فهرست مطالب

Researcher Bulletin of Medical Sciences - Volume:9 Issue: 5, 2004

Researcher Bulletin of Medical Sciences
Volume:9 Issue: 5, 2004

 • 60 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/08/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید فلاح تفتی صفحه 249
  سابقه و هدف
  با توجه به عدم وجود مدارک مستدل برای انجام آزمایش های معمول (Routine)، ولی به دلیل دستیابی به اطلاعات پایه در اکثر بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستانی، این روند آزمایش ها صورت می پذیرد. با افزایش آگاهی در مورد هزینه های حفظ سلامتی، بسیاری از محققین سعی می کنند به وسیله تحقیقاتی انجام این آزمایش ها را محدود کنند. این پژوهش با هدف بررسی عملکرد پزشکان براساس یافته های آزمایش های معمول بر روی تشخیص، درمان و مراقبت از بیماران بستری، در بخش داخلی بیمارستان بوعلی تهران، نیمه اول سال 1383 صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به روش مطالعه داده های موجود بر روی 438 پرونده صورت گرفت. با استخراج تشخیص اولیه، و نهایی و نتیجه آزمایش ها معمول (قند ناشتای پلاسما، فرمول شمارش گلبولی، اوره، کراتینین، سدیم و پتاسیم) پرونده ها در سه دسته زیر طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند: عملکرد الف: نتایج آزمایش ها در محدوده طبیعی.
  عملکرد ب: نتایج طبیعی آزمایش ها، که منجر به تکرار شده ولی در نهایت نتیجه حاصله تغییری در تشخیص اولیه یا مراقبت بعدی از بیماران ایجاد نکرده است.
  عملکرد ج: نتایجی از آزمایش ها، که به علت نتیجه غیرعادی منجر به تغییر در تشخیص اولیه یا نحوه مراقبت از بیمار شده است.
  یافته ها
  از 840 پرونده فقط 438 پرونده (52%) دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند و از این تعداد 327 پرونده (85%) دارای عملکرد الف، 45 پرونده (10%) عملکرد ب و 21 پرونده (5%) عملکرد ج را دارا بودند.
  نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج این مطالعه نشان داد که برای انتخاب آزمایش های مختلف هنگام بستری کردن بیمار در بیمارستان، ابتدا باید ارزیابی دقیق بالینی صورت گرفته و براساس دیدگاه منطقی پزشک از این ارزیابی، آزمایش های خاصی در جهت شناسایی علت و شدت بیماری صورت گیرد، به طوری که ضمن برآورده کردن دیدگاه های منطقی پزشک، از هزینه های بی مورد جلوگیری شود. در خاتمه توصیه می شود انجام آزمایش قند ناشتا پلاسما، آزمایش های عملکرد کلیه ها و هموگرام به دلیل تاثیر در نگرش نسبت به بیمار، صرف نظر از دیدگاه بالینی، به طور معمول هنگام بستری شدن صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: آزمایش های معمول، هزینه، بیماران بستری
 • غلامرضا حیدری، هومن شریفی، مصطفی حسینی، محمدرضا مسجدی صفحه 253
  سابقه و هدف
  اولین علت قابل پیشگیری از مرگ و میر در دنیا، مصرف سیگار می باشد. از آنجایی که محیط خانواده در شکل گیری رفتار نوجوان نقش اساسی دارد، لزوم بررسی ارتباط مصرف سیگار اعضای خانواده و گرایش به مصرف آن در نوجوانان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مطالعه با هدف شیوع مصرف سیگار و عوامل همراه آن در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران در سال 1382 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به روش تصادفی بر روی 1095 دانش آموز دبیرستانی در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات براساس پرسشنامه های طراحی شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) و طرح جهانی دخانیات جوانان (GYTS) و از طریق مصاحبه رو در رو توسط پزشک به عمل آمد. در خاتمه اطلاعات با استفاده از آزمون های مربع کای، فیشر و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از 1095 دانش آموز، 29% (31% پسران و 26% دختران) به صورت گهگاهی و 5% (2% دختران، 6% پسران، (P<0.0001 به صورت روزانه سیگار مصرف می کردند. 39 نفر (21%) از دانش آموزان که مصرف گهگاهی سیگار داشتند در خانواده آنها بیش از یک فرد، سیگار مصرف می کرد و در مقابل، 534 نفر (68%) از دانش آموزانی که بدون سابقه مصرف گهگاهی بودند در خانواده آنها فرد دارای اعتیاد به سیگار یافت نشد (P<0.0001). از 316 دانش آموز با سابقه مصرف گهگاهی سیگار، 279 نفر (88%) با پدر و مادر خود و 37 نفر (12%) با پدر یا مادر خود زندگی می کردند در حالی که از 779 دانش آموز بدون چنین سابقه ای 743 نفر (95%) با پدر و مادر خود و 36 نفر (5%) با پدر یا مادر خود زندگی می کردند (P<0.0001). نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که وجود بیش از یک فرد سیگاری در خانواده، وجود برادر یا خواهر سیگاری، زندگی فقط با یکی از والدین از جمله مهم ترین عوامل پیش گویی کننده مصرف سیگار در دانش آموزان مورد مطالعه بود.
  نتیجه گیری و توصیه ها: شیوع مصرف سیگار در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران قابل توجه است. آموزش، مداخله ای بازداری در دانش آموزان، تشویق اعضای خانواده به دوری سیگار و تلاش در ایجاد محیط آرام در خانواده برای پیشگیری از این مساله توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سیگار، دانش آموزان، خانواده
 • عزیزالله عباسی، محمدحسین جبارپور بنیادی، محمدبهگام شادمهر، ابوالقاسم دانشور کاخکی، مهرداد عرب، مجتبی جوهرزاده، ساویز پژهان صفحه 257
  سابقه و هدف
  اتصال لوله سینه به دستگاه مکنده جهت تخلیه مداوم مایع و هوای فضای جنب روش تقریبا متداولی است. صدای خروج حباب های هوا در حین کار دستگاه، باعث آزار بیماران و افرادی که در اتاق وی حضور دارند، میشود. تا به حال توجه چندانی به حل این مشکل نشده و روش مناسبی برای کاهش این صدای ناهنجار ارائه نگردیده است. در این مطالعه سعی شده است که با ساختن یک وسیله ساده و نصب آن روی محفظه لوله سینه این مشکل برطرف گردد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 10 بیمار صورت گرفت. از وصل کردن دو قیف پلاستیکی به وسیله نوار چسب به یکدیگر، وسیله ای مانند انبار اگزوز خودرو ساخته و سپس آن وسیله روی بطری مکنده دستگاه فضای جنب متصل گردید تا به صورت قابل توجهی صدای خروج حباب های هوا را کاهش دهد.
  یافته ها
  با استفاده از این وسیله رضایتمندی محسوسی در بیماران و افراد انجام دهنده آزمایش از نظر کاهش قابل ملاحظه ای در صدای ناشی از خروج حباب های هوا در موقع ساکشن کردن، ایجادشد.
  نتیجه گیری و توصیه ها: با استفاده از این وسیله ساده و ارزان قیمت می توان صدای ناشی از لوله سینه را کاهش داد.
  کلیدواژگان: لوله سینه، ساکشن کردن، کاهش صدای ساکشن
 • فاطمه محمدی نصرآبادی، پروین میرمیران، نسرین امیدوار، یدالله محرابی، فریدون عزیزی صفحه 261
  سابقه و هدف
  شیوع بالای بیماری های غیرواگیر و عوامل خطرساز آنها، انجام مداخله ای تغذیه ای جهت پیشگیری ازاین بیماری ها را ضروری ساخته است. مطالعه حاضر با هدف فراهم آوردن داده های پایه ای در زمینه آگاهی، نگرش و عملکرد شهرنشینان تهرانی در مورد تغذیه و رابطه آن با عوامل خطرساز بیماری های عمده غیرواگیر، طی سال های 81-1380 به انجام رسید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش مقطعی در قالب مرحله دوم طرح «مطالعه قند و لیپید تهران» انجام گرفت. نمونه ها 826 نفر شامل: 457 زن و 369 مرد با محدوده سنی 70-20 سال، که به طور تصادفی از نمونه های مطرح قند و لیپید انتخاب شدند. جهت ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد از پرسشنامه ای، که از محاسبه امتیاز های بخش های سه گانه آن، چارک امتیازی به صورت، چارک اول به عنوان ضعیف، چارک دوم و سوم به عنوان متوسط و چارک آخر به عنوان مطلوب کدگذاری شد. داده ها بیوشیمیایی شامل قندخون ناشتا، غلظت کلسترول، تری گلیسرید و -DHL کلسترول با روش های استاندارد اندازه گیری و غلظت -LDL کلسترول محاسبه و نمایه توده بدنی (BMI) با اندازه گیری قد و وزن بدست آمد. برای تعیین وجود رابطه میان آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای افراد مورد بررسی با جنس، سن و میزان تحصیلات از آزمون آماری Chi-square و با نمایه توده بدنی، سطوح لیپید و لیپوپروتئین ها از همبستگی اسپیرمن استفاده شد. برای بررسی تفاوت این متغیرها در میان گروه های سنی، جنسی، تحصیلی و نیز گروه های طبیعی، مرزی و غیرطبیعی کلسترول تام، -LDL کلسترول، تری گلسیرید و BMI از آزمون آماری Kruakal-Wallis استفاده گردید. در تمام موارد مرز معنی دار به صورت P<0.05 تعریف شد.
  یافته ها
  در این تحقیق آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای به 3 حالت: مطلوب، متوسط و ضعیف تقسیم بندی شد. نتایج در مورد آگاهی 26.5، 52.7 و 20.8 درصد، در مورد نگرش 27.6، 48.9 و 23.5 درصد و در مورد عملکرد 27.4، 51.7 و 20.9 درصد محاسبه شد. میزان آگاهی افراد 50-30 سال در مقایسه با گروه های سنی بالاتر، بیشتر بود (P<0.01). میزان آگاهی افراد با سطح تحصیلات رابطه مستقیم داشت و افراد بی سواد و کم سواد نگرش ضعیف تری نسبت به سایر گروه ها داشتند (P<0.001). ولی عملکرد آنها در حوزه های مصرف چربی و عوامل خطرساز بیماری های قلبی- عروقی از دارندگان مدرک راهنمایی با دیپلم بهتر بود (P<0.001). عملکرد افراد متاهل نسبت به افراد مجرد، بهتر بود (P<0.001) و این تفاوت پس از تعدیل برای سن از بین رفت. سطح کلسترول تام و -LDL کلسترول با عملکرد تغذیه ای رابطه مستقیم داشتr=0.22)، (P<0.01. عملکرد افراد دارای سطح تری گلسیرید حد مرزی، بهتر از افراد طبیعی بود. افراد چاق عملکرد تغذیه ای مطلوب تری نسبت به افراد دارای اضافه وزن و یا وزن طبیعی داشتند و در ضمن نگرش افراد دارای اضافه وزن نسبت به افراد دارای وزن طبیعی بهتر بود. (P<0.001) نتیجه گیری و توصیه ها: سن، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و وضعیت سلامتی از جمله مواردی هستند که می توانند در آگاهی، نگرش و عملکرد افراد تاثیر بگذراند. لذا لزوم از روش های مختلف جهت بهبود عملکرد تغذیه ای جامعه با در نظر گرفتن عوامل موثر برآن، ضروری به نظر می رشد.
  کلیدواژگان: آگاهی تغذیه ای، نگرش تغذیه ای، عملکرد تغذیه ای، نمایه توده بدن، لیپیدهای سرم
 • فاطمه سادات استقامت، بابک نوری نیر، محمدحسین صنعتی، آزیتا حکمت دوست، حمید محقق شلمانی، محمدرضا آگاه، محمدرضا زالی صفحه 271
  سابقه و هدف
  هپاتیت اتوایمیون بیماری التهابی کبدی، با اتیولوژی ناشناخته می باشد. زمینه ژنتیکی به همراه عوامل محیطی و ویروسی از جمله عوامل مستعد کننده در ابتلای به این بیماری محسوب می شوند. گیرنده CD45 در سطح لنفوسیتهای T وجود دارد. جهش C77G در اگزون 4 ژن کدکننده این پروتئین، می تواند موجب اختلال در ویرایش متناوب اگزون های این ژن شده که باعث بیان بیشتر نوع ایزوفرم سنگین وزن مولکولی و در نتیجه، اختلال در پاسخ های ایمنی و ابتلای افراد به بیماری های اتویمیون گردد. در این مطالعه به بررسی فراوانی این جهش در بیماران مبتلا به هپاتیت اتوایمیون در ایران پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش مورد- شاهدی بر روی 210 نفر که شامل؛ 70 نفر گروه مورد (49 زن و 21 مرد مبتلا به هپاتیت اتوایمیون) و 140 نفر گروه شاهد (89 زن و 51 مرد) انجام شد. افراد گروه شاهد اولا مبتلا نبوده، ثانیا به لحاظ سن و جنس مشابه با بیماران هپاتیت اتویمیون انتخاب گردیدند. میانگین سنی در گروه مورد و شاهد به ترتیب 13.4±35.4 و 11.5±35.3 (± انحراف معیار) بود. شناسایی جهش C77G در دو گروه با روش PCR و هضم آنزیمی قطعات تکثیر شده با استفاده از آنزیم محدودالاثر MspI انجام گرفت. در خاتمه آنالیز و قضاوت آماری با SPSS v.11.5 صورت گرفت.
  یافته ها
  در هیچکدام از افراد گروه مورد جهش C77G وجود نداشت و در همگی ژنوتیپ نرمال C77G مشاهده گردید. در گروه شاهد تنها در یک نفر جهش C77G مشاهده شد (0.7% افراد) و 139 نفر دیگر (99.3%) دارای ژنوتیپ نرمال C77G بودند. به طور کلی فراوانی جهش C77G در جمعیت بیماران مورد مطالعه صفر درصد و در افراد گروه شاهد 0.36% بود.
  نتیجه گیری و توصیه ها: به نظر می رسد بین جهش C77G، با هپاتیت اتوایمیون حداقل در جمعیت ایران، ارتباطی وجود ندارد و ارتباط این جهش با بیماری هپاتیت اتوایمیون محدود به جمعیت آلمانی می شود. با توجه به شیوع هپاتیت اتوایمیون و اهمیت شناخت اتیولوژی آن، بررسی با تعداد افراد بیشتر در منطقه وسیعتری همراه با سایر عوامل مرتبط با بروز این بیماری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: هپاتیت اتوایمیون، پروتئین تیروزین فسفاتاز cd45، جهش c77g
 • سید عباس صفوی نایینی، محسن وزیر نظامی، محمدرضا فتح العلومی، علی فتاحی بافقی صفحه 277
  سابقه و هدف
  جراحی آندوسکوپیک سینوس (Functional Endoscopic sinus surgery) FESS که تحولی عظیم در درمان سینوزیت مزمن ایجاد کرد مدیون دو عامل، روشن شدن نقش واحد استئوماتال در سینوزیت و پیشرفت های آندوسکوپی اپتیک است. وجود تجهیزات تصویربرداری دقیق نیز باعث شده که جراحی آندوسکوپیک سینوس به یک رویکرد رایج در درمان سینوزیت مزمن طبی جواب نداده، تبدیل شود. با در نظر گرفتن مزایای روش و همچنین استفاده روز افزون از آن به خصوص طی سالهای اخیر در ایران و توجه به این نکته که هنوز مطالعه جامعی روی نتایج این روش جراحی سینوس در کشور ما صورت نگرفته، تحقیق حاضر طی سال های 81-1375 انجام گرفت.
  مواد وروش ها
  در این تحقیق توصیفی 327 بیمار مبتلا به سینوزیت مزمن که به علت عدم پاسخ مناسب درمان 6 هفته ای تحت عمل جراحی آندوسکوپیک سینوس قرار گرفته بودند، بررسی شدندو نتایج درمانی براساس میزان کاهش علائم بیمار به صورت ذهنی (Subjective) و عوارض عمل جراحی بصورت جداگانه در پرونده بیماران ثبت گردیده و کلیه بیماران تا 4 ماه پس از عمل جراحی پیگیری شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 327 بیمار، 135 زن (41%) و 192 مرد (59%) با میانگین سنی 1±30 سال (± انحراف معیار) بودند، که از این تعداد، 6% بیماران بهبودی کامل علائم، 78% بهبودی نسبی و قابل قبول علایم و 16% بدون تغییر قابل توجه علائم را ذکر کردند. به عبارت دیگر براساس نتایج این تحقیق 84.4% بیماران از انجام عمل جراحی آندوسکوپیک سینوس سود برده بودند. عوارض جزیی عمل جراحی در 14% بیماران دیده شد، که به ترتیب شیوع شامل؛ 15% چسبندگی، 6% هماتوم کوچک خود بخود جذب شونده، و 3% آمفیزم زیرجلدی بود. تنها در 1% موارد عارضه عمده به صورت نشست مایع مغزی- نخاعی وجود داشت.
  نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به استفاده وسیع از عمل جراحی آندوسکوپیک سینوس در ایران بخصوص در چند سال اخیر و میزان اثر بخشی این روش جراحی و در ضمن به منظور جلوگیری از انجام اعمال جراحی تهاجمی و تخریب کننده سینوس ها و کاهش عوارض عمل جراحی آندوسکوپیک سینوس، رویکرد به این روش جراحی توسط افرادی که قبلا آموزش های لازم را آموخته باشند، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: جراحی آندوسکوپیک سینوس، سینوزیت مزمن، میزان کاهش علائم بیمار
 • رضا راست منش، فروغ اعظم طالبان، مسعود کیمیاگر، یدالله محرابی صفحه 281
  سابقه و هدف
  دیابت نوع دو نشانه ای از یک بیماری سیستم ایمنی ذاتی که مسوؤل یک پاسخ مداوم فاز حاد واسطه گری شده توسط سیتوکین است. از طرف دیگر اسیدهای چرب امگا-3 شاخص های التهابی را سرکوب می نمایند. در این مطالعه توانایی اسیدهای چرب امگا-3 برای سرکوب شاخص های التهابی و تاثیر متعاقب آن بر روی قندخون و لیپیدهای ناشتا، فشارخون و حساسیت و انسولین بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به روش کارآزمایی بالینی بر روی 26 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو (10 مرد و 16 زن) که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. هرکدام از افراد روزانه 3 گرم اسید چرب امگا-3 طی مدت 8 هفته دریافت نمودند. سطح سرمی شاخص های التهابی و فراسنج های بیوشیمیایی با کیت های تجاری اندازه گیری شد و پرسشنامه ای مشتمل بر داده های تن سنجی در پزشکی تکمیل گردید.
  یافته ها
  تمام 26 نفر (10 مرد و 16 زن) مطالعه را به پایان رساندند. میانگین های؛ سنی، ابتلا به دیابت و نمایه توده بدنی افراد مورد مطالعه به ترتیب، 9.2±52.7 سال (± انحراف معیار)، 6.0±9 سال و 2.9±27.32 بود. نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت معنی داری در غلظت قندخون ناشتا، انسولین سرم و حساسیت به انسولین در زمان پایه که منظور هفته چهارم و هشتم پس از مکمل یاری، به رغم کاهش معنی دار اسید سیالیک، وجود نداشت. تری گلسیرید، کلسترول و فشارخون سیستولی به طور معنی داری کاهش یافت.
  نتیجه گیری و توصیه ها: دوز متوسط اسیدهای چرب امگا-3 موجب تاثیرات زیانبار بر روی کنترل قندخون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو نمی شود ولی در عین حال تاثیرات سودمند آن روی عوامل خطر دیگر همچنان محفوظ باقی می ماند.
  کلیدواژگان: سینوکین، پروتئین های فاز حاد، اسید چرب امگا 3، دیابت نوع دو
 • مهندس شجیعه نجارصفری، سید مهدی سیدین اردبیلی، ناصر ولایی صفحه 289
  سابقه و هدف
  با توجه به تولید و عرضه نان های رژیمی و اقبال عمومی جهت مصرف این نوع نانها و عدم اطلاع از ارزش غذایی آن در مقایسه با ارزش واقعی نان های رژیمی و به منظور مقایسه ارزش های غذایی نان های رژیمی عرضه شده در سطح تهران با نان جودوسر واقعی، این تحقیق انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در دو مرحله طراحی شد. در مرحله اول با روش توصیفی تعداد 18 نان تحت عنوان به طور تصادفی از نان های تولیدی و عرضه شده در سطح تهران انتخاب گردیدند که از این تعداد 6 نمونه نان جو حجیم و تازه، 7 نمونه نان جو خشک و مسطح و 5 نمونه نان جودوسر خشک بسته بندی شده انتخاب و روش تهیه آنها تعیین شد. سپس ترکیب ها و ویژگی های شیمیایی آنها شامل رطوبت، خاکستر، Ph، کربوهیدرات، چربی، پروتئین، فیبر و اسید فیتیک مطابق روش های AOAC و AACC و Thompson & Erdman اندازه گیری شدند. در مرحله دوم به روش Experimental با استفاده از آرد جودوسر از واریته Avena Sativa براساس روش تهیه نان های رژیمی عرضه شده در سطح تهران، در 2 تکرار پخت، ارزش های غذایی و ترکیب های شیمیایی این دو نوع مقایسه شد و تفاوت مقدار و درصد هر یک از ترکیب های شیمیایی نان ها به وسیله آنالیز آماری t-test صورت پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده ازاین مطالعه نشان داد که مقدار فیتیک در نان حجیم دوسر (شاهد) 275±2.1 mg/100g و در نان های جو حجیم تولیدی عرضه شده 395.5±61 mg/100g است. فیبر نان حجیم جوی دوسر (شاهد) 2.29±0.02 g/100g و در نان های جو حجیم رژیمی تولیدی عرضه شده (P<0.01) 0.99±0.47 g/100g، اسید فیتیک نان مسطح و خشک جوی دوسر (شاهد) 316±1.9 mg/100g و در نان های جو خشک و مسطح تولیدی عرضه شده 437±92.8 mg.100g و همچنین اسید فیتیک نان های جودوسر بسته بندی عرضه شده 622.6±127.4 mg/100g بوده است.
  نتیجه گیری و توصیه ها: ارزش غذایی نان های تحت عنوان رژیمی عرضه شده در سطح تهران نسبت به نان رژیمی واقعی تولید شده در این مطالعه، نازل بوده است. با توجه به عدم تحقق هدف مصرف این نوع نان ها و عوارض شناخته شده آن، توصیه می شود برای تولید نان های رژیمی یک نظام مشخص غذایی طراحی و تدوین گردد.
  کلیدواژگان: نان رژیمی، نان جودوسر (یولاف)، ارزش های غذایی
 • آذر نیک آور، حسن اتوکش، نکیسا هومن صفحه 295
  سابقه و هدف
  یکی از ناهنجاری های مهم انسدادی و علل نارسایی مزمن کلیه در اصفال، دریچه مجرای خلفی ادرار می باشد. در زمینه تعیین فاکتورهای مرتبط با بقای کلیه این بیماران، مطالعاتی انجام شده که نتایج آنها گاهی ضد و نقیض است. لذا به منظور تعیین این عوامل، مطالعه حاضر در بیماران بستری شده در بیمارستان حضرت علی اصغر از سال 1370 به مدت 10 سال انجام شد.
  مواد و روش ها
  این بررسی یک مطالعه مقطعی با روش سرشماری بر روی 59 بیمار مبتلا به دریچه مجرا خلفی ادرار، که در دو گروه مبتلا به نارسایی مزمن کلیه که نیاز به دیالیز با پیوند داشتند و گروهی که هنوز به این مرحله نرسیده انجام گرفت. میزان بقای کلیه و عوامل مرتبط با آن تعیین توسط آمار توصیفی ارایه شده است.
  یافته ها
  در این مطالعه 59 بیمار مبتلا به دریچه مجرای خلفی ادراری بررسی شدند که در نتیجه میانگین میزان بقای کلیه در بیماران مورد مطالعه 127.8 ماه بود و منحنی سیر پیشرفت نارسایی کلیه در آنها شیب نزولی داشت. عوامل مرتبط با بقای کلیه شامل: وزن پایین، کراتینین هنگام بستری بالاتر از یک (cr>1)، پتاسیم سرم بالاتر از 5 meg/L، ازت اوره خون بیش از 35 mg/Dl نوع جراحی انجام شده (کمترین بقای در اورتروترستومی و بیشترین در وزیکوستومی). ولی قد و سن تشخیص، سابقه عفونت داراری، سدیم سرم، وزن مخصوص ادرار، وجود ریفلاکس، سن جراحی و کراتینین بعد از عمل با بقای کلیه ارتباطی نداشت.
  نتیجه گیری و توصیه ها: وزن پایین به هنگام تشخیص، اختلال زودرس کارکرد کلیه و نیاز اولیه به اقدامات جراحی تهاجمی، با بقای کمتر کلیه همراه بودند.
  کلیدواژگان: دریچه مجرای خلفی ادرار، نارسایی مزمن کلیه، میزان بقای کلیه
 • زینت سادات موسویانی، سید محمد بهبهانی، ایرج اسماعیلی صفحه 301
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت بیماری های منقله از راه تماس جنسی(Sexually Transmitted Disease) STD این مطالعه با هدف تعین آلودگی به تریکوموناس واژینالیس و گنوره و عوامل همراه آنها در محکومین زن ندامتگاه اولین شهر تهران در سال 1382 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی 151 مددجو که سابقه یک بار ازدواج داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات از مددجویان توسط مجری طرح و از طریق پرسش صورت گرفت. معاینه بالینی توسط کارشناس ماما انجام شد. برای تشخیص تریکوموناس واژینالیس از نمونه ترشحات واژن بلافاصله لام تهیه شد و سریعا توسط کارشناس آزمایشگاه و مجری طرح مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جهت تشخیص گنوره بعد از کشت نمونه ها در آزمایشگاه لام تهیه شد و بعد از رنگ آمیزی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه که بر روی 151 مددجو با محدوده سنی، 58-18 سال و میانگین سنی 32 سال صورت گرفت، 26.5% آنها به تریکوموناس واژینالیس آلوده بودند، ولی آلودگی به گنوره در هیچکدام از افراد مورد مطالعه وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان می دهد که گروهی از مددجویان که به رعایت مسایل بهداشتی و درمانی بی توجه می باشند بیشتر در معرض آلودگی و ابتلای به تریکوموناس واژینالیس قرار دارند. در جامعه مورد بررسی علیرغم درمان و دوران محکومیت، باز هم درصد آلودگی بالا بود. بنابراین ضرورت آموزش، معاینات اجباری، درمان و پیگیری در این گروه افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: تریکوموناس واژینالیس، گنوره، ندامتگاه