)
 • پیاپی 11 (دی و بهمن 1379)
 • 65 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/12/12
 • تعداد عناوین: 16
|
 • حرف اول
  صفحه 2
 • ... و اما بعد
  صفحه 4
 • دنیای دندانپزشکی
 • نکته های بالینی
  صفحه 6
 • تازه های تولید
  صفحه 7
 • گزارش مورد
  صفحه 8
 • دندانپزشکی و مردم
  صفحه 12
 • در آینه ادبیات و هنر
 • برگزیده شعر و نثر
  صفحه 16
 • در آینه تاریخ
 • تاریخ مصور دندانپزشکی
  صفحه 17
 • گزارش و خبر
  صفحه 22
 • آنچه داریم
  صفحه 24
 • معرفی کتاب
  صفحه 28
 • دنیای دانش
 • ثابت کردن دندان ها پس از ارتدنسی
  صفحه 30
 • عملکرد دستگاه های ارتدنسی متحرک
  صفحه 39
 • ناهنجارهای مفصلی فکی و سردردهای شدید
  صفحه 47
 • اصول آناتومی برای بی حسی کردن عصب فک پایین
  صفحه 51
 • چکیده انگلیسی مقالات
  صفحه 64