فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 81 (اسفند 1383)
 • پیاپی 81 (اسفند 1383)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/12/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 2
 • مشکلات جدید سازمان نظارت مالی بریتانیا
  عبدالله آستین ترجمه: عبدالله آستین صفحه 3
 • بیمه و ریسک های مسئولیت زیست محیطی (قسمت اول)
  مجید ذوالقدر ترجمه: مجید ذوالقدر صفحه 6
 • سیستم جدید پرداخت دیون در شرکت های بیمه
  حسین روحی ترجمه: حسین روحی صفحه 35
 • نگاهی به جنبه های بین المللی بیمه
  علی شکری ترجمه: علی شکری صفحه 41
 • اخبار بازار بیمه
  آلن هارطونیان ترجمه: آلن هارطونیان صفحه 54
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 58
 • آشنایی با سایت های بیمه ای / بیمه عمر (بخش سوم)
  صفحه 62
 • راهنمای تنظیم مقاله و ترجمه
  صفحه 63