فهرست مطالب

محیط شناسی - سال بیست و ششم شماره 2 (پیاپی 26، زمستان 1379)

فصلنامه محیط شناسی
سال بیست و ششم شماره 2 (پیاپی 26، زمستان 1379)

 • 139 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ابراهیم علایی، احمد قهرمان صفحات 1-11
  رویشهای شور رست نواحی کم ارتفاع و ساحلی مناطق نفت خیز در خوزستان از نظر ترکیب فلورستیک و چگونگی توزیع عناصر و گونه های گیاهی مورد مطالعه قرار گرفته اند.اطلاعات مختصری از ویژگی های بنیادی منطقه از جمله اقلیم،خاک و زمین شناسی ارائه شده است.بیابانهای گرم و پست حاشیه خلیج فارس که در برگیرنده یک موقعیت فلورستیک پیچیده و خاص می باشند از نظر ارتباطات تا گزونومیک و جغرافیای گیاهی ناحیه مرد بررسی قرار گرفته اند.تلاش گردیده تا بین مجموع عوامل و فاکتورهای اکولوژیک حاکم بر منطقه و الگوهای توزیع و پراکنش گونه ها،نوعی ارتباط برقرار شود و بر این اساس به تشریح چگونگی انتشار عناصر شورروی پرداخته شود.نتیجه اینکه 22.6% گونه ها ایرانو- تورانی و صحرا- سندی،20% گونه ها ایرانو- تورانی و صحرا- سندی و مدیترانه ای، 13.6% گونه ها جهان شمول، 11.8% گونه ها صحرا- سندی، 7.9% چند منطقه ای، 6.8% حاره ای قدیم، 5% عناصر ایرانو- تورانی و مدیترانه ای، 5% عناصر صحرا- سندی مدیترانه ای، 3.8% گونه ها عمانو- سندی و بالاخره 3.5% گونه ها ایرانو- تورانی می باشند.آنچه مهم است اینکه تمایز مشخصی بین الگوهای پراکنش گیاهی دیده نمی شود.بهر تقدیر اطلاعاتی نیز از شکل حیاتی گونه های موجود در خانواده ها و جنسها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ترکیب فلورستیک، هالوفیت ها، مناطق نفت خیز، محیط زیست
 • بهروز بهروزی راد، سیدمحمدعلی شریعت زاده، ناصر حمیدیان صفحات 13-23
  در مدت 5 سال بررسی (از سال1373 تا سال1377) در استان مرکزی 136 گونه از 42 خانواده شناسایی شد که از نظر گونه 27 درصد و از نظر خانواده 58 درصد پرندگان ایران را شامل می شوند.36 درصد از پرندگان بومی و 64 درصد در استان مرکزی مهاجرند که 28 درصد آنها برای جوجه آوری به زیستگاه های استان می آیند.36 درصد به صورت مهاجر عبوری،مهاجر چهار فصل و بندرت نیز مهاجر فصلی می باشند.از نظر تنوع گونه ای،خانواده Sylvidae و از نظر جمعیت خانواده کلاغها Corvide در استان مقام اول را دارند.بیشترین تنوع و تراکم پرندگان خشکزی در اطراف رودخانه شراء دیده می شود.در اوایل فصل بهار و پائیز تنوع و تراکم گونه ها بیشتر از سایر فصول است.در فصل زمستان اغلب پرندگان بومی در استان حضور دارند و بندرت مهاجر زمستانه در استان دیده می شود.گونه ها با اهمیت و کم جمعیت Grus grus به صورت مهاجر عبوری در اطراف تالاب میقان در فصل پائیز با جمعیت بین 2 تا 4 هزار دیده می شود.کبک و تیهو دو گونه از پرندگان بومی استان کوچ های عمودی دارند که در فصل زمستان به دامنه ها و مناطق دشتی و در فصل تابستان به ارتفاعات کوچ می کنند.در طول مطالعه تعدادی از پرندگان با Misnet اسیر و پس از شناسایی و بیومتری حلقه گذاری شده و مجددا در طبیعت رها گردیدند.
  این بررسی با هدف شناسایی پرندگان استان مرکزی همسو با اجرای طرح ملی «فنون ایران» توسط گروه زیست شناسی دانشگاه اراک در مدت 5 سال انجام شد.
  کلیدواژگان: مهاجر، پراکنش، جمعیت، گونه، بومی، پرندگان
 • مهندس محمد دهدار درگاهی، مجید مخدوم صفحات 25-34
  فرآیند آمایش سرزمین،تمهیدی است برای بهره برداری بهینه از سرزمین با در نظر گرفتن اصل حفاظت اکولوژیکی.در این پژوهش،آمایش سرزمین شش واحد هیدرولوژیک حوزه های جنگلی ارسباران (مساحت 29660 هکتار) واقع در استان آذربایجان شرقی به منظور تداوم استفاده بهینه از توان سرزمین در جهت بهبود شرایط زندگی و حفظ محیط زیست انجام گرفت.
  در گام نخست شناسایی منابع اکولوژی و اقتصادی اجتماعی منجر به تهیه نقشه های منابع در مقیاس 50000:1 گردیدوبا تجزیه وتحلیل وجمع بندی داده های به شیوه سیستمی نقشه یگانهای زیست محیطی با 3556 اکوسیستم خرد حاصل گردید.از مقایسه ویژگی این یگانها با مدلهای اکولوژیکی ویژه،توان اکولوژیکی واحدهای هیدرولوژیک برای کاربری های کشاورزی،مرتعداری، جنگلداری،حفاظت و اکوتوریسم مشخص گردید و با تطابق داده های اقتصادی و اجتماعی و توان اکولوژیکی واحدها،اولویت بندی و ساماندهی کاربری ها به شیوه کیفی- قیاسی انجام گرفت.در نهایت نقشه آمایش سرزمین واحدهای هیدرولوژیک شش گانه به منزله موزائیکی از واحدهای همگن برنامه ریزی و در مدیریت تهیه گردید.
  تعیین مساحت اراضی واجد توان برای کاربری های فوق نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه: 5.38 درصد به فاریاب، 1.32 درصد به کشت دیم، 17.43 درصد به مرتعداری، 15.17 درصد به جنگلداری حمایتی، 2.13 درصد به جنگلکاری، 28.47 درصد به اکوتوریسم گسترده، 0.01 درصد به اکوتوریسم متمرکز و 30.09 درصد به حفاظت اختصاص یافته است.
  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، ارسباران، تجزیه تحلیل سیستمی، یگان زیست محیطی، مدل اکولوژیکی ویژه، توان اکولوژیکی
 • سید حسین بحرینی، مهندس فرهاد امینی صفحات 35-49
  در این تحقیق به بررسی جایگاه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در ایران و نیز ارزیابی عملکرد و نقش آنها در دستیابی به مشارکت مردمی در زمینه حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است.یافته ها نشان می دهد که این سازمانها تاکنون توان کمی در دستیابی به مشارکت مردمی در زمینه حفاظت از محیط زیست داشته اند و این خود به دلیل وجود مشکلات متعدد و اساسی است که با آن مواجهند.این سازمانها به خاطر موانع سیاسی،قانونی و حقوقی به سختی امکان پیدایش و فعالیت داشته اند.تعداد اندکی هم که توانسته اند ایجاد شوند وخود را وارد صحنه به واسطه همین مشکلات و همچنین مشکلات اقتصادی و اجتماعی نتوانسته اند در زمینه محیط زیست چندان تاثیر گذار باشند.نوپایی این سازمانها و بی تجربگی افراد در فعالیت در اینگونه چهارچوبها نیز عامل دیگری در کاهش موفقیت این سازمانها در ایران بوده است.سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران برای موفقیت نیاز به بستر مناسب سیاسی،قانونی،اجتماعی و اقتصادی و همچنین بهره گیری از دانش و تجربه اداره اینگونه سازمانها دارند.
  کلیدواژگان: سازمان های غیر دولتی زیست محیطی، حفاظت محیط زیست، مشارکت، ایران
 • حسن کریم زادگان، مرتضی رحمتیان، محمود محمودی صفحات 51-59
  این تحقیق برای نخستین مرتبه در ایران با روش ارزشگذاری مشروط (CVM) از طریق مدل بسط نظام هزینه خطی،برای تعیین قیمت مواهب زیست محیطی (خدمات غیربازاری) جنگل دست کاشت گربایگان فسا در استان فارس انجام شده است.با این روش ارزش وجودی خدمات غیربازاری عمده این طرح شامل ارزش تنظیم شرایط اقلیمی،ارزش کنترل فرسایش خاک و تثبیت شنهای روان و ارزش ایجاد زیستگاه و پناهگاه حیات وحش به ترتیب در بازار معادل32250934930 ریال، 29627233260 ریال و 25933208830 ریال برآورد گردید.
  کلیدواژگان: روش ارزشگذاری مشروط، میزان تمایل به پرداخت، بسط نظام هزینه خطی، خدمات غیربازاری
 • عبدالرضا کرباسی، مهندسی مجید صابری، مهدس زیبا کاظمی صفحات 61-76
  با توجه به اهمیت پهنه های آبی در کشور و کمبود آب آشامیدنی در برخی از مناطق و اهمیت روزافزون حفاظت از محیط زیست و مدیریت صحیح آن،در این تحقیق بحث مدیریت محیط زیست در رودخانه سیاهرود مورد بررسی قرار گرفته است.رودخانه سیاهرود یکی از رودهای کم آب است که در استان مازندران به دریای خزر می ریزد و در حال حاضر به عنوان محلی برای تخلیه فاضلاب کارخانجات مجاور آن مورد استفاده قرار می گیرد.در این تحقیق 10 ایستگاه نمونه برداری در طول رودخانه مذکور انتخاب شدند که بیشتر این نقاط در نزدیکی محلهای تخلیه فاضلاب کارخانجات قرار دارند.خصوصیات فیزیکی- شیمیایی آب رودخانه سیاهرود در نقاط مذکور،کیفیت و کمیت فاضلابهای صنعتی ورودی به این رودخانه،ضریب اکسیژن گیری(kr، kd) آن و خود پالایی رودخانه مذکور تعیین گردید.با استفاده از نتایج بدست آمده و با کمک آنالیز رایانه ای،بهینه سازی درصد تصفیه منابع آلاینده در رودخانه سیاهرود و نیز حل معادلات بقای جرم،تعادلBOD، تعادل اکسیژن (DO)،تغییرات اکسیژن،حذف BOD، راندمان تصفیه خانه،حداقل اکسیژن محلول لازم و محدودیت راندمان تصفیه به کمک روش بهینه سازی خطی به انجام رسید.
  کلیدواژگان: رودخانه سیاهرود، مدیریت محیط زیست، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، خودپالایی رودخانه، محدودیت راندمان تصفیه
 • مهندس حمیدرضا رحمانی، محمود کلباسی، شاپور حاج رسولیها صفحات 77-83
  آلودگی خاک و گیاه در اطراف بزرگراه ها توسط ذرات سرب خارج شده از اگزوز اتومبیلها در سراسر جهان گزارش شده و به عنوان مهمترین و بیشترین منبع آلوده کننده محیط زیست ذکر گردیده است.عنصر سرب از جمله عناصر سنگینی است که از قدیم الایام سمیت آن در جانداران و انسان مطرح بوده و نقش آن در آلودگی محیط زیست شناخته شده است.در تحقیق حاضر جهت بررسی آلودگی گیاهان در حاشیه جاده ها توسط سرب خارج شده از اگزوز وسائط نقلیه،بزرگراه های رشت- انزلی (منطقه انزلی)،کلاچای- رامسر (منطقه رامسر)،تهران- کرج (منطقه کرج)،اصفهان- تهران (منطقه دلیجان)،برای مطالعه انتخاب گردیدند.برای نمونه برداری،تراپخشی به طول 100متر عمود بر جاده در هر بزرگراه زده شد و نمونه گیری از گیاه غالب منطقه در ارتفاع 15 سانتی متری از سطح خاک و به فواصل مختلف از جاده به عمل آمد.نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و به روش استاندارد تجزیه شدند.
  میانگین غلظت سرب کل در نمونه های گیاهی مناطق انزلی، رامسر، کرج، دلیجان (شرق جاده) و دلیجان (غرب جاده) به ترتیب 114.5، 58.3، 260.2، 57.1 و 80.2 میکروگرم بر گرم وزن خشک گیاه تعیین گردید.غلظت سرب گیاهان فراتر از حد مجاز و در دامنه غلظت بحرانی قرار داشت که از این نظر خطر ورود این عنصر سمی به زنجیره غذایی در حاشیه جاده ها بسیار بالا است.از نظر درجه آلودگی،نمونه ها دارای آلودگی متوسط تا بسیار شدید بودند.به طوریکه در منطقه کرج آلودگی بسیار شدید،در منطقه انزلی شدید و در مناطق رامسر و دلیجان متوسط بوده است.غلظت سرب گیاه با تراکم ترافیک جاده ارتباط مستقیم داشته و همبستگی بالایی را نشان داد.
  کلیدواژگان: آلودگی گیاه، آلودگی آب و خاک، حجم ترافیک، ترافیک جاده، درجه آلودگی، شدت آلودگی
 • علی ترابیان، مهندس شهرام صالحی صفحات 85-92
  برای جلوگیری از ورود آلودگی ناشی از تجمع فلزات سنگین در خاک به داخل گیاهان و نیز آبهای زیرزمینی،که می تواند خطرات جبران ناپذیری را ببار آورد،روش های متعددی در دنیا بررسی و مورد آزمایش قرار گرفته اند.از جمله روش ها که هنوز در ایران مورد آزمایش قرار نگرفته،بررسی و عملکرد تثبیت فلزات سنگین توسط خاک رس در خاکهای آلوده می باشد.خاکهای رس به دلیل خاصیت هیدراته شدن می توانند مواد آلی و غیرآلی را در ساختمان خود جلب نمایند.
  در این تحقیق دو نوع خاک رس مورد آزمایش قرار گرفته است:خاک رس بنتونیت(Bentonite) با ساختمان شیمیایی 2 به 1 (دو لایه سیلیس و یک لایه آلومینیوم) و 85=CEC میلی اکی والان درصد گرم خاک رس و کائولن (Kaoline) با ساختمان شیمیایی 1 به 1 (یک لایه سیلیس و یک لایه آلومینیوم) و 3=CEC میلی اکی والان درصد گرم خاک رس.این دو نوع خاک رس از لحاظ خواص فیزیکی- شیمیایی با یکدیگر تفاوت دارند.
  عمل تثبیت فلزات سنگین با درصد های مختلف از این دو خاک 7%، 15%، 22% ونیز در pH های متفاوت 4، 7.8 و11.5 آزمایش شد و مشخص گردید که با افزایش غلظت ماده تثبیت کننده در pH=7.8 و بالاتر،عمل تثبیت با راندمان بیشتری انجام می شود،حال آنکه در pH=4 نه تنها تثبیت در خاک رس انجام نمی گردد،بلکه مقدار فلز استخراج شده از بافت خاک افزایش می یابد.این عمل هنگامی رخ می دهد که پساب ورودی به منطقه حالت اسیدی داشته و یا باران اسیدی در منطقه شروع به باریدن کند.مشاهدات به دست آمده در این پژوهش از لحاظ احتمال تثبیت فلزات سنگین در خاک رس و نیز چگونگی تاثیرpH در عمل تثبیت با نتایج آزمایشهای انجام شده در سوابق تحقیق مطابقت دارد،با این تفاوت که در تحقیقات انجام شده توسط محققین،مسئله تثبیت توسط یک نوع خاک رسی بررسی شده و هیچ مقایسه ای بین دو نوع خاک رس با خواص فیزیکی و شیمیایی کاملا متفاوت و نیز تاثیر غلظت خاک رس در تثبیت امجام نشده است.
  کلیدواژگان: تثبیت خاک، فلزات سنگین، خاک رس، پسابهای صنعتی، خانگی
 • علیرضا میکائیلی، مهندس سمانه دزیانی صفحات 93-103

  امروز برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری و موارد استفاده از فضاهای باز و سبز غیرممکن است.بنابراین،معیارها و ضوابط و استانداردهای مربوط از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند.
  در این تحقیق سعی شده است علیرغم تمامی کاستی ها،میزان استاندارد سرانه فضای سبز برای مناطق مختلف شهر گرگان تعیین گردد.نتایج به صورتی است که81% مناطق،از سرانه مرسوم و ظاهری برخوردار می باشد.سایر مناطق از حد استاندارد برخوردار نیستند،که یا به علت جمعیت زیاد مناطق فقیرنشین شهر هستند،یا با توجه به یک طبقه بودن ساختمانها در این مناطق و محاسبه فضای سبز داخل منازل،این سرانه بالا هستند،یا با توجه به یک طبقه بودن ساختمانها در این مناطق و محاسبه فضای سبز داخل منازل،این سرانه بالا دیده می شوند. هم چنین در منطقه 7 که قسمت زیادی ازفضا توسط پادگان (درون شهر)،بیمارستان واماکن اداری اشغال شده،نسبت جمعیت به مساحت کاهش می یابد.
  روش به کار گرفته شده در این تحقیق،وضعیت کاربردی ضوابط و استانداردها در گرگان در مقایسه با استانداردهای جهانی می باشد.با مقایسه روش های جهانشمول و وضعیت گرگان و با در نظر گرفتن اینکه این ضوابط به طور مستقیم استفاده نیستند،استانداردها و ضوابط تعیین فضای سبز محله ها فرمولبندی شده اند.در راستای افزایش فضای سبز محیط و حفظ طبیعت پیرامون و با رعایت اصل حفاظت- توسعه،سعی شده با تلفیق استانداردهای جهانشمول و خصوصا ساختار بومی- فرهنگی و اقتصادی- جغرافیایی و نسبت به اصول اکولوژی سیمای محیط (Landscape Ecology)روشی کاربردی ارائه گردد.روش ارائه شده با تعیین ساختار اکولوژیکی سیماهای محیطی و انسانی،تهیه نقشه ها در نهایت ارائه این روش با استفاده از یافته های تحقیقاتی (1980) Gold، میکائیلی(1375) و میکائیلی (1377) می باشد.

  کلیدواژگان: طراحی، فضای سبز، تفرج، استاندارد، طراحی سیمای شه��ی
 • بهناز امین زاده صفحات 105-116
  بررسی تجارب توسعه های شهری اخیر در ایران،مسائل بی شماری را خصوصا در ارتباط با تحلیل کیفیات محیط زیست نشان می دهد.از طرفی افزایش سریع جمعیت و کمبود زمین مناسب برای توسعه و از طرف دیگر روشن نبودن سیاستهای توسعه های شهری در ابعاد کلان و محلی،باعث شده است که نیروهای وارد بر ساختار شهر از قبیل مهاجرتها،مسائل سیاسی و اجتماعی،کمبود مسکن و غیره،راه حلهای موقتی و موضعی را سبب شوند.از آن جمله می توان به رشد درون شهری از طریق احداث ساختمانهای بلند اشاره نمود که در حال تغییر ساختار شهرهای بزرگ کشورمان است،بدون آنکه امکانات محیط برای تزریق چنین سازه هایی به بافت محلی و کارآیی آنها در سطح شهر مشخص شده است.
  هدف از پژوهش حاضر،بررسی تاثیرات برجسازی در محیط شهری و به طور خاص در فضای پیرامونی برجهاست.تاثیرات برجسازی در محله مورد مطالعه پژوهش یعنی الهیه تهران تحت چهار مقوله:عملکرد محیط اطراف،ایجاد محیط میکروکلیما،افزایش آلودگی های محیطی،و تاثیرات بصری،مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.نتایج کلی تحقیق نشانگر عدم ملحوظ نمودن ملاحظات محیطی و شهری لازم در احداث ساختمانهای بلند است.برای تقلیل تاثیرات محیطی فرآیندی جامع در زمینه های برنامه ریزی و طراحی مورد نیاز است که با حساس بودن زمینه های محیطی در فرآیند طراحی می توان کیفیت محیط ساخته شده را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: برجسازی، تاثیرات محیطی، تهران، ماهیت شهری، منظر
 • مهندس شهرزاد فریادی صفحات 117-128
  فرآیند شکل دهی به محیط همواره تحت تاثیر نگرشهای متفاوت نسبت به انسان،طبیعت و رابطه این دو با هم قرار داشته ومنجر به خلق انواع منظر شهری گردیده است.بررسی سابقه مداخله انسان در شکل دهی به محیط نشان دهنده تاثیر دو گرایش متضاد «انسان همواره طبیعت»و«انسان حاکم بر طبیعت»است که اولی حداقل تا قرن 16 میلادی و حتی تا اوایل دوران صنعتی و دومی از بعداز آن بر این فرآیند تسلط داشته اند.با آشکار شدن بحرانهای محیطی قرن گذشته (Pepper،1996) ناشی از تسلط نگرش دوم،دیدگاه جدیدی در حال شکل گیری است که جنبه هایی از هر دو نگرش قبلی را شامل می شود.در دیدگاه جدید انسان به جای تقابل با طبیعت،با نیروهای آن همراه می شود و مجددا قوانین آن را ارج می نهد.این نگرشی است به سوی طراحی منظر را از تمرکز بر خلق و سازماندهی مجموعه های کلان و عظیم به سوی طراحی هسته های شهری کوچکتر سوق می دهد.در این نگرش علاوه بر پذیرش نقش علم و فن آوری،بر اهمیت زمینه های طبیعی،آگاهی های فردی،هنر و خلاقیت و در مجموع بر روش های نرم و انعطاف پذیر به جای روش های مقتدرانه در طراحی منظر شهری تاکید می گردد.
  کلیدواژگان: منظر شهری، انسان و طبیعت، بوم شناختی، کلان شهر، تمرکز غیر متمرکز، مقیاس کوچک، هسته های شهری
 • بخش انگلیسی
 • خلاصه مقالات انگلیسی
  صفحه 129
|
 • Pages 1-11
  The extensive lowland of Khuzistan in SW.Iran, with halophytes vegetation has been studied floristically. Brief information on the climate, lithology and habitat of the area are presented. The hot desert of lowland of the Persian Gulf area with complex floristic situation is described. Their phytogeographical and taxonomic relationships are discussed in detail and attempts are made to relate the distributional patterns to certain ecological factors. 22.6% of species are Irano- Turanian & Saharo - Sindian; 20% Sah-Sin & Ir.-Tur. & Mediterranean; 13.6% cosmopolitan; 11.8% SaharoSindian; 7.9% Pluriregional; 6.8% Paleotropic; 5% Ir. Tur. & Medi.; 5% Sah.-Sin. & Medi.; 3-8% Omni-Sindian and 3.5% Irano-Turanian. Further aspects pointed out are the representation of life form of families and genera and their enviroment
 • Pages 13-23
  During a five years survey in Markazi Province, 136 species related to 42 bird's family have been identified, that include 27% of the bird's species and 58% of the birds families of Iran. (Iranian Birds). 36% of birds were endemic and 64% were migrant. Cosidering the species variety in Markazi province, Sylvidae family is number one. The population of corvidae family are more than other families. The variety and frequencey of the species in spring and fall were more than other seasons. Mostly, endemic birds can be found in Markazi province in winter and wintering migratory are rarely found, because of the cold weather. A species of importance with low population (Grus grus) is seen around Mighan wetland in fall with population of 2-4 thousands. The Alectoris chukar and Ammoperdix grisogularis are two important species of endemic birds of this province that migrate to hilside and deserts in the winter and to mountain region in the summer. During the survey a number of birds captured by Misnet released, after they have been ringed
 • Pages 25-34
  In this study, land use palnning for six hydrological units (296690 ha) of Arasbaran forest catchments (NW of Iran in Azarbaijan) has been conducted. the main objectives of the plan were to promote sustainable use, to increase living conditions, and enhance environmental conservation in the region. First, ecological and socio-economic resources were surveyed and mapped (scale 1:50000). Then data analysis and integration with system analysis approach were performed. As a result, 3556 micro-ecosystems were mapped. Ecological capability of mapping unit (MU) was evaluated for: agriculture, range management, forestry, ecotourism and conservation with the aid of specified ecological models. Finally with coordination of socioeconomic data and ecological capability of MU, periority of land uses with qualitative-analogous method was established. At the end, map of land use planning for six hydrological units was depicted for management purposes. The results show that %5.38 of allocated land use is suitable for irrigation farming, %1.32 for dry farming, %17.43 for range management, %15.17 for protected forestry, %2.13 for forest plantation, %28.47 for' extensive ecotourism, %0.01 for intensive ecotourism and finally. %30.09 for conservation.
 • Pages 35-49
  This research focuses on the role of the environmental nongovernmental organizations in Iran and also the evaluation of their performance in achieving public participation to protect environment. Findings of this research. reveal that so far these organizations have lacked the ability to prepare the context for people involvement in environmental conservation, which is due to several major constraints. Political, legal, and judiciary factors have been the major obstacles against the establishment and smooth activities of these organizations. A few organizations which have overcome the difficulties and began their activities, have not been able to make significant impact on protecting the environment. Lack of experience, both in organization and people, were another factor in limiting the success of these organizations in Iran. To be successful, the environmental non-governmental organizations in Iran, require proper political, legal, social and economic settings, as well as the knowledge and skill of running these kind of organizations
 • Pages 51-59
  This study has been conducted for the first time in Iran, by contingent valuation method (CVM) and using Extended Linear Expenditure System (ELES) to estimate nonrnarket services of Gerebygan manmade forest. According to this study the Existance value of three principal nonrnarket services including climat regulation, Erosion control and habitat/refugia estimated respectively at 32250934930 Rial,($ 3.9M) 29627233260 Rial ($ 3.5M), and 25933208830 Rial($ 3M).
 • Pages 61-76
  Considering the water scarcity in Iran and the importance of environmental protection, it is approperiate to investigate the \ environmental management of Siah-Rud river. It is a small river being utilized as discharge channel by factories located in the vicinity of the river. The physico-chemical characteristics of river water at 10 different sampling locations 'along with coefficient of aeration (K1, Kd), and self purification of the river were determined. Using a linear computer programme, an optimization-model for the minimum treatment efficiency at each pollutant source, along with dissolved oxygen and BOD, in the course of river was developed
 • Pages 77-83
  Plants polluted with Pb produced by automobiles along the roads and highways have extensively been reported all over the world. It is the most important source of pollution in the environment. This research was carried out to determine the polluting degree of plants along the highways such as: Rasht-Anzaly, Kelachay-Ramsar, Tehran-Karaj, and Isfahan-Tehran. At each arbitrary point, a transect 100 meters long perpendicular to the highway was selected for sampling. Along each transect, plants were sampled at 15 em above the ground, in different distances from the highway. Samples were transported to the laboratory and analyzed by a standard method. The average concentration of total Pb determined in Anzali, Ramsar, Karaj and Delijan(east and west of the road) areas respectively were 114.5, 58.3, 260.2, 75.1 and 80.2 microgram per gram dry plant weight. Total Pb content in plants along the roads were high and exponentially decreasing with distance from the roadside. Pb concentration in plants were higher than threshold of Standard, so the risk of entraing of this poisonous element in nutrition system along the roads is very considerable The plants were polluted from medium degree up to a very high degree. The rate of pollution in plant samples is very high in Karaj area, high in Anzali area, and medium in Ramsar and Delijan areas. Plant pollution was directly related to the traffic volume in road
 • Pages 85-92
  In order to prevent contamination of heavy metals accumlation in soil, plant, and ground water, several methods of prevention are studied, and tested worldwide. One of the method which has not been studied and applied in Iran is stabilization of heavy metals in soil by using clay minerals. Clay minerals due to hydration properties can adsorb organic and inorganic substances. Two clay minerals were used in this research: Bentonite with chemical structure of 2 to I (Two layers of silica and one layer of Aluminum) with CEC equal to 85 meq/l 00 grams and Kaoline with chemical structure of one to one (one layer silica and one layer Aluminum) and CEC=3 meq/ l 00 grams of soil. The physical and chemical properties of these two kinds of clays were different. Stabilization of heavy metals with different percentages of these two clays (7%, 15%, 22%) with different pH (4,7,8,11.5) were studied. The results indicate that with increasing of stabilizing agent at pH = 7.8 and greater, stabilization of heavy metals increased significantly. The results 'also indicate the stabilization of heavy metals decreased rapidly at pH 4 and lower. The results of this study agree with the work of pervious reseachers
 • Pages 93-103

  Nowadays programming and designing of green space of urban area, without considering the criteria for 'optimum standards of green areas is impossible,. In this research, It is tried to determine, the per capita standard rate of green space in different regions of Gorgan city,. The applied methedology is an integration of several international and local methods, based on the principles of Landscape Ecology. The result shows that 81 percent of regions have met the standard

 • Pages 117-128
  Man's interference with environment has generally followed two main and distinct attitudes, which has led to creation of different urban landscapes. The first attitude is called "man compatible with the nature" which has generally shaped landscapes till industrial age. The second is "man dominant over the nature" affecting landscapes since industrial age. After revealing of environmental crises - which are the impacts of the latter- a new way of thinking is being formed, which includes some aspects of both past attitudes. The main idea of this new way is to go along with the nature's powers instead of confronting them and to respect the soul and laws of the nature. This way of thinking insists on the creation of small sizes of settlements. In this new approach in addition to the acceptance of the role of science, emphasis has been put on the ecological characteristics, individual consciousness, art and creativity in landscape design.